extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
author miikka.rautiainen <miikka.rautiainen@hotmail.fi>
Wed, 17 Jul 2019 16:54:19 +0000
changeset 1965 c7baaa4b862c1ba7ac418b09d36917bdbdb453e6
parent 645 b6bd0630111e5bc3889cbbdcdce0b526979b9940
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Finnish (fi) localization of Firefox Localization authors: - Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi> - miikka.rautiainen <miikka.rautiainen@hotmail.fi> - Lasse Liehu <lasse.liehu@iki.fi>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

### Notes for localizers ###
#
# The following version number is the "localisation version number", and MUST
# match the locale.version in the original locale this is based on. In other
# words, if the locale.version in two files is the same, both files MUST have
# exactly the same list of locale strings.
#
# If you always start with an en-US locale, and replace all strings, you can
# leave this value alone. If you update your locale file based on changes in
# the en-US locale, please remember to always update this in your locale to
# match en-US when you're done.
#
# locale.error is the message is the message displayed to the user if the
# locale version number does not match what ChatZilla is expecting, and will
# have the the following replacements:
#
#  %1$S  ChatZilla version (e.g. "0.9.69").
#  %2$S  Expected locale version (e.g. "0.9.69").
#  %3$S  Locale being loaded (e.g. "fr-FR").
#  %4$S  Actual locale version being (e.g. "0.9.68.2").
#
# In the example above, the user would be using ChatZilla 0.9.69, which
# expects a locale version of 0.9.69. It tried to use the fr-FR locale,
# but found it was only version 0.9.68.3.
#
# Note: the ChatZilla version and expected locale versions may not always be
#    the same. For example, if only non-locale changes have been made, the
#    expected locale version will stay the same. This is to make using
#    localisations between versions easier.
#
### End of notes ###

locale.version = 0.9.90.1
locale.error = Käytössäsi on ChatZillan versio %1$S, joka vaatii lokaaliversion %2$S. Nyt käytössä olevan lokaalin (%3$S) versio on %4$S, joten ChatZillan käytössä saattaa ilmetä ongelmia.\n\nSuosittelemme, että päivität tai poistat käyttämäsi ChatZilla-lokaalin.
locale.authors = Aki Laaksovirta

# Misc

unknown=<tuntematon>
none=<ei-mitään>
na=<ei-saatavilla>

# util.js

msg.alert  = Huomio
msg.prompt = Kysy
msg.confirm = Vahvista

# command.js

### Notes for localizers ###
#
# ChatZilla uses cmd.<command name>.* to construct the command's help,
# parameters and any UI labels. For the command to continue to function, the
# *.params entries MUST NOT BE CHANGED. Hopefully in the future you will be
# able to localize these items as well.
#
### DO NOT LOCALIZE THE *.params STRINGS ###
#
# Note also that, for every command, an accesskey may be specified:
#  EITHER by prefixing the desired accesskey with "&" in the .label string,
#  OR   by specifying a .accesskey string, which is useful if the desired
#     accesskey does not occur in the label.
#
# The following are therefore equivalent:
#  cmd.foo.label = &Foo
# and
#  cmd.foo.label = Foo
#  cmd.foo.accesskey = F
#
#
# All localised strings may contain certain entities for branding purposes.
# The three standard brand entities (brandShortName, brandFullName, vendorName)
# can all be used like this:
#   foo.bar = Some text used in &brandFullName;!
#
### End of notes ###

cmd.about.label = Tietoja ChatZillasta
cmd.about.help = Näyttää tietoja tästä ChatZillan versiosta.

cmd.alias.params = [<alias-name> [<command-list>]]
cmd.alias.help  = Määrittää <alias-namen> (aliasnimen) aliakseksi puolipilkuilla rajatulle <command-listissa> (komentolistassa) määritetylle listalle komentoja. Jos <command-list> on miinusmerkki, alias poistetaan. Jos <command-list> on jätetty pois, alias näytetään. Jos <alias-namea> ei ole määritetty, kaikki aliakset listataan.

cmd.attach.params = <irc-url>
cmd.attach.help  = Yhdistää <irc-urlissa> määritettyyn osoitteeseen. Jos olet jo yhteydessä, <irc-urlin> näkymästä tehdään nykyinen. Jos se näkymä on poistettu, se luodaan uudelleen. Voit jättää <irc-urlista> irc://-etuliitteen pois. Esimerkkejä: /attach moznet, /attach moznet/chatzilla, /attach irc.mozilla.org/mozbot,isnick.

cmd.away.label = Poissa (oletus)
cmd.away.format = Poissa ($reason)
cmd.away.params = [<reason>]
cmd.away.help  = Jos <reason> (syy) on määritetty, asettaa sinut poissaolevaksi sillä viestillä. Jos <reasonia> ei ole määritetty, asettaa sinut poissaolevaksi oletusviestillä.

cmd.back.label = Paikalla
cmd.back.params =
cmd.back.help  = Merkitsee sinut paikalla olevaksi.

cmd.ban.label = Anna porttikielto
cmd.ban.format = Anna porttikielto kanavalle $channelName
cmd.ban.params = [<nickname>]
cmd.ban.help  = Asettaa tietylle käyttäjälle tai käyttäjäpeitteelle porttikiellon nykyiselle kanavalle. Käyttäjän lempinimen voi määrittää, tai oikeaa palvelinpeitettä voi myös käyttää. Jos lempinimeä tai peitettä ei ole määritetty, näyttää luettelon voimassa olevista porttikielloista.

cmd.cancel.help = Keskeyttää /attach- tai /server-komennon tai tiedostonsiirron. Käytä /cancel-komentoa verkkonäkymässä, jos ChatZilla yrittää toistuvasti yhdistää verkkoon, joka ei vastaa, ja haluat, että ChatZilla luovuttaa. Käytä /cancel-komentoa tiedostonsiirtonäkymässä, jos haluat keskeyttää siirron.

cmd.ceip.label = K&äyttökokemuksen parannusohjelma
cmd.ceip.params = [<state>]
cmd.ceip.help  = Jos <statea> (tilaa) ei ole määritetty, avaa Käyttökokemuksen parannusohjelman (CEIP) valintaikkunan. Jos <state> on määritetty ja se on |true|, |on|, |yes| tai |1|, kaikki CEIP-valinnat kytketään päälle. Jos <stateksi> taas on määritetty |false|, |off|, |no| tai |0|, kaikki CEIP-valinnat kytketään pois päältä.

cmd.charset.params = [<new-charset>]
cmd.charset.help  = Asettaa nykyisen näkymän merkistökoodaustilaksi <new-charsetin> tai näyttää nykyisen merkistökoodaustilan, mikäli <new-charsetia> ei ole määritetty.

cmd.channel-motif.params = [<motif> [<channel>]]
cmd.channel-motif.help  = Asettaa tämän kanavan viestivälilehdessä käytettävän CSS-tiedoston. <Motif> voi olla joko CSS-tiedoston osoite tai oikotie "dark" (tumma teema) tai "light" (vaalea teema). Jos <motif> on miinusmerkki, asetus palautuu oletusarvoonsa. Jos <channel'ta> ei ole määritetty, oletetaan, että nykyistä kanavaa tarkoitetaan. Katso ohjeet ChatZillan tyylin muokkaukseen sen kotisivulta <http://chatzilla.hacksrus.com/>. Katso myös |motif|.

cmd.channel-pref.params = [<pref-name> [<pref-value>]]
cmd.channel-pref.help  = Asettaa asetuksen <pref-name> arvoksi <pref-value> nykyisellä kanavalla. Jos <pref-valueta> ei ole määritetty, <pref-namen> nykyinen arvo näytetään. Jos sekä <pref-name> että <pref-value> on jätetty pois, kaikki asetukset näytetään. Jos <pref-value> on miinusmerkki, asetus palautetaan oletusarvoonsa.

cmd.clear-view.label = Ty&hjennä välilehti
cmd.clear-view.params = [<view>]
cmd.clear-view.help = Tyhjentää nykyisen näkymän, poistaen *kaiken* sisällön.
cmd.clear-view.key = accel L

cmd.client.help = Asettaa *asiakasohjelma*-näkymän nykyiseksi. Jos se on poistettu, se luodaan uudelleen.

cmd.cmd-docommand.params = <cmd-name>
cmd.cmd-docommand.help  =

cmd.cmd-undo.label = Ku&moa
cmd.cmd-undo.key  = accel Z
cmd.cmd-undo.params =
cmd.cmd-undo.help  = Kumoaa viimeisimmän syöteruudussa olevaan tekstiin tehdyn muutoksen.

cmd.cmd-redo.label = &Tee uudelleen
cmd.cmd-redo.key  = accel Y
cmd.cmd-redo.params =
cmd.cmd-redo.help  = Tekee uudelleen viimeisimmän syöteruudussa olevaan tekstiin tehdyn kumotun muutoksen.

cmd.cmd-cut.label = &Leikkaa
cmd.cmd-cut.key  = accel X
cmd.cmd-cut.params =
cmd.cmd-cut.help  = Kopioi valitun tekstin leikepöydälle ja poistaa tekstin lähteestä.

cmd.cmd-copy.label = &Kopioi
cmd.cmd-copy.key  = accel C
cmd.cmd-copy.params =
cmd.cmd-copy.help  = Kopioi valitun tekstin leikepöydälle.

cmd.cmd-paste.label = L&iitä
cmd.cmd-paste.key  = accel V
cmd.cmd-paste.params =
cmd.cmd-paste.help  = Liittää leikepöydällä olevan tekstin.

cmd.cmd-delete.label = &Poista
cmd.cmd-delete.key  = VK_DELETE
cmd.cmd-delete.params =
cmd.cmd-delete.help  = Poistaa valitun tekstin.

cmd.cmd-selectall.label = &Valitse kaikki
cmd.cmd-selectall.key  = accel A
cmd.cmd-selectall.params =
cmd.cmd-selectall.help  = Valitsee kaiken nykyisessä näkymässä olevan tekstin.

cmd.cmd-copy-link-url.label = Kopioi linkin osoite
cmd.cmd-copy-link-url.params = <url>
cmd.cmd-copy-link-url.help  = Kopioi nykyisen linkin osoitteen leikepöydälle.

cmd.cmd-mozilla-prefs.label = &brandShortName;n &asetukset…
cmd.cmd-mozilla-prefs.params =
cmd.cmd-mozilla-prefs.help  =

cmd.cmd-prefs.label = &Asetukset…
cmd.cmd-prefs.params =
cmd.cmd-prefs.help  =

cmd.cmd-chatzilla-prefs.label = &ChatZillan asetukset
cmd.cmd-chatzilla-prefs.params =
cmd.cmd-chatzilla-prefs.help  =

cmd.cmd-chatzilla-opts.label = &Valinnat…
cmd.cmd-chatzilla-opts.params =
cmd.cmd-chatzilla-opts.help  =

cmd.commands.params = [<pattern>]
cmd.commands.help  = Listaa kaikki <patternia> (mallia) vastaavien komentojen nimet tai kaikkien komentojen nimet, jos <patternia> ei ole määritetty.

cmd.create-tab-for-view.params = <view>
cmd.create-tab-for-view.help  =

cmd.custom-away.label = Poissa (oma)…
cmd.custom-away.help  = Kysyy omaa poissaoloviestiä ja asettaa sinut poissaolevaksi antamallasi viestillä. Käytä komentoa |/away|, jos haluat määrittää poissaoloviestin osana komentoa.

cmd.sync-font.help   = Synkronoi kaikki näkymät nykyisten kirjasinlajiasetustensa kanssa.
cmd.sync-header.help  = Synkronoi kaikki näkymät nykyisten välitystietojen näyttöasetustensa kanssa.
cmd.sync-log.help    = Synkronoi kaikki näkymät nykyisten lokinpitoasetustensa kanssa.
cmd.sync-motif.help   = Synkronoi kaikki näkymät nykyisten teema-asetustensa kanssa.
cmd.sync-timestamp.help = Synkronoi kaikki näkymät nykyisten aikaleiman näyttöasetustensa kanssa.
cmd.sync-window.help  = Synkronoi kaikki näkymät nykyisten tulosteruutuasetustensa kanssa.

cmd.ctcp.params = <target> <code> [<params>]
cmd.ctcp.help  = Lähettää CTCP-koodin <code> kohteelle (käyttäjä tai kanava) <target>. Jos <params> (parametrit) on määritetty, se lähetetään myös.

cmd.default-charset.params = [<new-charset>]
cmd.default-charset.help  = Asettaa yleisen oletusmerkistökoodauksen <new-charset> tai näyttää nykyisen yleisen oletusmerkistökoodauksen, jos <new-charsetia> ei ole määritetty.

cmd.delayed.params = <delay> <rest>
cmd.delayed.help  = Suorittaa |restissä| määritetyn komennon |delay| sekunnin jälkeen.

cmd.describe.params = <target> <action>
cmd.describe.help  = Suorittaa toiminnon 'action' kohteelle |target|, joka voi olla kanava tai käyttäjä.

cmd.dcc-accept.params = [<nickname> [<type> [<file>]]]
cmd.dcc-accept.help  = Hyväksyy saapuvan DCC-keskustelu- tai -tiedostotarjouksen. Jos |nicknamea| (lempinimeä) ei ole määritetty, viimeksi saapunut tarjous hyväksytään. (Turvallisuussyistä näin ei voi tehdä tarjouksen vastaanottamisen jälkeen 10 sekuntiin.) Voit myös käyttää säännöllistä lauseketta <nicknamena> tai <filena> (tiedostona).

cmd.dcc-accept-list.params =
cmd.dcc-accept-list.help  = Näyttää nykyisen verkon DCC-automaattihyväksyntälistan.

cmd.dcc-accept-list-add.params = <nickname>
cmd.dcc-accept-list-add.help  = Lisää käyttäjän <nickname> (lempinimi) nykyisen verkon DCC-automaattihyväksyntälistalle.

cmd.dcc-accept-list-remove.params = <nickname>
cmd.dcc-accept-list-remove.help  = Poistaa käyttäjän <nickname> (lempinimi) nykyisen verkon DCC-automaattihyväksyntälistalta.

cmd.dcc-chat.params = [<nickname>]
cmd.dcc-chat.help  = Lähettää DCC-keskustelutarjouksen nykyisellä palvelimella olevalle käyttäjälle |nickname| (lempinimi). Kyselynäkymässä voit jättää |nicknamen| pois, jos haluat lähettää tarjouksen kyselynäkymän käyttäjälle.
cmd.dcc-chat.label = Suora keskustelu

cmd.dcc-close.format = Sulje yhteys käyttäjään $userName
cmd.dcc-close.label = &Sulje yhteys
cmd.dcc-close.params = [<nickname> [<type> [<file>]]]
cmd.dcc-close.help  = Sulkee DCC-yhteyden. |Nicknamen| (lempinimen) voi jättää pois, jos komento annetaan DCC-näkymässä, jolloin tuohon näkymään liittyvä DCC-yhteys suljetaan. Voit myös käyttää säännöllistä lauseketta <nicknamena> tai <filena> (tiedostona).

cmd.dcc-decline.params = [<nickname>]
cmd.dcc-decline.help  = Ohittaa saapuvan DCC-keskustelu- tai -lähetystarjouksen. Jos |nicknamea| (lempinimeä) ei ole määritetty, viimeksi saapunut tarjous ohitetaan. Voit myös käyttää säännöllistä lauseketta <nicknamena>.

cmd.dcc-list.params = [<type>]
cmd.dcc-list.help  = Näyttää nykyiset DCC-tarjoukset ja -yhteydet. Asettamalla |typeksi| (tyypiksi) "chat" tai "send" tämän voi rajoittaa keskusteluun tai tiedoston lähettämiseen, vastaavasti.

cmd.dcc-send.params = [<nickname> [<file>]]
cmd.dcc-send.help  = Lähettää tiedostotarjouksen käyttäjälle |nickname| (lempinimi). Kyselynäkymässä |nicknamen| voi jättää pois, jos haluaa lähettää tarjouksen kyselynäkymän käyttäjälle. |Filen| (tiedostonimen) voi määrittää kirjoittamalla sen tai valitsemalla sen dialogista, jos sitä ei ole määritetty.
cmd.dcc-send.label = Lähetä tiedosto…

cmd.dcc-show-file.params = <file>
cmd.dcc-show-file.help  = Avaa kansion, johon tiedosto ladattiin.

cmd.delete-view.key  = accel W
cmd.delete-view.label = Sulje &välilehti
cmd.delete-view.params = [<view>]
cmd.delete-view.help  = Tyhjentää nykyisen näkymän, poistaen *kaiken* sisällön, ja poistaa sen kuvakkeen välilehtipalkista. Jos kanavanäkymä poistetaan tällä tavalla, sinä joudut poistumaan kanavalta.

cmd.dehop.label = Poista puolioperaattorioikeudet
cmd.dehop.params = <nickname> [<...>]
cmd.dehop.help  = Poistaa puolioperaattorioikeudet nykyisellä kanavalla olevalta käyttäjältä <nickname> (lempinimi). Vaatii operaattorioikeudet.

cmd.deop.label = Poista operaattorioikeudet
cmd.deop.params = <nickname> [<...>]
cmd.deop.help  = Poistaa operaattorioikeudet nykyisellä kanavalla olevalta käyttäjältä <nickname> (lempinimi). Vaatii operaattorioikeudet.

cmd.desc.params = [<description>]
cmd.desc.help  = Muuttaa 'ircname'-riviä, joka näytetään, kun joku tekee sinusta /whois-kyselyn. Sinun tulee määrittää tämä *ennen* kuin yhdistät verkkoon. Jos jätät pois <descriptionin> (kuvauksen), nykyinen kuvaus näytetään.

cmd.devoice.label = Poista äänioikeudet
cmd.devoice.params = <nickname> [<...>]
cmd.devoice.help  = Poistaa äänioikeudet nykyisellä kanavalla olevalta käyttäjältä <nickname> (lempinimi). Vaatii operaattori- tai puolioperaattorioikeudet.

cmd.disconnect.format = Sulje yhteys verkkoon $networkName
cmd.disconnect.label = &Sulje yhteys
cmd.disconnect.params = [<reason>]
cmd.disconnect.help  = Jos <reason> (syy) on määritetty, sulkee yhteyden nykyisen näkymän esittämään palvelimeen sillä viestillä. Jos <reasonia> ei ole määritetty, sulkee yhteyden oletusviestillä.

