suite/chrome/common/dataman/dataman.dtd
author Lasse Liehu <lasse.liehu@iki.fi>
Fri, 24 Mar 2023 15:13:24 +0100
changeset 3431 2c52f607edf93c94cf377269439b29bc39851dd4
parent 411 02bda8fc54707ca98bd30d1df45fddca47b97a7a
permissions -rw-r--r--
Bug 1813077 - Migrate xpinstallPromptMessage.learnMore to Fluent , part 1.

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY dataman.windowTitle "Tietojen hallinta">

<!ENTITY selectAll.key "a">

<!ENTITY select.all.label "Kaikki tietotyypit">
<!ENTITY select.cookies.label "Vain evästeet">
<!ENTITY select.permissions.label "Vain oikeudet">
<!ENTITY select.preferences.label "Vain asetukset">
<!ENTITY select.passwords.label "Vain salasanat">
<!ENTITY select.storage.label "Vain tietovarastot">

<!ENTITY domain.search.placeholder "Etsi verkkoalueista">
<!ENTITY domain.search.key "f">

<!ENTITY domain.tree.domain.label "Verkkoalue">

<!ENTITY domain.ctx.forgetdomain.label "Unohda tämä verkkoalue">
<!ENTITY domain.ctx.forgetdomain.accesskey "U">
<!ENTITY domain.ctx.forgetglobal.label "Unohda globaalit tiedot">
<!ENTITY domain.ctx.forgetglobal.accesskey "U">

<!ENTITY data.search.key "k">

<!ENTITY tab.cookies.label "Evästeet">
<!ENTITY tab.permissions.label "Oikeudet">
<!ENTITY tab.preferences.label "Asetukset">
<!ENTITY tab.passwords.label "Salasanat">
<!ENTITY tab.storage.label "Tietovarastot">
<!ENTITY tab.formdata.label "Lomaketiedot">
<!ENTITY tab.forget.label "Unohda">

<!-- cookies -->
<!ENTITY cookies.description "Tietokoneellasi on seuraavat tämän verkkoalueen asettamat evästeet:">

<!ENTITY cookies.tree.host.label "Sivusto">
<!ENTITY cookies.tree.name.label "Evästeen nimi">
<!ENTITY cookies.tree.expires.label "Vanhenee">

<!ENTITY cookies.infobox.label "Valitun evästeen tiedot">

<!ENTITY cookies.info.name.label "Nimi:">
<!ENTITY cookies.info.value.label "Sisältö:">
<!ENTITY cookies.info.host.label "Palvelin:">
<!ENTITY cookies.info.domain.label "Verkkoalue:">
<!ENTITY cookies.info.path.label "Polku:">
<!ENTITY cookies.info.sendtype.label "Lähetä:">
<!ENTITY cookies.info.expires.label "Vanhenee:">

<!ENTITY cookies.ctx.remove.label "Poista">
<!ENTITY cookies.ctx.remove.accesskey "P">
<!ENTITY cookies.ctx.selectAll.label "Valitse kaikki">
<!ENTITY cookies.ctx.selectAll.accesskey "V">

<!ENTITY cookies.button.remove.label "Poista">
<!ENTITY cookies.button.remove.accesskey "P">

<!ENTITY cookies.blockOnRemove.label "Estä poistettuja sivustoja asettamasta evästeitä jatkossa">
<!ENTITY cookies.blockOnRemove.accesskey "E">

<!-- permissions -->
<!ENTITY perm.UseDefault "Oletus">
<!ENTITY perm.AskAlways "Kysy aina">
<!ENTITY perm.NeverSave "Älä koskaan tallenna">
<!ENTITY perm.Allow "Salli">
<!ENTITY perm.AllowSameDomain "Salli samalta verkkoalueelta">
<!ENTITY perm.AllowSession "Salli istunnon ajaksi">
<!ENTITY perm.Block "Estä">

<!ENTITY perm.host.placeholder "Kirjoita palvelinnimi">
<!ENTITY perm.button.add.label "Lisää">
<!ENTITY perm.button.add.accesskey "L">

