New strings for Firefox, toolkit, and dom
authorJakob Kappel Petersen <jakobkpetersen@gmail.com>
Thu, 11 Jun 2020 07:16:21 +0200
changeset 2528 70840e7b1617e913821669ab01473e16a5f2acbe
parent 2526 2771c7ef1793358daaad227f572e35c91af17721
child 2529 3b7ed0f71be62e8d75c0f67c2b97d1ffa6f71cbc
push id733
push userjakobkpetersen@gmail.com
push dateSat, 13 Jun 2020 07:34:54 +0000
New strings for Firefox, toolkit, and dom
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/migration.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/security/security.properties
netwerk/necko.properties
security/manager/security/certificates/certManager.ftl
toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutNetworking.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
toolkit/toolkit/global/handlerDialog.ftl
toolkit/toolkit/global/processTypes.ftl
toolkit/toolkit/global/unknownContentType.ftl
toolkit/toolkit/preferences/preferences.ftl
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -1,12 +1,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+# NOTE: New strings should use the about-logins- prefix.
+
 about-logins-page-title = Logins & adgangskoder
 
 # "Google Play" and "App Store" are both branding and should not be translated
 
 login-app-promo-title = Tag dine adgangskoder med overalt
 login-app-promo-subtitle = Hent { -lockwise-brand-name }-app'en gratis
 login-app-promo-android =
  .alt = Hent den fra Google Play
@@ -125,16 +130,22 @@ about-logins-reveal-password-os-auth-dia
 
 
 # This message can be seen when attempting to copy a password in about:logins on Windows.
 about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win = Indtast dine login-informationer til Windows for at kopiere din adgangskode. Dette hjælper med at beskytte dine kontis sikkerhed.
 # This message can be seen by attempting to copy a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-macosx = kopiere den gemte adgangskode
 
+# This message can be seen when attempting to export a password in about:logins on Windows.
+about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win = Indtast dine login-informationer til Windows for at eksportere dine logins. Dette hjælper med at beskytte dine kontis sikkerhed.
+# This message can be seen when attempting to export a password in about:logins
+# On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
+about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-macosx = eksportere gemte logins og adgangskoder
+
 ## Master Password notification
 
 master-password-notification-message = Indtast din hovedadgangskode for at se gemte logins og adgangskoder
 master-password-reload-button =
  .label = Log ind
  .accesskey = L
 
 ## Password Sync notification
--- a/browser/browser/migration.ftl
+++ b/browser/browser/migration.ftl
@@ -96,8 +96,56 @@ imported-edge-reading-list = Læseliste (fra Edge)
 ## safari
 ## The various beta and development versions of edge and chrome all get
 ## normalized to just "edge" and "chrome" for these strings.
 
 browser-data-session-checkbox =
   .label = Vinduer og faneblade
 browser-data-session-label =
   .value = Vinduer og faneblade
+
+browser-data-history-checkbox =
+ .label = { $browser ->
+   [firefox] Browserhistorik og bogmærker
+  *[other] Browserhistorik
+ }
+browser-data-history-label =
+ .value = { $browser ->
+   [firefox] Browserhistorik og bogmærker
+  *[other] Browserhistorik
+ }
+
+browser-data-formdata-checkbox =
+ .label = Gemt formularhistorik
+browser-data-formdata-label =
+ .value = Gemt formularhistorik
+
+# This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
+# label in the main hamburger menu that opens about:logins.
+browser-data-passwords-checkbox =
+ .label = Gemte logins og adgangskoder
+# This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
+# label in the main hamburger menu that opens about:logins.
+browser-data-passwords-label =
+ .value = Gemte logins og adgangskoder
+
+browser-data-bookmarks-checkbox =
+ .label = { $browser ->
+   [ie] Favoritter
+   [edge] Favoritter
+  *[other] Bogmærker
+ }
+browser-data-bookmarks-label =
+ .value = { $browser ->
+   [ie] Favoritter
+   [edge] Favoritter
+  *[other] Bogmærker
+ }
+ 
+browser-data-otherdata-checkbox =
+ .label = Andre data
+browser-data-otherdata-label =
+ .label = Andre data
+
+browser-data-session-checkbox =
+ .label = Vinduer og faneblade
+browser-data-session-label =
+ .value = Vinduer og faneblade
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -249,8 +249,20 @@ cfr-whatsnew-passwords-header = Få advarsler om usikre adgangskoder
 cfr-whatsnew-passwords-body = Hackere ved, at folk genbruger deres adgangskoder. Hvis du har den samme adgangskode på flere forskellige websteder, så viser { -lockwise-brand-short-name } dig en advarsel og beder dig om at ændre din adgangskode på disse websteder.
 cfr-whatsnew-passwords-icon-alt = Ikon for usikker adgangskode
 
