browser/browser/preferences/preferences.ftl
author Lasse Liehu <lasse.liehu@iki.fi>
Mon, 21 Oct 2019 23:55:02 +0000
changeset 2098 ea94924b203e2f35e0da10e1d1278ca9ff58c8ec
parent 2097 37a4e6c2d487b59da14df0fc33da5dde21e6ac6b
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Finnish (fi) localization of Firefox Localization authors: - Teemu <teemu.kaiturinmaki@gmail.com> - Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi> - Lasse Liehu <lasse.liehu@iki.fi>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

do-not-track-description = Lähetä sivustoille Älä seuraa -signaali, että et halua sinua seurattavan
do-not-track-learn-more = Lue lisää
do-not-track-option-default-content-blocking-known =
  .label = Vain, kun { -brand-short-name } on asetettu estämään tunnetut seuraimet
do-not-track-option-always =
  .label = Aina
pref-page =
  .title =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Asetukset
      *[other] Asetukset
    }
# This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
# in order to make the entire placeholder string visible
#
# Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
#
# Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
# is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
# Do not translate.
search-input-box =
  .style = width: 15.4em
  .placeholder =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Hae asetuksista
      *[other] Hae asetuksista
    }
managed-notice = Organisaatiosi hallitsee selaimesi asetuksia.
pane-general-title = Yleiset
category-general =
  .tooltiptext = { pane-general-title }
pane-home-title = Aloitussivu
category-home =
  .tooltiptext = { pane-home-title }
pane-search-title = Haku
category-search =
  .tooltiptext = { pane-search-title }
pane-privacy-title = Tietosuoja ja turvallisuus
category-privacy =
  .tooltiptext = { pane-privacy-title }
pane-sync-title2 = { -sync-brand-short-name }
category-sync2 =
  .tooltiptext = { pane-sync-title2 }
help-button-label = { -brand-short-name }-tuki
addons-button-label = Laajennukset ja teemat
focus-search =
  .key = f
close-button =
  .aria-label = Sulje

## Browser Restart Dialog

feature-enable-requires-restart = { -brand-short-name } täytyy käynnistää uudestaan, jotta ominaisuus voidaan ottaa käyttöön.
feature-disable-requires-restart = { -brand-short-name } täytyy käynnistää uudestaan, jotta ominaisuus voidaan poistaa käytöstä.
should-restart-title = Käynnistä { -brand-short-name } uudestaan
should-restart-ok = Käynnistä { -brand-short-name } uudestaan nyt
cancel-no-restart-button = Peruuta
restart-later = Käynnistä uudestaan myöhemmin

## Extension Control Notifications
##
## These strings are used to inform the user
## about changes made by extensions to browser settings.
##
## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
##
## Variables:
##  $name (String): name of the extension

# This string is shown to notify the user that their home page
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-homepage-override = Laajennus, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, hallitsee aloitussivua.
# This string is shown to notify the user that their new tab page
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-new-tab-url = Laajennus, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, hallitsee Uusi välilehti -sivua.
# This string is shown to notify the user that their notifications permission
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-web-notifications = Laajennus, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, hallitsee tätä asetusta.
# This string is shown to notify the user that the default search engine
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-default-search = Laajennus, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, on asettanut oletushakukoneen.
# This string is shown to notify the user that Container Tabs
# are being enabled by an extension.
extension-controlled-privacy-containers = Laajennus, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, vaatii eristetyt välilehdet.
# This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
# preferences are being controlled by an extension.
extension-controlled-websites-content-blocking-all-trackers = Laajennus, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, hallitsee tätä asetusta.
# This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
# are being controlled by an extension.
extension-controlled-proxy-config = Laajennus, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, hallitsee { -brand-short-name }-selaimen verkkoyhteysasetuksia.
# This string is shown after the user disables an extension to notify the user
# how to enable an extension that they disabled.
#
# <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
# <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
extension-controlled-enable = Ota laajennus käyttöön siirtymällä <img data-l10n-name="addons-icon"/> Lisäosat -sivulle <img data-l10n-name="menu-icon"/>-valikosta.

## Preferences UI Search Results

search-results-header = Hakutulokset
# `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
search-results-empty-message =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Ei hakutuloksia asetuksista haulle ”<span data-l10n-name="query"></span>”.
    *[other] Ei hakutuloksia asetuksista haulle ”<span data-l10n-name="query"></span>”.
  }
search-results-help-link = Tarvitsetko apua? Avaa <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name }-tuki</a>