cmd.disconnect-all.label = &Sulje yhteydet kaikkiin verkkoihin
cmd.disconnect-all.params = [<reason>]
cmd.disconnect-all.key  = accel D
cmd.disconnect-all.help  = Jos <reason> (syy) on määritetty, sulkee yhteydet kaikkiin verkkoihin sillä viestillä. Jos <reasonia> ei ole määritetty, sulkee yhteydet oletusviestillä.

cmd.echo.params = <message>
cmd.echo.help  = Näyttää <messagen> (viestin) nykyisessä näkymässä, muttei lähetä sitä.

cmd.enable-plugin.params = <plugin>
cmd.enable-plugin.help  = Komennon |disable-plugin| jälkeen käytettäväksi tarkoitettuna tämä komento kutsuu liitännäisen enablePlugin-funktiota. Ei ole taattua, että liitännäinen ottaa itsensä käyttöön oikein.

cmd.eval.params = <expression>
cmd.eval.help  = Suorittaa <expressionin> (lausekkeen) JavaScript-koodina. Ei heikkosydämisille.

cmd.evalsilent.params = <expression>
cmd.evalsilent.help  = Muuten sama kuin /eval-komento, paitsi että [SYÖTE]- ja [TULOSTE]-rivejä ei näytetä.

cmd.except.params = [<nickname>]
cmd.except.help  = Tekee tietyn käyttäjän kohdalle poikkeuksen kanavaporttikielloissa. Käyttäjän lempinimen voi määrittää, tai oikeaa palvelinpeitettä voi käyttää. Jos lempinimeä tai peitettä ei ole määritetty, näyttää listan voimassa olevista poikkeuksista.

cmd.exit.label = Lo&peta ChatZilla
cmd.exit.params = [<reason>]
cmd.exit.help  = Sulkee yhteydet kaikkiin palvelimiin ja verkkoihin ilmoittaen syyksi <reasonin> (syyn) tai oletussyyn, jos <reasonia> ei ole määritetty. ChatZilla lopetetaan yhteyksien sulkemisen jälkeen.

cmd.exit-mozilla.label = Lo&peta
cmd.exit-mozilla.help = Lopettaa &brandShortName;n.

cmd.faq.label  = ChatZillan UKK-sivut

cmd.find.label = &Etsi…
cmd.find.key  = accel F
cmd.find.params = [<rest>]
cmd.find.help  = Etsii tekstiä nykyisestä näkymästä.

cmd.find-again.label = Etsi &seuraava
cmd.find-again.key  = accel G
cmd.find-again.params =
cmd.find-again.help  = Etsii seuraavan esiintymän viimeksi etsitystä tekstistä.

cmd.focus-input.key = VK_ESCAPE
cmd.focus-input.help = Siirtää näppäimistöfokuksen syöteruutuun.

cmd.font-family.params = [<font>]
cmd.font-family.help  = Asettaa tai näyttää nykyisessä näkymässä käytettävän kirjasinlajin. Jätä <font> (kirjasinlaji) pois, jos haluat nähdä nykyisen kirjasinlajin. Arvo |default| (oletus) tarkoittaa yleistä kirjasinlajia, |serif| (pääteviivallinen), |sans-serif| (pääteviivaton) sekä |monospace| (tasavälinen) viittaavat yleisiin kirjasinlajeihin, muut arvot asettavat kirjasinlajin suoraan.

cmd.font-family-default.label  = &Oletuskirjasinlaji
cmd.font-family-serif.label   = &Pääteviivallinen
cmd.font-family-sans-serif.label = P&ääteviivaton
cmd.font-family-monospace.label = &Tasavälinen

cmd.font-family-other.format   = Muu ($fontFamily) …
cmd.font-family-other.label   = M&uu…
cmd.font-family-other.help    = Kysyy kirjasinlajin nimeä.

cmd.font-size.params = [<font-size>]
cmd.font-size.help  = Asettaa tai näyttää nykyisessä näkymässä käytettävän kirjasinkoon. Jätä <font-size> (kirjasinkoko) pois, jos haluat nähdä nykyisen kirjasinkoon. Koko määritetään pisteinä (pt). Arvo |default| (oletus) käyttää yleistä kirjasinkokoa, ja arvo |bigger| (suurempi) tai |smaller| (pienempi) suurentaa tai pienentää kirjasinkokoa tietyn määrän joka kerralla.

cmd.font-size-bigger.label = &Suurenna tekstiä
cmd.font-size-bigger.key  = accel +
cmd.font-size-bigger2.key  = accel =
cmd.font-size-smaller.label = &Pienennä tekstiä
cmd.font-size-smaller.key  = accel -

cmd.font-size-default.label = &Oletuskoko
cmd.font-size-small.label  = P&ieni
cmd.font-size-medium.label = &Keskikokoinen
cmd.font-size-large.label  = S&uuri

cmd.font-size-other.format = Muu ($fontSize pt) …
cmd.font-size-other.label  = &Muu…
cmd.font-size-other.help  = Kysyy kirjasinkokoa.

cmd.goto-startup.label = Avaa automaattiset yhteydet
cmd.goto-startup.help  = Avaa kaikki automaattisesti avattaviksi määritetyt osoitteet.

cmd.goto-url.label = Avaa linkki
cmd.goto-url.format = $label
cmd.goto-url.params = <url> [<anchor>]
cmd.goto-url.help  = Siirtyy <urlissa> mainittuun osoitteeseen. Jos <url> ei ole irc: -osoite, se avataan viimeksi käytettyyn selainikkunaan. Jos <url> on jonkin toisen osoitteen alias, valinnaisella <anchorilla> voi määrittää nimetyn ankkurin osoitteen sisällä.

cmd.goto-url-newwin.label = Avaa uuteen ikkunaan
cmd.goto-url-newwin.params = <url> [<anchor>]
cmd.goto-url-newwin.help  = Siirtyy <urlissa> mainittuun osoitteeseen. Jos <url> ei ole irc: -osoite, se avataan uuteen selainikkunaan. Jos <url> on jonkin toisen osoitteen alias, valinnaisella <anchorilla> voi määrittää nimetyn ankkurin osoitteen sisällä.

cmd.goto-url-newtab.label = Avaa uuteen välilehteen
cmd.goto-url-newtab.params = <url> [<anchor>]
cmd.goto-url-newtab.help  = Siirtyy <urlissa> mainittuun osoitteeseen. Jos <url> ei ole irc: -osoite, se avataan uuteen välilehteen viimeiseksi käytetyssä selainikkunassa. Jos <url> on jonkin toisen osoitteen alias, valinnaisella <anchorilla> voi määrittää nimetyn ankkurin osoitteen sisällä.

cmd.goto-url-external.label = Avaa oletusselaimessa
cmd.goto-url-external.params = <url> [<anchor>]
cmd.goto-url-external.help  = Siirtyy <urlissa> mainittuun osoitteeseen. Jos <url> ei ole irc: -osoite, se avataan järjestelmän oletusselaimessa. Jos <url> on jonkin toisen osoitteen alias, valinnaisella <anchorilla> voi määrittää nimetyn ankkurin osoitteen sisällä.

cmd.header.help = Näyttää tai piilottaa otsakepalkin.

cmd.help.params = [<pattern>]
cmd.help.help  = Listaa kaikki <patternia> (mallia) vastaavien komentojen ohjeet tai kaikkien komentojen ohjeet, jos <patternia> ei ole määritetty.

cmd.hide-view.label = &Piilota välilehti
cmd.hide-view.params = [<view>]
cmd.hide-view.help  = Tallentaa nykyisen näkymän sisällön ja poistaa näkymän kuvakkeen välilehtipalkista. Kuvake tulee uudelleen esiin, kun näkymässä tapahtuu asioita.

cmd.homepage.label = ChatZillan kotisivu

cmd.hop.label = Anna puolioperaattorioikeudet
cmd.hop.params = <nickname> [<...>]
cmd.hop.help  = Antaa puolioperaattorioikeudet nykyisellä kanavalla olevalle käyttäjälle <nickname> (lempinimi). Vaatii operaattorioikeudet.

cmd.idle-away.help = Sisäinen komento, jota käytetään poissaolotilan asettamiseen joutenolon aikana.
cmd.idle-back.help = Sisäinen komento, jota käytetään "Paikalla"-tilan asettamisen, kun joutenolo loppuu.

cmd.reconnect.format = Yhdistä uudelleen verkkoon $networkName
cmd.reconnect.label = &Yhdistä uudelleen
cmd.reconnect.params = [<reason>]
cmd.reconnect.help  = Yhdistää uudelleen nykyisen näkymän esittämään verkkoon ja ilmoittaa syyksi <reasonin> tai oletussyyn, jos <reasonia> ei ole määritetty.

cmd.reconnect-all.label = &Yhdistä uudelleen kaikkiin verkkoihin
cmd.reconnect-all.params = [<reason>]
cmd.reconnect-all.help  = Yhdistää uudelleen kaikkiin verkkoihin ja ilmoittaa syyksi <reasonin> tai oletussyyn, mikäli <reasonia> ei ole määritetty.

cmd.toggle-ui.params = <thing>
cmd.toggle-ui.help  = Vaihtaa käyttöliittymän osien näkyvyyttä. <Thingin> tulee olla jokin seuraavista: tabstrip (lista avoimista näkymistä), userlist (käyttäjälista), header (otsakepalkki) tai status (tilarivi).

cmd.userlist.label = Käyttäjälista
cmd.userlist.key  = accel shift L

cmd.tabstrip.label = Näkymälista
cmd.tabstrip.key  = accel shift T

cmd.statusbar.label = Tilarivi
cmd.statusbar.key  = accel shift S

cmd.header.label  = Otsakepalkki
cmd.header.key   = accel shift H

cmd.input-text-direction.params = <dir>
cmd.input-text-direction.help  =

cmd.text-direction.params = <dir>
cmd.text-direction.help  =

cmd.rtl.help = Vaihtaa tekstin suunnaksi oikealta-vasemmalle.
cmd.ltr.help = Vaihtaa tekstin suunnaksi vasemmalta-oikealle.

cmd.irtl.help = Vaihtaa syöttöruudun tekstin suunnaksi oikealta-vasemmalle.
cmd.iltr.help = Vaihtaa syöttöruudun tekstin suunnaksi vasemmalta-oikealle.

cmd.toggle-text-dir.label = &Vaihda tekstin suuntaa
cmd.toggle-text-dir.key  = accel shift X

cmd.toggle-pref.params = <pref-name>
cmd.toggle-pref.help  = Vaihtaa <pref-namessa> määritetyn boolelaisen asetuksen tilaa.

cmd.toggle-usort.label = Lajittele käyttäjät tilan mukaan
cmd.toggle-ccm.label  = K&utista peräkkäiset viestit
cmd.toggle-copy.label = &Kopioi tärkeät viestit
cmd.toggle-umode.label = Näytä tila symbolina
cmd.toggle-timestamps.label = &Näytä aikaleimat

cmd.unban.label = Poista porttikielto
cmd.unban.format = Poista porttikielto kanavalta $channelName
cmd.unban.params = <nickname>
cmd.unban.help  = Poistaa porttikiellon tietyltä käyttäjältä tai poistaa porttikieltopeitteen kanavan porttikieltolistalta.

cmd.unexcept.params = <nickname>
cmd.unexcept.help  = Poistaa kanavalle tehdyn porttikieltopoikkeuksen.

cmd.user.params = [<username> <description>]
cmd.user.help  = Vaihtaa käyttäjätunnukseksi <usernamen> ja kuvaukseksi ("oikeaksi nimeksi") <descriptionin>. Sama, kuin jos käyttäisit ensin |name|-komentoa ja sitten |desc|-komentoa. Uusi nimi ja kuvaus tulevat voimaan seuraavalla kerralla, kun yhdistät verkkoon. Voit käyttää tätä komentoa ilman parametreja, jos haluat nähdä nykyisen käyttäjätunnuksen ja kuvauksen.

cmd.userlist.help = Vaihtaa käyttäjälistan näkyvyyttä.

cmd.ignore.params = [<mask>]
cmd.ignore.help  = Lisää jonkun nykyisen verkon ohityslistalle. <Maskiksi> riittää lempinimi, mutta voit myös käyttää palvelinpeitettä. Ilman parametreja käytettynä näyttää nykyisen listan ohitettavista käyttäjistä.

cmd.install-plugin.params = [<url> [<name>]]
cmd.install-plugin.help  = Asentaa ChatZilla-liitännäisen.
cmd.install-plugin.label = &Asenna liitännäinen…

cmd.invite.params = <nickname> [<channel-name>]
cmd.invite.help  = Kutsuu käyttäjän <nickname> kanavalle <channel-name> tai nykyiselle kanavalle, jos <channel-namea> ei ole määritetty,. Vaatii operaattorioikeudet, jos +i on päällä.

cmd.j.params = <channel-name> [<key>]
cmd.j.help  = Tämä komento on komennon /join alias.

cmd.join.label = &Liity kanavaan…
cmd.join.key  = accel J
cmd.join.params = [<channel-name> [<key>]]
cmd.join.help  = Liittyy yleiseen (jolloin nimi alkaa #:lla), paikalliseen (jolloin nimi alkaa &:lla) tai tilattomaan (jolloin nimi alkaa +:lla) kanavaan, jonka nimi on <channel-name>. Jos etuliitettä ei ole annettu, oletetaan, että se on #. Tarjoaa <keyn> (tunnussanan) palvelimelle, jos määritetty.

cmd.join-charset.params = [<channel-name> <charset> [<key>]]
cmd.join-charset.help  = Liittyy yleiseen (jolloin nimi alkaa #:lla), paikalliseen (jolloin nimi alkaa &:lla) tai tilattomaan (jolloin nimi alkaa +:lla) kanavaan, jonka nimi on <channel-name>. Viestit lähetetään ja tulkitaan <charsetissa> määritetyn merkistökoodauksen mukaan. <Charset>-parametri on riippumaton oletusmerkistökoodauksesta, jonka voi vaihtaa /charset-komennolla. Jos etuliitettä ei ole annettu, oletetaan, että se on #. Tarjoaa <keyn> (tunnussanan) palvelimelle, jos määritetty.

cmd.jump-to-anchor.params = <anchor> [<channel-name>]
cmd.jump-to-anchor.help  =

cmd.kick.format = Anna potkut kanavalta $channelName
cmd.kick.label = Anna potkut
cmd.kick.params = <nickname> [<reason>]
cmd.kick.help  = Antaa käyttäjälle <nickname> (lempinimi) potkut nykyiseltä kanavalta. Vaatii operaattorioikeudet.

cmd.kick-ban.format = Anna potkut ja aseta porttikielto kanavalle $channelName
cmd.kick-ban.label = Anna potkut ja aseta porttikielto
cmd.kick-ban.params = <nickname> [<reason>]
cmd.kick-ban.help  = Asettaa *!username@hostmask:lle porttikiellon nykyiselle kanavalle, sitten antaa niille potkut. Vaatii operaattorioikeudet.

cmd.knock.params = <channel-name> [<reason>]
cmd.knock.help  = Pyytää kutsua määritetylle kanavalle vapaaehtoisella syyllä. Kaikki palvelimet eivät tue tätä komentoa.

cmd.label-user.format = «$nickname»
cmd.label-user.label = <unknown>
cmd.label-user.params = <unspecified>
cmd.label-user.help  =

cmd.label-user-multi.format = «$userCount käyttäjää»
cmd.label-user-multi.label = <unknown>
cmd.label-user-multi.params = <unspecified>
cmd.label-user-multi.help  =

cmd.leave.format = Poistu kanavalta $channelName
cmd.leave.label = &Poistu kanavalta
cmd.leave.params = [<channel-name> [<reason>]]
cmd.leave.help  = Poistuu nykyiseltä kanavalta. Käytä komentoa /delete, jos haluat, että näkymä poistetaan pysyvästi, tai komentoa /hide, jos haluat, että näkymä piilotetaan väliaikaisesti, mutta sen sisältö säilytetään. Monet palvelimet eivät tue vapaaehtoista <reason>-parametria. Riippuu asetuksistasi, poistetaanko välilehti. Jos suoritat tämän komennon komentosarjasta, voit korvata tämän asetuksen käyttämällä <delete-when-done>-parametria.

cmd.links.help  = Näyttää nykyiseen palvelimeen osoittevat "linkit". Tämä on lista muista verkossa olevista palvelimista, joihin on suora yhteys palvelimesta, johon olet yhteydessä.

cmd.list.params = [<channel-name>]
cmd.list.help  = Listaa liittämällesi palvelimelle kuuluvien kanavien nimet, käyttäjämäärät ja aihetiedot. Jos jätät pois vapaaehtoisen <channel>-argumentin, kaikki kanavat listataan. Jos pyydät täydellistä listaa ja verkko on suuri, palvelin saattaa katkaista yhteytesi.

cmd.list-plugins.params = [<plugin>]
cmd.list-plugins.help  = Jos <pluginia> (liitännäistä) ei ole määritetty, tämä käsky listaa kaikkien ladattujen liitännäisten tiedot. Jos <plugin> on määritetty, vain sen tiedot listataan. Jos tämä komento suoritetaan komentoriviltä, voit määrittää <pluginin> joko sen tunnisteen tai indeksin perusteella.

cmd.load.params = <url>
cmd.load.help  = Suorittaa <urlissa> määritetyn kohteen. Katso myös: |initialScripts|-asetus.

cmd.reload-plugin.params = <plugin>
cmd.reload-plugin.help  = Lataa liitännäisen uudelleen samasta osoitteesta, josta se ladattiin viimeksi. Tämä toimii vain, jos liitännäisen nykyisen ladatun version voi poistaa käytöstä.

cmd.log.params = [<state>]
cmd.log.help  = Vaihtaa lokinpidon päälle tai pois nykyisellä kanavalla. Jos <state> (tila) on määritetty ja on |true|, |on|, |yes| tai |1|, lokinpito otetaan käyttöön. Jos <state> on määritetty ja se on |false|, |off|, |no|, ja |0| lokinpito otetaan pois käytöstä. Jätä <state> pois, jos haluat nähdä nykyisen lokinpidon tilan. Tila tallennetaan asetuksiin, joten lokinpitoa jatketaan seuraavan kerran kun liityt kanavaan, jos lokinpito on päällä kun suljet ChatZillan.

cmd.rlist.params = <regexp>
cmd.rlist.help  = Listaa liittämäsi verkon tai palvelimen kanavan nimen, käyttäjämäärän ja aihetiedot säännöllisen lausekkeen suodattamana.

