Pontoon: Update Danish (da) localization of Thunderbird
authorJoergen <joergenr@stofanet.dk>
Sun, 14 Jun 2020 13:42:31 +0000
changeset 2533 c0b07ab1cd3fc19b937112ceefba2f17b8762171
parent 2532 da6eb1b6f4d9cfa4393b423c8ecaf63f7a989d0b
child 2534 856ce6da2e08a4521fcebbce79952185c98e1c64
push id735
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 14 Jun 2020 13:42:34 +0000
Pontoon: Update Danish (da) localization of Thunderbird Co-authored-by: Joergen <joergenr@stofanet.dk> Co-authored-by: Mikkel Herold <mikkel@mzh.dk>
mail/chrome/messenger/pgpmime.properties
mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
mail/messenger/accountCentral.ftl
mail/messenger/messengercompose/messengercompose.ftl
mail/messenger/otr/am-im-otr.ftl
mail/messenger/otr/auth.ftl
mail/messenger/otr/otr.ftl
mail/messenger/otr/otrUI.ftl
mail/messenger/preferences/preferences.ftl
--- a/mail/chrome/messenger/pgpmime.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/pgpmime.properties
@@ -3,10 +3,12 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 #
 # The following are used by the pgpmime content type handler
 #
 
 # LOCALIZATION NOTE(pgpMimeNeedsAddon): The text can contain HTML tags.
 # %S is the url to Enigmail on AMO supplied from preferences.
-pgpMimeNeedsAddon=Dette er en meddelelse kodet med OpenPGP.<br>For at afkode meddelelsen skal du installere en <a href="%S">OpenPGP-tilføjelse</a>.
+pgpMimeNeedsAddon=Dette er en krypteret OpenPGP-meddelelse.<br>For at afkode meddelelsen skal du installere en <a href="%S">OpenPGP-tilføjelse</a>.
 
+# LOCALIZATION NOTE(pgpMimeNeedsAddon): The text can contain HTML tags.
+pgpNotAvailable=Dette er en krypteret OpenPGP-meddelelse, men understøttelse af OpenPGP-dekryptering er ikke tilgængelig.
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
@@ -37,8 +37,11 @@
 <!ENTITY browse.label           "Gennemse…">
 <!ENTITY browse.accesskey         "e">
 
 <!ENTITY defaultSearchEngine.label    "Standardsøgetjeneste">
 <!ENTITY addSearchEngine.label      "Tilføj fra fil">
 <!ENTITY addSearchEngine.accesskey    "F">
 <!ENTITY removeSearchEngine.label     "Fjern">
 <!ENTITY removeSearchEngine.accesskey   "r">
+
+<!ENTITY minimizeToTray.label       "Flyt &brandShortName; til systembakken ved minimering">
+<!ENTITY minimizeToTray.accesskey     "m">
--- a/mail/messenger/accountCentral.ftl
+++ b/mail/messenger/accountCentral.ftl
@@ -1,38 +1,47 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 account-central-title = Velkommen til { -brand-full-name }
 account-settings = Kontoindstillinger
+#  $accounts (Number) - the number of configured accounts
+setup-title =
+  { $accounts ->
+    [0] Vælg hvad du vil konfigurere
+    *[other] Opsæt en anden konto
+  }
 about-title = Om { -brand-full-name }
 resources-title = Resurser
 release-notes =
   .title = Om { -brand-full-name }
 email-label = Mail
   .aria-label = Tilknyt din eksisterende mailkonto
 email-description = { -brand-short-name } giver dig mulighed for at oprette forbindelse til din eksisterende mailkonto, så du nemt kan læse dine mails i programmet.
 calendar-label = Kalender
   .aria-label = Opret en ny kalender
 calendar-description = { -brand-short-name } giver dig mulighed for at håndtere og holde styr på begivenheder. Hvis du opretter forbindelse til en fjernkalender, vil alle dine begivenheder være synkroniseret på tværs af alle dine enheder.
 chat-label = Chat
   .aria-label = Opret forbindelse til din chat-konto
+chat-description = { -brand-short-name } giver dig mulighed for at oprette forbindelse til forskellige chat-konti og understøtter forskellige platforme.
