dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author julen <julenx@gmail.com>
Sun, 07 Aug 2022 20:53:18 +0000
changeset 2391 08b0698e4ff1a853311d8abe0d9408da68e196a4
parent 2193 4317d495e2eb0d374858f0503541ec842ee6ff8a
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Basque (eu) localization of Firefox Co-authored-by: julen <julenx@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Screen reader started/stopped
screenReaderStarted = Pantaila-irakurlea hasi da
screenReaderStopped = Pantaila-irakurlea gelditu da

# Roles
menubar    =    menu-barra
scrollbar   =    korritze-barra
grip      =    heldulekua
alert     =    alerta
menupopup   =    laster-menua
document    =    dokumentua
pane      =    panela
dialog     =    elkarrizketa-koadroa
separator   =    bereizlea
toolbar    =    tresna-barra
statusbar   =    egoera-barra
table     =    taula
columnheader  =    zutabe-goiburua
rowheader   =    errenkada-goiburua
column     =    zutabea
row      =    errenkada
cell      =    gelaxka
link      =    lotura
list      =    zerrenda
listitem    =    zerrendako elementua
outline    =    eskema
outlineitem  =    eskemako elementua
pagetab    =    orri-fitxa
propertypage  =    propietate-orria
graphic    =    grafikoa
switch     =    kommutadorea
pushbutton   =    botoia
checkbutton  =    kontrol-laukia
radiobutton  =    aukera-botoia
combobox    =    konbinazio-koadroa
progressbar  =    aurrerapen-barra
slider     =    graduatzailea
spinbutton   =    biratze-botoia
diagram    =    diagrama
animation   =    animazioa
equation    =    ekuazioa
buttonmenu   =    menu-botoia
whitespace   =    zuriunea
pagetablist  =    orri-fitxen zerrenda
canvas     =    canvas
checkmenuitem =    kontrol-menuko elementua
passwordtext  =    pasahitz-testua
radiomenuitem =    aukera-menuko elementua
textcontainer =    testu-edukiontzia
togglebutton  =    txandakatze-botoia
treetable   =    zuhaitz-taula
header     =    goiburua
footer     =    oina
paragraph   =    paragrafoa
entry     =    sarrera
caption    =    epigrafea
heading    =    izenburua
section    =    atala
form      =    inprimakia
comboboxlist  =    konbinazio-koadroen zerrenda
comboboxoption =    konbinazio-koadroko aukera
imagemap    =    irudi-mapa
listboxoption =    zerrenda-koadroko aukera
listbox    =    zerrenda-koadroa
flatequation  =    ekuazio laua
gridcell    =    sareta-gelaxka
note      =    oharra
figure     =    irudia
definitionlist =    definizio-zerrenda
term      =    terminoa
definition   =    definizioa

mathmltable       = matematika-taula
mathmlcell        = gelaxka
mathmlenclosed      = inguratuta
mathmlfraction      = zatikia
mathmlfractionwithoutbar = barra gabeko zatikia
mathmlroot        = erroa
mathmlscripted      = indizeduna
mathmlsquareroot     = erro karratua

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    testu eremua

base      =    oinarria
close-fence  =    itxierako muga
denominator  =    izendatzailea
numerator   =    zenbakitzailea
open-fence   =    irekierako muga
overscript   =    gain-indizea
presubscript  =    a azpi-indizea
presuperscript =    aurre goi-indizea
root-index   =    erro-indizea
subscript   =    azpi-indizea
superscript  =    goi-indizea
underscript  =    azpi-indizea

# Text input types
textInputType_date  =    data
textInputType_email =    helbide elektronikoa
textInputType_search =    bilaketa
textInputType_tel  =    telefonoa
textInputType_url  =    URLa

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    %S izenburu-maila

# more sophisticated list announcement
listStart   =    Lehen elementua
listEnd    =    Azken elementua
# LOCALIZATION NOTE (listItemsCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
listItemsCount =    Elementu bat;#1 elementu

# LOCALIZATION NOTE: # %1$S is the position of the item n the set.
# %2$S is the total number of such items in the set.
# An expanded example would read "2 of 5".
objItemOfN   =    %2$S/%1$S

