security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
author Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>
Sun, 14 Aug 2022 20:32:31 +0000
changeset 3248 d6331fe89c1c7c6a4d6401224fc370d862ac21ad
parent 2097 37a4e6c2d487b59da14df0fc33da5dde21e6ac6b
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Finnish (fi) localization of Firefox Co-authored-by: Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

SSL_ERROR_EXPORT_ONLY_SERVER=Ei voida kommunikoida suojatusti. Toinen osapuoli ei tue korkeatasoista salausta.
SSL_ERROR_US_ONLY_SERVER=Ei voida kommunikoida suojatusti. Toinen osapuoli vaatii korkeatasoista salaustyyppiä, jota ei tueta.
SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP=Ei voida kommunikoida suojatusti: ei yhteisiä salausalgoritmeja toisen osapuolen kanssa.
SSL_ERROR_NO_CERTIFICATE=Todennukseen tarvittavaa varmennetta tai avainta ei löydetty.
SSL_ERROR_BAD_CERTIFICATE=Ei voida kommunikoida suojatusti: toisen osapuolen varmenne hylättiin.
SSL_ERROR_BAD_CLIENT=Palvelin sai virheellistä dataa asiakkaalta.
SSL_ERROR_BAD_SERVER=Asiakas sai virheellistä dataa palvelimelta.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERTIFICATE_TYPE=Varmennetyyppi, jota ei tueta.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION=Toinen osapuoli käyttää turvallisuuskäytännön versiota, jota ei tueta.
SSL_ERROR_WRONG_CERTIFICATE=Asiakkaan todennus epäonnistui: tietokannassa oleva yksityinen avain ei sovi varmennetietokannan julkiseen avaimeen.
SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN=Ei voida kommunikoida suojatusti: pyydetyn verkkoalueen nimi ei vastaa palvelimen varmennetta.
SSL_ERROR_POST_WARNING=Tunnistamaton SSL-virhekoodi.
SSL_ERROR_SSL2_DISABLED=Toinen osapuoli tukee vain SSL versio 2:a, jonka käyttö on paikallisesti estetty.
SSL_ERROR_BAD_MAC_READ=SSL vastaanotti paketin, jolla oli väärä viestin todennuskoodi (MAC).
SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT=SSL-yhteyden toinen osapuoli ilmoittaa väärästä viestin todennuskoodista (MAC).
SSL_ERROR_BAD_CERT_ALERT=SSL-yhteyden toinen osapuoli ei voi tarkistaa varmennettasi.
SSL_ERROR_REVOKED_CERT_ALERT=SSL-yhteyden toinen osapuoli hylkäsi varmenteesi mitätöitynä.
SSL_ERROR_EXPIRED_CERT_ALERT=SSL-yhteyden toinen osapuoli hylkäsi varmenteesi vanhentuneena.
SSL_ERROR_SSL_DISABLED=Ei voida muodostaa yhteyttä: SSL on otettu pois käytöstä.
SSL_ERROR_FORTEZZA_PQG=Ei voida muodostaa yhteyttä: SSL-yhteyden toinen osapuoli kuuluu eri FORTEZZA-alueeseen.
SSL_ERROR_UNKNOWN_CIPHER_SUITE=Pyydettiin tuntematonta SSL-salaajaa.
SSL_ERROR_NO_CIPHERS_SUPPORTED=Yhtäkään salaajaa ei ole olemassa ja käytössä tässä ohjelmassa.
SSL_ERROR_BAD_BLOCK_PADDING=SSL vastaanotti virheellisesti täytetyn paketin.
SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG=SSL vastaanotti suurimman sallitun pituuden ylittävän paketin.
SSL_ERROR_TX_RECORD_TOO_LONG=SSL yritti lähettää pakettia, joka ylitti suurimman sallitun pituuden.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_REQUEST=SSL vastaanotti virheellisesti muotoillun Hello-kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CLIENT_HELLO=SSL vastaanotti virheellisesti muotoillun Client Hello -kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_SERVER_HELLO=SSL vastaanotti virheellisesti muotoillun Server Hello -kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERTIFICATE=SSL vastaanotti virheellisesti muotoillun Certificate-kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_SERVER_KEY_EXCH=SSL vastaanotti virheellisesti muotoillun Server Key Exchange -kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERT_REQUEST=SSL vastaanotti virheellisesti muotoillun Certificate Request -kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_DONE=SSL vastaanotti virheellisesti muotoillun Server Hello Done -kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERT_VERIFY=SSL vastaanotti virheellisesti muotoillun Certificate Verify -kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CLIENT_KEY_EXCH=SSL vastaanotti virheellisesti muotoillun Client Key Exchange -kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_FINISHED=SSL vastaanotti virheellisesti muotoillun Finished-kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CHANGE_CIPHER=SSL vastaanotti virheellisesti muotoillun Change Cipher Spec -paketin.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_ALERT=SSL vastaanotti virheellisesti muotoillun Alert-paketin.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HANDSHAKE=SSL vastaanotti virheellisesti muotoillun Handshake-paketin.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_APPLICATION_DATA=SSL vastaanotti virheellisesti muotoillun Application Data -paketin.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_REQUEST=SSL vastaanotti odottamattoman Hello Request -kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CLIENT_HELLO=SSL vastaanotti odottamattoman Client Hello -kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_HELLO=SSL vastaanotti odottamattoman Server Hello -kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERTIFICATE=SSL vastaanotti odottamattoman Certificate-kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_KEY_EXCH=SSL vastaanotti odottamattoman Server Key Exchange -kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_REQUEST=SSL vastaanotti odottamattoman Certificate Request -kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_DONE=SSL vastaanotti odottamattoman Server Hello Done -kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_VERIFY=SSL vastaanotti odottamattoman Certificate Verify -kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CLIENT_KEY_EXCH=SSL vastaanotti odottamattoman Client Key Exchange -kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_FINISHED=SSL vastaanotti odottamattoman Finished-kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CHANGE_CIPHER=SSL vastaanotti odottamattoman Change Cipher Spec -paketin.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_ALERT=SSL vastaanotti odottamattoman Alert-paketin.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HANDSHAKE=SSL vastaanotti odottamattoman Handshake-paketin.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_APPLICATION_DATA=SSL vastaanotti odottamattoman Application Data -paketin.
