Pontoon: Update Frisian (fy-NL) localization of Firefox
authorFjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
Mon, 09 Dec 2019 10:33:11 +0000
changeset 2705 59476813baab3f54aa4b2187cfa3337434aac9f8
parent 2704 2d81dac91c65256f1f2c7a181b4e9cd2d963b4a6
child 2706 a275f66dffe60af5c06f5bd127b6ad14a19c361b
push id1229
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 09 Dec 2019 10:33:15 +0000
Pontoon: Update Frisian (fy-NL) localization of Firefox Localization authors: - Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
browser/browser/menubar.ftl
browser/chrome/browser/browser.properties
--- a/browser/browser/menubar.ftl
+++ b/browser/browser/menubar.ftl
@@ -119,16 +119,19 @@ menu-view-full-zoom-enlarge =
   .label = Ynzoome
   .accesskey = Y
 menu-view-full-zoom-reduce =
   .label = Utzoome
   .accesskey = U
 menu-view-full-zoom-reset =
   .label = Tebeksette
   .accesskey = b
+menu-view-full-zoom-actual-size =
+  .label = Wurklike grutte
+  .accesskey = W
 menu-view-full-zoom-toggle =
   .label = Allinnich tekst zoome
   .accesskey = A
 menu-view-page-style-menu =
   .label = Sidestyl
   .accesskey = d
 menu-view-page-style-no-style =
   .label = Gjin styl
@@ -148,17 +151,17 @@ menu-view-enter-full-screen =
   .accesskey = S
 menu-view-exit-full-screen =
   .label = Folslein skerm werjefte ferlitte
   .accesskey = S
 menu-view-full-screen =
   .label = Folslein skerm
   .accesskey = F
 
-##
+
 
 menu-view-show-all-tabs =
   .label = Alle ljepblêden toane
   .accesskey = A
 menu-view-bidi-switch-page-direction =
   .label = Siderjochting draaie
   .accesskey = g
 
@@ -204,31 +207,25 @@ menu-tools =
   .label = Ekstra
   .accesskey = E
 menu-tools-downloads =
   .label = Downloads
   .accesskey = D
 menu-tools-addons =
   .label = Add-ons
   .accesskey = A
-menu-tools-sync-sign-in =
-  .label = Oanmelde by { -sync-brand-short-name }…
-  .accesskey = y
 menu-tools-fxa-sign-in =
   .label = Oanmelde by { -brand-product-name }…
   .accesskey = m
 menu-tools-turn-on-sync =
   .label = { -sync-brand-short-name } ynskeakelje…
   .accesskey = y
 menu-tools-sync-now =
   .label = No syngronisearje
   .accesskey = N
-menu-tools-sync-re-auth =
-  .label = Opnij ferbine mei { -sync-brand-short-name }…
-  .accesskey = O
 menu-tools-fxa-re-auth =
   .label = Opnij ferbine mei { -brand-product-name }…
   .accesskey = O
 menu-tools-web-developer =
   .label = Webûntwikkeler
   .accesskey = W
 menu-tools-page-source =
   .label = Sideboarne
@@ -280,16 +277,15 @@ menu-help-feedback-page =
   .accesskey = f
 menu-help-safe-mode-without-addons =
   .label = Werstart mei útskeakele add-ons…
   .accesskey = W
 menu-help-safe-mode-with-addons =
   .label = Opnij starte mei ynskeakele add-ons
   .accesskey = r
 # Label of the Help menu item. Either this or
-# safeb.palm.notdeceptive.label from
-# phishing-afterload-warning-message.dtd is shown.
+# menu-help-notdeceptive is shown.
 menu-help-report-deceptive-site =
   .label = Misliedende website rapportearje…
   .accesskey = M
 menu-help-not-deceptive =
   .label = Dit is gjin misliedende website…
   .accesskey = m
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -289,24 +289,24 @@ popupBlock=Pop-upfinsters fan %S blokkea
 popupWarningDontShowFromMessage=Dit berjocht net toane as pop-upfinsters blokkearre wurde
 popupShowPopupPrefix=‘%S’ sjen litte
 
