Pontoon: Update Danish (da) localization of Firefox
authorJoergen <joergenr@stofanet.dk>
Mon, 13 Jul 2020 06:52:35 +0000
changeset 2550 d0f992ef0afc1462e413b7f50378eaedcaed3f45
parent 2549 1137bfa1300f07a997bb2a8241454e94e704dcf8
child 2551 22718d54a5b656144ec63c1359fbfd7c4ead91ca
push id750
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 13 Jul 2020 06:52:38 +0000
Pontoon: Update Danish (da) localization of Firefox Co-authored-by: Joergen <joergenr@stofanet.dk>
toolkit/chrome/global/aboutWebrtc.properties
toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
--- a/toolkit/chrome/global/aboutWebrtc.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutWebrtc.properties
@@ -138,16 +138,17 @@ decoder_label = Dekoder
 encoder_label = Koder
 received_label = Modtaget
 packets = pakker
 lost_label = Tabt
 jitter_label = Jitter
 sent_label = Sendt
 
 frame_stats_heading = Statistik for video-ramme
+n_a = Ikke tilgængelig
 width_px = Bredde (px)
 height_px = Højde (px)
 consecutive_frames = Sammenhængende rammer
 time_elapsed = Forløbet tid (s)
 estimated_framerate = Estimeret framerate
 rotation_degrees = Rotation (grader)
 first_frame_timestamp = Tidsstempel for modtagelse af første frame
 last_frame_timestamp = Tidsstempel for modtagelse af sidste frame
--- a/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
@@ -1,16 +1,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
 # by various online articles and is technical in nature.
 experimental-features-css-masonry =
     .label = CSS Masonry-layout
+experimental-features-css-masonry-description = Aktiverer den eksperimentelle funktion med CSS Masonry-layout. Læs <a data-l10n-name="explainer">denne artikel</a> for at få et overblik over funktionen. Hvis du har feedback, så skriv gerne en kommentar på <a data-l10n-name="w3c-issue">dette issue på GitHub</a> eller på <a data-l10n-name="bug">denne bug</a>.
 # The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
 # by various online articles and is technical in nature.
 experimental-features-web-gpu =
     .label = WebGPU
 experimental-features-web-gpu-description = Eksperimentel API til anvendelse af GPU-enheder til grafik og databehandling på nettet
 # The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
 # by various online articles and is technical in nature.
 experimental-features-avif =