 filelink-label = Filelink
   .aria-label = Indstil Filelink
+filelink-description = { -brand-short-name } giver dig mulighed for at oprette en praktisk filelink-cloud-konto, så du nemt kan sende store filer.
 addressbook-label = Adressebog
   .aria-label = Opret en ny adressebog
 addressbook-description = { -brand-short-name } giver dig mulighed for at organisere alle dine kontakter i en adressebog. Du kan også oprette forbindelse til en ekstern adressebog, så alle dine kontakter er synkroniserede.
 feeds-label = Feeds
   .aria-label = Opret forbindelse til feeds
 feeds-description = { -brand-short-name } giver dig mulighed for at oprette forbindelse til RSS/Atom-feeds og få nyheder og opdateringer fra hele verden.
 newsgroups-label = Nyhedsgrupper
   .aria-label = Opret forbindelse til en nyhedsgruppe
 newsgroups-description = { -brand-short-name } giver dig mulighed for at oprette forbindelse til alle de nyhedsgrupper, du ønsker.
 import-title = Importer fra et andet program
+import-paragraph = { -brand-short-name } giver dig mulighed for at importere mails, adressebogsindhold, feed-abonnementer, indstillinger og/eller filtre fra andre mailprogrammer og almindelige adressebogsformater.
 import-label = Importer
   .aria-label = Importer data fra andre programmer
 about-paragraph = Thunderbird er det førende platformsuafhængige mail- og kalenderprogram baseret på open source. Programmet er gratis, både til private og virksomheder. Vi ønsker, at Thunderbird fortsat skal være sikker og blive endnu bedre. Et bidrag hjælper os med at ansætte udviklere, betale for den bagvedliggende infrastruktur og med fortsat at forbedre Thunderbird.
 about-paragraph-2 = <b>Thunderbird finansieres af brugere som dig! Hvis du kan lide Thunderbird, kan du overveje at donere. </b> Den bedste måde du kan sikre, at Thunderbird fortsat er tilgængelig, er at
 about-donation = give en donation
 explore-link = Udforsk funktioner
 support-link = Support
 involved-link = Vær med
--- a/mail/messenger/messengercompose/messengercompose.ftl
+++ b/mail/messenger/messengercompose/messengercompose.ftl
@@ -2,16 +2,31 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 # Addressing widget
 
 #  $type (String) - the type of the addressing row
 remove-address-row-type = Fjern feltet { $type }
+#  $type (String) - the type of the addressing row
+#  $count (Number) - the number of address pills currently present in the addressing row
+address-input-type-aria-label =
+  { $count ->
+    [0] { $type }
+    [one] { $type } med én adresse, brug venstre piletast for at flytte fokus til den.
+    *[other] { $type } med { $count } adresser, brug venstre piletast for at flytte fokus til dem.
+  }
+#  $email (String) - the email address
+#  $count (Number) - the number of address pills currently present in the addressing row
+pill-aria-label =
+  { $count ->
+    [one] { $email }: tryk på Enter-tasten for at redigere, Tryk på Slet-tasten for at fjerne.
+    *[other] { $email }, 1 af { $count }: tryk på Enter-tasten for at redigere, Tryk på Slet-tasten for at fjerne.
+  }
 pill-action-edit =
   .label = Rediger adresse
   .accesskey = R
 pill-action-move-to =
   .label = Flyt til Til
   .accesskey = T
 pill-action-move-cc =
   .label = Flyt til Kopi til (Cc)
--- a/mail/messenger/otr/am-im-otr.ftl
+++ b/mail/messenger/otr/am-im-otr.ftl
@@ -1,14 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 account-encryption =
   .label = End to end-kryptering
+account-otr-label = Off the Record-chats (OTR)
 account-otr-description = { -brand-short-name } understøtter end to end-kryptering af en til en-samtaler. Dette forhindrer tredjeparter i at smuglytte til en samtale. End to end-kryptering kan kun bruges, når den anden person også bruger software, der understøtter OTR.
 otr-encryption-title = Bekræftet kryptering
 otr-encryption-caption = For at gøre det muligt for andre at bekræfte din identitet i OTR-chats, skal du dele dit eget OTR-fingeraftryk ved hjælp af en ekstern kommunikationskanal.