 ## Picture-in-Picture fullscreen message
 
 cfr-whatsnew-pip-fullscreen-header = Brug billede-i-billede i fuld skærm
 cfr-whatsnew-pip-fullscreen-body = Når du får vist en video i et flydende vindue kan du nu dobbeltklikke på vinduet for at få det vist i fuld skærm.
 cfr-whatsnew-pip-fullscreen-icon-alt = Ikon for billede-i-billede
+
+## Protections Dashboard message
+
+cfr-whatsnew-protections-header = Overblik over, hvordan du er beskyttet
+cfr-whatsnew-protections-body = Oversigten over beskyttelse inkluderer sammendrag af rapporter om datalæk og håndtering af adgangskoder. Du kan se, hvor mange datalæk du har løst - og om nogle af dine gemte adgangskoder er blevet ramt af et datalæk.
+cfr-whatsnew-protections-cta-link = Se oversigt over beskyttelse
+cfr-whatsnew-protections-icon-alt = Skjold-ikon
+
+## Better PDF message
+
+cfr-whatsnew-better-pdf-header = Bedre visning af PDF-dokumenter
+cfr-whatsnew-better-pdf-body = PDF-dokumenter åbnes nu direkte i { -brand-short-name }, så du har dem lige ved hånden.
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -123,16 +123,18 @@ policy-LegacyProfiles = Deaktiver funkti
 ## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.
 
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled = Aktiver standard-indstilling for forældet SameSite-opførsel. 
 
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList = Gå tilbage til forældet SameSite-opførsel for cookies på bestemte websteder.
 
 policy-LocalFileLinks = Tillad specifikke websteder at linke til lokale filer.
 
+policy-MasterPassword = Kræv eller deaktiver brug af hovedadgangsnøgle.
+
 policy-NetworkPrediction = Slå network prediction (DNS prefetching) til eller fra.
 
 policy-NewTabPage = Slå siden Nyt faneblad til eller fra.
 
 policy-NoDefaultBookmarks = Deaktiver oprettelse af standard-bogmærker, der følger med { -brand-short-name }, samt de smarte bogmærker (Mest besøgte, Seneste mærkater). NB: Denne politik virker kun, hvis den aktiveres før profilen anvendes første gang.
 
 policy-OfferToSaveLogins = Indstil om { -brand-short-name } skal tilbyde at huske gemte logins og adgangskoder. Vælg true, hvis { -brand-short-name } skal tilbyde at huske logins og adgangskoder, ellers vælg false.
 
