mail/chrome/overrides/netError.dtd
author Sander Lepik <sander.lepik@eesti.ee>
Wed, 26 Jan 2022 06:32:20 +0000
changeset 2111 8207ac86058e792ad0f4d9e1718c4c4801ee060c
parent 2056 6fa01f9f7d0476a03af4b4ba8cd9817256d18448
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Estonian (et) localization of Thunderbird Co-authored-by: Sander Lepik <sander.lepik@eesti.ee>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Probleem lehe laadimisel">
<!ENTITY retry.label "Proovi uuesti">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Ühendumine pole võimalik">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "See aadress on keelatud">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Serverit ei leitud">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "
<ul>
 <li>Kontrolli, kas aadressis pole sisestusvigu, näiteks
  <strong>www</strong>.eesti.ee asemel hoopis
  <strong>ww</strong>.eesti.ee.</li>
 <li>Kui sa ei saa avada ühtegi lehte, siis kontrolli oma arvuti
  võrguühendust.</li>
 <li>Kui sinu arvuti või võrk on kaitstud tulemüüri või puhverserveri poolt, siis tee kindlaks,
  et &brandShortName;il on lubatud internetti pääseda.</li>
</ul>
">

<!ENTITY fileNotFound.title "Faili ei leitud">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "
<ul>
 <li>Kontrolli faili nimes olevaid suurtähti või muid sisestusvigu.</li>
 <li>Kontrolli, kas faili pole mujale liigutatud, ümber nimetatud või kustutatud.</li>
</ul>
">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Ligipääs failile keelati">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "
<ul>
 <li>Fail võib olla kustutatud, mujale liigutatud või on sellele seatud ligipääsu piiravad õigused.</li>
</ul>
">

<!ENTITY generic.title "Ups.">
<!ENTITY generic.longDesc "
<p>&brandShortName;il pole mingil põhjusel selle lehe laadimine võimalik.</p>
">

<!ENTITY malformedURI.title "Aadress pole korrektne">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "
<ul>
 <li>Veebiaadressid on tavaliselt kirjutatud kujul
  <strong>http://www.eesti.ee/</strong></li>
 <li>Kontrolli üle, et kasutad ikka õigetpidi kaldkriipse (näiteks
  <strong>/</strong>).</li>
</ul>
">

<!ENTITY netInterrupt.title "Ühendus katkes">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY notCached.title "Dokument aegus">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Nõutud dokument pole brauseri vahemälus saadaval.</p><ul><li>Turvalisuse ettevaatusabinõuna ei laadi brauser tundliku sisuga dokumente automaatselt uuesti.</li><li>Veebisaidist dokumendi uuestiküsimuseks klõpsa Proovi uuesti.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Võrguta režiim">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "
<ul>
 <li>Vajuta &quot;Proovi uuesti&quot;, et lülituda võrgurežiimi ning laadida leht uuesti.</li>
</ul>
">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Sisu kodeeringu viga">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
<ul>
 <li>Palun võta ühendust veebilehe omanikuga, et informeerida teda antud probleemist.</li>
</ul>
">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Ohtlik faili tüüp">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
<ul>
 <li>Palun võta ühendust veebilehe omanikuga, et informeerida teda antud probleemist.</li>
</ul>
">

<!ENTITY netReset.title "Ühendus katkestati">
<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY netTimeout.title "Ühendus aegus">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Aadress jäi arusaamatuks">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "
<ul>
 <li>Selle aadressi avamiseks peaksid võib-olla paigaldama lisatarkvara.</li>
</ul>
">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Puhverserver keeldub ühendustest">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
<ul>
 <li>Kontrolli puhverserveri sätteid, et teha kindlaks, kas need on õiged.</li>
 <li>Võta ühendust oma võrguadministraatoriga, et teha kindlaks, kas puhverserver
  töötab korralikult.</li>
</ul>
">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Ei leitud puhverserverit">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "
<ul>
 <li>Kontrolli puhverserveri sätteid, et teha kindlaks, kas need on õiged.</li>
 <li>Tee kindlaks, kas sinu arvuti võrguühendus töötab korrektselt.</li>
 <li>Kui sinu arvuti või võrk on kaitstud tulemüüri või puhverserveri poolt, siis tee kindlaks,
  et &brandShortName;il on lubatud internetti pääseda.</li>
</ul>
">