## General Section

startup-header = Käynnistys
# { -brand-short-name } will be 'Firefox Developer Edition',
# since this setting is only exposed in Firefox Developer Edition
separate-profile-mode =
  .label = Salli { -brand-short-name }in ja Firefoxin olla käynnissä samaan aikaan
use-firefox-sync = Vinkki: Tämä vaatii erilliset käyttäjäprofiilit. Synkronoi profiilien tiedot { -sync-brand-short-name }-palvelulla.
get-started-not-logged-in = Kirjaudu { -sync-brand-short-name }-palveluun…
get-started-configured = Avaa { -sync-brand-short-name }-asetukset
always-check-default =
  .label = Tarkista aina, onko { -brand-short-name } oletusselain
  .accesskey = i
is-default = { -brand-short-name } on järjestelmän oletusselain
is-not-default = { -brand-short-name } ei ole järjestelmän oletusselain
set-as-my-default-browser =
  .label = Aseta oletukseksi…
  .accesskey = e
startup-restore-previous-session =
  .label = Palauta edellinen istunto
  .accesskey = P
startup-restore-warn-on-quit =
  .label = Varoita, kun selainta ollaan sulkemassa
disable-extension =
  .label = Poista laajennus käytöstä
tabs-group-header = Välilehdet
ctrl-tab-recently-used-order =
  .label = Ctrl+Tab selaa välilehtiä käyttöjärjestyksessä alkaen viimeisimmästä
  .accesskey = s
open-new-link-as-tabs =
  .label = Avaa linkit välilehtiin uusien ikkunoiden sijasta
  .accesskey = A
warn-on-close-multiple-tabs =
  .label = Varoita, kun olen sulkemassa useita välilehtiä
  .accesskey = V
warn-on-open-many-tabs =
  .label = Varoita, kun useiden välilehtien avaaminen voi hidastaa { -brand-short-name }ia
  .accesskey = r
switch-links-to-new-tabs =
  .label = Siirry linkistä avattuun välilehteen heti
  .accesskey = h
show-tabs-in-taskbar =
  .label = Näytä esikatselut välilehdistä Windowsin tehtäväpalkissa
  .accesskey = y
browser-containers-enabled =
  .label = Käytä eristettyjä välilehtiä
  .accesskey = v
browser-containers-learn-more = Lue lisää
browser-containers-settings =
  .label = Asetukset…
  .accesskey = e
containers-disable-alert-title = Suljetaanko kaikki eristetyt välilehdet?
containers-disable-alert-desc =
  { $tabCount ->
    [one] Jos poistat eristetyt välilehdet käytöstä nyt, { $tabCount } eristetty välilehti suljetaan. Haluatko varmasti poistaa eristetyt välilehdet käytöstä?
    *[other] Jos poistat eristetyt välilehdet käytöstä nyt, { $tabCount } eristettyä välilehteä suljetaan. Haluatko varmasti poistaa eristetyt välilehdet käytöstä?
  }
containers-disable-alert-ok-button =
  { $tabCount ->
    [one] Sulje { $tabCount } eristetty välilehti
    *[other] Sulje { $tabCount } eristettyä välilehteä
  }
containers-disable-alert-cancel-button = Pidä käytössä
containers-remove-alert-title = Poistetaanko tämä eristystila?
# Variables:
#  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
containers-remove-alert-msg =
  { $count ->
    [one] Jos poistat tämän eristystilan nyt, { $count } eristetty välilehti suljetaan. Haluatko varmasti poistaa eristystilan?
    *[other] Jos poistat tämän eristystilan nyt, { $count } eristettyä välilehteä suljetaan. Haluatko varmasti poistaa eristystilan?
  }
containers-remove-ok-button = Poista eristystila
containers-remove-cancel-button = Älä poista eristystilaa

## General Section - Language & Appearance

language-and-appearance-header = Kieli ja ulkoasu
fonts-and-colors-header = Kirjasinlajit ja värit
default-font = Oletuskirjasinlaji
  .accesskey = t
default-font-size = Koko
  .accesskey = O
advanced-fonts =
  .label = Lisäasetukset…
  .accesskey = a
colors-settings =
  .label = Värit…
  .accesskey = ä
language-header = Kieli
choose-language-description = Valitse kielet, joilla sivut näytetään
choose-button =
  .label = Valitse…
  .accesskey = V
choose-browser-language-description = Valitse kielet, joilla { -brand-short-name }in valikot, viestit ja ilmoitukset näytetään.
manage-browser-languages-button =
  .label = Valitse lisäkielet…
  .accesskey = k
confirm-browser-language-change-description = Käytä näitä muutoksia käynnistämällä { -brand-short-name } uudestaan
confirm-browser-language-change-button = Käytä ja käynnistä uudestaan
translate-web-pages =
  .label = Käännä sivustojen sisältö
  .accesskey = n
# The <img> element is replaced by the logo of the provider
# used to provide machine translations for web pages.
translate-attribution = Sivujen kääntäjä <img data-l10n-name="logo"/>
translate-exceptions =
  .label = Poikkeukset…
  .accesskey = i
check-user-spelling =
  .label = Oikolue käyttäjän kirjoitukset
  .accesskey = l

## General Section - Files and Applications

files-and-applications-title = Tiedostot ja ohjelmat
download-header = Lataukset
download-save-to =
  .label = Tallenna kansioon
  .accesskey = T
download-choose-folder =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Valitse…
      *[other] Selaa…
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [macos] V
      *[other] S
    }
download-always-ask-where =
  .label = Kysy aina tiedoston tallennuskansio
  .accesskey = n
applications-header = Ohjelmat
applications-description = Valitse, miten { -brand-short-name } käsittelee verkosta lataamasi tiedostot tai verkkoa selatessa käyttämäsi ohjelmat.
applications-filter =
  .placeholder = Etsi tiedostotyyppejä tai ohjelmia
applications-type-column =
  .label = Sisältötyyppi
  .accesskey = S
applications-action-column =
  .label = Toiminto
  .accesskey = o
# Variables:
#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
applications-file-ending = { $extension }-tiedosto
applications-action-save =
  .label = Tallenna tiedosto
# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app =
  .label = Käytä ohjelmaa { $app-name }
# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app-default =
  .label = Käytä ohjelmaa { $app-name } (oletus)
applications-use-other =
  .label = Valitse uusi apuohjelma…
applications-select-helper = Valitse uusi apuohjelma
applications-manage-app =
  .label = Sovellusten tiedot…
applications-always-ask =
  .label = Kysy aina
applications-type-pdf = Portable Document Format (PDF)
# Variables:
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-type-pdf-with-type = { applications-type-pdf } ({ $type })
# Variables:
#  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
# Variables:
#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-file-ending-with-type = { applications-file-ending } ({ $type })
# Variables:
#  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
applications-use-plugin-in =
  .label = Käytä liitännäistä { $plugin-name } (ohjelmassa { -brand-short-name })
applications-preview-inapp =
  .label = Esikatsele { -brand-short-name }issa

