Pontoon: Update Danish (da) localization of Thunderbird
authorMikkel Herold <mikkel@mzh.dk>
Fri, 24 Jan 2020 22:20:40 +0000
changeset 2323 ce864c2feaf6965fa7a31178cd7f2b43bce65203
parent 2322 2a21e25d4514a70e52d786a32dcab1048dd06816
child 2324 9ef7f9458e79c75b175bc61b53e2126a8e4d7acd
push id639
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 24 Jan 2020 22:20:43 +0000
Pontoon: Update Danish (da) localization of Thunderbird Localization authors: - Joergen <joergenr@stofanet.dk> - Mikkel Herold <mikkel@mzh.dk>
editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
mail/chrome/messenger/filter.properties
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/editorOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/connection.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
mail/chrome/messenger/viewSource.dtd
mail/chrome/overrides/netError.dtd
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
@@ -2,17 +2,16 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- Attn: Localization - some of the menus in this dialog directly affect mail also. -->
 
 <!-- File menu items -->
 <!ENTITY saveCmd.key "S">
 
-
 <!-- Edit menu items -->
 <!ENTITY pasteNoFormatting.label "Indsæt uden formatering">
 <!ENTITY pasteNoFormatting.accesskey "u">
 <!ENTITY pasteNoFormatting.key "V">
 <!ENTITY pasteAs.label "Indsæt som">
 <!ENTITY pasteAs.accesskey "i">
 <!ENTITY pasteAsQuotationCmd.label "Indsæt som citat">
 <!ENTITY pasteAsQuotationCmd.accesskey "C">
@@ -75,16 +74,17 @@
 <!ENTITY decreaseFontSize.label "Mindre">
 <!ENTITY decreaseFontSize.accesskey "M">
 <!ENTITY decrementFontSize.key ",">
 <!ENTITY decrementFontSize.key2 ""> <!-- < is above this key on many keyboards -->
 <!ENTITY increaseFontSize.label "Større">
 <!ENTITY increaseFontSize.accesskey "s">
 <!ENTITY incrementFontSize.key ".">
 <!ENTITY incrementFontSize.key2 ""> <!-- > is above this key on many keyboards -->
+
 <!ENTITY fontSizeMenu.label "Størrelse">
 <!ENTITY fontSizeMenu.accesskey "ø">
 <!ENTITY size-tinyCmd.label "Meget lille">
 <!ENTITY size-tinyCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY size-smallCmd.label "Lille">
 <!ENTITY size-smallCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY size-mediumCmd.label "Mellem">
 <!ENTITY size-mediumCmd.accesskey "e">
@@ -254,19 +254,19 @@
 <!ENTITY tableColumnAfter.label "Kolonne efter">
 <!ENTITY tableColumnAfter.accesskey "e">
 <!ENTITY tableCell.label "Celle">
 <!ENTITY tableCells.label "Celle(r)">
 <!ENTITY tableCell.accesskey "c">
 <!ENTITY tableCellContents.label "Celleindhold">
 <!ENTITY tableCellContents.accesskey "i">
 <!ENTITY tableAllCells.label "Alle celler">
+<!ENTITY tableAllCells.accesskey "a">
 <!ENTITY tableCellBefore.label "Celle før">
 <!ENTITY tableCellBefore.accesskey "C">
-<!ENTITY tableAllCells.accesskey "a">
 <!ENTITY tableCellAfter.label "Celle efter">
 <!ENTITY tableCellAfter.accesskey "f">
 <!-- Delete SubMenu -->
 <!ENTITY tableDeleteMenu.label "Slet">
 <!ENTITY tableDeleteMenu.accesskey "s">
 
 <!-- text for "Join Cells" is in editor.properties
   ("JoinSelectedCells" and "JoinCellToRight")
@@ -302,16 +302,17 @@
 <!ENTITY tableToolbarCmd.tooltip "Indsæt ny tabel eller rediger den markerede tabels egenskaber">
 <!ENTITY linkToolbarCmd.label "Link">
 <!ENTITY linkToolbarCmd.tooltip "Indsæt nyt link eller rediger egenskaberne for det markerede link">
 <!ENTITY anchorToolbarCmd.label "Linkmål">
 <!ENTITY anchorToolbarCmd.tooltip "Indsæt nyt linkmål eller rediger det markerede linkmåls egenskaber">
 <!ENTITY TextColorButton.tooltip "Vælg tekstfarve">
 <!ENTITY BackgroundColorButton.tooltip "Vælg baggrundsfarve">
 <!ENTITY throbber.tooltip "Gå til &vendorShortName;s webside">
+<!ENTITY throbber.tooltip2 "Gå til &brandShortName;s webside">
 <!ENTITY HighlightColorButton.tooltip "Vælg farve for fremhævet tekst">
 
