mail/messenger/otr/otrUI.ftl
author Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
Mon, 03 Oct 2022 07:42:24 +0000
changeset 3623 ccdecd542e4008d2b3a942011bf61655994c04f5
parent 3496 834c279dcb62594e744d0ad17a1971a4ae72f773
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Frisian (fy-NL) localization of Firefox Co-authored-by: Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

start-label = In fersifere petear starte
refresh-label = It fersifere petear fernije
auth-label = De identiteit fan jo kontakt ferifiearje
reauth-label = De identiteit fan jo kontakt opnij ferifiearje

auth-cancel = Annulearje
auth-cancel-access-key = A

auth-error = Der is in flater bard by de ferifikaasje fan de identiteit fan jo kontakt.
auth-success = De ferifikaasje fan de identiteit fan jo kontakt is mei sukses foltôge.
auth-success-them = Jo kontakt hat jo identiteit mei sukses ferifiearre. Miskien wolle jo ek syn/har identiteit ferifiearje troch jo eigen fraach te stellen.
auth-fail = Koe de identiteit fan jo kontakt net ferifiearje.
auth-waiting = Wachtsje oant it kontakt de ferifikaasje foltôge hat…

finger-verify = Ferifiearje
finger-verify-access-key = V

finger-ignore = Negearje
finger-ignore-access-key = g

# Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
buddycontextmenu-label = OTR-fingerôfdruk tafoegje

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
alert-start = Wy probearje in fersifere petear mei { $name } te starten.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
alert-refresh = Wy probearje in fersifere petear mei { $name } te fernijen.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
alert-gone-insecure = It fersifere petear mei { $name } is beëinige.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
finger-unseen = De identiteit fan { $name } is noch net ferifiearre. Ienfâldich ôflústerje is net mooglik, mar mei wat muoite kin ien meilústerje. Foarkom ôflústerjen troch de identiteit fan dit kontakt te ferifiearjen.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
finger-seen = { $name } nimt kontakt mei jo op fan in ûnbekende kompjûter ôf. Ienfâldich ôflústerjen is net mooglik, mar mei wat muoite kin ien meilústerje. Foarkom ôflústerjen troch de identiteit fan it kontakt te ferifiearjen.

state-not-private = It aktuele petear is net privee.
state-generic-not-private = It aktuele petear is net privee.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
state-unverified = It aktuele petear is fersifere mar net privee, omdat de identiteit fan { $name } noch net ferifiearre is.

state-generic-unverified = It aktuele petear is fersifere mar net privee, omdat guon identiteiten noch net ferifiearre binne.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
state-private = De identiteit fan { $name } is ferifiearre. It aktuele petear is fersifere en privee.

state-generic-private = It aktuele petear is fersifere en privee.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
state-finished = { $name } hat syn/har fersifere konversaasje mei jo beëinige; jo moatte itselde dwaan.

state-not-private-label = Unfeilich
state-unverified-label = Net ferifiearre
state-private-label = Privee
state-finished-label = Foltôge

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
verify-request = { $name } hat om ferifikaasje fan jo identiteit frege.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
afterauth-private = Jo hawwe de identiteit fan { $name } ferifiearre.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
afterauth-unverified = De identiteit fan { $name } is net ferifiearre.

# Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
# Variables:
#  $error (String) - contains an error message that describes the cause of the failure
otr-genkey-failed = Oanmeitsjen fan privee-OTR-kaai mislearre: { $error }