chat/xmpp.properties
author Axel Hecht <l10n@mozilla.com>
Thu, 12 Apr 2018 13:59:17 +0200
changeset 1186 8b331964ea372f6a73e6f9dafb7d1c0b49285823
parent 862 d82bb0c8ad23c6919cefa658d379220649413f9a
child 1520 200e55a8bee969fa2eac3c7a41f84b090537502c
permissions -rw-r--r--
Bug 1451992 - Migrate Preferences::Subdialogs::Connection to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (connection.*)
#  These will be displayed in the account manager in order to show the progress
#  of the connection.
#  (These will be displayed in account.connection.progress from
#  accounts.properties, which adds … at the end, so do not include
#  periods at the end of these messages.)
connection.initializingStream=Andmevoo initsialiseerimine
connection.initializingEncryption=Krüptimise initsialiseerimine
connection.authenticating=Autentimine
connection.gettingResource=Vahendite hankimine
connection.downloadingRoster=Kontaktide nimekirja allalaadimine
connection.srvLookup=SRV-kirje kontrollimine

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*)
#  These will show in the account manager if an error occurs during the
#  connection attempt.
connection.error.invalidUsername=Vigane kasutajanimi (kasutajanimi peaks sisaldama tähemärki '@')
connection.error.failedToCreateASocket=Socketi loomine ebaõnnestus (kas oled äkki võrguta režiimis?)
connection.error.serverClosedConnection=Server sulges ühenduse
connection.error.resetByPeer=Teine pool lähtestas ühenduse
connection.error.timedOut=Ühenduse ajalimiit ületati
connection.error.receivedUnexpectedData=Võeti vastu ootamatuid andmeid
connection.error.incorrectResponse=Võeti vastu vigane vastus
connection.error.startTLSRequired=Server nõuab krüptimist, aga sa keelasid selle
connection.error.startTLSNotSupported=Server ei toeta krüptimist, aga sinu häälestus nõuab seda
connection.error.failedToStartTLS=Krüptimise käivitamine ebaõnnestus
connection.error.noAuthMec=Server ei pakkunud välja ühtki autentimise moodust
connection.error.noCompatibleAuthMec=Ükski serveri pakutav autentimise moodus pole toetatud
connection.error.notSendingPasswordInClear=Server toetab ainult krüptimata kujul saadetava parooliga autentimist
connection.error.authenticationFailure=Viga autentimisel
connection.error.notAuthorized=Pole autoriseeritud (kas sisestasid vale parooli?)
connection.error.failedToGetAResource=Vahendite hankimine ei õnnestunud
connection.error.failedMaxResourceLimit=See konto on ühendatud liiga paljudest kohtadest samal ajal.
connection.error.failedResourceNotValid=Vahend pole sobiv.
connection.error.XMPPNotSupported=See server ei toeta XMPP protokolli

