Pontoon: Update Frisian (fy-NL) localization of Firefox
authorFjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
Thu, 14 Nov 2019 22:52:49 +0000
changeset 2691 61b69d085e59c3a42006af0f5b20d6f1f6cd7ce4
parent 2690 1d00d2ac17776bf3c03f2daf87d74ba3d636f915
child 2692 b789df5cbb5fc7015a389100fa0fd06cb74c3edc
push id1218
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 14 Nov 2019 22:52:53 +0000
Pontoon: Update Frisian (fy-NL) localization of Firefox Localization authors: - Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
devtools/client/netmonitor.properties
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
dom/chrome/netError.dtd
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
toolkit/toolkit/about/abuseReports.ftl
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -269,16 +269,24 @@ networkMenu.sizeServiceWorker=service wo
 # in the network menu specifying the request was blocked by something.
 # %S is replaced by the blocked reason, which could be "DevTools", "CORS", etc.
 networkMenu.blockedBy=blokkearre troch %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.blocked): This is a generic message for a
 # URL that has been blocked for an unknown reason
 networkMenu.blocked=blokkearre
 
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.blocked2): This is a generic message for a
+# URL that has been blocked for an unknown reason
+networkMenu.blocked2=Blokkearre
+
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.blockedTooltip): This is a the text displayed
+# as a tooltip for the blocked icon in the request list
+networkMenu.blockedTooltip=Blokkearre
+
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.totalMS2): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the time for a request to finish (in milliseconds).
 networkMenu.totalMS2=%S ms
 
 # This string is used to concatenate tooltips (netmonitor.waterfall.tooltip.*)
 # in the requests waterfall for total time (in milliseconds). \\u0020 represents
 # a whitespace. You can replace this with a different character, e.g. an hyphen
 # or a period, if a comma doesn't work for your language.
@@ -805,20 +813,16 @@ netmonitor.search.status.labels.matchingLines=#1 oerienkommende rigel fûn;#1 oerienkommende rigels fûn
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of files in which matching lines were found
 netmonitor.search.status.labels.fileCount=yn #1 bestân;yn #1 bestannen
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.status.labels.error): This is the label
 # displayed in the search results status bar when status is set to error.
 netmonitor.search.status.labels.error=Sykflater.
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.requestBlocking): This is the label displayed
-# in the action bar's request blocking tab
-netmonitor.actionbar.requestBlocking=Oanfraachblokkearring
-
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.requestBlocking): This is the tooltip displayed
 # over the toolbar's Request Blocking buttonn
 netmonitor.toolbar.requestBlocking=Oanfraachblokkearring
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.requestBlocking2): This is the label displayed
 # in the action bar's request blocking tab
 netmonitor.actionbar.requestBlocking2=Blokkearre
 