 otr-fingerprint-label = Dit fingeraftryk:
 view-fingerprint-button =
   .label = Håndter kontakters fingeraftryk
   .accesskey = f
 otr-settings-title = OTR-indstillinger
--- a/mail/messenger/otr/auth.ftl
+++ b/mail/messenger/otr/auth.ftl
@@ -11,30 +11,30 @@ auth-title = Bekræft { $name }s identitet
 # Variables:
 #  $own_name (String) - the user's own screen name
 auth-your-fp-value = Fingeraftryk for dig, { $own_name }:
 # Variables:
 #  $their_name (String) - the screen name of a chat contact
 auth-their-fp-value = Fingeraftryk for { $their_name }
 auth-help = Når du bekræfter en kontakts identitet, hjælper du med at sikre, at samtalen virkelig er privat, hvilket gør det meget vanskeligt for en tredjepart at lytte med på eller manipulere samtalen.
 auth-helpTitle = Hjælp til bekræftelse
-auth-questionReceived = Her er det spørgsmål, som din kontaktperson stiller:
+auth-questionReceived = Her er det spørgsmål, som din kontakt stiller:
 auth-yes =
   .label = Ja
 auth-no =
   .label = Nej
 auth-verified = Jeg har bekræftet, at dette er det rigtige fingeraftryk.
 auth-manualVerification = Manuel bekræftelse af fingeraftryk
 auth-questionAndAnswer = Spørgsmål og svar
 auth-sharedSecret = Delt hemmelighed
 auth-manualVerification-label =
   .label = { auth-manualVerification }
 auth-questionAndAnswer-label =
   .label = { auth-questionAndAnswer }
 auth-sharedSecret-label =
   .label = { auth-sharedSecret }
 auth-manualInstruction = Kontakt din påtænkte samtalepartner via en anden godkendt kanal, fx en OpenPGP-underskrevet mail eller over telefonen. Du skal fortælle hinanden jeres fingeraftryk (et fingeraftryk er en kontrolsum, der identificerer en krypteringsnøgle). Hvis fingeraftrykket stemmer overens, skal du markere herunder, at du har verificeret fingeraftrykket.
 auth-how = Hvordan vil du bekræfte din kontakts identitet?
-auth-qaInstruction = Tænk på et spørgsmål, som kun dig og din kontaktperson kender svaret på. Indtast spørgsmålet og svaret, og vent derefter på, at din kontaktperson indtaster svaret. Hvis svarene ikke stemmer overens, kan den kommunikationskanal, du bruger, være overvåget.
-auth-secretInstruction = Tænk på en hemmelighed, kun du og din kontaktperson kender til. Brug ikke den samme internetforbindelse til at udveksle hemmeligheden. Indtast hemmeligheden, og vent derefter på din kontaktperson indtaster den. Hvis hemmelighederne ikke stemmer overens, kan den kommunikationskanal, du bruger, være overvåget.
+auth-qaInstruction = Tænk på et spørgsmål, som kun dig og din kontakt kender svaret på. Indtast spørgsmålet og svaret, og vent derefter på, at din kontakt indtaster svaret. Hvis svarene ikke stemmer overens, kan den kommunikationskanal, du bruger, være overvåget.
+auth-secretInstruction = Tænk på en hemmelighed, kun du og din kontakt kender til. Brug ikke den samme internetforbindelse til at udveksle hemmeligheden. Indtast hemmeligheden, og vent derefter på din kontakt indtaster den. Hvis hemmelighederne ikke stemmer overens, kan den kommunikationskanal, du bruger, være overvåget.
 auth-question = Indtast en spørgsmål:
 auth-answer = Indtast svaret (forskel på store og små bogstaver):
 auth-secret = Indtast hemmeligheden:
--- a/mail/messenger/otr/otr.ftl
+++ b/mail/messenger/otr/otr.ftl
@@ -1,12 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# Variables:
+#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
+msgevent-encryption_required_part1 = Du forsøgte at sende en ukrypteret meddelelse til { $name }. Ukrypterede meddelelser ikke tilladt.
 msgevent-encryption_required_part2 = Forsøger at starte en privat samtale. Din meddelelse sendes igen, når den private samtale starter.
 msgevent-encryption_error = Der opstod en fejl under kryptering af din meddelelse. Meddelelsen blev ikke sendt.