 <!-- Editor toolbar -->
 <!ENTITY absoluteFontSizeToolbarCmd.tooltip "Angiv skriftstørrelse">
 <!ENTITY decreaseFontSizeToolbarCmd.tooltip "Mindre skriftstørrelse">
 <!ENTITY increaseFontSizeToolbarCmd.tooltip "Større skriftstørrelse">
 <!ENTITY boldToolbarCmd.tooltip "Fed">
 <!ENTITY italicToolbarCmd.tooltip "Kursiv">
@@ -323,24 +324,24 @@
 <!ENTITY AlignPopupButton.tooltip "Vælg tekstjustering">
 <!ENTITY InsertPopupButton.tooltip "Indsæt et link, linkmål, billede, en vandret linje, eller en tabel">
 <!ENTITY alignLeftButton.tooltip "Juster tekst langs venstre margin">
 <!ENTITY alignCenterButton.tooltip "Centrer tekst">
 <!ENTITY alignRightButton.tooltip "Juster tekst langs højre margin">
 <!ENTITY alignJustifyButton.tooltip "Juster teksten langs højre og venstre margin">
 
 <!-- Structure Toolbar Context Menu items -->
-<!ENTITY structSelect.label "Marker">
-<!ENTITY structSelect.accesskey "M">
-<!ENTITY structRemoveTag.label "Fjern tag">
-<!ENTITY structRemoveTag.accesskey "r">
-<!ENTITY structChangeTag.label "Skift tag">
-<!ENTITY structChangeTag.accesskey "S">
+<!ENTITY structSelect.label     "Marker">
+<!ENTITY structSelect.accesskey   "M">
+<!ENTITY structRemoveTag.label   "Fjern tag">
+<!ENTITY structRemoveTag.accesskey "r">
+<!ENTITY structChangeTag.label   "Skift tag">
+<!ENTITY structChangeTag.accesskey "S">
 
 <!-- TOC manipulation -->
-<!ENTITY insertTOC.label "Indsæt">
-<!ENTITY insertTOC.accesskey "i">
-<!ENTITY updateTOC.label "Opdater">
-<!ENTITY updateTOC.accesskey "O">
-<!ENTITY removeTOC.label "Fjern">
-<!ENTITY removeTOC.accesskey "r">
-<!ENTITY tocMenu.label "Indholdsfortegnelse">
-<!ENTITY tocMenu.accesskey "I">
+<!ENTITY insertTOC.label     "Indsæt">
+<!ENTITY insertTOC.accesskey   "i">
+<!ENTITY updateTOC.label     "Opdater">
+<!ENTITY updateTOC.accesskey   "O">
+<!ENTITY removeTOC.label     "Fjern">
+<!ENTITY removeTOC.accesskey   "r">
+<!ENTITY tocMenu.label      "Indholdsfortegnelse">
+<!ENTITY tocMenu.accesskey    "I">
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
@@ -98,8 +98,12 @@ resultSSL=SSL
 resultSTARTTLS=STARTTLS
 resultSSLCertWeak=\u0020(Advarsel, kunne ikke bekræfte serverens identitet)
 resultSSLCertOK=
 resultUsernameBoth=%1$S
 resultUsernameDifferent=Indgående: %1$S, Udgående: %2$S
 
 confirmAdvancedConfigTitle=Bekræft avanceret opsætning
 confirmAdvancedConfigText=Denne besked lukkes og en konto med de aktuelle indstillinger bliver oprettet, også selvom de måske er forkerte. Ønsker du at fortsætte?
+
+# LOCALIZATION NOTE(credentials_incomplete): The reference to "janedoe" (Jane Doe) is the name of an example person. You will want to translate it to whatever example persons would be named in your language. In the example, AD is the name of the Windows domain, and this should usually not be translated.
+credentials_incomplete=Godkendelse mislykkedes. Enten er de indtastede oplysninger forkerte, eller der skal bruges et separat brugernavn for at logge ind. Dette er normalt brugernavnet til dit Windows-domæne med eller uden domænet (for eksempel janehansen eller AD\\janehansen).
+credentials_wrong=Godkendelse mislykkedes. Kontroller brugernavn og adgangskode.
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
@@ -1,16 +1,18 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # The following are used by the Mailing list dialog.
 # LOCALIZATION NOTE (mailingListTitleEdit): %S will be replaced by the Mailing List's display name.
 mailingListTitleEdit=Rediger %S
 emptyListName=Du skal indtaste et listenavn.
+badListNameCharacters=Et listenavn må ikke indeholde nogen af følgende tegn: <>; , "
+badListNameSpaces=Et listenavn må ikke indeholde flere mellemrum efter hinanden.
 lastFirstFormat=%S, %S
 firstLastFormat=%S %S
 
