browser/browser/preferences/preferences.ftl
author Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>
Wed, 11 Jan 2023 09:32:45 +0000
changeset 3416 a5f66bfb3bc37618c553786d7ac976845063d6a7
parent 3406 36b7209b2043aad2457451f9b62a56b4d9bdc6f8
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Finnish (fi) localization of Firefox Co-authored-by: Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

do-not-track-description = Lähetä sivustoille Älä seuraa -signaali, että et halua sinua seurattavan
do-not-track-learn-more = Lue lisää
do-not-track-option-default-content-blocking-known =
  .label = Vain, kun { -brand-short-name } on asetettu estämään tunnetut seuraimet
do-not-track-option-always =
  .label = Aina
settings-page-title = Asetukset
# This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
# in order to make the entire placeholder string visible
#
# Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
#
# Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
# is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
# Do not translate.
search-input-box2 =
  .style = width: 15.4em
  .placeholder = Hae asetuksista
managed-notice = Organisaatiosi hallitsee selaimesi asetuksia.
category-list =
  .aria-label = Luokat
pane-general-title = Yleiset
category-general =
  .tooltiptext = { pane-general-title }
pane-home-title = Aloitussivu
category-home =
  .tooltiptext = { pane-home-title }
pane-search-title = Haku
category-search =
  .tooltiptext = { pane-search-title }
pane-privacy-title = Tietosuoja ja turvallisuus
category-privacy =
  .tooltiptext = { pane-privacy-title }
pane-sync-title3 = Synkronointi
category-sync3 =
  .tooltiptext = { pane-sync-title3 }
pane-experimental-title = { -brand-short-name }-kokeilut
category-experimental =
  .tooltiptext = { -brand-short-name }-kokeilut
pane-experimental-subtitle = Jatka varoen
pane-experimental-search-results-header = { -brand-short-name }-kokeilut: jatka varoen
pane-experimental-description2 = Lisäasetusten muuttaminen voi vaikuttaa { -brand-short-name }in suorituskykyyn tai tietoturvaan.
pane-experimental-reset =
  .label = Palauta oletukset
  .accesskey = P
help-button-label = { -brand-short-name }-tuki
addons-button-label = Laajennukset ja teemat
focus-search =
  .key = f
close-button =
  .aria-label = Sulje

## Browser Restart Dialog

feature-enable-requires-restart = { -brand-short-name } täytyy käynnistää uudestaan, jotta ominaisuus voidaan ottaa käyttöön.
feature-disable-requires-restart = { -brand-short-name } täytyy käynnistää uudestaan, jotta ominaisuus voidaan poistaa käytöstä.
should-restart-title = Käynnistä { -brand-short-name } uudestaan
should-restart-ok = Käynnistä { -brand-short-name } uudestaan nyt
cancel-no-restart-button = Peruuta
restart-later = Käynnistä uudestaan myöhemmin

## Extension Control Notifications
##
## These strings are used to inform the user
## about changes made by extensions to browser settings.
##
## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
##
## Variables:
##  $name (String): name of the extension

# This string is shown to notify the user that the password manager setting
# is being controlled by an extension
extension-controlling-password-saving = <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> hallitsee tätä asetusta.
# This string is shown to notify the user that their notifications permission
# is being controlled by an extension.
extension-controlling-web-notifications = <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> hallitsee tätä asetusta.
# This string is shown to notify the user that Container Tabs
# are being enabled by an extension.
extension-controlling-privacy-containers = <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> vaatii eristettyjä välilehtiä.
# This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
# preferences are being controlled by an extension.
extension-controlling-websites-content-blocking-all-trackers = <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> hallitsee tätä asetusta.
# This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
# are being controlled by an extension.
extension-controlling-proxy-config = <img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong> hallitsee miten { -brand-short-name } yhdistää internetiin.
# This string is shown after the user disables an extension to notify the user
# how to enable an extension that they disabled.
#
# <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
# <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
extension-controlled-enable = Ota laajennus käyttöön siirtymällä <img data-l10n-name="addons-icon"/> Lisäosat -sivulle <img data-l10n-name="menu-icon"/>-valikosta.

## Preferences UI Search Results

search-results-header = Hakutulokset
# `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
search-results-empty-message2 = Ei hakutuloksia asetuksista haulle ”<span data-l10n-name="query"></span>”.
search-results-help-link = Tarvitsetko apua? Avaa <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name }-tuki</a>

## General Section

startup-header = Käynnistys
always-check-default =
  .label = Tarkista aina, onko { -brand-short-name } oletusselain
  .accesskey = i
is-default = { -brand-short-name } on järjestelmän oletusselain
is-not-default = { -brand-short-name } ei ole järjestelmän oletusselain
set-as-my-default-browser =
  .label = Aseta oletukseksi…
  .accesskey = e
startup-restore-windows-and-tabs =
  .label = Avaa aiemmat ikkunat ja välilehdet
  .accesskey = A
startup-restore-warn-on-quit =
  .label = Varoita, kun selainta ollaan sulkemassa
disable-extension =
  .label = Poista laajennus käytöstä
tabs-group-header = Välilehdet
ctrl-tab-recently-used-order =
  .label = Ctrl+Tab selaa välilehtiä käyttöjärjestyksessä alkaen viimeisimmästä
  .accesskey = s
open-new-link-as-tabs =
  .label = Avaa linkit välilehtiin uusien ikkunoiden sijasta
  .accesskey = A
confirm-on-close-multiple-tabs =
  .label = Vahvista ennen kuin useat välilehdet suljetaan
  .accesskey = s
# This string is used for the confirm before quitting preference.
# Variables:
#  $quitKey (String) - the quit keyboard shortcut, and formatted
#            in the same manner as it would appear,
#            for example, in the File menu.
confirm-on-quit-with-key =
  .label = Vahvista ennen pikanäppäimellä { $quitKey } lopettamista
  .accesskey = L
warn-on-open-many-tabs =
  .label = Varoita, kun useiden välilehtien avaaminen voi hidastaa { -brand-short-name }ia
  .accesskey = r
switch-to-new-tabs =
  .label = Kun avaat linkin, kuvan tai median uudessa välilehdessä, vaihda siihen välittömästi
  .accesskey = K
show-tabs-in-taskbar =
  .label = Näytä esikatselut välilehdistä Windowsin tehtäväpalkissa
  .accesskey = y
browser-containers-enabled =
  .label = Käytä eristettyjä välilehtiä
  .accesskey = v
browser-containers-learn-more = Lue lisää
browser-containers-settings =
  .label = Asetukset…
  .accesskey = e
containers-disable-alert-title = Suljetaanko kaikki eristetyt välilehdet?
containers-disable-alert-desc =
  { $tabCount ->
    [one] Jos poistat eristetyt välilehdet käytöstä nyt, { $tabCount } eristetty välilehti suljetaan. Haluatko varmasti poistaa eristetyt välilehdet käytöstä?
    *[other] Jos poistat eristetyt välilehdet käytöstä nyt, { $tabCount } eristettyä välilehteä suljetaan. Haluatko varmasti poistaa eristetyt välilehdet käytöstä?
  }
containers-disable-alert-ok-button =
  { $tabCount ->
    [one] Sulje { $tabCount } eristetty välilehti
    *[other] Sulje { $tabCount } eristettyä välilehteä
  }
containers-disable-alert-cancel-button = Pidä käytössä
containers-remove-alert-title = Poistetaanko tämä eristystila?
# Variables:
#  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
containers-remove-alert-msg =
  { $count ->
    [one] Jos poistat tämän eristystilan nyt, { $count } eristetty välilehti suljetaan. Haluatko varmasti poistaa eristystilan?
    *[other] Jos poistat tämän eristystilan nyt, { $count } eristettyä välilehteä suljetaan. Haluatko varmasti poistaa eristystilan?
  }
containers-remove-ok-button = Poista eristystila
containers-remove-cancel-button = Älä poista eristystilaa