## The strings in this group are used to populate
## selected label element based on the string from
## the selected menu item.

applications-use-plugin-in-label =
  .value = { applications-use-plugin-in.label }
applications-action-save-label =
  .value = { applications-action-save.label }
applications-use-app-label =
  .value = { applications-use-app.label }
applications-preview-inapp-label =
  .value = { applications-preview-inapp.label }
applications-always-ask-label =
  .value = { applications-always-ask.label }
applications-use-app-default-label =
  .value = { applications-use-app-default.label }
applications-use-other-label =
  .value = { applications-use-other.label }drm-content-header = Käyttöoikeuksien hallintaa (DRM) käyttävä sisältö
play-drm-content =
  .label = Toista DRM-suojattua sisältöä
  .accesskey = D
play-drm-content-learn-more = Lue lisää
update-application-title = Selaimen päivitykset
update-application-description = Pidä { -brand-short-name } ajan tasalla parhaan suorituskyvyn, vakauden ja turvallisuuden vuoksi.
update-application-version = Versio { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Mitä uutta</a>
update-history =
  .label = Näytä päivityshistoria…
  .accesskey = N
update-application-allow-description = { -brand-short-name }in päivitystapa
update-application-auto =
  .label = Asenna päivitykset automaattisesti (suositellaan)
  .accesskey = A
update-application-check-choose =
  .label = Hae päivitykset, mutta anna sinun päättää asennetaanko ne
  .accesskey = e
update-application-manual =
  .label = Älä hae päivityksiä (ei suositella)
  .accesskey = Ä
update-application-warning-cross-user-setting = Tämä asetus koskee kaikkia Windows-tilejä ja { -brand-short-name }-profiileja, jotka käyttävät tätä { -brand-short-name }-asennusta.
update-application-use-service =
  .label = Asenna päivitykset taustalla toimivalla palvelulla
  .accesskey = u
update-enable-search-update =
  .label = Päivitä hakukoneet automaattisesti
  .accesskey = k
update-pref-write-failure-title = Kirjoittaminen epäonnistui
# Variables:
#  $path (String) - Path to the configuration file
update-pref-write-failure-message = Asetuksen tallentaminen epäonnistui. Ei voitu kirjoittaa tiedostoon: { $path }
update-setting-write-failure-title = Päivitysasetusten tallennusvirhe
# Variables:
#  $path (String) - Path to the configuration file
# The newlines between the main text and the line containing the path is
# intentional so the path is easier to identify.
update-setting-write-failure-message =
  { -brand-short-name } havaitsi virheen eikä tallentanut tätä muutosta. Huomaa, että tämän päivitysasetuksen muuttaminen vaatii oikeuden kirjoittaa alla olevaan tiedostoon. Sinä tai järjestelmän ylläpitäjä voi pystyä ratkaisemaan virheen antamalla täydet oikeudet tähän tiedostoon Käyttäjät-ryhmälle.
  
  Ei onnistuttu kirjoittamaan tiedostoon: { $path }
update-in-progress-title = Päivitys meneillään
update-in-progress-message = Haluatko, että { -brand-short-name } jatkaa tämän päivityksen asentamista?
update-in-progress-ok-button = &Hylkää
# Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
# method of closing the UI will not discard the update.
update-in-progress-cancel-button = &Jatka

## General Section - Performance

performance-title = Suorituskyky
performance-use-recommended-settings-checkbox =
  .label = Käytä suositeltuja suorituskykyasetuksia
  .accesskey = u
performance-use-recommended-settings-desc = Nämä asetukset sovitetaan tietokoneesi laitteiston ja käyttöjärjestelmän kanssa.
performance-settings-learn-more = Lue lisää
performance-allow-hw-accel =
  .label = Käytä laitteistokiihdytystä jos mahdollista
  .accesskey = K
performance-limit-content-process-option = Sisältöprosessien yläraja
  .accesskey = i
performance-limit-content-process-enabled-desc = Useammat sisältöprosessit parantavat suorituskykyä käytettäessä useita välilehtiä, mutta kuluttavat myös enemmän muistia.
performance-limit-content-process-blocked-desc = Sisältöprosessien määrän muokkaaminen on mahdollista vain useaa prosessia hyödyntävällä { -brand-short-name }illa. <a data-l10n-name="learn-more">Lue, miten usean prosessin hyödyntämisen tilanteen voi tarkistaa</a>
# Variables:
#  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
performance-default-content-process-count =
  .label = { $num } (oletus)

## General Section - Browsing

browsing-title = Selaus
browsing-use-autoscroll =
  .label = Vieritä sivua automaattisesti
  .accesskey = V
browsing-use-smooth-scrolling =
  .label = Vieritä sivua portaattomasti
  .accesskey = e
browsing-use-onscreen-keyboard =
  .label = Näytä kosketusnäppäimistö tarvittaessa
  .accesskey = N
browsing-use-cursor-navigation =
  .label = Liiku sivuilla nuolinäppäimillä
  .accesskey = s
browsing-search-on-start-typing =
  .label = Ala etsiä tekstistä heti kirjoitettaessa
  .accesskey = A
browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
  .label = Käytä kuva kuvassa -video-ohjaimia
  .accesskey = K
browsing-picture-in-picture-learn-more = Lue lisää
browsing-cfr-recommendations =
  .label = Suosittele laajennuksia selaamisen yhteydessä
  .accesskey = S
browsing-cfr-features =
  .label = Suosittele ominaisuuksia selaamisen yhteydessä
  .accesskey = u
browsing-cfr-recommendations-learn-more = Lue lisää

## General Section - Proxy

network-settings-title = Verkkoasetukset
network-proxy-connection-description = Muokkaa { -brand-short-name }-selaimen verkkoyhteysasetuksia.
network-proxy-connection-learn-more = Lue lisää
network-proxy-connection-settings =
  .label = Asetukset…
  .accesskey = A

## Home Section

home-new-windows-tabs-header = Uudet ikkunat ja välilehdet
home-new-windows-tabs-description2 = Valitse, mitä näet kun avaat aloitussivun, uuden ikkunan tai uuden välilehden.

