browser/chrome/overrides/netError.dtd
author Amin Mahmudian <amin.mahmudian@gmail.com>
Mon, 17 Jan 2022 13:39:26 +0100
changeset 2221 60cff0755aaf290a159cb6968c4909bf9ecae2fa
parent 2214 c9e08610097975a3ae8b068f7790003f31ee5bdf
permissions -rw-r--r--
Bug 1580599 - Convert toolbox.properties to Fluent, part 1.

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "اشکال در هنگام بارگیری">
<!ENTITY retry.label "تلاش دوباره">
<!ENTITY returnToPreviousPage.label "برو عقب">
<!ENTITY returnToPreviousPage1.label "بازگشت (توصیه شده)">
<!ENTITY advanced2.label "پیشرفته…">
<!ENTITY viewCertificate.label "نمایش گواهی">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.pageTitle "سرور پیدا نشد">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc1 "<strong> اگر این آدرس درست است،‌ اینجا سه چیز دیگر وجود دارد که شما باید امتحان کنید:</strong><ul>
 <li>بعدا دوباره تلاش کنید.</li>
 <li>شبکه خود را بررسی کنید.</li>
 <li>اگر شما متصل هستید اما در پشت دیوار اتشین هستید،‌&brandShortName; را بررسی کنیدتا اجازه اتصال به وب را داشته باشد</li></ul>">

<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul><li>صحتِ نام پرونده را برای احتمال وجود غلط املایی بررسی کنید. </li><li>بررسی کنید که آیا پرونده جابه‌جا شده، تغییر نام یافته، یا پاک شده است.</li></ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul><li>ممکن است حذف،‌ منتقل یا مجوز‌های پرونده از دسترسی به آن جلوگیری می‌کند.</li></ul>">

<!ENTITY generic.longDesc "<p>&brandShortName; به دلایلی نمی‌توان این صفحه را بارگیری کرد.</p>">

<!ENTITY captivePortal.title "ورود به شبکه">
<!ENTITY captivePortal.longDesc2 "<p>شما باستی در ابتدا وارد این شبکه شوید تا بتوانید به اینترنت دسترسی داشته باشید.</p>">

<!ENTITY openPortalLoginPage.label2 "بازکردن صفحه ورود به شبکه">

<!ENTITY malformedURI.pageTitle "نشانی معتبر نیست">

<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY notCached.longDesc "<p> پرونده درخواستی در حافظه &brandShortName; موجود نیست.</p><ul><li>برای احتیاط امنیتی بیشتر، &brandShortName; دیگر به‌طور خودکار درخواست پرونده‌های حساس نمی‌کند.</li><li>برای درخواست مجدد پرونده از این سایت، روی دکمه &quot;تلاش دوباره&quot; کلیک کنید.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<ul><li>دکمهٔ «تلاش دوباره» را فشار دهید تا به حالت آنلاین برگردید و صفحه را دوباره بارگذاری کنید.</li></ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> <li>لطفاً با صاحبان پایگاه وب تماس بگیرید تا آنها را در جریان این مشکل قرار دهید.</li> </ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>لطفاً با صاحبان پایگاه وب تماس بگیرید تا آنها را در جریان این مشکل قرار دهید.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li> ممکن است نیاز به نصب برنامهٔ دیگری برای باز نمودن این نشانی داشته باشید. </li> </ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>بررسی کنید که تنظیمات پیشکار صحیح باشند.</li> <li>با مدیر شبکه تماس بگیرید تا مطمئن شوید که کارگزار پیشکار به درستی کار می‌کند.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<ul> <li>بررسی کنید که تنظیمات پیشکار صحیح باشند.</li> <li>بررسی کنید تا مطمئن شوید که اتصال شبکهٔ رایانهٔ شما به درستی کار می‌کند.</li> <li>اگر رایانه یا شبکهٔ شما توسط کارگزار یا دیوار آتش محافظت می‌شود، مطمئن شوید که &brandShortName; اجازهٔ دسترسی به وب را دارد.</li> </ul>">

<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>این مشکل گاهی ممکن است به دلیل غیر فعال کردن یا خودداری از قبول کوکی‌ها به وجود بیاید.</li> </ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>مطمئن شوید که «مدیریت امنیت شخصی» روی رایانهٔ شما نصب شده باشد.</li> <li>این اشکال ممکن است از پیکربندی غیر استاندارد کارگزار باشد.</li> </ul>">

<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul><li>صفحه‌ای که تلاش می‌کنید از آن بازدید کنید قابل نمایش نیست، زیرا امکان تایید اعتبار اطلاعات دریافتی آن وجود ندارد.</li><li>لطفاً با صاحبان این پایگاه اینترنتی تماس بگیرید و آنها را در جریان این مشکل قرار دهید.</li></ul>">

