Remove obsolete strings and reformat files
authorFrancesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:22:17 +0200
changeset 3107 1673426631cfd9a93b928d26cb7b1fd3106cff15
parent 3106 dff3636446b310ae9473968eeb6f41b747c04ffe
child 3108 194b25f8175640215f7f1f7179bc84820c650e50
push id1225
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 17 May 2022 13:22:24 +0000
Remove obsolete strings and reformat files
browser/branding/official/brand.dtd
browser/branding/official/brand.properties
browser/browser/aboutCertError.ftl
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/aboutPocket.ftl
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
browser/browser/aboutRestartRequired.ftl
browser/browser/aboutUnloads.ftl
browser/browser/appExtensionFields.ftl
browser/browser/appmenu.ftl
browser/browser/branding/brandings.ftl
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/browserContext.ftl
browser/browser/customizeMode.ftl
browser/browser/downloads.ftl
browser/browser/menubar.ftl
browser/browser/migration.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/newtab/newtab.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
browser/browser/places.ftl
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
browser/browser/preferences/moreFromMozilla.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/browser/profile/default-bookmarks.ftl
browser/browser/protections.ftl
browser/browser/sanitize.ftl
browser/browser/screenshots.ftl
browser/browser/search.ftl
browser/browser/sync.ftl
browser/browser/tabContextMenu.ftl
browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
browser/browser/upgradeDialog.ftl
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
browser/chrome/overrides/appstrings.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
devtools/client/aboutdebugging.ftl
devtools/client/accessibility.properties
devtools/client/compatibility.ftl
devtools/client/debugger.properties
devtools/client/netmonitor.properties
devtools/client/performance.dtd
devtools/client/perftools.ftl
devtools/client/sourceeditor.dtd
devtools/client/startup.properties
devtools/client/storage.ftl
devtools/client/toolbox-options.ftl
devtools/client/toolbox.ftl
devtools/client/toolbox.properties
devtools/client/tooltips.ftl
devtools/client/webconsole.properties
devtools/shared/debugger-paused-reasons.ftl
devtools/shared/highlighters.ftl
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/htmlparser.properties
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
dom/chrome/netError.dtd
dom/chrome/security/security.properties
mail/browser/appExtensionFields.ftl
mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
mail/chrome/messenger/activity.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abCard.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
mail/chrome/messenger/fieldMapImport.dtd
mail/chrome/messenger/filter.properties
mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
mail/messenger/aboutAddonsExtra.ftl
mail/messenger/aboutImport.ftl
mail/messenger/aboutRights.ftl
mail/messenger/accountCentral.ftl
mail/messenger/accountManager.ftl
mail/messenger/accountProvisioner.ftl
mail/messenger/accountcreation/accountSetup.ftl
mail/messenger/addressbook/abCardDAVDialog.ftl
mail/messenger/addressbook/aboutAddressBook.ftl
mail/messenger/addressbook/fieldMapImport.ftl
mail/messenger/chat-verifySession.ftl
mail/messenger/chat.ftl
mail/messenger/exportDialog.ftl
mail/messenger/importDialog.ftl
mail/messenger/menubar.ftl
mail/messenger/messenger.ftl
mail/messenger/messengercompose/messengercompose.ftl
mail/messenger/openpgp/backupKeyPassword.ftl
mail/messenger/openpgp/keyWizard.ftl
mail/messenger/openpgp/msgReadStatus.ftl
mail/messenger/openpgp/oneRecipientStatus.ftl
mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
mail/messenger/otr/add-finger.ftl
mail/messenger/otr/am-im-otr.ftl
mail/messenger/otr/finger.ftl
mail/messenger/otr/otrUI.ftl
mail/messenger/preferences/am-im.ftl
mail/messenger/preferences/connection.ftl
mail/messenger/preferences/dock-options.ftl
mail/messenger/preferences/preferences.ftl
mail/messenger/preferences/receipts.ftl
mobile/overrides/appstrings.properties
mobile/overrides/netError.dtd
netwerk/necko.properties
toolkit/chrome/global/extensions.properties
toolkit/chrome/global/narrate.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutNetworking.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutPlugins.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutProcesses.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutTelemetry.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutWebrtc.ftl
toolkit/toolkit/about/abuseReports.ftl
toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
toolkit/toolkit/global/cspErrors.ftl
toolkit/toolkit/global/processTypes.ftl
toolkit/toolkit/global/profileSelection.ftl
toolkit/toolkit/global/textActions.ftl
toolkit/toolkit/global/unknownContentType.ftl
toolkit/toolkit/global/videocontrols.ftl
toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
--- a/browser/branding/official/brand.dtd
+++ b/browser/branding/official/brand.dtd
@@ -1,11 +1,7 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY brandShorterName   "Firefox">
 <!ENTITY brandShortName    "Firefox">
 <!ENTITY brandFullName     "Mozilla Firefox">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (brandProductName):
-  This brand name can be used in messages where the product name needs to
-  remain unchanged across different versions (Nightly, Beta, etc.). -->
-<!ENTITY brandProductName   "Firefox">
--- a/browser/branding/official/brand.properties
+++ b/browser/branding/official/brand.properties
@@ -1,13 +1,8 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 brandShorterName=Firefox
 brandShortName=Firefox
 brandFullName=Mozilla Firefox
-# LOCALIZATION NOTE(brandProductName):
-# This brand name can be used in messages where the product name needs to
-# remain unchanged across different versions (Nightly, Beta, etc.).
-brandProductName=Firefox
-vendorShortName=Mozilla
 