cmd.reload-ui.help = Lataa ChatZillan XUL-tiedoston uudelleen. Käytetään kehityksen aikana.

cmd.map.help = Samankaltainen kuin /links, mutta näyttää graafisen "verkkokartan" IRC-verkosta. Käytetään pääasiassa reititystarkoituksiin.

cmd.match-users.params = <mask>
cmd.match-users.help  = Näyttää listan käyttäjistä, joiden palvelinpeite vastaa <maskia>.

cmd.me.params = <action>
cmd.me.help  = Lähettää tekstin <action> kanavalle lauseena kolmannessa persoonassa. Kokeile ja näe!

cmd.motd.help  = Näyttää "Message of the Day" -viestin ("päivän viestin"), jossa yleensä lukee tietoja verkosta ja nykyisestä palvelimesta sekä käyttösäännöistä.

cmd.mode.params = [<target>] [<modestr> [<param> [<...>]]]
cmd.mode.help  = Muuttaa <targetin> (kohteen) kanava- tai käyttäjätilaa käyttäen <modestria> (tilamerkkijonoa) ja mahdollista <paramia>. <Targetin> voi jättää pois, jos komentoa käytetään kanavanäkymästä. Katso lisätiedot tilakirjaimista osoitteesta http://irchelp.org.

cmd.motif.params = [<motif>]
cmd.motif.help  = Asettaa viestivälilehdissä käytettävän oletus-CSS-tiedoston. <Motif> voi olla joko CSS-tiedoston osoite tai oikotie "dark" (tumma teema) tai "light" (vaalea teema). Katso ohjeet ChatZillan tyylin muokkaukseen sen kotisivulta <http://chatzilla.hacksrus.com/>. Katso myös |network-motif|, |channel-motif|, |user-motif|.

cmd.motif-dark.label = &Tumma teema
cmd.motif-light.label = &Vaalea teema

cmd.msg.params = <nickname> <message>
cmd.msg.help  = Lähettää yksityisviestin <message> käyttäjälle <nickname> (lempinimi).

cmd.name.params = [<username>]
cmd.name.help  = Muuttaa palvelinpeitteesi edessä näytettävää käyttäjätunnusta, jos se on sallittua palvelimella, johon olet yhteydessä. Jotkin palvelimet luottavat vain ident-palvelun antamaan käyttäjätunnukseen. Sinun täytyy määrittää tämä *ennen* verkkoon yhdistämistä. Jos jätät pois <usernamen>, nykyinen käyttäjätunnus näytetään.

cmd.names.params = [<channel-name>]
cmd.names.help  = Listaa kanavalla olevat käyttäjät.

cmd.network.params = <network-name>
cmd.network.help  = Asettaa verkon <network-name> nykyiseksi verkoksi

cmd.networks.help  = Listaa kaikki tuetut verkot napsautettavina linkkeinä.

cmd.network-motif.params = [<motif> [<network>]]
cmd.network-motif.help  = Asettaa verkon <network> viestivälilehdessä käytettävän CSS-tiedoston. <Motif> voi olla joko CSS-tiedoston osoite tai oikotie "dark" (tumma teema) tai "light" (vaalea teema). Jos <motif> on miinusmerkki, teemaksi palautetaan yleinen teema. Jos <network'ia> ei ole määritetty, oletetaan, että nykyistä verkkoa tarkoitetaan. Katso ohjeet ChatZillan tyylin muokkaukseen sen kotisivulta <http://chatzilla.hacksrus.com/>. Katso myös |motif|.

cmd.network-pref.params = [<pref-name> [<pref-value>]]
cmd.network-pref.help  = Asettaa nykyisen verkon asetuksen <pref-name> arvoksi <pref-value>. Jos <pref-valueta> ei ole määritetty, <pref-namen> nykyinen arvo näytetään. Jos sekä <pref-name> että <pref-value> on jätetty pois, kaikki asetukset näytetään. Jos <pref-value> on miinusmerkki, asetus palautetaan oletusarvoonsa.

cmd.nick.label = Vaihda lempinimeä…
cmd.nick.params = [<nickname>]
cmd.nick.help  = Muuttaa lempinimeäsi. Jos |nickname| on jätetty pois, sitä kysytään.

cmd.notify.params = [<nickname> [<...>]]
cmd.notify.help  = Ilman parametreja käytettynä /notify näyttää kaikkien ilmoituslistalla olevien käyttäjien paikallaolotilan. Jos vähintään yksi <nickname> (lempinimi) on määritetty, se lisätään ilmoituslistalle, tai poistetaan, jos se on jo listalla.

cmd.notice.params = <nickname> <message>
cmd.notice.help  = Lähettää ilmoituksen <message> käyttäjälle <nickname> (lempinimi).

cmd.op.label = Anna operaattorioikeudet
cmd.op.params = <nickname> [<...>]
cmd.op.help  = Antaa operaattorioikeudet nykyisellä kanavalla olevalle käyttäjälle <nickname> (lempinimi). Vaatii operaattorioikeudet.

cmd.open-at-startup.params = [<toggle>]
cmd.open-at-startup.help  = Käytä tätä komentoa, jos haluat lisätä nykyisen näkymän käynnistyksen yhteydessä automaattisesti avattavien näkymien listalle. Jos <toggle>-parametria ei ole määritetty, nykyisen näkymän nykyinen tila näytetään. <Toggle> voi olla yksi seuraavista: yes, on, true, 1, no, off, false, 0 tai, jos haluat vaihtaa tilaa, toggle.

cmd.oper.params = <opername> [<password>]
cmd.oper.help  = Pyytää IRC-operaattorioikeuksia nykyiseltä palvelimelta. Jos <passwordia> (salasanaa) ei ole annettu, sitä kysytään.

cmd.print.label = Tul&osta…
cmd.print.key  = accel P
cmd.print.params =
cmd.print.help  = Avaa tulostusdialogin nykyistä näkymää varten.

cmd.save.label = &Tallenna näkymä nimellä…
cmd.save.key = accel S
cmd.save.params = [<filename> [<savetype>]]
cmd.save.help = Tallentaa nykyisen näkymän tiedostona <filename>. Jos <filename> on jätetty pois, Tallenna nimellä -dialogi avataan. <Savetype> voi olla joko |complete| (täydellinen), |htmlonly| (vain HTML) tai |text| (perusteksti). Jos <savetype> on jätetty pois, se päätellään tiedostopäätteestä. Tiedostot, joilla on pääte .html, .xhtml, xhtm tai .htm, tallennetaan täydellisinä näkyminä, jos pääte taas on .txt, se tallennetaan perustekstinä. Jos tiedostopääte on mikä tahansa muu kuin jokin edellä mainituista, eikä <savetypea> ole määritetty, tulee virheilmoitus.

cmd.say.params = <message>
cmd.say.help  = Lähettää viestin nykyiseen näkymään. ChatZilla käyttää tätä komentoa automaattisesti, kun kirjoitat tekstin, joka ei ala kauttaviivalla.

cmd.stats.params = [<params>]
cmd.stats.help = Tekee kyselyn palvelintilastoista. Käytä tätä komentoa ilman parametreja, jos haluat palvelinkohtaisen listan niistä parametreista, joita voit käyttää tämän komennon kanssa.

cmd.time.params = [<nickname>]
cmd.time.help  = Kysyy käyttäjän <nickname> (lempinimi) koneelta missä ajassa sen kello on. Hänen IRC-ohjelmansa saattaa näyttää, että olet kysynyt tätä tietoa, tai sitten ei. ChatZilla nykyisellään ei näytä. Jos et ole määrittänyt <nicknamea>, aikaa kysytään palvelimelta.
cmd.time.label = Hae paikallinen aika

cmd.timestamps.params = [<toggle>]
cmd.timestamps.help  = Asettaa aikaleimojen näkyvyyden nykyisessä näkymässä. Jos <toggle> on määritetty ja se on |true|, |on|, |yes| tai |1|, aikaleimat näytetään. Jos <toggle> on |false|, |off|, |no| tai |0|, aikaleimoja ei näytetä. Jos <toggle> on |toggle|, tila vaihdetaan. Jätä <toggle> pois, jos haluat nähdä nykyisen tilan.

cmd.toggle-oas.format = Avaa tämä $viewType käynnistyksen yhteydessä
cmd.toggle-oas.label = &Avaa käynnistyksen yhteydessä

cmd.pass.params = <password>
cmd.pass.help  = Lähettää salasanan palvelimelle yhdistettäessä palvelimeen, joka on suojattu salasanalla.

cmd.ping.params = <nickname>
cmd.ping.help  = Ping on saanut nimensä tekniikasta, jossa etäisyyttä mitataan kaikuluotaimen avulla. IRC:ssä sillä mitataan aikaa, joka kuluu viestin lähettämiseen jollekulle ja siihen liittyvän vastauksen saamiseen. Määritä kanava, jos haluat pingata kaikki kanavalla olevat. Jotkin IRC-ohjelmat näyttävät pingauspyynnöt käyttäjälle. ChatZilla ei näytä.
cmd.ping.label = Pingaa käyttäjä

cmd.plugin-pref.params = <plugin> [<pref-name> [<pref-value>]]
cmd.plugin-pref.help = Asettaa liitännäisen <plugin> asetuksen <pref-name> arvoksi <pref-value>. Jos <pref-valueta> ei ole määritetty, <pref-namen> nykyinen arvo näytetään. Jos sekä <pref-name> että <pref-value> on jätetty pois, kaikki liitännäisen <plugin> asetukset listataan. Jos <pref-value> on miinusmerkki, asetus palautetaan oletusarvoonsa.

cmd.pref.params = [<pref-name> [<pref-value>]]
cmd.pref.help  = Asettaa asetuksen <pref-name> arvoksi <pref-value>. Jos <pref-valueta> ei ole määritetty, <pref-namen> nykyinen arvo näytetään. Jos sekä <pref-name> että <pref-value> on jätetty pois, kaikki asetukset listataan. Jos <pref-value> on miinusmerkki, asetus palautetaan oletusarvoonsa.

cmd.query.label = Avaa kahdenkeskinen keskustelu
cmd.query.params = <nickname> [<message>]
cmd.query.help  = Avaa kahdenkeskisen keskustelun käyttäjän <nickname> (lempinimi) kanssa. Jos <message> (viesti) on määritetty, se lähetetään käyttäjälle <nickname> keskustelunavauksena.

cmd.quit.label = &Lopeta ChatZilla
cmd.quit.params = [<reason>]
cmd.quit.help  = Lopettaa ChatZillan.

cmd.quit-mozilla.label = &Lopeta
cmd.quit-mozilla.help  = Lopettaa &brandShortName;n.

cmd.quote.params = <irc-command>
cmd.quote.help  = Lähettää IRC-komennon palvelimelle. Älä käytä tätä komentoa, jos et tiedä, mitä teet. Katso lisätiedot asiakirjasta ``IRC RFC1459'' <http://www.irchelp.org/irchelp/rfc1459.html>.

cmd.rejoin.params = [<reason>]
cmd.rejoin.help  = Liittyy uudelleen nykyisessä näkymässä näytettyyn kanavaan. Toimii vain kanavanäkymästä käytettynä.
cmd.rejoin.format = Liity uudelleen kanavaan $channelName
cmd.rejoin.label = Liity uudelleen

cmd.rename.params = [<label>]
cmd.rename.help  = Muuttaa nykyisen välilehden otsikoksi <label>.
cmd.rename.label = Nimeä välilehti uudelleen…

cmd.server.params = <hostname> [<port> [<password>]]
cmd.server.help  = Yhdistää palvelimen <hostname> porttiin <port> tai porttiin 6667, jos <portia> ei ole määritetty. Antaa palvelimelle salasanan <password>, jos määritetty. Jos olet jo yhteydessä palvelimeen, <hostnamen> näkymästä tehdään nykyinen. Jos se näkymä on poistettu, se luodaan uudelleen.

cmd.set-current-view.params = <view>
cmd.set-current-view.help  =

cmd.sslserver.params = <hostname> [<port> [<password>]]
cmd.sslserver.help  = Yhdistää SSL:ää käyttäen palvelimen <hostname> porttiin <port> tai porttiin 9999, jos <portia> ei ole määritetty. Antaa palvelimelle salasanan <password>, jos määritetty. Jos olet jo yhteydessä palvelimeen, <hostnamen> näkymästä tehdään nykyinen. Jos se näkymä on poistettu, se luodaan uudelleen.

cmd.ssl-exception.params = [<hostname> <port> [<connect>]]
cmd.ssl-exception.help = Avaa <hostnamea> (palvelinta) koskevan SSL-varmennepoikkeuksen lisäysdialogin. Jos <connect> on tosi, <hostnameen> yhdistetään poikkeuksen lisäyksen jälkeen.

cmd.squery.params = <service> [<commands>]
cmd.squery.help  = Lähettää komennot <commands> palveluun <service>.

cmd.stalk.params = [<text>]
cmd.stalk.help  = Lisää tekstin <text> listalle niistä sanoista, joista haluat nähdä huomautuksia. Jos henkilö, jonka lempinimi vastaa <textiä> tai joku sanoo jotain, joka sisältää <textin>, ChatZilla-ikkunasta tulee aktiivinen (joillain käyttöjärjestelmillä) ja sen kuvake tehtäväpalkissa välkkyy (joillain käyttöjärjestelmillä). Jos <text> on jätetty pois, silmällä pidettävien sanojen lista näytetään.

cmd.status.help = Näyttää nykyisen näkymän tilatiedot.

cmd.statusbar.help = Vaihtaa tilarivin näkyvyyttä.

cmd.supports.help = Listaa nykyisen palvelimen tukemat ominaisuudet siinä muodossa kuin ``005 numeric'' on ne raportoinut.

cmd.testdisplay.help = Näyttää mallitekstin. Käytetään tyylien esikatseluun.

cmd.topic.params = [<new-topic>]
cmd.topic.help  = Jos <new-topic> on määritetty ja olet operaattori tai kanava ei ole "yksityinen aihe" -tilassa (+t), aiheeksi vaihdetaan <new-topic>. Jos <new-topicia> *ei* ole määritetty, nykyinen aihe näytetään.

cmd.tabstrip.help = Vaihtaa välilehtipalkin näkyvyyttä.

cmd.unalias.params = <alias-name>
cmd.unalias.help  = Poistaa nimetyn aliaksen.

cmd.unignore.params = <mask>
cmd.unignore.help  = Poistaa jonkun nykyisen verkon ohituslistalta. Lempinimi riittää <maskiksi>, mutta voit myös käyttää palvelinpeitettä.

cmd.unstalk.params = <text>
cmd.unstalk.help  = Poistaa sanan listalta niistä sanoista, joista haluat nähdä huomautuksia.

cmd.urls.params = [<number>]
cmd.urls.help  = Näyttää muutaman viimeisimmistä ChatZillan havaitsemista osoitteista. Määritä <number>, jos haluat nähdä tietyn määrän osoitteita, tai jätä se pois, jos haluat nähdä 10 osoitetta (oletusarvo).

cmd.userhost.params = <nickname> [<...>]
cmd.userhost.help  = Pyytää jokaisen määritetyn <nicknamen> (lempinimen) palvelinpeitettä.

cmd.userip.params = <nickname> [<...>]
cmd.userip.help  = Pyytää jokaisen määritetyn <nicknamen> (lempinimen) IP-osoitetta.

cmd.disable-plugin.params = <plugin>
cmd.disable-plugin.help  = Tämä komento kutsuu liitännäisen disablePlugin-funktiota, jos liitännäisellä on sellainen. Ei ole taattua, että liitännäinen poistaa itsensä käytöstä oikein.

cmd.usermode.params = [<new-mode>]
cmd.usermode.help  = Muuttaa nykyistä käyttäjätilaa tai näyttää sen.

cmd.user-motif.params = [<motif> [<user>]]
cmd.user-motif.help  = Asettaa käyttäjän <user> viestivälilehdessä käytettävän CSS-tiedoston. <Motif> voi olla joko CSS-tiedoston osoite tai oikotie "dark" (tumma teema) tai "light" (vaalea teema). Jos <motif> on miinusmerkki, teemaksi palautetaan yleinen teema. Jos <user'ia> ei ole määritetty, oletetaan, että nykyistä käyttäjää tarkoitetaan. Katso ohjeet ChatZillan tyylin muokkaukseen sen kotisivulta <http://chatzilla.hacksrus.com/>. Katso myös |motif|.

cmd.user-pref.params = [<pref-name> [<pref-value>]]
cmd.user-pref.help  = Asettaa nykyisen käyttäjän asetuksen <pref-name> arvoksi <pref-value>. Jos <pref-valueta> ei ole määritetty, <pref-namen> nykyinen arvo näytetään. Jos sekä <pref-name> että <pref-value> on jätetty pois, kaikki asetukset näytetään. Jos <pref-value> on miinusmerkki, asetus palautetaan oletusarvoonsa.

cmd.websearch.help  = Suorittaa verkkohaun valittua tekstiä koskien.
cmd.websearch.params = <selected-text>
cmd.websearch.format = Suorittaa verkkohaun koskien tekstiä "$selectedText""
cmd.websearch.label = Verkkohaku

cmd.version.label = Hae versiotiedot
cmd.version.params = [<nickname>]
cmd.version.help  = Kysyy käyttäjältä <nickname> (lempinimi), mitä IRC-ohjelmaa hän käyttää. Hänen IRC-ohjelmansa saattaa näyttää, että olet kysynyt tätä, tai sitten ei. ChatZilla ei nykyisellään näytä. Jos <nicknamea> ei ole määritetty, ChatZilla kysyy palvelimelta sillä ajettavan IRCserver-ohjelman versiota.

cmd.voice.label = Anna äänioikeudet
cmd.voice.params = <nickname> [<...>]
cmd.voice.help  = Antaa äänioikeudet nykyisellä kanavalla olevalle käyttäjälle <nickname> (lempinimi). Vaatii operaattori- tai puolioperaattorioikeudet.

cmd.who.params = <rest>
cmd.who.help  = Listaa käyttäjät, joiden nimi, palvelin tai kuvaus vastaa <restia>.

cmd.whois.label = Tietoja käyttäjästä
cmd.whois.params = <nickname> [<...>]
cmd.whois.help  = Näyttää tietoja käyttäjästä <nickname> (lempinimi), mukaanlukien 'oikean nimen', palvelimen, johon hän on yhdistänyt, joutilaanaoloajan sekä liittymisajan. Huomaa, että jotkin palvelimet kertovat joutilaanaoloajan väärin. Oikean joutilaanaoloajan voi yleensä saada käyttämällä tämän komennon sijaan komentoa |wii|.

cmd.wii.params = <nickname> [<...>]
cmd.wii.help  = Näyttää samat tiedot kuin |whois|, mutta pyytää lisäksi palvelinta kertomaan oikean joutilaanaoloajan.

cmd.whowas.label = Kuka oli
cmd.whowas.params = <nickname> [<limit>]
cmd.whowas.help  = Näyttää viimeiset tunnetut tiedot käyttäjästä <nickname> (lempinimi), joka on jättänyt palvelimen, mukaanlukien 'oikean nimen'.

