editor/ui/chrome/composer/editor.properties
author tbirdbld
Fri, 27 Apr 2018 09:14:25 -0400
branchTHUNDERBIRD600b5_2018042709_RELBRANCH
changeset 1049 975f46cce4b03b932ee49f3e308610eeffdcdc97
parent 936 b1d43b6fdeda6ab9815286b101e43ddda0d96fc1
permissions -rw-r--r--
Added THUNDERBIRD_60_0b5_RELEASE THUNDERBIRD_60_0b5_BUILD1 tag(s) for changeset b1115cecb39e. DONTBUILD CLOSED TREE a=release

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE FILE: embedded "\n" represent HTML breaks (<br>)
# Don't translate embedded "\n".
# Don't translate strings like this: %variable% 
#  as they will be replaced using JavaScript
#
No=Níl
Save=Sábháil
More=Tuilleadh
Less=Níos Lú
MoreProperties=Tuilleadh Airíonna
FewerProperties=Níos Lú Airíonna
PropertiesAccessKey=R
None=Gan sonrú
none=neamhní
OpenHTMLFile=Oscail Comhad HTML
OpenTextFile=Oscail Téacschomhad
SelectImageFile=Roghnaigh Comhad Íomhá
SaveDocument=Sábháil an Leathanach
SaveDocumentAs=Sábháil an Leathanach Mar
SaveTextAs=Sábháil Téacs Mar
EditMode=Mód Eagarthóireachta
Preview=Réamhamharc
Publish=Foilsigh
PublishPage=Foilsigh an Leathanach
DontPublish=Ná Foilsigh
SavePassword=Úsáid Bainisteoir na bhFocal Faire chun an focal faire seo a shábháil
CorrectSpelling=(litriú ceart)
NoSuggestedWords=(ní mholtar focail)
NoMisspelledWord=Gan focal mílitrithe
CheckSpellingDone=Seiceáil litrithe críochnaithe.
CheckSpelling=Seiceáil Litriú
InputError=Earráid
Alert=Airdeall
CantEditFramesetMsg=Ní féidir le Composer tacair fhrámaí HTML, nó leathanaigh le frámaí inlíne, a chur in eagar. Le haghaidh tacair fhrámaí, déan iarracht gach fráma sa leathanach a chur in eagar ina aonar. Le haghaidh leathanaigh ina bhfuil frámaí inlíne, sábháil cóip den leathanach agus bain an chlib <iframe>.
CantEditMimeTypeMsg=Ní féidir leathanach den chineál seo a chur in eagar.
CantEditDocumentMsg=Ní féidir an leathanach seo a chur in eagar, ach ní fios cén fáth.
BeforeClosing=roimh dhúnadh
BeforePreview=roimh taispeáint sa bhrabhsálaí
BeforeValidate=roimh an cháipéis a bhailíochtú
# LOCALIZATION NOTE (SaveFilePrompt, PublishPrompt): Don't translate %title% and %reason% (this is the reason for asking user to close, such as "before closing")
SaveFilePrompt=An bhfuil fonn ort na hathruithe i "%title%" a shábháil %reason%?\u0020
PublishPrompt=An bhfuil fonn ort na hathruithe i "%title%" a shábháil %reason%?\u0020
SaveFileFailed=Theip ar shábháil an chomhaid!

# Publishing error strings:
# LOCALIZATION NOTE Don't translate %dir% or %file% in the Publishing error strings:
FileNotFound=%file% gan aimsiú.
SubdirDoesNotExist=Níl an fhochomhadlann "%dir%" ar an suíomh seo, nó tá an comhadainm "%file%" in úsáid cheana ag fochomhadlann eile.
FilenameIsSubdir=Tá an comhadainm "%file%" in úsáid cheana ag fochomhadlann eile.
ServerNotAvailable=Níl an freastalaí ar fáil. Déan seiceáil ar do cheangal agus déan iarracht eile níos déanaí.
Offline=Tá tú as líne faoi láthair. Le dul ar líne, cliceáil an deilbhín atá sa chúinne buin ar dheis d'fhuinneog ar bith.
DiskFull=Níl go leor spáis diosca le fáil chun an comhad "%file%" a shábháil.
NameTooLong=Tá an comhadainm, nó ainm na fochomhadlainne, rófhada.
AccessDenied=Níl cead agat foilsiú sa suíomh seo.
UnknownPublishError=Tharla earráid neamhaithnid fhoilsithe.
PublishFailed=Theip ar an bhfoilsiú.
PublishCompleted=Tá an foilsiú críochnaithe.