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -108,16 +108,18 @@ MediaDecodeAudioDataNoAudio=Bufferen, de
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and createMediaElementSource.
 MediaElementAudioSourceNodeCrossOrigin=HTMLMediaElement, der blev sendt til createMediaElementSource, benytter et fremmed websted som kilde, noden vil ikke sende noget.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MediaStream and createMediaStreamSource.
 MediaStreamAudioSourceNodeCrossOrigin=MediaStream, der blev sendt til createMediaStreamSource, benytter et fremmed websted som kilde, noden vil ikke sende noget.
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate MediaStreamTrack and createMediaStreamTrackSource.
 MediaStreamTrackAudioSourceNodeCrossOrigin=MediaStreamTrack, der blev sendt til createMediaStreamTrackSource benytter et fremmed websted som kilde, noden vil ikke sende noget.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and MediaStream.
 MediaElementAudioCaptureOfMediaStreamError=Det indfangede HTMLMediaElement afspiller en MediaStream. Det er ikke understøttet at ændre volumen eller slå lyden fra.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and MediaStream.
+MediaElementStreamCaptureCycle=The MediaStream assigned to srcObject comes from a capture of this HTMLMediaElement, forming a cycle, assignment ignored.
 MediaLoadExhaustedCandidates=Indlæsning fejlede for alle ressourcekandidater. Indlæsning af multimedieindhold er sat på pause.
 MediaLoadSourceMissingSrc=<source>-elementet har ingen "src"-attribut. Multimedieressourcen kunne ikke indlæses.
 MediaStreamAudioSourceNodeDifferentRate=Det er i øjeblikket ikke muligt at forbinde AudioNoes fra AudioContexts med forskellig sample-rate.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate ConvolverNode
 ConvolverNodeAllocationError=Der opstod en fejl med utilstrækkelig hukommelse under instantiering af en ConvolverNode: noden vil outputte stilhed.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the Http error code the server returned (e.g. 404, 500, etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
 MediaLoadHttpError=Indlæsning af multimedieressourcen %2$S fejlede med HTTP status %1$S.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load.
@@ -378,16 +380,19 @@ IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning=Atributten 'storage' i indstillinger, der sendes til indexedDB.open, er forældet og vil snart blive fjernet. Du kan i stedet bruge navigator.storage.persist() for at anvende vedvarende lager.
 DOMQuadBoundsAttrWarning=DOMQuad.bounds er forældet. Brug DOMQuad.getBounds() i stedet.
 UnsupportedEntryTypesIgnored=Ignorerer ikke-understøttede entryTypes: %S.
 AllEntryTypesIgnored=Ingen gyldige entryTypes; afbryder registrering.
 
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
 GTK2Conflict2=Key event ikke til rådighed på GTK2: key="%S" modifiers="%S" id="%S"
 WinConflict2=Key event ikke til rådighed på nogle tastaturlayouts: key="%S" modifiers="%S" id="%S"
 
+# LOCALIZATION NOTE: do not trnaslated "document.domain"
+DocumentSetDomainNotAllowedWarning=Det er ikke tilladt at sætte document.domain i et cross-origin-isoleret miljø.
+
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingInterfaceWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingInterfaceWarning=TestingDeprecatedInterface er et interface udelukkende til test-formål, og dette er en test-forældelses-besked.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingMethodWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingMethodWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedMethod() er en metode udelukkende til test-formål, og dette er en test-forældelses-besked.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingAttributeWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingAttributeWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedAttribute er en attribut udelukkende til test-formål, og dette er en test-forældelses-besked.
 # LOCALIZATION NOTE (CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning): Do not translate CanvasRenderingContext2D and createImageBitmap.
 CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning=Brug af CanvasRenderingContext2D i createImageBitmap er forældet.
@@ -420,8 +425,9 @@ MathML_DeprecatedScriptShiftAttributes=MathML-attributterne "subscriptshift" og "superscriptshift" er forældede og vil blive fjernet i fremtiden.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
 MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=MathML-attributterne "background", "color", "fontfamily", "fontsize", "fontstyle" og "fontweight" er forældede og vil blive fjernet i fremtiden.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and XLink.
 MathML_DeprecatedXLinkAttributeWarning=XLink-attributterne "href", "type", "show" og "actuate" er forældede for MathML-elementer og vil blive fjernet i fremtiden.
 WebShareAPI_Failed=Deling slog fejl.
 WebShareAPI_Aborted=Deling blev afbrudt.
 # LOCALIZATION NOTE (UnknownProtocolNavigationPrevented): %1$S is the destination URL.
 UnknownProtocolNavigationPrevented=Forhindrede navigering til "%1$S" på grund af en ukendt protokol.
+PostMessageSharedMemoryObjectToCrossOriginWarning=Kan ikke sende besked indeholdende et delt hukommelses-objekt til et cross-origin-vindue.
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -1,8 +1,12 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 # Mixed Content Blocker
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the blocked mixed content resource
 BlockMixedDisplayContent = Blokerede indlæsning af blandet indhold "%1$S"
 BlockMixedActiveContent = Blokerede indlæsning af blandet aktivt indhold "%1$S"
 