--- a/browser/browser/aboutCertError.ftl
+++ b/browser/browser/aboutCertError.ftl
@@ -1,67 +1,94 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-intro = { $hostname } bruger et ugyldigt sikkerhedscertifikat.
+
 cert-error-mitm-intro = Websteder bekræfter deres identitet ved hjælp af sikkerhedscertifikater, der er udstedt af certifikat-autoriteter (CA).
+
 cert-error-mitm-mozilla = { -brand-short-name } er støttet af nonprofit-organisationen Mozilla, der administrer et helt åbent lager for certifikat-autoriter (CA-lager). Dette lager sikrer, at certifikat-autoriteter følger de korrekte retningslinjer for brugernes sikkerhed.
+
 cert-error-mitm-connection = { -brand-short-name } bruger Mozillas CA-lager til at sikre, at en forbindelse er sikker - fremfor at bruge de certifikater, brugerens operativsystem leverer. Det vil sige, at forbindelsen betragtes som usikker, hvis et antivirus-program eller et netværk opfanger en forbindelse med et sikkerhedscertifikat, udstedt af en CA, der ikke findes i Mozillas CA-lager.
+
 cert-error-trust-unknown-issuer-intro = Nogen kan have lavet en falsk version af webstedet, og du bør ikke fortsætte.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-trust-unknown-issuer = Websteder bekræfter deres identitet ved hjælp af sikkerhedscertifikater. { -brand-short-name } stoler ikke på { $hostname }, fordi udstederen af webstedets certifikat er ukendt, fordi certifikatet er underskrevet af indehaveren selv, eller fordi serveren ikke sender de korrekte mellemliggende certifikater.
+
 cert-error-trust-cert-invalid = Der stoles ikke på certifikatet, fordi det er udstedt af et ugyldigt CA-certifikat.
+
 cert-error-trust-untrusted-issuer = Der stoles ikke på certifikatet, fordi der ikke stoles på udstederens certifikat.
+
 cert-error-trust-signature-algorithm-disabled = Der stoles ikke på certifikatet, fordi det er underskrevet med en usikker algoritme.
+
 cert-error-trust-expired-issuer = Der stoles ikke på certifikatet, fordi udstederens certifikat er udløbet.
+
 cert-error-trust-self-signed = Der stoles ikke på certifikatet, da det er underskrevet af indehaveren selv.
+
 cert-error-trust-symantec = Sikkerhedscertifikater udstedt af GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, og VeriSign bliver ikke længere opdattet som sikre, fordi disse certifikat-udstedere tidligere ikke har fulgt gængse sikkerheds-praksisser.
+
 cert-error-untrusted-default = Certifikatet stammer ikke fra en kilde, der er tillid til.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-domain-mismatch = Websteder bekræfter deres identitet ved hjælp af sikkerhedscertifikater. { -brand-short-name } stoler ikke på { $hostname }, fordi webstedet bruger et certifikat, der ikke er gyldigt for { $hostname }.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-single = Websteder bekræfter deres identitet ved hjælp af sikkerhedscertifikater. { -brand-short-name } stoler ikke på { $hostname }, fordi webstedet bruger et certifikat, der ikke er gyldigt for { $hostname }. Certifikatet er kun gyldigt for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-single-nolink = Websteder bekræfter deres identitet ved hjælp af sikkerhedscertifikater. { -brand-short-name } stoler ikke på { $hostname }, fordi webstedet bruger et certifikat, der ikke er gyldigt for { $hostname }. Certifikatet er kun gyldigt for { $alt-name }.
+
 # Variables:
 # $subject-alt-names (String) - Alternate domain names for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-multiple = Websteder bekræfter deres identitet ved hjælp af sikkerhedscertifikater. { -brand-short-name } stoler ikke på { $hostname }, fordi webstedet bruger et certifikat, der ikke er gyldigt for { $hostname }. Certifikatet er kun gyldigt for følgende navne: { $subject-alt-names }
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $not-after-local-time (Date) - Certificate is not valid after this time.
 cert-error-expired-now = Websteder bekræfter deres identitet ved hjælp af sikkerhedscertifikater, der er gyldige i en bestemt periode. Certifikatet for { $hostname } udløb { $not-after-local-time }.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $not-before-local-time (Date) - Certificate is not valid before this time.
 cert-error-not-yet-valid-now = Websteder bekræfter deres identitet ved hjælp af sikkerhedscertifikater, der er gyldige i en bestemt periode. Certifikatet for { $hostname } er ikke gyldigt før { $not-before-local-time }.
+
 # Variables:
 # $error (String) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
 cert-error-code-prefix-link = Fejlkode: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-symantec-distrust-description = Websteder bekræfter deres identitet ved hjælp af sikkerhedscertifikater, der er udstedt af certifikat-autoriteter. De fleste browsere stoler ikke længere på certifikater udstedt af GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, og VeriSign. { $hostname } bruger et certifikat fra én af disse autoriteter, og webstedets identitet kan derfor ikke bekræftes.
+
 cert-error-symantec-distrust-admin = Du kan prøve at kontakte webstedets administrator for at gøre opmærksom på problemet.
+
 cert-error-old-tls-version = Dette websted understøtter muligvis ikke version 1.2 af TLS-protokollen, der er minimumsversionen, { -brand-short-name } understøtter.
+
 # Variables:
 # $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.
 cert-error-details-hsts-label = HTTP Strict Transport Security: { $hasHSTS }
+
 # Variables:
 # $hasHPKP (Boolean) - Indicates whether HPKP header is present.
 cert-error-details-key-pinning-label = HTTP Public Key Pinning: { $hasHPKP }
+
 cert-error-details-cert-chain-label = Certifikatkæde:
+
 open-in-new-window-for-csp-or-xfo-error = Åbn websted i et nyt vindue
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website blocked by csp or xfo error.
 csp-xfo-blocked-long-desc = For at beskytte din sikkerhed vil { $hostname } ikke tillade, at { -brand-short-name } viser siden, hvis et andet websted har indlejret den. Du skal åbne siden i et nyt vindue for at se den.
 