## dispatch-related error messages ##
msg.err.internal.dispatch = Sisäinen virhe suoritettaessa komentoa ``%1$S''.
msg.err.internal.hook  = Sisäinen virhe koukun ``%1$S'' käsittelyssä.
msg.err.invalid.param  = Virheellinen arvo parametrille %1$S (%2$S).
msg.err.disabled    = Anteeksi, mutta ``%1$S'' on juuri nyt poistettu käytöstä.
msg.err.notimplemented = Anteeksi, mutta ``%1$S'' ei ole vielä toteutettu.
msg.err.required.param = Vaadittu parametri %1$S puuttuu.
msg.err.ambigcommand  = Epäselvä komento, ``%1$S'', %2$S komentoa täsmää [%3$S].
msg.err.required.nr.param = %1$S parametria puuttuu. Tämä alias vaatii vähintään %2$S parametria.
msg.err.max.dispatch.depth = Suurin suoritussyvyys saavutettiin yritettäessä suorittaa komentoa ``%1$S''.

## ChatZilla error messages ##
msg.err.invalid.regex  = Virheellinen säännöllinen lauseke. Säännöllisiä lausekkeita koskevia ohjeita saat osoitteesta http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression#Syntax.
msg.err.invalid.pref  = Epäkelpo arvo asetukselle %1$S (%2$S).
msg.err.invalid.file  = Epäkelpo tiedosto <%1$S> nimetty uudelleen <%2$S>.
msg.err.failure     = Operaatio epäonnistui: %1$S.
msg.err.scriptload   = Virhe ladattaessa alikomentosarjaa kohteesta <%1$S>.
msg.err.pluginapi.noid   = Liitännäisellä <%1$S> ei ole tunnistetta.
msg.err.pluginapi.faultyid = Liitännäisellä <%1$S> ei ole kelvollista tunnistetta. Liitännäisten tunnisteet voivat sisältää ainoastaan kirjaimia, numeroita, alaviivoja (_) ja viivoja (-).
msg.err.pluginapi.noenable = Liitännäisellä <%1$S> ei ole enable() -metodia.
msg.err.pluginapi.nodisable = Liitännäisellä <%1$S> ei ole disable() -metodia.
msg.err.invalid.scheme = Virheellinen rakenne osoitteessa <%1$S>.
msg.err.item.not.found = Käynnistyksen yhteydessä suoritettavaa komentosarjaa <%1$S> ei löydy tai sitä ei voi lukea.
msg.err.unknown.pref  = ChatZilla ei tunne asetusta ``%1$S''.
msg.err.unknown.network = ChatZilla ei tunne verkkoa ``%S''.
msg.err.unknown.channel = ChatZilla ei tunne kanavaa ``%S''.
msg.err.unknown.user  = ChatZilla ei tunne käyttäjää ``%S''.
msg.err.unknown.command = ChatZilla ei tunne komentoa ``%S''.
msg.err.unknown.stalk  = Käyttäjää %S ei pidetä silmällä.
msg.err.unknown.motif  = ChatZilla ei tunne teemaa ``%S''.
msg.err.invalid.charset = Virheellinen merkistökoodaustila ``%S''.
msg.err.improper.view  = Komentoa ``%S'' ei voi käyttää tässä näkymässä.
msg.err.not.connected  = Ei yhdistetty.
msg.err.last.view    = Viimeistä näkymää ei voi poistaa.
msg.err.last.view.hide = Viimeistä näkymää ei voi piilottaa.
msg.err.bad.ircurl   = Virheellinen IRC-osoite ``%S''.
msg.err.need.network = Komento ``%1$S'' täytyy suorittaa verkon asiayhteydessä.
msg.err.need.server  = Komento ``%1$S'' täytyy suorittaa liitetyn palvelimen asiayhteydessä.
msg.err.need.channel = Komento ``%1$S'' täytyy suorittaa kanavan asiayhteydessä.
msg.err.need.user   = Komento ``%1$S'' täytyy suorittaa käyttäjän asiayhteydessä.
msg.err.need.recip  = Komento ``%1$S'' täytyy suorittaa joko käyttäjän tai kanavan asiayhteydessä.
msg.err.no.default  = Älä kirjoita tähän välilehteen, käytä aitoa komentoa sen sijaan.
msg.err.no.match   = Ei osumia haulle ``%S''.
msg.err.no.socket   = Virhe luotaessa pistoketta.
msg.err.no.secure   = Verkossa ``%S'' ei ole määritetty suojattuja palvelimia.
msg.err.cancelled   = Yhdistäminen keskeytetty.
msg.err.offline    = &brandShortName; on yhteydettömässä tilassa. Tässä tilassa verkkoihin ei voi yhdistää.
msg.err.badalias   = Epämuotoinen alias: %S"
msg.err.no.ctcp.cmd  = %S ei ole hyväksyttävä CTCP-funktio tässä ohjelmassa
msg.err.no.ctcp.help = %S ei sisällä yhtään ohjetietoja
msg.err.unknown.host = Isäntäsovelluksen UID:ia "%S" ei tunnisteta. Tee raportti, joka sisältää tiedot siitä, missä sovelluksessa käytät ChatZillaa, sekä annetun UID:n.
msg.err.unable.to.print = Nykyinen näkymä ei tue tulostamista.
msg.err.unsupported.command = Palvelin ei tue komentoa ``%S''.
msg.err.invalid.mode = Syöttämäsi tilamerkkijono (``%S'') on virheellinen. Hyväksyttävä tilamerkkijono koostuu vähintään yhdestä jaksosta plus- tai miinusmerkkejä, joita seuraa vähintään yksi kirjain.
msg.err.away.save   = Poissaoloviestien listan tallennus epäonnistui (%S).
msg.err.inputhistory.not.writable = Syötehistoriaa ei voitu tallentaa kohteeseen ``%S''.
msg.err.urls.not.writable = Osoitelokia ei voitu tallentaa kohteeseen ``%S''.
msg.err.invalid.url  = ``%S'' ei ole hyväksyttävä osoite tai osoitteen alias, joten sitä ei voitu ladata.
msg.err.no.channel  = Kun suoritat komennon ``%S'', sinun tulisi joko määrittää kanavan nimi tai ajaa komento kanavan asiayhteydessä.
msg.err.no.idleservice = ChatZilla ei voi päätellä poissaolotilaasi automaattisesti tässä &brandShortName;n versiossa. Automaattinen poissaolotilan päätteleminen poistetaan nyt käytöstä.

msg.warn.pac.loading = Automaattisen välityspalvelimen asetustiedostoa ei ole ladattu vielä, yritetään uudelleen hetken kuluttua.

# Specific bug messages.
msg.bug318419.warning = ChatZilla on havainnut mahdollisen poikkeavuuden sisäisessä datassaan. Et pysty lähettämään minkäänmuotoisia viestejä tällä kertaa, vaikka sinusta näyttäisi siltä, että pystyisit. Todennäköisin syy on Mozillan ohjelmointivirhe 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. Käynnistä isäntäsovellus (&brandShortName;) uudelleen ongelmien välttämiseksi.
msg.bug318419.error  = ChatZilla on havainnut vakavan poikkeavuuden sisäisessä datassaan. Et pysty lähettämään minkäänmuotoisia viestejä tällä kertaa, vaikka sinusta näyttäisi siltä, että pystyisit. Todennäköisin syy on Mozillan ohjelmointivirhe 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. Sinun TÄYTYY käynnistää isäntäsovellus (&brandShortName;) uudelleen tämän korjaamiseksi.

# Ask for oper pass if not explicitly given in the command:
msg.need.oper.password = Kirjoita salasana IRC-operaattorioikeuksien saamiseksi.

# Better IRC error messages
msg.irc.381 = Sinä olet nyt IRC-operaattori.
msg.irc.401 = Lempinimeä ``%S'' ei ole olemassa.
msg.irc.402 = Palvelinta ``%S'' ei ole olemassa.
msg.irc.403 = Kanavaa ``%S'' ei ole olemassa.
msg.irc.421 = Palvelin ei tunne komentoa ``%S''.
msg.irc.464 = Väärä salasana, yritä uudelleen.
msg.irc.464.login = Määritä salasanasi /pass-komennolla jatkaaksesi.
msg.irc.471 = Tämä kanava on täynnä; et voi liittyä siihen.
msg.irc.473 = Tälle kanavalle pääsee vain kutsulla. Jonkun kanavalla olevan käyttäjän täytyy kutsua sinut, jotta voit liittyä.
msg.irc.474 = Sinulla on porttikielto tälle kanavalle.
msg.irc.475 = Tämä kanava vaatii tunnussanan. Sinun täytyy antaa oikea tunnussana, jotta voit liittyä kanavaan. Katso komennolla "/help join" lisätiedot siitä, miten liitytään kanavaan, joka vaatii tunnussanan.
msg.irc.476 = Palvelin pitää antamaasi kanavapeitettä virheellisenä.
msg.irc.477 = Tämä kanava edellyttää, että olet rekisteröitynyt verkon lempinimen rekisteröintipalveluun (esim. NickServ) ja tunnistautunut sen kautta. Katso tämän verkon lempinimen rekisteröintipalvelun ohjeet, joiden pitäisi löytyä "päivän viestistä", jonka näet komennolla /motd.
msg.irc.491 = Vain harvat kuolevaiset kehtaisivat yrittää päästä hämärälle alueelle (palvelimesi ei vastannut yhtäkään asetetuista 'O-riveistä').

# This is an extended version that is only used if the server support /knock.
msg.irc.471.knock = %S Saatat pystyä käyttämään komentoa "/knock %S" pyytääksesi kanavan operaattoria kutsumaan sinut mukaan. [[Koputa][Pyydä kanavan operaattoria päästämään sinut sisään][%S]]
msg.irc.473.knock = %S Käytä komentoa "/knock %S" pyytääksesi kanavan operaattoria kutsumaan sinut mukaan. [[Koputa][Pyydä kanavan operaattoria päästämään sinut sisään][%S]]
msg.irc.475.knock = %S Saatat pystyä käyttämään komentoa "/knock %S" pyytääksesi kanavan operaattoria kutsumaan sinut mukaan. [[Koputa][Pyydä kanavan operaattoria päästämään sinut sisään][%S]]

msg.val.on = päällä
msg.val.off = pois

msg.plugin.enabled = Liitännäinen ``%S'' on nyt otettu käyttöön.
msg.plugin.disabled = Liitännäinen ``%S'' on nyt poistettu käytöstä.

msg.leave.inputbox = Ei ole mitään sarkaimella täytettävää. Paina F6 aktivoidaksesi vuoron perään käyttäjälistan, syöteruudun ja keskustelutulosteen.

## formatting ##
msg.fmt.usage = "%1$S %2$S"
msg.fmt.jsexception = "%1$S: %2$S @ <%3$S> %4$S"
# 1: error number, 2: error text, 3: file name, 4: line number, 5: function name
# 1: pref name 2: value
msg.fmt.pref = Asetus ``%1$S'' on ``%2$S''.
msg.fmt.netpref = Verkkoa koskeva asetus ``%1$S'' on ``%2$S''.
msg.fmt.chanpref = Kanavaa koskeva asetus ``%1$S'' on ``%2$S''.
msg.fmt.userpref = Käyttäjää koskeva asetus ``%1$S'' on ``%2$S''.
msg.fmt.pluginpref = Liitännäistä koskeva asetus ``%1$S'' on ``%2$S''.

msg.fmt.plugin1 = Liitännäinen indeksissä %S, ladattu kohteesta <%S>.
msg.fmt.plugin2 = tunniste: %S, versio: %S, käytössä: %S, tila: %S.
msg.fmt.plugin3 = Kuvaus: %S.

msg.fmt.usercount = "%S, %S@, %S%%, %S+"
msg.fmt.alias   = "%S = %S"
msg.fmt.seconds  = "%S sekuntia

msg.fmt.matchlist = "%S osumaa haulle ``%S'': [%S]
msg.fmt.ctcpreply = CTCP-%S-vastaus ``%S'' lähteestä %S"
msg.fmt.chanlist = "%S  %S  %S"
msg.fmt.logged.on = "%S on kirjautunut sisään nimellä %S"

# 1: local short date/time, 2: nick info
msg.fmt.status  = "%S %S"

msg.unknown  = <tuntematon>
msg.none   = <ei-mitään>
msg.na    = <ei-saatavilla>

msg.commasp  = ", "
msg.always  = aina
msg.and    = ja
msg.primary  = ensisijainen
msg.secondary = toissijainen
msg.you    = sinä
msg.network  = verkko
msg.server  = palvelin
msg.channel  = kanava
msg.user   = käyttäjä
msg.client  = asiakasohjelma
msg.view   = näkymä
msg.tab    = välilehti
msg.loading  = Ladataan
msg.error   = Virhe
msg.here   = täällä
msg.gone   = poissa
msg.connecting  = Yhdistetään
msg.connected  = Yhdistetty
msg.disconnected = Yhteys suljettu

msg.days  = "%S päivää
msg.hours  = "%S tuntia
msg.minutes = "%S minuuttia
msg.seconds = "%S sekuntia
msg.day   = 1 päivä
msg.hour  = 1 tunti
msg.minute = 1 minuutti
msg.second = 1 sekunti


msg.rsp.hello = [HEI]
msg.rsp.help = [OHJE]
msg.rsp.usage = [KÄYTTÖ]
msg.rsp.error = [VIRHE]
msg.rsp.warn = [VAROITUS]
msg.rsp.info = [INFO]
msg.rsp.evin = [SYÖTE]
msg.rsp.evout = [TULOSTE]
msg.rsp.disconnect = [LOPETA]

# For these menu labels, too, an accesskey may be specified using a .accesskey
# string, or by prefixing the desired letter with "&" in the label.
# The accesskey string should have the form: msg.mnu.<menuname>.accesskey
msg.mnu.chatzilla = &ChatZilla
msg.mnu.irc    = &IRC
msg.mnu.edit    = &Muokkaa
msg.mnu.help    = &Ohje
msg.mnu.view    = &Näytä
msg.mnu.views   = &Näkymät
msg.mnu.motifs   = &Värimalli
msg.mnu.opcommands = &Operaattorikomennot
msg.mnu.usercommands = &Käyttäjäkomennot
msg.mnu.fonts   = &Kirjasinlaji ja -koko

msg.client.name    = *asiakasohjelma*
msg.cant.disable   = Liitännäistä %S ei voitu poistaa käytöstä.
msg.cant.enable    = Liitännäistä %S ei voitu ottaa käyttöön.
msg.is.disabled    = Liitännäinen %S on jo poistettu käytöstä.
msg.is.enabled    = Liitännäinen %S on jo käytössä.
msg.no.help      = Ohjeita ei ole saatavilla.
msg.no.cmdmatch    = Hakusanalla ``%1$S'' ei löytynyt komentoja.
msg.no.plugins    = Liitännäisiä ei ole ladattu.
msg.cmdmatch     = Hakusanalla ``%1$S'' löytyivät komennot [%2$S].
msg.default.alias.help = Tämä komento on komennon |%1$S| alias.
msg.extra.params   = Ylimääräiset parametrit ``%1$S'' ohitettiin.
msg.version.reply   = ChatZilla %S [%S]
msg.source.reply   = http://chatzilla.hacksrus.com/
msg.nothing.to.cancel = Ei yhteyttä tai /list:iä, ei mitään keskeytettävää.
msg.cancelling    = Keskeytetään kohteeseen ``%S'' yhdistämistä…
msg.cancelling.list  = Keskeytetään /list -pyyntöä…
msg.current.charset   = Käytetään merkistökoodausta ``%S'' uutena oletusmerkistökoodauksena.
msg.current.charset.view = Käytetään merkistökoodausta ``%S'' tämän näkymän merkistökoodauksena.
msg.current.css    = Käytetään teemaa <%S> oletusteemana.
msg.current.css.net  = Käytetään teemaa <%S> tämän verkon oletusteemana.
msg.current.css.chan = Käytetään teemaa <%S> tämän kanavan teemana.
msg.current.css.user = Käytetään teemaa <%S> tämän käyttäjän teemana.
msg.no.dynamic.style = Tämä &brandShortName;n versio ei tue koko sovelluksen tyylittämistä teemalla. Tämä toiminnallisuus poistetaan nyt käytöstä.
msg.subscript.loaded = Alikomentosarja <%1$S> ladattu. Tulos: ``%2$S''.
msg.user.info     = Oletuslempinimi ``%S'', käyttäjätunnus ``%S'' ja kuvaus ``%S''.
msg.connection.info  = "%S: Käyttäjä %S yhteydessä palvelimen %S:%S kautta (%S-palvelin).
msg.server.info    = "%S: Ollut yhteydessä %S, viimeisin ping: %S, palvelinmenopaluu (viive): %S sekuntia.
msg.connect.via    = Yhteydessä palvelimen %S kautta"
msg.user.mode     = Käyttäjän %S tila on nyt %S"
msg.not.connected   = "%S: Ei yhdistetty.
msg.insecure.server  = Yhteys palvelimeen ``%S'' ei ole suojattu.
msg.secure.connection = Todentaja: %S"
msg.security.info   = Näyttää nykyisen yhteyden suojaustiedot
msg.going.offline   = &brandShortName; aikoo siirtyä yhdeydettömään tilaan. Tällöin KAIKKI yhteytesi verkkoihin ja kanaviin suljetaan.
msg.really.go.offline = Siirry
msg.dont.go.offline  = Älä siirry
msg.offlinestate.offline = Olet yhteydettömässä tilassa. Siirry yhteystilaan napsauttamalla kuvaketta.
msg.offlinestate.online = Olet yhteystilassa. Siirry yhteydettömään tilaan napsauttamalla kuvaketta.
msg.member      = Jäsen
msg.operator     = Operaattorijäsen
msg.voiced      = Äänellinen jäsen
msg.voiceop      = Sekä operaattori- että äänellinen jäsen
msg.no.mode      = ei tilaa
msg.topic.info    = "%S, %S: aihe, ``%S''
msg.notopic.info   = "%S, %S: ei aihetta.
msg.channel.info   = "%S: %S / %S (%S) <%S>
msg.channel.details  = "%S/%S: %S käyttäjää yhteensä, %S operaattoria, %S äänellistä.
msg.nonmember     = "%S: ei enää kanavan %S jäsen.
msg.end.status    = Tilaviestin loppu.
msg.networks.heada  = Seuraavat verkot ovat ChatZillan tiedossa: [
msg.networks.headb  = ].
msg.messages.cleared = Viestit tyhjennetty.
msg.match.unchecked  = (%S käyttäjää ei valittu)
msg.matching.nicks  = Seuraavat käyttäjät vastasivat hakuasi: %S. %S
msg.no.matching.nicks = Mikään käyttäjä ei vastannut hakuasi. %S
msg.commands.header  = Kirjoita /help <komennon-nimi>, jos haluat tietoa jostain tietystä komennosta.
msg.matching.commands = Tuetut, mallia ``%S'' vastaavat komennot ovat [%S].\nKäytä komentoa |/help <komennon-nimi>|, jos haluat jonkin tietyn komennon ohjeet.
msg.all.commands   = Tuetut komennot ovat [%S].
msg.help.intro    = Ohjeita on saatavilla useista paikoista:\n - |/commands| listaa kaikki ChatZillan sisäänrakennetut komennot. Käytä komentoa |/help <komennon-nimi>|, jos haluat jonkin tietyn komennon ohjeet.\n - IRC-Elämäntapaoppaassa osoitteessa <http://www.unessa.net/irc/> on tietoa IRC:stä niille, jotka eivät ole ennen käyttäneet sitä.\n - ChatZillan kotisivuilla osoitteessa <http://chatzilla.hacksrus.com/> on lisää tietoa IRC:stä ja ChatZillasta mukaanlukien ChatZillan UKK <http://chatzilla.hacksrus.com/faq>, jossa on vastaus moniin yleisiin ChatZillan käyttöä koskeviin kysymyksiin.
msg.about.version   = "%S [[Lisätiedot][Avaa tietodialogi][%S]]
msg.about.homepage  = Katso lisätiedot ChatZillan kotisivuilta <http://chatzilla.hacksrus.com/>.
msg.newnick.you    = SINUT tunnetaan nyt nimellä %S
msg.newnick.notyou  = "%S tunnetaan nyt nimellä %S
msg.view.hidden    = "%S (piilotettu)

