dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>
Mon, 10 Jan 2022 20:23:26 +0000
changeset 1472 2d955174d7ab6068656b2f02e4d8c689bb2399bf
parent 1434 6836aaa5d304e091a543b81fa2946bff1a73399c
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Irish (ga-IE) localization of Firefox Co-authored-by: Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Screen reader started/stopped
screenReaderStarted = Tosaíodh an léitheoir scáileáin
screenReaderStopped = Stopadh an léitheoir scáileáin

# Roles
menubar    =    barra roghchláir
scrollbar   =    scrollbharra
grip      =    greim
alert     =    foláireamh
menupopup   =    roghchlár aníos
document    =    cáipéis
pane      =    pána
dialog     =    dialóg
separator   =    deighilteoir
toolbar    =    barra uirlisí
statusbar   =    barra stádais
table     =    tábla
columnheader  =    ceanntásc colúin
rowheader   =    ró ceanntásc
column     =    colún
row      =    
cell      =    cill
link      =    nasc
list      =    liosta
listitem    =    mír liosta
outline    =    imlíne
outlineitem  =    mír imlíne
pagetab    =    cluaisín
propertypage  =    leathanach airíonna
graphic    =    grafaic
switch     =    athraigh
pushbutton   =    cnaipe
checkbutton  =    tic-chnaipe
radiobutton  =    cnaipe raidió
combobox    =    bosca teaglama
progressbar  =    barra dul chun cinn
slider     =    sleamhnán
spinbutton   =    caschnaipe
diagram    =    léaráid
animation   =    beochan
equation    =    cothromóid
buttonmenu   =    cnaipe roghchláir
whitespace   =    spás bán
pagetablist  =    liosta cluaisíní
canvas     =    canbhás
checkmenuitem =    mír i roghchlár ticeáilte
passwordtext  =    téacs focail fhaire
radiomenuitem =    mír i roghchlár raidió
textcontainer =    coimeádán téacs
togglebutton  =    cnaipe scoránaithe
treetable   =    tábla crainn
header     =    ceanntásc
footer     =    buntásc
paragraph   =    alt
entry     =    iontráil
caption    =    foscríbhinn
heading    =    ceannteideal
section    =    rannóg
form      =    foirm
comboboxlist  =    liosta i mbosca teaglama
comboboxoption =    rogha bhosca teaglama
imagemap    =    mapa íomhá
listboxoption =    rogha
listbox    =    bosca liosta
flatequation  =    cothromóid chothrom
gridcell    =    cill ghreille
note      =    nóta
figure     =    fíor
definitionlist =    liosta sainmhínithe
term      =    téarma
definition   =    sainmhíniú

mathmltable       = tábla mata
mathmlcell        = cill
mathmlenclosed      = iniata
mathmlfraction      = codán
mathmlfractionwithoutbar = codán gan barra
mathmlroot        = fréamh
mathmlscripted      = scriptithe
mathmlsquareroot     = fréamh chearnach

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    limistéar téacs

base      =    bun
close-fence  =    fál deiridh
denominator  =    ainmneoir
numerator   =    uimhreoir
open-fence   =    fál tosaigh
overscript   =    os-script
presubscript  =    réamh-foscript
presuperscript =    réamh-forscript
root-index   =    innéacs na fréimhe
subscript   =    foscript
superscript  =    forscript
underscript  =    bunscript

# Text input types
textInputType_date  =    dáta
textInputType_email =    ríomhphost
textInputType_search =    cuardach
textInputType_tel  =    teileafón
textInputType_url  =    URL

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    ceanntásc ag leibhéal %S

# more sophisticated list announcement
listStart   =    An chéad mhír
listEnd    =    An mhír dheiridh
# LOCALIZATION NOTE (listItemsCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
listItemsCount =    1 mhír;#1 mhír;#1 mhír;#1 mír;#1 mír

# LOCALIZATION NOTE: # %1$S is the position of the item n the set.
# %2$S is the total number of such items in the set.
# An expanded example would read "2 of 5".
objItemOfN   =    %1$S as %2$S

# Landmark announcements
banner     =    meirge
complementary =    comhlántach
contentinfo  =    eolas faoin ábhar
main      =    príomh
navigation   =    nascleanúint
search     =    cuardach

