Pontoon: Update Sorbian, Lower (dsb) localization of Firefox
authorMichael Wolf <milupo@sorbzilla.de>
Sat, 27 Nov 2021 17:45:54 +0000
changeset 2110 89065f43549c8fd8a5a7f9085f7ec04fe522222b
parent 2109 31b168521e6579f2e07831ddc664590ccb70cfc0
child 2111 8e807a1f8def1faa00a1a8b8c8f3cf63d1f89739
push id1415
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 27 Nov 2021 17:45:56 +0000
Pontoon: Update Sorbian, Lower (dsb) localization of Firefox Co-authored-by: Michael Wolf <milupo@sorbzilla.de>
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -152,10 +152,13 @@ spotlight-public-wifi-vpn-link = Nic něnto
 ## Total Cookie Protection Rollout
 
 # "Test pilot" is used as a verb. Possible alternatives: "Be the first to try",
 # "Join an early experiment". This header text can be explicitly wrapped.
 spotlight-total-cookie-protection-header =
     Testujśo našo nejmócnjejše dožywjenje
     priwatnosći wšych casow
 spotlight-total-cookie-protection-body = Dopołny cookiejowy šćit pśeslědowakam zajźujo, cookije wužywaś, aby was w interneśe pśeslědowali.
+# "Early access" for this feature rollout means it's a "feature preview" or
+# "soft launch" as not everybody will get it yet.
+spotlight-total-cookie-protection-expanded = { -brand-short-name } płot wokoło cookiejow twari, kótaryž je na sedło wobgranicujo, na kótaremž sćo, aby je pśeslědowaki njemógli wužywaś, aby was pśeslědowali. Z lažkim pśistupom pomagaśo toś tu funkciju optiměrowaś, aby my mógli dalej lěpšy web za kuždego natwariś.
 spotlight-total-cookie-protection-primary-button = Dopołny šćit pśed cookiejami zmóžniś
 spotlight-total-cookie-protection-secondary-button = Nic něnto