 # LOCALIZATION NOTE (popupShowBlockedPopupsIndicatorText): Semicolon separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of pop-ups blocked.
 popupShowBlockedPopupsIndicatorText=#1 blokkearre pop-up toane…;#1 blokkearre pop-ups toane…
 
-# LOCALIZATION NOTE (geolocationLastAccessIndicatorText): %S is the relative time of the most recent geolocation access (e.g. 5 min. ago)
-geolocationLastAccessIndicatorText=Lêste tagong %S
-
 # Bad Content Blocker Doorhanger Notification
 # %S is brandShortName
 badContentBlocked.blocked.message=%S blokkearret ynhâld op dizze side.
 badContentBlocked.notblocked.message=%S blokkearret gjin ynhâld op dizze side.
 
+# LOCALIZATION NOTE (geolocationLastAccessIndicatorText): %S is the relative time of the most recent geolocation access (e.g. 5 min. ago)
+geolocationLastAccessIndicatorText=Lêste tagong %S
+
 crashedpluginsMessage.title=De %S ynstekker is ferûngelokke.
 crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Side opnij lade
 crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=S
 crashedpluginsMessage.submitButton.label=Stjoer in ûngelokrapport
 crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=S
 crashedpluginsMessage.learnMore=Mear ynfo…
 
 # Keyword fixup messages
@@ -541,19 +541,16 @@ contentBlocking.trackers.allowed.label=T
 #  tense expresses that we are waiting for trackers to load
 #  and will block them as appropriate. This concept may not directly
 #  translate to your language, but it is still preferable if the translation
 #  would not make it seem like the blocking had already happened.
 #  So in full context this word could be part of the sentence:
 #  "[Firefox is] Blocking [trackers when they get loaded.]"
 contentBlocking.trackers.blocking.label=Blokkearje
 
-protectionReport.title=Privacybeskermingen
-protectionReport.tooltip=Gean nei jo privacyrapport
-
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackersView.blocked.label):
 #  This label is shown next to a tracker in the trackers subview.
 #  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
 contentBlocking.trackersView.blocked.label=Blokkearre
 
 contentBlocking.trackersView.empty.label=Gjin trackers op dizze website detektearre
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.allowed.label):
@@ -667,26 +664,16 @@ contentBlocking.intro.v1.description=As jo it skyldsje sjogge, blokkearret %S ûnderdielen fan de side dy't it sneupen fertrage kinne of jo online folgje kinne.
 contentBlocking.intro.v2.description=De privacyfoardielen fan Beskerming tsjin folgjen binne no mar ien ûnderdiel fan ynhâldsblokkearring. As jo it skyldsje sjogge, is ynhâldsblokkearring ynskeakele.
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.intro.step1of3): Indicates that the intro panel is step one of three in a tour.
 trackingProtection.intro.step1of3=1 fan 3
 trackingProtection.intro.nextButton.label=Folgjende
 
 trackingProtection.icon.activeTooltip=Folchbesykjen blokkearre
 trackingProtection.icon.disabledTooltip=Folchynhâld detektearre
 
-# Social Tracking Protection
-# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.title): %S is brandShortName
-contentBlocking.socialblock.title=%S hat opkeard dat in sosjaal netwurk jo hjir folget
-# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.prompt): %S is brandShortName
-contentBlocking.socialblock.prompt=Jo privacy is wichtich. %S blokkearret no faak brûkte sosjale-mediatrackers en beheint sa, hoefolle gegevens se sammelje oer wat jo online dogge.
-contentBlocking.socialblock.primaryButton.label=Beskermingen besjen
-contentBlocking.socialblock.primaryButton.accesskey=B
-contentBlocking.socialblock.secondaryButton.label=Slute
-contentBlocking.socialblock.secondaryButton.accessKey=S
-
 trackingProtection.icon.activeTooltip2=Blokkearring fan sosjale-mediatrackers, cross-site-trackingcookies en fingerprinters.
 trackingProtection.icon.disabledTooltip2=Ferbettere beskerming tsjin folgjen stiet ÚT foar dizze website.
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip): %S is brandShortName.
 trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip=Op dizze side binne gjin by %S bekende trackers oantroffen.
 