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_RECORD_TYPE=SSL vastaanotti paketin, jonka sisältötyyppi on tuntematon.
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_HANDSHAKE=SSL vastaanotti kättelyviestin, jonka viestityyppi on tuntematon.
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_ALERT=SSL vastaanotti alert-paketin, jonka hälytyskuvausta ei tunnistettu.
SSL_ERROR_CLOSE_NOTIFY_ALERT=SSL-yhteyden toinen osapuoli päätti yhteyden.
SSL_ERROR_HANDSHAKE_UNEXPECTED_ALERT=SSL-yhteyden toinen osapuoli ei odottanut vastaanottamaansa kättelyviestiä.
SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE_ALERT=SSL-yhteyden toinen osapuoli ei onnistunut purkamaan vastaanottamaansa SSL-pakettia.
SSL_ERROR_HANDSHAKE_FAILURE_ALERT=SSL-yhteyden toinen osapuoli ei onnistunut neuvottelemaan hyväksyttäviä turvallisuusparametrejä.
SSL_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER_ALERT=SSL-yhteyden toinen osapuoli hylkäsi kättelyviestin sen sisällön vuoksi.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERT_ALERT=SSL-yhteyden toinen osapuoli ei tue vastaanottamansa varmenteen tyyppisiä varmenteita.
SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNKNOWN_ALERT=SSL-yhteyden toisella osapuolella oli jokin määrittelemätön ongelma vastaanottamansa varmenteen kanssa.
SSL_ERROR_GENERATE_RANDOM_FAILURE=SSL:n satunnaislukugeneraattorissa tapahtui virhe.
SSL_ERROR_SIGN_HASHES_FAILURE=Varmenteesi kelpuuttamiseen tarvittavan datan digitaalinen allekirjoitus ei onnistunut.
SSL_ERROR_EXTRACT_PUBLIC_KEY_FAILURE=SSL ei kyennyt hakemaan toisen osapuolen julkista avainta sen varmenteesta.
SSL_ERROR_SERVER_KEY_EXCHANGE_FAILURE=Määrittelemätön virhe käsiteltäessä SSL:n Server Key Exchange -kättelyä.
SSL_ERROR_CLIENT_KEY_EXCHANGE_FAILURE=Määrittelemätön virhe käsiteltäessä SSL:n Client Key Exchange -kättelyä.
SSL_ERROR_ENCRYPTION_FAILURE=Valitun salaajan datan salausalgoritmi kohtasi virheen.
SSL_ERROR_DECRYPTION_FAILURE=Valitun salaajan datan salausalgoritmi kohtasi virheen.
SSL_ERROR_SOCKET_WRITE_FAILURE=Yritys kirjoittaa salattua dataa edeltävään pistokkeeseen epäonnistui.
SSL_ERROR_MD5_DIGEST_FAILURE=MD5 tiivistefunktio epäonnistui.
SSL_ERROR_SHA_DIGEST_FAILURE=SHA-1 tiivistefunktio epäonnistui.
SSL_ERROR_MAC_COMPUTATION_FAILURE=MAC:n laskenta epäonnistui.
SSL_ERROR_SYM_KEY_CONTEXT_FAILURE=Symmetrisen avaimen kontekstin luonti epäonnistui.
SSL_ERROR_SYM_KEY_UNWRAP_FAILURE=Symmetrisen avaimen purku Client Key Exchange -viestistä epäonnistui.
SSL_ERROR_PUB_KEY_SIZE_LIMIT_EXCEEDED=SSL-palvelin yritti käyttää kotimaisen vahvuuden julkista avainta vientivahvuuden salaajan kanssa.
SSL_ERROR_IV_PARAM_FAILURE=PKCS11-koodi ei onnistunut muuttamaan IV:sta param:ksi.
SSL_ERROR_INIT_CIPHER_SUITE_FAILURE=Valitun salaajan alustus epäonnistui.
SSL_ERROR_SESSION_KEY_GEN_FAILURE=Asiakas ei onnistunut luomaan istuntoavaimia SSL-istunnolle.
SSL_ERROR_NO_SERVER_KEY_FOR_ALG=Palvelimella ei ole avainta yritetylle avaimenvaihtoalgoritmille.
SSL_ERROR_TOKEN_INSERTION_REMOVAL=PKCS#11-poletti lisättiin tai poistettiin kesken toiminnon.
SSL_ERROR_TOKEN_SLOT_NOT_FOUND=PKCS#11-polettia tarvittavan toiminnon tekemiseen ei löytynyt.
SSL_ERROR_NO_COMPRESSION_OVERLAP=Ei voida kommunikoida suojatusti: ei yhteisiä pakkausalgoritmeja.