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -29,15 +29,16 @@ externalProtocolPrompt=In eksterne tapassing moat starten wurden om %1$S: keppelingen te ferwurkjen. \n\n\nWinske keppeling:\n\n%2$S\n\nApplikaasje: %3$S\n\n\nAs jo dit fersyk net ferwacht hiene, kin it wêze dat it in swakte yn it oare programma misbrûke wol. Annulearje dit fersyk of it moat wêze dat jo wis binne dat it net kwea kin.\n
 externalProtocolUnknown=<Net bekend>
 externalProtocolChkMsg=Unthâld myn kar foar alle keppelingen fan dit type
 externalProtocolLaunchBtn=Tapassing starte
 malwareBlocked=De website op %S is rapportearre as in fertochte side en is blokkearre op basis fan jo befeiligingsfoarkarren.
 harmfulBlocked=De website op %S is rapportearre as in mooglik skeadlike website en is blokkearre op basis fan jo befeiligingsfoarkarren.
 unwantedBlocked=De website op %S is rapportearre as in website dy't net-winske software oanbiedt en is blokkearre op basis fan jo befeiligingsfoarkarren.
 deceptiveBlocked=De website op %S is rapportearre as in misliedende website en is blokkearre op basis fan jo befeiligingsfoarkarren.
 cspBlocked=Dizze side hat in ynhâldsbefeiligingsbelied dat laden op dizze manier foarkomt.
+xfoBlocked=Dizze side hat in belied foar X-Frame-Options dat laden fan dizze kontekst opkeard.
 corruptedContentErrorv2=De side %S hat in skansearring fan it netwurkprotokol ûnderfûn dy't net reparearre wurde kin.
 remoteXUL=Dizze side brûkt in net-stipe technology dy't standert net mear yn Firefox beskikber is.
 sslv3Used=Firefox kin de feilichheid fan jo gegevens net garandearje, omdat %S SSLv3 brûkt, in ûnbetrouber feilichheidsprotokol.
 weakCryptoUsed=De eigener fan %S hat syn of har website net krekt konfigurearre. Om jo gegevens tsjin stellerij te beskermjen, is de ferbining mei dizze website net ta stân brocht.
 inadequateSecurityError=De website hat probearre oer in net tarikkend befeiligingsniveau te ûnderhandeljen.
 blockedByPolicy=Jo organisaasje hat tagong ta dizze side of website blokkearre.
 networkProtocolError=Firefox ûnderfûn in skeining fan it netwurkprotokol dy't net ferholpen wurde kin.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -330,16 +330,17 @@ LargeAllocationNonGetRequest=In Large-Al
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name. Do not translate `window.opener`.
 LargeAllocationNotOnlyToplevelInTabGroup=In Large-Allocation-header is negearre troch de oanwêzichheid fan finsters dy't in referinsje hawwe nei dizze browserkontekst troch de framehierargy of window.opener.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name
 LargeAllocationNonE10S=In Large-Allocation-header is negearre, omdat it dokumint net út it proses laden wurdt.
 GeolocationInsecureRequestIsForbidden=In fersyk foar geolokaasje kin allinnich foltôge wurde yn in feilige kontekst.
 NotificationsInsecureRequestIsForbidden=De notifikaasjetastimming mei allinnich yn in befeilige kontekst opfrege wurde.
 NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden=De notifikaasjetastimming mei allinnich yn in dokumint op it heechste nivo of iframe fan deselde oarsprong opfrege wurde.
 NotificationsRequireUserGesture=De notifikaasjetastimming mei allinnich fan in koartwurkjende troch de brûker generearre barrens-handler út opfrege wurde.
+NotificationsRequireUserGestureDeprecationWarning=It oanfreegjen fan in machtiging foar meldingen bûten in koart duorjende troch de brûker generearre event handler is ferâldere en wurdt yn de takomst net stipe.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name.
 LargeAllocationNonWin32=As gefolch fan in Large-Allocation-header soe dizze side laden wurde yn in nij proses, mar it meitsjen fan in Large-Allocation-proses is útskeakele op net-Win-32-platfoarms.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "content", "Window", and "window.top"
 WindowContentUntrustedWarning=It ‘content’-attribút fan Window-objekten wurdt net mear stipe. Brûk yn stee dêrfan ‘window.top’.
 # LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element that starts the loop, the second %S is the element's ID.
 SVGRefLoopWarning=De SVG <%S> mei ID ‘%S’ hat in referinsjelus.
 # LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element in the chain where the chain was broken, the second %S is the element's ID.
 SVGRefChainLengthExceededWarning=In SVG <%S>-referinsjeketen dy't te lang is, is ôfbrutsen by it elemint mei ID ‘%S’.
@@ -411,8 +412,10 @@ MathML_DeprecatedMfencedElement=It MathML-elemint mfenced is ferâldere en wurdt yn de takomst fuortsmiten.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, subscriptshift and superscriptshift.
 MathML_DeprecatedScriptShiftAttributes=MathML-attributen ‘subscriptshift’ en ‘superscriptshift’ binne ferâldere en wurde yn de takomst mooglik fuortsmiten.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
 MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=MathML-attributen ‘background’, ‘color’, ‘fontfamily’, ‘fontsize’, ‘fontstyle’ en ‘fontweight’ binne ferâldere en sille yn de takomst fuortsmiten wurde.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and XLink.
 MathML_DeprecatedXLinkAttributeWarning=De XLink-attributen ‘href’, ‘type’, ‘show’ en ‘actuate’ binne ferâldere op MathML-eleminten en sille yn de takomst fuortsmiten wurde.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate title, text, url as they are the names of JS properties.
 WebShareAPI_NeedOneMember=titel of tekst of url-lid fan it ShareData-wurdeboek. Op syn minst ien fan de leden is fereaske.
+WebShareAPI_Failed=It dielen is mislearre.
+WebShareAPI_Aborted=It dielen is ôfbrutsen.
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -41,8 +41,14 @@ CompositorAnimationWarningOpacityFrameInactive=Animaasje kin net op de compositor útfierd wurde, omdat it frame net as aktyf markearre waard foar ‘opacity’-animaasje
 CompositorAnimationWarningHasRenderingObserver=Animaasje kin net op de compositor útfierd wurde, omdat it elemint rendering observers hat (-moz-element of SVG clipping/masking)
 
