String changes for Firefox 4 beta 11
authorSøren Munk Skrøder <sskroeder@skroeder.dk>
Sun, 06 Feb 2011 17:55:42 +0100
changeset 146 f950d3d99c4bfff272e26cc78705d89d41883751
parent 139 d907e9c104371b0201a9d9dfcb751431839c8be4
child 147 77b179d7a786e84b270ddfcbdde8c9857aa897d4
push id116
push usersskroeder@skroeder.dk
push dateSun, 06 Feb 2011 16:56:32 +0000
String changes for Firefox 4 beta 11
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
browser/chrome/browser/syncGenericChange.properties
browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -9,25 +9,20 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows (ex:french, german) use "?"
            for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
 <!ENTITY helpMenuWin.label    "Hjælp">
 <!ENTITY helpMenuWin.accesskey  "H">
 <!ENTITY aboutProduct.label    "Om &brandShortName;">
 <!ENTITY aboutProduct.accesskey  "O">
 <!ENTITY productHelp.label    "Hjælp til &brandShortName;">
 <!ENTITY productHelp.accesskey  "H">
-<!ENTITY helpForIEUsers.label   "Til Internet Explorer-brugere">
-<!ENTITY helpForIEUsers.accesskey "I">
 <!ENTITY helpMac.commandkey    "?">
 <!ENTITY helpSafeMode.label    "Genstart med tilføjelser deaktiveret…">
 <!ENTITY helpSafeMode.accesskey  "G">
 
-<!ENTITY helpReleaseNotes.label     "Udgivelsesnoter">
-<!ENTITY helpReleaseNotes.accesskey   "U">
-
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Fejlfindingsinformation…">
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "F">
 
 <!ENTITY helpFeedbackPage.label   "Indsend feedback…">
 <!ENTITY helpFeedbackPage.accesskey "I">
 
 <!ENTITY preferencesCmdMac.label    "Indstillinger…">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey  ",">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -544,9 +544,10 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label "Sync">
 
 <!ENTITY syncSetup.label       "Indstil &syncBrand.shortName.label;…">
 <!ENTITY syncSetup.accesskey     "I">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.label    "Synkroniser nu">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey  "S">
 <!ENTITY syncToolbarButton.label   "Sync">
 
-<!ENTITY addonBarCloseButton.tooltip "Luk tilføjelsesbjælke">
+<!ENTITY addonBarCloseButton.tooltip "Luk tilføjelseslinje">
+<!ENTITY toggleAddonBarCmd.key    "/">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -109,16 +109,19 @@ blockedpluginsMessage.infoButton.accessk
 blockedpluginsMessage.searchButton.label=Opdater plugins…
 blockedpluginsMessage.searchButton.accesskey=O
 crashedpluginsMessage.title=Der opstod en fejl i plugin %S.
 crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Genindlæs side
 crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=G
 crashedpluginsMessage.submitButton.label=Send en fejlrapport
 crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=S
 crashedpluginsMessage.learnMore=Læs mere…
+carbonFailurePluginsMessage.title=Denne side kræver et plugin som kun kan køre i 32-bit tilstand
+carbonFailurePluginsMessage.restartButton.label=Genstart i 32-bit tilstand
+carbonFailurePluginsMessage.restartButton.accesskey=G
 
 # Sanitize
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeDialog2.everything.title): When "Time range to
 # clear" is set to "Everything", the Clear Recent History dialog's title is
 # changed to this. See UI mockup and comment 11 at bug 480169 -->
 sanitizeDialog2.everything.title=Ryd al historik
 sanitizeButtonOK=Ryd nu
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingWarning2): Warning that appears when
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -16,16 +16,18 @@
 <!ENTITY useAutoScroll.label       "Anvend autoscrolling">
 <!ENTITY useAutoScroll.accesskey     "a">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.label    "Anvend blød scrolling">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey  "b">
 <!ENTITY allowHWAccel.label       "Brug hardwareacceleration hvor muligt">
 <!ENTITY allowHWAccel.accesskey     "h">
 <!ENTITY checkSpelling.label       "Kontroller min stavning mens jeg taster">
 <!ENTITY checkSpelling.accesskey     "t">
+<!ENTITY doNotTrack.label        "Fortæl websteder at jeg ikke ønsker at blive sporet">
+<!ENTITY doNotTrack.accesskey      "w">
 
 <!ENTITY systemDefaults.label      "Standardopsætning">
 <!ENTITY alwaysCheckDefault.label    "Undersøg altid om &brandShortName; er standardbrowseren når den startes"><!--XXX-->
 <!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey  "U">
 <!ENTITY checkNow.label         "Undersøg nu">
 <!ENTITY checkNow.accesskey       "n">
 <!ENTITY submitCrashes.label       "Send fejlrapporter">
 <!ENTITY submitCrashes.accesskey     "S">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -106,15 +106,11 @@ offlinepermissionstitle=Offline data
 