SSL_ERROR_HANDSHAKE_NOT_COMPLETED=Ei voida aloittaa uutta SSL-kättelyä ennen kuin meneillään oleva kättely on suoritettu.
SSL_ERROR_BAD_HANDSHAKE_HASH_VALUE=Vastaanotettiin toiselta osapuolelta virheelliset kättelyjen tiivisteluvut.
SSL_ERROR_CERT_KEA_MISMATCH=Annettua varmennetta ei voida käyttää valitun avaimenvaihtoalgoritmin kanssa.
SSL_ERROR_NO_TRUSTED_SSL_CLIENT_CA=Yksikään varmentaja ei ole luotettu SSL-asiakkaan todentaja.
SSL_ERROR_SESSION_NOT_FOUND=Asiakkaan SSL-istunnon tunnusta ei löytynyt palvelimen istuntovälimuistista.
SSL_ERROR_DECRYPTION_FAILED_ALERT=Toinen osapuoli ei onnistunut purkamaan SSL-pakettia, jonka se vastaanotti.
SSL_ERROR_RECORD_OVERFLOW_ALERT=Toinen osapuoli vastaanotti SSL-paketin, joka oli sallittua pidempi.
SSL_ERROR_UNKNOWN_CA_ALERT=Toinen osapuoli ei tunnista ja luota varmenteesi varmentajaan.
SSL_ERROR_ACCESS_DENIED_ALERT=Toinen osapuoli vastaanotti kelvollisen varmenteen, mutta pääsy estettiin.
SSL_ERROR_DECODE_ERROR_ALERT=Toinen osapuoli ei pystynyt purkamaan SSL-kättelyviestiä.
SSL_ERROR_DECRYPT_ERROR_ALERT=Toinen osapuoli ilmoitti allekirjoituksen todennuksen tai avainvaihdon epäonnistuneen.
SSL_ERROR_EXPORT_RESTRICTION_ALERT=Toinen osapuoli ilmoitti neuvottelun rikkovan vientisääntöjä.
SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT=Toinen osapuoli ilmoitti yhteyskäytäntöversion olevan epäyhteensopiva tai ei tuettu.
SSL_ERROR_INSUFFICIENT_SECURITY_ALERT=Palvelin vaatii vahvempia salauksia kuin asiakkaan tukemat algoritmit.
SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT=Toinen osapuoli ilmoitti kohdanneensa sisäisen virheen.
SSL_ERROR_USER_CANCELED_ALERT=Toinen osapuoli peruutti kättelyn.
SSL_ERROR_NO_RENEGOTIATION_ALERT=Toinen osapuoli ei salli SSL-turvaparametrien uudelleenneuvottelua.
SSL_ERROR_SERVER_CACHE_NOT_CONFIGURED=SSL-palvelinvälimuistia ei ole asetettu, eikä otettu pois käytöstä tälle pistokkeelle.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_EXTENSION_ALERT=SSL-osapuoli ei tue pyydettyä TLS hello-tarkenninta.
SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNOBTAINABLE_ALERT=SSL-osapuoli ei saanut varmennettasi annetusta osoitteesta.
SSL_ERROR_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT=SSL-osapuolella ei ole varmennetta pyydetylle DNS-nimelle.
SSL_ERROR_BAD_CERT_STATUS_RESPONSE_ALERT=SSL-osapuolella ei saanut OCSP-vastausta varmenteelleen.
SSL_ERROR_BAD_CERT_HASH_VALUE_ALERT=SSL-osapuoli ilmoitti varmenteen tiivistearvon olevan virheellinen.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_NEW_SESSION_TICKET=SSL vastaanotti odottamattoman New Session Ticket -kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_NEW_SESSION_TICKET=SSL vastaanotti virheellisesti muotoillun New Session Ticket -kättelyviestin.
SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE=SSL vastaanotti tiivistetyn paketin, jota ei onnistuttu purkamaan.
SSL_ERROR_RENEGOTIATION_NOT_ALLOWED=Uudelleenneuvottelu ei ole sallittu tässä SSL-pistokkeessa.
SSL_ERROR_UNSAFE_NEGOTIATION=Toinen osapuoli yritti kätellä vanhanaikaisesti (mahdollisesti tietoturvariski).
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_UNCOMPRESSED_RECORD=SSL vastaanotti odottamattoman tiivistetyn paketin.
SSL_ERROR_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY=SSL-vastaanotti heikon ephemeral Diffie-Hellman -avaimen palvelimen avaimensiirron kättelyviestissä.
SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_DATA_INVALID=SSL-vastaanotti virheellisen NPN-laajennustiedon.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SSL2=SSL-ominaisuutta ei tueta SSL 2.0 -yhteyksille.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SERVERS=SSL-ominaisuutta ei tueta palvelimelle.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_CLIENTS=SSL-ominaisuutta ei tueta asiakkaille.
SSL_ERROR_INVALID_VERSION_RANGE=SSL-versiorajaus ei ole kelvollinen.
SSL_ERROR_CIPHER_DISALLOWED_FOR_VERSION=SSL-osapuoli valitsi salakirjoitusperheen, joka ei ole sallittu yhteyskäytännön valitulla versiolla.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_VERIFY_REQUEST=SSL vastaanotti virheellisesti muotoillut "Hello Verify Request" -kättelyviestin.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_VERIFY_REQUEST=SSL vastaanotti odottamattoman "Hello Verify Request" -kättelyviestin.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_VERSION=SSL ominaisuutta ei tueta yhteyskäytännön valitulla versiolla.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_STATUS=SSL vastaanotti odottamattoman "Certificate Status" -kättelyviestin.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_HASH_ALGORITHM=TLS-osapuoli käytti ei-tuettua tiivistealgoritmia.
