browser/browser/newtab/newtab.ftl
author Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
Thu, 30 Jun 2022 11:32:26 +0000
changeset 3526 1a1cb2c143aff5398dd81a34cf1d7a1667c5dfca
parent 3496 834c279dcb62594e744d0ad17a1971a4ae72f773
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Frisian (fy-NL) localization of Thunderbird Co-authored-by: Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.


### Firefox Home / New Tab strings for about:home / about:newtab.

newtab-page-title = Nij ljepblêd
newtab-settings-button =
  .title = Jo side foar nije ljepblêden oanpasse
newtab-personalize-icon-label =
  .title = Nij ljepblêd personalisearje
  .aria-label = Nij ljepblêd personalisearje
newtab-personalize-dialog-label =
  .aria-label = Personalisearje

## Search box component.

# "Search" is a verb/action
newtab-search-box-search-button =
  .title = Sykje
  .aria-label = Sykje

# Variables
# $engine (String): the name of the user's default search engine
newtab-search-box-handoff-text = Mei { $engine } sykje of fier adres yn
newtab-search-box-handoff-text-no-engine = Fier sykterm of adres yn
# Variables
# $engine (String): the name of the user's default search engine
newtab-search-box-handoff-input =
  .placeholder = Mei { $engine } sykje of fier adres yn
  .title = Mei { $engine } sykje of fier adres yn
  .aria-label = Mei { $engine } sykje of fier adres yn
newtab-search-box-handoff-input-no-engine =
  .placeholder = Fier sykterm of adres yn
  .title = Fier sykterm of adres yn
  .aria-label = Fier sykterm of adres yn

newtab-search-box-text = Sykje op it web
newtab-search-box-input =
  .placeholder = Sykje op it web
  .aria-label = Sykje op it web

## Top Sites - General form dialog.

newtab-topsites-add-search-engine-header = Sykmasine tafoegje
newtab-topsites-add-shortcut-header = Nije fluchkeppeling
newtab-topsites-edit-topsites-header = Topwebsite tafoegje
newtab-topsites-edit-shortcut-header = Fluchkeppeling bewurkje
newtab-topsites-title-label = Titel
newtab-topsites-title-input =
  .placeholder = Titel ynfiere

newtab-topsites-url-label = URL
newtab-topsites-url-input =
  .placeholder = Typ of plak in URL
newtab-topsites-url-validation = Jildige URL fereaske

newtab-topsites-image-url-label = URL fan oanpaste ôfbylding
newtab-topsites-use-image-link = In oanpaste ôfbylding brûke…
newtab-topsites-image-validation = Ofbylding koe net laden wurde. Probearje in oare URL.

## Top Sites - General form dialog buttons. These are verbs/actions.

newtab-topsites-cancel-button = Annulearje
newtab-topsites-delete-history-button = Fuortsmite út skiednis
newtab-topsites-save-button = Bewarje
newtab-topsites-preview-button = Foarbyld
newtab-topsites-add-button = Tafoegje

## Top Sites - Delete history confirmation dialog.

newtab-confirm-delete-history-p1 = Binne jo wis dat jo elke ferwizing fan dizze side út jo skiednis fuortsmite wolle?
# "This action" refers to deleting a page from history.
newtab-confirm-delete-history-p2 = Dizze aksje kin net ûngedien makke wurde.

## Top Sites - Sponsored label

newtab-topsite-sponsored = Sponsore

## Context Menu - Action Tooltips.

# General tooltip for context menus.
newtab-menu-section-tooltip =
  .title = Menu iepenje
  .aria-label = Menu iepenje

# Tooltip for dismiss button
newtab-dismiss-button-tooltip =
  .title = Fuortsmite
  .aria-label = Fuortsmite

# This tooltip is for the context menu of Pocket cards or Topsites
# Variables:
# $title (String): The label or hostname of the site. This is for screen readers when the context menu button is focused/active.
newtab-menu-content-tooltip =
  .title = Menu iepenje
  .aria-label = Kontekstmenu foar { $title } iepenje
# Tooltip on an empty topsite box to open the New Top Site dialog.
newtab-menu-topsites-placeholder-tooltip =
  .title = Dizze side bewurkje
  .aria-label = Dizze side bewurkje

