mail/chrome/overrides/netError.dtd
author Ville Pohjanheimo <villepohjanheimo+bugzilla@fastmail.fm>
Fri, 19 Aug 2022 14:35:31 +0200
changeset 3254 1a8d5d63b08f5df32502fd079dd9105e6bcf516c
parent 3083 965b31c7956093b30efab81f309958af1068e000
permissions -rw-r--r--
Bug 1771752 - Migrate notification alert from DTD to FTL, part 1

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Sivun lataamisvirhe">
<!ENTITY retry.label "Yritä uudestaan">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Yhteyden muodostus epäonnistui">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Osoitteen käyttö on rajoitettu">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Palvelinta ei löytynyt">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "
<ul>
 <li>Tarkista osoite kirjoitusvirheiden varalta: esim. 
  <strong>ww</strong>.mozilla.org oikean muodon,
  <strong>www</strong>.mozilla.org, sijaan</li>
 <li>Jos muutkaan sivustot eivät toimi, tarkista 
  tietokoneen verkkoasetukset.</li>
 <li>Jos tietokone tai verkko on suojattu palomuurilla tai välityspalvelin on 
  käytössä, tarkista että &brandShortName;in verkkoyhteyttä ei estetä.</li>
</ul>
">

<!ENTITY fileNotFound.title "Tiedostoa ei löytynyt">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "
<ul>
 <li>Tarkista, että tiedostonimi on kirjoitettu virheettömästi ja oikealla kirjainkoolla.</li>
 <li>Tarkista, ettei tiedostoa ole poistettu, siirretty tai nimetty uudelleen.</li>
</ul>
">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Tiedoston käyttö estettiin">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "
<ul>
 <li>Tiedosto on voitu poistaa tai siirtää, tai ehkä siihen ei ole käyttöoikeutta.</li>
</ul>
">

<!ENTITY generic.title "Verkkopyyntöä ei kyetä toteuttamaan">
<!ENTITY generic.longDesc "
<p>&brandShortName; ei kykene lataamaan sivua jostain syystä.</p>
">

<!ENTITY malformedURI.title "Virheellinen osoite">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "
<ul>
 <li>Verkko-osoitteet ovat yleensä muotoa
  <strong>http://www.example.com/</strong></li>
 <li>Tarkista, että olet käyttänyt kauttaviivoja (siis
  <strong>/</strong>-merkkiä).</li>
</ul>
">

<!ENTITY netInterrupt.title "Tiedonsiirto keskeytyi">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY notCached.title "Dokumentti on vanhentunut">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Pyydettyä dokumenttia ei ole tallennettu selaimen väliaikaistiedostoihin.</p><ul><li>Turvallisuusvarotoimena &brandShortName; ei automaattisesti lataa uudelleen luottamuksellisia dokumentteja.</li><li>Lataa dokumentti uudelleen sivustolta napsauttamalla Yritä uudestaan.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Yhteydettömässä tilassa">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "
<ul>
 <li>Siirry yhteystilaan ja lataa sivu uudestaan valitsemalla &quot;Yritä uudestaan&quot;.</li>
</ul>
">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Sisällön koodausvirhe">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
<ul>
 <li>Ilmoitathan sivuston omistajalle tästä ongelmasta.</li>
</ul>
">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Ei turvallinen tiedostotyyppi">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
<ul>
 <li>Ilmoita ongelmasta sivuston omistajalle.</li>
</ul>
">

<!ENTITY netReset.title "Yhteys keskeytyi">
<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY netTimeout.title "Yhteyden aikakatkaisu">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Osoitetta ei ymmärretty">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "
<ul>
 <li>Osoitteen avaaminen voi vaatia uuden ohjelman asentamista.</li>
</ul>
">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Välityspalvelin kieltäytyy yhteydestä">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
<ul>
 <li>Tarkista, että välityspalvelinasetukset ovat oikein.</li>
 <li>Varmista verkon ylläpidolta, että välityspalvelin on 
  toimintakunnossa.</li>
</ul>
">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Välityspalvelinta ei löytynyt">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "
<ul>
 <li>Tarkista, että välityspalvelinasetukset ovat oikein.</li>
 <li>Varmista, että tietokoneesi verkkoyhteys on toimintakunnossa.</li>
 <li>Jos tietokone tai verkko on suojattu palomuurilla tai välityspalvelin on 
  käytössä, tarkista että &brandShortName;in verkkoyhteyttä ei estetä.</li>
</ul>
">

