Pontoon: Update Danish (da) localization of Firefox
authorJakob Kappel <jakobkpetersen@gmail.com>
Sun, 12 Jul 2020 21:16:41 +0000
changeset 2543 f266f098c8b46d58776033d39aea9a9422dd9b26
parent 2542 b554a281d5f3b56ad39e40ddb398db7794ddf7dd
child 2544 9e7c5107a9c98d8f518ed3ce2680bf51a883b73a
push id743
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 12 Jul 2020 21:16:44 +0000
Pontoon: Update Danish (da) localization of Firefox Co-authored-by: Jakob Kappel <jakobkpetersen@gmail.com>
netwerk/necko.properties
toolkit/chrome/global/aboutWebrtc.properties
toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -1,19 +1,13 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 #ResolvingHost=Looking up
-#ConnectedTo=Connected to
-#ConnectingTo=Connecting to
-#SendingRequestTo=Sending request to
-#TransferringDataFrom=Transferring data from
-
-#ResolvingHost=Looking up
 #ConnectedTo=Connected to 
 #ConnectingTo=Connecting to 
 #SendingRequestTo=Sending request to 
 #TransferringDataFrom=Transferring data from 
 
 3=Finder værtsnavn %1$S…
 4=Tilsluttet %1$S…
 5=Sender forespørgsel til %1$S…
@@ -57,16 +51,20 @@ CookieBlockedForeign=Forespørgslen om at tilgå cookies eller lager på "%1$S" blev blokeret, fordi vi blokerer alle tredjeparts-forespørgsler om adgang til lager, og blokering af indhold er slået til.
 CookieAllowedForOriginOnTrackerByStorageAccessAPI=Adgang til lager blev tildelt "%3$S" åbnet af sporings-mekanismen "%2$S" på "%1$S".
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForTrackerByStorageAccessAPI): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForTrackerByStorageAccessAPI=Adgang til lager blev tildelt "%2$S" på "%1$S". 
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginOnTrackerByHeuristic): %3$S, %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForOriginOnTrackerByHeuristic=Adgang til lager blev automatisk tildelt for "%3$S" åbnet af sporings-mekanismen "%2$S" på "%1$S".
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForTrackerByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForTrackerByHeuristic=Adgang til lager blev automatisk tildelt for sporings-mekanismen "%2$S" på "%1$S".
 
+# As part of dynamic first-party isolation, third-party resources might be limited to "partitioned" storage access that is separate from the first-party context.
+# This allows e.g. cookies to still be set, and prevents tracking without totally blocking storage access. This message is shown in the web console when this happens
+# to inform developers that their storage is isolated.
+
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginByStorageAccessAPI): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForOriginByStorageAccessAPI=Adgang til lager blev tildelt oprindelsen "%2$S" på "%1$S".
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForOriginByHeuristic=Adgang til lager blev automatisk tildelt oprindelsen "%2$S" på "%1$S".
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForFpiByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForFpiByHeuristic=Adgang til lager blev automatisk tildelt første-parts isolationen "%2$S" på "%1$S".
 