## General Section - Language & Appearance

language-and-appearance-header = Kieli ja ulkoasu
preferences-web-appearance-header = Verkkosivuston ulkoasu
preferences-web-appearance-description = Jotkin verkkosivustot mukauttavat värimaailmaansa valintasi mukaan. Valitse, mitä värimaailmaa haluat käyttää tällaisilla sivustoilla.
preferences-web-appearance-choice-browser = { -brand-short-name }in teema
preferences-web-appearance-choice-system = Järjestelmän teema
preferences-web-appearance-choice-auto = Automaattinen
preferences-web-appearance-choice-light = Vaalea
preferences-web-appearance-choice-dark = Tumma
preferences-web-appearance-choice-tooltip-browser =
  .title = Täsmää { -brand-short-name }in teema-asetukset verkkosivustojen taustalle ja sisällölle.
preferences-web-appearance-choice-tooltip-system =
  .title = Täsmää järjestelmän asetukset verkkosivustojen taustalle ja sisällölle.
preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto =
  .title = Muuta automaattisesti verkkosivustojen taustaa ja sisältöä järjestelmäasetustesi ja { -brand-short-name }-teeman perusteella.
preferences-web-appearance-choice-tooltip-light =
  .title = Käytä vaaleaa ulkoasua verkkosivuston taustalle ja sisällölle.
preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark =
  .title = Käytä tummaa ulkoasua verkkosivuston taustalle ja sisällölle.
preferences-web-appearance-choice-input-browser =
  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-browser.title }
preferences-web-appearance-choice-input-system =
  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-system.title }
preferences-web-appearance-choice-input-auto =
  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title }
preferences-web-appearance-choice-input-light =
  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-light.title }
preferences-web-appearance-choice-input-dark =
  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark.title }
# This can appear when using windows HCM or "Override colors: always" without
# system colors.
preferences-web-appearance-override-warning = Värivalintasi ohittavat verkkosivuston ulkoasun. <a data-l10n-name="colors-link">Hallinnoi värejä</a>
# This message contains one link. It can be moved within the sentence as needed
# to adapt to your language, but should not be changed.
preferences-web-appearance-footer = Hallinnoi { -brand-short-name }in teemoja <a data-l10n-name="themes-link">Laajennukset ja teemat -osiossa</a>
preferences-colors-header = Värit
preferences-colors-description = Ohita { -brand-short-name }in oletusvärit tekstille, verkkosivustojen taustoille ja linkeille.
preferences-colors-manage-button =
  .label = Hallitse värejä…
  .accesskey = ä
preferences-fonts-header = Kirjasimet
default-font = Oletuskirjasinlaji
  .accesskey = t
default-font-size = Koko
  .accesskey = O
advanced-fonts =
  .label = Lisäasetukset…
  .accesskey = a
# Zoom is a noun, and the message is used as header for a group of options
preferences-zoom-header = Suurennus
preferences-default-zoom = Oletuskoko
  .accesskey = O
preferences-default-zoom-value =
  .label = { $percentage } %
preferences-zoom-text-only =
  .label = Muuta vain tekstin kokoa
  .accesskey = M
language-header = Kieli
choose-language-description = Valitse kielet, joilla sivut näytetään
choose-button =
  .label = Valitse…
  .accesskey = V
choose-browser-language-description = Valitse kielet, joilla { -brand-short-name }in valikot, viestit ja ilmoitukset näytetään.
manage-browser-languages-button =
  .label = Valitse lisäkielet…
  .accesskey = k
confirm-browser-language-change-description = Käytä näitä muutoksia käynnistämällä { -brand-short-name } uudestaan
confirm-browser-language-change-button = Käytä ja käynnistä uudestaan
translate-web-pages =
  .label = Käännä sivustojen sisältö
  .accesskey = n
fx-translate-web-pages = { -translations-brand-name }
# The <img> element is replaced by the logo of the provider
# used to provide machine translations for web pages.
translate-attribution = Sivujen kääntäjä <img data-l10n-name="logo"/>
translate-exceptions =
  .label = Poikkeukset…
  .accesskey = i
# Variables:
#  $localeName (string) - Localized name of the locale to be used.
use-system-locale =
  .label = Käytä käyttöjärjestelmän asetuksia alueelle ”{ $localeName }” muotoilemaan päivämäärät, kellonajat, luvut ja mittayksiköt.
check-user-spelling =
  .label = Oikolue käyttäjän kirjoitukset
  .accesskey = l

