Pontoon: Update Frisian (fy-NL) localization of Firefox
authorFjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
Thu, 05 Dec 2019 09:15:51 +0000
changeset 2703 55389ea5d970bdcf80f95ff856b5513c59b41070
parent 2702 c1a842a812da8dd9aed1190fb1f4be0209cae1dd
child 2704 2d81dac91c65256f1f2c7a181b4e9cd2d963b4a6
push id1227
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 05 Dec 2019 09:15:55 +0000
Pontoon: Update Frisian (fy-NL) localization of Firefox Localization authors: - Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
devtools/client/debugger.properties
devtools/client/netmonitor.properties
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -117,16 +117,43 @@ cfr-whatsnew-lockwise-backup-title = Mei
 cfr-whatsnew-lockwise-backup-body = Meitsje no feilige wachtwurden dy't jo oeral wêr't jo jo oanmelde benaderje kinne.
 cfr-whatsnew-lockwise-backup-link-text = Reservekopyen ynskeakelje
 cfr-whatsnew-lockwise-take-title = Nim jo wachtwurden mei
 cfr-whatsnew-lockwise-take-body =
   Mei de mobile app { -lockwise-brand-short-name } hawwe jo oeral feilich
   tagong ta jo wachtwurden.
 cfr-whatsnew-lockwise-take-link-text = App downloade
 
+## Picture-in-Picture
+
+cfr-whatsnew-pip-header = Besjoch fideo's wylst jo sneupe
+cfr-whatsnew-pip-body = Picture-in-picture set in fideo yn in swevend finster, sadat jo sjen kinne wylst jo op oare ljepblêden wurkje.
+cfr-whatsnew-pip-cta = Mear ynfo
+
+## Permission Prompt
+
+cfr-whatsnew-permission-prompt-header = Minder ferfelende pop-ups fan websites
+cfr-whatsnew-permission-prompt-body = { -brand-shorter-name } ferhinderet no dat websites jo automatysk freegje of se jo pop-upberjochten stjoere meie.
+cfr-whatsnew-permission-prompt-cta = Mear ynfo
+
+## Fingerprinter Counter
+
+# This string is displayed before a large numeral that indicates the total
+# number of tracking elements blocked. Don’t add $fingerprinterCount to your
+# localization, because it would result in the number showing twice.
+cfr-whatsnew-fingerprinter-counter-header =
+  { $fingerprinterCount ->
+    [one] Fingerprinter blokkearre
+    *[other] Fingerprinters blokkearre
+  }
+cfr-whatsnew-fingerprinter-counter-body = { -brand-shorter-name } blokkearret in protte fingerprinters, dy't stikem ynformaasje oer jo apparaat en hannelingen sammelje om in advertinsjeprofyl fan jo te meitsjen.
+# Message variation when fingerprinters count is less than 10
+cfr-whatsnew-fingerprinter-counter-header-alt = Fingerprinters
+cfr-whatsnew-fingerprinter-counter-body-alt = { -brand-shorter-name } kin fingerprinters, dy't stikem ynformaasje oer jo apparaat en hannelingen sammelje om in advertinsjeprofyl fan jo te meitsjen, blokkearje.
+
 ## Bookmark Sync
 
 cfr-doorhanger-sync-bookmarks-header = Dizze blêdwizer op jo telefoan ûntfange
 cfr-doorhanger-sync-bookmarks-body = Nim jo blêdwizers, wachtwurden, skiednis en mear mei nei oeral wêr't jo oanmeld binne by { -brand-product-name }.
 cfr-doorhanger-sync-bookmarks-ok-button = { -sync-brand-short-name } ynskeakelje
   .accesskey = y
 
 ## Login Sync
--- a/devtools/client/debugger.properties
+++ b/devtools/client/debugger.properties
@@ -213,20 +213,16 @@ otherEvents=Oars
 # the user hovers over the checkbox used to toggle blackboxing its associated
 # source.
 blackboxCheckboxTooltip2=Blackboxing yn-/útskeakelje
 
 # LOCALIZATION NOTE (eventListenersHeader1): The text to display in the events
 # header.
 eventListenersHeader1=Breakpoints barrenslisteners
 