msg.localeurl.homepage = http://www.mozilla.fi/
msg.localeurl.faq    = http://www.mozilla.fi/keskustelu/

msg.no.notify.list  = Ilmoituslista on tyhjä.
msg.notify.addone   = "%S on lisätty ilmoituslistalle.
msg.notify.addsome  = "%S on lisätty ilmoituslistalle.
msg.notify.delone   = "%S on poistettu ilmoituslistalta.
msg.notify.delsome  = "%S on poistettu ilmoituslistalta.

msg.not.an.alias = Ei aliasta: %S.
msg.alias.removed = Alias poistettu: %S.
msg.alias.created = Alias luotu: %S = %S.
msg.no.aliases  = Aliaksia ei ole määritetty.

msg.no.stalk.list   = Ei silmällä pidettäviä käyttäjiä.
msg.stalk.list    = Pidetään silmällä käyttäjiä [%S].
msg.stalk.add     = Pidetään silmällä %S.
msg.stalk.del     = Ei enää pidetä silmällä %S.
msg.stalking.already = Pidetään jo silmällä %S.

msg.status     = Tila
msg.title.net.on  = Käyttäjä %S palvelimella ``%S'' (%S:%S)
msg.title.net.off = Käyttäjä %S, ei yhteydessä verkkoon ``%S''
msg.title.nonick  = <rekisteröitymätön-käyttäjä>
msg.title.no.topic = Ei aihetta
msg.title.no.mode = Ei tilaa
msg.title.channel = "%S kanavalla %S (%S): %S"
msg.title.user   = Keskustelu käyttäjän %S kanssa %S"
msg.title.dccchat = DCC-keskustelu käyttäjän %S kanssa"
msg.title.dccfile.send = "%S %% tiedostosta ``%S'' lähetetty käyttäjälle %S"
msg.title.dccfile.get = "%S %% tiedostosta ``%S'' vastaanotettu käyttäjältä %S"
msg.title.unknown = ChatZilla!
msg.title.activity = "%S – toiminta [%S]

msg.output.url    = Osoite
msg.output.knownnets = Tunnettuja verkkoja
msg.output.connnets = Liitettyjä verkkoja
msg.output.notconn  = Ei yhdistetty
msg.output.lag    = Viive
msg.output.mode   = Tila
msg.output.users   = Käyttäjiä
msg.output.topic   = Aihe
msg.output.via    = Yhdistetty seuraavan palvelimen kautta:
msg.output.to    = Yhdistetty palvelimeen
msg.output.file   = Tiedosto
msg.output.progress = Edistyminen
msg.output.cancel  = Keskeytä

msg.logging.off   = Lokinpito on pois päältä.
msg.logging.on   = Lokinpito on päällä. Lokituloste menee tiedostoon <%S>.
msg.logfile.closed = Lokitiedosto suljettu.
msg.logfile.error  = Tiedostoa <%S> ei voitu avata. Lokinpito on poistettu käytöstä.
msg.logfile.opened = Loki tallennetaan tiedostoon <%S>.
msg.logfile.closing = Suljetaan lokitiedostoa <%S>.
msg.logfile.write.error = Tiedostoon <%S> ei voitu kirjoittaa. Lokinpito on poistettu käytöstä.
msg.logging.icon.off = Lokinpito on pois päältä. Napsauta kuvaketta lokinpidon aloittamiseksi.
msg.logging.icon.on = Lokinpito on päällä. Napsauta kuvaketta lokinpidon lopettamiseksi.

msg.already.connected = Olet jo yhdistänyt kohteeseen ``%S''.
msg.enter.nick     = Valitse lempinimi
msg.network.connecting = Yritetään yhdistää kohteeseen ``%S''. Käytä komentoa /cancel, jos haluat keskeyttää.

msg.jumpto.button     = [[%1$S][Hyppää tähän viestiin kohteessa %1$S][%2$S]]
msg.jumpto.err.nochan   = ``%S'' ei ole enää auki.
msg.jumpto.err.noanchor  = Ankkuria ei löydetty.

msg.banlist.item   = "%S antoi porttikiellon käyttäjälle %S kanavalle %S palvelimella %S.
msg.banlist.button  = [[Poista][Poista tämä porttikielto][%S]]
msg.banlist.end    = %S porttikieltolistan loppu.
msg.exceptlist.item  = "%S teki porttikieltopoikkeuksen käyttäjän %S kohdalla kanavalla %S palvelimella %S.
msg.exceptlist.button = [[Poista][Poista tämä porttikieltopoikkeus][%S]]
msg.exceptlist.end  = %S poikkeuslistan loppu.

msg.channel.needops  = Sinun täytyy olla kanavan %S operaattori tehdäksesi noin.

msg.ctcphelp.clientinfo = CLIENTINFO palauttaa käytettävissä olevien CTCP-komentojen tiedot
msg.ctcphelp.action   = ACTION suorittaa komennon käyttäjälle
msg.ctcphelp.time    = TIME palauttaa asiakasohjelman paikallisen ajan ja päivämäärän
msg.ctcphelp.version  = VERSION palauttaa asiakasohjelman versionumeron
msg.ctcphelp.source   = SOURCE palauttaa osoitteen, josta voit saada asiakasohjelman
msg.ctcphelp.os     = OS palauttaa asiakasohjelman palvelimen käyttöjärjestelmän ja versionumeron
msg.ctcphelp.host    = HOST palauttaa asiakasohjelman isäntäohjelman nimen ja versionumeron
msg.ctcphelp.ping    = PING toistaa asiakasohjelmalle annetun parametrin
msg.ctcphelp.dcc    = DCC pyytää suoraa asiakasohjelmien välistä yhteyttä

# DCC CHAT messages.
msg.dccchat.sent.request = DCC-keskustelutarjous lähetetty käyttäjälle ``%S'' SINULTA (%S:%S) %S.
msg.dccchat.got.request = DCC-keskustelutarjous vastaanotettu käyttäjältä ``%S'' (%S:%S) %S.
msg.dccchat.accepting    = DCC-keskustelutarjous käyttäjältä ``%S'' (%S:%S) hyväksytään automaattisesti %S sekunnissa %S.
msg.dccchat.accepting.now  = DCC-keskustelutarjous käyttäjältä ``%S'' (%S:%S) hyväksyttiin automaattisesti.
msg.dccchat.accepted   = DCC-keskustelutarjous käyttäjältä ``%S'' (%S:%S) hyväksyttiin.
msg.dccchat.declined   = DCC-keskustelutarjous käyttäjältä ``%S'' (%S:%S) hylättiin.
msg.dccchat.aborted   = DCC-keskustelu käyttäjän ``%S'' (%S:%S) kanssa keskeytettiin.
msg.dccchat.failed    = DCC-keskustelu käyttäjän ``%S'' (%S:%S) kanssa epäonnistui.
msg.dccchat.opened    = DCC-keskustelu käyttäjän ``%S'' (%S:%S) kanssa yhdistetty.
msg.dccchat.closed    = DCC-keskustelu käyttäjän ``%S'' (%S:%S) kanssa lopetettu.

# DCC FILE messages.
msg.dccfile.sent.request = DCC-tiedostonsiirtotarjous lähetetty käyttäjälle ``%S'' sinulta (%S:%S) tiedostosta ``%S'' (%S) %S.
msg.dccfile.got.request = DCC-tiedostonsiirtotarjous vastaanotettu käyttäjältä ``%S'' (%S:%S) tiedostosta ``%S'' (%S) %S.
msg.dccfile.accepting    = DCC-tiedostonsiirtotarjous käyttäjältä ``%S'' (%S:%S) tiedostosta ``%S'' (%S) hyväksytään automaattisesti %S sekunnissa %S.
msg.dccfile.accepting.now  = DCC-tiedostonsiirtotarjous käyttäjältä ``%S'' (%S:%S) tiedostosta ``%S'' hyväksyttiin automaattisesti (%S).
# 1 = file, 2 = to/from, 3 = nick, 4 = IP, 5 = port.
msg.dccfile.accepted   = DCC-tiedostonsiirtotarjous tiedostosta ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) hyväksytty.
msg.dccfile.declined   = DCC-tiedostonsiirtotarjous tiedostosta ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) hylätty.
msg.dccfile.aborted   = DCC-tiedostonsiirtotarjous tiedostosta ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) keskeytetty.
msg.dccfile.failed    = DCC-tiedostonsiirtotarjous tiedostosta ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) epäonnistui.
msg.dccfile.opened    = DCC-tiedostonsiirto tiedostosta ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) aloitettu.
msg.dccfile.closed.sent = DCC-tiedostonsiirto tiedostosta ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) valmis.
# 6 = path, 7 = command for opening the folder
msg.dccfile.closed.saved   = DCC-tiedostonsiirto ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) valmis. Tiedosto tallennettiin kohteeseen ``%S''. [[Avaa tallennuskansio][Avaa kansio, johon tiedosto ladattiin][%S]]
msg.dccfile.closed.saved.mac = DCC-tiedostonsiirto ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) valmis. Tiedosto tallennettiin kohteeseen ``%S''. [[Näytä Finderissa][Näytä Finderissa kansio, johon tiedosto ladattiin][%S]]

# 1 = percent, 2 = current pos, 3 = total size, 4 = speed.
msg.dccfile.progress   = %S %% valmiina, %S / %S, %S.
msg.dccfile.send     = Valitse lähetettävä tiedosto
msg.dccfile.save.to   = Tallenna saapuva tiedosto (%S)
msg.dccfile.err.notfound = Määritettyä tiedostoa ei löytynyt.
msg.dccfile.err.notafile = Määritetty polku ei ole normaali tiedosto.
msg.dccfile.err.notreadable = Määritettyä tiedostoa ei voi lukea.

# General DCC messages.
msg.dcc.pending.matches = "%S odottavaa saapuvaa DCC-tarjousta löytyi.
msg.dcc.accepted.matches = "%S DCC-yhteyttä löytyi.
msg.dcc.matches.help   = Sinun täytyy kirjoittaa käyttäjän lempinimestä tarpeeksi, jotta sitä voi käyttää pyynnön yksilöimiseen, tai sisällyttää pyynnön tyyppi ja jopa tiedostonimi, jos tarpeen.

msg.dcc.not.enabled   = DCC on poissa käytöstä. Jos tarvitset DCC:tä, voit laittaa sen päälle ChatZillan asetuksista.
msg.dcc.not.possible   = DCC ei ole käytettävissä tässä &brandShortName;n versiossa – "scriptable server sockets" -ominaisuus puuttuu. Sen tulisi löytyä Mozillasta, joka on koostettu 15.11.2003 jälkeen (esim. Mozilla 1.6 tai uudempi).
msg.dcc.err.nouser    = Täytyy määrittää |lempinimi| tai suorittaa komento kyselynäkymästä.
msg.dcc.err.accept.time = Et voi käyttää komennon |/dcc-accept| lyhyttä muotoa 10 sekuntiin DCC-pyynnön vastaanottamisen jälkeen.
msg.dcc.err.notdcc    = Täytyy määrittää |lempinimi| tai suorittaa komento DCC-näkymästä.

# /dcc-list words and phrases.
msg.dcclist.dir.in    = saapuva
msg.dcclist.dir.out   = lähtevä (tarjous)
msg.dcclist.to      = käyttäjälle
msg.dcclist.from     = käyttäjältä
## Params: index, state, direction (incoming/outgoing), DCC type, direction (to/from), user (ip:port), commands.
msg.dcclist.line     = %S: %S %S DCC %S %S %S (%S:%S) %S
## Params: waiting, running, done.
msg.dcclist.summary   = DCC-istunnot: %S odottavaa, %S yhdistettyä, %S lopetettua.

msg.dccaccept.disabled = DCC:tä ei nykyisellään hyväksytä automaattisesti tässä verkossa.
msg.dccaccept.list   = DCC hyväksytään nykyisellään automaattisesti tässä verkossa käyttäjiltä [%S].
msg.dccaccept.add    = DCC-pyynnöt hyväksytään tässä verkossa jatkossa käyttäjältä %S.
msg.dccaccept.del    = DCC:tä ei enää hyväksytä automaattisesti tässä verkossa käyttäjältä %S.
msg.dccaccept.adderr  = Hyväksyt jo DCC:n automaattisesti tässä verkossa käyttäjältä %S.
msg.dccaccept.delerr  = %S ei löytynyt tämän verkon DCC:n automaattisen hyväksynnän listalta.

msg.dcc.command.accept = [[Hyväksy][Hyväksy tämä DCC-tarjous][%S]]
msg.dcc.command.decline = [[Hylkää][Kieltäydy tästä DCC-tarjouksesta][%S]]
msg.dcc.command.cancel = [[Peru][Peruu tämän DCC-tarjouksen][%S]]
msg.dcc.command.close  = [[Sulje][Sulkee tämän DCC-tarjouksen][%S]]

# DCC state names.
msg.dcc.state.abort   = Keskeytetty
msg.dcc.state.request  = Pyydetty
msg.dcc.state.accept   = Hyväksytty
msg.dcc.state.connect  = Yhdistetty
# 1 = percent, 2 = current pos, 3 = total size, 4 = speed.
msg.dcc.state.connectPro = Yhdistetty (%S %% valmiina, %S / %S, %S)
msg.dcc.state.disconnect = Valmis
msg.dcc.state.decline  = Hylätty
msg.dcc.state.fail    = Epäonnistui

# SI general format (1$ == number, 2$ == scale suffix).
msg.si.size = %1$S %2$S
msg.si.speed = %1$S %2$S

# SI suffixes for sizes.
msg.si.size.0 = B
msg.si.size.1 = KiB
msg.si.size.2 = MiB
msg.si.size.3 = GiB
msg.si.size.4 = TiB
msg.si.size.5 = PiB
msg.si.size.6 = EiB

# SI suffixes for speeds.
msg.si.speed.0 = B/s
msg.si.speed.1 = KiB/s
msg.si.speed.2 = MiB/s
msg.si.speed.3 = GiB/s
msg.si.speed.4 = TiB/s
msg.si.speed.5 = PiB/s
msg.si.speed.6 = EiB/s

msg.ident.server.not.possible = Ident-palvelin ei ole käytettävissä tässä &brandShortName;n versiossa – "scriptable server sockets" -ominaisuus puuttuu. Sen tulisi löytyä Mozillasta, joka on koostettu 15.11.2003 jälkeen (esim. Mozilla 1.6 tai uudempi).
msg.ident.error        = Virhe otettaessa käyttöön Ident-palvelinta: %S"

msg.host.password = Kirjoita palvelimen %S salasana:
msg.url.key    = Kirjoita osoitteen %S tunnussana:

msg.startup.added  = <%1$S> avautuu jatkossa käynnistyksen yhteydessä.
msg.startup.removed = <%1$S> ei enää jatkossa avaudu käynnistyksen yhteydessä.
msg.startup.exists  = <%1$S> avautuu nykyisellään käynnistyksen yhteydessä.
msg.startup.notfound = <%1$S> ei nykyisellään avaudu käynnistyksen yhteydessä.