## Context Menu: These strings are displayed in a context menu and are meant as a call to action for a given page.

newtab-menu-edit-topsites = Bewurkje
newtab-menu-open-new-window = Iepenje yn in nij finster
newtab-menu-open-new-private-window = Iepenje yn in nij priveefinster
newtab-menu-dismiss = Fuortsmite
newtab-menu-pin = Fêstsette
newtab-menu-unpin = Losmeitsje
newtab-menu-delete-history = Fuortsmite út skiednis
newtab-menu-save-to-pocket = Bewarje nei { -pocket-brand-name }
newtab-menu-delete-pocket = Fuortsmite út { -pocket-brand-name }
newtab-menu-archive-pocket = Argivearje yn { -pocket-brand-name }
newtab-menu-show-privacy-info = Us sponsors en jo privacy

## Message displayed in a modal window to explain privacy and provide context for sponsored content.

newtab-privacy-modal-button-done = Dien
newtab-privacy-modal-button-manage = Ynstellingen foar sponsore ynhâld beheare
newtab-privacy-modal-header = Jo privacy is wichtich.
newtab-privacy-modal-paragraph-2 =
  Neist it fertellen fan boeiende ferhalen, toane wy jo ek relevante,
  goed trochljochte ynhâld fan selektearre sponsors. Wês gerêst, <strong>jo navigaasjegegevens
  ferlitte nea jo persoanlike eksimplaar fan { -brand-product-name }</strong> – wy krije se net te sjen,
  en ús sponsors ek net.
newtab-privacy-modal-link = Untdek hoe’t privacy wurket op it nije ljepblêd

##

# Bookmark is a noun in this case, "Remove bookmark".
newtab-menu-remove-bookmark = Blêdwizer fuortsmite
# Bookmark is a verb here.
newtab-menu-bookmark = Blêdwizer

## Context Menu - Downloaded Menu. "Download" in these cases is not a verb,
## it is a noun. As in, "Copy the link that belongs to this downloaded item".

newtab-menu-copy-download-link = Downloadkeppeling kopiearje
newtab-menu-go-to-download-page = Nei downloadside gean
newtab-menu-remove-download = Fuortsmite út skiednis

## Context Menu - Download Menu: These are platform specific strings found in the context menu of an item that has
## been downloaded. The intention behind "this action" is that it will show where the downloaded file exists on the file
## system for each operating system.

newtab-menu-show-file =
  { PLATFORM() ->
    [macos] Toane yn Finder
    *[other] Byhearrende map iepenje
  }
newtab-menu-open-file = Bestân iepenje

## Card Labels: These labels are associated to pages to give
## context on how the element is related to the user, e.g. type indicates that
## the page is bookmarked, or is currently open on another device.

newtab-label-visited = Besocht
newtab-label-bookmarked = Blêdwizer makke
newtab-label-removed-bookmark = Blêdwizer fuortsmiten
newtab-label-recommended = Trending
newtab-label-saved = Bewarre nei { -pocket-brand-name }
newtab-label-download = Download

# This string is used in the story cards to indicate sponsored content
# Variables:
# $sponsorOrSource (String): This is the name of a company or their domain
newtab-label-sponsored = { $sponsorOrSource } · Sponsore

# This string is used at the bottom of story cards to indicate sponsored content
# Variables:
# $sponsor (String): This is the name of a sponsor
newtab-label-sponsored-by = Sponsore troch { $sponsor }

# This string is used under the image of story cards to indicate source and time to read
# Variables:
# $source (String): This is the name of a company or their domain
# $timeToRead (Number): This is the estimated number of minutes to read this story
newtab-label-source-read-time = { $source } · { $timeToRead } min.

## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are
## meant as a call to action for the given section.

newtab-section-menu-remove-section = Seksje fuortsmite
newtab-section-menu-collapse-section = Seksje ynklappe
newtab-section-menu-expand-section = Seksje útklappe
newtab-section-menu-manage-section = Seksje beheare
newtab-section-menu-manage-webext = Utwreiding beheare
newtab-section-menu-add-topsite = Topwebsite tafoegje
newtab-section-menu-add-search-engine = Sykmasine tafoegje
newtab-section-menu-move-up = Omheech ferpleatse
newtab-section-menu-move-down = Omleech ferpleatse
newtab-section-menu-privacy-notice = Privacyferklearring