SSL_ERROR_DIGEST_FAILURE=Yhteenvetofunktio ei toiminut.
SSL_ERROR_INCORRECT_SIGNATURE_ALGORITHM=Käytetty virheellistä allekirjoitusalgoritmia sähköisesti allekirjoitetussa elementissä.
SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_NO_CALLBACK=Seuraavan yhteyskäytännön kättelylaajennus otettiin käyttöön, mutta kutsu peruttiin ennen kuin laajennusta käytettiin.
SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_NO_PROTOCOL=Palvelin ei tue yhtäkään yhteyskäytäntöä, jota asiakas tukee ALPN-laajennuksessa.
SSL_ERROR_INAPPROPRIATE_FALLBACK_ALERT=Palvelin hylkäsi kättelyn, koska asiakas siirtyi heikompaan TLS-salaukseen kuin palvelin tukee.
SSL_ERROR_WEAK_SERVER_CERT_KEY=Palvelinvarmenne sisälsi julkisen avaimen, joka oli liian heikko.
SSL_ERROR_RX_SHORT_DTLS_READ=DTLS-tietueelle ei ole riittävästi tilaa puskurissa.
SSL_ERROR_NO_SUPPORTED_SIGNATURE_ALGORITHM=Mitään tuettua TLS-allekirjoitusalgoritmia ei ollut määritetty.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_SIGNATURE_ALGORITHM=Osapuoli käytti ei-tuettua allekirjoitus- ja tiivistealgoritmin yhdistelmää.
SSL_ERROR_MISSING_EXTENDED_MASTER_SECRET=Osapuoli yritti jatkaa ilman oikeaa extended_master_secret-laajennusta.
SSL_ERROR_UNEXPECTED_EXTENDED_MASTER_SECRET=Osapuoli yritti jatkaa odottamattoman extended_master_secret-laajennuksen kanssa.
SEC_ERROR_IO=Tietoturvatodennuksen aikana tapahtui I/O-virhe.
SEC_ERROR_LIBRARY_FAILURE=tietoturvakirjaston virhe.
SEC_ERROR_BAD_DATA=tietoturvakirjasto: vastaanotettiin virheellistä dataa.
SEC_ERROR_OUTPUT_LEN=tietoturvakirjasto: tulosteen pituuden virhe.
SEC_ERROR_INPUT_LEN=tietoturvakirjastolle tapahtui syötepituusvirhe.
SEC_ERROR_INVALID_ARGS=tietoturvakirjasto: virheellinen valinta.
SEC_ERROR_INVALID_ALGORITHM=tietoturvakirjasto: virheellinen algoritmi.
SEC_ERROR_INVALID_AVA=tietoturvakirjasto: virheellinen AVA.
SEC_ERROR_INVALID_TIME=Virheellisesti muotoiltu aikamerkkijono.
SEC_ERROR_BAD_DER=tietoturvakirjasto: virheellisesti muotoiltu DER-salattu viesti.
SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE=Toisen osapuolen varmenteen allekirjoitus ei ole kelvollinen.
SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE=Toisen osapuolen varmenne on vanhentunut.
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE=Toisen osapuolen varmenne on mitätöity.
SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER=Toisen osapuolen varmenteen myöntäjää ei tunnistettu.
SEC_ERROR_BAD_KEY=Toisen osapuolen julkinen avain on virheellinen.
SEC_ERROR_BAD_PASSWORD=Annettu tietoturvasalasana on väärä.
SEC_ERROR_RETRY_PASSWORD=Uusi salasana annettu virheellisesti. Yritä uudestaan.
SEC_ERROR_NO_NODELOCK=tietoturvakirjasto: ei solmulukkoa.
SEC_ERROR_BAD_DATABASE=tietoturvakirjasto: virheellinen tietokanta.
SEC_ERROR_NO_MEMORY=tietoturvakirjasto: muistin osoitus epäonnistui.
SEC_ERROR_UNTRUSTED_ISSUER=Käyttäjä on merkinnyt toisen osapuolen varmenteen myöntäjän ei luotetuksi.
SEC_ERROR_UNTRUSTED_CERT=Käyttäjä on merkinnyt toisen osapuolen varmenteen ei luotetuksi.
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT=Varmenne on jo tietokannassa.
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME=Ladatun varmenteen nimi on sama kuin jo tietokannassa olevan varmenteen.
SEC_ERROR_ADDING_CERT=Virhe lisättäessä varmennetta tietokantaan.
SEC_ERROR_FILING_KEY=Virhe arkistoitaessa uudelleen tämän varmenteen avainta.
SEC_ERROR_NO_KEY=Tämän varmenteen salaista avainta ei löydy avaintietokannasta
SEC_ERROR_CERT_VALID=Varmenne on kelvollinen.
SEC_ERROR_CERT_NOT_VALID=Varmenne ei ole kelvollinen.
SEC_ERROR_CERT_NO_RESPONSE=Varmennekirjasto: ei vastausta
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE=Varmenteen myöntäjän varmenne on vanhentunut. Tarkista järjestelmän kellonaika ja päivämäärä.