 ## LOCALIZATION NOTE: Do not translate zoom, calc(), "transform", "transform-origin: 0 0"
 ZoomPropertyWarning=Dizze side brûkt de net-standert property ‘zoom’. Tink ris nei oer it gebrûk fan calc() yn de relevante propertywearden of brûk ‘transform’ tegearre mei ‘transform-origin: 0 0’.
 
 ## LOCALIZATION NOTE(PrincipalWritingModePropagationWarning):
 ## Do not translate <html>, <body>, CSS, "writing-mode", "direction", "text-orientation", :root, and "The Principal Writing Mode" because they are technical terms.
 PrincipalWritingModePropagationWarning=By it renderjen fan it elemint <html> wurde de brûkte wearden fan CSS-eigenskippen ‘writing mode’, ‘direction’ en ‘text-orientiation’ op it elemint <html> oernommen út de berekkene wearden fan it elemint <body>, en net út de eigen wearden fan it elemint <html>. Oerweagje dizze eigenskippen yn te stellen op de :root CSS pseudoklasse. Sjoch ‘The Principal Writing Mode’ op https://www.w3.org/TR/css-writing-modes-3/#principal-flow foar mear ynformaasje.
+
+## LOCALIZATION NOTE(ScrollAnchoringDisabledInContainer):
+## %1$S is an integer value with the total number of adjustments
+## %2$S is a floating point value with the average distance adjusted
+## %3$S is a floating point value with the total adjusted distance
+ScrollAnchoringDisabledInContainer=Skowferankering is útskeakele yn in skowkontener fanwegen te folle opienfolgjende oanpassingen (%1$S) mei te min totale ôfstân (%2$S px gemiddeld, %3$S px totaal).
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -82,16 +82,19 @@
 <!ENTITY securityOverride.warningContent "
 <p>Jo kinne better gjin útsûndering tafoegje as jo in ynternetferbining brûke dy't jo net folslein fertrouwe, of as jo normaal sprutsen gjin warskôging krije foar dizze server.</p>
 <p>As jo dochs in útsûndering foar dizze website tafoegje wolle, kinne jo dat dwaan yn jo avansearre fersiferingsynstellingen.</p>
 ">
 
 <!ENTITY cspBlocked.title "Blokkearre troch ynhâldsbefeiligingsbelied">
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>De browser hat opkeard dat de side op dizze manier laden wurd, omdat de side in ynhâldsbefeiligingsbelied hat dat dit net tastiet.</p>">
 
+<!ENTITY xfoBlocked.title "Blokkearre troch belied foar X-Frame-Options">
+<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>De browser hat opkeard dat de side yn dizze kontekst laden waard, omdat de side in belied foar X-Frame-Options hat dat dit net tastiet.</p>">
+
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Skansearre-ynhâldsflater">
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>De side dy't jo besjen wolle kin net werjûn wurde, omdat der in flater yn de gegevensoerdracht detektearre is.</p><ul><li>Nim kontakt op mei de website-eigeners om se oer dit probleem te ynformearjen.</li></ul>">
 
 <!ENTITY remoteXUL.title "Remote XUL">
 <!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Nim kontakt op mei de website-eigeners om se oer dit probleem te ynformearjen.</li></ul></p>">
 
 <!ENTITY inadequateSecurityError.title "Jo ferbining is net befeilige">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -446,14 +446,15 @@ recommended-theme-1 = Fiele jo jo kreätyf? <a data-l10n-name="link"> Bou jo eigen tema mei Firefox Color.</a>
 