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfo = le colún amháin;le #1 cholún;le #1 cholún;le #1 gcolún;le #1 colún
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfo = agus 1 ró;agus #1 ró;agus #1 ró;agus #1 ró;agus #1 ró

# table or grid cell information
columnInfo = Colún %S
rowInfo = Ró %S
spansColumns = thar %S cholún
spansRows = thar %S ró

# Invoked actions
jumpAction   =   léimte
pressAction  =   brúite
checkAction  =   ticeáilte
uncheckAction =   gan tic
onAction    =   ann
offAction   =   as
selectAction  =   roghnaithe
unselectAction =   díroghnaithe
openAction   =   oscailte
closeAction  =   dúnta
switchAction  =   athraithe
clickAction  =   cliceáilte
collapseAction =   leacaithe
expandAction  =   leathnaithe
activateAction =   curtha i bhfeidhm
cycleAction  =   timthriallta

# Live regions
# 'hidden' will be spoken when something disappears in a live region.
hidden     =   folaithe

# Tab states
tabLoading   =   á lódáil
tabLoaded   =   lódáilte
tabNew     =   cluaisín nua
tabLoadStopped =   lódáil stoptha
tabReload   =   á athlódáil

# Object states
stateChecked   =  ticeáilte
stateOn     =  ann
stateNotChecked =  gan tic
stateOff     =  as
statePressed   =  brúite
# No string for a not pressed toggle button
stateExpanded  =  leathnaithe
stateCollapsed  =  leacaithe
stateUnavailable =  níl ar fáil
stateReadonly  =  inléite amháin
stateRequired  =  riachtanach
stateTraversed  =  cuairt déanta air
stateHasPopup  =  preabhfhuinneog ann
stateSelected  =  roghnaithe

# App modes
editingMode  =   eagarthóireacht
navigationMode =   nascleanúint

# Quick navigation modes
quicknav_Simple   = Réamhshocrú
quicknav_Anchor   = Ancairí
quicknav_Button   = Cnaipí
quicknav_Combobox  = Boscaí teaglama
quicknav_Landmark  = Sainchomharthaí
quicknav_Entry    = Iontrálacha
quicknav_FormElement = Eilimintí foirme
quicknav_Graphic   = Íomhánna
quicknav_Heading   = Ceannteidil
quicknav_ListItem  = Míreanna i liosta
quicknav_Link    = Naisc
quicknav_List    = Liostaí
quicknav_PageTab   = Cluaisíní leathanaigh
quicknav_RadioButton = Cnaipí raidió
quicknav_Separator  = Deighilteoirí
quicknav_Table    = Táblaí
quicknav_Checkbox  = Ticbhoscaí

# MathML menclose notations.
# See developer.mozilla.org/docs/Web/MathML/Element/menclose#attr-notation
notation-longdiv      = roinnt fhada
notation-actuarial     = achtúireach
notation-phasorangle    = uillinn phasach
notation-radical      = fréamh
notation-box        = bosca
notation-roundedbox     = bosca cruinn
notation-circle       = ciorcal
notation-left        = ar chlé
notation-right       = ar dheis
notation-top        = barr
notation-bottom       = bun
notation-updiagonalstrike  = stríoc thrasnánach aníos
notation-downdiagonalstrike = stríoc thrasnánach anuas
notation-verticalstrike   = stríoc ingearach
notation-horizontalstrike  = stríoc chothrománach
notation-updiagonalarrow  = saighead thrasnánach aníos
notation-madruwb      = madruwb