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED=Varmenteen myöntäjän sulkulista on vanhentunut. Päivitä sulkulista tai tarkista järjestelmän kellonaika ja päivämäärä.
SEC_ERROR_CRL_BAD_SIGNATURE=Varmenteen myöntäjä sulkulistan allekirjoitus on virheellinen.
SEC_ERROR_CRL_INVALID=Uusi sulkulista on virheellisesti muotoiltu.
SEC_ERROR_EXTENSION_VALUE_INVALID=Varmenteen tarkenteen arvo on virheellinen.
SEC_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=Varmenteen tarkennetta ei löytynyt.
SEC_ERROR_CA_CERT_INVALID=Myöntäjän varmenne on virheellinen.
SEC_ERROR_PATH_LEN_CONSTRAINT_INVALID=Varmenteen polunpituusrajoitus on virheellinen.
SEC_ERROR_CERT_USAGES_INVALID=Varmenteen käyttökentät ovat virheellisiä.
SEC_INTERNAL_ONLY=**Ainoastaan sisäinen moduuli**
SEC_ERROR_INVALID_KEY=Avain ei tue pyydettyä toimintoa.
SEC_ERROR_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION=Varmenne sisältää tuntemattoman, kriittisen tarkentimen.
SEC_ERROR_OLD_CRL=Uusi sulkulista ei ole nykyistä myöhäisempi.
SEC_ERROR_NO_EMAIL_CERT=Ei salattu tai allekirjoitettu: sinulla ei vielä ole sähköpostivarmennetta.
SEC_ERROR_NO_RECIPIENT_CERTS_QUERY=Ei salattu: sinulla ei ole jokaisen vastaanottajan varmennetta.
SEC_ERROR_NOT_A_RECIPIENT=Ei voida purkaa: et ole vastaanottaja, tai vastaavaa varmennetta tai salaista avainta ei löytynyt.
SEC_ERROR_PKCS7_KEYALG_MISMATCH=Ei voida purkaa: avaimen salausalgoritmi ei vastaa varmennettasi.
SEC_ERROR_PKCS7_BAD_SIGNATURE=Allekirjoituksen todennus epäonnistui: allekirjoittajaa ei löytynyt, allekirjoittajia löytyi liian monta, tai data oli virheellistä tai vioittunutta.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_KEYALG=Ei tuettu tai tuntematon avainalgoritmi.
SEC_ERROR_DECRYPTION_DISALLOWED=Ei voida purkaa: salaus on tehty kielletyllä algoritmilla tai  avainkoolla.
XP_SEC_FORTEZZA_BAD_CARD=Fortezza-korttia ei ole asianmukaisesti alustettu. Poista kortti ja palauta se sen myöntäjälle.
XP_SEC_FORTEZZA_NO_CARD=Fortezza-kortteja ei löytynyt
XP_SEC_FORTEZZA_NONE_SELECTED=Fortezza-korttia ei ole valittu
XP_SEC_FORTEZZA_MORE_INFO=Valitse henkilöllisyys, josta näytetään lisätietoja
XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_NOT_FOUND=Henkilöllisyyttä ei löytynyt
XP_SEC_FORTEZZA_NO_MORE_INFO=Ei lisätietoja valitusta henkilöllisyydestä
XP_SEC_FORTEZZA_BAD_PIN=Virheellinen pin-koodi
XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_ERROR=Ei voitu alustaa Fortezza-henkilöllisyyksiä.
SEC_ERROR_NO_KRL=Sivuston varmenteelle ei löytynyt KRL:ää.
SEC_ERROR_KRL_EXPIRED=Sivuston varmenteen KRL on vanhentunut.
SEC_ERROR_KRL_BAD_SIGNATURE=Sivuston varmenteen KRL:n allekirjoitus on virheellinen.
SEC_ERROR_REVOKED_KEY=Sivuston varmenteen avain on mitätöity.
SEC_ERROR_KRL_INVALID=Uusi KRL on virheellisesti muotoiltu.
SEC_ERROR_NEED_RANDOM=tietoturvakirjasto: tarvitaan satunnaisdataa.
SEC_ERROR_NO_MODULE=tietoturvakirjasto: yksikään tietoturvamoduuli ei voi suorittaa pyydettyä toimintoa.
SEC_ERROR_NO_TOKEN=Tietoturvakorttia tai -polettia ei ole olemassa, täytyy alustaa tai on poistettu.
SEC_ERROR_READ_ONLY=tietoturvakirjasto: tietokanta, johon on vain lukuoikeus.
SEC_ERROR_NO_SLOT_SELECTED=Yhtäkään paikkaa tai polettia ei ole valittu.
SEC_ERROR_CERT_NICKNAME_COLLISION=Varmenne, jolla on sama kutsumanimi on jo olemassa.
SEC_ERROR_KEY_NICKNAME_COLLISION=Avain, jolla on sama kutsumanimi on jo olemassa.
SEC_ERROR_SAFE_NOT_CREATED=virhe luotaessa turvallista oliota
SEC_ERROR_BAGGAGE_NOT_CREATED=virhe luotaessa laukkuoliota
XP_JAVA_REMOVE_PRINCIPAL_ERROR=Ei voitu poistaa päämiestä
XP_JAVA_DELETE_PRIVILEGE_ERROR=Ei voitu poistaa oikeutta
XP_JAVA_CERT_NOT_EXISTS_ERROR=Tällä päämiehellä ei ole varmennetta
SEC_ERROR_BAD_EXPORT_ALGORITHM=Vaadittu algoritmi ei ole sallittu.