## General Section - Files and Applications

files-and-applications-title = Tiedostot ja ohjelmat
download-header = Lataukset
download-save-where = Tallenna kansioon
  .accesskey = T
download-choose-folder =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Valitse…
      *[other] Selaa…
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [macos] V
      *[other] S
    }
download-always-ask-where =
  .label = Kysy aina tiedoston tallennuskansio
  .accesskey = n
applications-header = Ohjelmat
applications-description = Valitse, miten { -brand-short-name } käsittelee verkosta lataamasi tiedostot tai verkkoa selatessa käyttämäsi ohjelmat.
applications-filter =
  .placeholder = Etsi tiedostotyyppejä tai ohjelmia
applications-type-column =
  .label = Sisältötyyppi
  .accesskey = S
applications-action-column =
  .label = Toiminto
  .accesskey = o
# Variables:
#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
applications-file-ending = { $extension }-tiedosto
applications-action-save =
  .label = Tallenna tiedosto
# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app =
  .label = Käytä ohjelmaa { $app-name }
# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app-default =
  .label = Käytä ohjelmaa { $app-name } (oletus)
applications-use-os-default =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Käytä macOS:n oletussovellusta
      [windows] Käytä Windowsin oletussovellusta
      *[other] Käytä järjestelmän oletussovellusta
    }
applications-use-other =
  .label = Valitse uusi apuohjelma…
applications-select-helper = Valitse uusi apuohjelma
applications-manage-app =
  .label = Sovellusten tiedot…
applications-always-ask =
  .label = Kysy aina
# Variables:
#  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
# Variables:
#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-file-ending-with-type = { applications-file-ending } ({ $type })
# Variables:
#  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
applications-use-plugin-in =
  .label = Käytä liitännäistä { $plugin-name } (ohjelmassa { -brand-short-name })
applications-open-inapp =
  .label = Avaa { -brand-short-name(case: "inessive") }

## The strings in this group are used to populate
## selected label element based on the string from
## the selected menu item.

applications-use-plugin-in-label =
  .value = { applications-use-plugin-in.label }
applications-action-save-label =
  .value = { applications-action-save.label }
applications-use-app-label =
  .value = { applications-use-app.label }
applications-open-inapp-label =
  .value = { applications-open-inapp.label }
applications-always-ask-label =
  .value = { applications-always-ask.label }
applications-use-app-default-label =
  .value = { applications-use-app-default.label }
applications-use-other-label =
  .value = { applications-use-other.label }
applications-use-os-default-label =
  .value = { applications-use-os-default.label }

##

applications-handle-new-file-types-description = Mitä { -brand-short-name }in pitäisi tehdä muille tiedostoille?
applications-save-for-new-types =
  .label = Tallenna tiedostot
  .accesskey = s
applications-ask-before-handling =
  .label = Kysy avataanko vai tallennetaanko tiedostot
  .accesskey = A
drm-content-header = Käyttöoikeuksien hallintaa (DRM) käyttävä sisältö
play-drm-content =
  .label = Toista DRM-suojattua sisältöä
  .accesskey = D
play-drm-content-learn-more = Lue lisää
update-application-title = { -brand-short-name }in päivitykset
update-application-description = Pidä { -brand-short-name } ajan tasalla parhaan suorituskyvyn, vakauden ja turvallisuuden vuoksi.
update-application-version = Versio { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Mitä uutta</a>
update-history =
  .label = Näytä päivityshistoria…
  .accesskey = N
update-application-allow-description = { -brand-short-name }in päivitystapa
update-application-auto =
  .label = Asenna päivitykset automaattisesti (suositellaan)
  .accesskey = A
update-application-check-choose =
  .label = Hae päivitykset, mutta anna sinun päättää asennetaanko ne
  .accesskey = e
update-application-manual =
  .label = Älä hae päivityksiä (ei suositella)
  .accesskey = Ä
update-application-background-enabled =
  .label = Kun { -brand-short-name } ei ole käynnissä
  .accesskey = K
update-application-warning-cross-user-setting = Tämä asetus koskee kaikkia Windows-tilejä ja { -brand-short-name }-profiileja, jotka käyttävät tätä { -brand-short-name }-asennusta.
update-application-use-service =
  .label = Asenna päivitykset taustalla toimivalla palvelulla
  .accesskey = u
update-application-suppress-prompts =
  .label = Näytä vähemmän päivitysilmoituksia
  .accesskey = n
update-setting-write-failure-title2 = Päivitysasetusten tallennusvirhe
# Variables:
#  $path (String) - Path to the configuration file
# The newlines between the main text and the line containing the path is
# intentional so the path is easier to identify.
update-setting-write-failure-message2 =
  { -brand-short-name } havaitsi virheen eikä tallentanut tätä muutosta. Huomaa, että tämän päivitysasetuksen muuttaminen vaatii oikeuden kirjoittaa alla olevaan tiedostoon. Sinä tai järjestelmän ylläpitäjä voi pystyä ratkaisemaan virheen antamalla täydet oikeudet tähän tiedostoon Käyttäjät-ryhmälle.
  
  Ei onnistuttu kirjoittamaan tiedostoon: { $path }
update-in-progress-title = Päivitys meneillään
update-in-progress-message = Haluatko, että { -brand-short-name } jatkaa tämän päivityksen asentamista?
update-in-progress-ok-button = &Hylkää
# Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
# method of closing the UI will not discard the update.
update-in-progress-cancel-button = &Jatka

## General Section - Performance

performance-title = Suorituskyky
performance-use-recommended-settings-checkbox =
  .label = Käytä suositeltuja suorituskykyasetuksia
  .accesskey = u
performance-use-recommended-settings-desc = Nämä asetukset sovitetaan tietokoneesi laitteiston ja käyttöjärjestelmän kanssa.
performance-settings-learn-more = Lue lisää
performance-allow-hw-accel =
  .label = Käytä laitteistokiihdytystä jos mahdollista
  .accesskey = K
performance-limit-content-process-option = Sisältöprosessien yläraja
  .accesskey = i
performance-limit-content-process-enabled-desc = Useammat sisältöprosessit parantavat suorituskykyä käytettäessä useita välilehtiä, mutta kuluttavat myös enemmän muistia.
performance-limit-content-process-blocked-desc = Sisältöprosessien määrän muokkaaminen on mahdollista vain useaa prosessia hyödyntävällä { -brand-short-name }illa. <a data-l10n-name="learn-more">Lue, miten usean prosessin hyödyntämisen tilanteen voi tarkistaa</a>
# Variables:
#  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
performance-default-content-process-count =
  .label = { $num } (oletus)