 # CORS
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Access-Control-Allow-Origin", Access-Control-Allow-Credentials, Access-Control-Allow-Methods, Access-Control-Allow-Headers
 CORSDisabled=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen %1$S. (Årsag: CORS er deaktiveret).
@@ -58,16 +62,20 @@ InsecureFormActionPasswordsPresent=Login-felterne er placeret i en usikker formular (http://). Dette udgør en sikkerhedsrisiko, da det er muligt at stjæle dine login-koder.
 InsecurePasswordsPresentOnIframe=Login-felterne er placeret i en usikker iframe (http://). Dette udgør en sikkerhedsrisiko, da det er muligt at stjæle dine login-koder.
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the insecure mixed content resource
 LoadingMixedActiveContent2=Indlæser blandet (usikkert) aktivt indhold fra "%1$S" på en sikker side
 LoadingMixedDisplayContent2=Indlæser blandet (usikkert) ikke-aktivt indhold fra "%1$S" på en sikker side
 LoadingMixedDisplayObjectSubrequestDeprecation=Indlæser blandet (usikkert) indhold fra "%1$S" i en plugin på en sikker side. Dette frarådes og vil snart blive blokeret.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-scripts", "allow-same-origin", "sandbox" or "iframe"
 BothAllowScriptsAndSameOriginPresent=En iframe som både indeholder allow-scripts og allow-same-origin i sin sandbox-attribut kan deaktivere dens sandboxning.
 
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-top-navigation-by-user-activation", "allow-top-navigation", "sandbox" or "iframe"
+BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent=En iframe, der både har allow-top-navigation og allow-top-navigation-by-user-activation for dens sandbox-attribut vil tillade top-navigation.
+
+
 # Sub-Resource Integrity
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "script" or "integrity". "%1$S" is the invalid token found in the attribute.
 MalformedIntegrityHash=Script-elementet har en fejlformateret hash i sin integrity-attribut: "%1$S". Det korrekte format er "<hash-algoritme>-<hash-værdi>".
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
 InvalidIntegrityLength=Hashen i integrity-attributten har en forkert længde.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
 InvalidIntegrityBase64=Hashen i integrity-attributten kunne ikke afkodes.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity". "%1$S" is the type of hash algorithm in use (e.g. "sha256").
@@ -79,16 +87,18 @@ UnsupportedHashAlg=Hash-algoritmen i integrity-attributten "%1$S" understøttes ikke.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
 NoValidMetadata=Integrity-attributten indeholder ikke gyldige metadata.
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "RC4".
 WeakCipherSuiteWarning=Dette websted bruger cipher RC4 til kryptering. Det er en kryptering, som er forældet og usikker.
 
 DeprecatedTLSVersion=Dette websted bruger en forældet version af TLS, som vil blive deaktiveret i marts 2020. Opgrader til TLS 1.2 eller 1.3.
 
+DeprecatedTLSVersion2=Dette websted bruger en forældet version af TLS. Opgrader til TLS 1.2 eller 1.3.
+
 #XCTO: nosniff
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Type-Options: nosniff".
 MimeTypeMismatch2=Ressourcen fra '%1$S' blev blokeret på grund af forkert MIME-type ('%2$S') (X-Content-Type-Options: nosniff).
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Type-Options" and also do not trasnlate "nosniff".
 XCTOHeaderValueMissing=Header-advarsel for X-Content-Type-Options: værdien var '%1$S'; ville du have sendt 'nosniff'?
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Type-Options" and also do not translate "nosniff".
 XTCOWithMIMEValueMissing=Ressourcen fra "%1$S" blev ikke renderet på grund af en ukendt, forkert eller manglende MIME-type (X-Content-Type-Options: nosniff).
@@ -132,24 +142,16 @@ FeaturePolicyInvalidEmptyAllowValue= Fun
 FeaturePolicyInvalidAllowValue=Funktions-politik: Ignorerer den ikke-understøttede tilladelses-værdi "%S".
 
