dom/chrome/security/caps.properties
author Michael Wolf <milupo@sorbzilla.de>
Tue, 20 Apr 2021 13:45:53 +0000
changeset 1918 762ddfeace095ba41a27af2fbcdd9108fe175597
parent 1634 27706ea9305d61d31ac38f1288df96ec51e7c08b
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Sorbian, Lower (dsb) localization of Thunderbird Co-authored-by: Michael Wolf <milupo@sorbzilla.de>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
CheckLoadURIError = Wěstotna zmólka: Wopśimjeśe na %S njesmějo se cytaś abo do %S zwězaś.
CheckSameOriginError = Wěstotna zmólka: Wopśimjeśe na %S njesmějo daty z %S cytaś.
ExternalDataError = Wěstotna zmólka: Wopśimjeśe na %S jo wopytał, %S zacytaś, ale njamóžo eksterne daty zacytowaś, gaž wužywa se ako wobraz.\u0020 

CreateWrapperDenied = Dowólnosć, aby se wobwězowak za objekt klasy %S napórał, jo se zawoborała
CreateWrapperDeniedForOrigin = Dowólnosć za <%2$S>, aby se wobwězowak za objekt klase %1$S napórał, jo se zawoborała