security/manager/security/certificates/certManager.ftl
author Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>
Thu, 11 Aug 2022 17:22:28 +0000
changeset 3241 f037943462ab2b512cb269433de93c9344a5345e
parent 3037 6438a6dfdfc1d021f2f86ff7491f7cc74b716a5a
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Finnish (fi) localization of Firefox Co-authored-by: Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

certmgr-title =
  .title = Varmenteiden hallinta

certmgr-tab-mine =
  .label = Omat varmenteet

certmgr-tab-remembered =
  .label = Todennuspäätökset

certmgr-tab-people =
  .label = Henkilöt

certmgr-tab-servers =
  .label = Palvelimet

certmgr-tab-ca =
  .label = Varmentajat

certmgr-mine = Seuraavilta organisaatioilta on sinut todentava varmenne
certmgr-remembered = Näitä varmenteita käytetään sinun todentamiseen sivustoille
certmgr-people = Seuraavat yksilöt todentavia varmenteita on tiedossa
certmgr-server = Nämä tietueet identifioivat palvelinvarmenteen virhepoikkeukset
certmgr-ca = Seuraavat varmentajat todentavia varmenteita on tiedossa

certmgr-edit-ca-cert =
  .title = Muokkaa varmentajan varmenteen luotettavuusasetuksia
  .style = width: 48em;

certmgr-edit-cert-edit-trust = Muokkaa luotettavuusasetuksia:

certmgr-edit-cert-trust-ssl =
  .label = Tämä varmenne voi todentaa verkkosivustoja.

certmgr-edit-cert-trust-email =
  .label = Tämä varmenne voi todentaa sähköpostittajia.

certmgr-delete-cert =
  .title = Poista varmenne
  .style = width: 48em; height: 24em;

certmgr-cert-host =
  .label = Palvelin

certmgr-cert-name =
  .label = Varmenteen nimi

certmgr-cert-server =
  .label = Palvelin

certmgr-override-lifetime =
  .label = Elinikä

certmgr-token-name =
  .label = Turvallisuuslaite

certmgr-begins-label =
  .label = Astuu voimaan

certmgr-expires-label =
  .label = Vanhenee

certmgr-email =
  .label = Sähköpostiosoite

certmgr-serial =
  .label = Sarjanumero

certmgr-view =
  .label = Näytä…
  .accesskey = N

certmgr-edit =
  .label = Muokkaa luottamusta…
  .accesskey = M

certmgr-export =
  .label = Vie…
  .accesskey = V

certmgr-delete =
  .label = Poista…
  .accesskey = P

certmgr-delete-builtin =
  .label = Poista tai älä luota…
  .accesskey = o

certmgr-backup =
  .label = Varmuuskopioi…
  .accesskey = V

certmgr-backup-all =
  .label = Varmuuskopioi kaikki…
  .accesskey = a

certmgr-restore =
  .label = Tuo…
  .accesskey = T

certmgr-add-exception =
  .label = Lisää poikkeus…
  .accesskey = L

exception-mgr =
  .title = Lisää turvallisuuspoikkeus

exception-mgr-extra-button =
  .label = Vahvista turvallisuuspoikkeus
  .accesskey = V

exception-mgr-supplemental-warning = Luotettavat pankit, kaupat ja muut julkiset sivustot eivät pyydä sinua tekemään tätä.

exception-mgr-cert-location-url =
  .value = Osoite:

exception-mgr-cert-location-download =
  .label = Lataa varmenne
  .accesskey = L

exception-mgr-cert-status-view-cert =
  .label = Näytä…
  .accesskey = N

exception-mgr-permanent =
  .label = Tallenna poikkeus pysyvästi
  .accesskey = T

pk11-bad-password = Kirjoitettu salasana oli väärä.
pkcs12-decode-err = Tiedoston purku epäonnistui. Joko se ei ole PKCS #12 -muodossa, se on viallinen, tai kirjoittamasi salasana oli väärä.
pkcs12-unknown-err-restore = PKCS #12 -tiedoston palauttaminen epäonnistui tuntemattomasta syystä.
pkcs12-unknown-err-backup = PKCS #12 -tiedoston varmuuskopiointi epäonnistui tuntemattomista syistä.
pkcs12-unknown-err = PKCS #12 -toiminto epäonnistui tuntemattomista syistä.
pkcs12-info-no-smartcard-backup = Varmenteiden varmuuskopioiminen turvalaitteelta, kuten älykortilta, ei ole mahdollista.
pkcs12-dup-data = Varmenne ja salainen avain ovat jo olemassa tällä turvalaitteella.

