security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
author Merike Sell <merikes@gmail.com>
Tue, 25 Jan 2022 08:43:08 +0000
changeset 2108 8cac06d1b0200711a14a70be7e06ab327edc5581
parent 1973 4e57d3a028e8c90dc324e920443ac0496c488455
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Estonian (et) localization of Firefox Co-authored-by: Merike Sell <merikes@gmail.com>

#
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

CertPasswordPrompt=Palun sisesta PKCS#11 turvaseadme %S parool.

CertPasswordPromptDefault=Palun sisesta ülemparool.

# The following strings have special requirements: they must fit in a 32 or 64
# bytes buffer after being encoded to UTF-8.
#
# It's possible to verify the length of a translation using the Browser Console
# in Firefox and evaluating the following code:
#
# (new TextEncoder('utf-8').encode('YOURSTRING')).length
#
# Simply replace YOURSTRING with your translation.
#
# If it's not possible to produce an understandable translation within these
# limits, keeping the English text is an acceptable workaround.

# LOCALIZATION NOTE (RootCertModuleName): string limit is 64 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
RootCertModuleName=Sisseehitatud juurmoodul
# LOCALIZATION NOTE (ManufacturerID): string limit is 32 bytes after conversion
# to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
ManufacturerID=Mozilla.org
# LOCALIZATION NOTE (LibraryDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
LibraryDescription=PSM-i sisemine turvateenus
# LOCALIZATION NOTE (TokenDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
TokenDescription=Üldised krüptoteenused
# LOCALIZATION NOTE (PrivateTokenDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
PrivateTokenDescription=Tarkvaraline turvaseade
# LOCALIZATION NOTE (SlotDescription): string limit is 64 bytes after conversion
# to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
SlotDescription=PSM-i sisemised turvateenused
# LOCALIZATION NOTE (PrivateSlotDescription): string limit is 64 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
PrivateSlotDescription=PSM-i privaatvõtmed
# LOCALIZATION NOTE (Fips140TokenDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
Fips140TokenDescription=Tarkvaraline turvaseade (FIPS)
# LOCALIZATION NOTE (Fips140SlotDescription): string limit is 64 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
Fips140SlotDescription=Krüptograafiline FIPS-140, võtme- ja sertifikaaditeenused

# LOCALIZATION NOTE (nick_template): $1s is the common name from a cert (e.g. "Mozilla"), $2s is the CA name (e.g. VeriSign)
nick_template=%1$s's %2$s ID

CertDumpKUSign=Signeerimine
CertDumpKUNonRep=Salgamistõrje
CertDumpKUEnc=Võtme krüptimine
CertDumpKUDEnc=Andmete krüptimine
CertDumpKUKA=Võtmekehtestus
CertDumpKUCertSign=Sertifikaadi signeerija
CertDumpKUCRLSigner=Tühistusnimekirja signeerija

PSMERR_SSL_Disabled=Pole võimalik turvaliselt ühenduda, kuna SSL-protokoll on keelatud.
PSMERR_SSL2_Disabled=Pole võimalik turvaliselt ühenduda, kuna veebileht kasutab vanemat ning ebaturvalist SSL-protokolli versiooni.
PSMERR_HostReusedIssuerSerial=Sa oled saanud vigase sertifikaadi.  Võta ühendust serveri administraatori või e-kirja saatjaga ja teata neile järgnevat:\n\nSertifikaadi seerianumber langeb kokku sertifitseerimiskeskuse poolt välja antud teise sertifikaadiga.  Palun hangi uus unikaalse seerianumbriga sertifikaat.