## General Section - Browsing

browsing-title = Selaus
browsing-use-autoscroll =
  .label = Vieritä sivua automaattisesti
  .accesskey = V
browsing-use-smooth-scrolling =
  .label = Vieritä sivua tasaisesti
  .accesskey = e
browsing-gtk-use-non-overlay-scrollbars =
  .label = Näytä aina vierityspalkit
  .accesskey = v
browsing-use-onscreen-keyboard =
  .label = Näytä kosketusnäppäimistö tarvittaessa
  .accesskey = N
browsing-use-cursor-navigation =
  .label = Liiku sivuilla nuolinäppäimillä
  .accesskey = s
browsing-search-on-start-typing =
  .label = Ala etsiä tekstistä heti kirjoitettaessa
  .accesskey = A
browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
  .label = Käytä kuva kuvassa -video-ohjaimia
  .accesskey = K
browsing-picture-in-picture-learn-more = Lue lisää
browsing-media-control =
  .label = Ohjaa mediaa näppäimistön, kuulokemikrofonin tai virtuaalisen käyttöliittymän kautta
  .accesskey = O
browsing-media-control-learn-more = Lue lisää
browsing-cfr-recommendations =
  .label = Suosittele laajennuksia selaamisen yhteydessä
  .accesskey = S
browsing-cfr-features =
  .label = Suosittele ominaisuuksia selaamisen yhteydessä
  .accesskey = u
browsing-cfr-recommendations-learn-more = Lue lisää

## General Section - Proxy

network-settings-title = Verkkoasetukset
network-proxy-connection-description = Muokkaa { -brand-short-name }-selaimen verkkoyhteysasetuksia.
network-proxy-connection-learn-more = Lue lisää
network-proxy-connection-settings =
  .label = Asetukset…
  .accesskey = A

## Home Section

home-new-windows-tabs-header = Uudet ikkunat ja välilehdet
home-new-windows-tabs-description2 = Valitse, mitä näet kun avaat aloitussivun, uuden ikkunan tai uuden välilehden.

## Home Section - Home Page Customization

home-homepage-mode-label = Aloitussivu ja uudet ikkunat
home-newtabs-mode-label = Uudet välilehdet
home-restore-defaults =
  .label = Palauta oletukset
  .accesskey = P
# "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
# while "Home" and "(Default)" can be localized.
home-mode-choice-default =
  .label = Firefox-aloitussivu (oletus)
home-mode-choice-default-fx =
  .label = { -firefox-home-brand-name } (Oletus)
home-mode-choice-custom =
  .label = Omat osoitteet…
home-mode-choice-blank =
  .label = Tyhjä sivu
home-homepage-custom-url =
  .placeholder = Liitä osoite…
# This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
# your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
# standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
# be identical.
use-current-pages =
  .label =
    { $tabCount ->
      [1] Käytä avointa sivua
      *[other] Käytä avoimia sivuja
    }
  .accesskey = K
choose-bookmark =
  .label = Käytä kirjanmerkkiä…
  .accesskey = m

## Home Section - Firefox Home Content Customization

home-prefs-content-header = Firefox-aloitussivun sisältö
home-prefs-content-description = Valitse Firefox-aloitussivulle haluamasi sisältö.
home-prefs-content-header2 = { -firefox-home-brand-name }n sisältö
home-prefs-content-description2 = Valitse mitä sisältöä haluat { -firefox-home-brand-name }lle.
home-prefs-search-header =
  .label = Verkkohaku
home-prefs-shortcuts-header =
  .label = Oikotiet
home-prefs-shortcuts-description = Tallentamasi tai vierailemasi sivustot
home-prefs-shortcuts-by-option-sponsored =
  .label = Sponsoroidut oikotiet

## Variables:
## $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".

home-prefs-recommended-by-header =
  .label = Suositukset lähteestä { $provider }
home-prefs-recommended-by-description-new = Poikkeuksellista, valikoitua sisältöä { $provider }-palvelulta, osana { -brand-product-name }-perhettä

##

home-prefs-recommended-by-learn-more = Kuinka se toimii
home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
  .label = Sponsoroidut tarinat
home-prefs-recommended-by-option-recent-saves =
  .label = Näytä viimeisimmät tallennukset
home-prefs-highlights-option-visited-pages =
  .label = Vieraillut sivustot
home-prefs-highlights-options-bookmarks =
  .label = Kirjanmerkit
home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
  .label = Viimeisimmät lataukset
home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
  .label = { -pocket-brand-name }iin tallennetut sivut
home-prefs-recent-activity-header =
  .label = Viimeisin toiminta
home-prefs-recent-activity-description = Valikoima viimeisimpiä sivustoja ja sisältöä
# For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
# Alternative translation options: "Small Note" or something that
# expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
# and non-essential but also not entirely trivial and useless.
home-prefs-snippets-header =
  .label = Tiedonmuruset
home-prefs-snippets-description-new = Vinkit ja uutiset { -vendor-short-name }lta ja { -brand-product-name }ilta
home-prefs-sections-rows-option =
  .label =
    { $num ->
      [one] { $num } rivi
      *[other] { $num } riviä
    }

## Search Section

search-bar-header = Hakupalkki
search-bar-hidden =
  .label = Käytä osoitepalkkia hakemiseen ja sivuille siirtymiseen
search-bar-shown =
  .label = Lisää hakupalkki työkalupalkkiin
search-engine-default-header = Oletushakukone
search-engine-default-desc-2 = Tämä on oletushakukone, jota käytetään osoite- ja hakupalkeissa. Voit vaihtaa sen milloin hyvänsä.
search-engine-default-private-desc-2 = Valitse eri oletushakukone vain yksityisiin ikkunoihin
search-separate-default-engine =
  .label = Käytä tätä hakukonetta yksityisissä ikkunoissa
  .accesskey = K
search-suggestions-header = Hakuehdotukset
search-suggestions-desc = Valitse, millä tavalla hakukoneiden ehdotukset näkyvät.
search-suggestions-option =
  .label = Näytä hakuehdotuksia
  .accesskey = N
search-show-suggestions-url-bar-option =
  .label = Näytä hakuehdotukset osoitepalkkihauissa
  .accesskey = o
# With this option enabled, on the search results page
# the URL will be replaced by the search terms in the address bar
# when using the current default search engine.
search-show-search-term-option =
  .label = Näytä hakuehdot URL-osoitteen sijaan oletushakukoneen tulossivulla
# This string describes what the user will observe when the system
# prioritizes search suggestions over browsing history in the results
# that extend down from the address bar. In the original English string,
# "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
# (appearing before).
search-show-suggestions-above-history-option =
  .label = Näytä hakuehdotukset osoitepalkin tuloksissa ennen selaushistoriaa
search-show-suggestions-private-windows =
  .label = Näytä hakuehdotukset yksityisissä ikkunoissa
suggestions-addressbar-settings-generic2 = Muuta osoitepalkin muiden ehdotusten asetuksia
search-suggestions-cant-show = Hakuehdotuksia ei näytetä osoitepalkista tehtävistä hauista, koska olet valinnut, että { -brand-short-name } ei muista historiaa.
search-one-click-header2 = Hakuoikotiet
search-one-click-desc = Valitse vaihtoehtoiset hakukoneet, jotka ilmestyvät osoite- ja hakupalkin alalaitaan, kun alat kirjoittaa hakusanoja.
search-choose-engine-column =
  .label = Hakukone
search-choose-keyword-column =
  .label = Pikakomento
search-restore-default =
  .label = Palauta oletushakukoneet
  .accesskey = a
search-remove-engine =
  .label = Poista
  .accesskey = P
search-add-engine =
  .label = Lisää
  .accesskey = L
search-find-more-link = Etsi lisää hakukoneita
# This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
# ('Duplicate' is an adjective)
search-keyword-warning-title = Pikakomento jo käytössä
# Variables:
#  $name (String) - Name of a search engine.
search-keyword-warning-engine = Annettu pikakomento on jo kirjanmerkillä ”{ $name }”. Kirjoita uusi pikakomento.
search-keyword-warning-bookmark = Annettu pikakomento on jo toisella kirjanmerkillä. Kirjoita uusi pikakomento.