# LOCALIZATION NOTE (conversation.error.notDelivered):
#  This is displayed in a conversation as an error message when a message
#  the user has sent wasn't delivered.
#  %S is replaced by the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.notDelivered=Järgnevat sõnumit polnud võimalik edastada: %S
#  This is displayed in a conversation as an error message when joining a MUC
#  fails.
#  %S is the name of the MUC.
conversation.error.joinFailed=Polnud võimalik liituda: %S
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user is
#  banned from a room.
#  %S is the name of the MUC room.
conversation.error.joinForbidden=Jututoaga %S polnud võimalik liituda, sest sa oled sellest tõrjutud.
conversation.error.joinFailedNotAuthorized=Registreerimine on vajalik: sul pole luba selle jututoaga liituda.
conversation.error.creationFailedNotAllowed=Ligipääs keelatud: sul on jututubade loomine keelatud.
#  This is displayed in a conversation as an error message when remote server
#  is not found.
#  %S is the name of MUC room.
conversation.error.joinFailedRemoteServerNotFound=Jututoaga %S polnud võimalik liituda, sest jututuba majutava serveriga puudub ühendus.
conversation.error.changeTopicFailedNotAuthorized=Sul puuduvad õigused selle jututoa teema muutmiseks.
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
#  a message to a room that he is not in.
#  %1$S is the name of MUC room.
#  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.sendFailedAsNotInRoom=Sõnumi saatmine jututuppa %1$S ebaõnnestus, sest sa pole enam selles jututoas: %2$S
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
#  a message to a room that the recipient is not in.
#  %1$S is the jid of the recipient.
#  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.sendFailedAsRecipientNotInRoom=Sõnumi saatmine kasutajale %1$S ebaõnnestus, sest teda pole enam selles jututoas: %2$S
#  These are displayed in a conversation as a system error message.
conversation.error.remoteServerNotFound=Vastuvõtja serveriga polnud võimalik ühenduda
conversation.error.unknownSendError=Sõnumi saatmisel esines tundmatu viga.
#  %S is the name of the message recipient.
conversation.error.sendServiceUnavailable=Kontaktile %S pole praegu võimalik sõnumit saata.
#  %S is the nick of participant that is not in room.
conversation.error.nickNotInRoom=%S pole jututoas.
conversation.error.banCommandAnonymousRoom=Anonüümsete jututubade liikmeid ei saa tõrjuda. Proovi selle asemel kasutada käsku /kick.
conversation.error.banKickCommandNotAllowed=Sul pole piisavalt õigusi, et seda osalejat jututoast eemaldada.
conversation.error.banKickCommandConflict=Vabandust, sa ei saa iseennast jututoast eemaldada.
conversation.error.changeNickFailedConflict=Hüüdnime muutmine nimeks %S pole võimalik, sest see on juba kasutusel.
conversation.error.changeNickFailedNotAcceptable=Hüüdnime muutmine nimeks %S pole võimalik, sest selle jututoa hüüdnimed on lukustatud.
conversation.error.inviteFailedForbidden=Sul pole õigusi sellesse jututuppa osalejaid kutsuda.
#  %S is the jid of user that is invited.
conversation.error.failedJIDNotFound=Kasutajaga %S polnud võimalik ühenduda.
#  %S is the jid that is invalid.
conversation.error.invalidJID=%S pole korrektne jid (Jabberi kasutajanimi peab olema kujul kasutaja@domeen).
conversation.error.commandFailedNotInRoom=Selle käsu andmiseks pead jututoaga uuesti liituma.
#  %S is the name of the recipient.
conversation.error.resourceNotAvailable=Sa pead ise vestlust alustama, sest %S võib olla ühendatud rohkem kui ühe kliendi vahendusel.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.error.version.*):
#  %S is the name of the recipient.
conversation.error.version.unknown=Kontakti %S klient ei toeta tarkvara versiooni pärimist.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the titles of lines of information that will appear in
#  the tooltip showing details about a contact or conversation.
# LOCALIZATION NOTE (tooltip.status):
#  %S will be replaced by the XMPP resource identifier
tooltip.status=Olek (%S)
tooltip.statusNoResource=Olek
tooltip.subscription=Tellimus
tooltip.fullName=Täisnimi
tooltip.nickname=Hüüdnimi
tooltip.email=E-posti aadress
tooltip.birthday=Sünnipäev
tooltip.userName=Kasutajanimi
tooltip.title=Amet
tooltip.organization=Organisatsioon
tooltip.locality=Asula
tooltip.country=Riik

# LOCALIZATION NOTE (chatRoomField.*):
#  These are the name of fields displayed in the 'Join Chat' dialog
#  for XMPP accounts.
#  The _ character won't be displayed; it indicates the next
#  character of the string should be used as the access key for this
#  field.
chatRoomField.room=_Tuba
chatRoomField.server=_Server
chatRoomField.nick=_Hüüdnimi
chatRoomField.password=_Parool

