Pontoon: Update Frisian (fy-NL) localization of Firefox
authorFjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
Fri, 01 Nov 2019 16:55:32 +0000
changeset 2682 75986818776c8d30d197175ef638927df542ca73
parent 2681 eaf63e72910894a50afa3a6529ef41f43f76133d
child 2683 471f5e75d72cf9bb2c00a8c94ea6782b8c14a82f
push id1214
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 01 Nov 2019 16:55:37 +0000
Pontoon: Update Frisian (fy-NL) localization of Firefox Localization authors: - Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
devtools/client/inspector.properties
devtools/client/webconsole.properties
devtools/shared/styleinspector.properties
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -152,16 +152,18 @@ cfr-doorhanger-firefox-send-ok-button = 
     .accesskey = p
 
 ## Social Tracking Protection
 
 cfr-doorhanger-socialtracking-ok-button = Beskermingen besjen
     .accesskey = B
 cfr-doorhanger-socialtracking-close-button = Slute
     .accesskey = S
+cfr-doorhanger-socialtracking-dont-show-again = Dit soarte fan berjochten net mear toane
+    .accesskey = D
 cfr-doorhanger-socialtracking-heading = { -brand-short-name } hat opkeard dat in sosjaal netwurk jo hjir folget
 cfr-doorhanger-socialtracking-description = Jo privacy is wichtich. { -brand-short-name } blokkearret no faak brûkte sosjale-mediatrackers en beheint sa, hoefolle gegevens se sammelje oer wat jo online dogge.
 cfr-doorhanger-fingerprinters-heading = { -brand-short-name } hat in fingerprinter op dizze side blokkearre
 cfr-doorhanger-fingerprinters-description = Jo privacy is wichtich. { -brand-short-name } blokkearret no fingerprinters, dy't stikjes unyk identifisearbere ynformaasje oer jo apparaat sammelje om jo te folgjen.
 cfr-doorhanger-cryptominers-heading = { -brand-short-name } hat in cryptominer op dizze side blokkearre
 cfr-doorhanger-cryptominers-description = Jo privacy is wichtich. { -brand-short-name } blokkearret no cryptominers, dy't de kompjûterkrêft fan jo systeem brûke om digitaal jild te minen.
 
 ## Enhanced Tracking Protection Milestones
--- a/devtools/client/inspector.properties
+++ b/devtools/client/inspector.properties
@@ -526,16 +526,21 @@ inspector.classPanel.noClasses=Gjin klas
 # displayed.
 inspector.noProperties=Gjin CSS-eigenskippen fûn.
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.printSimulation.tooltip):
 # This is the tooltip of the print simulation button in the Rule View toolbar
 # that toggles print simulation.
 inspector.printSimulation.tooltip = Media-ôfdruksimulaasje foar de side yn-/útskeakelje
 
+# LOCALIZATION NOTE (inspector.colorSchemeSimulation.tooltip):
+# This is the tooltip of the color scheme simulation button in the Rule View
+# toolbar that toggles color scheme simulation.
+inspector.colorSchemeSimulation.tooltip=Kleurskemasimulaasje foar de side yn-/útskeakelje
+
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.scrollableBadge.label): This is the text displayed inside a
 # badge, in the inspector, next to nodes that are scrollable in the page.
 markupView.scrollableBadge.label=skowe
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.scrollableBadge.tooltip): This is the tooltip that is displayed
 # when hovering over badges next to scrollable elements in the inspector.
 markupView.scrollableBadge.tooltip=Dit elemint hat skowbere oerrin.
 