## Home Section - Home Page Customization

home-homepage-mode-label = Aloitussivu ja uudet ikkunat
home-newtabs-mode-label = Uudet välilehdet
home-restore-defaults =
  .label = Palauta oletukset
  .accesskey = P
# "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
# while "Home" and "(Default)" can be localized.
home-mode-choice-default =
  .label = Firefox-aloitussivu (oletus)
home-mode-choice-custom =
  .label = Omat osoitteet…
home-mode-choice-blank =
  .label = Tyhjä sivu
home-homepage-custom-url =
  .placeholder = Liitä osoite…
# This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
# your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
# standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
# be identical.
use-current-pages =
  .label =
    { $tabCount ->
      [1] Käytä avointa sivua
      *[other] Käytä avoimia sivuja
    }
  .accesskey = K
choose-bookmark =
  .label = Käytä kirjanmerkkiä…
  .accesskey = m

## Home Section - Firefox Home Content Customization

home-prefs-content-header = Firefox-aloitussivun sisältö
home-prefs-content-description = Valitse Firefox-aloitussivulle haluamasi sisältö.
home-prefs-search-header =
  .label = Verkkohaku
home-prefs-topsites-header =
  .label = Ykkössivustot
home-prefs-topsites-description = Useimmin vierailemasi sivustot
# Variables:
# $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".
home-prefs-recommended-by-header =
  .label = Suositukset lähteestä { $provider }
home-prefs-recommended-by-description = Hyvää sisältöä kaikkialta verkosta, juuri sinulle
home-prefs-recommended-by-learn-more = Kuinka se toimii
home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
  .label = Sponsoroidut tarinat
home-prefs-highlights-header =
  .label = Nostot
home-prefs-highlights-description = Valikoima sivustoja, joilla olet käynyt tai jotka olet tallentanut
home-prefs-highlights-option-visited-pages =
  .label = Vieraillut sivustot
home-prefs-highlights-options-bookmarks =
  .label = Kirjanmerkit
home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
  .label = Viimeisimmät lataukset
home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
  .label = { -pocket-brand-name }iin tallennetut sivut
# For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
# Alternative translation options: "Small Note" or something that
# expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
# and non-essential but also not entirely trivial and useless.
home-prefs-snippets-header =
  .label = Tiedonmuruset
home-prefs-snippets-description = Päivitykset { -vendor-short-name }lta ja { -brand-product-name }ilta
home-prefs-sections-rows-option =
  .label =
    { $num ->
      [one] { $num } rivi
      *[other] { $num } riviä
    }

## Search Section

search-bar-header = Hakupalkki
search-bar-hidden =
  .label = Käytä osoitepalkkia hakemiseen ja sivuille siirtymiseen
search-bar-shown =
  .label = Lisää hakupalkki työkalupalkkiin
search-engine-default-header = Oletushakukone
search-engine-default-desc = Valitse oletushakukone, jota käytetään osoite- ja hakupalkissa.
search-engine-default-desc-2 = Tämä on oletushakukone, jota käytetään osoite- ja hakupalkeissa. Voit vaihtaa sen milloin hyvänsä.
search-engine-default-private-desc-2 = Valitse eri oletushakukone vain yksityisiin ikkunoihin
search-separate-default-engine =
  .label = Käytä tätä hakukonetta yksityisissä ikkunoissa
  .accesskey = K
search-suggestions-header = Hakuehdotukset
search-suggestions-desc = Valitse, millä tavalla hakukoneiden ehdotukset näkyvät.
search-suggestions-option =
  .label = Näytä hakuehdotuksia
  .accesskey = N
search-show-suggestions-url-bar-option =
  .label = Näytä hakuehdotukset osoitepalkkihauissa
  .accesskey = o
# This string describes what the user will observe when the system
# prioritizes search suggestions over browsing history in the results
# that extend down from the address bar. In the original English string,
# "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
# (appearing before).
search-show-suggestions-above-history-option =
  .label = Näytä hakuehdotukset osoitepalkin tuloksissa ennen selaushistoriaa
search-show-suggestions-private-windows =
  .label = Näytä hakuehdotukset yksityisissä ikkunoissa
suggestions-addressbar-settings = Muuta selaushistorian, kirjanmerkkien ja välilehtien ehdotusten asetuksia
search-suggestions-cant-show = Hakuehdotuksia ei näytetä osoitepalkista tehtävistä hauista, koska olet valinnut, että { -brand-short-name } ei muista historiaa.
search-one-click-header = Hakukoneet pikavalikossa
search-one-click-desc = Valitse vaihtoehtoiset hakukoneet, jotka ilmestyvät osoite- ja hakupalkin alalaitaan, kun alat kirjoittaa hakusanoja.
search-choose-engine-column =
  .label = Hakukone
search-choose-keyword-column =
  .label = Pikakomento
search-restore-default =
  .label = Palauta oletushakukoneet
  .accesskey = a
search-remove-engine =
  .label = Poista
  .accesskey = P
search-find-more-link = Etsi lisää hakukoneita
# This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
# ('Duplicate' is an adjective)
search-keyword-warning-title = Pikakomento jo käytössä
# Variables:
#  $name (String) - Name of a search engine.
search-keyword-warning-engine = Annettu pikakomento on jo kirjanmerkillä ”{ $name }”. Kirjoita uusi pikakomento.
search-keyword-warning-bookmark = Annettu pikakomento on jo toisella kirjanmerkillä. Kirjoita uusi pikakomento.