 ## Messages used for certificate error titles
 
 connectionFailure-title = Ude af stand til at oprette forbindelse
 deniedPortAccess-title = Adgang til denne adresse er underlagt begrænsninger
@@ -85,17 +112,16 @@ netTimeout-title = Forbindelsens tidsfrist udløb
 unknownProtocolFound-title = Adressen kunne ikke forstås
 proxyConnectFailure-title = Proxyserveren afviser forbindelser
 proxyResolveFailure-title = Kunne ikke finde proxyserveren
 redirectLoop-title = Denne side viderestiller ikke forespørgslen korrekt
 unknownSocketType-title = Uventet svar fra server
 nssFailure2-title = Sikker forbindelse mislykkedes
 csp-xfo-error-title = { -brand-short-name } kan ikke åbne denne side
 corruptedContentError-title = Fejlbehæftet indhold
-remoteXUL-title = Remote XUL
 sslv3Used-title = Kan ikke oprette sikker forbindelse
 inadequateSecurityError-title = Din forbindelse er ikke sikker
 blockedByPolicy-title = Blokeret side
 clockSkewError-title = Uret i din computer er indstillet forkert
 networkProtocolError-title = Fejl i netværksprotokol
 nssBadCert-title = Advarsel: Mulig sikkerhedsrisiko
 nssBadCert-sts-title = Oprettede ikke forbindelse: Muligt sikkerhedsproblem
 certerror-mitm-title = Et program forhindrer { -brand-short-name } i at oprette en sikker forbindelse til dette websted.
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -1,17 +1,20 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 # NOTE: New strings should use the about-logins- prefix.
 
 about-logins-page-title = Logins & adgangskoder
+
 login-filter =
   .placeholder = Søg efter logins
+
 create-login-button = Opret nyt login
+
 fxaccounts-sign-in-text = Få dine adgangkoder på alle dine enheder
 fxaccounts-sign-in-sync-button = Log ind for at synkronisere
 fxaccounts-avatar-button =
   .title = Håndter konto
 
 ## The ⋯ menu that is in the top corner of the page
 
 menu =
@@ -65,18 +68,16 @@ about-logins-list-section-week = Seneste
 
 ## Introduction screen
 
 about-logins-login-intro-heading-logged-out2 = Leder du efter dine gemte logins? Slå synkronisering til eller importer dem.
 about-logins-login-intro-heading-logged-in = Ingen synkroniserede logins fundet.
 login-intro-description = Hvis du har gemt dine logins i { -brand-product-name } på en anden enhed, så skal du gøre sådan for at anvende dem her også:
 login-intro-instructions-fxa = Opret eller log ind på din { -fxaccount-brand-name } på den enhed, hvor dine logins er gemt.
 login-intro-instructions-fxa-settings = Gå til Indstillinger > Sync > Slå synkronisering til… Sæt flueben ud for Logins og adgangskoder.
-login-intro-instructions-fxa-help = Besøg siden <a data-l10n-name="help-link">Hjælp til { -lockwise-brand-short-name }</a>
-about-logins-intro-import = Hvis dine logins er gemt i en anden browser, kan du <a data-l10n-name="import-link">importere dem til { -lockwise-brand-short-name }</a>
 login-intro-instructions-fxa-passwords-help = Besøg vores <a data-l10n-name="passwords-help-link">support-websted</a> for at få mere hjælp.
 about-logins-intro-browser-only-import = Hvis dine logins er gemt i en anden browser, så kan du <a data-l10n-name="import-link">importere dem til { -brand-product-name }</a>
 about-logins-intro-import2 = Hvis dine logins er gemt et andet sted end { -brand-product-name }, så kan du <a data-l10n-name="import-browser-link">importere dem fra en anden browser</a> eller <a data-l10n-name="import-file-link">fra en fil</a>
 
 ## Login
 
 login-item-new-login-title = Opret nyt login
 login-item-edit-button = Rediger
@@ -110,26 +111,29 @@ about-logins-os-auth-dialog-caption = { 
 ## and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 ## notes are only valid for English. Please test in your respected locale.
 