## PKCS#12 file dialogs

choose-p12-backup-file-dialog = Varmuuskopioitavan tiedoston nimi
file-browse-pkcs12-spec = PKCS12-tiedostot
choose-p12-restore-file-dialog = Tuotava varmennetiedosto

## Import certificate(s) file dialog

file-browse-certificate-spec = Varmennetiedostot
import-ca-certs-prompt = Valitse tiedosto, jossa on tuotavat varmentajien varmenteet
import-email-cert-prompt = Valitse tiedosto, jossa on tuotava sähköpostivarmenne

## For editing certificates trust

# Variables:
#  $certName: the name of certificate
edit-trust-ca = Varmenne { $certName } todentaa varmentajan.

## For Deleting Certificates

delete-user-cert-title =
  .title = Omien varmenteiden poisto
delete-user-cert-confirm = Poistetaanko nämä varmenteet?
delete-user-cert-impact = Poistettua varmennetta ei voi enää käyttää itsensä todentamiseen.


delete-ssl-override-title =
  .title = Poista palvelinvarmenteen poikkeus
delete-ssl-override-confirm = Haluatko varmasti poistaa tämän palvelinpoikkeuksen?
delete-ssl-override-impact = Jos poistat palvelinpoikkeuksen, palautat palvelimen tavanomaiset suojaustarkistukset ja vaadit sen käyttävän kelvollista varmentetta.

delete-ca-cert-title =
  .title = Poista varmentajan varmenne tai luottamus siihen
delete-ca-cert-confirm = Olet poistamassa näiden varmentajien varmenteita. Sisäänrakennettujen varmenteiden tapauksessa luottamus varmenteeseen poistetaan, joka on käytännössä sama kuin varmenteen poistaminen. Poistetaanko varmenteet tai luottamus niihin?
delete-ca-cert-impact = Jos poistat varmentajan varmenteen tai luottamuksen siihen, tämä ohjelma ei enää luota yhteenkään tuon varmentajan myöntämään varmenteeseen.


delete-email-cert-title =
  .title = Poista sähköpostivarmenteet
delete-email-cert-confirm = Poistetaanko nämä sähköpostivarmenteet?
delete-email-cert-impact = Jos sähköpostivarmenne poistetaan, varmenteen kohteelle ei voi enää lähettää salattuja viestejä.

# Used for semi-uniquely representing a cert.
#
# Variables:
#  $serialNumber : the serial number of the cert in AA:BB:CC hex format.
cert-with-serial =
  .value = Varmenne sarjanumerolla: { $serialNumber }

## Cert Viewer

# Used to indicate that the user chose not to send a client authentication certificate to a server that requested one in a TLS handshake.
send-no-client-certificate = Älä lähetä asiakasvarmennetta

# Used when no cert is stored for an override
no-cert-stored-for-override = (Ei tallennettu)

# When a certificate is unavailable (for example, it has been deleted or the token it exists on has been removed).
certificate-not-available = (Ei saatavilla)

## Used to show whether an override is temporary or permanent

permanent-override = Pysyvä
temporary-override = Väliaikainen

## Add Security Exception dialog

add-exception-branded-warning = Olet muuttamassa { -brand-short-name }in tapaa todentaa tämä sivusto.
add-exception-invalid-header = Sivusto yrittää todentaa itseään virheellisillä tiedoilla.
add-exception-domain-mismatch-short = Väärä sivusto
add-exception-domain-mismatch-long = Varmenne kuuluu toiselle sivustolle. Tämä voi olla tarkoittaa, että joku yrittää tekeytyä sivustoksi.
add-exception-expired-short = Vanhentunutta tietoa
add-exception-expired-long = Varmenne ei ole tällä hetkellä voimassa. Se on voinut hävitä tai se on voitu varastaa, ja joku voi käyttää sitä tekeytyäkseen täksi sivustoksi.
add-exception-unverified-or-bad-signature-short = Tuntematon identiteetti
add-exception-unverified-or-bad-signature-long = Varmenteeseen ei luoteta, koska yksikään luotettu varmentaja ei todenna sitä suojatulla allekirjoituksella.
add-exception-valid-short = Voimassa oleva varmenne
add-exception-valid-long = Sivustoon on liitetty todennettu, voimassa oleva identiteetti. Ei ole syytä asettaa poikkeusta.
add-exception-checking-short = Tarkistetaan tietoja
add-exception-checking-long = Yritetään todentaa sivustoa…
add-exception-no-cert-short = Tietoja ei ole saatavilla
add-exception-no-cert-long = Tunnistustietoja ei ollut saatavilla sivustolle.

## Certificate export "Save as" and error dialogs

save-cert-as = Tallenna varmenne tiedostoon
cert-format-base64 = X.509-varmenne (PEM)
cert-format-base64-chain = X.509-varmenne ketjulla (PEM)
cert-format-der = X.509-varmenne (DER)
cert-format-pkcs7 = X.509-varmenne (PKCS#7)
cert-format-pkcs7-chain = X.509-varmenne ketjulla (PKCS#7)
write-file-failure = Tiedostovirhe