## Containers Section

containers-back-link = « Siirry takaisin
containers-header = Eristetyt välilehdet
containers-add-button =
  .label = Lisää uusi eristystila
  .accesskey = L
containers-preferences-button =
  .label = Asetukset
containers-remove-button =
  .label = Poista

## Sync Section - Signed out


## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").

sync-signedout-caption = Pidä oma selain aina mukanasi
sync-signedout-description = Synkronoi kirjanmerkit, sivuhistoria, välilehdet, salasanat, lisäosat ja asetukset kaikilla laitteillasi.
sync-signedout-account-title = Yhdistä { -fxaccount-brand-name(case: "illative") }
sync-signedout-account-create = Eikö sinulla ole tiliä? Aloitetaan
  .accesskey = E
sync-signedout-account-signin =
  .label = Kirjaudu sisään…
  .accesskey = i
# This message contains two links and two icon images.
#  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
#  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
#  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
#  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
#
# They can be moved within the sentence as needed to adapt
# to your language, but should not be changed or translated.
sync-mobile-promo = Lataa Firefox <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Androidille</a> tai <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS:lle</a> ja synkronoi tietosi kannettavalle laitteellesi.

## Sync Section - Signed in


## Firefox Account - Signed in

sync-profile-picture =
  .tooltiptext = Vaihda kuva
sync-disconnect =
  .label = Katkaise yhteys…
  .accesskey = y
sync-sign-out =
  .label = Kirjaudu ulos…
  .accesskey = K
sync-manage-account = Hallinnoi tiliä
  .accesskey = H
sync-signedin-unverified = Sähköpostiosoitetta { $email } ei ole vahvistettu.
sync-signedin-login-failure = Kirjaudu sisään palauttaaksesi osoitteen { $email } yhteyden
sync-resend-verification =
  .label = Lähetä vahvistus uudestaan
  .accesskey = v
sync-remove-account =
  .label = Poista tili
  .accesskey = P
sync-sign-in =
  .label = Kirjaudu sisään
  .accesskey = r
sync-signedin-settings-header = Synkronointiasetukset
sync-signedin-settings-desc = Valitse tiedot, jotka synkronoidaan niiden laitteiden kanssa, joilla käytät { -brand-short-name }ia.

## Sync section - enabling or disabling sync.

prefs-syncing-on = Synkronointi: PÄÄLLÄ
prefs-syncing-off = Synkronointi: POIS PÄÄLTÄ
prefs-sync-offer-setup-label = Synkronoi kirjanmerkit, historia, välilehdet, salasanat, lisäosat ja asetukset kaikkien laitteidesi välillä.
prefs-sync-now =
  .labelnotsyncing = Synkronoi nyt
  .accesskeynotsyncing = N
  .labelsyncing = Synkronoidaan…

## The list of things currently syncing.

sync-currently-syncing-heading = Näitä synkronoidaan parhaillaan:
sync-currently-syncing-bookmarks = Kirjanmerkit
sync-currently-syncing-history = Historia
sync-currently-syncing-tabs = Avoimet välilehdet
sync-currently-syncing-logins-passwords = Käyttäjätunnukset ja salasanat
sync-currently-syncing-addresses = Osoitteet
sync-currently-syncing-creditcards = Luottokortit
sync-currently-syncing-addons = Lisäosat
sync-currently-syncing-prefs =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Asetukset
    *[other] Asetukset
  }
sync-change-options =
  .label = Muuta…
  .accesskey = M

## The "Choose what to sync" dialog.

sync-choose-what-to-sync-dialog =
  .title = Valitse, mitä synkronoidaan
  .style = width: 36em; min-height: 35em;
  .buttonlabelaccept = Tallenna muutokset
  .buttonaccesskeyaccept = T
  .buttonlabelextra2 = Katkaise yhteys…
  .buttonaccesskeyextra2 = K
sync-engine-bookmarks =
  .label = Kirjanmerkit
  .accesskey = K
sync-engine-history =
  .label = Sivuhistoria
  .accesskey = S
sync-engine-tabs =
  .label = Avoimet välilehdet
  .tooltiptext = Lista kaikilla synkronoiduilla laitteilla auki olevista välilehdistä
  .accesskey = V
sync-engine-logins =
  .label = Kirjautumistiedot
  .tooltiptext = Tallentamasi käyttäjätunnukset ja salasanat
  .accesskey = r
sync-engine-logins-passwords =
  .label = Käyttäjätunnukset ja salasanat
  .tooltiptext = Tallentamasi käyttäjätunnukset ja salasanat
  .accesskey = u
sync-engine-addresses =
  .label = Osoitteet
  .tooltiptext = Tallentamasi postiosoitteet (vain Firefoxin työpöytäversiossa)
  .accesskey = O
sync-engine-creditcards =
  .label = Luottokortit
  .tooltiptext = Nimet, numerot ja vanheneminen (vain Firefoxin työpöytäversiossa)
  .accesskey = u
sync-engine-addons =
  .label = Lisäosat
  .tooltiptext = Firefoxin työpöytäversion laajennukset ja teemat
  .accesskey = i
sync-engine-prefs =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Asetukset
      *[other] Asetukset
    }
  .tooltiptext = Muuttamasi yleiset asetukset sekä tietosuoja- ja turvallisuusasetukset
  .accesskey = e