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.*):
#  These are displayed as a system message when a chatroom invitation is
#  received.
#  %1$S is the inviter.
#  %2$S is the room.
#  %3$S is the reason which is a message provided by the person sending the
#  invitation.
conversation.muc.invitationWithReason2=%1$S kutsus sind liituma jututoaga %2$S: %3$S
#  %3$S is the password of the room.
#  %4$S is the reason which is a message provided by the person sending the
#  invitation.
conversation.muc.invitationWithReason2.password=%1$S kutsus sind liituma jututoga %2$S (kasutades parooli %3$S): %4$S
conversation.muc.invitationWithoutReason=%1$S kutsus sind liituma jututoaga %2$S
#  %3$S is the password of the room.
conversation.muc.invitationWithoutReason.password=%1$S kutsus sind liituma jututoaga %2$S kasutades parooli %3$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.join):
#  This is displayed as a system message when a participant joins room.
#  %S is the nick of the participant.
conversation.message.join=%S sisenes jututuppa.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.rejoined):
#  This is displayed as a system message when a participant rejoins room after
#  parting it.
conversation.message.rejoined=Sa liitusid jututoaga uuesti.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.parted.*):
#  These are displayed as a system message when a participant parts a room.
#  %S is the part message supplied by the user.
conversation.message.parted.you=Lahkusid jututoast.
conversation.message.parted.you.reason=Lahkusid jututoast: %S
#  %1$S is the participant that is leaving.
#  %2$S is the part message supplied by the participant.
conversation.message.parted=%1$S lahkus jututoast.
conversation.message.parted.reason=%1$S lahkus jututoast: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.invitationDeclined*):
#  %1$S is the invitee that declined the invitation.
#  %2$S is the decline message supplied by the invitee.
conversation.message.invitationDeclined=%1$S keeldus su kutsest.
conversation.message.invitationDeclined.reason=%1$S keeldus su kutsest sõnumiga: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.banned.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is banned from
#  a room.
#  %1$S is the participant that is banned.
#  %2$S is the reason.
#  %3$S is the person who is banning.
conversation.message.banned=%1$S tõrjuti jututoast.
conversation.message.banned.reason=%1$S tõrjuti jututoast: %2$S
#  %1$S is the person who is banning.
#  %2$S is the participant that is banned.
#  %3$S is the reason.
conversation.message.banned.actor=%1$S tõrjus kasutaja %2$S jututoast.
conversation.message.banned.actor.reason=%1$S tõrjus kasutaja %2$S jututoast: %3$S
conversation.message.banned.you=Sind tõrjuti jututoast välja.
#  %1$S is the reason.
conversation.message.banned.you.reason=Sind tõrjuti jututoast välja: %1$S
#  %1$S is the person who is banning.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.banned.you.actor=%1$S tõrjus sind jututoast välja.
conversation.message.banned.you.actor.reason=%1$S tõrjus sind jututoast välja: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.kicked.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is kicked from
#  a room.
#  %1$S is the participant that is kicked.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.kicked=%1$S visati jututoast välja.
conversation.message.kicked.reason=%1$S visati jututoast välja: %2$S
#  %1$S is the person who is kicking.
#  %2$S is the participant that is kicked.
#  %3$S is the reason.
conversation.message.kicked.actor=%1$S viskas kasutaja %2$S jututoast välja.
conversation.message.kicked.actor.reason=%1$S viskas kasutaja %2$S jututoast välja: %3$S
conversation.message.kicked.you=Sind visati jututoast välja.
#  %1$S is the reason.
conversation.message.kicked.you.reason=Sind visati jututoast välja: %1$S
#  %1$S is the person who is kicking.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.kicked.you.actor=%1$S viskas sind jututoast välja.
conversation.message.kicked.you.actor.reason=%1$S viskas sind jututoast välja: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.removedNonMember.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is removed from
#  a room because the room has been changed to members-only.
#  %1$S is the participant that is removed.
#  %2$S is the person who changed the room configuration.
conversation.message.removedNonMember=%1$S eemaldati jututoast, sest selle häälestus muudeti ainult liikmeid lubavaks.
conversation.message.removedNonMember.actor=%1$S eemaldati jututoast, sest %2$S muutis jututoa häälestuse selliseks, et see lubab ainult liikmeid.
conversation.message.removedNonMember.you=Sind eemaldati jututoast, sest selle häälestus muudeti ainult liikmeid lubavaks.
#  %1$S is the person who changed the room configuration.
conversation.message.removedNonMember.you.actor=Sind eemaldati jututoast, sest %1$S muutis jututoa häälestuse selliseks, et see lubab ainult liikmeid.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.MUCShutdown):
#  These are displayed as a system message when a participant is removed from
#  a room because of a system shutdown.
conversation.message.mucShutdown=Sind eemaldati jututoast, sest süsteem lülitatakse välja.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.version*):
#  %1$S is the name of the user whose version was requested.
#  %2$S is the client name response from the client.
#  %3$S is the client version response from the client.
#  %4$S is the operating system(OS) response from the client.
conversation.message.version=%1$S kasutab rakendust "%2$S %3$S".
conversation.message.versionWithOS=%1$S kasutab rakendust "%2$S %3$S" operatsioonisüsteemil %4$S.