 # LOCALIZATION NOTE (protections.header):
 # Header of the Protections Panel. %S is replaced with the site's hostname.
 protections.header=Beskermingen foar %S
@@ -781,16 +768,19 @@ paste-button.tooltip = Plakke (%S)
 # Geolocation UI
 
 geolocation.allowLocation=Tagong ta lokaasje tastean
 geolocation.allowLocation.accesskey=T
 geolocation.dontAllowLocation=Net tastean
 geolocation.dontAllowLocation.accesskey=N
 geolocation.shareWithSite3=Wolle jo %S tagong jaan ta jo lokaasje?
 geolocation.shareWithFile3=Wolle jo dit lokale bestân tagong jaan ta jo lokaasje?
+# LOCALIZATION NOTE(geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation):
+# %1$S is the first party origin, %2$S is the third party origin.
+geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation=Wolle jo dat %1$S tastimming oan %2$S jout foar tagong ta jo lokaasje?
 geolocation.remember=Dizze beslissing ûnthâlde
 
 # Persistent storage UI
 persistentStorage.allow=Tastean
 persistentStorage.allow.accesskey=T
 persistentStorage.neverAllow.label=Nea tastean
 persistentStorage.neverAllow.accesskey=N
 persistentStorage.notNow.label=No net
@@ -884,16 +874,34 @@ sidebar.moveToRight=Sidebalke nei rjocht
 getUserMedia.shareCamera2.message = Wolle jo %S tastean jo kamera te brûken?
 getUserMedia.shareMicrophone2.message = Wolle jo %S tastean jo mikrofoan te brûken?
 getUserMedia.shareScreen3.message = Wolle jo %S tastean jo skerm te sjen?
 getUserMedia.shareCameraAndMicrophone2.message = Wolle jo %S tastean jo kamera en mikrofoan te brûken?
 getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture2.message = Wolle jo %S tastean jo kamera te brûken en te lústerjen nei it lûd fan dit ljepblêd?
 getUserMedia.shareScreenAndMicrophone3.message = Wolle jo %S tastean jo mikrofoan te brûken en jo skerm te sjen?
 getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture3.message = Wolle jo %S tastean nei it lûd fan jo ljepblêd te lústerjen en jo skerm te sjen?
 getUserMedia.shareAudioCapture2.message = Wolle jo %S tastean te lústerjen nei it lûd fan dit ljepblêd?
+
+# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation.message,
+# %1$S is the first party origin.
+# %2$S is the third party origin.
+getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation.message = Wolle jo dat %1$S tastimming oan %2$S jout foar tagong ta jo kamera?
+getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegations.message = Wolle jo dat %1$S tastimming oan %2$S jout foar tagong ta jo mikrofoan?
+getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation.message = Wolle jo dat %1$S tastimming oan %2$S jout foar tagong ta jo skerm?
+getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation.message = Wolle jo dat %1$S tastimming oan %2$S jout foar tagong ta jo kamera en jo mikrofoan?
+getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation.message = Wolle jo dat %1$S tastimming oan %2$S jout foar tagong ta jo kamera en om de audio yn dit ljepblêd te belústerjen?
+getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation.message = Wolle jo dat %1$S tastimming oan %2$S jout foar tagong ta jo mikrofoan en om jo skerm te sjen?
+getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation.message = Wolle jo dat %1$S tastimming oan %2$S jout om nei de audio yn dit ljepblêd te lústerjen en jo skerm te sjen?
+
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareScreenWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 # %S will be the 'learn more' link
 getUserMedia.shareScreenWarning.message = Diel allinnich siden mei websites dy't jo fertrouwe. Dielen kin misliedende websites tastean út jo namme te browsen en jo priveegegevens te stellen. %S
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareFirefoxWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 # %1$S is brandShortName (eg. Firefox)
 # %2$S will be the 'learn more' link
 getUserMedia.shareFirefoxWarning.message = Diel %1$S allinnich mei websites dy't jo fertrouwe. Dielen kin misliedende websites tastean út jo namme te browsen en jo priveegegevens te stellen. %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.