msg.test.hello  = HEI-malliviesti, <http://testiosoite.fi/foo.html>.
msg.test.info  = INFO-malliviesti, <http://testiosoite.fi/foo.html>.
msg.test.error  = VIRHE-malliviesti, <http://testiosoite.fi/foo.html>.
msg.test.help  = OHJE-malliviesti, <http://testiosoite.fi/foo.html>.
msg.test.usage  = KÄYTTÖ-malliviesti, <http://testiosoite.fi/foo.html>.
msg.test.status = TILA-malliviesti, <http://testiosoite.fi/foo.html>.
msg.test.privmsg = Tavallinen viesti käyttäjältä %S käyttäjälle %S, <http://testiosoite.fi/foo.html>.
msg.test.action = Toimintaviesti käyttäjältä %S käyttäjälle %S, <http://testiosoite.fi/foo.html>.
msg.test.notice = Ilmoitusviesti käyttäjältä %S käyttäjälle %S, <http://testiosoite.fi/foo.html>.
msg.test.url   = Osoitemalliviesti. <http://www.mozilla.org>
msg.test.styles = Tyylimalliviesti. *Lihavoitu*, _alleviivattu_, /kursivoitu/, |tasavälinen|
msg.test.emoticon = Hymiömalliviesti. :) :( :~( :0 :/ :P :| (*
msg.test.rheet  = Rheeeeeeeeeet! -malliviesti.
msg.test.topic  = Aihemalliviesti, <http://testiosoite.fi/foo.html>.
msg.test.join  = Liittymismalliviesti, <http://testiosoite.fi/foo.html>.
msg.test.part  = Poistumismalliviesti, <http://testiosoite.fi/foo.html>.
msg.test.kick  = Potkujenantomalliviesti, <http://testiosoite.fi/foo.html>.
msg.test.quit  = Lopetusmalliviesti, <http://testiosoite.fi/foo.html>.
msg.test.stalk  = "%S : /stalk-mallitäsmäys, <http://testiosoite.fi/foo.html>.
msg.test.ctlchr = Malliohjausmerkki >%01<\\1 -- >%05<\\5 -- >%10<\\10
msg.test.color  = Värimalliviesti. %033V%034ä%034r%033i%036t%036e%032s%034t%036i%0f
msg.test.quote  = ``Kaksoislainausmerkkimalliviesti''.

msg.welcome   = Tervetuloa ChatZillaan…\nAlla on pieni valikoima tietoa, joka auttaa sinut alkuun ChatZillan käytössä.
msg.welcome.url = Koska ChatZilla käynnistettiin osoitetta napsauttamalla, kohde on avattu puolestasi. Löydät sen välilehtipalkista tämän näkymän vierestä.
msg.tabdnd.drop = Käytetäänkö tiedostoa ``%S'' uutena teemana?
msg.default.status = Tervetuloa ChatZillaan!

msg.closing = Yhteys IRC:iin suljetaan. Napsauta Sulje-painiketta, jos haluat lopettaa nyt.
msg.confirm.quit = Haluatko varmasti lopettaa ChatZillan? Olet vielä yhteydessä joihinkin verkkoihin.\nJos painat Lopeta, ikkuna suljetaan ja yhteydet kaikkiin verkkoihin ja kanaviin suljetaan.
msg.quit.anyway = &Lopeta
msg.dont.quit  = &Älä lopeta
msg.warn.on.exit = Kysy jatkossa, jos yhdistetty verkkoihin

msg.whois.name   = "%S <%S@%S> ``%S''
msg.whois.channels = "%S: kanavien %S jäsen"
msg.whois.server  = "%S: yhteydessä palvelimeen %S ``%S''
msg.whois.idle   = "%S: ollut joutilaana %S (%S alkaen)
msg.whois.away   = "%S: poissa viestillä ``%S''
msg.whois.end   = Käyttäjän %S WHOIS-tietojen loppu.

msg.ignore.list.1 = Nykyisellään ketään ei ohiteta.
msg.ignore.list.2 = Nykyisellään ohitetaan käyttäjät [%S].
msg.ignore.add   = Olet ohittanut käyttäjän %S.
msg.ignore.adderr = Olet jo valmiiksi ohittanut käyttäjän %S.
msg.ignore.del   = Et enää ohita käyttäjää %S.
msg.ignore.delerr = "%S ei löytynyt ohituslistaltasi.

msg.you.invite   = Olet kutsunut käyttäjän %S kanavalle %S.
msg.invite.you   = "%S (%S@%S) kutsuu sinut kanavalle [[%S][Hyväksy kutsu kanavalle %S][goto-url %S]].

msg.nick.in.use  = Lempinimi ``%S'' on jo käytössä, vaihda se komennolla /nick.
msg.retry.nick   = Lempinimi ``%S'' on jo käytössä, kokeillaan ``%S''.
msg.nick.prompt  = Kirjoita lempinimi:

msg.tab.name.prompt = Kirjoita otsikko tälle välilehdelle:

msg.list.rerouted = Listavastaus näkyy näkymässä ``%S''.
msg.list.end    = Näytetään kanavat %S / %S.
msg.list.chancount = Tällä palvelimella on %S kanavaa. Kaikkien kanavien listaaminen vie todennäköisesti pitkään ja saattaa tehdä ChatZillasta epävakaan. Palvelin saattaa myös katkaista yhteytesi. [[Listaa kanavat][Listaa kaikki kanavat][%S]]

msg.who.end    = WHO-haun ``%S'' tuloksien loppu, %S käyttäjää löytyi.
msg.who.match   = Käyttäjä %S, (%S@%S) ``%S'' (%S), kanavien %S, jäsen, yhteydessä osoitteeseen <irc://%S/>, %S siirräntäväliä.

msg.connection.attempt = Yhdistetään kohteeseen %S (%S)… [[Keskeytä][Keskeytä yhteyden muodostus kohteeseen %S][%S]]
msg.connection.refused = Yhteys kohteeseen %S (%S) estyi. [[Ohje][Hae lisätietoja verkosta tätä virhettä koskien][faq connection.refused]]
msg.connection.abort.offline = Yhteys kohteeseen %S (%S) katkaistiin, koska siirryit yhteydettömään tilaan.
msg.connection.abort.unknown = Yhteys kohteeseen %S (%S) katkaistiin virheilmoituksella %S.
msg.connection.timeout = Yhteys kohteeseen %S (%S) aikakatkaistiin. [[Ohje][Hae verkosta lisätietoja tätä virhettä koskien][faq connection.timeout]]
msg.unknown.host    = Tuntematon palvelin ``%S'' yhdistämässä kohteeseen %S (%S). [[Ohje][Hae verkosta tätä virhettä koskevia lisätietoja][faq connection.unknown.host]]
msg.invalid.cert    = "Kohteella %S on kelpaamaton suojausvarmenne. Jos luotat tähän palvelimeen, [[lisää poikkeus][Avaa dialogin, jossa tehdään turvallisuusvarmennepoikkeus][%S]].
msg.connection.closed = Yhteys kohteeseen %S (%S) suljettiin. [[Ohje][Hae verkosta lisätietoja tätä virhettä koskien][faq connection.closed]]
msg.connection.reset  = Yhteys kohteeseen %S (%S) nollattiin. [[Ohje][Hae verkosta lisätietoja tätä virhettä koskien][faq connection.reset]]
msg.connection.quit  = Yhteys kohteeseen %S (%S) suljettiin. [[Yhdistä uudelleen][Yhdistä uudelleen kohteeseen %S][%S]]
msg.close.status    = Yhteys kohteeseen %S (%S) suljettu tilalla %S.

msg.proxy.connection.refused = Asettamasi välityspalvelin kieltäytyy yhteydestä.
msg.unknown.proxy.host    = Tuntematon välityspalvelin yhdistämässä kohteeseen %S (%S).

# In these messages, the first replacement string is a connection error from above.
msg.connection.exhausted  = "%S yhdistämisyritystä täynnä, luovutetaan.
msg.reconnecting.in    = "%S Yhdistetään uudelleen, kun on kulunut %S. [[Keskeytä][Keskeytä uudelleen yhdistäminen palvelimeen %S][%S]]
msg.reconnecting.in.left  = "%S %S yritystä jäljellä, yhdistetään uudelleen, kun on kulunut %S. [[Keskeytä][Keskeytä uudelleen yhdistäminen palvelimeen %S][%S]]
msg.reconnecting.in.left1 = "%S 1 yritys jäljellä, yhdistetään uudelleen, kun on kulunut %S. [[Keskeytä][Keskeytä uudelleen yhdistäminen palvelimeen %S][%S]]

msg.reconnecting      = Yhdistetään uudelleen…
msg.confirm.disconnect.all = Haluatko varmasti sulkea yhteydet KAIKKIIN verkkoihin?
msg.no.connected.nets   = Et ole yhteydessä yhteenkään verkkoon.
msg.no.reconnectable.nets = Ei ole verkkoa, johon voisi yhdistää uudelleen.

msg.ping.reply     = Ping-vastaus käyttäjältä %S: %S.
msg.ping.reply.invalid = Epämuotoinen ping-vastaus käyttäjältä %S.
msg.prefix.response  = "%S, tuloksesi on,

msg.topic.changed = "%S vaihtoi kanavan aiheeksi ``%S''
msg.topic     = Kanavan %S aihe on ``%S''
msg.no.topic   = Kanavalla %S ei ole aihetta"
msg.topic.date  = Kanavan %S aiheen on asettanut %S %S"

msg.you.joined   = SINÄ (%S) olet liittynyt kanavaan %S"
msg.someone.joined = "%S (%S@%S) on liittynyt kanavaan %S"
msg.you.left    = SINÄ (%S) olet poistunut kanavalta %S"
msg.you.left.reason = SINÄ (%S) olet poistunut kanavalta %S (%S)
msg.someone.left  = "%S on poistunut kanavalta %S"
msg.someone.left.reason = "%S on poistunut kanavalta %S (%S)
msg.youre.gone   = SINULLE (%S) on annettu potkut kanavalta %S käyttäjän %S (%S) toimesta
msg.someone.gone  = "Käyttäjälle %S annettiin potkut kanavalta %S käyttäjän %S (%S) toimesta

msg.mode.all    = Kanavan %S tila on %S"
msg.mode.changed  = Mode %S by %S"

msg.away.on   = Sinut on nyt merkitty poissaolevaksi (%S). Paina lempinimipainiketta tai käytä komentoa |/back| sitten kun palaat.
msg.idle.away.on = Sinut on merkitty automaattisesti poissaolevaksi (%S) %S minuutin joutilaanaolon jälkeen.
msg.away.off   = Sinut on taas merkitty paikallaolevaksi.
msg.away.prompt = Kirjoita poissaoloviesti:
msg.away.default = En ole paikalla juuri nyt.
msg.away.idle.default = En ole paikalla juuri nyt.

msg.you.quit   = SINÄ (%S) olet poistunut kanavalta %S (%S)
msg.someone.quit = "%S on poistunut kanavalta %S (%S)

msg.unknown.ctcp = Tuntematon CTCP %S (%S) käyttäjältä %S"

msg.fonts.family.fmt  = Kirjasinlaji on ``%S''
msg.fonts.family.pick = Kirjoita käytettävä kirjasinlaji:
msg.fonts.size.fmt   = Kirjasinkoko on %S pt
msg.fonts.size.default = Kirjasinkoko on oletus
msg.fonts.size.pick  = Kirjoita käytettävä kirjasinkoko:

msg.supports.chanTypes = Tuetut kanavatyypit: %S"
msg.supports.chanModesA = Tuetut kanavatilat (A: listat): %S"
msg.supports.chanModesB = Tuetut kanavatilat (B: param): %S"
msg.supports.chanModesC = Tuetut kanavatilat (C: on-param): %S"
msg.supports.chanModesD = Tuetut kanavatilat (D: boolelainen): %S"
msg.supports.userMode = "%S (%S)
msg.supports.userModes = Tuetut käyttäjätilat: %S"
msg.supports.flagsOn = Tämä palvelin TUKEE seuraavia komentoja: %S"
msg.supports.flagsOff = Tämä palvelin EI TUE seuraavia komentoja: %S"
msg.supports.miscOption = "%S=%S"
msg.supports.miscOptions = Palvelimen asetukset/rajoitukset: %S"


msg.conf.mode.on   = Kokoustila on otettu käyttöön tässä näkymässä; liittymiset, poistumiset, lopettamiset ja lempinimimuutokset piilotetaan.
msg.conf.mode.stayon = Kokoustila on käytössä tässä näkymässä; liittymiset, poistumiset, lopettamiset ja lempinimimuutokset piilotetaan.
msg.conf.mode.off  = Kokoustila on poistettu käytöstä tässä näkymässä; liittymiset, poistumiset, lopettamiset ja lempinimimuutokset näytetään.

# Join Network/Channel dialog
msg.cd.updated  = Verkon kanavaluettelo tallennettu välimuistiin %S"
msg.cd.updated.format = %e %B %Y
msg.cd.updated.never = Verkon kanavaluetteloa ei ole välimuistissa.
msg.cd.create   = <luo uusi kanava>
msg.cd.filtering = %S / %S kanavaa suodatettu…
msg.cd.showing  = Näytetään kanavat %S / %S.
msg.cd.wait.list = Odotetaan nykyisen listaoperaation päättymistä…
msg.cd.fetching  = Noudetaan kanavalistaa…
msg.cd.fetched  = %S kanavaa noudettu…
msg.cd.error.list = Kanavalistaa noudettaessa tapahtui virhe.
msg.cd.loaded   = %S kanavaa ladattu…


msg.urls.none  = Ei tallennettuja osoitteita.
msg.urls.header = Listataan %S viimeksi tallennettua osoitetta (viimeisin ensimmäisenä):
msg.urls.item  = Osoite %S: %S"

msg.save.completeview     = Näkymä, täydellinen
msg.save.htmlonlyview     = Näkymä, vain HTML
msg.save.plaintextview    = Näkymä, pelkkä teksti
msg.save.files.folder     = %S_tiedostot
msg.save.dialogtitle     = Tallenna näkymä ``%S'' nimellä…
msg.save.err.no.ext      = Sinun täytyy määrittää joko tavallinen tiedostopääte tai <savetype>. Mitään ei tallennettu.
msg.save.err.invalid.path   = Kohde ``%S'' ei ole hyväksyttävä kohde tai osoite. Vain paikalliset kohteet ja file:/// -osoitteet hyväksytään.
msg.save.err.invalid.ext   = Tiedostopäätettä ``%S'' ei voi käyttää määrittämättä <savetype'a>. Käytä tiedostotunnisteena joko |.xhtml|, |.xhtm|, |.html|, |.htm| tai |.txt|, tai määritä <savetype>.
msg.save.err.invalid.savetype = Tallennustyyppi ``%S'' ei ole hyväksyttävä. Käytä joko |complete| (täydellinen), |htmlonly| (vain HTML) tai |text| (pelkkä teksti).
msg.save.err.failed      = Näkymän ``%1$S'' tallennus kohteeseen ``%2$S'' epäonnistui:\n ``%3$S''
msg.save.fileexists      = Tiedosto ``%S'' on jo olemassa.\n Paina OK, jos haluat, että se korvataan, tai paina Peruuta, jos haluat pitää alkuperäisen tiedoston.
msg.save.successful      = Näkymä ``%1$S'' on tallennettu kohteeseen <%2$S>.

# CEIP
msg.ceip.msg1   = Haluaisimme sinun osallistuvan ChatZillan käyttökokemuksen parannusohjelmaan. Voit %1$S tai %2$S tämän.
msg.ceip.msg2   = Käytä komentoa |/%1$S|, jos haluat osallistua, tai |/%2$S|, jos haluat ohittaa tämän pyynnön.
msg.ceip.enabled = Kaikki käyttökokemuksen parannusohjelman valinnat on asetettu päälle. Dataa kerätään ja se lähetetään säännöllisesti sinua keskeyttämättä.
msg.ceip.disabled = Kaikki käyttökokemuksen parannusohjelman valinnat on asetettu pois. Dataa ei kerätä eikä lähetetä.
msg.ceip.command.yes = [[Osallistu][Osallistu käyttökokemuksen parannusohjelmaan][%S]]
msg.ceip.command.no = [[Ohita][Älä osallistu käyttökokemuksen parannusohjelmaan][%S]]
msg.ceip.upload.ok   = Käyttökokemuksen parannusohjelma: tiedoston \u201C%S\u201D lähetys onnistui.
msg.ceip.upload.failed = Käyttökokemuksen parannusohjelma: tiedoston \u201C%S\u201D lähetys epäonnistui: \u201C%S\u201D.

# Plugin installation
msg.install.plugin.err.download   = Liitännäistä ladattaessa tapahtui virhe: %S"
msg.install.plugin.err.remove.temp = Väliaikaistiedostoja poistettaessa tapahtu virhe: %S"
msg.install.plugin.err.no.name   = Liitännäisen nimeä ei saatu tietää lähteestä, määritä nimi sen sijaan.
msg.install.plugin.err.protocol   = Lähde on määritetty tuntemattomalla protokollalla. Vain 'file', 'http' ja 'https' ovat tuettuja.
msg.install.plugin.err.install.to  = Ei voitu löytää soveltuvaa asennuskohdetta (initialScripts). Korjaa initialScripts-asetus esim. komennolla |/pref initialScripts - |. Ole varovainen, tämä poistaa kaikki muualta asentamasi liitännäiset listalta!
msg.install.plugin.err.check.sd   = Lähdettä ja kohdetta tarkistettaessa tapahtui virhe: %S"
msg.install.plugin.err.many.initjs = Tämä ChatZilla-liitännäinen näyttää sisältävän useita 'init.js'-tiedostoja, eikä sitä näin ollen voi asentaa.
msg.install.plugin.err.mixed.base  = Tällä ChatZilla-liitännäisellä on 'init.js':lle kantapolku, jota kaikki muut tiedostot eivät käytä. Liitännäinen ei todennäköisesti toimi tässä tilassa.
msg.install.plugin.err.already.inst = Tämä ChatZilla-liitännäinen näyttää olevan jo asennettu.
msg.install.plugin.err.extract   = Tapahtui virhe purettaessa pakattua lähdekoodia: %S"
msg.install.plugin.err.installing  = Tapahtui virhe asennettaessa lähteestä: %S"
msg.install.plugin.err.format    = Määritetty lähde ei ole liitännäisen asentimen ymmärtämässä muodossa.
msg.install.plugin.err.removing   = Liitännäistä ladattaessa tai käyttöön otettaessa tapahtui virhe. Liitännäinen poistetaan.
msg.install.plugin.err.spec.name  = Liitännäisen nimi täytyy määrittää!

msg.install.plugin.select.source  = Valitse asennettava komentosarja…

msg.install.plugin.warn.name    = Asennettavan liitännäisen '%S' nimeksi vaihdettiin '%S' lähdekoodiin sopimisen vuoksi.
msg.install.plugin.downloading   = Ladataan liitännäistä lähteestä '%S'…
msg.install.plugin.installing    = Asennetaan kohteesta '%S' kohteeseen '%S'…
msg.install.plugin.done       = Valmis. ChatZilla-liitännäinen '%S' asennettu!
 
