Pontoon: Update Finnish (fi) localization of Firefox default tip
authorJiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>
Wed, 11 Jan 2023 09:32:45 +0000
changeset 3416 a5f66bfb3bc37618c553786d7ac976845063d6a7
parent 3415 6dac1fb7da704e677aa49e2508a8b1d962dc8734
push id2211
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 11 Jan 2023 09:32:48 +0000
Pontoon: Update Finnish (fi) localization of Firefox Co-authored-by: Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>
toolkit/toolkit/about/aboutLogging.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutLogging.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutLogging.ftl
@@ -16,29 +16,33 @@
 ## https://mozilla-l10n.github.io/styleguides/mozilla_general/#brands-copyright-and-trademark
 
 -profiler-brand-name = Firefox Profiler
 
 ##
 
 # This is the title of the page
 about-logging-title = Tietoja lokituksesta
+about-logging-page-title = Lokihallinta
 about-logging-current-log-file = Nykyinen lokitiedosto:
 about-logging-current-log-modules = Nykyiset lokitusmoduulit:
 about-logging-new-log-file = Uusi lokitiedosto:
 about-logging-currently-enabled-log-modules = Tällä hetkellä käytössä olevat lokimoduulit:
 about-logging-log-tutorial =
     Katso <a data-l10n-name="logging">HTTP Logging</a>
     saadaksesi ohjeita tämän työkalun käyttöön.
 # This message is used as a button label, "Open" indicates an action.
 about-logging-open-log-file-dir = Avaa kansio
 about-logging-set-log-file = Aseta lokitiedosto
 about-logging-set-log-modules = Aseta lokitusmoduulit
 about-logging-start-logging = Aloita lokitus
 about-logging-stop-logging = Pysäytä lokitus
+about-logging-buttons-disabled = Lokitus määritetty ympäristömuuttujien kautta, dynaaminen määritys ei ole käytettävissä.
+about-logging-some-elements-disabled = Lokitus määritetty URL-osoitteen kautta, jotkin määritysvaihtoehdot eivät ole käytettävissä
+about-logging-log-modules-selection = Lokimoduulin valinta
 about-logging-new-log-modules = Uudet lokimoduulit:
 about-logging-logging-to-file = Lokitetaan tiedostoon
 about-logging-logging-preset-selector-text = Lokituksen esiasetus:
 
 ## Logging presets
 
 about-logging-preset-networking-label = Verkko
 about-logging-preset-media-playback-label = Median toisto