# Shortened role names for braille
menubarAbbr    =    barra roghchláir
scrollbarAbbr   =    scrollbharra
gripAbbr      =    greim
alertAbbr     =    foláireamh
menupopupAbbr   =    roghchlár aníos
documentAbbr    =    cáipéis
paneAbbr      =    pána
dialogAbbr     =    dialóg
separatorAbbr   =    deighilteoir
toolbarAbbr    =    barra uirlisí
statusbarAbbr   =    barra stádais
tableAbbr     =    tbl
columnheaderAbbr  =    ceanntásc colúin
rowheaderAbbr   =    ceanntásc ró
columnAbbr     =    colún
rowAbbr      =    
cellAbbr      =    cill
linkAbbr      =    nsc
listAbbr      =    liosta
listitemAbbr    =    mír liosta
outlineAbbr    =    imlíne
outlineitemAbbr  =    mír imlíne
pagetabAbbr    =    cluaisín
propertypageAbbr  =    leathanach airíonna
graphicAbbr    =    grafaic
pushbuttonAbbr   =    cnp
checkbuttonAbbr  =    tic-chnaipe
radiobuttonAbbr  =    cnaipe raidió
comboboxAbbr    =    bosca teaglama
progressbarAbbr  =    barra dul chun cinn
sliderAbbr     =    sleamhnán
spinbuttonAbbr   =    caschnaipe
diagramAbbr    =    léaráid
animationAbbr   =    beochan
equationAbbr    =    cothromóid
buttonmenuAbbr   =    cnaipe roghchláir
whitespaceAbbr   =    spás bán
pagetablistAbbr  =    liosta cluaisíní
canvasAbbr     =    canbhás
checkmenuitemAbbr =    mír i roghchlár ticeáilte
passwordtextAbbr  =    ff
radiomenuitemAbbr =    mír i roghchlár raidió
textcontainerAbbr =    coimeádán téacs
togglebuttonAbbr  =    cnaipe scoránaithe
treetableAbbr   =    tábla crainn
headerAbbr     =    ceanntásc
footerAbbr     =    buntásc
paragraphAbbr   =    alt
entryAbbr     =    iontráil
captionAbbr    =    foscríbhinn
headingAbbr    =    ceannteideal
sectionAbbr    =    rannóg
formAbbr      =    foirm
comboboxlistAbbr  =    liosta i mbosca teaglama
comboboxoptionAbbr =    rogha bhosca teaglama
imagemapAbbr    =    mapa
listboxoptionAbbr =    rogha
listboxAbbr    =    bosca liosta
flatequationAbbr  =    cothromóid chothrom
gridcellAbbr    =    cill ghreille
noteAbbr      =    nóta
figureAbbr     =    pic
definitionlistAbbr =    liosta sainmhínithe
termAbbr      =    téarma
definitionAbbr   =    sainmhíniú
textareaAbbr    =    lmstrtcs

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfoAbbr = #1c;#1c;#1c;#1c;#1c
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfoAbbr = #1r;#1r;#1r;#1r;#1r
cellInfoAbbr = c%Sr%S

stateCheckedAbbr = (x)
stateUncheckedAbbr = ( )
statePressedAbbr = (x)
stateUnpressedAbbr = ( )

mathmlenclosedAbbr      = iniata
mathmltableAbbr       = tbl
mathmlcellAbbr        = cill
mathmlfractionAbbr      = codán
mathmlfractionwithoutbarAbbr = codán gan barra
mathmlrootAbbr        = fréamh
mathmlscriptedAbbr      = scriptithe
mathmlsquarerootAbbr     = fréamh ch.

baseAbbr      = bun
close-fenceAbbr  = dúnadh
denominatorAbbr  = ainmn.
numeratorAbbr   = uimh.
open-fenceAbbr   = oscail
overscriptAbbr   = os-scr.
presubscriptAbbr  = réamh-fho
presuperscriptAbbr = réamh-fhor
root-indexAbbr   = index
subscriptAbbr   = fo
superscriptAbbr  = for
underscriptAbbr  = bun

notation-longdivAbbr      = roinntfhada
notation-actuarialAbbr     = acht
notation-phasorangleAbbr    = uil.phas.
notation-radicalAbbr      = fréamh
notation-boxAbbr        = bosca
notation-roundedboxAbbr     = bosca cr.
notation-circleAbbr       = ciorc
notation-leftAbbr        = clé
notation-rightAbbr       = deas
notation-topAbbr        = barr
notation-bottomAbbr       = bun
notation-updiagonalstrikeAbbr  = stríocthrasaníos
notation-downdiagonalstrikeAbbr = stríocthrasanuas
notation-verticalstrikeAbbr   = stríoc ing.
notation-horizontalstrikeAbbr  = stríoc chothrom.
notation-updiagonalarrowAbbr  = sghdtrasaníos
notation-madruwbAbbr      = madruwb