New strings for Firefox and devtools
authorJakob Kappel Petersen <jakobkpetersen@gmail.com>
Tue, 10 Dec 2019 20:50:03 +0100
changeset 2296 e17c9c99e0a9341329d553f83fa81a80c0ab8438
parent 2295 a5925591c8d3169752d10a8508e72700eee36f57
child 2297 8911031a6b3415f315d8c70668a35f76c5f52e86
child 2304 416b38c7edfb02550d441c6576e921f5b7d840a5
push id627
push userjakobkpetersen@gmail.com
push dateWed, 11 Dec 2019 15:44:46 +0000
New strings for Firefox and devtools
browser/browser/menubar.ftl
browser/chrome/browser/browser.properties
devtools/client/responsive.properties
devtools/client/toolbox.dtd
--- a/browser/browser/menubar.ftl
+++ b/browser/browser/menubar.ftl
@@ -118,16 +118,19 @@ menu-view-full-zoom-enlarge =
   .label = Zoom ind
   .accesskey = i
 menu-view-full-zoom-reduce =
   .label = Zoom ud
   .accesskey = u
 menu-view-full-zoom-reset =
   .label = Nulstil
   .accesskey = N
+menu-view-full-zoom-actual-size =
+  .label = Faktisk størrelse
+  .accesskey = F
 menu-view-full-zoom-toggle =
   .label = Zoom kun tekst
   .accesskey = t
 menu-view-page-style-menu =
   .label = Sidestil
   .accesskey = i
 menu-view-page-style-no-style =
   .label = Ingen sidestil
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -766,18 +766,21 @@ copy-button.tooltip = Kopier (%S)
 paste-button.tooltip = Indsæt (%S)
 
 # Geolocation UI
 
 geolocation.allowLocation=Tillad adgang til position
 geolocation.allowLocation.accesskey=T
 geolocation.dontAllowLocation=Tillad ikke
 geolocation.dontAllowLocation.accesskey=A
-geolocation.shareWithSite3=Ønsker du at give %S adgang til din position?
-geolocation.shareWithFile3=Ønsker du at give denne lokale fil adgang til din position?
+geolocation.shareWithSite3=Vil du give %S adgang til din position?
+geolocation.shareWithFile3=Vil du give denne lokale fil adgang til din position?
+# LOCALIZATION NOTE(geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation):
+# %1$S is the first party origin, %2$S is the third party origin.
+geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation=Vil du tillade %1$S at give %2$S adgang til din position?
 geolocation.remember=Husk dette valg
 
 # Persistent storage UI
 persistentStorage.allow=Tillad
 persistentStorage.allow.accesskey=T
 persistentStorage.neverAllow.label=Tillad aldrig
 persistentStorage.neverAllow.accesskey=l
 persistentStorage.notNow.label=Ikke nu
@@ -871,16 +874,34 @@ sidebar.moveToRight=Flyt sidepanelet til højre
 getUserMedia.shareCamera2.message = Vil du give %S lov til at anvende dit kamera?
 getUserMedia.shareMicrophone2.message = Vil du give %S lov til at anvende din mikrofon?
 getUserMedia.shareScreen3.message = Vil du give %S lov til at anvende din skærm?
 getUserMedia.shareCameraAndMicrophone2.message = Vil du give %S lov til at anvende dit kamera og din mikrofon?
 getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture2.message = Vil du give %S lov til at anvende dit kamera og lytte til dette faneblads lyd?
 getUserMedia.shareScreenAndMicrophone3.message = Vil du give %S lov til at anvende din mikrofon og se din skærm?
 getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture3.message = Vil du give %S lov til at lytte til dette faneblads lyd og se din skærm?
 getUserMedia.shareAudioCapture2.message = Vil du give %S lov til at lytte til dette faneblads lyd?
+
+# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation.message,
+# %1$S is the first party origin.
+# %2$S is the third party origin.
+getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation.message = Vil du tillade %1$S at give %2$S adgang til dit kamera?
+getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegations.message = Vil du tillade %1$S at give %2$S adgang til din mikrofon?
+getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation.message = Vil du tillade %1$S at give %2$S adgang til at se din skærm?
+getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation.message = Vil du tillade %1$S at give %2$S adgang til dit kamera og din mikrofon?
+getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation.message = Vil du tillade %1$S at give %2$S adgang til dit kamera og til at lytte til dette faneblads lyd?
+getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation.message = Vil du tillade %1$S at give %2$S adgang til din mikrofon og til at se din skærm?
+getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation.message = Vil du tillade %1$S at give %2$S adgang til at lytte til dette faneblads lyd og til at se din skærm?
+
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareScreenWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 # %S will be the 'learn more' link
 getUserMedia.shareScreenWarning.message = Del kun skærme med websteder, du stoler på. Vildledende websteder kan misbruge deling til at optræde som dig på internettet og til at stjæle dine private data. %S
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareFirefoxWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 # %1$S is brandShortName (eg. Firefox)
 # %2$S will be the 'learn more' link
 getUserMedia.shareFirefoxWarning.message = Del kun %1$S med websteder, du stoler på. Vildledende websteder kan misbruge deling til at optræde som dig på internettet og til at stjæle dine private data. %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
--- a/devtools/client/responsive.properties
+++ b/devtools/client/responsive.properties
@@ -104,16 +104,44 @@ responsive.deviceAdderCancel=Annuller
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.deviceDetails): Tooltip that appears when
 # hovering on a device in the device modal. %1$S is the width of the device.
 # %2$S is the height of the device. %3$S is the devicePixelRatio value of the
 # device. %4$S is the user agent of the device. %5$S is a boolean value
 # noting whether touch input is supported.
 responsive.deviceDetails=Størrelse: %1$S x %2$S\nDPR: %3$S\nUA: %4$S\nTouch: %5$S
 