## Containers Section

containers-back-button2 =
  .aria-label = Takaisin asetuksiin
containers-header = Eristetyt välilehdet
containers-add-button =
  .label = Lisää uusi eristystila
  .accesskey = L
containers-new-tab-check =
  .label = Valitse eristystila jokaiselle uudelle välilehdelle
  .accesskey = V
containers-settings-button =
  .label = Asetukset
containers-remove-button =
  .label = Poista

## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").

sync-signedout-caption = Pidä oma selain aina mukanasi
sync-signedout-description2 = Synkronoi kirjanmerkit, sivuhistoria, välilehdet, salasanat, lisäosat ja asetukset kaikilla laitteillasi.
sync-signedout-account-signin3 =
  .label = Kirjaudu synkronoidaksesi…
  .accesskey = K
# This message contains two links and two icon images.
#  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
#  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
#  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
#  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
#
# They can be moved within the sentence as needed to adapt
# to your language, but should not be changed or translated.
sync-mobile-promo = Lataa Firefox <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Androidille</a> tai <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS:lle</a> ja synkronoi tietosi kannettavalle laitteellesi.

## Firefox Account - Signed in

sync-profile-picture =
  .tooltiptext = Vaihda kuva
sync-sign-out =
  .label = Kirjaudu ulos…
  .accesskey = K
sync-manage-account = Hallinnoi tiliä
  .accesskey = H
sync-signedin-unverified = Sähköpostiosoitetta { $email } ei ole vahvistettu.
sync-signedin-login-failure = Kirjaudu sisään palauttaaksesi osoitteen { $email } yhteyden
sync-resend-verification =
  .label = Lähetä vahvistus uudestaan
  .accesskey = v
sync-remove-account =
  .label = Poista tili
  .accesskey = P
sync-sign-in =
  .label = Kirjaudu sisään
  .accesskey = r

## Sync section - enabling or disabling sync.

prefs-syncing-on = Synkronointi: PÄÄLLÄ
prefs-syncing-off = Synkronointi: POIS PÄÄLTÄ
prefs-sync-turn-on-syncing =
  .label = Ota synkronointi käyttöön…
  .accesskey = O
prefs-sync-offer-setup-label2 = Synkronoi kirjanmerkit, sivuhistoria, välilehdet, salasanat, lisäosat ja asetukset kaikilla laitteillasi.
prefs-sync-now =
  .labelnotsyncing = Synkronoi nyt
  .accesskeynotsyncing = N
  .labelsyncing = Synkronoidaan…

## The list of things currently syncing.

sync-currently-syncing-heading = Näitä synkronoidaan parhaillaan:
sync-currently-syncing-bookmarks = Kirjanmerkit
sync-currently-syncing-history = Historia
sync-currently-syncing-tabs = Avoimet välilehdet
sync-currently-syncing-logins-passwords = Käyttäjätunnukset ja salasanat
sync-currently-syncing-addresses = Osoitteet
sync-currently-syncing-creditcards = Luottokortit
sync-currently-syncing-addons = Lisäosat
sync-currently-syncing-settings = Asetukset
sync-change-options =
  .label = Muuta…
  .accesskey = M

## The "Choose what to sync" dialog.

sync-choose-what-to-sync-dialog =
  .title = Valitse, mitä synkronoidaan
  .style = width: 36em; min-height: 35em;
  .buttonlabelaccept = Tallenna muutokset
  .buttonaccesskeyaccept = T
  .buttonlabelextra2 = Katkaise yhteys…
  .buttonaccesskeyextra2 = K
sync-choose-what-to-sync-dialog3 =
  .title = Valitse, mitä synkronoidaan
  .style = min-width: 36em;
  .buttonlabelaccept = Tallenna muutokset
  .buttonaccesskeyaccept = T
  .buttonlabelextra2 = Katkaise yhteys…
  .buttonaccesskeyextra2 = K
sync-engine-bookmarks =
  .label = Kirjanmerkit
  .accesskey = K
sync-engine-history =
  .label = Sivuhistoria
  .accesskey = S
sync-engine-tabs =
  .label = Avoimet välilehdet
  .tooltiptext = Lista kaikilla synkronoiduilla laitteilla auki olevista välilehdistä
  .accesskey = V
sync-engine-logins-passwords =
  .label = Käyttäjätunnukset ja salasanat
  .tooltiptext = Tallentamasi käyttäjätunnukset ja salasanat
  .accesskey = u
sync-engine-addresses =
  .label = Osoitteet
  .tooltiptext = Tallentamasi postiosoitteet (vain Firefoxin työpöytäversiossa)
  .accesskey = O
sync-engine-creditcards =
  .label = Luottokortit
  .tooltiptext = Nimet, numerot ja vanheneminen (vain Firefoxin työpöytäversiossa)
  .accesskey = u
sync-engine-addons =
  .label = Lisäosat
  .tooltiptext = Firefoxin työpöytäversion laajennukset ja teemat
  .accesskey = i
sync-engine-settings =
  .label = Asetukset
  .tooltiptext = Muuttamasi yleiset asetukset sekä tietosuoja- ja turvallisuusasetukset
  .accesskey = A