 ## Page headings
 
 extension-heading = Jo útwreidingen beheare
 theme-heading = Jo tema’s beheare
 plugin-heading = Jo ynstekkers beheare
 dictionary-heading = Jo wurdboeken beheare
 locale-heading = Jo talen beheare
+updates-heading = Jo fernijingen beheare
 discover-heading = Personalisearje jo { -brand-short-name }
 shortcuts-heading = Utwreidingsfluchtoetsen beheare
 theme-heading-search-label = Mear tema’s sykje
 extension-heading-search-label = Mear útwreidingen sykje
 addons-heading-search-input =
   .placeholder = addons.mozilla.org trochsykje
--- a/toolkit/toolkit/about/abuseReports.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/abuseReports.ftl
@@ -54,32 +54,40 @@ abuse-report-messagebar-action-keep-exte
 abuse-report-messagebar-action-remove-theme = Ja, fuortsmite
 abuse-report-messagebar-action-keep-theme = Nee, bewarje
 abuse-report-messagebar-action-retry = Opnij probearje
 abuse-report-messagebar-action-cancel = Annulearje
 
 ## Abuse report reasons (optionally paired with related examples and/or suggestions)
 
 abuse-report-damage-reason = Skansearret myn kompjûter en gegevens
+abuse-report-damage-reason-v2 = It hat myn kompjûter skansearre of myn gegevens kompromittearre
 abuse-report-damage-example = Foarbyld: hat malware ynjektearre of gegevens stellen
 abuse-report-spam-reason = Makket spam of reklame
+abuse-report-spam-reason-v2 = It befettet spam of foeget net winske advertinsjes ta
 abuse-report-spam-example = Foarbyld: foeget advertinsjes ta oan websiden
 abuse-report-settings-reason = Hat sûnder dit te melden of te freegjen myn sykmasine, startside of nij ljepblêd wizige
+abuse-report-settings-reason-v2 = It hat sûnder dit te melden of te freegjen myn sykmasine, startside of nije ljepblêd wizige
 abuse-report-settings-suggestions = Eardat jo de útwreiding meldt, kinne jo probearje jo ynstellingen te wizigjen:
 abuse-report-settings-suggestions-search = Jo standert sykynstellingen wizigje
 abuse-report-settings-suggestions-homepage = Jo startside en nij ljepblêd wizigje
 abuse-report-deceptive-reason = Docht him as wat oars foar
+abuse-report-deceptive-reason-v2 = It docht him foar as wat oars
 abuse-report-deceptive-example = Foarbyld: misliedende beskriuwing of ôfbyldingen
 abuse-report-broken-reason-extension = Wurket net, soarget derfoar dat websites net wurkje of fertraget { -brand-product-name }
 abuse-report-broken-reason-theme = Wurket net of soarget derfoar dat de browserwerjefte net wurket
+abuse-report-broken-reason-extension-v2 = It wurket net, soarget derfoar dat websites net wurkje of fertraget { -brand-product-name }
+abuse-report-broken-reason-theme-v2 = It wurket net of soarget derfoar dat de browserwerjefte net wurket
 abuse-report-broken-example = Foarbyld: funksjes binne stadich, swier te brûken of wurkje net; dielen fan websites lade net of sjogge der ûngebrûklik út
 abuse-report-broken-suggestions-extension = It liket as oft jo in bug fûn hawwe. Yn oanfolling op dizze melding kinne jo it bêste kontakt opnimme mei de ûntwikkeler fan de útwreiding. <a data-l10n-name="support-link">Besykje de startside fan de útwreiding</a> foar ynformaasje oer de ûntwikkeler.
 abuse-report-broken-suggestions-theme =
   It klinkt as oft jo in bug fûn hawwe. Neist it hjir yntsjinjen fan in rapport, is de bêste manier
   om in funksjoneel probleem op te lossen, kontakt op te nimmen mei de ûntwikkeler fan it tema.
   <a data-l10n-name="support-link">Besykje de website fan it tema</a> foar ynformaasje oer de ûntwikkeler.
 abuse-report-policy-reason = Haatdragende, gewelddiedige of yllegale ynhâld
+abuse-report-policy-reason-v2 = It befettet haatdragende, gewelddiedige of yllegale ynhâld
 abuse-report-policy-suggestions =
   Opmerking: problemen mei auteursrjochten en hannelsmerken moatte yn in ôfsûnderlik proses melden wurde.
   <a data-l10n-name="report-infringement-link">Folgje dizze ynstruksjes</a> om it probleem te melden.
 abuse-report-unwanted-reason = Ik haw nea om dizze útwreiding frege en kom der net fan ôf
+abuse-report-unwanted-reason-v2 = Ik haw it nea wold en wit net hoe't ik der fan ôf komme moat
 abuse-report-unwanted-example = Foarbyld: in tapassing hat dizze sûnder myn tastimming ynstallearre
 abuse-report-other-reason = Wat oars