<!-- Localization note (certerror.introPara2) - The text content of the span tag
will be replaced at runtime with the name of the server to which the user
was trying to connect. -->
<!ENTITY certerror.introPara2 "&brandShortName; یک تهدید امنیتی بالقوه شناسایی کرد و به <span class='hostname'/> ادامه نداد. اگر از این سایت بازدید کنید، مهاجمان می‌توانند اطلاعاتی مانند گذرواژه، ایمیل‌ها یا جزئیات کارت اعتباری شما را سرقت کنند.">
<!ENTITY certerror.sts.introPara "&brandShortName; یک تهدید امنیتی بالقوه را شناسایی کرد و به <span class='hostname'/> ادامه نداد زیرا که این وب سایت به اتصال ایمن نیاز دارد.">

<!ENTITY certerror.expiredCert.introPara "&brandShortName; مشکلی را شناسایی کرد و به <span class='hostname'/> ادامه نداد. وب سایت یا پیکربندی اشتباهی دارد یا ساعت رایانهٔ شما روی زمان اشتباه تنظیم شده است.">
<!ENTITY certerror.expiredCert.secondPara2 "به احتمال زیاد گواهی وب‌سایت منقضی شده است، که جلوی &brandShortName; برای اتصال امن را می‌گیرد. اگر از این سایت بازدید کنید، مهاجمان می‌توانند اطلاعاتی مانند گذرواژه، ایمیل‌ها یا جزئیات کارت اعتباری شما را سرقت کنند.">
<!ENTITY certerror.expiredCert.sts.secondPara "به احتمال زیاد گواهی وب‌سایت منقضی شده است، که جلوی &brandShortName; برای اتصال امن را می‌گیرد.">

<!ENTITY certerror.whatCanYouDoAboutItTitle "چه کاری می‌توانید در مورد آن انجام دهید؟">

<!ENTITY certerror.unknownIssuer.whatCanYouDoAboutIt "
<p>مشکل به احتمال زیاد مربوط به وب‌سایت است و هیچ کاری نمی‌توانید برای حل آن انجام دهید.</p>
<p>اگر در یک شبکهٔ شرکتی هستید یا از نرم‌افزار ضد ویروس استفاده می‌کنید، می‌توانید برای کمک با تیم‌های پشتیبانی تماس بگیرید. همچنین می‌توانید مشکل را به مدیر وب‌سایت اطلاع دهید.</p>
">

<!ENTITY certerror.expiredCert.whatCanYouDoAboutIt2 "
<p>ساعت رایانه شما روی <span id='wrongSystemTime_systemDate2'/> تنظیم شده است. مطمئن شوید که رایانه شما روی تاریخ، زمان و منطقه زمانی درست در تنظیمات سیستم تنظیم شده است و سپس <span class='hostname'/> را مجددا بارگیری کنید.</p>
<p>اگر ساعت شما قبلاً روی زمان مناسب تنظیم شده است، احتمالاً وب سایت به درستی پیکربندی نشده است و هیچ کاری نمی‌توانید برای حل این مشکل انجام دهید. می‌توانید مشکل را به مدیر وب‌سایت اطلاع دهید.</p>
">

<!ENTITY certerror.badCertDomain.whatCanYouDoAboutIt "
<p>مشکل به احتمال زیاد مربوط به وب‌سایت است و هیچ کاری نمی توانید برای حل آن انجام دهید. می‌توانید مشکل را به مدیر وب‌سایت اطلاع دهید.</p>
">

<!ENTITY sharedLongDesc "<ul> <li>ممکن است این پایگاه به طور موقت خارج از دسترس یا بیش از حد مشغول باشد. چند دقیقه صبر کنید و بعد دوباره تلاش کنید.</li> <li>اگر نمی‌توانید هیچ صفحه‌ای را مرور کنید، اتصال شبکهٔ رایانه را بررسی کنید.</li> <li>اگر رایانه یا شبکهٔ شما توسط کارگزار یا دیوارآتش محافظت می‌شود مطمئن شوید که &brandShortName; اجازه دسترسی به وب را دارد.</li> </ul>">

<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; از بارگیری این صفحه به این شیوه جلوگیری کرد، زیرا این صفحه دارای یک سیاست امنیتی است که این کار در تضاد با آن قرار دارد.</p>">

<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; از بارگیری این صفحه در این زمینه جلوگیری کرد زیرا این صفحه دارای X-Frame-Options است که آن را مجاز نمی‌داند.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>صفحه‌ای که تلاش می‌کنید از آن بازدید کنید قابل نمایش نیست، زیرا خطایی در هنگام انتقال اطلاعات رُخ داده است.</p><ul><li>لطفاً با صاحبان این پایگاه اینترنتی تماس بگیرید و آنها را در جریان این مشکل قرار دهید.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.exceptionButton1Label "پذیرش خطر و ادامه">

