suite/chrome/mailnews/smime/msgSecurityInfo.properties
author Ari Laine <aritlai@nic.fi>
Sun, 18 Oct 2020 11:35:54 +0000
changeset 2658 0ee62b0b89c2a5753ef679503ddd6d61f26687e4
parent 2225 5ade2ac9b3738661060b11f71ba50f9e369e6fd6
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Finnish (fi) localization of SeaMonkey Co-authored-by: Ari Laine <aritlai@nic.fi>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

## Signature Information strings
SINoneLabel=Viestiä ei ole allekirjoitettu digitaalisesti
SINone=Tässä viestissä ei ole lähettäjän digitaalista allekirjoitusta. Digitaalisen allekirjoituksen puuttumien tarkoittaa, että viestin on voinut lähettää joku tämän sähköpostiosoitteen omistajaksi tekeytyvä. On myös mahdollista, että viestiä on muokattu, kun sitä on siirretty verkossa. Molemmat tapahtumat ovat kuitenkin epätodennäköisiä. 

SIValidLabel=Viesti on allekirjoitettu
SIValid=Tässä viestissä on kelvollinen digitaalinen allekirjoitus. Viestiä ei ole muokattu sen lähettämisen jälkeen.

SIInvalidLabel=Digitaalinen allekirjoitus ei ole kelvollinen
SIInvalidHeader=Tässä viestissä on digitaalinen allekirjoitus, mutta allekirjoitus ei ole kelvollinen.

SIContentAltered=Allekirjoitus ei täsmää viestin sisällön kanssa. Näyttää siltä, että viestiä on muutettu sen jälkeen, kun sen kirjoittaja lähetti sen. Sinun ei pitäisi luottaa tämän viestin oikeellisuuteen, ennen kuin vahvistat sisällön lähettäjältä.
SIExpired=Tämän viestin allekirjoittamiseen käytetty varmenne näyttää vanhentuneen. Varmista, että tietokoneesi kello on oikeassa ajassa.
SIRevoked=Tämän viestin allekirjoittamiseen käytetty varmenne on sulkulistalla. Sinun ei pitäisi luottaa tämän viestin oikeellisuuteen, ennen kuin vahvistat sisällön lähettäjältä.
SINotYetValid=Tämän viestin allekirjoittamiseen käytetty varmenne ei ole vielä voimassa. Varmista, että tietokoneesi kello on oikeassa ajassa.
SIUnknownCA=Tämän viestin allekirjoittamiseen käytetyn varmenteen on myöntänyt tuntematon taho.
SIUntrustedCA=Tämän viestin allekirjoittamiseen käytetyn varmenteen on myöntänyt taho, jonka myöntämiin tämän tyyppisiin varmenteisiin et luota.
SIExpiredCA=Tämän viestin allekirjoittamiseen käytetyn varmenteen on myöntänyt taho, jonka oma varmenne on vanhentunut. Varmista, että tietokoneesi kello on oikeassa ajassa.
SIRevokedCA=Tämän viestin allekirjoittamiseen käytetyn varmenteen on myöntänyt taho, jonka oma varmenne on sulkulistalla. Sinun ei pitäisi luottaa tämän viestin oikeellisuuteen, ennen kuin vahvistat sisällön lähettäjältä.
SINotYetValidCA=Tämän viestin allekirjoittamiseen käytetyn varmenteen on myöntänyt taho, jonka oma varmenne ei ole vielä voimassa. Varmista, että tietokoneesi kello on oikeassa ajassa.
SIInvalidCipher=Tämä viesti on allekirjoitettu salausvahvuudella, jota käyttämäsi ohjelmiston nykyinen versio ei tue.
SIClueless=Viestin digitaalisessa allekirjoituksessa on tuntemattomia virheitä. Sinun ei pitäisi luottaa tämän viestin oikeellisuuteen, ennen kuin vahvistat sisällön lähettäjältä.

SIPartiallyValidLabel=Viesti on allekirjoitettu
SIPartiallyValidHeader=Vaikka digitaalinen allekirjoitus on pätevä, ei ole varmaa, ovatko lähettäjä ja allekirjoittaja sama henkilö.

SIHeaderMismatch=Lähettäjän varmenteessa mainittu sähköpostiosoite ja lähettäjän osoite eivät ole samat. Katso allekirjoituksen varmenteen tarkat tiedot nähdäksesi kuka allekirjoitti tämän viestin.
SICertWithoutAddress=Tämän viestin allekirjoittamiseen käytetty varmenne ei sisällä sähköpostiosoitetta. Katso allekirjoituksen varmenteen tarkat tiedot nähdäksesi kuka allekirjoitti tämän viestin.

## Encryption Information strings
EINoneLabel2=Viestiä ei ole salattu
EINone=Tätä viestiä ei salattu ennen sen lähettämistä. Verkossa salaamatta lähetty viesti on muiden nähtävillä siirron aikana.

EIValidLabel=Viesti on salattu
EIValid=Tämä viesti salattiin ennen kuin se lähetettiin sinulle. Salaus tekee viestin lukemisen sen siirron aikana hyvin vaikeaksi.

EIInvalidLabel=Viestin salausta ei voida purkaa
EIInvalidHeader=Tämä viesti salattiin ennen lähettämistä, mutta sitä ei voida purkaa.

EIContentAltered=Viestin sisältöä on ilmeisesti muutettu sen siirron aikana.
EIClueless=Tämän salatun viestin salauksessa on tuntemattomia ongelmia.