<!ENTITY redirectLoop.title "Sivusto ei uudelleenohjaudu asianmukaisesti">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "
<ul>
 <li>Tämä virhe johtuu joskus siitä, että evästeiden asettamista ei ole
  sallittu tai että se on erityisesti estetty tältä sivustolta.</li>
</ul>
">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Odottamaton vastaus palvelimelta">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "
<ul>
 <li>Tarkista, että tietokoneelle on asennettu Mozillan Personal Security 
  Manager.</li>
 <li>Virhe voi johtua palvelimen epästandardeista asetuksista.</li>
</ul>
">

<!ENTITY nssFailure2.title "Suojatun yhteyden muodostaminen epäonnistui">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "
<ul>
 <li>Avattavaa sivua ei voida näyttää, koska vastaanotetun datan alkuperää ei kyetty varmentamaan.</li>
 <li>Ilmoitathan ongelmasta sivuston omistajalle.</li>
</ul>
">

<!ENTITY nssBadCert.title "Suojatun yhteyden muodostaminen epäonnistui">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "
<ul>
 <li>Ongelma voi johtua palvelimen asetuksista tai jonkin toisen palvelimen 
  vilpillisestä yrityksestä tekeytyä palvelimeksi.</li>
 <li>Jos yhteyden muodostuminen palvelimeen on aiemmin onnistunut, vika voi
  olla väliaikainen. Yritä tällöin myöhemmin uudestaan.</li>
</ul>
">

<!ENTITY sharedLongDesc "
<ul>
 <li>Sivusto voi olla väliaikaisesti saavuttamattomissa tai kovan rasituksen 
  alaisena. Yritä hetken kuluttua uudestaan.</li>
 <li>Jos mitkään sivustot eivät toimi, tarkista tietokoneen 
  verkkoasetukset.</li>
 <li>Jos tietokone tai verkko on suojattu palomuurilla tai välityspalvelin on 
  käytössä, tarkista että &brandShortName;in verkkoyhteyttä ei estetä.</li>
</ul>
">

<!ENTITY cspBlocked.title "Sisällön tietosuojakäytännön estämä">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; esti tämän sivun latautumisen tässä yhteydessä, koska sivun sisällön tietosuojakäytäntö kieltää sen.</p>">

<!ENTITY xfoBlocked.title "Estetty X-Frame-Options-käytännön perusteella">
<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; esti tätä sivua latautumasta tässä yhteydessä, koska sivun X-Frame-Options-käytäntö estää lataamisen.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Sisältö vioittunut -virhe">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Avattavaa sivua ei voida näyttää, koska tiedonsiirrossa tapahtui virhe.</p><ul><li>Ilmoitathan ongelmasta sivuston omistajalle.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Tai lisää poikkeussääntö…">
<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Siirry pois sivulta">
<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Lisää poikkeus…">

<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
contents of the <button> tags. It uses strings already defined above. The
button is included here (instead of netError.xhtml) because it exposes
functionality specific to thunderbird. -->

<!ENTITY securityOverride.warningContent "
<p>Älä lisää poikkeussääntöä, jos et ole aivan varma käyttämäsi Internet-yhteyden turvallisuudesta tai jos et ole aikaisemmin nähnyt vastaavaa varoitusta tälle palvelimelle.</p>

<button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
<button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
">

<!ENTITY remoteXUL.title "XUL-koodia etänä">
<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Ilmoitathan ongelmasta sivuston omistajalle.</li></ul></p>">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Yhteys ei ole suojattu">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> käyttää suojaustekniikkaa, joka on vanhentunut ja haavoittuvainen hyökkäyksille. Hyökkääjä voisi helposti lukea tietoja, joiden luulit olevan suojattuja. Sivuston ylläpitäjän täytyy korjata tämä ongelma ennen kuin voit käydä sivustolla.</p><p>Virhekoodi: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY blockedByPolicy.title "Estetty sivu">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Verkkoyhteyskäytännön virhe">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Haluamaasi sivua ei voitu näyttää verkkoprotokollavirheen vuoksi.</p><ul><li>Ole hyvä ja ilmoita sivuston omistajalle tästä ongelmasta.</li></ul>">