-# LOCALIZATION NOTE (noDomMutationBreakpointsText): The text to display in the
-# DOM Mutation Breakpoints pane when there are no events.
-noDomMutationBreakpointsText=Gjin wer te jaan ôfbrekpunten.
-
 # LOCALIZATION NOTE (noDomMutationBreakpoints): The text to
 # display in the DOM Mutation Breakpoints pane when there are no events.
 # %S will be replaced by an active link using inspectorTool as text
 noDomMutationBreakpoints=Klik mei de rjochtermûsknop op in elemint yn de %S en selektearje ‘Ofbrekke op…’ om in ôfbrekpunt ta te foegjen
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectorTool): The text to describe the the Inspector tool
 inspectorTool=Inspector
 
@@ -650,16 +646,20 @@ downloadFile.accesskey=d
 # LOCALIZATION NOTE (inlinePreview.show.label): Context menu item
 # for showing the inline preview blocks
 inlinePreview.show.label=Ynlinefoarbyld toane
 
 # LOCALIZATION NOTE (inlinePreview.hide.label): Context menu item
 # for hiding the inline preview block
 inlinePreview.hide.label=Ynlinefoarbyld ferstopje
 
+# LOCALIZATION NOTE (preview.noProperties): Label shown in the preview
+# popup when there are no properties to show.
+preview.noProperties=Gjin eigenskippen
+
 # LOCALIZATION NOTE (framework.disableGrouping): This is the text that appears in the
 # context menu to disable framework grouping.
 framework.disableGrouping=Framework Grouping útskeakelje
 framework.disableGrouping.accesskey=u
 
 # LOCALIZATION NOTE (framework.enableGrouping): This is the text that appears in the
 # context menu to enable framework grouping.
 framework.enableGrouping=Framework Grouping ynskeakelje
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -220,16 +220,21 @@ networkMenu.ws.summary.framesCountEmpty=
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.tooltip.framesCount): A tooltip explaining
 # what the framesCount label displays
 networkMenu.ws.summary.tooltip.framesCount=Oantal berjochten
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalSize): A tooltip explaining
 # what the framesTotalSize label displays
 networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalSize=Totale grutte fan toande berjochten
 
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTranferredSize): A tooltip explaining
+# what the framesTranferredSize label displays
+# %1$S is the total size of the transferred data, %2$S is the size of sent data, %3$S is the size of received data.
+networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTranferredSize=%1$S totaal, %2$S ferstjoerd, %3$S ûntfongen
+
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalTime): A tooltip explaining
 # what framesTotalTime displays
 networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalTime=Totale ferstrutsen tiid tusken de earste en lêste werjûne berjochten
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sizeB): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the size of a request (in bytes).
 networkMenu.sizeB=%S B
 
@@ -260,17 +265,17 @@ networkMenu.sizeUnavailable.title=Oerbro
 # cached.
 networkMenu.sizeCached=buffere
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sizeServiceWorker): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the transferred of a request computed
 # by a service worker.
 networkMenu.sizeServiceWorker=service worker
 
-# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.blockedBy): This is the label displayed
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sizeServiceWorker): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the request was blocked by something.
 # %S is replaced by the blocked reason, which could be "DevTools", "CORS", etc.
 networkMenu.blockedBy=blokkearre troch %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.blocked): This is a generic message for a
 # URL that has been blocked for an unknown reason
 networkMenu.blocked=blokkearre
 
@@ -328,16 +333,28 @@ netmonitor.waterfall.tooltip.receive=Unt
 # section in Timings side panel. This section contains request timings.
 netmonitor.timings.requestTiming=Fersyktiming
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.serverTiming): This is the title of a new section
 # in Timings side panel. This section contains server timings transferred from the server
 # through the "Server-Timing" header.
 netmonitor.timings.serverTiming=Servertiming
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.queuedAt): This is relative queued time to the
+# first request
+netmonitor.timings.queuedAt=Yn wachtrige: %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.startedAt): Related to first request,
+# when the request actually started
+netmonitor.timings.startedAt=Start: %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.downloadedAt): Related to first request,
+# when the request actually finished downloading
+netmonitor.timings.downloadedAt=Download: %S
+
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.millisecond): This is the label displayed
 # in the network menu specifying timing interval divisions (in milliseconds).
 networkMenu.millisecond=%S ms
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.second): This is the label displayed
 # in the network menu specifying timing interval divisions (in seconds).
 networkMenu.second=%S s
 