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the limitation length (bytes) of referrer URI, "%2$S" is the origin of the referrer URI.
 ReferrerLengthOverLimitation=HTTP-henvisnings-header: Længden er over grænsen på "%1$S" bytes - henvisnings-header ændres til at være lig den oprindelige "%2$S".
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the limitation length (bytes) of referrer URI, "%2$S" is the origin of the referrer URI.
 ReferrerOriginLengthOverLimitation=HTTP-henvisnings-header: Længen af den oprindelige URI i henvisningen er over grænsen på "%1$S" bytes - fjerner henvisningen med oprindelsen "%2$S".
 
 # X-Frame-Options
-# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the header value, %2$S is frame URI and %3$S is the parent document URI.
-XFOInvalid = Ugyldige X-Frame-Options: "%1$S" header fra "%2$S" indlæst i "%3$S".
-# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the header value, %2$S is frame URI and %3$S is the parent document URI.
-XFODeny = Indslæsning nægtet af X-Frame-Options: "%1$S" fra "%2$S", webstedet tillader ikke framing. Forsøgte at læse ind i "%3$S".
-# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the header value, %2$S is frame URI and %3$S is the parent document URI.
-XFOSameOrigin = Indlæsning nægtet af X-Frame-Options: %1$S" fra "%2$S", webstedet tillader ikke cross-origin-framing på "%3$S.
-
-# X-Frame-Options
 # LOCALIZATION NOTE(XFrameOptionsInvalid): %1$S is the header value, %2$S is frame URI. Do not translate "X-Frame-Options".
 XFrameOptionsInvalid = En ugyldigt X-Frame-Options-header blev fundet under indlæsning af "%2$S": "%1$S" er ikke et gyldigt direktiv.
 # LOCALIZATION NOTE(XFrameOptionsDeny): %1$S is the header value, %2$S is frame URI and %3$S is the parent document URI. Do not translate "X-Frame-Options".
 XFrameOptionsDeny=Indlæsning af "%2$S" i en frame blev nægtet af direktivet “X-Frame-Options“ sat til "%1$S".
 
 # HTTPS-Only Mode
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the upgraded request; %2$S is the upgraded scheme.
 HTTPSOnlyUpgradeRequest = Opgraderer den usikre forespørgsel "%1$S" til at bruge "%2$S".
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -50,16 +50,20 @@ CookieBlockedForeign=Forespørgslen om at tilgå cookies eller lager på "%1$S" blev blokeret, fordi vi blokerer alle tredjeparts-forespørgsler om adgang til lager, og blokering af indhold er slået til.
 CookieAllowedForOriginOnTrackerByStorageAccessAPI=Adgang til lager blev tildelt "%3$S" åbnet af sporings-mekanismen "%2$S" på "%1$S".
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForTrackerByStorageAccessAPI): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForTrackerByStorageAccessAPI=Adgang til lager blev tildelt "%2$S" på "%1$S". 
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginOnTrackerByHeuristic): %3$S, %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForOriginOnTrackerByHeuristic=Adgang til lager blev automatisk tildelt for "%3$S" åbnet af sporings-mekanismen "%2$S" på "%1$S".
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForTrackerByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForTrackerByHeuristic=Adgang til lager blev automatisk tildelt for sporings-mekanismen "%2$S" på "%1$S".
 
+# LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginByStorageAccessAPI): %2$S and %1$S are URLs.
+CookieAllowedForOriginByStorageAccessAPI=Adgang til lager blev tildelt oprindelsen "%2$S" på "%1$S".
+# LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
+CookieAllowedForOriginByHeuristic=Adgang til lager blev automatisk tildelt oprindelsen "%2$S" på "%1$S".
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForFpiByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForFpiByHeuristic=Adgang til lager blev automatisk tildelt første-parts isolationen "%2$S" på "%1$S".
 