SEC_ERROR_EXPORTING_CERTIFICATES=Virhe yritettäessä viedä varmenteita.
SEC_ERROR_IMPORTING_CERTIFICATES=Virhe yritettäessä tuoda varmenteita.
SEC_ERROR_PKCS12_DECODING_PFX=Ei voida tuoda. Salauksen purkuvirhe. Tiedosto ei kelvollinen.
SEC_ERROR_PKCS12_INVALID_MAC=Ei voida tuoda. Virheellinen MAC. Virheellinen salasana tai vioittunut tiedosto.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_MAC_ALGORITHM=Ei voida tuoda. MAC-algoritmia ei tueta.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_TRANSPORT_MODE=Ei voida tuoda. Tuetaan vain salasanan oikeellisuus- ja tietosuojatiloja.
SEC_ERROR_PKCS12_CORRUPT_PFX_STRUCTURE=Ei voida tuoda. Tiedostorakenne on vioittunut.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_PBE_ALGORITHM=Ei voida tuoda. Salausalgoritmia ei tueta.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_VERSION=Ei voida tuoda. Tiedostoversiota ei tueta.
SEC_ERROR_PKCS12_PRIVACY_PASSWORD_INCORRECT=Ei voida tuoda. Väärä tietosuojasalasana.
SEC_ERROR_PKCS12_CERT_COLLISION=Ei voida tuoda. Sama kutsumanimi on jo käytössä tietokannassa.
SEC_ERROR_USER_CANCELLED=Käyttäjä peruutti.
SEC_ERROR_PKCS12_DUPLICATE_DATA=Ei tuotu, jo tietokannassa.
SEC_ERROR_MESSAGE_SEND_ABORTED=Viestiä ei lähetetty.
SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE=Varmenneavaimen käyttö riittämätöntä yritetylle toiminnolle.
SEC_ERROR_INADEQUATE_CERT_TYPE=Varmennetyyppi ei ole hyväksytty ohjelmalle.
SEC_ERROR_CERT_ADDR_MISMATCH=Allekirjoitusvarmenteen osoite ei vastaa viestiotsakkeissa olevaa osoitetta.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_IMPORT_KEY=Ei voida tuoda. Virhe yritettäessä tuoda salaista avainta.
SEC_ERROR_PKCS12_IMPORTING_CERT_CHAIN=Ei voida tuoda. Virhe yritettäessä tuoda varmenneketjua.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_LOCATE_OBJECT_BY_NAME=Ei voida viedä. Avainta tai varmennetta ei löytynyt kutsumanimen perusteella.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_EXPORT_KEY=Ei voida viedä. Salaista avainta ei löytynyt, eikä sitä voida viedä.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_WRITE=Ei voida viedä. Vietävään tiedostoon ei voida kirjoittaa.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_READ=Ei voida tuoda. Tuotavaa tiedostoa ei voida lukea.
SEC_ERROR_PKCS12_KEY_DATABASE_NOT_INITIALIZED=Ei voida viedä. Avaintietokanta on vioittunut tai poistettu.
SEC_ERROR_KEYGEN_FAIL=Ei voitu luoda julkisen ja salaisen avaimen paria.
SEC_ERROR_INVALID_PASSWORD=Annettu salasana on virheellinen. Valitse toinen salasana.
SEC_ERROR_RETRY_OLD_PASSWORD=Vanha salasana annettiin virheellisesti. Yritä uudestaan.
SEC_ERROR_BAD_NICKNAME=Varmenteen kutsumanimi jo käytössä.
SEC_ERROR_NOT_FORTEZZA_ISSUER=Toisella FORTEZZA-ketjulla on ei-FORTEZZA varmenne.
SEC_ERROR_CANNOT_MOVE_SENSITIVE_KEY=Arkaluontoista avainta ei voida siirtää paikkaan, jossa sitä tarvitaan.
SEC_ERROR_JS_INVALID_MODULE_NAME=Virheellinen moduulin nimi.
SEC_ERROR_JS_INVALID_DLL=Virheellinen moduulin polku tai tiedostonimi
SEC_ERROR_JS_ADD_MOD_FAILURE=Ei voida lisätä moduulia
SEC_ERROR_JS_DEL_MOD_FAILURE=Ei voida poistaa moduulia
SEC_ERROR_OLD_KRL=Uusi KRL ei ole nykyistä myöhäisempi.
SEC_ERROR_CKL_CONFLICT=Uudella CKL:lla on eri myöntäjä kuin nykyisellä CKL:lla. Poista nykyinen CKL.
SEC_ERROR_CERT_NOT_IN_NAME_SPACE=Tämän varmenteen varmentajalla ei ole lupaa myöntää tämän nimistä varmennetta.
SEC_ERROR_KRL_NOT_YET_VALID=Tämän varmenteen avaimen mitätöinti- tai sulkulista ei ole vielä voimassa.
SEC_ERROR_CRL_NOT_YET_VALID=Tämän varmenteen sulkulista ei ole vielä voimassa.
SEC_ERROR_UNKNOWN_CERT=Pyydettyä varmennetta ei löytynyt.
SEC_ERROR_UNKNOWN_SIGNER=Allekirjoittajan varmennetta ei löytynyt.
SEC_ERROR_CERT_BAD_ACCESS_LOCATION=Varmenteen tilapalvelimen osoite on virheellisesti muotoiltu.