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecure): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite=none" and "secure".
@@ -74,16 +72,26 @@ CookieRejectedNonRequiresSecure=Cookien 
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "sameSite", "sameSite=none" and "secure".
 CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta=Cookien "%1$S" vil snart blive afvist, fordi dens "sameSite"-attribut er sat til "none" eller en ugyldig værdi, uden at have attributten "secure". Læs %2$S for at lære mere om attributten "sameSite".
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForced): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax".
 CookieLaxForced=Cookien "%1$S" har "sameSite"-policy sat til "lax", fordi den mangler attributten "sameSite", og "sameSite=lax" er standard-værdien for denne attribut.
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForcedForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax", "sameSite=none".
 CookieLaxForcedForBeta=Cookien "%1$S" har ikke den korrekte "sameSite" attribut-værdi. Cookies uden attributten "sameSite" eller med en ugyldig værdi vil snart blive behandlet som "lax". Dette betyder, at cookien ikke længere vil blive sendt i tredjeparts-kontekster. Hvis din applikation er afhængig af, at denne cookie er tilgængelig i sådanne kontekster, skal du tilføje attributten "sameSite=none" til cookien. Læs %2$S for at lære mere om attributten "sameSite".
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is cookie name. Do not localize "sameSite", "lax", "strict" and "none"
 CookieSameSiteValueInvalid=Ugyldig "sameSite"-værdi for cookien "%1$S". De understøttede værdier er: "lax", "strict" og "none".
+
+# LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecure2): %1$S is the cookie name. Do not localize "SameSite=None" and "secure".
+# LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta2): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "SameSite", "SameSite=None" and "secure".
+CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta2=Cookien "%1$S" vil snart blive afvist, fordi den har attributten "SameSite" indstillet til "None" eller en ugyldig værdi - uden attributten "secure". Læs %2$S, hvis du vil vide mere om attributten "SameSite".
+# LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForced2): %1$S is the cookie name. Do not localize "SameSite", "Lax" and "SameSite=Lax".
+CookieLaxForced2=Cookien "%1$S" har "SameSite"-politik indstillet til "Lax", fordi den mangler en "SameSite"-attribut, og "SameSite=Lax" er standard-værdien for denne attribut.
+# LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForcedForBeta2): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "SameSite", "Lax" and "SameSite=Lax", "SameSite=None".
+CookieLaxForcedForBeta2=Cookien "%1$S" har ikke en acceptabel værdi for attributten "SameSite". Cookies uden attributten "SameSite" eller med en ugyldig værdi vil snart blive behandlede som "Lax". Det betyder, at cookien ikke længere vil blive sendt i tredjeparts-sammenhæng. Hvis din applikation afhænger af at denne cookie er tilgængelig i sådanne sammenhæng, skal du tilføje attributten "SameSite=None" til den. Læs %2$S, hvis du vil vide mere om attributten "SameSite".
+# LOCALIZATION NOTE(CookieSameSiteValueInvalid2): %1$S is cookie name. Do not localize "SameSite", "Lax", "Strict" and "None"
+CookieSameSiteValueInvalid2=Ugyldig "SameSite"-værdi for cookien "%1$S". De understøttede værdier er: "Lax", "Strict" og "None".
 # LOCALIZATION NOTE (CookieOversize): %1$S is the cookie name. %2$S is the number of bytes. "B" means bytes.
 CookieOversize=Cookie "%1$S" er ugyldig, fordi den fylder for meget. Den største tilladte størrelse er %2$S B.
-# LOCALIZATION NOTE (CookiePathOversiz): %1$S is the cookie name. %2$S is the number of bytes. "B" means bytes.
+# LOCALIZATION NOTE (CookiePathOversize): %1$S is the cookie name. %2$S is the number of bytes. "B" means bytes.
 CookiePathOversize=Cookien "%1$S" er ugyldig, fordi dens sti-størrelse er for stor. Den største tilladte størrelse er %2$S B.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieSchemefulRejectForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is the hostname.
 CookieSchemefulRejectForBeta=Cookien "%1$S" vil snart blive behandlet som en cookie på tværs af websteder i forhold til "%2$S", fordi scheme ikke stemmer overens.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieSchemefulReject): %1$S is the cookie name. %2$S is the hostname.
 CookieSchemefulReject=Cookien "%1$S" er blevet behandlet som en cookie på tværs af websteder i forhold til "%2$S", fordi scheme ikke stemmer overens.
--- a/toolkit/chrome/global/aboutWebrtc.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutWebrtc.properties
@@ -1,13 +1,13 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-# LOCALIZATION NOTE (document_title, cannot_retrieve_log):
+# LOCALIZATION NOTE (document_title):
 # The text "WebRTC" is a proper noun and should not be translated.
 # It is the general label for the standards based technology. see http://www.webrtc.org
 document_title = WebRTC-dele
 cannot_retrieve_log = Kan ikke hente WebRTC-logdata
 
 # LOCALIZATION NOTE (save_page_msg):
 # %1$S will be replaced by a full path file name: the target of the SavePage operation.
 save_page_msg = Side gemt som: %1$S
@@ -37,23 +37,29 @@ aec_logging_on_state_msg = AEC-logning er aktiveret (tal med opringeren i nogle minutter og deaktivér så logningen)
 # AEC is an abbreviation for Acoustic Echo Cancellation.
 aec_logging_off_state_msg = log-filer kan findes her: %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (peer_connection_id_label): "PeerConnection" is a proper noun
 # associated with the WebRTC module. "ID" is an abbreviation for Identifier. This string
 # should not normally be translated and is used as a data label.
 peer_connection_id_label = PeerConnection-ID
 
-# LOCALIZATION NOTE (sdp_heading, local_sdp_heading, remote_sdp_heading):
+# LOCALIZATION NOTE (sdp_heading, local_sdp_heading, remote_sdp_heading, sdp_history_heading, sdp_parsing_errors_heading):
 # "SDP" is an abbreviation for Session Description Protocol, an IETF standard.
 # See http://wikipedia.org/wiki/Session_Description_Protocol
 sdp_heading = SDP
 local_sdp_heading = Lokal SDP
 remote_sdp_heading = Fjern-SDP
 