<!-- preferences -->
<!ENTITY prefs.description "Sisältöasetukset ovat &brandShortName;n tapa tallentaa sivustokohtaiset asetukset, esim. sivun suurennus.">

<!ENTITY prefs.tree.host.label "Sivusto">
<!ENTITY prefs.tree.name.label "Asetuksen nimi">
<!ENTITY prefs.tree.value.label "Arvo">

<!ENTITY prefs.ctx.remove.label "Poista">
<!ENTITY prefs.ctx.remove.accesskey "P">
<!ENTITY prefs.ctx.selectAll.label "Valitse kaikki">
<!ENTITY prefs.ctx.selectAll.accesskey "V">

<!ENTITY prefs.button.remove.label "Poista">
<!ENTITY prefs.button.remove.accesskey "P">

<!-- passwords -->
<!ENTITY pwd.description "Seuraavat salasanat on tallennettu tätä verkkoaluetta varten:">

<!ENTITY pwd.tree.host.label "Sivusto">
<!ENTITY pwd.tree.username.label "Käyttäjätunnus">
<!ENTITY pwd.tree.password.label "Salasana">

<!ENTITY pwd.ctx.remove.label "Poista">
<!ENTITY pwd.ctx.remove.accesskey "P">
<!ENTITY pwd.ctx.copyPasswordCmd.label "Kopioi salasana">
<!ENTITY pwd.ctx.copyPasswordCmd.accesskey "K">
<!ENTITY pwd.ctx.selectAll.label "Valitse kaikki">
<!ENTITY pwd.ctx.selectAll.accesskey "V">

<!ENTITY pwd.button.remove.label "Poista">
<!ENTITY pwd.button.remove.accesskey "P">

<!-- storage -->
<!ENTITY storage.description "Tämä verkkoalue käyttää seuraavia tietokoneellesi tallennettuja tietovarastoja:">

<!ENTITY storage.tree.host.label "Sivusto">
<!ENTITY storage.tree.type.label "Tyyppi">
<!ENTITY storage.tree.size.label "Koko">

<!ENTITY storage.ctx.remove.label "Poista">
<!ENTITY storage.ctx.remove.accesskey "o">
<!ENTITY storage.ctx.selectAll.label "Valitse kaikki">
<!ENTITY storage.ctx.selectAll.accesskey "a">

<!ENTITY storage.button.remove.label "Poista">
<!ENTITY storage.button.remove.accesskey "o">

<!-- form data -->
<!ENTITY fdata.search.placeholder "Hakukenttätiedot">

<!ENTITY fdata.tree.fieldname.label "Kentän nimi">
<!ENTITY fdata.tree.value.label "Kirjoitettu arvo">
<!ENTITY fdata.tree.usecount.label "Käyttökerrat">
<!ENTITY fdata.tree.firstused.label "Käytetty ensimmäisen kerran">
<!ENTITY fdata.tree.lastused.label "Käytetty viimeksi">

<!ENTITY fdata.ctx.remove.label "Poista">
<!ENTITY fdata.ctx.remove.accesskey "P">
<!ENTITY fdata.ctx.selectAll.label "Valitse kaikki">
<!ENTITY fdata.ctx.selectAll.accesskey "V">

<!ENTITY fdata.button.remove.label "Poista">
<!ENTITY fdata.button.remove.accesskey "P">

<!-- forget -->
<!ENTITY forget.cookies.label "Evästeet">
<!ENTITY forget.cookies.accesskey "E">
<!ENTITY forget.permissions.label "Oikeudet">
<!ENTITY forget.permissions.accesskey "O">
<!ENTITY forget.preferences.label "Sisältöasetukset">
<!ENTITY forget.preferences.accesskey "S">
<!ENTITY forget.passwords.label "Salasanat">
<!ENTITY forget.passwords.accesskey "a">
<!ENTITY forget.storage.label "Tietovarastot">
<!ENTITY forget.storage.accesskey "T">
<!ENTITY forget.formdata.label "Lomaketiedot">
<!ENTITY forget.formdata.accesskey "L">

<!ENTITY forget.button.label "Unohda tämä tieto">
<!ENTITY forget.button.accesskey "U">