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -528,8 +528,17 @@ webconsole.input.editor.onboarding.label=Fier jo koade flugger út mei de nije mearrigelige bewurking. Brûk %1$S om nije rigels ta te foegjen en %2$S om út te fieren.
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.input.editor.onboarding.dissmis.label): the text that is
 # displayed in the multiline-input mode onboarding UI to dismiss it.
 webconsole.input.editor.onboarding.dissmis.label=Begrepen!
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.enterKey): The text that will be used to represent the
 # Enter key in the editor onboarding UI, as well as on the Editor toolbar "Run" button
 # tooltip.
 webconsole.enterKey=Enter
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.input.openJavaScriptFile): This is a label
+# used for opening a file in the console input (Ctrl+O or Cmd+O on OSX while
+# being focused on the input).
+webconsole.input.openJavaScriptFile=JavaScript-bestân iepenje
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.input.openJavaScriptFileFilter):
+# This string is displayed as a filter when opening a file in the console input.
+webconsole.input.openJavaScriptFileFilter=JavaScript-bestannen
--- a/devtools/shared/styleinspector.properties
+++ b/devtools/shared/styleinspector.properties
@@ -9,16 +9,17 @@
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (panelTitle): This is the panel title
 panelTitle=Stylkontrole
 
+
 # LOCALIZATION NOTE (rule.status): For each style property the panel shows
 # the rules which hold that specific property. For every rule, the rule status
 # is also displayed: a rule can be the best match, a match, a parent match, or a
 # rule did not match the element the user has highlighted.
 rule.status.BEST=Bêst oerienkommend
 rule.status.MATCHED=Oerienkommend
 rule.status.PARENT_MATCH=Parent oerienkomst
 
@@ -138,16 +139,21 @@ rule.classPanel.newClass.placeholder=Nij
 # class panel when the current element has no classes applied.
 rule.classPanel.noClasses=Gjin klassen op dit elemint
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.printSimulation.tooltip):
 # This is the tooltip of the print simulation button in the Rule View toolbar
 # that toggles print simulation.
 rule.printSimulation.tooltip=Media-ôfdruksimulaasje foar de side yn-/útskeakelje
 
+# LOCALIZATION NOTE (rule.colorSchemeSimulation.tooltip):
+# This is the tooltip of the color scheme simulation button in the Rule View
+# toolbar that toggles color-scheme simulation.
+rule.colorSchemeSimulation.tooltip=Kleurskemasimulaasje foar de side yn-/útskeakelje
+
 # LOCALIZATION NOTE (styleinspector.contextmenu.copyColor): Text displayed in the rule
 # and computed view context menu when a color value was clicked.
 styleinspector.contextmenu.copyColor=Kleur kopiearje
 
 # LOCALIZATION NOTE (styleinspector.contextmenu.copyColor.accessKey): Access key for
 # the rule and computed view context menu "Copy Color" entry.
 styleinspector.contextmenu.copyColor.accessKey=l
 
@@ -206,20 +212,16 @@ styleinspector.contextmenu.copy=Kopiearj
 # LOCALIZATION NOTE (styleinspector.contextmenu.copy.accessKey): Access key for
 # the computed view context menu "Copy" entry.
 styleinspector.contextmenu.copy.accessKey=K
 
 # LOCALIZATION NOTE (styleinspector.contextmenu.copyLocation): Text displayed in the
 # rule view context menu for copying the source location.
 styleinspector.contextmenu.copyLocation=Lokaasje kopiearje
 
-# LOCALIZATION NOTE (styleinspector.contextmenu.copyPropertyDeclaration): Text
-# displayed in the rule view context menu for copying the property declaration.
-styleinspector.contextmenu.copyPropertyDeclaration=Deklaraasje fan eigenskip kopiearje
-
 # LOCALIZATION NOTE (styleinspector.contextmenu.copyDeclaration): Text
 # displayed in the rule view context menu for copying the CSS declaration.
 styleinspector.contextmenu.copyDeclaration=Deklaraasje kopiearje
 
 # LOCALIZATION NOTE (styleinspector.contextmenu.copyPropertyName): Text displayed in
 # the rule view context menu for copying the property name.
 styleinspector.contextmenu.copyPropertyName=Namme fan eigenskip kopiearje