 # This message can be seen when attempting to edit a login in about:logins on Windows.
 about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win = Indtast dine login-informationer til Windows for at redigere dine logins. Dette hjælper med at beskytte dine kontis sikkerhed.
 # This message can be seen when attempting to edit a login in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-macosx = redigere det gemte login
+
 # This message can be seen when attempting to reveal a password in about:logins on Windows.
 about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win = Indtast dine login-informationer til Windows for at se din adgangskode. Dette hjælper med at beskytte dine kontis sikkerhed.
 # This message can be seen when attempting to reveal a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-macosx = vise den gemte adgangskode
+
 # This message can be seen when attempting to copy a password in about:logins on Windows.
 about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win = Indtast dine login-informationer til Windows for at kopiere din adgangskode. Dette hjælper med at beskytte dine kontis sikkerhed.
 # This message can be seen when attempting to copy a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-macosx = kopiere den gemte adgangskode
+
 # This message can be seen when attempting to export a password in about:logins on Windows.
 about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win = Indtast dine login-informationer til Windows for at eksportere dine logins. Dette hjælper med at beskytte dine kontis sikkerhed.
 # This message can be seen when attempting to export a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-macosx = eksportere gemte logins og adgangskoder
 
 ## Primary Password notification
 
@@ -138,57 +142,65 @@ master-password-reload-button =
   .label = Log ind
   .accesskey = L
 
 ## Dialogs
 
 confirmation-dialog-cancel-button = Annuller
 confirmation-dialog-dismiss-button =
   .title = Annuller
+
 about-logins-confirm-remove-dialog-title = Fjern dette login?
 confirm-delete-dialog-message = Denne handling kan ikke fortrydes.
 about-logins-confirm-remove-dialog-confirm-button = Fjern
+
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label =
   { $count ->
     [1] Fjern
     [one] Fjern
    *[other] Fjern alle
   }
+
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label =
   { $count ->
     [1] Ja, fjern dette login
    *[other] Ja, fjern disse logins
   }
+
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-title =
   { $count ->
     [one] Fjern { $count } login?
    *[other] Fjern { $count } logins?
   }
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-message =
   { $count ->
     [1] Dette fjerner login'et, du har gemt til { -brand-short-name } samt alle advarsler om datalæk, der vises her. Du kan ikke fortryde denne handling.
     [one] Dette fjerner login'et, du har gemt til { -brand-short-name } samt alle advarsler om datalæk, der vises her. Du kan ikke fortryde denne handling.
    *[other] Dette fjerner logins, du har gemt til { -brand-short-name } samt alle advarsler om datalæk, der vises her. Du kan ikke fortryde denne handling.
   }
+
 about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title =
   { $count ->
     [one] Fjern { $count } login fra alle enheder?
    *[other] Fjern { $count } logins fra alle enheder?
   }
 about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message =
   { $count ->
     [1] Denne handling fjerner det login, du har gemt til { -brand-short-name } på alle enheder, der er synkroniseret med din { -fxaccount-brand-name }. Advarsler om datalæk, der optræder her, vil også blive fjernet. Du kan ikke fortryde denne handling.
     [one] Denne handling fjerner det login, du har gemt til { -brand-short-name } på alle enheder, der er synkroniseret med din { -fxaccount-brand-name }. Advarsler om datalæk, der optræder her, vil også blive fjernet. Du kan ikke fortryde denne handling.
    *[other] Denne handling fjerner de logins, du har gemt til { -brand-short-name } på alle enheder, der er synkroniseret med din { -fxaccount-brand-name }. Advarsler om datalæk, der optræder her, vil også blive fjernet. Du kan ikke fortryde denne handling.
   }
+
 about-logins-confirm-export-dialog-title = Eksporter logins og adgangskoder
 about-logins-confirm-export-dialog-message = Dine adgangskoder bliver gemt som læsbar tekst (fx dåRligAdg@ngsk0de), så alle der kan åbne den eksportede fil kan se dine adgangskoder.
 about-logins-confirm-export-dialog-confirm-button = Eksporter…
+
 about-logins-alert-import-title = Import fuldført
 about-logins-alert-import-message = Se detaljeret oversigt over import
+
 confirm-discard-changes-dialog-title = Kasser ikke-gemte ændringer?
 confirm-discard-changes-dialog-message = Alle ikke-gemte ændringer vil gå tabt.
 confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = Kasser
 
 ## Breach Alert notification
 
 about-logins-breach-alert-title = Websted med datalæk
 breach-alert-text = Adgangskoder er blevet lækket eller stjålet fra dette websted, siden du senest opdaterede dine login-oplysninger. Skift din adgangskode for at beskytte din konto.
@@ -209,16 +221,17 @@ about-logins-vulnerable-alert-learn-more-link = Læs mere
 
 ## Error Messages
 
 # This is an error message that appears when a user attempts to save
 # a new login that is identical to an existing saved login.
 # Variables:
 #  $loginTitle (String) - The title of the website associated with the login.
 about-logins-error-message-duplicate-login-with-link = Der findes allerede et login for { $loginTitle } med samme brugernavn. <a data-l10n-name="duplicate-link">Gå til eksisterende login?</a>
+
 # This is a generic error message.
 about-logins-error-message-default = Der opstod en fejl med at gemme adgangskoden.
 
