toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties
author Sander Lepik <mozilla@lepik.io>
Mon, 09 May 2022 05:05:26 +0000
changeset 2197 4db323c99f0887dde1843426fe07706ee7be00f4
parent 1980 04dd6e87609176709befbd0ef0c1fb12cffe3006
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Estonian (et) localization of Thunderbird Co-authored-by: Sander Lepik <mozilla@lepik.io>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE: These strings are used for startup/profile problems and the profile manager.

# Application not responding
# LOCALIZATION NOTE (restartTitle, restartMessageNoUnlocker2, restartMessageUnlocker, restartMessageNoUnlockerMac, restartMessageUnlockerMac): Messages displayed when the application is running but is not responding to commands. %S is the application name.
restartTitle=Sulge %S
restartMessageNoUnlocker2=%S juba töötab, aga ei vasta. %Si kasutamiseks pead sa esiteks sulgema olemasoleva %Si protsessi, taaskäivitama oma seadme või kasutama teist profiili.
restartMessageUnlocker=%S juba töötab, aga ei vasta. Uue akna avamiseks tuleb vana %Si protsess lõpetada.
restartMessageNoUnlockerMac=%S juba töötab. Korraga saab töötada ainult üks %Si protsess.
restartMessageUnlockerMac=%S juba töötab. Uue protsessi käivitamiseks lõpetatakse praeguse %Si protsessi töö.

# Profile manager
# LOCALIZATION NOTE (profileTooltip): First %S is the profile name, second %S is the path to the profile folder.
profileTooltip=Profiil: '%S' - asukoht: '%S'

pleaseSelectTitle=Profiili valimine
pleaseSelect=Palun vali profiil, et käivitada %S, või loo uus profiil.

renameProfileTitle=Profiili ümbernimetamine
renameProfilePrompt=Profiili "%S" uus nimi:

profileNameInvalidTitle=Vigane profiili nimi
profileNameInvalid=Profiili nimi "%S" ei ole lubatud.

chooseFolder=Profiili kausta valimine
profileNameEmpty=Tühi profiilinimi ei ole lubatud.
invalidChar=Märki "%S" ei ole profiili nimes lubatud kasutada. Palun vali muu nimi.

deleteTitle=Profiili kustutamine
deleteProfileConfirm=Profiili kustutamine eemaldab profiili olemasolevate profiilide nimekirjast ning seda sammu pole võimalik tagasi võtta.\nSa võid kustutada profiili koos andmefailidega, mis sisaldavad sätteid, sertifikaate ja muid kasutajaga seotud andmeid. See valik kustutab kausta "%S" ning seda sammu pole võimalik tagasi võtta.\nKas soovid kustutada profiili andmefailid?
deleteFiles=Kustuta failid
dontDeleteFiles=Ära kustuta faile

profileCreationFailed=Profiili polnud võimalik luua. Võimalik, et valitud kausta ei lubata kirjutada.
profileCreationFailedTitle=Profiili loomine nurjus
profileExists=Sellenimeline profiil on juba olemas. Määra mõni muu nimi.
profileFinishText=Uue kasutajaprofiili loomiseks klõpsa Lõpeta.
profileFinishTextMac=Uue kasutajaprofiili loomiseks klõpsa Valmis.
profileMissing=Sinu %Si profiili pole võimalik laadida. See võib olla kaduma läinud või on ligipääsmatu.
profileMissingTitle=Profiil puudub
profileDeletionFailed=Profiili polnud võimalik kustutada, sest see võib olla kasutuses.
profileDeletionFailedTitle=Kustutamine ebaõnnestus

# Profile reset
# LOCALIZATION NOTE (resetBackupDirectory): Directory name for the profile directory backup created during reset. This directory is placed in a location users will see it (ie. their desktop). %S is the application name.
resetBackupDirectory=%Si vanad andmed

flushFailTitle=Muudatusi ei salvestatud
# LOCALIZATION NOTE (conflictMessage): %1$S is brandProductName, %2$S is brandShortName.
conflictMessage=Teine %1$Si instants on teinud profiilidesse muudatusi. Enne uute muudatuste salvestamist pead sa %2$Si taaskäivitama.
flushFailMessage=Ootamatu viga takistas muudatuste salvestamist.
# LOCALIZATION NOTE (flushFailRestartButton): $S is brandShortName.
flushFailRestartButton=Taaskäivita %S
flushFailExitButton=Välju