Pontoon: Update Frisian (fy-NL) localization of Firefox
authorFjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
Mon, 22 Jun 2020 11:15:43 +0000
changeset 2978 ceba3c32aae5c9d79aed70680e55e466f0e0e078
parent 2977 0c9c1886e2e0cde2711c10f6c8237c84a9189f11
child 2979 a57ee55e7c6d34ae1375c3df103c0b9788c41703
push id1395
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 22 Jun 2020 11:15:46 +0000
Pontoon: Update Frisian (fy-NL) localization of Firefox Co-authored-by: Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -206,16 +206,18 @@ cfr-doorhanger-cryptominers-description = Jo privacy is wichtich. { -brand-short-name } blokkearret no cryptominers, dy't de kompjûterkrêft fan jo systeem brûke om digitaal jild te minen.
 #  $date (String) - The date we began recording the count of blocked trackers
 cfr-doorhanger-milestone-heading =
   { $blockedCount ->
     [one] { -brand-short-name } hat <b>{ $blockedCount }</b> tracker blokkearre sûnt { $date }!
    *[other] { -brand-short-name } hat mear as <b>{ $blockedCount }</b> trackers blokkearre sûnt { $date }!
   }
 cfr-doorhanger-milestone-ok-button = Alles besjen
   .accesskey = A
+cfr-doorhanger-milestone-close-button = Slute
+  .accesskey = S
 
 ## What’s New Panel Content for Firefox 76
 
 
 ## Lockwise message
 
 cfr-whatsnew-lockwise-header = Meitsje ienfâldich feilige wachtwurden
 cfr-whatsnew-lockwise-body = It is swier om foar elke account unike, feilige wachtwurden te betinken. Selektearje by it meitsjen fan in wachtwurd it wachtwurdfjild om in feilich, oanmakke wachtwurd fan { -brand-shorter-name } te brûken.
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -45,16 +45,21 @@ pane-search-title = Sykje
 category-search =
   .tooltiptext = { pane-search-title }
 pane-privacy-title = Privacy & Befeiliging
 category-privacy =
   .tooltiptext = { pane-privacy-title }
 pane-sync-title2 = { -sync-brand-short-name }
 category-sync2 =
   .tooltiptext = { pane-sync-title2 }
+pane-experimental-title = { -brand-short-name }-eksperiminten
+category-experimental =
+  .tooltiptext = { -brand-short-name }-eksperiminten
+pane-experimental-subtitle = Gean foarsichtich troch
+pane-experimental-description = It wizigjen fan avansearre konfiguraasjefoarkarren kin de prestaasjes of feilichheid fan { -brand-short-name } beynfloedzje.
 help-button-label = { -brand-short-name }-stipe
 addons-button-label = Utwreidingen & Tema’s
 focus-search =
   .key = f
 close-button =
   .aria-label = Slute
 
 ## Browser Restart Dialog
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -357,16 +357,17 @@ ScriptSourceInvalidUri=‘%S’-attribút fan <script>-elemint is net in jildige URI: ‘%S’
 ScriptSourceLoadFailed=Laden foar it <script> mei boarne ‘%S’ is mislearre.
 ModuleSourceLoadFailed=Laden foar de module mei boarne ‘%S’ is mislearre.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
 ScriptSourceMalformed=Boane-URI fan <script> is net jildich: ‘%S’.
 ModuleSourceMalformed=Boane-URI fan module is net jildich: ‘%S’.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
 ScriptSourceNotAllowed=Boarne-URI fan <script> is net tastien yn dit dokumint: ‘%S’.
 ModuleSourceNotAllowed=Boarne-URI fan module is net tastien yn dit dokumint: ‘%S’.
+ModuleResolveFailure=Flater by it oplossen fan modulespesifikaasje ‘%S’. Relative modulespesifikaasjes moatte begjinne mei ‘./’, ‘../’ of ‘/’.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the invalid property value and %2$S is the property name.
 InvalidKeyframePropertyValue=Eigenskipswearde keyframe ‘%1$S’ is net falide neffens de syntaksis foar ‘%2$S’.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ReadableStream".
 ReadableStreamReadingFailed=Lêzen fan gegevens fan de ReadableStream is mislearre: ‘%S’.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "registerProtocolHandler".
 RegisterProtocolHandlerInsecureWarning=Gebrûk fan de registerProtocolHandler foar ûnfeilige ferbiningen sil yn ferzje 62 fuortsmiten wurde.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "registerProtocolHandler"
 RegisterProtocolHandlerPrivateBrowsingWarning=Kin registerProtocolHandler net brûke binnen priveenavigaasjemodus.