 ## Login Export Dialog
 
 # Title of the file picker dialog
 about-logins-export-file-picker-title = Eksporter fil med logins
 # The default file name shown in the file picker when exporting saved logins.
@@ -257,44 +270,49 @@ about-logins-import-file-picker-tsv-filt
 ## Variables:
 ## $count (number) - The number of affected elements
 
 about-logins-import-dialog-title = Import fuldført
 about-logins-import-dialog-items-added =
   { $count ->
    *[other] <span>Nye logins tilføjet:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
   }
+
 about-logins-import-dialog-items-modified =
   { $count ->
    *[other] <span>Eksisterende logins opdateret:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
   }
+
 about-logins-import-dialog-items-no-change =
   { $count ->
    *[other] <span>Dublet-logins fundet:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(ikke importeret)</span>
   }
 about-logins-import-dialog-items-error =
   { $count ->
    *[other] <span>Fejl:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(ikke importeret)</span>
   }
 about-logins-import-dialog-done = Færdig
+
 about-logins-import-dialog-error-title = Fejl ved import
 about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-title = Flere modstridende værdier for samme login
 about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description = For eksempel: Flere brugernavne, adgangskoder URL'er osv. for det samme login.
 about-logins-import-dialog-error-file-format-title = Problem med filformat
 about-logins-import-dialog-error-file-format-description = Ukorrekte eller manglende kolonne-overskrifter. Kontrollér at filen indeholder kolonner til brugernavn, adgangskode og URL.
 about-logins-import-dialog-error-file-permission-title = Kunne ikke læse fil
 about-logins-import-dialog-error-file-permission-description = { -brand-short-name } har ikke tilladelse til at læse filen. Prøv at ændre tilladelser for filen.
 about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-title = Kunne ikke tolke filen
 about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-description = Kontrollér at det er en CSV- eller TSV-fil.
 about-logins-import-dialog-error-no-logins-imported = Ingen logins er blevet importeret
 about-logins-import-dialog-error-learn-more = Læs mere
 about-logins-import-dialog-error-try-import-again = Prøv at importere igen…
 about-logins-import-dialog-error-cancel = Annuller
+
 about-logins-import-report-title = Oversigt over import
 about-logins-import-report-description = Logins og adgangskoder importeret til { -brand-short-name }.
+
 #
 # Variables:
 # $number (number) - The number of the row
 about-logins-import-report-row-index = Række { $number }
 about-logins-import-report-row-description-no-change = Dublet: Login eksisterer allerede
 about-logins-import-report-row-description-modified = Eksisterende login opdateret
 about-logins-import-report-row-description-added = Nyt login tilføjet
 about-logins-import-report-row-description-error = Fejl: Manglende felt
--- a/browser/browser/aboutPocket.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPocket.ftl
@@ -6,16 +6,17 @@
 ### Pocket button panel strings for about:pocket-saved, about:pocket-signup, and about:pocket-home
 
 
 ## about:pocket-saved panel
 
 # Placeholder text for tag input
 pocket-panel-saved-add-tags =
   .placeholder = Tilføj tags
+
 pocket-panel-saved-error-generic = Der opstod en fejl ved forsøg på at gemme til { -pocket-brand-name }.
 pocket-panel-saved-error-tag-length = Tags er begrænset til 25 tegn
 pocket-panel-saved-error-only-links = Kun links kan gemmes
 pocket-panel-saved-error-not-saved = Siden blev ikke gemt
 pocket-panel-saved-error-no-internet = Du skal være forbundet til internettet for at kunne gemme ting i { -pocket-brand-name }. Opret forbindelse til internettet og prøv igen.
 pocket-panel-saved-error-remove = Der opstod en fejl ved forsøg på at fjerne siden.
 pocket-panel-saved-page-removed = Siden er fjernet
 pocket-panel-saved-page-saved = Gemt til { -pocket-brand-name }
@@ -24,51 +25,53 @@ pocket-panel-saved-processing-remove = Fjerner side…
 pocket-panel-saved-removed = Side fjernet fra Min liste
 pocket-panel-saved-processing-tags = Tilføjer tags…
 pocket-panel-saved-remove-page = Fjern side
 pocket-panel-saved-save-tags = Gem
 pocket-panel-saved-saving-tags = Gemmer…
 pocket-panel-saved-suggested-tags = Foreslåede tags
 pocket-panel-saved-tags-saved = Tags tilføjet
 pocket-panel-signup-view-list = Vis liste
+
 # This is displayed above a field where the user can add tags
 pocket-panel-signup-add-tags = Tilføj tags:
 
