chat/irc.properties
author Sander Lepik <sander.lepik@eesti.ee>
Wed, 23 Nov 2022 07:47:57 +0100
changeset 2302 4e224f9450d024e7bd97c1aaa0f91825726d656c
parent 892 92099bb99b918130b590ded6b904922e11c99851
permissions -rw-r--r--
Bug 1801915 - Migrate confirmation Hints to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (irc.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring an IRC account.
irc.usernameHint=hüüdnimi

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
#  These will show in the account manager if the account is
#  disconnected because of an error.
connection.error.lost=Ühendus serveriga katkes
connection.error.timeOut=Ühenduse ajalimiit ületati
connection.error.invalidUsername=%S pole lubatud kasutajanimi
connection.error.invalidPassword=Vigane serveri parool
connection.error.passwordRequired=Parool on nõutud

# LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
#  These show up on the join chat menu. An underscore is for the access key.
joinChat.channel=_Kanal
joinChat.password=_Parool

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.server=Server
options.port=Port
options.ssl=Kasutatakse SSLi
options.encoding=Kodeering
options.quitMessage=Serverist väljumise teade
options.partMessage=Kanalilt väljumise teade
options.showServerTab=Kuvatakse sõnumeid serverilt
options.alternateNicks=Alternatiivsed hüüdnimed

# LOCALIZATION NOTE (ctcp.version):
#  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
#  %2$S is the version response from the client.
ctcp.version=Kasutaja %1$S rakenduse versioon: "%2$S"
# LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
#  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
#  %2$S is the time response.
ctcp.time=Kasutaja %1$S aeg: %2$S.

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
#  These are the help messages for each command, the %S is the command name
#  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
#  the command.
command.action=%S &lt;tegevus&gt;: tegevuse sooritamine.
command.ban=%S &lt;hüüdnimi!kasutaja@masin&gt;: mustriga sobiva kasutaja tõrjumine.
command.ctcp=%S &lt;kasutaja&gt; &lt;sõnum&gt;: CTCP-sõnumi saatmine kasutajale.
command.chanserv=%S &lt;käsk&gt;: käsu saatmine ChanServile.
command.deop=%S &lt;kasutaja1&gt;[,&lt;kasutaja2&gt;]*: kelleltki kanali operaatori õiguste eemaldamine. Selle tegevuse sooritamiseks pead olema kanali operaator.
command.devoice=%S &lt;kasutaja1&gt;[,&lt;kasutaja2&gt;]*: kelleltki kanalil hääleõiguse eemaldamine, takistades neil modereeritud (+m) kanalil rääkida. Selle tegevuse sooritamiseks pead olema kanali operaator.
command.invite2=%S &lt;kasutaja&gt;[ &lt;kasutaja&gt;]* [&lt;kanal&gt;]: kasutaja(te) kutsumine praegusele või määratud kanalile.
command.join=%S &lt;kanal1&gt;[,&lt;kanal2&gt;]* [&lt;parool1&gt;[,&lt;parool2&gt;]*]: sisesta üks või mitu kanalit, vajadusel lisa parool iga kanali jaoks.
command.kick=%S &lt;kasutaja&gt; [&lt;sõnum&gt;]: kellegi kanalilt eemaldamine. Selle tegevuse sooritamiseks pead olema kanali operaator.
command.list=%S: võrgus olevate kanalite nimekirja kuvamine. Hoiatus: mõned serverid võivad selle käsu peale ühenduse katkestada.
command.memoserv=%S &lt;käsk&gt;: käsu saatmine MemoServile.
command.modeUser2=%S &lt;hüüdnimi&gt; [(+|-)&lt;töörežiim&gt;]: kasutaja töörežiimi vaatamine või muutmine.
command.modeChannel2=%S [&lt;kanal&gt;] [(+|-)&lt;uus töörežiim&gt; [&lt;parameeter&gt;][,&lt;parameeter&gt;]*]: kanali töörežiimi vaatamine või muutmine.
command.msg=%S &lt;kasutaja&gt; &lt;sõnum&gt;: kasutajale privaatsõnumi saatmine.
command.nick=%S &lt;uus hüüdnimi&gt;: hüüdnime muutmine.
command.nickserv=%S &lt;käsk&gt;: käsu saatmine NickServile.
command.notice=%S &lt;sihtmärk&gt; &lt;sõnum&gt;: teate saatmine kasutajale või kanalile.
command.op=%S &lt;kasutaja1&gt;[,&lt;kasutaja2&gt;]*: kellelegi operaatori õiguste andmine. Selle tegevuse sooritamiseks pead olema kanali operaator.
command.operserv=%S &lt;käsk&gt;: käsu saatmine OperServile.
command.part=%S [sõnum]: kanalilt lahkumine, valikuliselt sõnumit lisades.
command.ping=%S [&lt;kasutaja&gt;]: kasutaja (või kasutaja puudumisel serveri) pingimine, et teada saada ajaline mahajäämus.
command.quit=%S &lt;sõnum&gt;: serveriga ühenduse katkestamine, valikuliselt sõnumit lisades.
command.quote=%S &lt;käsk&gt;: toore käsu saatmine serverile.
command.time=%S: IRC serveri kohaliku aja kuvamine.
command.topic=%S [&lt;uus teema&gt;]: kanali teema vaatamine või muutmine.
command.umode=%S (+|-)&lt;uus töörežiim&gt;: töörežiimi muutmine.
command.version=%S &lt;kasutaja&gt;: kasutaja rakenduse versiooni nõudmine.
command.voice=%S &lt;kasutaja1&gt;[,&lt;kasutaja2&gt;]*: kellelegi kanali hääleõiguse andmine. Selle tegevuse sooritamiseks pead olema kanali operaator.
command.whois2=%S [&lt;kasutaja&gt;]: teabe hankimine kasutaja kohta.

