dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>
Sun, 14 Jul 2019 18:53:13 +0000
changeset 1964 6ec5fe9d23f7c5a2e3f095189956c893c9ddce04
parent 645 b6bd0630111e5bc3889cbbdcdce0b526979b9940
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Finnish (fi) localization of Firefox for Android Localization authors: - Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Screen reader started/stopped
screenReaderStarted = Ruudunlukija käynnistetty
screenReaderStopped = Ruudunlukija pysäytetty

# Roles
menubar    =    valikko
scrollbar   =    vierityspalkki
grip      =    otin
alert     =    huomio
menupopup   =    ponnahdusvalikko
document    =    dokumentti
pane      =    paneeli
dialog     =    ikkuna
separator   =    erotin
toolbar    =    työkalupalkki
statusbar   =    tilarivi
table     =    taulukko
columnheader  =    sarakeotsikko
rowheader   =    riviotsikko
column     =    sarake
row      =    rivi
cell      =    solu
link      =    linkki
list      =    lista
listitem    =    listan rivi
outline    =    otsikkotaso
outlineitem  =    otsikkotason rivi
pagetab    =    välilehti
propertypage  =    ominaisuussivu
graphic    =    grafiikka
switch     =    kytkin
pushbutton   =    painike
checkbutton  =    valintaruutu
radiobutton  =    valintapainike
combobox    =    monivalintakohta
progressbar  =    edistymispalkki
slider     =    valintapalkki
spinbutton   =    kiertopainike
diagram    =    kuvaaja
animation   =    animaatio
equation    =    yhtälö
buttonmenu   =    painikevalikko
whitespace   =    tyhjä tila
pagetablist  =    välilehtilista
canvas     =    piirtoalue
checkmenuitem =    valintavalikkokohta
label     =    nimi
passwordtext  =    salasanateksti
radiomenuitem =    yhden valinnan valikon kohta
textcontainer =    tekstilaatikko
togglebutton  =    joko-tai -painike
treetable   =    puutaulukko
header     =    yläotsake
footer     =    alaotsake
paragraph   =    kappale
entry     =    merkintä
caption    =    kuvateksti
heading    =    otsikko
section    =    osio
form      =    lomake
comboboxlist  =    monivalintakohtien lista
comboboxoption =    monivalintakohdan asetukset
imagemap    =    kuvakartta
listboxoption =    valinta
listbox    =    listavalinta
flatequation  =    yksinkertainen yhtälö
gridcell    =    ruudukkosolu
note      =    huomio
figure     =    kuva
definitionlist =    määritelmäluettelo
term      =    termi
definition   =    määritelmä

mathmltable       = matematiikkataulukko
mathmlcell        = solu
mathmlenclosed      = sisällytetty
mathmlfraction      = murtoluku
mathmlfractionwithoutbar = murtoluku ilman jakajaa
mathmlroot        = juuri
mathmlscripted      = komentojono
mathmlsquareroot     = neliöjuuri

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    tekstialue

base      =    perusta
close-fence  =    sulkeva aita
denominator  =    nimittäjä
numerator   =    osoittaja
open-fence   =    avaava aita
overscript   =    merkintä yllä
presubscript  =    edeltävä alaindeksi
presuperscript =    edeltävä yläindeksi
root-index   =    juuriluku
subscript   =    alaindeksi
superscript  =    yläindeksi
underscript  =    merkintä alla

# Text input types
textInputType_date  =    päivämäärä
textInputType_email =    sähköposti
textInputType_search =    haku
textInputType_tel  =    puhelinnumero
textInputType_url  =    verkko-osoite

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    otsikkotaso %S

# more sophisticated list announcement
listStart   =    Ensimmäinen kohta
listEnd    =    Viimeinen kohta
# LOCALIZATION NOTE (listItemsCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
listItemsCount =    1 kohta;#1 kohtaa

# LOCALIZATION NOTE: # %1$S is the position of the item n the set.
# %2$S is the total number of such items in the set.
# An expanded example would read "2 of 5".
objItemOfN   =    %1$S / %2$S