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecure): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite=none" and "secure".
 CookieRejectedNonRequiresSecure=Cookien "%1$S" blev afvist, fordi den har attributten "sameSite=none" men mangler attributten "secure".
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "sameSite", "sameSite=none" and "secure".
 CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta=Cookien "%1$S" vil snart blive afvist, fordi dens "sameSite"-attribut er sat til "none" eller en ugyldig værdi, uden at have attributten "secure". Læs %2$S for at lære mere om attributten "sameSite".
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForced): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax".
@@ -67,8 +71,12 @@ CookieLaxForced=Cookien "%1$S" har "sameSite"-policy sat til "lax", fordi den mangler attributten "sameSite", og "sameSite=lax" er standard-værdien for denne attribut.
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForcedForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax", "sameSite=none".
 CookieLaxForcedForBeta=Cookien "%1$S" har ikke den korrekte "sameSite" attribut-værdi. Cookies uden attributten "sameSite" eller med en ugyldig værdi vil snart blive behandlet som "lax". Dette betyder, at cookien ikke længere vil blive sendt i tredjeparts-kontekster. Hvis din applikation er afhængig af, at denne cookie er tilgængelig i sådanne kontekster, skal du tilføje attributten "sameSite=none" til cookien. Læs %2$S for at lære mere om attributten "sameSite".
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is cookie name. Do not localize "sameSite", "lax", "strict" and "none"
 CookieSameSiteValueInvalid=Ugyldig "sameSite"-værdi for cookien "%1$S". De understøttede værdier er: "lax", "strict" og "none".
 # LOCALIZATION NOTE (CookieOversize): %1$S is the cookie name. %2$S is the number of bytes. "B" means bytes.
 CookieOversize=Cookie "%1$S" er ugyldig, fordi den fylder for meget. Den største tilladte størrelse er %2$S B.
 # LOCALIZATION NOTE (CookiePathOversiz): %1$S is the cookie name. %2$S is the number of bytes. "B" means bytes.
 CookiePathOversize=Cookien "%1$S" er ugyldig, fordi dens sti-størrelse er for stor. Den største tilladte størrelse er %2$S B.
+# LOCALIZATION NOTE (CookieSchemefulRejectForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is the hostname.
+CookieSchemefulRejectForBeta=Cookien "%1$S" vil snart blive behandlet som en cookie på tværs af websteder i forhold til "%2$S", fordi scheme ikke stemmer overens.
+# LOCALIZATION NOTE (CookieSchemefulReject): %1$S is the cookie name. %2$S is the hostname.
+CookieSchemefulReject=Cookien "%1$S" er blevet behandlet som en cookie på tværs af websteder i forhold til "%2$S", fordi scheme ikke stemmer overens.
--- a/security/manager/security/certificates/certManager.ftl
+++ b/security/manager/security/certificates/certManager.ftl
@@ -3,26 +3,30 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 certmgr-title =
   .title = Certifikatadministration
 
 certmgr-tab-mine =
   .label = Dine certifikater
 
+certmgr-tab-remembered =
+  .label = Beslutninger om godkendelse
+
 certmgr-tab-people =
   .label = Personer
 
 certmgr-tab-servers =
   .label = Servere
 
 certmgr-tab-ca =
   .label = Autoriteter
 
 certmgr-mine = Du har certifikater fra disse organisationer, der identificerer dig
+certmgr-remembered = Disse certifikater bruges til at identificere dig overfor websteder
 certmgr-people = Du har certifikater liggende, der identificerer disse personer
 certmgr-servers = Du har certifikater liggende, der identificerer disse servere
 certmgr-ca = Du har certifikater liggende, der identificerer disse certifikatautoriteter
 
 certmgr-detail-general-tab-title =
   .label = Generelt
   .accesskey = G
 
@@ -69,16 +73,19 @@ certmgr-edit-cert-trust-ssl =
 
 certmgr-edit-cert-trust-email =
   .label = Dette certifikat kan identificere mailbrugere.
 