AllFilesPublished=Foilsíodh gach comhad
# LOCALIZATION NOTE Don't translate %x% or %total%
FailedFileMsg=Theip ar fhoilsiú %x% as %total% comhad.
# End-Publishing error strings
Prompt=Leid
# LOCALIZATION NOTE (PromptFTPUsernamePassword): Don't translate %host% 
PromptFTPUsernamePassword=Iontráil ainm úsáideora agus focal faire don fhreastalaí ag %host%
RevertCaption=Cuir ar ais an ceann sábháilte
Revert=Fill
SendPageReason=roimh an leathanach seo a sheoladh
Send=Seol
## LOCALIZATION NOTE (PublishProgressCaption, PublishToSite, AbandonChanges): Don't translate %title%
PublishProgressCaption=Á fhoilsiú: %title%
PublishToSite=Á fhoilsiú go suíomh: %title%
AbandonChanges=An bhfuil fonn ort neamhaird a dhéanamh ar na hathruithe i "%title%" nár sábháladh, agus an leathanach a athlódáil?
DocumentTitle=Teideal an Leathanaigh
NeedDocTitle=Iontráil teideal don leathanach reatha.
DocTitleHelp=Seo aitheantas an leathanaigh i dteideal na fuinneoige agus i leabharmharcanna.
CancelPublishTitle=An bhfuil an foilsiú le cealú?
## LOCALIZATION NOTE: "Continue" in this sentence must match the text for
## the CancelPublishContinue key below
CancelPublishMessage=Má chealaítear le linn foilsithe, is féidir nach mbeidh na comhaid traschurtha go hiomlán. Ar mhaith leat dul Ar Aghaidh nó Cealú?
CancelPublishContinue=Ar Aghaidh
MissingImageError=Iontráil nó roghnaigh íomhá de chineál gif, jpg nó png.
EmptyHREFError=Roghnaigh suíomh chun nasc nua a chruthú.
LinkText=Téacs an naisc
LinkImage=Íomhá an naisc
MixedSelection=[Roghnúchán measctha]
Mixed=(measctha)
# LOCALIZATION NOTE (NotInstalled): %S is the name of the font
NotInstalled=%S (gan suiteáil)
EnterLinkText=Iontráil an téacs a thaispeánfar don nasc:
EnterLinkTextAccessKey=T
EmptyLinkTextError=Iontráil téacs éigin don nasc seo.
EditTextWarning=Cuirfear é seo in áit an ábhair reatha.
#LOCALIZATION NOTE (ValidateNumber):Don't translate: %n% %min% %max%
ValidateRangeMsg=Tá an uimhir a d'iontráil tú (%n%) taobh amuigh den raon ceadaithe.
ValidateNumberMsg=Iontráil uimhir idir %min% agus %max%.
MissingAnchorNameError=Iontráil ainm don ancaire seo.
#LOCALIZATION NOTE (DuplicateAnchorNameError): Don't translate %name%
DuplicateAnchorNameError=Tá "%name%" ar an leathanach seo cheana. Iontráil ainm eile le do thoil.
BulletStyle=Stíl Urchair
SolidCircle=Ciorcal lán
OpenCircle=Ciorcal oscailte
SolidSquare=Cearnóg lán
NumberStyle=Stíl na nUimhreacha
Automatic=Uathoibríoch
Style_1=1, 2, 3…
Style_I=I, II, III…
Style_i=i, ii, iii…
Style_A=A, B, C…
Style_a=a, b, c…
Pixels=picteilíní
Percent=céatadán
PercentOfCell=% den chill
PercentOfWindow=% den fhuinneog
PercentOfTable=% den tábla
#LOCALIZATION NOTE (untitledTitle): %S is the window #.  No plural handling needed.
untitledTitle=ganteideal-%S
untitledDefaultFilename=gan teideal
ShowToolbar=Taispeáin an Barra Uirlisí
HideToolbar=Folaigh an Barra Uirlisí
ImapError=Ní féidir íomhá a lódáil:\u0020
ImapCheck=\nRoghnaigh suíomh (URL) eile agus bain triail eile as.