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.resource=Vahend
options.priority=Prioriteet
options.connectionSecurity=Ühenduse turvalisus
options.connectionSecurity.requireEncryption=krüptimine nõutud
options.connectionSecurity.opportunisticTLS=võimalusel kasutatakse krüptimist
options.connectionSecurity.allowUnencryptedAuth=parooli lubatakse edastada krüptimata kujul
options.connectServer=Server
options.connectPort=Port
options.domain=Domeen

# LOCALIZATION NOTE (*.protocolName)
# This name is used whenever the name of the protocol is shown.
gtalk.protocolName=Google Talk
odnoklassniki.protocolName=Odnoklassniki

# LOCALIZATION NOTE (gtalk.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring a Google Talk account.
gtalk.usernameHint=e-posti aadress

# LOCALIZATION NOTE (odnoklassniki.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring a Odnoklassniki account.
odnoklassniki.usernameHint=Profiili ID

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
# These are the help messages for each command.
command.join3=%S [&lt;jututuba&gt;[@&lt;server&gt;][/&lt;hüüdnimi&gt;]] [&lt;parool&gt;]: ühine jututoaga, määrates valikuliselt lisaks erineva serveri, hüüdnime või jututoa parooli.
command.part2=%S [&lt;sõnum&gt;]: välju praegusest jututoast, lisades valikuliselt lahkumisteate.
command.topic=%S [&lt;uus teema&gt;]: määra jututoale teema.
command.ban=%S &lt;nick&gt;[&lt;message&gt;]: tõrju keegi jututoast. Selle käsu andmiseks peab olema jututoa administraatori õigustes.
command.kick=%S &lt;nick&gt;[&lt;message&gt;]: viska keegi jututoast välja. Selle käsu andmiseks peab olema jututoa administraatori õigustes.
command.invite=%S &lt;jid&gt;[&lt;message&gt;]: kutsu keegi selle jututoaga liituma, lisades valikuliselt sõnumi.
command.inviteto=%S &lt;jututoa jid&gt;[&lt;parool&gt;]: kutsu oma vestluspartner ühinema jututoaga, lisades parooli, kui see on vajalik.
command.me=%S &lt;action to perform&gt;: tee midagi.
command.nick=%S &lt;new nickname&gt;: muuda oma hüüdnime.
command.msg=%S &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: saada privaatsõnum jututoas osalejale.
command.version=%S: hangi infot vestluspartneri poolt kasutatava rakenduse kohta.