 ####Preferences::Advanced::Network
 #LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the http cache.
 #  e.g., "Your cache is currently using 200 MB"
 #  %1$S = size
 #  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
 actualCacheSize=Din cache bruger i øjeblikket %1$S %2$S på disken
 
-#### Syncing
-connect.label=Tilslut
-disconnect.label=Afbryd
-
 stopUsingAccount.title=Ønsker du at stoppe med at bruge denne konto?
 differentAccount.label=Dette vil nulstille alle dine Sync kontoinformationer og indstillinger.
 differentAccountConfirm.label=Nulstil alle oplysninger
--- a/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
@@ -1,44 +1,40 @@
 <!-- The page shown when not logged in... -->
 <!ENTITY setupButton.label     "Indstil &syncBrand.fullName.label;">
 <!ENTITY setupButton.accesskey   "I">
 <!ENTITY weaveDesc.label      "&syncBrand.fullName.label; lader dig få adgang til din historik, bogmærker, adgangskoder og åbne faneblade fra alle dine enheder.">
 
 <!-- The page shown when logged in... -->
-<!ENTITY accountGroupboxCaption.label "&syncBrand.fullName.label; Konto">
-<!ENTITY currentAccount.label     "Nuværende konto:">
 
 <!-- Login error feedback -->
 <!ENTITY updatePass.label       "Opdater">
 <!ENTITY resetPass.label       "Ryd">
 
 <!-- Manage Account -->
 <!ENTITY manageAccount.label     "Håndter konto">
 <!ENTITY manageAccount.accesskey   "H">
 <!ENTITY viewQuota.label       "Vis kvota">
 <!ENTITY changePassword.label     "Ændr adgangskode">
 <!ENTITY mySyncKey.label       "Min Sync-nøgle">
 <!ENTITY resetSync.label       "Nulstil Sync">
-<!ENTITY stopUsingAccount.label    "Afslut brug af denne konto">
 <!ENTITY addDevice.label       "Tilføj enhed">
 
-<!-- Sync Settings -->
-<!ENTITY syncPrefsCaption.label    "Synkroniseringsindstillinger">
-<!ENTITY syncComputerName.label    "Computernavn:">
-<!ENTITY syncComputerName.accesskey  "c">
-
 <!ENTITY syncMy.label        "Synkroniser mine">
 <!ENTITY engine.bookmarks.label   "Bogmærker">
 <!ENTITY engine.bookmarks.accesskey "B">
 <!ENTITY engine.tabs.label     "Faneblade">
 <!ENTITY engine.tabs.accesskey   "F">
 <!ENTITY engine.history.label    "Historik">
 <!ENTITY engine.history.accesskey  "H">
 <!ENTITY engine.passwords.label   "Adgangskoder">
 <!ENTITY engine.passwords.accesskey "A">
 <!ENTITY engine.prefs.label     "Indstillinger">
 <!ENTITY engine.prefs.accesskey   "I">
 
+<!-- Device Settings -->
+<!ENTITY syncComputerName.label    "Computernavn:">
+<!ENTITY syncComputerName.accesskey  "c">
+<!ENTITY deactivateDevice.label    "Deaktiver denne enhed">
 
 <!-- Footer stuff -->
 <!ENTITY prefs.tosLink.label    "Tjenestevilkår">
 <!ENTITY prefs.ppLink.label     "Privatlivspolitik">
--- a/browser/chrome/browser/syncGenericChange.properties
+++ b/browser/chrome/browser/syncGenericChange.properties
@@ -25,11 +25,11 @@ new.synckey.label = Din Sync-nøgle
 new.password.title      = Opdater adgangskode
 new.password.introText    = Din adgangskode blev afvist af serveren. Opdater venligst din adgangskode.
 new.password.label      = Indtast ny adgangskode
 new.password.confirm     = Bekræft den ny adgangskode
 new.password.acceptButton   = Opdater adgangskode
 new.password.status.incorrect = Forkert adgangskode. Prøv venligst igen.
 
 new.synckey.title     = Opdater Sync-nøgle
-new.synckey.introText    = Din Sync-nøgle er blevet ændret. Indtast venligst din nye Sync-nøgle
+new.synckey2.introText    = Din Sync-nøgle er blevet ændret via en anden enhed. Indtast venligst din nye Sync-nøgle
 new.synckey.acceptButton   = Opdater Sync-nøgle
 new.synckey.status.incorrect = Forkert Sync-nøgle. Prøv venligst igen.
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
@@ -66,17 +66,17 @@
 <!ENTITY addDevice.dialog.syncKey.label   "For at aktivere din enhed bliver du nødt til at indtaste din Sync-nøgle. Udskriv eller gem venligst denne nøgle og tag den med dig.">
 <!ENTITY addDevice.dialog.connected.label  "Enhed tilsluttet">
 
