dom/chrome/netError.dtd
author Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>
Wed, 11 Jan 2023 09:32:45 +0000
changeset 3416 a5f66bfb3bc37618c553786d7ac976845063d6a7
parent 3191 44663463782b12ccdfc2ca5b0f8d51463874f848
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Finnish (fi) localization of Firefox Co-authored-by: Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY loadError.label "Sivun lataamisvirhe">
<!ENTITY retry.label "Yritä uudestaan">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Yhteyden muodostus epäonnistui">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "<p>Selain ei onnistunut muodostamaan yhteyttä, vaikka sivusto vaikuttaakin olevan oikea.</p><ul><li>Sivusto voi olla väliaikaisesti pois toiminnasta. Yritä myöhemmin uudelleen.</li><li>Jos muutkaan sivustot eivät toimi, tarkista tietokoneen verkkoasetukset.</li><li>Onko tietokone tai verkko suojattu palomuurilla tai käytetäänkö välityspalvelinta? Virheelliset asetukset voivat haitata selaamista.</li></ul>">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Portti estetty turvallisuussyistä">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "<p>Pyydetty osoite sisältää käytettävän portin (esim. <q>mozilla.org:80</q> ottaa yhteyden mozilla.orgin porttiin 80), joka ei normaalisti ole tarpeen selatessa verkkosivuja. Selain on perunut verkkopyynnön turvallisuussyistä.</p>">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Osoitetta ei löytynyt">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<p>Selain ei löytänyt osoitteessa annettua palvelinta.</p><ul><li>Tarkista osoite kirjoitusvirheiden varalta. (esim. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> oikean muodon sijaan: <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Onko palvelinosoite varmasti olemassa? Palvelinosoitteen rekisteröinti on voinut raueta.</li><li>Jos muutkaan sivustot eivät toimi, tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja nimipalvelinasetukset.</li><li>Onko tietokone tai verkko suojattu palomuurilla tai käytetäänkö välityspalvelinta? Virheelliset asetukset voivat haitata selaamista.</li></ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "Tiedostoa ei löytynyt">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul><li>Tiedosto voi olla poistettu, siirretty tai nimetty uudelleen.</li><li>Onko tiedoston nimi ja sijainti kirjoitettu virheettömästi ja oikealla kirjainkoolla?</li><li>Onko käyttäjällä lukuoikeudet tiedostoon?</li></ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Tiedoston käyttö estettiin">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul><li>Tiedosto on voitu poistaa tai siirtää, tai ehkä siihen ei ole käyttöoikeutta.</li></ul>">

<!ENTITY generic.title "Verkkopyyntöä ei kyetä toteuttamaan">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>Tästä ongelmasta tai virheestä ei ole saatavilla lisätietoja.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Virheellinen osoite">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "<p>Annettu osoite ei ole tunnetussa muodossa. Tarkista osoitteen muoto osoitepalkista ja yritä uudelleen.</p>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Tiedonsiirto keskeytyi">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "<p>Selain muodosti yhteyden onnistuneesti, mutta yhteys katkesi siirrettäessä tietoa. Yritä myöhemmin uudestaan.</p><ul><li>Jos muutkaan sivustot eivät toimi, tarkista tietokoneen verkkoasetukset.</li><li>Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä verkon ylläpitoon tai verkkoyhteyden palveluntarjoajaan.</li></ul>">

<!ENTITY notCached.title "Dokumentti on vanhentunut">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Pyydettyä dokumenttia ei ole tallennettu selaimen väliaikaistiedostoihin.</p><ul><li>Turvallisuusvarotoimena selain ei automaattisesti lataa uudelleen luottamuksellisia dokumentteja.</li><li>Napsauta alta Yritä uudestaan ladataksesi dokumentin sivustolta uudestaan.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Yhteydettömässä tilassa">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<p>Selain on verkkoyhteydettömässä tilassa eikä voi muodostaa yhteyttä pyydettyyn kohteeseen.</p><ul><li>Onko tietokoneen verkkoyhteys toiminnassa?</li><li>Aseta selain yhteystilaan ja yritä uudelleen.</li></ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Sisällön koodausvirhe">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<p>Avattavaa sivua ei voida näyttää, koska se on pakattu virheellisesti tai muodossa, joka ei ole tuettu.</p><ul><li>Ilmoitathan sivuston omistajalle tästä ongelmasta.</li></ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Vaarallinen tiedostotyyppi">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
<ul>
  <li>Ilmoitathan ongelmasta sivuston omistajalle.</li>
</ul>
">

<!ENTITY netReset.title "Yhteys keskeytyi">
<!ENTITY netReset.longDesc "<p>Verkkoyhteys katkesi muodostettaessa yhteyttä. Yritä uudestaan.</p>">