 certmgr-delete-cert =
   .title = Slet certifikat
   .style = width: 48em; height: 24em;
 
+certmgr-cert-host =
+  .label = Vært
+
 certmgr-cert-name =
   .label = Certifikatnavn
 
 certmgr-cert-server =
   .label = Server
 
 certmgr-override-lifetime =
   .label = Levetid
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
@@ -12,8 +12,9 @@ badApp.title=Programmet kunne ikke finde
 badPermissions=Filen kunne ikke gemmes da du ikke har de passende rettigheder. Vælg et andet bibliotek.
 badPermissions.title=Forkerte rettigheder
 selectDownloadDir=Vælg mappe
 unknownAccept.label=Gem fil
 unknownCancel.label=Annuller
 fileType=%S fil
 # LOCALIZATION NOTE (orderedFileSizeWithType): first %S is type, second %S is size, and third %S is unit 
 orderedFileSizeWithType=%1$S (%2$S %3$S)
+pdfHandlerDescription=Portable Document Format (PDF)
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -493,15 +493,13 @@ recommended-theme-1 = Er du i det kreative hjørne? <a data-l10n-name="link">Byg dit eget tema med Firefox Color.</a>
 extension-heading = Håndter dine udvidelser
 theme-heading = Håndter dine temaer
 plugin-heading = Håndter dine plugins
 dictionary-heading = Håndter dine ordbøger
 locale-heading = Håndter dine sprog
 updates-heading = Håndter dine opdateringer
 discover-heading = Tilpas { -brand-short-name }
 shortcuts-heading = Håndter genveje til dine udvidelser
-theme-heading-search-label = Find flere temaer
-extension-heading-search-label = Find flere udvidelser
 default-heading-search-label = Find flere udvidelser
 addons-heading-search-input =
   .placeholder = Søg på addons.mozilla.org
 addon-page-options-button =
   .title = Indstillinger for alle tilføjelser
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
@@ -1,3 +1,14 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+about-httpsonly-insecure-title = Sikker forbindelse ikke tilgængelig
+
+# Variables:
+#  $websiteUrl (String) - Url of the website that failed to load. Example: www.example.com
+about-httpsonly-insecure-explanation-unavailable = Du anvender tilstanden "Kun HTTPS", og en sikker forbindelse til <em>{ $websiteUrl }</em> er ikke tilgængelig.
+about-httpsonly-insecure-explanation-reasons = Sandsynligvis understøtter webstedet ikke HTTPS. Men det er også muligt, at en ondsindet aktør blokerer HTTPS-versionen.
+about-httpsonly-insecure-explanation-exception = Sikkerhedsrisikoen er lav, men hvis du beslutter at fortsætte til HTTP-versionen af webstedet, så bør du ikke indtaste følsomme oplysninger som adgangskoder, mailadresser eller data om betalingskort.
+
+about-httpsonly-button-make-exception = Accepter risikoen og fortsæt til webstedet
+about-httpsonly-button-go-back = Gå tilbage
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutNetworking.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutNetworking.ftl
@@ -76,16 +76,17 @@ about-networking-idle = Inaktiv
 about-networking-host = Vært
 about-networking-tcp = TCP
 about-networking-sent = Sendt
 about-networking-received = Modtaget
 about-networking-family = Familie
 about-networking-trr = TRR
 about-networking-addresses = Adresser
 about-networking-expires = Udløber (sekunder)
+about-networking-originAttributesSuffix = Isolationsnøgle
 about-networking-messages-sent = Meddelelser sendt
 about-networking-messages-received = Meddelelser modtaget
 about-networking-bytes-sent = Bytes sendt
 about-networking-bytes-received = Bytes modtaget
 about-networking-logging = Logning
 about-networking-log-tutorial =
   Læs <a data-l10n-name="logging">HTTP Logging</a> 
   for vejledning til at bruge dette værktøj.
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -115,16 +115,22 @@ sandbox-sys-call-age = Sekunder siden
 sandbox-sys-call-pid = PID
 sandbox-sys-call-tid = TID
 sandbox-sys-call-proc-type = Procestype
 sandbox-sys-call-number = Syscall
 sandbox-sys-call-args = Argumenter
 safe-mode-title = Prøv fejlsikret tilstand
 restart-in-safe-mode-label = Genstart med tilføjelser deaktiveret…
 