 allAddressBooks=Alle adressebøger
 
 newContactTitle=Ny kontakt
 # %S will be the contact's display name
 newContactTitleWithDisplayName=Opret kontaktkort for %S
--- a/mail/chrome/messenger/filter.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/filter.properties
@@ -17,38 +17,38 @@ filterListBackUpMsg=Dine filtre virker ikke, fordi filen msgFilterrules.dat, som indeholder dine filtre, ikke kunne læses. En ny msgFilterrules.dat fil vil blive oprettet og en sikkerhedskopi af den gamle fil, kaldet rulesbackup.dat, vil blive oprettet i samme mappe.
 customHeaderOverflow=Du har overskredet grænsen på 50 brugerdefinerede headers. Fjern et eller flere brugerdefinerede headers og prøv igen.
 filterCustomHeaderOverflow=Dine filtre har overskredet grænsen på 50 brugerdefinerede headers. Rediger filen msgFilterRules.dat, som indeholder dine filtre, og brug færre brugerdefinerede headers.
 invalidCustomHeader=Et af dine filtre benytter en brugerdefineret header der indeholder et ugyldigt tegn som fx ":", et tegn der ikke kan skrives, et ikke-ascii tegn eller et 8-bit ascii-tegn (æøå). Rediger i filen msgFilterRules.dat, som indeholder dine filtre, og fjern det ugyldige tegn fra dine brugerdefinerede headers.
 continueFilterExecution=Oprettelsen af filteret %S mislykkedes. Vil du fortsætte med at oprette filtre?
 promptTitle=Kører filtre
 promptMsg=Du er igang med at filtrere meddelelser.\nVil du fortsætte med at tilføje filtre?
 stopButtonLabel=Stop
 continueButtonLabel=Fortsæt
-cannotEnableFilter=Dette filter er sikkert oprettet med en gammel version af Mozilla/Netscape. Du kan ikke slå dette filter til, fordi det ikke kan udføres.
 # LOCALIZATION NOTE(cannotEnableIncompatFilter)
 # %S=the name of the application
 cannotEnableIncompatFilter=Dette filter er sandsynligvis oprettet i en nyere eller inkompatibel version af %S. Du kan ikke aktivere filteret, for vi ved ikke, hvordan vi skal anvende det.
 dontWarnAboutDeleteCheckbox=Spørg mig ikke igen.
 # LOCALIZATION NOTE(copyToNewFilterName)
 # %S=the name of the filter that is being copied
 copyToNewFilterName=Kopi af %S
-
 # LOCALIZATION NOTE(contextPeriodic.label): Semi-colon list of plural forms.
 # #1=the number of minutes
 contextPeriodic.label=Periodisk, hvert minut;Periodisk, hvert #1. minut
 
 # LOCALIZATION NOTE(filterFailureWarningPrefix)
 # %1$S=filter error action
 # %2$S=error code as hexadecimal string.
 filterFailureWarningPrefix=Filterhandling mislykkedes: "%1$S" resulterede i fejlkoden=%2$S ved forsøg på at:
 filterFailureSendingReplyError=Fejl ved afsendelse af svar
 filterFailureSendingReplyAborted=Afsendelse af svar afbrudt
 filterFailureMoveFailed=Flytning mislykkedes
 filterFailureCopyFailed=Kopiering mislykkedes
 
+filterFailureAction=Kunne ikke anvende filterhandlingen
+
 searchTermsInvalidTitle=Ugyldige søgekriterier
 # LOCALIZATION NOTE(searchTermsInvalidRule)
 # %1$S=search attribute name from the invalid rule
 # %2$S=search operator from the bad rule
 searchTermsInvalidRule=Dette filter kan ikke gemmes, da søgetermen "%1$S %2$S" er ugyldig i den pågældende sammenhæng.
 # LOCALIZATION NOTE(filterActionOrderExplanation)
 # Keep the \n\n that mean 2 linebreaks.
 filterActionOrderExplanation=Når en meddelelse matcher dette filter, vil dets handlinger udføres i denne rækkefølge:\n\n
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -131,30 +131,32 @@ imapEnterServerPasswordPrompt=Indtast din adgangskode til %1$S på %2$S:
 # LOCALIZATION NOTE (imapServerNotImap4): Do not translate the word "IMAP4" below.
 imapServerNotImap4=Serveren %S er ikke en IMAP4-server.
 
 # This is intentionally left blank.
 imapDone=
 
 imapEnterPasswordPromptTitle=Adgangskode til mailserveren kræves
 
+# LOCALIZATION NOTE (imapEnterPasswordPromptTitleWithUsername): Do not translate the
+# word %1$S. Place the word %1$S where the user name should appear.
+imapEnterPasswordPromptTitleWithUsername=Indtast din adgangskode til %1$S
+
 imapUnknownHostError=Kunne ikke oprette forbindelse til serveren hos %S.
 imapOAuth2Error=Godkendelsesfejl ved tilslutning til server %S.
 
 imapConnectionRefusedError=Kunne ikke oprette forbindelse til mailserveren hos %S; forbindelsen blev afvist.
 
 imapNetTimeoutError=Tidsfristen for forbindelsen til serveren %S er udløbet.
 
 # Status - no messages to download
 imapNoNewMessages=Der er ingen nye meddelelser på serveren.
 
 imapDefaultAccountName=Mail til %S
 
-imapSpecialChar= Tegnet %c er reserveret på denne IMAP-server. Vælg et andet navn.
-
 imapSpecialChar2=Tegnet %S er reserveret på denne IMAP-server. Vælg et andet navn. 
 