# Munger
munger.mailto=Mailto
munger.link=Osoitteet
munger.channel-link=IRC-kanava
munger.bugzilla-link=Bugzilla-linkki
munger.face=Hymiö
munger.ear=Korva
munger.quote=Kaksoislainausmerkit
munger.rheet=Rheet
munger.bold=Lihavoitu
munger.italic=Kursivoitu
munger.talkback-link=Talkback-linkki
munger.teletype=Tasavälinen
munger.underline=Alleviivattu
munger.ctrl-char=Ohjausmerkit


# Date/Time representations for strftime

datetime.day.long  = sunnuntai^maanantai^tiistai^keskiviikko^torstai^perjantai^lauantai
datetime.day.short  = su^ma^ti^ke^to^pe^la
datetime.month.long = tammikuu^helmikuu^maaliskuu^huhtikuu^toukokuu^kesäkuu^heinäkuu^elokuu^syyskuu^lokakuu^marraskuu^joulukuu
datetime.month.short = tammi^helmi^maalis^huhti^touko^kesä^heinä^elo^syys^loka^marras^joulu

datetime.uam = AM
datetime.lam = am
datetime.upm = PM
datetime.lpm = pm

datetime.presets.lc = %Y-%m-%d %H:%M:%S
datetime.presets.lr = %I:%M:%S %p
datetime.presets.lx = %Y-%m-%d
datetime.presets.ux = %H:%M:%S


# Messages used in config.js, part of the pref window.

# We only allow one pref window open at once, this occurs when a 2nd is opened.
msg.prefs.alreadyOpen = ChatZillan asetusikkuna on jo auki; et voi avata toista kappaletta siitä.

msg.prefs.err.save = Asetuksia tallennettaessa tapahtui poikkeus: %S.

msg.prefs.browse    = Selaa…
msg.prefs.browse.title = ChatZilla Browse
msg.prefs.move.up   = Siirrä ylös
msg.prefs.move.down  = Siirrä alas
msg.prefs.add     = Lisää…
msg.prefs.edit     = Muokkaa
msg.prefs.delete    = Poista

msg.prefs.list.add   = Kirjoita lisättävä merkintä:
msg.prefs.list.edit  = Edit the item as needed:
msg.prefs.list.delete = Poistetaanko merkintä ``%S''?

msg.prefs.object.delete = Poistetaanko kohde ``%S'' ja kaikki sille kuuluvat asetukset?
msg.prefs.object.reset = Palautetaanko kaikki kohteelle ``%S'' kuuluvat asetukset oletusarvoihinsa?

# First is for adding prefix/suffix to the overall header, and the next three
# are for the different objects (first is network name, second is channel/user
# name).
msg.prefs.fmt.header     = "%S"
msg.prefs.fmt.display.network = Verkko %S"
msg.prefs.fmt.display.channel = Verkko %S, kanava %S"
msg.prefs.fmt.display.user  = Verkko %S, käyttäjä %S"

# Name for "global" object.
msg.prefs.global       = Yleiset asetukset

# Localized names for all the prefs and tooltip "help" messages.
# NOTE: "Bugzilla", "ChatZilla" and "mIRC" are product names.
pref.activityFlashDelay.label  = Toimintavälkytysviive
pref.activityFlashDelay.help  = Välilehti vilkkuu, jos siinä on ollut toimintaa ja siinä tapahtuu jotain. Tämä asetus tarkoittaa väläyksen pituutta: jos se on 0, välilehtiä ei välkytetä.
pref.aliases.label       = Komentoaliakset
pref.aliases.help        = Voit tehdä oikoteitä moniin komentoihin tai komentojaksoihin. Jokainen merkintä on muotoa <nimi> = <komentolista>. Komentolista on lista komennoista (ilman kauttaviivaa) parametreineen, missä komennot on erotettu toisistaan puolipilkuilla. Aliaksen nimi muutetaan automaattisesti komennoksi, kun ChatZilla käynnistyy.
pref.autoAwayCap.label     = Läsnäolotarkastuksen käyttäjäraja
pref.autoAwayCap.help      = ChatZilla tarkastaa käyttäjien läsnäolon automaattisesti kaikilla kanavilla, joiden jäsen olet; tämä kuitenkin aiheuttaa huomattavan viiveen isommilla kanavilla. Mitään kanavaa, jolla on enemmän kuin tämä määrä jäseniä, ei tarkasteta.
pref.autoAwayPeriod.label    = Läsnäolotarkastuksen jakson pituus
pref.autoAwayPeriod.help    = ChatZilla tarkastaa käyttäjien läsnäolon automaattisesti kaikilla kanavilla, joiden jäsen olet. Tämä asetus määrittää, kuinka monen minuutin välein tarkastus tehdään.
pref.autoRejoin.label      = Liity uudelleen potkujen saamisen jälkeen
pref.autoRejoin.help      = Jos tämä on valittu, ChatZilla yrittää (vain kerran) liittyä uudelleen kanavaan, jolta sait potkut. Huom.: Joidenkin kanavien ylläpitäjät inhoavat automaattista uudelleenliittymistä ja saattavat antaa sinulle porttikiellon, joten ole varovainen.
pref.away.label         = Poissaolotila
pref.away.help         =
pref.awayIdleTime.label     = Poissaolon aikaraja
pref.awayIdleTime.help     = Kuinka monen minuutin joutenolon jälkeen ChatZilla asettaa tilaksesi "poissa". Tämä toimii vain uudempien &brandShortName;n versioiden kanssa. Aseta arvoksi 0, jos haluat poistaa sen käytöstä.
pref.awayIdleMsg.label     = Poissaoloviesti
pref.awayIdleMsg.help      = Poissaoloviesti, jota ChatZilla käyttää, kun siirryt pois.
pref.awayNick.label       = Lempinimi (poissa)
pref.awayNick.help       = Tätä lempinimeä käytetään silloin kun merkitset itsesi poissaolevaksi, jos se eroaa ylläolevasta. Voit jättää tämän tyhjäksi, jos et halua lempinimeäsi vaihdettavan, kun siirryt pois.
pref.bugURL.label        = Bugzillan osoite
pref.bugURL.help        = Virheilmoituksiin osoittavissa linkeissä käytetty osoite. "%s" korvataan ilmoituksen numerolla tai aliaksella. Teksti "bug", jota seuraa numero (tai "#" ja 1-20-kirjaiminen sana eli virhealias) muuttuu tätä osoitetta käyttäväksi linkiksi.
pref.bugURL.comment.label    = Kommenttien Bugzilla-osoite
pref.bugURL.comment.help    = Virheilmoituksia koskeviin kommentteihin osoittavissa linkeissä käytetty osoite. Jos kirjoitat kokonaisen osoitteen, "%1$s" korvataan ilmoituksen numerolla tai aliaksella ja "%2$s" korvataan kommentin numerolla. Jos kirjoitat jälkiliitteen, "%s" korvataan kommentin numerolla. Teksti "bug", jota seuraa numero (tai "#" ja 1-20-kirjaiminen sana eli virhealias), " comment " ja toinen numero, muuttuu tätä osoitetta tai jälkiliitettä käyttäväksi linkiksi.
pref.charset.label       = Merkistökoodaus
pref.charset.help        = Jotta kaikkien käyttäjien asiakasohjelmat voisivat lukea viestejä, jotka sisältävät muita kuin ASCII-merkkejä, niiden tulee käyttää samaa merkistökoodausta.
pref.collapseMsgs.label     = Kutista viestit
pref.collapseMsgs.help     = Jos tämä on valittu, saman henkilön lähettämistä viesteistä näytetään lempinimi vain ensimmäisessä, mikä saattaa näyttää siistimmältä, kuin jos lempinimi toistettaisiin jokaisessa viestissä.
pref.collapseActions.label   = Kutista toiminnat, kun viestit kutistetaan
pref.collapseActions.help    = Jos tämä on valittu, saman henkilön tekemistä toiminnoista näytetään näytetään lempinimi vain ensimmäisessä, mikä saattaa näyttää siistimmältä, kuin jos lempinimi toistettaisiin jokaisessa viestissä.
pref.conference.limit.label   = Kokoustilaan siirtymisen raja
pref.conference.limit.help   = Kun kanavalla olevien käyttäjien määrä ylittää tämän rajan, ChatZilla ottaa kanavalla käyttöön "kokoustilan", jossa JOIN-, PART-, QUIT- ja NICK-viestejä ei näytetä. Kun käyttäjien määrä alittaa tämän rajan, viestit näytetään jälleen. Aseta täksi arvoksi 0, jos haluat poistaa kokoustilaan siirtymisen käytöstä. Aseta arvoksi 1, jos haluat käyttää kokoustilaa aina.
pref.connectTries.label     = Yhdistämisyritykset
pref.connectTries.help     = Kertamäärä, jonka ChatZilla yrittää yhdistää palvelimeen tai verkkoon. Aseta arvoksi -1, jos et halua asettaa raja-arvoa.
pref.copyMessages.label     = Kopioi tärkeät viestit
pref.copyMessages.help     = Kaikki "tärkeäksi" merkityt viestit kopioidaan verkkonäkymään. Tämä antaa sinun nähdä viestit, jotka osoitettiin sinulle, kun olit poissa tietokoneelta.
pref.dcc.enabled.label     = Ota käyttöön DCC
pref.dcc.enabled.help      = Jos tätä ei ole valittu, DCC:een liittyvät komennot eivät saa mitään aikaan, ja kaikki DCC-pyynnöt muilta käyttäjiltä ohitetaan.
pref.dcc.autoAccept.list.label = Automaattihyväksyntälista
pref.dcc.autoAccept.list.help  = Lista lempinimistä, joilta tulevat DCC-keskustelu- tai -tiedostotarjoukset haluat hyväksyttävän automaattisesti. Palvelinpeitteet hyväksytään myös, jos käytät jokerina asteriskia. Jos tällä listalla ei ole ketään, kaikki DCC-tarjoukset tulee hyväksyä tai hylätä käsin.
pref.dcc.downloadsFolder.label = Latauskansio
pref.dcc.downloadsFolder.help  = Asettaa DCC:n kautta vastaanotettujen tiedostojen oletustallennuskansion.
pref.dcc.listenPorts.label   = Kuuntele portteja
pref.dcc.listenPorts.help    = Lista porteista, joihin muut käyttäjät voivat yhdistää etänä. Merkintä voi olla joko yksittäinen porttinumero tai arvoalue muodossa "alempi-ylempi". Jätä tyhjäksi, jos haluat käyttöjärjestelmän valitsevan portin. Joka kerta, kun lähetät jollekulle DCC-tarjouksen, seuraava listattu portti valitaan.
pref.dcc.useServerIP.label   = Hae paikallinen IP palvelimelta
pref.dcc.useServerIP.help    = Jos tämä on valittu, ChatZilla pyytää palvelimelta IP-osoitettasi yhdistettäessä. Tämä mahdollistaa oikean IP-osoitteen saamisen DCC:tä varten, jos olet yhteydessä yhdyskäytävän tai NAT-järjestelmän välityksellä.
pref.debugMode.label      = Vianetsintätila
pref.debugMode.help       = Tämä asetus on olemassa ChatZillan testaamista varten. Sen päälle laittaminen saa aikaan paljon testaustulostetta (yleensä konsoliin.) Se on lista kirjaimia, jotka merkitsevät, mistä asioista haluat testausviestejä. "c" kontekstivalikoille, "d" komentojen suoritukselle ja "t" koukuille sekä jäljille.
pref.defaultQuitMsg.label    = Oletuspoistumisviesti
pref.defaultQuitMsg.help    = Määrittää oletuspoistumisviestin, jota käytetään, jos muuta ei ole määritetty. Jätä tyhjäksi, jos haluat käytettävän ChatZillan oletusta, joka yksinkertaisesti kertoo sen version.
pref.desc.label         = Kuvaus
pref.desc.help         = Asettaa "kuvauksen" (ns. "oikean nimen"), joka näytetään /whois-tiedoissasi. Siihen laitetaan yleensä oikea nimi, mutta siihen ei ole pakko laittaa mitään.
pref.deleteOnPart.label     = Poista kanavanäkymä poistuttaessa
pref.deleteOnPart.help     = Jos tämä on valittu, /leave ja /part sulkevat myös kanavanäkymän.
pref.displayHeader.label    = Näytä otsikko
pref.displayHeader.help     = Näyttää keskusteluotsikon tässä näkymässä. Keskusteluotsikossa lukee mm. nykyisen näkymän osoite sekä kanavanäkymän aihe ja tilat.
pref.font.family.label     = Kirjasinlaji
pref.font.family.help      = Valitsee kirjasinlajin, jolla viestit näytetään. Jos arvo on "default", yleisiä kirjasinlajeja käytetään; jos se on "serif", "sans-serif" tai "monospace", yleisiä kirjasinasetuksia käytetään; jos arvo on jokin muu, oletetaan, että se on kirjasinlajin nimi.
pref.font.size.label      = Kirjasinkoko (pt)
pref.font.size.help       = Valitsee kirjasinkoon, jolla viestit näytetään. Jos arvo on 0, yleistä kirjasinkokoa käytetään ja muut arvot tarkoittavat kirjasinkokoa pisteinä (pt).
pref.guessCommands.label    = Arvaa tuntemattomat komennot
pref.guessCommands.help     = Jos kirjoitat (kauttaviivalla alkavan) komennon, jota ChatZilla ei tunne, ChatZilla voi kokeilla "arvaamista" lähettämällä komennon palvelimelle. Voit laittaa tämän pois, jos et halua ChatZillan tekevän niin.
pref.hasPrefs.label       = Kohteella on asetukset
pref.hasPrefs.help       = Ilmoittaa, onko kohteen asetukset tallennettu. Tätä ei koskaan näytetä asetusikkunassa. :)
pref.identd.enabled.label    = Ota käyttöön tunnistautumispalvelin yhdistämisprosessin aikana
pref.identd.enabled.help    = Sallii ChatZillan yhdistää palvelimiin, jotka vaativat ident-vastausta.
pref.initialURLs.label     = Yhdistettävät osoitteet
pref.initialURLs.help      = Lista IRC-osoitteista, joihin yhdistetään käynnistyksen yhteydessä. Näitä ei avata, jos ChatZilla käynnistetään napsauttamalla IRC:-linkkiä.
pref.initialScripts.label    = Ladattavat komentosarjat
pref.initialScripts.help    = ChatZilla lataa kaikki tässä luetellut komentosarjat, kun se käynnistyy. Jokainen merkintä on osoite, joka saattaa olla suhteellinen profiilikansioon. Jos jokin merkintä on kansio itsessään, ChatZilla lataa komentosarjan "init.js" tuosta kansiosta ja kaikista alikansioista.
pref.inputSpellcheck.label   = Oikolue syöteruutu
pref.inputSpellcheck.help    = Valitsee, oikoluetaanko syöteruutu. Toimii vain uusimmissa &brandShortName;-koosteissa.
pref.link.focus.label      = Siirrä fokus selaimeen linkkejä avattaessa
pref.link.focus.help      = Valitsee, siirretäänkö fokus selainikkunaan, kun avaat linkin ChatZillassa.
pref.log.label         = Pidä lokia tästä näkymästä
pref.log.help          = Valitsee, pidetäänkö tästä näkymästä lokia. Lokitiedosto tallennetaan yleensä profiiliin, minkä voi korvata "Profiilin polulla" (kantapolkua varten) tai "Lokitiedoston nimellä" tietyn näkymän lokia varten.
pref.logFileName.label     = Lokitiedoston nimi
pref.logFileName.help      = Tätä näkymää varten käytettävä lokitiedosto. Jos näkymä on auki ja siitä pidetään lokia, tämän asetuksen muuttamisella ei ole vaikutusta seuraavaan lokinpidon alkamiseen saakka.
pref.logFile.client.label    = Lokitiedosto asiakasohjelmaa varten
pref.logFile.client.help    = Määrittää asiakasohjelmanäkymää varten käytettävän lokitiedoston. Tämä liitetään 'lokikansioon' kokonaisen polun luomiseksi.
pref.logFile.network.label   = Lokitiedosto verkkoja varten
pref.logFile.network.help    = Määrittää verkkonäkymiä varten käytettävän lokitiedoston. Tämä liitetään 'lokikansioon' kokonaisen polun luomiseksi.
pref.logFile.channel.label   = Lokitiedosto kanavia varten
pref.logFile.channel.help    = Määrittää kanavanäkymiä varten käytettävän lokitiedoston. Tämä liitetään 'lokikansioon' kokonaisen polun luomiseksi.
pref.logFile.user.label     = Lokitiedosto käyttäjiä varten
pref.logFile.user.help     = Määrittää käyttäjä- ja kyselynäkymiä varten käytettävän lokitiedoston. Tämä liitetään 'lokikansioon' kokonaisen polun luomiseksi.
pref.logFile.dccuser.label   = Lokitiedosto DCC:tä varten
pref.logFile.dccuser.help    = Määrittää DCC-keskustelu- ja -tiedostonäkymiä varten käytettävän lokitiedoston. Tämä liitetään 'lokikansioon' kokonaisen polun luomiseksi.
pref.logFolder.label      = Lokikansio
pref.logFolder.help       = Määrittää kantasijainnin kaikkia lokeja varten. Erilaiset "Lokitiedosto x:iä varten" -asetukset määrittävät täsmälliset nimet erityyppisiä lokitiedostoja varten.
pref.messages.click.label    = Tavallinen napsautus
pref.messages.click.help    = Mitä tapahtuu, kun osoitetta napsautetaan tavalliseen tapaan.
pref.messages.ctrlClick.label  = Ctrl+napsautus
pref.messages.ctrlClick.help  = Mitä tapahtuu, kun osoitetta napsautetaan Ctrl-näppäin pohjassa.
pref.messages.metaClick.label  = Alt/Meta+napsautus
pref.messages.metaClick.help  = Mitä tapahtuu, kun osoitetta napsautetaan Ctrl- tai Meta-näppäin pohjassa.
pref.messages.middleClick.label = Keskinapsautus
pref.messages.middleClick.help = Mitä tapahtuu, kun osoitetta napsautetaan hiiren keskimmäisellä painikkeella.
pref.motif.dark.label      = Tumma teema
pref.motif.dark.help      = Näytä > Värikaava -valikosta valittavissa oleva tumma teema.
pref.motif.light.label     = Vaalea teema
pref.motif.light.help      = Näytä > Värikaava -valikosta valittavissa oleva vaalea teema.
pref.motif.current.label    = Nykyinen teema
pref.motif.current.help     = Juuri nyt valittuna oleva teematiedosto. Teema on CSS-tiedosto, joka kuvaa keskustelunäkymän esitystapaa.
pref.multiline.label      = Monirivinen syöttötila
pref.multiline.help       = Määrittää, käytetäänkö yksi- vai monirivistä syöteruutua.
pref.munger.bold.label     = Lihavointi
pref.munger.bold.help      = Näyttää asteriskien väliin kirjoitetun tekstin lihavoituna. (esim. *lihavoitu*)
pref.munger.bugzilla-link.label = Bugzilla-linkit
pref.munger.bugzilla-link.help = Näyttää tekstin "bug <luku>" linkkinä määritettyyn virheilmoitukseen käyttäen kantalinkkinä "Bugzillan osoitetta".
pref.munger.channel-link.label = Kanavalinkit
pref.munger.channel-link.help  = Näyttää tekstin "#kanava" linkkinä kanavaan.
pref.munger.colorCodes.label  = mIRC-värit
pref.munger.colorCodes.help   = Näyttää keskustelutekstin värit ja muut mIRC-koodit (lihavoitu ja alleviivattu). Jos tätä ei ole valittu, mIRC-koodit piilotetaan.
pref.munger.ctrl-char.label   = Ohjausmerkit
pref.munger.ctrl-char.help   = Näyttää ohjausmerkit, joita ChatZilla ei tunne.
pref.munger.face.label     = Graafiset hymiöt
pref.munger.face.help      = Näyttää kuvina yleisimmät hymiöt, kuten :-) ja ;-).
pref.munger.italic.label    = Kursivointi
pref.munger.italic.help     = Näyttää kauttaviivojen väliin kirjoitetun tekstin kursivoituna. (esim. /kursivoitu/)
pref.munger.link.label     = Verkkolinkit
pref.munger.link.help      = Näyttää verkko-osoitteelta näyttävän tekstin linkkinä.
pref.munger.mailto.label    = Sähköpostilinkit
pref.munger.mailto.help     = Näyttää sähköpostiosoitteelta näyttävän tekstin linkkinä.
pref.munger.quote.label     = Siistimmät lainausmerkit
pref.munger.quote.help     = Korvaa merkin `` merkillä \u201C ja merkin '' merkillä \u201D.
pref.munger.rheet.label     = Rheet
pref.munger.rheet.help     = Näyttää tekstin "rheet" linkkinä; erittäin Mozilla.org-keskeinen ominaisuus.
pref.munger.talkback-link.label = Talkback-linkit
pref.munger.talkback-link.help = Näyttää tekstin "TB<luku><merkki>" linkkinä määritettyyn Talkback-pinojälkeen.
pref.munger.teletype.label   = Tasavälinen
pref.munger.teletype.help    = Näyttää pystyviivojen väliin kirjoitetun tekstin tasavälisenä. (esim. |tasavälinen|)
pref.munger.underline.label   = Alleviivaus
pref.munger.underline.help   = Näyttää alaviivojen väliin kirjoitetun tekstin alleviivattuna. (esim. _alleviivattu_)
pref.munger.word-hyphenator.label = Tavuta pitkät sanat
pref.munger.word-hyphenator.help = Asettaa pitkiin sanoihin ja osoitteisiin "tavutuspisteitä", jotta ne mahtuisivat näytölle.
pref.newTabLimit.label     = Suurin automaattisesti luotavien näkymien määrä
pref.newTabLimit.help      = Asettaa sen, kuinka monta näkymää (esim. kyselynäkymää) sallit avattavan automaattisesti. Jos raja tulee täyteen, yksityisviestit näkyvät uuden näkymän sijaan nykyisessä näkymässä. Aseta täksi arvoksi 0, jos et halua rajoittaa tätä, tai 1, jos haluat kieltää automaattisen näkymien avaamisen kokonaan.
pref.nickCompleteStr.label   = Lempinimen täydennysmerkkijono
pref.nickCompleteStr.help    = Tämä merkkijono lisätään lempinimen loppuun silloin kun se täydennetään sarkainnäppäimellä rivin alussa.
pref.nickname.label       = Lempinimi
pref.nickname.help       = Tämän nimen näkevät kaikki muut IRC:ssä ollessasi. Voit käyttää mitä haluat, mutta se ei voi sisältää "liian erikoisia" merkkejä, joten pitäydy kirjaimissa ja numeroissa.
pref.nicknameList.label     = Lempinimilista
pref.nicknameList.help     = Tämä on lista niistä lempinimistä, joita kokeillaan, jos oletuslempinimi on jo käytössä. Sinun ei tarvitse laittaa listalle oletuslempinimeäsi.
pref.notify.aggressive.label  = Aggressiiviset ilmoitukset
pref.notify.aggressive.help   = Kun joku lähettää sinulle yksityisviestin, mainitsee lempinimesi tai mainitsee jonkin silmällä pidetyistä sanoista, viestiä pidetään huomiosi saamisen arvoisena. Tämä asetus määrittää, onko sallittua välkyttää ikkunaa tai tuoda se eteen (vaihtelee käyttöjärjestelmästä toiseen) huomiosi saamiseksi.
pref.notifyList.label      = Ilmoituslista
pref.notifyList.help      = Lista lempinimistä, joiden yhteystila tarkastetaan säännöllisesti. Tämä lista tarkastetaan viiden minuutin välein ja sinulle ilmoitetaan, kun jonkun yhteystila on muuttunut.
pref.outgoing.colorCodes.label = Lähetä värikoodit
pref.outgoing.colorCodes.help  = Antaa sinun lähettää väri- ja muita mIRC-koodeja, kuten lihavointi ja alleviivaus, käyttäen erityisiä %-jaksoja. Jos tämä on valittu, kirjoita "%" nähdäksesi ponnahdusvalikon eri vaihtoehdoista.
pref.outputWindowURL.label   = Tulosteikkuna
pref.outputWindowURL.help    = Sinun ei todennäköisesti tarvitse muuttaa tätä. Tämä osoite ladataan keskustelunäkymään todellisten viestien, otsikon ym. näyttämiseksi, ja tiedoston täytyy määrittää tiettyjä merkintöjä oikein, tai muuten näet vain JavaScript-virheitä ja tyhjän keskusteluikkunan!
pref.profilePath.label     = Profiilin polku
pref.profilePath.help      = Tämä on kantasijainti kaikille ChatZillaan liittyville tiedostoille. Oletusarvoisesti komentosarjat ladataan "scripts"-alikansiosta ja lokitiedostot tallennetaan "logs"-alikansioon.
pref.proxy.typeOverride.label  = Välityspalvelimen tyyppi
pref.proxy.typeOverride.help  = Voit ohittaa normaalin välityspalvelinvalinnan määrittämällä "http", jos haluat käyttää selaimen HTTP-välityspalvelinta tai "none", jos haluat, että välityspalvelinta (edes SOCKS-välityspalvelinta) ei käytetä. Huomaa, että tämä toimii yleensä vain, jos välityspalvelimen asetukset on tehty käsin.
pref.reconnect.label      = Yhdistä uudelleen odottamattoman yhteyden katkaisun jälkeen
pref.reconnect.help       = Jos yhteytesi katkeaa odottamatta, ChatZilla voi yhdistää palvelimeen puolestasi automaattisesti.
pref.websearch.url.label    = Verkkohakujen URL
pref.websearch.url.help     = Tätä URL:aa käytetään verkkohakua suoritettaessa; hakuehtosi lisätään tämän URL:n loppuun. Voit myös käyttää valinnaista parametria %s jolloin hakuehtosi lisätään haluamaasi kohtaan URL:ssa (esim. "http://www.hakusivusto.fi/haku?q=%s". Jos tämä kenttä on jätetty tyhjäksi, selaimesi hakukonetta käytetään tämän sijaan. (Jos Chatzillaa ei ole käynnistetty selainliitännäisenä, tämän sijaan käytetään Googlea.)
pref.showModeSymbols.label   = Näytä käyttäjätilasymbolit
pref.showModeSymbols.help    = Käyttäjälistassa käyttäjän oikeudet voidaan näyttää joko tilasymboleina (@ = operaattori, % = puolioperaattori, + = äänellinen) tai värillisinä palloina ( vaaleanvihreä = operaattori, sininen = puolioperaattori, harmaa = äänellinen ja tummanvihreä = normaali). Valitse tämä, jos haluat nähdä tilasymbolit värillisten pallojen sijaan.
pref.sortUsersByMode.label   = Lajittele käyttäjät tilan mukaan
pref.sortUsersByMode.help    = Lajittelee käyttäjälistan oikeuksien mukaan (operaattorit ensin, sitten puolioperaattorit (jos palvelin tukee), äänelliset ja lopuksi kaikki muut).
pref.sound.enabled.label    = Käytössä
pref.sound.enabled.help     = Valitse tämä, jos haluat kuulla äänet, tai poista valinta, jos et halua kuulla niitä. Tämä ei ole mikään muu kuin yleinen valinta.
pref.sound.overlapDelay.label  = Päällekkäisyysviive
pref.sound.overlapDelay.help  = Asettaa ajan, jonka aikana samanlainen tapahtuma ei liipaise soitettavaksi tarkoitettua ääntä. Esim. oletusarvo 2000 ms (2 sekuntia) tarkoittaa, että vain ensimmäisen silmälläpitotäsmäyksen vuoksi soitetaan ääni, jos toinen tapahtuu alle 2 sekuntia sen jälkeen.
##pref.sound.surpressActive.label = Suppress Sounds for active view
##pref.sound.surpressActive.help = Stops sounds generated by the active view from playing if ChatZilla is the active window. Sounds from other views, or when ChatZilla is not active, will always play.
pref.sound.channel.start.label = Kanava: istunnon aloitus
pref.sound.channel.start.help  =
pref.sound.channel.event.label = Kanava: viesteihin liittymätön tapahtuma
pref.sound.channel.event.help  =
pref.sound.channel.chat.label  = Kanava: tavallinen keskustelu
pref.sound.channel.chat.help  =
pref.sound.channel.stalk.label = Kanava: silmälläpitotäsmäys
pref.sound.channel.stalk.help  =
pref.sound.user.start.label   = Käyttäjä: istunnon aloitus
pref.sound.user.start.help   =
pref.sound.user.stalk.label   = Käyttäjä: tavallinen keskustelu
pref.sound.user.stalk.help   =
pref.stalkWholeWords.label   = Pidä silmällä vain kokonaisia sanoja
pref.stalkWholeWords.help    = Tämä asetus määrittää, etsitäänkö silmällä pidettäviä sanoja kokonaisista sanoista vai alimerkkijonoista. Esim. "ChatZilla on siisti" täsmää silmällä pidettävän sanan "zilla" kanssa vain, jos tämä asetus on pois päältä.
pref.stalkWords.label      = Silmällä pidettävät sanat
pref.stalkWords.help      = Lista sanoista, joiden löytyessä tekstistä kyseinen rivi merkitään "tärkeäksi" ja huomiotasi yritetään saada, jos "Aggressiiviset ilmoitukset" on päällä.
pref.urls.store.max.label    = Suurin tallennettavien osoitteiden määrä
pref.urls.store.max.help    = Asettaa suurimman tallennettavien osoitteiden määrän. Komento "/urls" näyttää viimeisimmät 10 tallennettua osoitetta, tai enemmän, jos kirjoitat esim. "/urls 20".
pref.userlistLeft.label     = Näytä käyttäjälista vasemmalla
pref.userlistLeft.help     = Näyttää käyttäjälistan vasemmalla. Poista valinta, jos haluat nähdä käyttäjälistan oikealla.
pref.username.label       = Käyttäjätunnus
pref.username.help       = Käyttäjätunnuksesi on osa "palvelinpeitettä", joka on sinua esittävä merkkijono. Se sisältää yhteytesi palvelimen nimen ja tämän käyttäjätunnuksen. Sitä käytetään joskus automaattiseen operaattoritunnuksien antamiseen, porttikieltojen määrittämiseen ja muihin yhtä henkilöä koskeviin asioihin.
pref.usermode.label       = Käyttäjätila
pref.usermode.help       = Käyttäjätila on IRC-verkolle lähetettävä asetusmerkkijono. Se koostuu plusmerkistä ja sitä seuraavista kirjaimista, joista jokainen tarkoittaa jotain asetusta. Kirjain "i" tarkoittaa näkymättömyystilaa. Kun olet näkymättömyystilassa, lempinimesi ei näy kanavan käyttäjälistassa niille käyttäjille, jotka eivät ole samalla kanavalla sinun kanssasi. Kirjain "s" antaa sinun nähdä palvelinviestit, kuten lempinimiristiriidat. Katso lista kaikista asetuksista osoitteesta www.irchelp.org.
pref.warnOnClose.label     = Kysy jatkossa, jos yhdistetty verkkoihin
pref.warnOnClose.help      = Jos aiot lopettaa vaikka olet yhteydessä verkkoon, esiin tulee viesti, jossa kysytään, haluatko varmasti lopettaa. Poista valinta, jos et halua näin tapahtuvan.