# LOCALIZATION NOTE (message.*):
#  These are shown as system messages in the conversation.
#  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
message.join=%1$S [%2$S] sisenes kanalile.
message.rejoined=Liitusid kanaliga uuesti.
#  %1$S is the nick of who kicked you.
#  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked.you=Kasutaja %1$S viskas sind välja%2$S.
#  %1$S is the nick that is kicked, %2$S the nick of the person who kicked
#  %1$S. %3$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked=%1$S visati kasutaja %2$S poolt välja%3$S.
#  %S is the kick message
message.kicked.reason=: %S
#  %1$S is the new mode, %2$S is the nickname of the user whose mode
#  was changed, and %3$S is who set the mode.
message.usermode=%3$S määras kasutajale %2$S uue töörežiimi: %1$S.
#  %1$S is the new channel mode and %2$S is who set the mode.
message.channelmode=%2$S määras kanalile uue töörežiimi: %1$S.
#  %S is the user's mode.
message.yourmode=Sinu töörežiim on %S.
#  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
message.nick.fail=Soovitud hüüdnime kasutamine polnud võimalik. Sinu hüüdnimi on endiselt %S.
#  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted.you=Lahkusid kanalilt (lahkun kanalilt%1$S).
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted=%1$S lahkus kanalilt (lahkun kanalilt%2$S).
#  %S is the part message supplied by the user.
message.parted.reason=: %S
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
message.quit=%1$S lahkus kanalilt (väljun%2$S).
#  The parameter is the quit message given by the user.
message.quit2=: %S
#  %1$S is the nickname of the user that invited us, %2$S is the conversation
#  name.
message.inviteReceived=%1$S kutsus sind kanalile %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to.
message.invited=%1$S kutsuti edukalt kanalile %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to but are already in
message.alreadyInChannel=%1$S on juba kanalil %2$S.
#  %S is the nickname of the user who was summoned.
message.summoned=%S on edukalt kutsutud.
#  %S is the nickname of the user whose WHOIS information follows this message.
message.whois=Kasutaja %S WHOIS info:
#  %1$S is the nickname of the (offline) user whose WHOWAS information follows this message.
message.whowas=Kasutaja %1$S pole võrgus. Kasutaja %1$S WHOWAS info:
#  %1$S is the entry description (from tooltip.*), %2$S is its value.
message.whoisEntry=\ua0\ua0\ua0\ua0%1$S: %2$S
#  %S is the nickname that is not known to the server.
message.unknownNick=%S on tundmatu hüüdnimi.
#  %1$S is the nickname of the user who changed the mode and %2$S is the new
#  channel key (password).
message.channelKeyAdded=%1$S määras kanalile uue parooli: %2$S
message.channelKeyRemoved=%S eemaldas kanali parooli
#  This will be followed by a list of ban masks.
message.banMasks=Järgnevatest asukohtadest ühenduvad kasutajad on kanalilt %S tõrjutud:
message.noBanMasks=Kanalil %S ei tõrjuta praegu kedagi.
message.banMaskAdded=%2$S tõrjub kasutajad, kelle asukoht sobib mustriga "%1$S".
message.banMaskRemoved=%2$S ei tõrju enam kasutajaid, kelle asukoht sobib mustriga "%1$S".
# LOCALIZATION NOTE (message.ping): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  %1$S is the nickname of the user or the server that was pinged.
#  #2 is the delay (in milliseconds).
message.ping=Pingimise vastus kasutajalt %1$S: #2 millisekund.;Pingimise vastus kasutajalt 1$S: #2 millisekundit.