 ## about:pocket-signup panel
 
 pocket-panel-signup-already-have = Er du allerede { -pocket-brand-name }-bruger?
 pocket-panel-signup-learn-more = Læs mere
 pocket-panel-signup-login = Log ind
 pocket-panel-signup-signup-email = Tilmeld med mailadresse
 pocket-panel-signup-signup-cta = Meld dig til { -pocket-brand-name }. Det er gratis.
 pocket-panel-signup-signup-firefox = Meld dig til med { -brand-product-name }
 pocket-panel-signup-tagline = Gemmer artikler og videoer fra { -brand-product-name } i { -pocket-brand-name }, så du senere kan se dem hvor og hvornår, du har lyst.
 pocket-panel-signup-tagline-story-one = Klik på knappen { -pocket-brand-name } for at gemme en artikel, video eller webside fra { -brand-product-name }.
 pocket-panel-signup-tagline-story-two = Se i { -pocket-brand-name } hvor og hvornår, du har lyst.
+
 pocket-panel-signup-cta-a-fix = Din gem-knap til internettet
 pocket-panel-signup-cta-b = Klik på { -pocket-brand-name }-knappen for at gemme artikler, videoer og links. Se din liste på alle dine enheder når som helst.
 pocket-panel-signup-cta-b-short = Klik på { -pocket-brand-name }-knappen for at gemme artikler, videoer og links.
 pocket-panel-signup-cta-c = Se din liste på alle dine enheder når som helst.
 
 ## about:pocket-home panel
 
 pocket-panel-home-my-list = Min liste
 pocket-panel-home-welcome-back = Velkommen tilbage
 pocket-panel-home-paragraph = Du kan bruge { -pocket-brand-name } til at udforske og gemme websider, artikler, videoer, podcasts eller finde tilbage til noget, du læste tidligere.
 pocket-panel-home-explore-popular-topics = Udforsk populære emner
 pocket-panel-home-discover-more = Opdag mere
 pocket-panel-home-explore-more = Udforsk
+
 pocket-panel-home-most-recent-saves = Her er de seneste ting, du har gemt:
 pocket-panel-home-most-recent-saves-loading = Indlæser seneste gemte…
 pocket-panel-home-new-user-cta = Klik på { -pocket-brand-name }-knappen for at gemme artikler, videoer og links.
 pocket-panel-home-new-user-message = Se de seneste ting, du har gemt.
 
 ## Pocket panel header component
 
 pocket-panel-header-my-list = Vis min liste
 pocket-panel-header-sign-in = Log ind
 
 ## Pocket panel buttons
 
 pocket-panel-button-show-all = Vis alle
-pocket-panel-button-add-tags = Tilføj tags
 pocket-panel-button-activate = Aktiver { -pocket-brand-name } i { -brand-product-name }
 pocket-panel-button-remove = Fjern
--- a/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -1,56 +1,56 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 privatebrowsingpage-open-private-window-label = Åbn et privat vindue
   .accesskey = p
 about-private-browsing-search-placeholder = Søg på nettet
 about-private-browsing-info-title = Du befinder dig i et privat vindue
-about-private-browsing-info-myths = Almindelige myter om privat browsing
 about-private-browsing-search-btn =
   .title = Søg på nettet
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 about-private-browsing-handoff =
   .title = Søg med { $engine } eller indtast en adresse
 about-private-browsing-handoff-no-engine =
   .title = Søg eller indtast en adresse
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 about-private-browsing-handoff-text = Søg med { $engine } eller indtast en adresse
 about-private-browsing-handoff-text-no-engine = Søg eller indtast adresse
 about-private-browsing-not-private = Du befinder dig ikke i et privat vindue.
-about-private-browsing-info-description = { -brand-short-name } rydder din søge- og browsing-historik, når du afslutter programmet eller når du lukker alle private faneblade og vinduer. Dette gør det nemmere at holde din gøren og laden på nettet for dig selv, hvis andre bruger den samme computer. Websteder og din internetudbyder kan dog stadig finde ud af, hvad du foretager dig.
-about-private-browsing-need-more-privacy = Har du brug for mere privatliv?
-about-private-browsing-turn-on-vpn = Prøv { -mozilla-vpn-brand-name }
 about-private-browsing-info-description-private-window = Privat vindue: { -brand-short-name } rydder din søge- og browsinghistorik, når du lukker alle private vinduer, men dette gør dig ikke anonym.
 about-private-browsing-info-description-simplified = { -brand-short-name } rydder din søge- og browsing-historik, når du lukker alle private vinduer, men dette gør dig ikke anonym.
 about-private-browsing-learn-more-link = Læs mere
+
 about-private-browsing-hide-activity = Skjul din aktivitet og din placering
 about-private-browsing-get-privacy = Få beskyttet dine private oplysninger overalt på nettet
 about-private-browsing-hide-activity-1 = Skjul din placering og din aktivitet på nettet med { -mozilla-vpn-brand-name }. Med ét klik får du en sikker forbindelse, selv på offentlige netværk.
 about-private-browsing-prominent-cta = Beskyt dit privatliv med { -mozilla-vpn-brand-name }
+
 about-private-browsing-focus-promo-cta = Hent { -focus-brand-name }
 about-private-browsing-focus-promo-header = { -focus-brand-name }: Privat browsing på farten
 about-private-browsing-focus-promo-text = Vores browser dedikeret til at beskytte dit privatliv sletter automatisk din historik og dine cookies.
 