<!ENTITY netTimeout.title "Yhteyden aikakatkaisu">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "<p>Palvelin ei vastannut yhteyspyyntöön, ja selain lopetti vastauksen odottamisen.</p><ul><li>Palvelin voi olla kovan rasituksen alainen tai väliaikaisesti huollettavana. Yritä myöhemmin uudestaan.</li><li>Jos muutkaan sivustot eivät toimi, tarkista tietokoneen verkkoasetukset.</li><li>Onko tietokone tai verkko suojattu palomuurilla tai käytetäänkö välityspalvelinta?  Virheelliset asetukset voivat haitata selaamista.</li><li>Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä verkon ylläpitoon tai verkkoyhteyden palveluntarjoajaan.</li></ul>">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Tuntematon yhteyskäytäntö">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<p>Selain ei tunnistanut osoitteessa käytettyä yhteyskäytäntöä (esim. <q>wxyz://</q>), minkä takia yhteyttä palvelimeen ei voida muodostaa.</p><ul><li>Jos yhteyttä muodostetaan multimediaa tai jotain muuta kuin tekstiä tarjoavaan palveluun, tarkista palvelimen lisävaatimukset asiakasohjelmille.</li><li>Toimiakseen selaimessa jotkin yhteyskäytännöt vaativat kolmannen osapuolen tekemän ohjelman tai liitännäisen.</li></ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Välityspalvelin kieltäytyi yhteydestä">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<p>Selain on asetettu käyttämään välityspalvelinta, mutta välityspalvelin ei hyväksynyt yhteyttä.</p><ul><li>Ovatko selaimen välityspalvelinasetukset oikeat? Tarkista asetukset ja yritä uudelleen.</li><li>Tulisiko välityspalvelimen hyväksyä yhteydet tästä verkkoyhteydestä?</li><li>Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä verkon ylläpitoon tai verkkoyhteyden palveluntarjoajaan.</li></ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Välityspalvelinta ei löytynyt">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<p>Selain on asetettu käyttämään välityspalvelinta, mutta siihen ei saatu yhteyttä.</p><ul><li>Ovatko selaimen välityspalvelinasetukset oikeat? Tarkista asetukset ja yritä uudelleen.</li><li>Onko tietokoneen verkkoyhteys toimintakykyinen?</li><li>Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä verkon ylläpitoon tai verkkoyhteyden palveluntarjoajaan.</li></ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Uudelleenohjaussilmukka">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<p>Selain on lopettanut pyydetyn kohteen lataamisen. Palvelin uudelleenohjaa yhteyspyyntöjä loputtomasti.</p><ul><li>Onko kaikki tai sivuston tarvitsemat evästeet estetty?</li><li><em>HUOM</em>: Jos sivuston evästeiden salliminen ei korjaa ongelmaa, vika on luultavasti palvelimen asetuksissa, eikä tässä tietokoneessa.</li></ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Virheellinen vastaus">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<p>Palvelin vastasi verkkopyyntöön odottamattomalla tavalla ja selain joutui keskeyttämään toiminnon.</p>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Suojatun yhteyden muodostaminen epäonnistui">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<p>Avattavaa sivua ei voida näyttää, koska vastaanotetun datan alkuperää ei kyetty varmentamaan.</p><ul><li>Ilmoitathan ongelmasta sivuston omistajalle.</li></ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Suojatun yhteyden muodostaminen epäonnistui">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul>
<li>Ongelma voi johtua palvelimen asetuksista tai jonkin toisen palvelimen vilpillisestä yrityksestä tekeytyä palvelimeksi.</li>
<li>Jos yhteyden muodostuminen palvelimeen on aiemmin onnistunut, vika voi olla väliaikainen. Yritä tällöin myöhemmin uudestaan.</li>
</ul>
">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Tai lisää poikkeussääntö…">
<!ENTITY securityOverride.warningContent "
<p>Älä lisää poikkeussääntöä, jos et ole aivan varma käyttämäsi Internet-yhteyden turvallisuudesta tai jos et ole aikaisemmin nähnyt vastaavaa varoitusta tälle palvelimelle.</p>
<p>Sivustolle voi lisätä poikkeussäännön salauksen lisäasetuksista.</p>
">

<!ENTITY cspBlocked.title "Sisällön tietosuojakäytännön estämä">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Selain esti tämän sivun latautumisen tässä yhteydessä, koska sivun sisällön tietosuojakäytäntö kieltää sen.</p>">

<!ENTITY xfoBlocked.title "Estetty X-Frame-Options-käytännön perusteella">
<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>Selain esti tätä sivua latautumasta tässä yhteydessä, koska sivu sisältää latauksen estävän X-Frame-Options-käytännön.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Sisältö vioittunut -virhe">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Avattavaa sivua ei voida näyttää, koska tiedonsiirrossa tapahtui virhe.</p><ul><li>Ilmoitathan ongelmasta sivuston omistajalle.</li></ul>">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Yhteys ei ole suojattu">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
     "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> käyttää suojaustekniikkaa, joka on vanhentunut ja haavoittuvainen hyökkäyksille. Hyökkääjä voisi helposti lukea tietoja, joiden luulit olevan suojattuja. Sivuston ylläpitäjän täytyy korjata tämä ongelma ennen kuin voit käydä sivustolla.</p><p>Virhekoodi: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY blockedByPolicy.title "Estetty sivu">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Verkkoyhteyskäytännön virhe">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Avattavaa sivua ei voida näyttää havaitun verkkoyhteyskäytännön virheen vuoksi.</p><ul><li>Ilmoitathan ongelmasta sivuston omistajalle.</li></ul>">