## The device name controls.

sync-device-name-header = Laitteen nimi
sync-device-name-change =
  .label = Muuta laitteen nimeä…
  .accesskey = M
sync-device-name-cancel =
  .label = Peruuta
  .accesskey = P
sync-device-name-save =
  .label = Tallenna
  .accesskey = T
sync-connect-another-device = Yhdistä toinen laite
sync-manage-devices = Hallitse laitteita
sync-fxa-begin-pairing = Parita laite
sync-tos-link = Käyttöehdot
sync-fxa-privacy-notice = Tietosuojakäytäntö

## Privacy Section

privacy-header = Selaimen tietosuoja

## Privacy Section - Forms

logins-header = Käyttäjätunnukset ja salasanat
forms-ask-to-save-logins =
  .label = Ehdota sivustojen käyttäjätunnusten ja salasanojen tallentamista
  .accesskey = v
forms-exceptions =
  .label = Poikkeukset…
  .accesskey = e
forms-generate-passwords =
  .label = Ehdota ja luo vahvoja salasanoja
  .accesskey = u
forms-breach-alerts =
  .label = Näytä hälytykset salasanoista sivustoille, jotka ovat kokeneet tietomurron
  .accesskey = h
forms-breach-alerts-learn-more-link = Lue lisää
forms-fill-logins-and-passwords =
  .label = Täytä automaattisesti käyttäjätunnukset ja salasanat
  .accesskey = T
forms-saved-logins =
  .label = Tallennetut kirjautumistiedot…
  .accesskey = k
forms-master-pw-use =
  .label = Käytä pääsalasanaa
  .accesskey = K
forms-master-pw-change =
  .label = Muuta pääsalasanaa…
  .accesskey = M
forms-master-pw-fips-title = Olet FIPS-tilassa ja se vaatii pääsalasanan.
forms-master-pw-fips-desc = Salasanan vaihto epäonnistui

## Privacy Section - History

history-header = Historiatiedot
# This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
# (Remember history, etc.).
# In English it visually creates a full sentence, e.g.
# "Firefox will" + "Remember history".
#
# If this doesn't work for your language, you can translate this message:
#  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
#   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
#  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
history-remember-label = { -brand-short-name } säilyttää
  .accesskey = F
history-remember-option-all =
  .label = Täydelliset historiatiedot
history-remember-option-never =
  .label = Ei mitään historiatietoja
history-remember-option-custom =
  .label = Valitut historiatiedot
history-remember-description = { -brand-short-name } kerää ja säilyttää selaus-, lataus-, lomake- ja hakuhistorian.
history-dontremember-description = { -brand-short-name } toimii aina kuten yksityisessä selaustilassa, eikä säilytä mitään historiatietoja.
history-private-browsing-permanent =
  .label = Selaa aina yksityinen selaus -tilassa
  .accesskey = y
history-remember-browser-option =
  .label = Säilytä selaushistoria ja tieto latauksista
  .accesskey = ä
history-remember-search-option =
  .label = Säilytä lomakkeiden ja hakupalkin tiedot
  .accesskey = d
history-clear-on-close-option =
  .label = Poista historiatiedot kun { -brand-short-name } suljetaan
  .accesskey = o
history-clear-on-close-settings =
  .label = Asetukset…
  .accesskey = u
history-clear-button =
  .label = Tyhjennä historia…
  .accesskey = T

## Privacy Section - Site Data

sitedata-header = Evästeet ja sivustotiedot
sitedata-total-size-calculating = Lasketaan sivustotietojen ja välimuistin kokoa…
# Variables:
#  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
#  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
sitedata-total-size = Evästeet, sivustotiedot ja välimuisti vievät tällä hetkellä { $value } { $unit } levytilaa.
sitedata-learn-more = Lue lisää
sitedata-delete-on-close =
  .label = Poista evästeet ja sivustotiedot, kun { -brand-short-name } suljetaan
  .accesskey = s
sitedata-delete-on-close-private-browsing = Pysyvässä yksityisessä selaustilassa evästeet ja sivustotiedot poistetaan aina, kun { -brand-short-name } suljetaan.
sitedata-allow-cookies-option =
  .label = Hyväksy evästeet ja sivustotiedot
  .accesskey = H
sitedata-disallow-cookies-option =
  .label = Estä evästeet ja sivustotiedot
  .accesskey = E
# This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
# The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
sitedata-block-desc = Tyyppi
  .accesskey = T
sitedata-option-block-trackers =
  .label = Kolmannen osapuolen seuraimet
sitedata-option-block-cross-site-trackers =
  .label = Sivustorajat ylittävät seuraimet
sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers =
  .label = Sivustorajat ylittävät ja sosiaalisen median seuraimet
sitedata-option-block-unvisited =
  .label = Evästeet vierailemattomilta sivustoilta
sitedata-option-block-all-third-party =
  .label = Kaikki 3. osapuolen evästeet (voi aiheuttaa sivustovirheitä)
sitedata-option-block-all =
  .label = Kaikki evästeet (aiheuttaa sivustovirheitä)
sitedata-clear =
  .label = Tyhjennä tiedot…
  .accesskey = y
sitedata-settings =
  .label = Hallitse tietoja…
  .accesskey = H
sitedata-cookies-permissions =
  .label = Hallitse oikeuksia…
  .accesskey = o