 ## The following strings will be used for experiments in Fx99 and Fx100
 
 about-private-browsing-focus-promo-header-b = Bring privat browsing til din telefon
 about-private-browsing-focus-promo-text-b = Brug { -focus-brand-name } til de private søgninger, du ikke ønsker, at din primære mobilbrowser skal se.
 about-private-browsing-focus-promo-header-c = Privatliv på næste niveau for mobilen
 about-private-browsing-focus-promo-text-c = { -focus-brand-name } rydder din historik hver gang, og blokerer samtidig reklamer og sporings-mekanismer.
+
 # This string is the title for the banner for search engine selection
 # in a private window.
 # Variables:
 #  $engineName (String) - The engine name that will currently be used for the private window.
 about-private-browsing-search-banner-title = { $engineName } er din standard-søgetjeneste i private vinduer
 about-private-browsing-search-banner-description =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Vælg en anden søgetjeneste ved at gå til <a data-l10n-name="link-options">indstillinger</a>
    *[other] Vælg en anden søgetjeneste ved at gå til <a data-l10n-name="link-options">indstillinger</a>
   }
 about-private-browsing-search-banner-close-button =
   .aria-label = Luk
+
 about-private-browsing-promo-close-button =
   .title = Luk
--- a/browser/browser/aboutRestartRequired.ftl
+++ b/browser/browser/aboutRestartRequired.ftl
@@ -1,12 +1,10 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 restart-required-title = Genstart påkrævet
-restart-required-header = Du bliver nødt til at genstarte din browser.
-restart-required-intro-brand = { -brand-short-name } er blevet opdateret i baggrunden. Klik på Genstart { -brand-short-name } for at gøre opdateringen færdig.
-restart-required-description = Vi genskaber alle dine åbne sider, vinduer og faneblade, så du hurtigt kan komme videre.
 restart-required-heading = Genstart for at blive ved med at bruge { -brand-short-name }
 restart-required-intro = En opdatering af { -brand-short-name } blev startet i baggrunden. Du skal genstarte for at gennemføre opdateringen.
 window-restoration-info = Dine vinduer og faneblade vil blive genskabt, bortset fra de private.
+
 restart-button-label = Genstart { -brand-short-name }
--- a/browser/browser/aboutUnloads.ftl
+++ b/browser/browser/aboutUnloads.ftl
@@ -2,54 +2,44 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ### Strings used in about:unloads, allowing users to manage the "tab unloading"
 ### feature.
 
 about-unloads-page-title = Nedlukning af faneblade
-about-unloads-intro-1 =
-  { -brand-short-name } har en funktioner, der automatisk lukker faneblade 
-  ned for at forhindre programmet i at gå ned som følge af manglende 
-  hukommelse, når system ikke har meget tilgængelig hukommelse. En 
-  række kriterier bestemmer, hvilket faneblad, der lukkes ned først. Denne
-  side viser, hvordan { -brand-short-name } prioriterer mellem faneblade, og 
-  hvilket faneblad, der vil blive lukket ned, når nedlukning af faneblade udløses.
-about-unloads-intro-2 =
-  Eksisterende faneblade vises i tabellen nedenfor i samme orden, som 
-  { -brand-short-name } bruger til at vælge, hvilket faneblad der lukkes ned
-  som det næste. Proces-ID vises med <strong>fed skrift</strong>, når de
-  indeholder fanebladets øverste frame, og med <em>kursiv</em>, når 
-  processen deles mellem forskellige faneblade. Du kan udløse nedlukning
-  af faneblade manuelt ved at klikke på knappen <em>Nedluk</em> nedenfor.
 about-unloads-intro =
   { -brand-short-name } har en funktion, der automatisk lukker faneblade 
   ned for at forhindre programmet i at gå ned som følge af manglende 
   hukommelse, når system ikke har meget tilgængelig hukommelse. En 
   række kriterier bestemmer, hvilket faneblad, der lukkes ned først. Denne
   side viser, hvordan { -brand-short-name } prioriterer mellem faneblade, og 
   hvilket faneblad, der vil blive lukket ned, når nedlukning af faneblade udløses.
   Du kan udløse nedlukning af faneblade manuelt ved at klikke på knappen <em>Nedluk</em> nedenfor.
+
 # The link points to a Firefox documentation page, only available in English,
 # with title "Tab Unloading"
 about-unloads-learn-more =
   <a data-l10n-name="doc-link">Klik her</a> for at læse mere om
   funktionen og denne side.
+
 about-unloads-last-updated = Senest opdateret: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
 about-unloads-button-unload = Nedluk
   .title = Nedluk faneblad med den højeste prioritet
 about-unloads-no-unloadable-tab = Der findes ingen faneblade, der kan lukkes ned.
+
 about-unloads-column-priority = Prioritet
 about-unloads-column-host = Vært
 about-unloads-column-last-accessed = Senest tilgået
 about-unloads-column-weight = Grundlæggende vægt
   .title = Faneblade sorteres først efter denne værdi, der udledes af nogle særlige attributter som afspilning af lyd, WebRTC osv.
 about-unloads-column-sortweight = Sekundær vægt
   .title = Hvis de er tilgængelige, sorteres faneblade efter denne værdi efter at være blevet sorteret efter den primære vægt. Vægten udledes af fanebladets hukommelsesforbrug og antal processer.
 about-unloads-column-memory = Hukommelse
   .title = Et faneblads anslåede hukommelsesforbrug
 about-unloads-column-processes = Proces-ID
   .title = ID for processer, der er vært for fanebladets indhold
+
 about-unloads-last-accessed = { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
 about-unloads-memory-in-mb = { NUMBER($mem, maxFractionalUnits: 2) } MB
 about-unloads-memory-in-mb-tooltip =
   .title = { NUMBER($mem, maxFractionalUnits: 2) } MB
--- a/browser/browser/appExtensionFields.ftl
+++ b/browser/browser/appExtensionFields.ftl
@@ -3,20 +3,23 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## Theme names and descriptions used in the Themes panel in about:addons
 