## The device name controls.

sync-device-name-header = Laitteen nimi
sync-device-name-change =
  .label = Muuta laitteen nimeä…
  .accesskey = M
sync-device-name-cancel =
  .label = Peruuta
  .accesskey = P
sync-device-name-save =
  .label = Tallenna
  .accesskey = T
sync-connect-another-device = Yhdistä toinen laite

## Privacy Section

privacy-header = Selaimen tietosuoja

## Privacy Section - Logins and Passwords

# The search keyword isn't shown to users but is used to find relevant settings in about:preferences.
pane-privacy-logins-and-passwords-header = Käyttäjätunnukset ja salasanat
  .searchkeywords = { -lockwise-brand-short-name }
# Checkbox to control whether UI is shown to users to save or fill logins/passwords.
forms-ask-to-save-logins =
  .label = Ehdota sivustojen käyttäjätunnusten ja salasanojen tallentamista
  .accesskey = v
forms-exceptions =
  .label = Poikkeukset…
  .accesskey = e
forms-generate-passwords =
  .label = Ehdota ja luo vahvoja salasanoja
  .accesskey = u
forms-breach-alerts =
  .label = Näytä hälytykset salasanoista sivustoille, jotka ovat kokeneet tietomurron
  .accesskey = h
forms-breach-alerts-learn-more-link = Lue lisää
relay-integration =
  .label = Ota { -relay-brand-name } käyttöön { -brand-short-name }in salasanojen hallinnassa
relay-integration-learn-more-link = Lue lisää
# Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
forms-fill-logins-and-passwords =
  .label = Täytä automaattisesti käyttäjätunnukset ja salasanat
  .accesskey = T
forms-saved-logins =
  .label = Tallennetut kirjautumistiedot…
  .accesskey = k
forms-primary-pw-use =
  .label = Käytä pääsalasanaa
  .accesskey = K
forms-primary-pw-learn-more-link = Lue lisää
# This string uses the former name of the Primary Password feature
# ("Master Password" in English) so that the preferences can be found
# when searching for the old name. The accesskey is unused.
forms-master-pw-change =
  .label = Muuta pääsalasanaa…
  .accesskey = M
forms-primary-pw-change =
  .label = Vaihda pääsalasana…
  .accesskey = V
# Leave this message empty if the translation for "Primary Password" matches
# "Master Password" in your language. If you're editing the FTL file directly,
# use { "" } as the value.
forms-primary-pw-former-name = { "" }
forms-primary-pw-fips-title = Olet parhaillaan FIPS-tilassa. FIPS edellyttää, että pääsalasana ei ole tyhjä.
forms-master-pw-fips-desc = Salasanan vaihto epäonnistui
forms-windows-sso =
  .label = Salli Windowsin kertakirjautuminen Microsoft-, työ- ja koulutileille.
forms-windows-sso-learn-more-link = Lisätietoja
forms-windows-sso-desc = Hallinnoi tilejä laitteen asetuksissa

## OS Authentication dialog

# This message can be seen by trying to add a Primary Password.
primary-password-os-auth-dialog-message-win = Luo pääsalasana kirjoittamalla Windows-kirjautumistietosi. Tämä auttaa suojaamaan tilejäsi.
# This message can be seen by trying to add a Primary Password.
# The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
# and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
# notes are only valid for English. Please test in your locale.
primary-password-os-auth-dialog-message-macosx = asettaa pääsalasanan
master-password-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }

## Privacy Section - History

history-header = Historiatiedot
# This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
# (Remember history, etc.).
# In English it visually creates a full sentence, e.g.
# "Firefox will" + "Remember history".
#
# If this doesn't work for your language, you can translate this message:
#  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
#   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
#  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
history-remember-label = { -brand-short-name } säilyttää
  .accesskey = F
history-remember-option-all =
  .label = Täydelliset historiatiedot
history-remember-option-never =
  .label = Ei mitään historiatietoja
history-remember-option-custom =
  .label = Valitut historiatiedot
history-remember-description = { -brand-short-name } kerää ja säilyttää selaus-, lataus-, lomake- ja hakuhistorian.
history-dontremember-description = { -brand-short-name } toimii aina kuten yksityisessä selaustilassa, eikä säilytä mitään historiatietoja.
history-private-browsing-permanent =
  .label = Selaa aina yksityinen selaus -tilassa
  .accesskey = y
history-remember-browser-option =
  .label = Säilytä selaushistoria ja tieto latauksista
  .accesskey = ä
history-remember-search-option =
  .label = Säilytä lomakkeiden ja hakupalkin tiedot
  .accesskey = d
history-clear-on-close-option =
  .label = Poista historiatiedot kun { -brand-short-name } suljetaan
  .accesskey = o
history-clear-on-close-settings =
  .label = Asetukset…
  .accesskey = u
history-clear-button =
  .label = Tyhjennä historia…
  .accesskey = T

## Privacy Section - Site Data

sitedata-header = Evästeet ja sivustotiedot
sitedata-total-size-calculating = Lasketaan sivustotietojen ja välimuistin kokoa…
# Variables:
#  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
#  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
sitedata-total-size = Evästeet, sivustotiedot ja välimuisti vievät tällä hetkellä { $value } { $unit } levytilaa.
sitedata-learn-more = Lue lisää
sitedata-delete-on-close =
  .label = Poista evästeet ja sivustotiedot, kun { -brand-short-name } suljetaan
  .accesskey = s
sitedata-delete-on-close-private-browsing = Pysyvässä yksityisessä selaustilassa evästeet ja sivustotiedot poistetaan aina, kun { -brand-short-name } suljetaan.
sitedata-allow-cookies-option =
  .label = Hyväksy evästeet ja sivustotiedot
  .accesskey = H
sitedata-disallow-cookies-option =
  .label = Estä evästeet ja sivustotiedot
  .accesskey = E
# This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
# The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
sitedata-block-desc = Tyyppi
  .accesskey = T
sitedata-option-block-cross-site-trackers =
  .label = Sivustorajat ylittävät seuraimet
sitedata-option-block-cross-site-tracking-cookies =
  .label = Sivustorajat ylittävät seurainevästeet
sitedata-option-block-cross-site-cookies =
  .label = Sivustorajat ylittävät evästeet, eristä muut sivustorajat ylittävät evästeet
sitedata-option-block-unvisited =
  .label = Evästeet vierailemattomilta sivustoilta
sitedata-option-block-all-third-party =
  .label = Kaikki 3. osapuolen evästeet (voi aiheuttaa sivustovirheitä)
sitedata-option-block-all =
  .label = Kaikki evästeet (aiheuttaa sivustovirheitä)
sitedata-clear =
  .label = Tyhjennä tiedot…
  .accesskey = y
sitedata-settings =
  .label = Hallitse tietoja…
  .accesskey = H
sitedata-cookies-exceptions =
  .label = Hallitse poikkeuksia…
  .accesskey = p