 imapPersonalSharedFolderTypeName=Personlig mappe
 
 imapPublicFolderTypeName=Offentlig mappe
 
 imapOtherUsersFolderTypeName=Anden brugers mappe
 
--- a/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
@@ -7,16 +7,20 @@
 #
 
 # LOCALIZATION NOTE(pop3ErrorDialogTitle): Do not translate the word "%S"
 # below. Place the word %S where the account name should appear.
 pop3ErrorDialogTitle=Fejl i kontoen %S
 
 pop3EnterPasswordPromptTitle=Indtast din adgangskode
 
+# LOCALIZATION NOTE (pop3EnterPasswordPromptTitleWithUsername): Do not translate the
+# word %1$S. Place the word %1$S where the user name should appear.
+pop3EnterPasswordPromptTitleWithUsername=Indtast din adgangskode til %1$S
+
 # LOCALIZATION NOTE(pop3EnterPasswordPrompt): Do not translate the words "%1$S"
 # and "%2$S" below. Place the word %1$S where the user name should appear, and
 # %2$S where the host name should appear.
 pop3EnterPasswordPrompt=Indtast din adgangskode til %1$S på %2$S:
 
 # LOCALIZATION NOTE(pop3PreviouslyEnteredPasswordIsInvalidPrompt): Do not
 # translate the words "%1$S" and "%2$S" below. Place the word %1$S where the
 # user name should appear, and %2$S where the host name should appear.
@@ -61,39 +65,39 @@ pop3UsernameFailure=Afsendelsen af bruge
 pop3PasswordFailed=Afsendelsen af adgangskoden for brugeren %1$S mislykkedes.
 
 # Status - write error occurred
 pop3MessageWriteError=Kunne ikke skrive mailen i mailmappen. Sørg for at du har skriverettigheder til filsystemet, og at du har nok diskplads til at kopiere mailmappen.
 
 # Status - retr failure from the server
 pop3RetrFailure=Kommandoen RETR mislykkedes. Fejl under modtagelsen af en meddelelse.
 
-# Status - password undefined 
+# Status - password undefined
 pop3PasswordUndefined=Fejl ved hentning af mailadgangskode.
 
-# Status - username undefined 
+# Status - username undefined
 pop3UsernameUndefined=Du har ikke angivet et brugernavn til denne server. Tilføj et brugernavn under kontoindstillingerne og prøv igen.
 
 # Status - list failure
 pop3ListFailure=Kommandoen LIST mislykkedes. Kunne ikke finde ID og størrelse på en meddelelse.
 
-# Status - delete error 
+# Status - delete error
 pop3DeleFailure=Kommandoen DELE mislykkedes. Fejl under markering af en meddelelse som slettet.
 
 # Status - stat failed
 pop3StatFail=Kommandoen STAT mislykkedes. Kunne ikke finde meddelelsens nummer og størrelse.
 
 #LOCALIZATION NOTE (pop3ServerSaid): Do not remove the leading space during translation.
 pop3ServerSaid= Mailserveren %S svarede:
 
 copyingMessagesStatus=Kopierer %S af %S meddelelser til %S
 
 movingMessagesStatus=Flytter %S af %S meddelelser til %S
 
-# Status - write error occurred
+# Status - pop3 server or folder busy
 # LOCALIZATION NOTE (pop3ServerBusy): Do not translate the word "%S" below.
 # Place %S where the account name should appear.
 pop3ServerBusy=Kontoen %S behandles. Vent med at hente meddelelser til behandlingen er færdig.
 
 movemailCantOpenSpoolFile=Kan ikke åbne mail-spoolfilen %S.
 
 movemailCantCreateLock=Kunne ikke oprette låsefilen %S. For at movemail skal virke, er det nødvendigt at oprette en låsefil i mail-spool-mappen. På mange systemer er den bedste måde til at opnå dette at give spool-mappen rettighederne 01777.
 
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -701,16 +701,17 @@
 <!ENTITY searchFromMenu.label "Afsender">
 <!ENTITY searchSubjectOrFromMenu.label "Emne eller afsender">
 <!ENTITY searchRecipient.label "Til eller kopi-til">
 <!ENTITY searchSubjectOrRecipientMenu.label "Emne, til eller kopi-til">
 <!ENTITY searchMessageBody.label "Hele meddelelsen">
 <!ENTITY saveAsVirtualFolderMenu.label "Gem som virtuel mappe…">
 
 <!-- Thread Pane -->
+<!ENTITY selectColumn.label "Marker meddelelser">
 <!ENTITY threadColumn.label "Tråd">
 <!ENTITY fromColumn.label "Fra">
 <!ENTITY recipientColumn.label "Til">
 <!ENTITY correspondentColumn.label "Korrespondenter">
 <!ENTITY subjectColumn.label "Emne">
 <!ENTITY dateColumn.label "Dato">
 <!ENTITY priorityColumn.label "Prioritet">
 <!ENTITY tagsColumn.label "Mærkat">
@@ -724,16 +725,17 @@
 <!ENTITY receivedColumn.label "Modtaget">
 <!ENTITY starredColumn.label "Stjernemarkeret">
 <!ENTITY locationColumn.label "Placering">
 <!ENTITY idColumn.label "Modtagelsesorden">
 <!ENTITY attachmentColumn.label "Vedhæftede filer">
 