<!ENTITY redirectLoop.title "Veebileht pole korralikult ümber suunatud">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "
<ul>
 <li>Probleemi võib mõnikord põhjustada küpsistest keeldumine või nende üldine
  keelamine.</li>
</ul>
">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Ootamatu vastus serverilt">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "
<ul>
 <li>Kontrolli, et sinu süsteemi on paigaldatud personaalne turvalisuse
  haldur.</li>
 <li>See võib olla põhjustatud ebastandardsest serveri konfiguratsioonist.</li>
</ul>
">

<!ENTITY nssFailure2.title "Turvalise ühenduse viga">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "
<ul>
 <li>Soovitud veebilehte pole võimalik näidata, kuna saadud andmete autentsust polnud võimalik kontrollida.</li>
 <li>Palun võta veebilehe omanikuga ühendust ja teavita teda probleemist.</li>
</ul>
">

<!ENTITY nssBadCert.title "Turvalise ühenduse viga">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "
<ul>
 <li>Tegemist võib olla serveri seadistuste probleemiga või siis üritab keegi antud
serverina välja paista.</li>
 <li>Kui sa oled varem selle serveriga edukalt ühendunud, siis võib olla tegemist ajutise veaga
ja sa võid hiljem uuesti proovida.</li>
</ul>
">

<!ENTITY sharedLongDesc "
<ul>
 <li>Veebileht võib olla ajutiselt kättesaamatu või liialt hõivatud. Proovi mõne aja
  pärast uuesti.</li>
 <li>Kui sa ei saa avada ühtegi lehte, siis kontrolli oma arvuti
  võrguühendust.</li>
 <li>Kui sinu arvuti või võrk on kaitstud tulemüüri või puhverserveri poolt, siis tee kindlaks,
  et &brandShortName;il on lubatud internetti pääseda.</li>
</ul>
">

<!ENTITY cspBlocked.title "Blokitud sisu kaitsva turvareegliga">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; keeldus lehe laadimisest sellisel moel, sest lehe sisu kaitsvate turvareeglite kohaselt on see keelatud.</p>">

<!ENTITY xfoBlocked.title "Blokitud X-Frame-Options reeglistikuga">
<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; keeldus lehe laadimisest selles kontekstis, sest lehel oleva X-Frame-Options reeglistiku kohaselt on see keelatud.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Vigane sisu">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Andmete edastamisel esinenud vea tõttu pole soovitud lehte võimalik kuvada.</p><ul><li>Palun võta ühendust veebilehe omanikega, et teavitada neid sellest probleemist.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Või võid ka lisada erandi...">
<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Aita mind siit välja!">
<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Lisa erand...">

<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
contents of the <button> tags. It uses strings already defined above. The
button is included here (instead of netError.xhtml) because it exposes
functionality specific to thunderbird. -->

<!ENTITY securityOverride.warningContent "
<p>Erandit ei tohiks lisada, kui kasutad internetiühendust, mida sa täielikult ei usalda, või kui sa pole harjunud nägema hoiatusi sellelt serverilt.</p>

<button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
<button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
">

<!ENTITY remoteXUL.title "Remote XUL">
<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Palun võta ühendust veebilehe omanikega, et teavitada neid sellest probleemist.</li></ul></p>">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Ühendus pole turvaline">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> kasutab turvalisuse tehnoloogiaid, mis on aegunud ja avatud rünnakutele. Ründaja võib suurema vaevata pääseda ligi teabele, mis sinu arvates on kaitstud. Saidi külastamiseks peab saidi administraator selle serveri kõigepealt ära parandama.</p><p>Veakood: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY blockedByPolicy.title "Blokitud leht">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Võrguprotokolli viga">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Veebilehte, mida üritad vaadata, pole võimalik kuvada, kuna võrguprotokollis tuvastati viga.</p><ul><li>Palun võta ühendust saidi omanikuga, et teavitada teda sellest probleemist.</li></ul>">