<!ENTITY errorReporting.automatic2 "خطاهایی مانند این را گزارش کنید تا به موزیلا برای شناسایی و مسدود کردن سایت‌های مخرب کمک کنید.">
<!ENTITY errorReporting.learnMore "اطلاعات بیشتر…">

<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>لطفاً با صاحب این وب‌گاه تماس بگیرید و آنها را در جریان این مشکل قرار دهید.</li></ul></p>">

<!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc2) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
<!ENTITY sslv3Used.longDesc2 "اطلاعات پیشرفته: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">

<!ENTITY certerror.pagetitle2 "هشدار: خطر امنیتی نهفته در پیش است">
<!ENTITY certerror.sts.pagetitle "متصل نشد: مشکل امنیتی بالقوه">
<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation1 "<span class='hostname'></span> یک خط‌مشی امنیتی به نام HTTP Strict Transport Security (HSTS) دارد، به این معنی که &brandShortName; فقط می‌تواند به طور ایمن به آن متصل شود. شما نمی توانید استثنایی برای بازدید از این سایت اضافه کنید.">
<!ENTITY certerror.copyToClipboard.label "رونوشت متن به کلیپ بورد">

<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> استفاده از تکنولوژی های امنیتی که تاریخ‌ آن‌ها گذشته است در برابر حملات آسیب پذیراست. و حمله کننده می ‌تواند به راحتی اطلاعاتی که شما تصویر می‌کنید امن است را فاش کند. مدیریت پایگاه وب نیاز دارد تا نخست کارگزار را قبل از بازدید پایگاه وب درست کند.</p><p> کد خطا: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY blockedByPolicy.title "صفحهٔ مسدود شده">

<!ENTITY certerror.mitm.longDesc "<span class='hostname'></span> به احتمال زیاد یک سایت امن است، اما امکان اتصال امن به آن وجود ندارد. این مشکل توسط <span class='mitm-name'/> ایجاد شده که یا نرم‌افزاری روی رایانه شماست یا بر روی شبکه شما.">
<!ENTITY certerror.mitm.whatCanYouDoAboutIt1 "اگر نرم افزار ضد ویروس شما دارای ویژگی‌ای است که اتصالات رمزگذاری شده را اسکن می کند (اغلب به آن «web scanning» یا «https scanning» می گویند)، می‌توانید آن ویژگی را غیرفعال کنید. اگر کار نکرد، می‌توانید نرم افزار ضد ویروس را حذف و دوباره نصب کنید.">
<!ENTITY certerror.mitm.whatCanYouDoAboutIt2 "اگر درون یک شبکه سازمانی هستید، می توانید با واحد آی‌تی خود تماس بگیرید.">
<!ENTITY certerror.mitm.whatCanYouDoAboutIt3 "اگر با <span class='mitm-name'/> آشنایی ندارید، این ممکن است یک حمله باشد و نباید وارد این سایت شوید.">
<!ENTITY certerror.mitm.sts.whatCanYouDoAboutIt3 "اگر با <span class='mitm-name'/> آشنا نیستید، این می‌تواند یک حمله باشد و برای دسترسی به این سایت کاری نمی‌توانید انجام دهید.">

<!ENTITY clockSkewError.longDesc "رایانه شما فکر می‌کند زمان کنونی <span id='wrongSystemTime_systemDate1'/> است، که امکان اتصال امن را از &brandShortName; می‌گیرد. برای مشاهده <span class='hostname'></span>، تاریخ، ساعت و منطقه زمانی رایانه خود را از طریق تنظیمات سیستم اصلاح کنید، و سپس <span class='hostname'></span> را نوسازی کنید.">

<!ENTITY prefReset.longDesc "به نظر می‌رسد تنظیمات امنیتی شبکه شما ممکن است باعث این شده باشند. آیا می‌خواهید که تنظیمات پیش‌فرض دوباره تنظیم شوند؟">
<!ENTITY prefReset.label "بازگردانی تنظیمات پیش‌فرض">

<!ENTITY enableTls10.longDesc "ممکن است این وب سایت از پروتکل امنیت لایه انتقال TLS 1.2 که حداقل نسخه پشتیبانی شده در &brandShortName; است پشتیبانی نمی‌کند. فعال کردن پروتکل امنیت لایه 1.0 و 1.1 ممکن است باعث موفقیت این اتصال شود.">
<!ENTITY enableTls10.note "نسخه‌های 1.0 و 1.1 TLS در انتشارهای آینده به صورت دائمی غیرفعال خواهند شد.">
<!ENTITY enableTls10.label "فعال کردن TLS 1.0 و 1.1">

<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>صفحه‌ای که می‌خواهید مشاهده کنید به خاطر خطایی که در پروتکل شبکه شناسایی شده قابل نمایش نیست.</p><ul><li>لطفا با مالک وب سایت تماس بگیرید تا آنها را درباره این مشکل مطلع سازید.</li></ul>">