Bug 1647692 - Add language packs and dictionaries to about:support, part 1.
authorSøren Munk Skrøder <sskroeder@skroeder.dk>
Thu, 25 Jun 2020 14:14:43 +0200
changeset 2538 70fa6ce54c0460a53a2e8e0263c68ead7d16d598
parent 2537 bbdc64b4742aaf8e870215ad51d03d758b4875b5
child 2539 db8a2c053dcddf71f7d5201e9511e15668f9c0bf
push id738
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 25 Jun 2020 12:14:58 +0000
bugs1647692
Bug 1647692 - Add language packs and dictionaries to about:support, part 1.
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -12,16 +12,19 @@ crashes-id = Rapport-ID
 crashes-send-date = Sendt
 crashes-all-reports = Alle fejlrapporter
 crashes-no-config = Dette program er ikke konfigureret til at vise fejlrapporter.
 extensions-title = Udvidelser
 extensions-name = Navn
 extensions-enabled = Aktiveret
 extensions-version = Version
 extensions-id = ID
+support-addons-name = Navn
+support-addons-version = Version
+support-addons-id = ID
 security-software-title = Sikkerheds-software
 security-software-type = Type
 security-software-name = Navn
 security-software-antivirus = Antivirus
 security-software-antispyware = Antispyware
 security-software-firewall = Firewall
 features-title = { -brand-short-name }-funktioner
 features-name = Navn
@@ -114,17 +117,16 @@ sandbox-sys-call-index = #
 sandbox-sys-call-age = Sekunder siden
 sandbox-sys-call-pid = PID
 sandbox-sys-call-tid = TID
 sandbox-sys-call-proc-type = Procestype
 sandbox-sys-call-number = Syscall
 sandbox-sys-call-args = Argumenter
 safe-mode-title = Prøv fejlsikret tilstand
 restart-in-safe-mode-label = Genstart med tilføjelser deaktiveret…
-
 clear-startup-cache-title = Prøv at rydde opstarts-cachen
 clear-startup-cache-label = Ryd opstarts-cachen…
 startup-cache-dialog-title = Ryd opstarts-cachen
 startup-cache-dialog-body = Genstart { -brand-short-name } for at rydde opstarts-cachen. Dette ændrer hverken dine indstillinger eller fjerner tilføjelser, du har installeret i { -brand-short-name }.
 restart-button-label = Genstart
 
 ## Media titles
 
@@ -168,16 +170,17 @@ intl-regional-prefs = Regionale indstill
 ## browser instrumentation, user interaction simulation,
 ## and for subscribing to browser-internal events.
 ##
 ## See also https://firefox-source-docs.mozilla.org/remote/
 
 remote-debugging-title = Remote debugging (Chromium-protokol)
 remote-debugging-accepting-connections = Accepterer forbindelser
 remote-debugging-url = URL
+
 ##
 
 # Variables
 # $days (Integer) - Number of days of crashes to log
 report-crash-for-days =
     { $days ->
         [one] Fejlrapporter for det seneste døgn
        *[other] Fejlrapporter for de seneste { $days } døgn
@@ -268,19 +271,17 @@ bug-link = bug { $bugNumber }
 # Variables
 # $failureCode (string) - String that can be searched in the source tree.
 unknown-failure = Blokeret; fejlkode { $failureCode }
 d3d11layers-crash-guard = D3D11-kompositoren
 d3d11video-crash-guard = D3D11-videodekoder
 d3d9video-crash-buard = D3D9-videodekoder
 d3d9video-crash-guard = D3D9-videodekoder
 glcontext-crash-guard = OpenGL
-
 wmfvpxvideo-crash-guard = WMF VPX-videodekoder
-
 reset-on-next-restart = Nulstil ved næste genstart
 gpu-process-kill-button = Afslut GPU-process
 gpu-device-reset = Device Reset
 gpu-device-reset-button = Trigger Device Reset
 uses-tiling = Anvender tiling
 content-uses-tiling = Anvender tiling (indhold)
 off-main-thread-paint-enabled = Rasteriser sider i særskilt proces
 off-main-thread-paint-worker-count = Antal workers til rastering af sider i særskilt proces
@@ -294,23 +295,21 @@ has-privileged-user-namespaces = Navneområder for priviligerede processer
 can-sandbox-content = Sandboxning indholdsprocesser
 can-sandbox-media = Sandboxning af medie-plugin
 content-sandbox-level = Content Process Sandbox Level
 effective-content-sandbox-level = Effective Content Process Sandbox Level
 sandbox-proc-type-content = indhold
 sandbox-proc-type-file = fil-indhold
 sandbox-proc-type-media-plugin = medie-plugin
 sandbox-proc-type-data-decoder = data-decoder
-
 startup-cache-title = Opstarts-cache
 startup-cache-disk-cache-path = Sti til disk-cache
 startup-cache-ignore-disk-cache = Ignorer disk-cache
 startup-cache-found-disk-cache-on-init = Fandt disk-cache på Init
 startup-cache-wrote-to-disk-cache = Skrev til disk-cache
-
 launcher-process-status-0 = Aktiveret
 launcher-process-status-1 = Deaktiveret på grund af en fejl
 launcher-process-status-2 = Deaktiveret
 launcher-process-status-unknown = Ukendt status
 # Variables
 # $remoteWindows (integer) - Number of remote windows
 # $totalWindows (integer) - Number of total windows
 multi-process-windows = { $remoteWindows }/{ $totalWindows }
@@ -324,18 +323,17 @@ multi-process-status-8 = Gennemtving dea
 multi-process-status-unknown = Ukendt status
 async-pan-zoom = Asynkron panorering/zoom
 apz-none = ingen
 wheel-enabled = input fra rullehjul
 touch-enabled = input fra trykfølsom skærm
 drag-enabled = træk i rullebjælke
 keyboard-enabled = tastatur
 autoscroll-enabled = autoscroll
-
-zooming-enabled = smooth pinch-zoom 
+zooming-enabled = smooth pinch-zoom
 
 ## Variables
 ## $preferenceKey (string) - String ID of preference
 
 wheel-warning = asynkront input fra rullehjul er deaktiveret på grund af en ikke understøttet indstilling: { $preferenceKey }
 touch-warning = asynkront input fra trykfølsom skærm er deaktiveret på grund af en ikke understøttet indstilling: { $preferenceKey }
 
 ## Strings representing the status of the Enterprise Policies engine.