# Preference group labels #

pref.group.general.label        = Yleiset
pref.group.general.connect.label    = Yhteys
pref.group.general.ident.label     = Tunnistetiedot
pref.group.general.log.label      = Lokinpito
pref.group.appearance.label      = Ulkoasu
pref.group.appearance.misc.label    = Sekalaista
pref.group.appearance.motif.label   = Teemat
pref.group.appearance.timestamps.label = Aikaleimat
pref.group.appearance.timestamps.help = Formaatti-asetuksessa käytetään strftime-korvannaisia. Esim. "%A %H:%M:%S" tarkoittaisi "torstai 13:37:42".
pref.group.appearance.userlist.label  = Käyttäjälista
pref.group.dcc.label          = DCC
pref.group.dcc.ports.label       = Portit
pref.group.dcc.autoAccept.label    = Automaattihyväksyntä
pref.group.munger.label        = Muotoilu
pref.group.startup.label        = Käynnistys
pref.group.startup.initialURLs.label  = Yhdistettävät osoitteet
pref.group.startup.initialScripts.label = Ladattavat komentosarjat
pref.group.lists.label         = Listat
pref.group.lists.stalkWords.label   = Silmällä pidettävät sanat
pref.group.lists.aliases.label     = Komentoaliakset
pref.group.lists.notifyList.label   = Ilmoituslista
pref.group.lists.nicknameList.label  = Lempinimilista
pref.group.lists.autoperform.label   = Automaattinen suoritus
pref.group.global.label        = Yleiset
pref.group.global.header.label     = Otsakkeet
pref.group.global.header.help     = Asettaa näkymien otsikkojen oletusnäkyvyyden. Tämän oletuksen voi korvata näkymäkohtaisesti, jos tarpeellista.
pref.group.global.links.label     = Linkit
pref.group.global.links.help      = Nämä neljä linkkiasetusta määrittävät, mitä tapahtuu, kun linkkiä napsautetaan tietyllä tavalla. Voit järjestää nämä mieltymystesi mukaan.
pref.group.global.log.label      = Pidä lokia näidentyyppisistä näkymistä
pref.group.global.log.help       = Asettaa lokinpidon oletustilan näkymiä varten. Tämän oletuksen voi korvata näkymäkohtaisesti, jos tarpeellista.
pref.group.global.maxLines.label    = Takaisinvieritysalueen koko
pref.group.global.maxLines.help    = Tämäntyyppisissä näkymissä pidettävien tekstirivien määrä. Kun raja on saavutettu, vanhoja rivejä aletaan poistaa sitä mukaa kun uusia rivejä lisätään.
pref.group.global.sounds.label     = Ääniasetukset
pref.group.global.sounds.help     =
pref.group.global.soundEvts.label   = Tapahtumaäänet
pref.group.global.soundEvts.help    = Äänet tiettyjä tapahtumia varten. Nämä ovat välilyönneillä erotettuja listoja joko "beep" tai file: -osoitteita.

# These are the prefs that get grouped #

pref.autoperform.label     = Automaattinen suoritus
pref.autoperform.help      = Nämä komennot suoritetaan, kun tähän verkkoon yhdistetään, kun tähän kanavaan liitytään tai kun tämän käyttäjän yksityiskeskustelu avataan. Komennot suoritetaan ao. järjestyksessä.
pref.autoperform.channel.label = Kanava
pref.autoperform.channel.help  = Nämä komennot suoritetaan, kun liityt johonkin kanavaan.
pref.autoperform.client.label  = Asiakasohjelma
pref.autoperform.client.help  = Nämä komennot suoritetaan, kun ChatZilla käynnistetään.
pref.autoperform.network.label = Verkko
pref.autoperform.network.help  = Nämä komennot suoritetaan, kun liityt mihin tahansa verkkoon.
pref.autoperform.user.label   = Käyttäjä
pref.autoperform.user.help   = Nämä komennot suoritetaan, kun avaat yksityiskeskustelun jonkun kanssa.

pref.networkHeader.label    = Verkot
pref.networkHeader.help     =
pref.channelHeader.label    = Kanavat
pref.channelHeader.help     =
pref.userHeader.label      = Käyttäjät
pref.userHeader.help      =
pref.dccUserHeader.label    = DCC
pref.dccUserHeader.help     =

pref.networkLog.label      = Verkot
pref.networkLog.help      =
pref.channelLog.label      = Kanavat
pref.channelLog.help      =
pref.userLog.label       = Käyttäjät
pref.userLog.help        =
pref.dccUserLog.label      = DCC
pref.dccUserLog.help      =

pref.clientMaxLines.label    = Asiakasohjelma
pref.clientMaxLines.help    =
pref.networkMaxLines.label   = Verkot
pref.networkMaxLines.help    =
pref.channelMaxLines.label   = Kanavat
pref.channelMaxLines.help    =
pref.userMaxLines.label     = Käyttäjät
pref.userMaxLines.help     =
pref.dccUserMaxLines.label   = DCC
pref.dccUserMaxLines.help    =

pref.timestamps.display.label  = Formaatti
pref.timestamps.display.help  =
pref.timestamps.label      = Käytössä
pref.timestamps.help      =

pref.msgBeep.label       = Uusi kyselynäkymä
pref.msgBeep.help        =
pref.queryBeep.label      = Kyselyviesti
pref.queryBeep.help       =
pref.stalkBeep.label      = Tärkeä viesti
pref.stalkBeep.help       =