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_TYPE=OCSP-palvelimen vastausta ei ymmärretty kokonaisuudessaan. Se on tuntematonta tyyppiä.
SEC_ERROR_OCSP_BAD_HTTP_RESPONSE=OCSP-palvelimen vastaus oli odottamatonta tai virheellistä HTTP-dataa.
SEC_ERROR_OCSP_MALFORMED_REQUEST=OCSP-palvelimen mukaan pyyntö oli vioittunut tai virheellisesti muotoiltu.
SEC_ERROR_OCSP_SERVER_ERROR=OCSP-palvelimelle tapahtui sisäinen virhe.
SEC_ERROR_OCSP_TRY_SERVER_LATER=OCSP-palvelin ehdottaa yrittämään myöhemmin uudestaan.
SEC_ERROR_OCSP_REQUEST_NEEDS_SIG=OCSP-palvelin vaatii allekirjoituksen pyyntöön.
SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_REQUEST=OCSP-palvelin hylkäsi pyynnön luvan puuttumisen takia.
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_STATUS=OCSP-palvelin vastasi tuntemattomalla tilalla.
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT=OCSP-palvelimella ei ole tämän varmenteen tilaa.
SEC_ERROR_OCSP_NOT_ENABLED=OCSP täytyy ottaa käyttöön ennen tätä toimintoa.
SEC_ERROR_OCSP_NO_DEFAULT_RESPONDER=Ennen toiminnon käyttämistä tulee asettaa oletus OCSP-vastaaja.
SEC_ERROR_OCSP_MALFORMED_RESPONSE=OCSP-palvelimen vastaus oli vioittunut tai virheellisesti muotoiltu.
SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_RESPONSE=OCSP-vastauksen allekirjoittajalla ei ole lupaa kertoa varmenteen tilaa.
SEC_ERROR_OCSP_FUTURE_RESPONSE=OCSP-vastaus ei ole vielä kelvollinen (vastauksen päivämäärä on tulevaisuudessa).
SEC_ERROR_OCSP_OLD_RESPONSE=OCSP-vastaus sisältää vanhentunutta tietoa.
SEC_ERROR_DIGEST_NOT_FOUND=CMS tai PKCS #7 -tiivistettä ei löytynyt allekirjoitetusta viestistä.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_MESSAGE_TYPE=CMS tai PKCS #7 -viestityyppiä ei tueta.
SEC_ERROR_MODULE_STUCK=PKCS #11 -moduulia ei voitu poistaa, koska se on edelleen käytössä.
SEC_ERROR_BAD_TEMPLATE=Ei voitu purkaa ASN.1-dataa. Määritelty pohja oli virheellinen.
SEC_ERROR_CRL_NOT_FOUND=Vastaavaa sulkulistaa ei löytynyt.
SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL=Olet tuomassa varmennetta, jonka myöntäjä tai sarjanumero on sama kuin olemassa olevalla varmenteella, mutta tuotava varmenne on kuitenkiin uusi varmenne.
SEC_ERROR_BUSY=NSS ei voinut sulkeutua. Objektit ovat edelleen käytössä.
SEC_ERROR_EXTRA_INPUT=DER-salattu viesti sisältää ylimääräistä käyttämätöntä dataa.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_ELLIPTIC_CURVE=Ei tuettu elliptinen käyrä.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_EC_POINT_FORM=Ei tuettu elliptinen käyräpistemuoto.
SEC_ERROR_UNRECOGNIZED_OID=Ei tunnistettu objektin tunniste.
SEC_ERROR_OCSP_INVALID_SIGNING_CERT=Virheellinen OCSP-allekirjoitusvarmenne OCSP-vastauksessa.
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_CRL=Varmenne on mitätöity varmenteen myöntäjän sulkulistalla.
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_OCSP=Varmenteen myöntäjän OCSP-vastaaja ilmoittaa, että varmenne on mitätöity.
SEC_ERROR_CRL_INVALID_VERSION=Varmenteen myöntäjän sulkulistan versionumero on tuntematon.
SEC_ERROR_CRL_V1_CRITICAL_EXTENSION=Varmenteen myöntäjän V1 sulkulistalla on kriittinen tarkenne.
SEC_ERROR_CRL_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION=Varmenteen myöntäjän V2 sulkulistalla on tuntematon kriittinen tarkenne.
SEC_ERROR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE=Tuntematon objektityyppi annettiin.
SEC_ERROR_INCOMPATIBLE_PKCS11=PKCS #11 -ajuri on määritelmän vastainen epäyhteensopivalla tavalla.
SEC_ERROR_NO_EVENT=Yksikään uusi paikkatapahtuma ei ole mahdollinen tällä hetkellä.
SEC_ERROR_CRL_ALREADY_EXISTS=Sulkulista on jo olemassa.
SEC_ERROR_NOT_INITIALIZED=NSS ei ole alustettu.
SEC_ERROR_TOKEN_NOT_LOGGED_IN=Toiminto epäonnistui, koska PKCS#11-poletti ei ole kirjautunut sisään.
SEC_ERROR_OCSP_RESPONDER_CERT_INVALID=Määritellyn OCSP-palvelimen varmenne on virheellinen.
SEC_ERROR_OCSP_BAD_SIGNATURE=OCSP-vastauksen allekirjoitus on virheellinen.