# Landmark announcements
banner     =    banerra
complementary =    osagarria
contentinfo  =    eduki-informazioa
main      =    nagusia
navigation   =    nabigazioa
search     =    bilaketa

region     =    eskualdea

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfo = zutabe batekin;#1 zutabekin
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfo = eta errenkada bat;eta #1 errenkada

# table or grid cell information
columnInfo = %S zutabea
rowInfo = %S errenkada
spansColumns = %S zutabe hedatzen da
spansRows = %S errenkada hedatzen da

# Invoked actions
jumpAction   =   jauzita
pressAction  =   sakatuta
checkAction  =   markatuta
uncheckAction =   desmarkatuta
onAction    =   piztuta
offAction   =   itzalita
selectAction  =   hautatuta
unselectAction =   desautatuta
openAction   =   irekita
closeAction  =   itxita
switchAction  =   aldatuta
clickAction  =   klik eginda
collapseAction =   tolestuta
expandAction  =   zabalduta
activateAction =   aktibatuta
cycleAction  =   posizioz aldatuta

# Live regions
# 'hidden' will be spoken when something disappears in a live region.
hidden     =   ezkutukoa

# Tab states
tabLoading   =   kargatzen
tabLoaded   =   kargatuta
tabNew     =   fitxa berria
tabLoadStopped =   kargatzea geldituta
tabReload   =   berritzen

# Object states
stateChecked   =  markatuta
stateOn     =  piztuta
stateNotChecked =  markatu gabea
stateOff     =  itzalita
statePressed   =  sakatuta
# No string for a not pressed toggle button
stateExpanded  =  zabalduta
stateCollapsed  =  tolestuta
stateUnavailable =  ez dago erabilgarri
stateReadonly  =  irakurtzeko soilik
stateRequired  =  beharrezkoa
stateTraversed  =  bisitatuta
stateHasPopup  =  popupa du
stateSelected  =  hautatuta

# App modes
editingMode  =   editatzen
navigationMode =   nabigatzen

# Quick navigation modes
quicknav_Simple   = Lehenetsia
quicknav_Anchor   = Aingurak
quicknav_Button   = Botoiak
quicknav_Combobox  = Konbinazio-koadroak
quicknav_Landmark  = Erreferentzi-puntuak
quicknav_Entry    = Sarrerak
quicknav_FormElement = Inprimakietako elementuak
quicknav_Graphic   = Irudiak
quicknav_Heading   = Izenburuak
quicknav_ListItem  = Zerrendako elementuak
quicknav_Link    = Loturak
quicknav_List    = Zerrendak
quicknav_PageTab   = Orri-fitxak
quicknav_RadioButton = Aukera-botoiak
quicknav_Separator  = Bereizleak
quicknav_Table    = Taulak
quicknav_Checkbox  = Kontrol-laukiak

# MathML menclose notations.
# See developer.mozilla.org/docs/Web/MathML/Element/menclose#attr-notation
notation-longdiv      = zatiketa luzea
notation-actuarial     = aktuariala
notation-phasorangle    = fasore-angulua
notation-radical      = erro-ikurra
notation-box        = koadroa
notation-roundedbox     = biribildutako koadroa
notation-circle       = zirkulua
notation-left        = ezkerra
notation-right       = eskuina
notation-top        = goi
notation-bottom       = behea
notation-updiagonalstrike  = gorako marratze diagonala
notation-downdiagonalstrike = beherako marratze diagonala
notation-verticalstrike   = marratze bertikala
notation-horizontalstrike  = marratze horizontala
notation-updiagonalarrow  = gorako gezi diagonala
notation-madruwb      = madruwb