## Privacy Section - Address Bar

addressbar-header = Osoitepalkki
addressbar-suggest = Ehdota osoitepalkissa sivuja
addressbar-locbar-history-option =
  .label = selaushistoriasta
  .accesskey = h
addressbar-locbar-bookmarks-option =
  .label = kirjanmerkeistä
  .accesskey = k
addressbar-locbar-openpage-option =
  .label = avoimista välilehdistä
  .accesskey = a
# Shortcuts refers to the shortcut tiles on the new tab page, previously known as top sites. Translation should be consistent.
addressbar-locbar-shortcuts-option =
  .label = oikoteistä
  .accesskey = o
addressbar-locbar-topsites-option =
  .label = ykkössivustoista
  .accesskey = y
addressbar-locbar-engines-option =
  .label = hakukoneista
  .accesskey = h
addressbar-locbar-quickactions-option =
  .label = Pikatoiminnot
  .accesskey = Q
addressbar-suggestions-settings = Muuta hakukoneiden ehdotusten asetuksia
addressbar-quickactions-learn-more = Lue lisää

## Privacy Section - Content Blocking

content-blocking-enhanced-tracking-protection = Tehostettu seurannan suojaus
content-blocking-section-top-level-description = Seuraimet seuraavat sinua verkossa ja keräävät tietoja selaustapoihisi ja kiinnostuksen kohteisiisi liittyen. { -brand-short-name } estää monet näistä seuraimista ja muita haitallisia komentosarjoja.
content-blocking-learn-more = Lue lisää
content-blocking-fpi-incompatibility-warning = Käytät ensimmäisen osapuolen eristämistä (FPI), joka korvaa joitain { -brand-short-name }in evästeasetuksista.

## These strings are used to define the different levels of
## Enhanced Tracking Protection.

# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
enhanced-tracking-protection-setting-standard =
  .label = Tavallinen
  .accesskey = T
enhanced-tracking-protection-setting-strict =
  .label = Tiukka
  .accesskey = u
enhanced-tracking-protection-setting-custom =
  .label = Oma
  .accesskey = O

##

content-blocking-etp-standard-desc = Tasapainotettu suojauksen ja suorituskyvyn välillä. Sivut latautuvat normaalisti.
content-blocking-etp-strict-desc = Vahvempi suojaus, mutta saattaa aiheuttaa sivustojen tai sisällön toimimattomuutta.
content-blocking-etp-custom-desc = Valitse, mitkä seuraimet ja komentosarjat estetään.
content-blocking-etp-blocking-desc = { -brand-short-name } estää seuraavat:
content-blocking-private-windows = Seurantaan tarkoitettu sisältö yksityisissä ikkunoissa
content-blocking-cross-site-cookies-in-all-windows = Sivustorajat ylittävät evästeet kaikissa ikkunoissa (mukaan lukien seurainevästeet)
content-blocking-cross-site-cookies-in-all-windows2 = Sivustorajat ylittävät evästeet kaikissa ikkunoissa
content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Sivustorajat ylittävät seurainevästeet
content-blocking-all-cross-site-cookies-private-windows = Sivustorajat ylittävät evästeet yksityisissä ikkunoissa
content-blocking-cross-site-tracking-cookies-plus-isolate = Sivustorajat ylittävät seuraimet, eristä jäljelle jäävät evästeet
content-blocking-social-media-trackers = Sosiaalisen median seuraimet
content-blocking-all-cookies = Kaikki evästeet
content-blocking-unvisited-cookies = Evästeet sivustoilta, joilla ei ole käyty
content-blocking-all-windows-tracking-content = Seurantaan tarkoitettu sisältö kaikissa ikkunoissa
content-blocking-all-third-party-cookies = Kaikki kolmannen osapuolen evästeet
content-blocking-cryptominers = Kryptolouhijat
content-blocking-fingerprinters = Yksilöijät
# "Test pilot" is used as a verb. Possible alternatives:
# "Be the first to try", "Join an early experiment".
content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-checkbox =
  .label = Testaa kaikkien aikojen tehokkainta yksityisyyttä varjelevaa ominaisuuttamme
  .accesskey = T

# The tcp-rollout strings are no longer used for the rollout but for tcp-by-default in the standard section

# "Contains" here means "isolates", "limits".
content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-description = Totaalinen evästesuoja eristää evästeet sivustolle, jolla olet, joten seuraimet eivät voi käyttää niitä seurantaan sivustojen välillä.
content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-learn-more = Lue lisää
content-blocking-etp-standard-tcp-title = Sisältää totaalisen evästesuojan, kaikkien aikojen tehokkaimman tietosuojaominaisuuden
content-blocking-warning-title = Huomio!
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2 = Tämä asetus saattaa aiheuttaa sen, että jotkin verkkosivustot eivät näytä sisältöä tai toimi oikein. Jos sivusto vaikuttaa rikkoutuneen, saatat haluta poistaa seurannan suojauksen käytöstä kyseisen sivuston kohdalta, jotta kaikki sisältö voidaan ladata.
content-blocking-warning-learn-how = Lue lisää
content-blocking-reload-description = Kaikki välilehdet tarvitsee päivittää, jotta muutokset tulevat voimaan.
content-blocking-reload-tabs-button =
  .label = Päivitä kaikki välilehdet
  .accesskey = P
content-blocking-tracking-content-label =
  .label = Seurantaan tarkoitettu sisältö
  .accesskey = S
content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
  .label = Kaikissa ikkunoissa
  .accesskey = K
content-blocking-option-private =
  .label = Vain yksityisissä ikkunoissa
  .accesskey = V
content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Muuta estolistaa
content-blocking-cookies-label =
  .label = Evästeet
  .accesskey = E
content-blocking-expand-section =
  .tooltiptext = Lisätietoja
# Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
content-blocking-cryptominers-label =
  .label = Kryptolouhijat
  .accesskey = y
# Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
# that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
content-blocking-fingerprinters-label =
  .label = Yksilöijät
  .accesskey = s