SEC_ERROR_OUT_OF_SEARCH_LIMITS=Varmenteen todentamisen etsiminen ei ole mahdollista
SEC_ERROR_INVALID_POLICY_MAPPING=Käytäntörajaus sisältää anypolicy:n
SEC_ERROR_POLICY_VALIDATION_FAILED=Varmenneketju ei läpäise käytännön todennusta
SEC_ERROR_UNKNOWN_AIA_LOCATION_TYPE=Tuntematon sijaintityyppi varmenteen AIA-laajennuksessa
SEC_ERROR_BAD_HTTP_RESPONSE=Palvelin lähetti virheellisen HTTP-vastauksen
SEC_ERROR_BAD_LDAP_RESPONSE=Palvelin lähetti virheellisen LDAP-vastauksen
SEC_ERROR_FAILED_TO_ENCODE_DATA=Datan salaus ASN1-salaajalla ei onnistunut
SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_LOCATION=Virheellinen tiedonsaantiosoite varmenteen laajennuksessa
SEC_ERROR_LIBPKIX_INTERNAL=Libpkix:n sisäinen virhe varmennetta todennettaessa.
SEC_ERROR_PKCS11_GENERAL_ERROR=PKCS #11 -moduuli palautti CKR_GENERAL_ERROR -viestin merkkinä tapahtuneesta virheestä, josta ei voida toipua.
SEC_ERROR_PKCS11_FUNCTION_FAILED=PKCS #11 -moduuli palautti CKR_FUNCTION_FAILED -viestin merkkinä siitä, että pyydettyä toimintoa ei voitu suorittaa. Saman toiminnon yrittäminen uudestaan saattaa onnistua.
SEC_ERROR_PKCS11_DEVICE_ERROR=PKCS #11  -moduuli palautti CKR_DEVICE_ERROR -viestin merkkinä tapahtuneesta virheestä vuoromerkissä tai paikassa.
SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_METHOD=Tuntematon tiedonsaantitapa varmenteen laajennuksessa.
SEC_ERROR_CRL_IMPORT_FAILED=Virhe yritettäessä tuoda sulkulistaa.
SEC_ERROR_EXPIRED_PASSWORD=Salasana on vanhentunut.
SEC_ERROR_LOCKED_PASSWORD=Salasana on lukittu.
SEC_ERROR_UNKNOWN_PKCS11_ERROR=Tuntematon PKCS #11 -virhe.
SEC_ERROR_BAD_CRL_DP_URL=Virheellinen tai ei tuettu osoite CRL-jakelupisteen nimessä.
SEC_ERROR_CERT_SIGNATURE_ALGORITHM_DISABLED=Varmenne oli allekirjoitettu allekirjoitusalgoritmilla, joka on poistettu käytöstä, koska se ei ole turvallinen.
MOZILLA_PKIX_ERROR_KEY_PINNING_FAILURE=Palvelin käyttää avaimen lukkolistaa (HPKP), mutta yhtäkään luotettua ja lukkolistan mukaista varmenneketjua ei voitu luoda. Lukkolistarikkeitä ei voida ohittaa.
MOZILLA_PKIX_ERROR_CA_CERT_USED_AS_END_ENTITY=Palvelin käyttää tavallista rajoitelaajennusvarmennetta, joka tunnistaa sen varmentajaksi. Asianmukaisella varmenteella näin ei pitäisi olla.
MOZILLA_PKIX_ERROR_INADEQUATE_KEY_SIZE=Palvelimen tarjoaman varmenteen avaimen koko on liian pieni suojatun yhteyden luomiseksi.
MOZILLA_PKIX_ERROR_V1_CERT_USED_AS_CA=X.509 versio 1 -varmenne, joka ei ole luotettu ankkuri, käytettiin palvelimen varmenteen allekirjoittamiseen. X.509 versio 1 -varmenteet ovat vanhentuneita, eikä niitä pitäisi käyttää muiden varmenteiden allekirjoittamiseen.
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_CERTIFICATE=Palvelimen lähettämä varmenne ei ole vielä voimassa.
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_ISSUER_CERTIFICATE=Palvelimen varmenne on myönnetty varmenteella, joka ei ole vielä voimassa.
MOZILLA_PKIX_ERROR_SIGNATURE_ALGORITHM_MISMATCH=Varmenteen allekirjoituskentässä käytetty allekirjoitusalgoritmi ei vastaa signatureAlgorithm-kentässä määriteltyä algoritmia.
MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING=OCSP-vastaus ei sisällä todennettavan varmenteen tilaa.
MOZILLA_PKIX_ERROR_VALIDITY_TOO_LONG=Palvelimen antama varmenne on kelvollinen liian pitkään.
MOZILLA_PKIX_ERROR_REQUIRED_TLS_FEATURE_MISSING=Vaadittu TLS-ominaisuus puuttuu.
MOZILLA_PKIX_ERROR_INVALID_INTEGER_ENCODING=Palvelin tarjosi varmenteen, joka sisältää väärin koodatun kokonaisluvun. Yleisiä syitä tälle ovat muiden muassa negatiiviset sarjanumerot, negatiiviset RSA-moduulit ja tarpeettoman pitkät koodaukset.
MOZILLA_PKIX_ERROR_EMPTY_ISSUER_NAME=Palvelin tarjosi varmenteen, jonka myöntäjän luokiteltu nimi (DN) on tyhjä.
MOZILLA_PKIX_ERROR_ADDITIONAL_POLICY_CONSTRAINT_FAILED=Varmenteen lisäkäytäntörajoite ei täyttynyt todennettaessa varmennetta.
MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT=Varmenteeseen ei luoteta, koska se on allekirjoitettu itsellään.