## Privacy Section - Address Bar

addressbar-header = Osoitepalkki
addressbar-suggest = Ehdota osoitepalkissa sivuja
addressbar-locbar-history-option =
  .label = selaushistoriasta
  .accesskey = h
addressbar-locbar-bookmarks-option =
  .label = kirjanmerkeistä
  .accesskey = k
addressbar-locbar-openpage-option =
  .label = avoimista välilehdistä
  .accesskey = a
addressbar-suggestions-settings = Muuta hakukoneiden ehdotusten asetuksia

## Privacy Section - Content Blocking

content-blocking-header = Sisällön esto
content-blocking-section-description = Suojaa yksityisyyttäsi selatessasi. Estä näkymätön sisältö, joka seuraa vierailemiasi sivuja ja profiloi sinua. Jonkin tällaisen sisällön estäminen saattaa nopeuttaa sivujen latautumista.
content-blocking-enhanced-tracking-protection = Tehostettu seurannan suojaus
content-blocking-section-top-level-description = Seuraimet seuraavat sinua verkossa ja keräävät tietoja selaustapoihisi ja kiinnostuksen kohteisiisi liittyen. { -brand-short-name } estää monet näistä seuraimista ja muita haitallisia komentosarjoja.
content-blocking-learn-more = Lue lisää
# The terminology used to refer to categories of Content Blocking is also used in chrome/browser/browser.properties and should be translated consistently.
# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
content-blocking-setting-standard =
  .label = Tavallinen
  .accesskey = T
content-blocking-setting-strict =
  .label = Tiukka
  .accesskey = u
content-blocking-setting-custom =
  .label = Oma
  .accesskey = O
content-blocking-standard-desc = Tasapuolinen suojauksen ja suorituskyvyn välillä. Sallii jotkin seuraimet, jotta verkkosivustot toimivat.
content-blocking-strict-description = Vahvempi suoja. Saattaa aiheuttaa joidenkin sivustojen toimimattomuutta.
content-blocking-custom-desc = Valitse, mitä estetään.
content-blocking-private-trackers = Tunnetut seuraimet vain yksityisissä ikkunoissa
content-blocking-third-party-cookies = Kolmannen osapuolen seurainevästeet

## These strings are used to define the different levels of
## Enhanced Tracking Protection.

# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
enhanced-tracking-protection-setting-standard =
  .label = Tavallinen
  .accesskey = T
enhanced-tracking-protection-setting-strict =
  .label = Tiukka
  .accesskey = u
enhanced-tracking-protection-setting-custom =
  .label = Oma
  .accesskey = Ocontent-blocking-etp-standard-desc = Tasapainotettu suojauksen ja suorituskyvyn välillä. Sivut latautuvat normaalisti.
content-blocking-etp-strict-desc = Vahvempi suojaus, mutta saattaa aiheuttaa sivustojen tai sisällön toimimattomuutta.
content-blocking-etp-custom-desc = Valitse, mitkä seuraimet ja komentosarjat estetään.
content-blocking-private-windows = Seurantaan tarkoitettu sisältö yksityisissä ikkunoissa
content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Sivustorajat ylittävät seurainevästeet
content-blocking-social-media-trackers = Sosiaalisen median seuraimet
content-blocking-all-cookies = Kaikki evästeet
content-blocking-unvisited-cookies = Evästeet sivustoilta, joilla ei ole käyty
content-blocking-all-windows-trackers = Tunnetut seuraimet kaikissa ikkunoissa
content-blocking-all-windows-tracking-content = Seurantaan tarkoitettu sisältö kaikissa ikkunoissa
content-blocking-all-third-party-cookies = Kaikki kolmannen osapuolen evästeet
content-blocking-cryptominers = Kryptolouhijat
content-blocking-fingerprinters = Yksilöijät
content-blocking-warning-title = Huomio!
content-blocking-warning-description = Sisällön estäminen voi aiheuttaa joidenkin sivustojen toimimattomuutta. Voit poistaa eston luottamiltasi sivustoilta.
content-blocking-learn-how = Lue miten
content-blocking-etp-warning-description = Seuraimien estäminen saattaa vaikuttaa joidenkin sivustojen toimintaan. Lataa sivu uudelleen seurainten kera ladataksesi kaiken sisällön.
content-blocking-warning-learn-how = Lue lisää
content-blocking-reload-description = Kaikki välilehdet tarvitsee päivittää, jotta muutokset tulevat voimaan.
content-blocking-reload-tabs-button =
  .label = Päivitä kaikki välilehdet
  .accesskey = P
content-blocking-trackers-label =
  .label = Seuraimet
  .accesskey = S
content-blocking-tracking-content-label =
  .label = Seurantaan tarkoitettu sisälö
  .accesskey = S
content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
  .label = Kaikissa ikkunoissa
  .accesskey = K
content-blocking-option-private =
  .label = Vain yksityisissä ikkunoissa
  .accesskey = V
content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Muuta estolistaa
content-blocking-cookies-label =
  .label = Evästeet
  .accesskey = E
content-blocking-expand-section =
  .tooltiptext = Lisätietoja
# Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
content-blocking-cryptominers-label =
  .label = Kryptolouhijat
  .accesskey = y
# Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
# that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
content-blocking-fingerprinters-label =
  .label = Yksilöijät
  .accesskey = s