 <!-- Thread Pane Tooltips -->
 <!ENTITY columnChooser2.tooltip "Vælg hvilke kolonner der skal vises">
+<!ENTITY selectColumn.tooltip "Marker/afmarker alle meddelelser">
 <!ENTITY threadColumn2.tooltip "Vis meddelelser i tråde">
 <!ENTITY fromColumn2.tooltip "Sorter efter afsender">
 <!ENTITY recipientColumn2.tooltip "Sorter efter modtager">
 <!ENTITY correspondentColumn2.tooltip "Sorter efter korrespondenter">
 <!ENTITY subjectColumn2.tooltip "Sorter efter emne">
 <!ENTITY dateColumn2.tooltip "Sorter efter dato">
 <!ENTITY priorityColumn2.tooltip "Sorter efter prioritet">
 <!ENTITY tagsColumn2.tooltip "Sorter efter mærkater">
@@ -964,8 +966,12 @@
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.commandkey "H">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.modifiers "accel,alt">
 <!ENTITY showAllAppsCmdMac.label    "Vis alle">
 
 <!-- Mac OS X Dock Icon pop-up menu -->
 <!ENTITY dockOptions.label       "Indstillinger for app-ikon…">
 <!ENTITY writeNewMessageDock.label   "Skriv ny meddelelse">
 <!ENTITY openAddressBookDock.label   "Åbn adressebog">
+
+<!-- Content tab Navigation buttons -->
+<!ENTITY browseBackButton.tooltip  "Gå en side tilbage">
+<!ENTITY browseForwardButton.tooltip "Gå en side frem">
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -357,16 +357,20 @@ cloudFilePrivacyNotification=Din fil er nu linket. Vær opmærksom på, at filen er tilgængelig for dem, som har linket, eller som kan gætte det.
 smtpEnterPasswordPrompt=Indtast din adgangskode til %S:
 
 ## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPromptWithUsername): Do not translate the
 ## words %1$S and %2$S. Place the word %1$S where the host name should appear,
 ## and %2$S where the user name should appear.
 smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Indtast din adgangskode til %2$S på %1$S:
 smtpEnterPasswordPromptTitle=SMTP-server adgangskode kræves
 
+## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPromptTitleWithHostname): Do not translate the
+## word %1$S. Place the word %1$S where the server host name should appear.
+smtpEnterPasswordPromptTitleWithHostname=Adgangskode krævet til udgående server (SMTP) %1$S
+
 # LOCALIZATION NOTE (removeAttachmentMsgs): Semi-colon list of plural forms.
 # See: https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 removeAttachmentMsgs=Fjern vedhæftet fil;Fjern vedhæftede filer
 
 ## LOCALIZATION NOTE(promptToSaveSentLocally2): Do not translate the strings %1$S, %2$S, %3$S and \n.
 ## %2$S will be replaced with the account name. $1$S will be replaced by the folder name
 ## configured to contain saved sent messages (typically the "Sent" folder).
 ## %3$S will be replaced with the local folders account name (typically "Local Folders").
@@ -475,8 +479,18 @@ blockedContentPrefLabel=Indstillinger
 blockedContentPrefAccesskey=I
 
 blockedContentPrefLabelUnix=Indstillinger
 blockedContentPrefAccesskeyUnix=I
 
 ## Identity matching warning notification bar.
 ## LOCALIZATION NOTE(identityWarning): %S will be replaced with the identity name.
 identityWarning=Der blev ikke fundet en unik identitet som passer med Fra-adressen. Meddelelsen vil blive sendt med den eksisterende Fra-adresse og indstillinger fra identiteten %S.
+
+## Recipient pills fileds.
+## LOCALIZATION NOTE(confirmRemoveRecipientRowTitle): %S will be replaced with the field name.
+confirmRemoveRecipientRowTitle=Fjern %S
+## LOCALIZATION NOTE(confirmRemoveRecipientRowTitle): %S will be replaced with the field name.
+confirmRemoveRecipientRowBody=Alle adresserne i %S-feltet fjernes. Vil du fortsætte?
+
+## LOCALIZATION NOTE headersSpaceStyle is for aligning label of a newly create recipient row.
+## It should be larger than the largest Header label and identical to &headersSpace2.style;
+headersSpaceStyle=width: 11.5em
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/editorOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/editorOverlay.dtd
@@ -2,17 +2,16 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- Attn: Localization - some of the menus in this dialog directly affect mail also. -->
 