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 msgevent-connection_ended = { $name } har allerede lukket sin krypterede forbindelse til dig. For at undgå, at du ved en fejl sender en meddelelse ukrypteret, er din meddelelse ikke blevet sendt. Afslut din krypterede samtale, eller genstart den.
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 msgevent-setup_error = Der opstod en fejl under forsøget på at starte en privat samtale med { $name }.
--- a/mail/messenger/otr/otrUI.ftl
+++ b/mail/messenger/otr/otrUI.ftl
@@ -1,29 +1,42 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 start-label = Start en krypteret samtale
 refresh-label = Opdater den krypterede samtale
+auth-label = Bekræft din kontakts identitet
+reauth-label = Genbekræft din kontakts identitet
 auth-cancel = Annuller
 auth-cancelAccessKey = A
+auth-error = Der opstod en fejl under bekræftelsen af din kontakts identitet.
+auth-success = Bekræftelse af din kontakts identitet er fuldført.
+auth-successThem = Din kontakt har bekræftet din identitet. Det kan være en god idé også at bekræfte deres identitet ved at stille dem dit eget spørgsmål.
+auth-fail = Kunne ikke bekræfte din kontakts identitet.
+auth-waiting = Venter på, at kontakten afslutter bekræftelsen...
 finger-verify = Bekræft
 finger-verify-accessKey = B
 # Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
 buddycontextmenu-label = Tilføj ORT-fingeraftryk
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 alert-start = Forsøger at starte en krypteret samtale med { $name }.
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 alert-refresh = Forsøger at opdatere den krypterede samtale med { $name }.
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 alert-gone_insecure = Den krypterede samtale med { $name } sluttede.
+# Variables:
+#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
+finger-unseen = { $name }s identitet er ikke bekræftet endnu. Tilfældig aflytning er ikke mulig, men med en vis indsats kan nogen lytte med. Bekræft denne kontakts identitet for at forhindre overvågning.
+# Variables:
+#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
+finger-seen = { $name } kontakter dig fra en ukendt computer. Tilfældig aflytning er ikke mulig, men med en vis indsats kan nogen lytte med. Bekræft denne kontakts identitet for at forhindre overvågning.
 state-not_private = Den aktuelle samtale er ikke privat.
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 state-unverified = Den aktuelle samtale er krypteret, men ikke privat, da { $name }s identitet endnu ikke er bekræftet.
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 state-private = { $name }s identitet er verificeret. Den aktuelle samtale er krypteret og privat.
 # Variables:
@@ -37,16 +50,18 @@ state-finished-label = Afsluttet
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 verify-request = { $name } anmodede om bekræftelse af din identitet.
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 afterauth-private = Du har bekræftet { $name }s identitet.
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 afterauth-unverified = { $name }s identitet er ikke bekræftet.
+verify-title = Bekræft din kontakts identitet
 error-title = Fejl
 success-title = End to end-kryptering
+successThem-title = Bekræft din kontakts identitet
 fail-title = Kunne ikke bekræfte
 waiting-title = Bekræftelsesanmodning sendt
 # Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
 # Variables:
 #  $error (String) - contains an error message that describes the cause of the failure
 otr-genkey-failed = Generering af privat OTR-nøgle mislykkedes: { $error }
--- a/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
@@ -122,16 +122,19 @@ restore-default-label =
   .accesskey = G
 default-search-engine = Standardsøgetjeneste
 add-search-engine =
   .label = Tilføj fra fil
   .accesskey = F
 remove-search-engine =
   .label = Fjern
   .accesskey = r
+minimize-to-tray-label =
+  .label = Flyt { -brand-short-name } til systembakken, når programmet minimeres
+  .accesskey = m
 new-message-arrival = Når der kommer nye meddelelser:
 mail-play-sound-label =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Afspil den følgende lydfil:
      *[other] Afspil en lyd
     }
   .accesskey =