## Privacy Section - Tracking

tracking-manage-exceptions =
  .label = Hallitse poikkeuksia…
  .accesskey = p

## Privacy Section - Permissions

permissions-header = Oikeudet
permissions-location = Sijainti
permissions-location-settings =
  .label = Asetukset…
  .accesskey = t
permissions-camera = Kamera
permissions-camera-settings =
  .label = Asetukset…
  .accesskey = t
permissions-microphone = Mikrofoni
permissions-microphone-settings =
  .label = Asetukset…
  .accesskey = t
permissions-notification = Ilmoitukset
permissions-notification-settings =
  .label = Asetukset…
  .accesskey = t
permissions-notification-link = Lue lisää
permissions-notification-pause =
  .label = Älä näytä ilmoituksia ennen kuin { -brand-short-name } uudelleenkäynnistetään
  .accesskey = k
permissions-block-autoplay-media2 =
  .label = Estä sivustoja toistamasta ääntä automaattisesti
  .accesskey = E
permissions-block-autoplay-media-exceptions =
  .label = Poikkeukset…
  .accesskey = P
permissions-autoplay = Automaattinen toisto
permissions-autoplay-settings =
  .label = Asetukset…
  .accesskey = t
permissions-block-popups =
  .label = Estä ponnahdusikkunat
  .accesskey = E
permissions-block-popups-exceptions =
  .label = Poikkeukset…
  .accesskey = P
permissions-addon-install-warning =
  .label = Varoita, kun sivustot yrittävät asentaa lisäosia
  .accesskey = V
permissions-addon-exceptions =
  .label = Poikkeukset…
  .accesskey = P
permissions-a11y-privacy-checkbox =
  .label = Estä esteettömyyspalveluja käyttämästä selaintasi
  .accesskey = v
permissions-a11y-privacy-link = Lue lisää

## Privacy Section - Data Collection

collection-header = { -brand-short-name }in tietojen keräys ja käyttö
collection-description = Pyrimme antamaan sinulle vapauden valita ja keräämään vain tietoja, joita tarvitsemme voidaksemme tarjota { -brand-short-name }in kaikille ja parantaa sitä. Kysymme aina lupaa ennen kuin vastaanotamme henkilötietoja.
collection-privacy-notice = Tietosuojakäytäntö
collection-health-report =
  .label = Salli, että { -brand-short-name } lähettää teknisiä ja käyttötilastoja { -vendor-short-name }lle
  .accesskey = S
collection-health-report-link = Lue lisää
collection-studies =
  .label = Salli, että { -brand-short-name } asentaa ja suorittaa tutkimuksia
collection-studies-link = Näytä { -brand-short-name }-tutkimukset
addon-recommendations =
  .label = Salli, että { -brand-short-name } tekee henkilökohtaisia laajennussuosituksia
addon-recommendations-link = Lue lisää
# This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
# or builds with no Telemetry support available.
collection-health-report-disabled = Tietojen kerääminen ei ole käytössä tässä koostamiskokoonpanossa
collection-backlogged-crash-reports =
  .label = Salli, että { -brand-short-name } lähettää lähettämättömät kaatumisilmoitukset puolestasi
  .accesskey = e
collection-backlogged-crash-reports-link = Lue lisää

## Privacy Section - Security
##
## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage

security-header = Turvallisuus
security-browsing-protection = Petolliselta sisällöltä ja vaarallisilta ohjelmilta suojaus
security-enable-safe-browsing =
  .label = Estä vaarallinen ja petollinen sisältö
  .accesskey = s
security-enable-safe-browsing-link = Lue lisää
security-block-downloads =
  .label = Estä vaaralliset lataukset
  .accesskey = a
security-block-uncommon-software =
  .label = Varoita ei-halutuista ja epätavallisista ohjelmista
  .accesskey = r

## Privacy Section - Certificates

certs-header = Varmenteet
certs-personal-label = Sivuston pyytäessä varmennettasi
certs-select-auto-option =
  .label = valitse sellainen automaattisesti
  .accesskey = v
certs-select-ask-option =
  .label = kysy joka kerta
  .accesskey = k
certs-enable-ocsp =
  .label = Vahvista varmenteiden kelpoisuus OCSP-vastaajapalvelimilta
  .accesskey = C
certs-view =
  .label = Näytä varmenteet…
  .accesskey = y
certs-devices =
  .label = Turvallisuuslaitteet…
  .accesskey = T
space-alert-learn-more-button =
  .label = Lue lisää
  .accesskey = L
space-alert-over-5gb-pref-button =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Avaa asetukset
      *[other] Avaa asetukset
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [windows] A
      *[other] A
    }
space-alert-over-5gb-message =
  { PLATFORM() ->
    [windows] { -brand-short-name }ilta loppuu kohta levytila. Sivustojen sisällöt eivät ehkä näy oikein. Voit tyhjentää sivustotiedot avaamalla Asetukset > Tietosuoja ja turvallisuus > Evästeet ja sivustotiedot.
    *[other] { -brand-short-name }ilta loppuu kohta levytila. Sivustojen sisällöt eivät ehkä näy oikein. Voit tyhjentää sivustotiedot avaamalla Asetukset > Tietosuoja ja turvallisuus > Evästeet ja sivustotiedot.
  }
space-alert-under-5gb-ok-button =
  .label = OK, selvä
  .accesskey = K
space-alert-under-5gb-message = { -brand-short-name }ilta loppuu kohta levytila. Sivustojen sisällöt eivät ehkä näy oikein. Voit lukea levyn käytön optimoimisesta selaamisen sujuvoittamiseksi painamalla ”Lue lisää”.

## The following strings are used in the Download section of settings

desktop-folder-name = Työpöytä
downloads-folder-name = Lataukset
choose-download-folder-title = Valitse tallennuskansio
# Variables:
#  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
save-files-to-cloud-storage =
  .label = Tallenna tiedostot palveluun { $service-name }