 <!-- File menu items -->
 <!ENTITY saveCmd.key "S">
 
-
 <!-- Edit menu items -->
 <!ENTITY pasteNoFormatting.label "Indsæt uden formatering">
 <!ENTITY pasteNoFormatting.accesskey "u">
 <!ENTITY pasteNoFormatting.key "V">
 <!ENTITY pasteAs.label "Indsæt som">
 <!ENTITY pasteAs.accesskey "i">
 <!ENTITY pasteAsQuotationCmd.label "Indsæt som citat">
 <!ENTITY pasteAsQuotationCmd.accesskey "C">
@@ -75,16 +74,17 @@
 <!ENTITY decreaseFontSize.label "Mindre">
 <!ENTITY decreaseFontSize.accesskey "M">
 <!ENTITY decrementFontSize.key ",">
 <!ENTITY decrementFontSize.key2 ""> <!-- < is above this key on many keyboards -->
 <!ENTITY increaseFontSize.label "Større">
 <!ENTITY increaseFontSize.accesskey "s">
 <!ENTITY incrementFontSize.key ".">
 <!ENTITY incrementFontSize.key2 ""> <!-- > is above this key on many keyboards -->
+
 <!ENTITY fontSizeMenu.label "Størrelse">
 <!ENTITY fontSizeMenu.accesskey "ø">
 <!ENTITY size-tinyCmd.label "Meget lille">
 <!ENTITY size-tinyCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY size-smallCmd.label "Lille">
 <!ENTITY size-smallCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY size-mediumCmd.label "Mellem">
 <!ENTITY size-mediumCmd.accesskey "e">
@@ -254,19 +254,19 @@
 <!ENTITY tableColumnAfter.label "Kolonne efter">
 <!ENTITY tableColumnAfter.accesskey "e">
 <!ENTITY tableCell.label "Celle">
 <!ENTITY tableCells.label "Celle(r)">
 <!ENTITY tableCell.accesskey "c">
 <!ENTITY tableCellContents.label "Celleindhold">
 <!ENTITY tableCellContents.accesskey "i">
 <!ENTITY tableAllCells.label "Alle celler">
+<!ENTITY tableAllCells.accesskey "a">
 <!ENTITY tableCellBefore.label "Celle før">
 <!ENTITY tableCellBefore.accesskey "C">
-<!ENTITY tableAllCells.accesskey "a">
 <!ENTITY tableCellAfter.label "Celle efter">
 <!ENTITY tableCellAfter.accesskey "f">
 <!-- Delete SubMenu -->
 <!ENTITY tableDeleteMenu.label "Slet">
 <!ENTITY tableDeleteMenu.accesskey "s">
 
 <!-- text for "Join Cells" is in editor.properties
   ("JoinSelectedCells" and "JoinCellToRight")
@@ -301,17 +301,17 @@
 <!ENTITY tableToolbarCmd.label "Tabel">
 <!ENTITY tableToolbarCmd.tooltip "Indsæt ny tabel eller rediger den markerede tabels egenskaber">
 <!ENTITY linkToolbarCmd.label "Link">
 <!ENTITY linkToolbarCmd.tooltip "Indsæt nyt link eller rediger egenskaberne for det markerede link">
 <!ENTITY anchorToolbarCmd.label "Linkmål">
 <!ENTITY anchorToolbarCmd.tooltip "Indsæt nyt linkmål eller rediger det markerede linkmåls egenskaber">
 <!ENTITY TextColorButton.tooltip "Vælg tekstfarve">
 <!ENTITY BackgroundColorButton.tooltip "Vælg baggrundsfarve">
-<!ENTITY throbber.tooltip "Gå til &vendorShortName;s webside">
+<!ENTITY throbber.tooltip2 "Gå til &brandShortName;s webside">
 <!ENTITY HighlightColorButton.tooltip "Vælg farve for fremhævet tekst">
 
 <!-- Editor toolbar -->
 <!ENTITY absoluteFontSizeToolbarCmd.tooltip "Angiv skriftstørrelse">
 <!ENTITY decreaseFontSizeToolbarCmd.tooltip "Mindre skriftstørrelse">
 <!ENTITY increaseFontSizeToolbarCmd.tooltip "Større skriftstørrelse">
 <!ENTITY boldToolbarCmd.tooltip "Fed">
 <!ENTITY italicToolbarCmd.tooltip "Kursiv">
@@ -323,24 +323,24 @@
 <!ENTITY AlignPopupButton.tooltip "Vælg tekstjustering">
 <!ENTITY InsertPopupButton.tooltip "Indsæt et link, linkmål, billede, en vandret linje, eller en tabel">
 <!ENTITY alignLeftButton.tooltip "Juster tekst langs venstre margin">
 <!ENTITY alignCenterButton.tooltip "Centrer tekst">
 <!ENTITY alignRightButton.tooltip "Juster tekst langs højre margin">
 <!ENTITY alignJustifyButton.tooltip "Juster teksten langs højre og venstre margin">
 
 <!-- Structure Toolbar Context Menu items -->
-<!ENTITY structSelect.label "Marker">
-<!ENTITY structSelect.accesskey "M">
-<!ENTITY structRemoveTag.label "Fjern tag">
-<!ENTITY structRemoveTag.accesskey "r">
-<!ENTITY structChangeTag.label "Skift tag">
-<!ENTITY structChangeTag.accesskey "S">
+<!ENTITY structSelect.label     "Marker">
+<!ENTITY structSelect.accesskey   "M">
+<!ENTITY structRemoveTag.label   "Fjern tag">
+<!ENTITY structRemoveTag.accesskey "r">
+<!ENTITY structChangeTag.label   "Skift tag">
+<!ENTITY structChangeTag.accesskey "S">
 
