mail/chrome/messenger/removeAccount.dtd
author Michael Wolf <milupo@sorbzilla.de>
Fri, 23 Oct 2020 21:55:55 +0000
changeset 1745 db816819d9830d5ad224285b9ace2985e543eb52
parent 434 a7637fe81f06eb9ddae742735eb5f5dbf0f5c173
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Sorbian, Lower (dsb) localization of Firefox Co-authored-by: Michael Wolf <milupo@sorbzilla.de>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY dialogTitle         "Konto a daty wótpóraś">
<!ENTITY removeButton.label      "Wótpóraś">
<!ENTITY removeButton.accesskey    "W">
<!ENTITY removeAccount.label     "Kontowe daty wótpóraś">
<!ENTITY removeAccount.accesskey   "o">
<!ENTITY removeAccount.desc      "Wótpórajo jano wědu &brandShortName; wó toś tom konśe. Njewobwliwujo konto same wó serwerje.">
<!ENTITY removeData.label       "Powěsćowe daty wótpóraś">
<!ENTITY removeData.accesskey     "d">
<!ENTITY removeDataChat.label     "Rozgronowe daty wótwónoźeś">
<!ENTITY removeDataChat.accesskey   "d">
<!ENTITY removeDataLocalAccount.desc "Wótpórajo wšykne powěsći, zarědniki a filtry zwěazane z toś tym kontom z wašeje lokalneje platy. To njewobwliwujo někotare powěsći, kótarež maju na serwerje wóstaś. Njewuběrajśo to, jolic cośo lokalne daty archiwěrowaś abo pózdźej w &brandShortName; zasej wužywaś.">
<!ENTITY removeDataServerAccount.desc "Wótpórajo wšykne powěsći, zarědniki a filtry zwězane z toś tym kontom z wašeje lokalneje platy. Waše powěsći a zarědniki wóstanu hyšći na wašom serwerje.">
<!ENTITY removeDataChatAccount.desc  "Wótwónoźijo wše protokole rozgronow skłaźone za toś to konto na lokalnej plaśe.">
<!ENTITY showData.label        "Městno datow pokazaś">
<!ENTITY showData.accesskey      "M">
<!ENTITY progressPending       "Wubrane daty se wótwónoźuju…">
<!ENTITY progressSuccess       "Daty su se wuspěšnje wótwónoźeli.">
<!ENTITY progressFailure       "Daty njejsu dali se wótwónoźeś.">