 <!-- Existing Account Page 2: Manual Login -->
 <!ENTITY setup.signInPage.title.label "Log på">
 <!ENTITY existingSyncKey.description "Du kan finde din Sync-nøgle ved at tilgå &syncBrand.shortName.label; Indstillinger på en af dine andre enheder og vælge &#x0022;Min Sync-nøgle&#x0022; under &#x0022;Håndter konto&#x0022;.">
 <!ENTITY verifying.label       "Bekræfter…">
 <!ENTITY resetPassword.label     "Nulstil adgangskode">
-<!ENTITY lostSyncKey.label      "Jeg har mistet min Sync-nøgle">
+<!ENTITY resetSyncKey.label      "Jeg har mistet min anden enhed.">
 
 <!-- Sync Options -->
 <!ENTITY setup.optionsPage.title   "Synkroniseringsindstillinger">
 <!ENTITY syncComputerName.label    "Computernavn:">
 <!ENTITY syncComputerName.accesskey  "c">
 
 <!ENTITY syncMy.label        "Synkroniser mine">
 <!ENTITY engine.bookmarks.label   "Bogmærker">
--- a/other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
+++ b/other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
@@ -1,5 +1,4 @@
 <!ENTITY brandShortName    "Firefox">
 <!ENTITY brandFullName     "Mozilla Firefox">
 <!ENTITY vendorShortName    "Mozilla">
 <!ENTITY trademarkInfo.part1  "Firefox og Firefox-logoet er varemærker tilhørende Mozilla Foundation.">
-<!ENTITY trademarkInfo.part2  "Nogle varemærker er brugt under licens fra The Charlton Company.">
--- a/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
@@ -82,37 +82,16 @@ copyCmd.label=Kopier
 copyCmd.accesskey=K
 selectAllCmd.label=Vælg alt
 selectAllCmd.accesskey=V
 # LOCALIZATION NOTE (timestampFormat): %1$02S = hours (24-hour clock),
 # %2$02S = minutes, %3$02S = seconds, %4$03S = milliseconds.
 timestampFormat=%02S:%02S:%02S.%03S
 
 helperFuncUnsupportedTypeError=Kan ikke kalde pprint på denne type objekt.
-# LOCALIZATION NOTE (networkUrlWithStatus):
-#
-# When the HTTP request is started only the URL of the request is printed to the
-# WebConsole. As the response status of the HTTP request arrives, the URL string
-# is replaced by this string (the response status can look like `HTTP/1.1 200 OK`).
-# The bracket is not closed to mark that this request is not done by now. As the
-# request is finished (the HTTP connection is closed) this string is replaced
-# by `networkUrlWithStatusAndDuration` which has a closing the braket.
-#
-# %1$S = URL of network request
-# %2$S = response status code from the server (e.g. `HTTP/1.1 200 OK`)
-networkUrlWithStatus=%1$S [%2$S
-# LOCALIZATION NOTE (networkUrlWithStatusAndDuration):
-#
-# When the HTTP request is finished (the HTTP connection is closed) this string
-# replaces the former `networkUrlWithStatus` string in the WebConsole.
-#
-# %1$S = URL of network request
-# %2$S = response status code from the server (e.g. `HTTP/1.1 200 OK`)
-# %3$S = duration for the complete network request in milliseconds
-networkUrlWithStatusAndDuration=%1$S [%2$S %3$Sms]
 NetworkPanel.label=Inspicer netværksforespørgsel
 # LOCALIZATION NOTE (NetworkPanel.deltaDurationMS):
 #
 # This string is used to show the duration between two network events (e.g
 # request and respones header or response header and response body).
 NetworkPanel.durationMS=%Sms
 # LOCALIZATION NOTE (NetworkPanel.imageSizeDeltaDurationMS):
 # This string is used to show the duration between the response header and the
@@ -130,9 +109,8 @@ NetworkPanel.imageSizeDeltaDurationMS=%Sx%Spx, Δ%Sms
 # NetworkPanel. E.g. any kind of text is easy to display, but some audio or
 # flash data received from the server can't be displayed.
 #
 # The %S is replaced by the content type, that can't be displayed, examples are
 # o application/x-shockwave-flash
 # o music/crescendo
 NetworkPanel.responseBodyUnableToDisplay.content=Ikke i stand til at vise svar af type "%S"
 ConsoleAPIDisabled=Web-konsol API'et (console.log, console.info, console.warn, console.error) er blevet deaktiveret af et script på denne side.
-