# LOCALIZATION NOTE (error.*):
#  These are shown as error messages in the conversation or server tab.
#  %S is the channel name.
error.noChannel=Sellist kanalit pole: %S.
error.tooManyChannels=Kanaliga %S pole võimalik liituda: sa oled liitunud liiga paljude kanalitega.
#  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
error.nickCollision=Hüüdnimi on juba kasutusel, uueks hüüdnimeks on %1$S [%2$S].
error.erroneousNickname=Hüüdnime %S pole lubatud kasutada.
error.banned=Oled sellest serverist tõrjutud.
error.bannedSoon=Sind tõrjutakse peatselt sellest serverist.
error.mode.wrongUser=Sa ei saa teiste kasutajate töörežiimi muuta.
#  %S is the nickname or channel name that isn't available.
error.noSuchNick=Kasutaja hüüdnimega %S pole võrgus.
error.wasNoSuchNick=Hüüdnime %S ei leitud.
error.noSuchChannel=Kanalit %S ei leitud.
error.unavailable=%S pole ajutiselt saadaval.
#  %S is the channel name.
error.channelBanned=Oled kanalilt %S tõrjutud.
error.cannotSendToChannel=Sõnumi saatmine kanalile %S pole võimalik.
error.channelFull=Kanal %S on täis.
error.inviteOnly=Kanaliga %S liitumiseks pead olema kutsutud.
error.nonUniqueTarget=%S pole unikaalne kasutaja@host või lühinimi või sa üritasid ühenduda korraga liiga paljude kanalitega.
error.notChannelOp=Sa pole kanali %S operaator.
error.notChannelOwner=Sa pole kanali %S omanik.
error.wrongKey=Kanaliga %S pole võimalik liituda, vale kanali parool.
error.sendMessageFailed=Viimase sõnumi saatmisel esines viga. Palun proovi ühenduse taastamise järel uuesti.
#  %1$S is the channel the user tried to join, %2$S is the channel
#  he was forwarded to.
error.channelForward=Sul pole lubatud liituda kanaliga %1$S ja sind suunati automaatselt kanalile %2$S.
#  %S is the mode that the user tried to set but was not recognized
#  by the server as a valid mode.
error.unknownMode=Töörežiim '%S' ei ole selles serveris kasutaja jaoks lubatud.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the descriptions given in a tooltip with information received
#  from a whois response.
#  The human readable ("realname") description of the user.
tooltip.realname=Nimi
tooltip.server=Ühenduses serveriga
#  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
#  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
#  protect users).
tooltip.connectedFrom=Ühendatud asukohast
tooltip.registered=Registreeritud
tooltip.registeredAs=Registreeritud kui
tooltip.secure=Kasutab turvalist ühendust
# The away message of the user
tooltip.away=Eemal
tooltip.ircOp=IRC operaator
tooltip.bot=Bot
tooltip.lastActivity=Viimane aktiivus
# %S is the timespan elapsed since the last activity.
tooltip.timespan=%S tagasi
tooltip.channels=Hetkel kanalitel

#  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
#  location or the date the user was last seen).
tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
yes=Jah
no=Ei