+clear-startup-cache-title = Prøv at rydde opstarts-cachen
+clear-startup-cache-label = Ryd opstarts-cachen…
+startup-cache-dialog-title = Ryd opstarts-cachen
+startup-cache-dialog-body = Genstart { -brand-short-name } for at rydde opstarts-cachen.i Dette ændrer hverken dine indstillinger eller fjerner tilføjelser, du har installeret til { -brand-short-name }.
+restart-button-label = Genstart
+
 ## Media titles
 
 audio-backend = Audio-backend
 max-audio-channels = Max antal kanaler
 channel-layout = Foretrukket kanal-layout
 sample-rate = Foretrukken sample-rate
 media-title = Medieindhold
 media-output-devices-title = Output-enheder
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/toolkit/global/handlerDialog.ftl
@@ -0,0 +1,13 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# Please keep the emphasis around the hostname and scheme (ie the
+# `<strong>` HTML tags). Please also keep the hostname as close to the start
+# of the sentence as your language's grammar allows.
+#
+# Variables:
+# $host - the hostname that is initiating the request
+# $scheme - the type of link that's being opened.
+handler-dialog-host =
+ <strong>{ $host }</strong> vil åbne et <strong>{ $scheme }</strong>-link.
--- a/toolkit/toolkit/global/processTypes.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/processTypes.ftl
@@ -30,8 +30,11 @@ process-type-weblargeallocation = Stor a
 process-type-webisolated = Isoleret web-indhold
 
 # process used to communicate with the GPU for
 # graphics acceleration
 process-type-gpu = GPU
 
 # process used to perform network operations
 process-type-socket = Socket
+
+# process preallocated; may change to other types
+process-type-prealloc = Forhånds-allokeret
--- a/toolkit/toolkit/global/unknownContentType.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/unknownContentType.ftl
@@ -1,3 +1,7 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+unknowncontenttype-handleinternally =
+  .label = Åbn med -brand-short-name }
+  .accesskey = e
--- a/toolkit/toolkit/preferences/preferences.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/preferences/preferences.ftl
@@ -17,16 +17,17 @@ pw-remove-button =
   .label = Fjern
 set-password =
   .title = Skift hovedadgangskode
 set-password-old-password = Nuværende adgangskode:
 set-password-new-password = Indtast ny adgangskode:
 set-password-reenter-password = Genindtast ny adgangskode:
 set-password-meter = Kvalitetsmåler for adgangskode
 set-password-meter-loading = Indlæser
+master-password-admin = Din administrator kræver, at du har indstillet en hovedadgangsnøgle for at kunne gemme adgangskoder.
 master-password-description = En hovedadgangskode benyttes til at beskytte følsom information såsom adgangskoder til websteder. Hvis du opretter en hovedadgangskode vil du blive bedt om at indtaste den én gang pr. session, når { -brand-short-name } henter gemt information beskyttet af adgangskoden.
 master-password-warning = Vær sikker på at du husker hovedadgangskoden. Hvis du glemmer den, vil du ikke være stand til at få adgang til de informationer, der er beskyttet af den.
 remove-password =
   .title = Fjern hovedadgangskode
 remove-info =
   .value = Du skal indtaste din nuværende adgangskode for at fortsætte.
 remove-warning1 = Din hovedadgangskode bruges til at beskytte følsom information, fx adgangskoder til websteder.
 remove-warning2 = Hvis du fjerner hovedadgangskoden, vil dine informationer ikke være beskyttet hvis din computers sikkerhed bliver kompromitteret.