+sdp_history_heading = SDP-historik
+sdp_parsing_errors_heading = SDP-fortolkningsfejl
+# LOCALIZATION NOTE (sdp_set_at_timestamp): the local or remote SDP and when it was set
+# %1$S will be replaced by local_sdp_heading or remote sdp_heading and %2$S
+# will be a numeric timestamp.
+sdp_set_at_timestamp = Sæt %1$S ved tidsstempel %2$S
 # LOCALIZATION NOTE (offer, answer):
 # offer and answer describe whether the local sdp is an offer or answer or
 # the remote sdp is an offer or answer.  These are appended to the local and
 # remote sdp headings.
 offer = Offer
 answer = Answer
 
 # LOCALIZATION NOTE (rtp_stats_heading): "RTP" is an abbreviation for the
@@ -106,17 +112,17 @@ trickle_highlight_color_name2 = blåt
 save_page_label = Gem side
 debug_mode_msg_label = Debug-tilstand
 debug_mode_off_state_label = Start debug-tilstand
 debug_mode_on_state_label = Stop debug-tilstand
 stats_heading = Sessionsstatistik
 stats_clear = Ryd historik
 log_heading = Forbindelses-log
 log_clear = Ryd log
-log_show_msg =  vis log
+log_show_msg = vis log
 log_hide_msg = skjul log
 connection_closed = lukket
 local_candidate = Lokal kandidat
 remote_candidate = Fjern-kandidat
 raw_candidates_heading = Alle raw-kandidater
 raw_local_candidate = Raw lokale kandidater
 raw_remote_candidate = Raw fjern-kandikater
 raw_cand_show_msg = vis raw-kandidater
@@ -131,8 +137,30 @@ discarded_packets_label = Kasserede pakk
 decoder_label = Dekoder
 encoder_label = Koder
 received_label = Modtaget
 packets = pakker
 lost_label = Tabt
 jitter_label = Jitter
 sent_label = Sendt
 
+frame_stats_heading = Statistik for video-ramme
+width_px = Bredde (px)
+height_px = Højde (px)
+consecutive_frames = Sammenhængende rammer
+time_elapsed = Forløbet tid (s)
+estimated_framerate = Estimeret framerate
+rotation_degrees = Rotation (grader)
+first_frame_timestamp = Tidsstempel for modtagelse af første frame
+last_frame_timestamp = Tidsstempel for modtagelse af sidste frame
+# SSRCs are identifiers that represent endpoints in an RTP stream
+# This is an SSRC on the local side of the connection that is receiving RTP
+local_receive_ssrc = Lokalt modtagende SSRC
+# This is an SSRC on the remote side of the connection that is sending RTP
+remote_send_ssrc = Fjernt sendende SSRC
+
+# An option whose value will not be displayed but instead noted as having been
+# provided
+configuration_element_provided = Angivet
+# An option whose value will not be displayed but instead noted as having not
+# been provided
+configuration_element_not_provided = Ikke angivet
+
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
@@ -1,15 +1,20 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 about-httpsonly-insecure-title = Sikker forbindelse ikke tilgængelig
-
 # Variables:
 #   $websiteUrl (String) - Url of the website that failed to load. Example: www.example.com
 about-httpsonly-insecure-explanation-unavailable = Du anvender tilstanden "Kun HTTPS", og en sikker forbindelse til <em>{ $websiteUrl }</em> er ikke tilgængelig.
 about-httpsonly-insecure-explanation-reasons = Sandsynligvis understøtter webstedet ikke HTTPS. Men det er også muligt, at en ondsindet aktør blokerer HTTPS-versionen.
 about-httpsonly-insecure-explanation-exception = Sikkerhedsrisikoen er lav, men hvis du beslutter at fortsætte til HTTP-versionen af webstedet, så bør du ikke indtaste følsomme oplysninger som adgangskoder, mailadresser eller data om betalingskort.
-
 about-httpsonly-button-make-exception = Accepter risikoen og fortsæt til webstedet
-
+about-httpsonly-title = { -brand-short-name } opdagede et muligt sikkerhedsproblem
+# Variables:
+#   $websiteUrl (String) - Url of the website that failed to load. Example: www.example.com
+about-httpsonly-explanation-unavailable = Du anvender tilstanden "Kun HTTPS", og en sikker HTTPS-version af <em>{ $websiteUrl }</em> er ikke tilgængelig.
+about-httpsonly-explanation-question = Hvad kan årsagen være til dette?
+about-httpsonly-explanation-nosupport = Sandsynligvis understøtter webstedet simpelthen ikke HTTPS.
+about-httpsonly-explanation-risk = Det er også muligt, at en ondsindet aktør er involveret. Hvis du beslutter at besøge webstedet, så bør du ikke angive følsomme data som fx adgangskoder, mailadresser eller informationer om betalingskort.
+about-httpsonly-button-accept-and-continue = Accepter risikoen og fortsæt
 about-httpsonly-button-go-back = Gå tilbage