 <!-- TOC manipulation -->
-<!ENTITY insertTOC.label "Indsæt">
-<!ENTITY insertTOC.accesskey "i">
-<!ENTITY updateTOC.label "Opdater">
-<!ENTITY updateTOC.accesskey "O">
-<!ENTITY removeTOC.label "Fjern">
-<!ENTITY removeTOC.accesskey "r">
-<!ENTITY tocMenu.label "Indholdsfortegnelse">
-<!ENTITY tocMenu.accesskey "I">
+<!ENTITY insertTOC.label     "Indsæt">
+<!ENTITY insertTOC.accesskey   "i">
+<!ENTITY updateTOC.label     "Opdater">
+<!ENTITY updateTOC.accesskey   "O">
+<!ENTITY removeTOC.label     "Fjern">
+<!ENTITY removeTOC.accesskey   "r">
+<!ENTITY tocMenu.label      "Indholdsfortegnelse">
+<!ENTITY tocMenu.accesskey    "I">
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -254,36 +254,48 @@
 <!ENTITY pasteButton.tooltip      "Sæt ind">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Udskriv denne meddelelse">
 
 <!-- Headers -->
 <!--LOCALIZATION NOTE headersSpace.style is for aligning the From:, To: and
   Subject: rows. It should be larger than the largest Header label -->
 <!ENTITY headersSpace.style "width: 11.5em;">
 <!ENTITY fromAddr.label "Fra:">
+<!--LOCALIZATION NOTE headersSpaces.style is for aligning the From:, To: and
+  Subject: rows. It should be larger than the largest Header label -->
+<!ENTITY headersSpace2.style "width: 11.5em;">
+<!ENTITY extraRecipients.tooltip "Andre typer adressefelter">
+<!ENTITY fromAddr2.label "Fra">
 <!ENTITY fromAddr.accesskey "a">
 <!ENTITY toAddr.label "Til:">
 <!ENTITY ccAddr.label "Kopi til (Cc):">
 <!ENTITY bccAddr.label "Skjult kopi til (Bcc):">
 <!ENTITY replyAddr.label "Svar til (Reply-To):">
 <!ENTITY newsgroupsAddr.label "Nyhedsgruppe:">
 <!ENTITY followupAddr.label "Opfølgning til:">
 <!ENTITY subject.label "Emne:">
+<!ENTITY toAddr2.label "Til">
+<!ENTITY ccAddr2.label "Kopi til (Cc)">
+<!ENTITY bccAddr2.label "Skjult kopi til (Bcc)">
+<!ENTITY replyAddr2.label "Svar til (Reply-To)">
+<!ENTITY newsgroupsAddr2.label "Nyhedsgruppe">
+<!ENTITY followupAddr2.label "Opfølgning til">
+<!ENTITY subject2.label "Emne">
 <!ENTITY subject.accesskey "E">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (attachments.accesskey) This access key character should
   be taken from the strings of attachmentCount in composeMsgs.properties.
   Please ensure that this access key is unique: Do not duplicate any other
   first-level access keys of the compose window, e.g. those of main menu,
   buttons, or labels (message headers, contacts side bar, attachment reminder
   bar). -->
 <!ENTITY attachments.accesskey "æ">
 <!ENTITY attachmentBucketHeader.tooltip "Ruden Vedhæftede filer">
 <!ENTITY attachmentBucketCloseButton.tooltip "Skjul ruden Vedhæftede filer">
 