@@ -771,24 +788,16 @@ netmonitor.search.toolbar.inputPlaceholder=Sykje yn boarnen…
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.toolbar.close): This is the label
 # displayed in the search toolbar to close the search panel.
 netmonitor.search.toolbar.close=Sykpaniel slute
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.toolbar.clear): This is the label
 # displayed in the search toolbar to clear the search panel.
 netmonitor.search.toolbar.clear=Sykresultaten wiskje
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.labels.responseHeaders): This is the label
-# displayed in the search results as the label for the response headers
-netmonitor.search.labels.responseHeaders=Antwurdheader
-
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.labels.requestHeaders): This is the label
-# displayed in the search results as the label for the request headers
-netmonitor.search.labels.requestHeaders=Oanfraachheader
-
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.toolbar.caseSensitive): This is the label
 # displayed in the search toolbar to do a case sensitive search.
 netmonitor.search.toolbar.caseSensitive=Haadlettergefoelich
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.status.labels.fetching): This is the label
 # displayed in the search results status bar when status is set to fetching.
 netmonitor.search.status.labels.fetching=Sykje…
 
@@ -979,24 +988,24 @@ netmonitor.toolbar.disableCache.tooltip=HTTP-buffer útskeakelje
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.clear): This is the label displayed
 # in the network toolbar for the "Clear" button.
 netmonitor.toolbar.clear=Wiskje
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.toggleRecording): This is the label displayed
 # in the network toolbar for the toggle recording button.
 netmonitor.toolbar.toggleRecording=Netwurkregistraasje opnimme pauzearje/ferfetsje
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.perf): This is the label displayed
+# in the network toolbar for the performance analysis button.
+netmonitor.toolbar.perf=Wiksel prestaasje-analyses…
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.search): This is the tooltip label displayed
 # in the network toolbar for the search button.
 netmonitor.toolbar.search=Sykje
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.perf): This is the label displayed
-# in the network toolbar for the performance analysis button.
-netmonitor.toolbar.perf=Wiksel prestaasje-analyses…
-
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.resetColumns): This is the label
 # displayed in the network table header context menu.
 netmonitor.toolbar.resetColumns=Kolommen weromsette
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.resetSorting): This is the label
 # displayed in the network table header context menu to reset sorting
 netmonitor.toolbar.resetSorting=Sortearring opnij ynstelle
 
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -349,16 +349,20 @@ addon-options-button =
 
 report-addon-button = Rapportearje
 remove-addon-button = Fuortsmite
 # The link will always be shown after the other text.
 remove-addon-disabled-button = Kin net fuortsmiten wurde <a data-l10n-name="link">Wêrom?</a>
 disable-addon-button = Utskeakelje
 enable-addon-button = Ynskeakelje
 expand-addon-button = Mear opsjes
+# This is used for the toggle on the extension card, it's a checkbox and this
+# is always its label.
+extension-enable-addon-button-label =
+  .aria-label = Ynskeakelje
 preferences-addon-button =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Opsjes
    *[other] Foarkarren
   }
 details-addon-button = Details
 release-notes-addon-button = Utjefteopmerkingen
 permissions-addon-button = Tastimmingen
@@ -452,12 +456,13 @@ theme-heading = Jo tema’s beheare
 plugin-heading = Jo ynstekkers beheare
 dictionary-heading = Jo wurdboeken beheare
 locale-heading = Jo talen beheare
 updates-heading = Jo fernijingen beheare
 discover-heading = Personalisearje jo { -brand-short-name }
 shortcuts-heading = Utwreidingsfluchtoetsen beheare
 theme-heading-search-label = Mear tema’s sykje
 extension-heading-search-label = Mear útwreidingen sykje
+default-heading-search-label = Mear add-ons sykje
 addons-heading-search-input =
   .placeholder = addons.mozilla.org trochsykje
 addon-page-options-button =
   .title = Ark foar alle add-ons