SaveToUseRelativeUrl=Ní féidir URLanna coibhneasta a úsáid ach ar leathanaigh a sábháladh
NoNamedAnchorsOrHeadings=(Níl ancaire nó ceanntásc ainmnithe sa leathanach seo)
TextColor=Dath Téacs
HighlightColor=Dath Soilsithe
PageColor=Dath Cúlra an Leathanaigh
BlockColor=Dath Cúlra an Bhloic
TableColor=Dath Cúlra an Tábla
CellColor=Dath Cúlra na Cille
TableOrCellColor=Dath an Tábla nó na Cille
LinkColor=Dath Théacs Naisc
ActiveLinkColor=Dath Naisc Ghníomhaigh
VisitedLinkColor=Dath na Nasc Feicthe
NoColorError=Cliceáil ar dhath nó iontráil teaghrán datha HTML bailí
Table=Tábla
TableCell=Cill Tábla
NestedTable=Tábla Neadaithe
HLine=Líne Chothrománach
Link=Nasc
Image=Íomhá
ImageAndLink=Íomhá agus Nasc
NamedAnchor=Ancaire Ainmnithe
List=Liosta
ListItem=Mír Liosta
Form=Foirm
InputTag=Réimse Foirme
InputImage=Íomhá Fhoirme
TextArea=Limistéar Téacs
Select=Liosta Roghnúcháin
Button=Cnaipe
Label=Lipéad
FieldSet=Tacar Réimsí
Tag=Clib
MissingSiteNameError=Iontráil ainm don suíomh foilsithe seo.
MissingPublishUrlError=Iontráil suíomh le haghaidh fhoilsiú an leathanaigh seo.
MissingPublishFilename=Iontráil ainm comhaid don leathanach reatha.
#LOCALIZATION NOTE (DuplicateSiteNameError): Don't translate %name%
DuplicateSiteNameError=Tá "%name%" ann cheana. Iontráil ainm suímh eile le do thoil.
AdvancedProperties=Ardairíonna…
AdvancedEditForCellMsg=Ní bhíonn Eagarthóireacht Chasta ar fáil má tá níos mó ná cill amháin roghnaithe
# LOCALIZATION NOTE (ObjectProperties):Don't translate "%obj%" it will be replaced with one of above object nouns
ObjectProperties=Airíonna %obj%…
# LOCALIZATION NOTE This character must be in the above string and not confict with other accesskeys in Format menu
ObjectPropertiesAccessKey=o
# LOCALIZATION NOTE (JoinSelectedCells): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey" 
# letter as defined in editorOverlay.dtd
JoinSelectedCells=Comhcheangail Cealla Roghnaithe
# LOCALIZATION NOTE (JoinCellToRight): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey" 
# letter as defined in editorOverlay.dtd
JoinCellToRight=Comhcheangail leis an chill ar dheis
JoinCellAccesskey=C
# LOCALIZATION NOTE (TableSelectKey): Ctrl key on a keyboard
TableSelectKey=Ctrl+
# LOCALIZATION NOTE (XulKeyMac): Command key on a Mac keyboard
XulKeyMac=Cmd+
# LOCALIZATION NOTE (Del): Del key on a keyboard
Del=Del
Delete=Scrios
DeleteCells=Scrios Cealla
DeleteTableTitle=Scrios Rónna nó Colúin
DeleteTableMsg=Scriosfar cealla tábla agus a n-inneachair má laghdaítear méid na rónna nó na gcolún. An bhfuil tú cinnte go dteastaíonn uait é sin a dhéanamh?
Clear=Bánaigh
#Mouse actions
Click=Cliceáil
Drag=Tarraing
Unknown=Anaithnid
#
# LOCALIZATION NOTE "RemoveTextStylesAccesskey" is used for both
#  menu items: "RemoveTextStyles" and "StopTextStyles"
RemoveTextStylesAccesskey=L
RemoveTextStyles=Bain Gach Stíl Téacs
StopTextStyles=Stop Stíleanna Téacs
#
# LOCALIZATION NOTE "RemoveLinksAccesskey" is used for both
#  menu items: "RemoveLinks" and "StopLinks"
RemoveLinksAccesskey=n
RemoveLinks=Bain Naisc
StopLinks=Cuir Deireadh leis an Nasc
#
NoFormAction=Moltar duit gníomh a iontráil don fhoirm seo. Is teicníc chasta iad na foirmeacha féin-phostála nach cinnte go n-oibreoidh siad de réir a chéile i ngach brabhsálaí.
NoAltText=Má tá baint ag an íomhá le hinneachar na cáipéise, caithfidh tú téacs malartach a sholáthar a thaispeánfar i mbrabhsálaithe téacs amháin, agus a thaispeánfar i mbrabhsálaithe eile le linn lódáil na híomhá nó má tá lódáil na n-íomhánna díchumasaithe.
#
Malformed=Ní féidir an fhoinse a thiontú ar ais mar cháipéis toisc nach XHTML bailí é.
NoLinksToCheck=Níl aon eilimint le naisc le seiceáil