# LOCALIZATION NOTE (SSLConnectionErrorPrefix2): %1$S is the host string, %2$S is more detailed information (localized as well).
SSLConnectionErrorPrefix2=Ühendumisel aadressiga %1$S esines viga. %2$S\n

certErrorIntro=%S kasutab vigast turvasertifikaati.

certErrorTrust_SelfSigned=Sertifikaati ei usaldata, kuna selle on signeerinud sertifikaadi omanik.
certErrorTrust_UnknownIssuer=Sertifikaati ei usaldata, kuna selle väljaandja sertifikaat pole teada.
certErrorTrust_UnknownIssuer2=Server ei pruugi saata sobivaid vahesertifikaate.
certErrorTrust_UnknownIssuer3=Võib-olla on vaja importida uus juursertifikaat.
certErrorTrust_CaInvalid=Sertifikaati ei usaldata, kuna selle välja andnud sertifitseerimiskeskuse sertifikaat on vigane.
certErrorTrust_Issuer=Sertifikaati ei usaldata, kuna selle väljaandja sertifikaati ei usaldata.
certErrorTrust_SignatureAlgorithmDisabled=Sertifikaati ei usaldata, kuna see signeeriti signeerimisalgoritmiga, mis oli keelatud algoritmi ebaturvalisuse tõttu.
certErrorTrust_ExpiredIssuer=Sertifikaati ei usaldata, kuna selle väljaandja sertifikaat on aegunud.
certErrorTrust_Untrusted=Sertifikaat ei tule usaldatud allikast.
certErrorTrust_MitM=Sinu ühendust vahendab TLS-proxy. Võimalusel eemalda see või häälesta oma seade usaldama selle juurserti.

certErrorMismatch=Sertifikaat on korrektne serverile %S.
# LOCALIZATION NOTE (certErrorMismatchSinglePrefix): %S is replaced by the domain for which the certificate is valid
certErrorMismatchSinglePrefix=Sert on välja antud ainult domeenile %S.
certErrorMismatchMultiple=Sert on korrektne järgmistele domeenidele:

# LOCALIZATION NOTE (certErrorExpiredNow): Do not translate %1$S (date+time of expired certificate) or %2$S (current date+time)
certErrorExpiredNow=Sert aegub %1$S. Praegu on: %2$S.

# LOCALIZATION NOTE (certErrorNotYetValidNow): Do not translate %1$S (date+time certificate will become valid) or %2$S (current date+time)
certErrorNotYetValidNow=Sert hakkab kehtima alles %1$S. Praegu on: %2$S.

certErrorMitM=Saidid tõestavad oma identiteeti sertifitseerimiskeskuste poolt välja antud sertide abil.
# LOCALIZATION NOTE (certErrorMitM2): %S is brandShortName
certErrorMitM2=%Si taga seisab mittetulundusühing Mozilla, mis administreerib täielikult avalikku sertifitseerimiskeskuste serdiladu. Sertifitseerimiskeskuste serdiladu aitab tagada seda, et sertifitseerimiskeskused järgivad kasutajate turvalisuse tagamisel parimaid praktikaid.
# LOCALIZATION NOTE (certErrorMitM3): %S is brandShortName
certErrorMitM3=%S kasutab ühenduse turvalisuse kontrollimisel operatsioonisüsteemi serdilao asemel Mozilla sertifitseerimiskeskuste serdiladu. Seega, kui viirustõrjeprogramm või muud internetiühendust vahendavad seadmed sekkuvad ühendusse serdiga, mis pole välja antud Mozilla serdilaos oleva SK poolt, siis loetakse selline ühendus ebaturvaliseks.

certErrorSymantecDistrustAdministrator=Sa võid teavitada saidi administraatorit sellest probleemist.

# LOCALIZATION NOTE (certErrorCodePrefix3): %S is replaced by the error code.
certErrorCodePrefix3=Veakood: %S

P12DefaultNickname=Imporditud sertifikaat
CertUnknown=Tundmatu
CertNoEmailAddress=(e-posti aadress puudub)
CaCertExists=Sertifikaat on juba sertifitseerimiskeskusena imporditud.
NotACACert=See pole sertifitseerimiskeskuse sertifikaat ja seda pole võimalik sertifitseerimiskeskuste nimekirja importida.
UserCertIgnoredNoPrivateKey=Seda isiklikku sertifikaati pole võimalik importida, sest sul puudub vajalik privaatvõti, mis loodi koos sertifikaadipäringuga.
UserCertImported=Sinu isiklik sertifikaat on imporditud. Sa peaksid säilitama sellest varukoopia.
CertOrgUnknown=(tundmatu)
CertNotStored=(pole salvestatud)
CertExceptionPermanent=Jäädav
CertExceptionTemporary=Ajutine