## Privacy Section - Tracking

tracking-manage-exceptions =
  .label = Hallitse poikkeuksia…
  .accesskey = p

## Privacy Section - Permissions

permissions-header = Oikeudet
permissions-location = Sijainti
permissions-location-settings =
  .label = Asetukset…
  .accesskey = t
permissions-xr = Virtuaalitodellisuus
permissions-xr-settings =
  .label = Asetukset…
  .accesskey = t
permissions-camera = Kamera
permissions-camera-settings =
  .label = Asetukset…
  .accesskey = t
permissions-microphone = Mikrofoni
permissions-microphone-settings =
  .label = Asetukset…
  .accesskey = t
permissions-notification = Ilmoitukset
permissions-notification-settings =
  .label = Asetukset…
  .accesskey = t
permissions-notification-link = Lue lisää
permissions-notification-pause =
  .label = Älä näytä ilmoituksia ennen kuin { -brand-short-name } uudelleenkäynnistetään
  .accesskey = k
permissions-autoplay = Automaattinen toisto
permissions-autoplay-settings =
  .label = Asetukset…
  .accesskey = t
permissions-block-popups =
  .label = Estä ponnahdusikkunat
  .accesskey = E
# "popup" is a misspelling that is more popular than the correct spelling of
# "pop-up" so it's included as a search keyword, not displayed in the UI.
permissions-block-popups-exceptions-button =
  .label = Poikkeukset…
  .accesskey = P
  .searchkeywords = ponnahdukset
permissions-addon-install-warning =
  .label = Varoita, kun sivustot yrittävät asentaa lisäosia
  .accesskey = V
permissions-addon-exceptions =
  .label = Poikkeukset…
  .accesskey = P

## Privacy Section - Data Collection

collection-header = { -brand-short-name }in tietojen keräys ja käyttö
collection-description = Pyrimme antamaan sinulle vapauden valita ja keräämään vain tietoja, joita tarvitsemme voidaksemme tarjota { -brand-short-name }in kaikille ja parantaa sitä. Kysymme aina lupaa ennen kuin vastaanotamme henkilötietoja.
collection-privacy-notice = Tietosuojakäytäntö
collection-health-report-telemetry-disabled = Et enää salli { -vendor-short-name }n vastaanottaa teknisiä ja käyttötilastoja. Kaikki aikaisemmat tiedot poistetaan 30 päivän kuluessa.
collection-health-report-telemetry-disabled-link = Lue lisää
collection-health-report =
  .label = Salli, että { -brand-short-name } lähettää teknisiä ja käyttötilastoja { -vendor-short-name }lle
  .accesskey = S
collection-health-report-link = Lue lisää
collection-studies =
  .label = Salli, että { -brand-short-name } asentaa ja suorittaa tutkimuksia
collection-studies-link = Näytä { -brand-short-name }-tutkimukset
addon-recommendations =
  .label = Salli, että { -brand-short-name } tekee henkilökohtaisia laajennussuosituksia
addon-recommendations-link = Lue lisää
# This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
# or builds with no Telemetry support available.
collection-health-report-disabled = Tietojen kerääminen ei ole käytössä tässä koostamiskokoonpanossa
collection-backlogged-crash-reports-with-link = Salli, että { -brand-short-name } lähettää lähettämättömät kaatumisraportit puolestasi <a data-l10n-name="crash-reports-link">Lue lisää</a>
  .accesskey = S
privacy-segmentation-section-header = Uudet selaamista parantavat ominaisuudet
privacy-segmentation-section-description = Kun tarjoamme ominaisuuksia, jotka käyttävät tietojasi aiempaa henkilökohtaisemman käyttökokemuksen tarjoamiseksi:
privacy-segmentation-radio-off =
  .label = Käytä { -brand-product-name }-suosituksia
privacy-segmentation-radio-on =
  .label = Näytä yksityiskohtaiset tiedot

## Privacy Section - Security
##
## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage

security-header = Turvallisuus
security-browsing-protection = Petolliselta sisällöltä ja vaarallisilta ohjelmilta suojaus
security-enable-safe-browsing =
  .label = Estä vaarallinen ja petollinen sisältö
  .accesskey = s
security-enable-safe-browsing-link = Lue lisää
security-block-downloads =
  .label = Estä vaaralliset lataukset
  .accesskey = a
security-block-uncommon-software =
  .label = Varoita ei-halutuista ja epätavallisista ohjelmista
  .accesskey = r

## Privacy Section - Certificates

certs-header = Varmenteet
certs-enable-ocsp =
  .label = Vahvista varmenteiden kelpoisuus OCSP-vastaajapalvelimilta
  .accesskey = C
certs-view =
  .label = Näytä varmenteet…
  .accesskey = y
certs-devices =
  .label = Turvallisuuslaitteet…
  .accesskey = T
space-alert-over-5gb-settings-button =
  .label = Avaa asetukset
  .accesskey = A
space-alert-over-5gb-message2 = <strong>{ -brand-short-name(case: "ablative") } loppuu kohta levytila.</strong> Sivustojen sisällöt eivät ehkä näy oikein. Voit tyhjentää sivustotiedot avaamalla Asetukset > Tietosuoja ja turvallisuus > Evästeet ja sivustotiedot.
space-alert-under-5gb-message2 = <strong>{ -brand-short-name(case: "ablative") } loppuu kohta levytila.</strong> Sivustojen sisällöt eivät ehkä näy oikein. Voit lukea levyn käytön optimoimisesta selaamisen sujuvoittamiseksi painamalla ”Lue lisää”.

## Privacy Section - HTTPS-Only

httpsonly-header = Vain HTTPS -tila
httpsonly-description = HTTPS:n avulla { -brand-short-name } muodostaa suojatun ja salatun yhteyden vierailemiisi sivustoihin. Useimmat sivustot tukevat HTTPS:ää, ja jos ”Vain HTTPS”-tila on käytössä, { -brand-short-name } muuntaa kaikki yhteydet käyttämään HTTPS:ää.
httpsonly-learn-more = Lue lisää
httpsonly-radio-enabled =
  .label = Käytä ”Vain HTTPS”-tilaa kaikissa ikkunoissa
httpsonly-radio-enabled-pbm =
  .label = Käytä ”Vain HTTPS”-tilaa vain yksityisissä ikkunoissa
httpsonly-radio-disabled =
  .label = Älä käytä ”Vain HTTPS”-tilaa

## The following strings are used in the Download section of settings

desktop-folder-name = Työpöytä
downloads-folder-name = Lataukset
choose-download-folder-title = Valitse tallennuskansio