# Shortened role names for braille
menubarAbbr    =    menu-barra
scrollbarAbbr   =    korritze-barra
gripAbbr      =    heldulekua
alertAbbr     =    alerta
menupopupAbbr   =    laster-menua
documentAbbr    =    dokumentua
paneAbbr      =    panela
dialogAbbr     =    elkarrizketa-koadroa
separatorAbbr   =    bereizlea
toolbarAbbr    =    tresna-barra
statusbarAbbr   =    egoera-barra
tableAbbr     =    taul
columnheaderAbbr  =    zutabe-goiburua
rowheaderAbbr   =    errenkada-goiburua
columnAbbr     =    zutabea
rowAbbr      =    errenkada
cellAbbr      =    gelaxka
linkAbbr      =    ltr
listAbbr      =    zerrenda
listitemAbbr    =    zerrendako elementua
outlineAbbr    =    eskema
outlineitemAbbr  =    eskemako elementua
pagetabAbbr    =    orri-fitxa
propertypageAbbr  =    propietate-orria
graphicAbbr    =    grafikoa
pushbuttonAbbr   =    bt
checkbuttonAbbr  =    kontrol-laukia
radiobuttonAbbr  =    aukera-botoia
comboboxAbbr    =    konbinazio-koadroa
progressbarAbbr  =    aurrerapen-barra
sliderAbbr     =    graduatzailea
spinbuttonAbbr   =    biratze-botoia
diagramAbbr    =    diagrama
animationAbbr   =    animazioa
equationAbbr    =    ekuazioa
buttonmenuAbbr   =    menu-botoia
whitespaceAbbr   =    zuriunea
pagetablistAbbr  =    orri-fitxen zerrenda
canvasAbbr     =    canvas
checkmenuitemAbbr =    kontrol-menuko elementua
passwordtextAbbr  =    pasatestua
radiomenuitemAbbr =    aukera-menuko elementua
textcontainerAbbr =    testu-edukiontzia
togglebuttonAbbr  =    txandakatze-botoia
treetableAbbr   =    zuhaitz-taula
headerAbbr     =    goiburua
footerAbbr     =    oina
paragraphAbbr   =    paragrafoa
entryAbbr     =    sarrera
captionAbbr    =    epigrafea
headingAbbr    =    izenburua
sectionAbbr    =    atala
formAbbr      =    inprimakia
comboboxlistAbbr  =    konbinazio-koadroen zerrenda
comboboxoptionAbbr =    konbinazio-koadroko aukera
imagemapAbbr    =    irudimapa
listboxoptionAbbr =    zerrenda-koadroko aukera
listboxAbbr    =    zerrenda-koadroa
flatequationAbbr  =    ekuazio laua
gridcellAbbr    =    sareta-gelaxka
noteAbbr      =    oharra
figureAbbr     =    fig
definitionlistAbbr =    definizio-zerrenda
termAbbr      =    terminoa
definitionAbbr   =    definizioa
textareaAbbr    =    testueremua

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfoAbbr = z#1;#1z
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfoAbbr = e#1;#1e
cellInfoAbbr = z%Se%S

stateCheckedAbbr = (x)
stateUncheckedAbbr = ( )
statePressedAbbr = (x)
stateUnpressedAbbr = ( )

mathmlenclosedAbbr      = inguratuta
mathmltableAbbr       = taul
mathmlcellAbbr        = gelaxka
mathmlfractionAbbr      = zatk
mathmlfractionwithoutbarAbbr = ztk barra gabe
mathmlrootAbbr        = erroa
mathmlscriptedAbbr      = indizeduna
mathmlsquarerootAbbr     = erro

baseAbbr      = oinarria
close-fenceAbbr  = itxi
denominatorAbbr  = izend
numeratorAbbr   = zenb
open-fenceAbbr   = ireki
overscriptAbbr   = gain
presubscriptAbbr  = aurreazpi
presuperscriptAbbr = aurregoi
root-indexAbbr   = indizea
subscriptAbbr   = azpi
superscriptAbbr  = goi
underscriptAbbr  = azpi

notation-longdivAbbr      = zatikluz
notation-actuarialAbbr     = akt
notation-phasorangleAbbr    = fasang
notation-radicalAbbr      = err
notation-boxAbbr        = kutxa
notation-roundedboxAbbr     = koadrbor
notation-circleAbbr       = zirk
notation-leftAbbr        = ezk
notation-rightAbbr       = esk
notation-topAbbr        = goian
notation-bottomAbbr       = beh
notation-updiagonalstrikeAbbr  = goimarratzediag
notation-downdiagonalstrikeAbbr = behemarratzediag
notation-verticalstrikeAbbr   = marratzeb
notation-horizontalstrikeAbbr  = marratzeh
notation-updiagonalarrowAbbr  = goidiaggezia
notation-madruwbAbbr      = madruwb