## Section aria-labels

newtab-section-collapse-section-label =
  .aria-label = Seksje ynklappe
newtab-section-expand-section-label =
  .aria-label = Seksje útklappe

## Section Headers.

newtab-section-header-topsites = Topwebsites
newtab-section-header-recent-activity = Resinte aktiviteit
# Variables:
# $provider (String): Name of the corresponding content provider.
newtab-section-header-pocket = Oanrekommandearre troch { $provider }

## Empty Section States: These show when there are no more items in a section. Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.

newtab-empty-section-highlights = Start mei sneupen en wy toane jo guon moaie artikelen, fideo’s en oare siden dy’t jo resint besocht hawwe of in blêdwizer fan makke hawwe.

# Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
# Variables:
# $provider (String): Name of the content provider for this section, e.g "Pocket".
newtab-empty-section-topstories = Jo binne by. Kom letter werom foar mear ferhalen fan { $provider }. Kin jo net wachtsje? Selektearje in populêr ûnderwerp om mear ferhalen fan it ynternet te finen.

## Empty Section (Content Discovery Experience). These show when there are no more stories or when some stories fail to load.

newtab-discovery-empty-section-topstories-header = Jo binne folslein by!
newtab-discovery-empty-section-topstories-content = Kom letter werom foar mear ferhalen.
newtab-discovery-empty-section-topstories-try-again-button = Opnij probearje
newtab-discovery-empty-section-topstories-loading = Lade…
# Displays when a layout in a section took too long to fetch articles.
newtab-discovery-empty-section-topstories-timed-out = Oeps! Wy hiene dizze seksje hast laden, mar dochs net hielendal.

## Pocket Content Section.

# This is shown at the bottom of the trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
newtab-pocket-read-more = Populêre ûnderwerpen:
newtab-pocket-new-topics-title = Wolle jo noch mear ferhalen? Besjoch dizze populêre ûnderwerpen fan { -pocket-brand-name }
newtab-pocket-more-recommendations = Mear oanrekommandaasjes
newtab-pocket-learn-more = Mear ynfo
newtab-pocket-cta-button = { -pocket-brand-name } brûke
newtab-pocket-cta-text = Bewarje de ferhalen dy’t jo ynteressant fine yn { -pocket-brand-name }, en stimulearje jo tinzen mei boeiende lêsstof.
newtab-pocket-pocket-firefox-family = { -pocket-brand-name } is ûnderdiel fan de { -brand-product-name }-famylje

# A save to Pocket button that shows over the card thumbnail on hover.
newtab-pocket-save-to-pocket = Bewarje nei { -pocket-brand-name }
newtab-pocket-saved-to-pocket = Bewarre nei { -pocket-brand-name }

# This is a button shown at the bottom of the Pocket section that loads more stories when clicked.
newtab-pocket-load-more-stories-button = Mear ferhalen lade

## Pocket Final Card Section.
## This is for the final card in the Pocket grid.

newtab-pocket-last-card-title = Jo binne folslein by!
newtab-pocket-last-card-desc = Kom letter werom foar mear.
newtab-pocket-last-card-image =
  .alt = Jo binne folslein by

## Error Fallback Content.
## This message and suggested action link are shown in each section of UI that fails to render.

newtab-error-fallback-info = Oeps, der is wat misgien by it laden fan dizze ynhâld.
newtab-error-fallback-refresh-link = Fernij de side om it opnij te probearjen.

## Customization Menu

newtab-custom-shortcuts-title = Fluchkeppelingen
newtab-custom-shortcuts-subtitle = Bewarre of besochte websites
newtab-custom-row-selector =
  { $num ->
    [one] { $num } rige
    *[other] { $num } rigen
  }
newtab-custom-sponsored-sites = Sponsore fluchkeppelingen
newtab-custom-pocket-title = Oanrekommandearre troch { -pocket-brand-name }
newtab-custom-pocket-subtitle = Utsûnderlike ynhâld, gearstald troch { -pocket-brand-name }, ûnderdiel fan de { -brand-product-name }-famylje
newtab-custom-pocket-sponsored = Sponsore ferhalen
newtab-custom-recent-title = Resinte aktiviteit
newtab-custom-recent-subtitle = In seleksje fan resinte websites en ynhâld
newtab-custom-close-button = Slute
newtab-custom-settings = Mear ynstellingen beheare