# Landmark announcements
banner     =    banneri
complementary =    lisäsisältöä
contentinfo  =    sisällön kuvaus
main      =    päävalikko
navigation   =    navigointi
search     =    haku

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfo = 1 sarake;#1 saraketta
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfo = ja 1 rivi;ja #1 riviä

# table or grid cell information
columnInfo = Sarake %S
rowInfo = Rivi %S
spansColumns = kattaen %S saraketta
spansRows = kattaen %S riviä

# Invoked actions
jumpAction   =   hypättiin
pressAction  =   painettiin
checkAction  =   valittiin
uncheckAction =   poistettiin valinta
onAction    =   asetettiin päälle
offAction   =   asetettiin pois päältä
selectAction  =   valittiin
unselectAction =   poistettiin valinta
openAction   =   avattiin
closeAction  =   suljettiin
switchAction  =   vaihdettiin
clickAction  =   napsautettiin
collapseAction =   kutistettiin
expandAction  =   laajennettiin
activateAction =   aktivoitiin
cycleAction  =   kierrettiin

# Live regions
# 'hidden' will be spoken when something disappears in a live region.
hidden     =   piilotettu

# Tab states
tabLoading   =   ladataan
tabLoaded   =   ladattiin
tabNew     =   uusi välilehti
tabLoadStopped =   lataaminen loppui
tabReload   =   ladataan uudestaan

# Object states
stateChecked   =  valittu
stateOn     =  päällä
stateNotChecked =  ei valittu
stateOff     =  pois päältä
statePressed   =  painettu
# No string for a not pressed toggle button
stateExpanded  =  laajennettu
stateCollapsed  =  kutistettu
stateUnavailable =  ei saatavilla
stateReadonly  =  vainluku
stateRequired  =  vaadittu
stateTraversed  =  vierailtu
stateHasPopup  =  ponnahdusikkunallinen
stateSelected  =  valittu

# App modes
editingMode  =   muokkaustila
navigationMode =   selaustila

# Quick navigation modes
quicknav_Simple   = Oletus
quicknav_Anchor   = Ankkurit
quicknav_Button   = Painikkeet
quicknav_Combobox  = Monivalintakohdat
quicknav_Landmark  = Virstanpylväät
quicknav_Entry    = Merkinnät
quicknav_FormElement = Lomake-elementit
quicknav_Graphic   = Kuvat
quicknav_Heading   = Otsikot
quicknav_ListItem  = Luetteloelementit
quicknav_Link    = Linkit
quicknav_List    = Luettelot
quicknav_PageTab   = Sivuvälilehdet
quicknav_RadioButton = Valintapainikkeet
quicknav_Separator  = Erottimet
quicknav_Table    = Taulukot
quicknav_Checkbox  = Valintaruudut

# MathML menclose notations.
# See developer.mozilla.org/docs/Web/MathML/Element/menclose#attr-notation
notation-longdiv      = jakokulma
notation-actuarial     = vakuutusmatematiikka
notation-phasorangle    = vaihekulma
notation-radical      = radikaali
notation-box        = laatikko
notation-roundedbox     = pyöristetty laatikko
notation-circle       = ympyrä
notation-left        = vasen
notation-right       = oikea
notation-top        = ylä
notation-bottom       = ala
notation-updiagonalstrike  = diagonaalinen veto ylös
notation-downdiagonalstrike = diagonaalinen veto alas
notation-verticalstrike   = pystysuora veto
notation-horizontalstrike  = vaakasuora veto
notation-updiagonalarrow  = diagonaalinen nuoli ylös
notation-madruwb      = madruwb