-<!-- Format Toolbar, imported from editorAppShell.xul -->
+<!-- Format Toolbar, imported from editorAppShell.xhtml -->
 <!ENTITY SmileButton.tooltip "Indsæt smiley">
 <!ENTITY smiley1Cmd.label "Smil">
 <!ENTITY smiley2Cmd.label "Ked af det">
 <!ENTITY smiley3Cmd.label "Blink">
 <!ENTITY smiley4Cmd.label "Ræk tunge">
 <!ENTITY smiley5Cmd.label "Grinende">
 <!ENTITY smiley6Cmd.label "Flov">
 <!ENTITY smiley7Cmd.label "Ubeslutsom">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/connection.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/connection.dtd
@@ -18,16 +18,18 @@
 <!ENTITY autoTypeRadio.label      "Automatisk proxy-konfigurations-URL:">
 <!ENTITY autoTypeRadio.accesskey    "U">
 <!ENTITY reload.label         "Genindlæs">
 <!ENTITY reload.accesskey       "e">
 <!ENTITY http.label          "HTTP proxy:">
 <!ENTITY http.accesskey        "h">
 <!ENTITY ssl.label           "SSL proxy">
 <!ENTITY ssl.accesskey         "s">
+<!ENTITY https.label          "HTTPS-proxy:">
+<!ENTITY https.accesskey        "S">
 <!ENTITY socks.label          "SOCKS vært:">
 <!ENTITY socks.accesskey        "c">
 <!ENTITY socks4.label         "SOCKS v4">
 <!ENTITY socks4.accesskey       "4">
 <!ENTITY socks5.label         "SOCKS v5">
 <!ENTITY socks5.accesskey       "5">
 <!ENTITY HTTPport.label        "Port:">
 <!ENTITY HTTPport.accesskey      "p">
@@ -36,24 +38,21 @@
 <!ENTITY SOCKSport.label        "Port:">
 <!ENTITY SOCKSport.accesskey      "t">
 <!ENTITY noproxy.label         "Ingen proxy for:">
 <!ENTITY noproxy.accesskey       "n">
 <!ENTITY noproxyExplain.label     "Fx .mozilla.org, .net.dk, 192.168.1.0/24">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (noproxyLocalhostDesc.label): Do not translate
  localhost, 127.0.0.1 and ::1.
 -->
-<!ENTITY noproxyLocalhostDesc.label  "Forbindelser til localhost, 127.0.0.1 og ::1 er aldrig forbundet via en proxy.">
+<!ENTITY noproxyLocalhostDesc.label  "Forbindelser til localhost, 127.0.0.1 og ::1 er aldrig forbundet via en proxy.">
 <!ENTITY shareproxy.label       "Brug denne proxy-server for alle protokoller">
 <!ENTITY shareproxy.accesskey     "x">
+<!ENTITY proxyHttpSharing.label    "Brug også denne proxy til HTTPS">
+<!ENTITY proxyHttpSharing.accesskey  "x">
 <!ENTITY autologinproxy.label     "Spørg ikke efter godkendelse, hvis adgangskoden er gemt">
 <!ENTITY autologinproxy.accesskey   "g">
 <!ENTITY autologinproxy.tooltip    "Denne indstilling godkender dig automatisk overfor proxy-servere, når du har gemt login-informationer til dem. Du bliver spurgt, hvis godkendelsen slår fejl.">
 <!ENTITY socksRemoteDNS.label     "Proxy-DNS ved brug af SOCKS v5">
 <!ENTITY socksRemoteDNS.accesskey   "D">
 <!ENTITY dnsOverHttps.label      "Aktiver DNS via HTTPS">
 <!ENTITY dnsOverHttps.accesskey    "k">
-<!ENTITY dnsOverHttpsUrlDefault.label   "Brug standard">
-<!ENTITY dnsOverHttpsUrlDefault.accesskey "B">
 <!ENTITY dnsOverHttpsUrlDefault.tooltip  "Brug standard-URL'en til DNS-opslag over HTTPS">
-<!ENTITY dnsOverHttpsUrlCustom.label   "Tilpasset">
-<!ENTITY dnsOverHttpsUrlCustom.accesskey "e">
-<!ENTITY dnsOverHttpsUrlCustom.tooltip  "Angiv den URL, du foretrækker til DNS-opslag over HTTPS">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
@@ -116,8 +116,12 @@ labelDefaultFontUnnamed=Standard
 # LOCALIZATION NOTE (appLocale.label): %S = Name of the application locale,
 # e.g. English (United States)
 appLocale.label=Programsprog: %S
 appLocale.accesskey=p
 # LOCALIZATION NOTE (rsLocale.label): %S = Name of the locale chosen in regional settings,
 # e.g. German (Germany)
 rsLocale.label=Regionale indstillinger: %S
 rsLocale.accesskey=g
+
+#### Master Password (Moved to Fluent in M-C in bug 1435915)
+pw_change2empty_in_fips_mode=Du er i FIPS-tilstand. FIPS kræver at hovedadgangskoden er sat.
+pw_change_failed_title=Ændring af adgangskode mislykkedes
--- a/mail/chrome/messenger/viewSource.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/viewSource.dtd
@@ -1,22 +1,26 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- extracted from content/viewSource.xul -->
 
+<!-- extracted from content/viewSource.xhtml -->
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.title "&brandFullName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandFullName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifierseparator) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifierseparator " - ">
 <!ENTITY mainWindow.preface "Kildekoden for: ">
 
+<!ENTITY editMenu.label "Rediger">
+<!ENTITY editMenu.accesskey "R">
 <!ENTITY fileMenu.label "Filer">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey "F">
 <!ENTITY savePageCmd.label "Gem side som…">
 <!ENTITY savePageCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY savePageCmd.commandkey "S">
 <!ENTITY pageSetupCmd.label "Sideopsætning…">
 <!ENTITY pageSetupCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY printPreviewCmd.label "Vis udskrift">
@@ -79,9 +83,8 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY forwardCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 
 <!ENTITY copyLinkCmd.label "Kopier linkadresse">
 <!ENTITY copyLinkCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY copyEmailCmd.label "Kopier mailadresse">
 <!ENTITY copyEmailCmd.accesskey "m">
-
--- a/mail/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mail/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -163,16 +163,19 @@ og du anbefales at prøve igen senere.</li>
  <li>Hvis din computer eller dit netværk er beskyttet af en firewall eller proxy, sørg
  da for at &brandShortName; har tilladelse til at tilgå nettet.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY cspBlocked.title "Blokeret grundet indholdssikkerhedspolitik">
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; forhindrede denne side i at blive indlæst på denne måde, da den har en indholdssikkerhedspolitik, der forbyder dette.</p>">
 
+<!ENTITY xfoBlocked.title "Blokeret af politik for X-Frame-Options">
+<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; forhindrede denne side i at blive indlæst i denne kontekst, fordi siden har en politik for X-Frame-Options, der forbyder det.</p>">
+
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Fejlbehæftet indhold">
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Indholdet kan ikke vises på grund af en fejl under overførslen.</p><ul><li>Kontakt ejerne af webstedet omkring dette problem.</li></ul>">
 
 <!ENTITY securityOverride.linkText "Eller du kan tilføje en undtagelse…">
 <!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Få mig væk herfra!">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Tilføj undtagelse…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the