browser/browser/aboutDialog.ftl
author Lasse Liehu <lasse.liehu@iki.fi>
Mon, 17 Jan 2022 13:39:50 +0100
changeset 3142 6e37410128f2d675c3414ba9c6341af81b4521ff
parent 2990 0efb507daf7584eb03114d37b206c53b619e2bfb
permissions -rw-r--r--
Bug 1580599 - Convert toolbox.properties to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

aboutDialog-title =
  .title =
    { -brand-full-name.case-status ->
      [with-cases] Tietoja { -brand-full-name(case: "elative") }
      *[no-cases] Tietoja: { -brand-full-name }
    }

releaseNotes-link = Mitä uutta

update-checkForUpdatesButton =
  .label = Hae päivityksiä
  .accesskey = H

update-updateButton =
  .label = Päivitä käynnistämällä { -brand-shorter-name } uudestaan
  .accesskey = P

update-checkingForUpdates = Haetaan päivityksiä…
update-downloading = <img data-l10n-name="icon"/>Ladataan päivitystä — <label data-l10n-name="download-status"/>
update-downloading-message = Ladataan päivitystä — <label data-l10n-name="download-status"/>
update-applying = Päivitetään…

update-failed = Päivitys ei onnistunut. <label data-l10n-name="failed-link">Lataa uusin versio</label>
update-failed-main = Päivitys ei onnistunut. <a data-l10n-name="failed-link-main">Lataa uusin versio</a>

update-adminDisabled = Järjestelmän ylläpitäjä on estänyt päivitykset
update-noUpdatesFound = Uusin { -brand-short-name }-versio käytössä
update-otherInstanceHandlingUpdates = { -brand-short-name }-ohjelman päivitys on jo käynnissä

update-manual = Lataa päivitys: <label data-l10n-name="manual-link"/>

update-unsupported = Tälle järjestelmälle ei enää tarjota päivityksiä. <label data-l10n-name="unsupported-link">Lue lisätietoja</label>

update-restarting = Käynnistetään uudestaan…

channel-description = Ohjelman päivitykset ovat tyyppiä <label data-l10n-name="current-channel"></label>.

warningDesc-version = { -brand-short-name } on kokeellinen versio ja voi olla epävakaa.

aboutdialog-help-user = { -brand-product-name }-ohje
aboutdialog-submit-feedback = Lähetä palautetta

community-exp = <label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> on <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">kansainvälinen yhteisö</label>, joka pyrkii kehittämään avointa, julkista ja kaikkien käytettävissä olevaa Internetiä.

community-2 = { -brand-short-name(case: "genitive") } on kehittänyt <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, <label data-l10n-name="community-creditsLink">kansainvälinen yhteisö</label>, joka pyrkii kehittämään avointa, julkista ja kaikkien käytettävissä olevaa internetiä.

helpus = Haluatko auttaa? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Tee lahjoitus</label> tai <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">liity joukkoon!</label>

bottomLinks-license = Lisenssitiedot
bottomLinks-rights = Loppukäyttäjän oikeudet
bottomLinks-privacy = Tietosuojakäytäntö

# Example of resulting string: 66.0.1 (64-bit)
# Variables:
#  $version (String): version of Firefox, e.g. 66.0.1
#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
aboutDialog-version = { $version } ({ $bits }-bittinen)

# Example of resulting string: 66.0a1 (2019-01-16) (64-bit)
# Variables:
#  $version (String): version of Firefox for Nightly builds, e.g. 66.0a1
#  $isodate (String): date in ISO format, e.g. 2019-01-16
#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
aboutDialog-version-nightly = { $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bittinen)