# Shortened role names for braille
menubarAbbr    =    valikko
scrollbarAbbr   =    vierityspalkki
gripAbbr      =    ote
alertAbbr     =    huomio
menupopupAbbr   =    valikkoikkuna
documentAbbr    =    dokumentti
paneAbbr      =    sivu
dialogAbbr     =    ikkuna
separatorAbbr   =    erotin
toolbarAbbr    =    työkalupalkki
statusbarAbbr   =    tilapalkki
tableAbbr     =    tlkko
columnheaderAbbr  =    sarakeotsikko
rowheaderAbbr   =    riviotsikko
columnAbbr     =    sarake
rowAbbr      =    rivi
cellAbbr      =    solu
linkAbbr      =    lnk
listAbbr      =    lista
listitemAbbr    =    listamerkintä
outlineAbbr    =    otsikkolista
outlineitemAbbr  =    otsikko
pagetabAbbr    =    välilehti
propertypageAbbr  =    ominaisuussivu
graphicAbbr    =    grafiikka
pushbuttonAbbr   =    pnike
checkbuttonAbbr  =    monivalintanappi
radiobuttonAbbr  =    valintanappi
comboboxAbbr    =    valintalaatikko
progressbarAbbr  =    edistymispalkki
sliderAbbr     =    vedin
spinbuttonAbbr   =    kiertopainike
diagramAbbr    =    kuvaaja
animationAbbr   =    animaatio
equationAbbr    =    yhtälö
buttonmenuAbbr   =    painikevalikko
whitespaceAbbr   =    tyhjä tila
pagetablistAbbr  =    välilehtilista
canvasAbbr     =    piirtoalue
checkmenuitemAbbr =    monivalintavalikon kohta
labelAbbr     =    nimi
passwordtextAbbr  =    salasntksti
radiomenuitemAbbr =    valintavalikon kohta
textcontainerAbbr =    tekstilaatikko
togglebuttonAbbr  =    joko-tai -painike
treetableAbbr   =    puutaulukko
headerAbbr     =    yläotsake
footerAbbr     =    alaotsake
paragraphAbbr   =    kappale
entryAbbr     =    merkintä
captionAbbr    =    kuvateksti
headingAbbr    =    otsikko
sectionAbbr    =    osio
formAbbr      =    lomake
comboboxlistAbbr  =    valintalaatikkolista
comboboxoptionAbbr =    valintalaatikon vaihtoehto
imagemapAbbr    =    kuvakrt
listboxoptionAbbr =    vaihtoehto
listboxAbbr    =    listalaatikko
flatequationAbbr  =    tasoyhtälö
gridcellAbbr    =    ruudukkosolu
noteAbbr      =    merkintä
figureAbbr     =    kuva
definitionlistAbbr =    määrittelylista
termAbbr      =    termi
definitionAbbr   =    määrittely
textareaAbbr    =    tkstalue

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfoAbbr = #1s;#1s
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfoAbbr = #1r;#1r
cellInfoAbbr = s%Sr%S

stateCheckedAbbr = (x)
stateUncheckedAbbr = ( )
statePressedAbbr = (x)
stateUnpressedAbbr = ( )

mathmlenclosedAbbr      = sisällytetty
mathmltableAbbr       = taul
mathmlcellAbbr        = solu
mathmlfractionAbbr      = murto
mathmlfractionwithoutbarAbbr = murto ilman jakajaa
mathmlrootAbbr        = juuri
mathmlscriptedAbbr      = sarja
mathmlsquarerootAbbr     = neliöjuuri

baseAbbr      = perusta
close-fenceAbbr  = close
denominatorAbbr  = den
numeratorAbbr   = num
open-fenceAbbr   = open
overscriptAbbr   = over
presubscriptAbbr  = presub
presuperscriptAbbr = presup
root-indexAbbr   = index
subscriptAbbr   = sub
superscriptAbbr  = sup
underscriptAbbr  = under

notation-longdivAbbr      = longdiv
notation-actuarialAbbr     = act
notation-phasorangleAbbr    = phasang
notation-radicalAbbr      = rad
notation-boxAbbr        = box
notation-roundedboxAbbr     = rndbox
notation-circleAbbr       = circ
notation-leftAbbr        = lft
notation-rightAbbr       = rght
notation-topAbbr        = top
notation-bottomAbbr       = bot
notation-updiagonalstrikeAbbr  = updiagstrike
notation-downdiagonalstrikeAbbr = dwndiagstrike
notation-verticalstrikeAbbr   = vstrike
notation-horizontalstrikeAbbr  = hstrike
notation-updiagonalarrowAbbr  = updiagarrow
notation-madruwbAbbr      = madruwb