+# LOCALIZATION NOTE (responsive.deviceDetails.browserAndOS): Used to display the browser
+# and the OS in a tooltip that appears when hovering on a device in the device modal.
+# %1$S: browser
+# %2$S: OS
+responsive.deviceDetails.browserAndOS=%1$S på %2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (responsive.deviceDetails.size): Used to display the pixel
+# size in a tooltip that appears when hovering on a device in the device modal.
+# %1$S: width
+# %2$S: height
+responsive.deviceDetails.size=Størrelse: %1$S x %2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (responsive.deviceDetails.DPR): Used to display the DPR in a tooltip
+# that appears when hovering on a device in the device modal.
+# %1$S: device pixel ratio
+responsive.deviceDetails.DPR=DPR: %1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (responsive.deviceDetails.UA): Used to display the UA in a tooltip
+# that appears when hovering on a device in the device modal.
+# %1$S: user agent
+responsive.deviceDetails.UA=UA: %1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (responsive.deviceDetails.touch): Used to display a boolean value
+# which is whether the touch input is supported or not in a tooltip that appears when
+# hovering on a device in the device modal.
+# %1$S: touch
+responsive.deviceDetails.touch=Touch: %1$S
+
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.devicePixelRatioOption): UI option in a menu to configure
 # the device pixel ratio. %1$S is the devicePixelRatio value of the device.
 responsive.devicePixelRatioOption=DPR: %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.reloadConditions.touchSimulation): Label on checkbox used
 # to select whether to reload when touch simulation is toggled.
 responsive.reloadConditions.touchSimulation=Genindlæs når touch-simulering er slået til
 
--- a/devtools/client/toolbox.dtd
+++ b/devtools/client/toolbox.dtd
@@ -131,21 +131,16 @@
  - heading of the group of Web Console preferences in the options panel. -->
 <!ENTITY options.webconsole.label      "Webkonsol">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.timestampMessages.label): This is the
  - label for the checkbox that toggles timestamps in the Web Console -->
 <!ENTITY options.timestampMessages.label   "Aktiver tidsstempler">
 <!ENTITY options.timestampMessages.tooltip  "Hvis du aktiverer dette vil der vises et tidsstempel ved kommandoer og output i webkonsollen">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.warningGroups.label): This is the
-  - label for the checkbox that toggles the warningGroups feature in the Web Console -->
-<!ENTITY options.warningGroups.label   "Vis lignende beskeder i grupper">
-<!ENTITY options.warningGroups.tooltip  "Hvis du aktiverer dette bliver lignende beskeder placeret i grupper">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.debugger.label): This is the label for the
  - heading of the group of Debugger preferences in the options panel. -->
 <!ENTITY options.debugger.label      "Debugger">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.sourceMap.label): This is the
  - label for the checkbox that toggles source maps in the Debugger -->
 <!ENTITY options.sourceMaps.label   "Aktiver Source-maps">
 <!ENTITY options.sourceMaps.tooltip1  "Hvis du aktiverer denne indstilling, vil sources blive mappet i værktøjerne.">