 # "Auto" is short for automatic. It can be localized without limitations.
 extension-default-theme-name-auto = Systemtema — automatisk
 extension-default-theme-description = Følg operativsystems tema til knapper, menuer og vinduer.
+
 extension-firefox-compact-light-name = Lyst
 extension-firefox-compact-light-description = Tema med lyst farveskema
+
 extension-firefox-compact-dark-name = Mørkt
 extension-firefox-compact-dark-description = Tema med mørkt farveskema
+
 extension-firefox-alpenglow-name = Firefox Alpenglow
 extension-firefox-alpenglow-description = Brug et farverigt tema til knapper, menuer og vinduer.
 
 ## Colorway Themes
 ## These themes are variants of a colorway. The colorway is specified in the
 ## $colorway-name variable.
 ## Variables
 ##  $colorway-name (String) The name of a colorway (e.g. Graffiti, Elemental).
--- a/browser/browser/appmenu.ftl
+++ b/browser/browser/appmenu.ftl
@@ -1,32 +1,30 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## App Menu
 
-appmenuitem-update-banner3 =
-  .label-update-downloading = Henter { -brand-shorter-name }-opdatering
-  .label-update-available = Opdatering tilgængelig — hent nu
-  .label-update-manual = Opdatering tilgængelig — hent nu
-  .label-update-unsupported = Kan ikke opdatere — system ikke kompatibelt
-  .label-update-restart = Opdatering tilgængelig — genstart nu
-appmenuitem-protection-dashboard-title = Oversigt over beskyttelse
 appmenuitem-banner-update-downloading =
   .label = Henter { -brand-shorter-name }-opdatering
+
 appmenuitem-banner-update-available =
   .label = Opdatering tilgængelig — hent nu
+
 appmenuitem-banner-update-manual =
   .label = Opdatering tilgængelig — hent nu
+
 appmenuitem-banner-update-unsupported =
   .label = Kan ikke opdatere — system ikke kompatibelt
+
 appmenuitem-banner-update-restart =
   .label = Opdatering tilgængelig — genstart nu
+
 appmenuitem-new-tab =
   .label = Nyt faneblad
 appmenuitem-new-window =
   .label = Nyt vindue
 appmenuitem-new-private-window =
   .label = Nyt privat vindue
 appmenuitem-history =
   .label = Historik
@@ -53,16 +51,17 @@ appmenuitem-exit2 =
      *[other] Afslut
     }
 appmenu-menu-button-closed2 =
   .tooltiptext = Åbn program-menu
   .label = { -brand-short-name }
 appmenu-menu-button-opened2 =
   .tooltiptext = Luk program-menu
   .label = { -brand-short-name }
+
 # Settings is now used to access the browser settings across all platforms,
 # instead of Options or Preferences.
 appmenuitem-settings =
   .label = Indstillinger
 
 ## Zoom and Fullscreen Controls
 
 appmenuitem-zoom-enlarge =
@@ -73,108 +72,121 @@ appmenuitem-fullscreen =
   .label = Fuld skærm
 
 ## Firefox Account toolbar button and Sync panel in App menu.
 
 appmenu-remote-tabs-sign-into-sync =
   .label = Log ind for at synkronisere…
 appmenu-remote-tabs-turn-on-sync =
   .label = Slå synkronisering til…
+
 # This is shown after the tabs list if we can display more tabs by clicking on the button
 appmenu-remote-tabs-showmore =
   .label = Vis flere faneblade
   .tooltiptext = Vis flere faneblade fra denne enhed
+
 # This is shown beneath the name of a device when that device has no open tabs
 appmenu-remote-tabs-notabs = Ingen åbne faneblade
+
 # This is shown when Sync is configured but syncing tabs is disabled.
 appmenu-remote-tabs-tabsnotsyncing = Aktivér synkronisering af faneblade for at få vist faneblade, som er åbne på dine andre enheder.
+
 appmenu-remote-tabs-opensettings =
   .label = Indstillinger
+
 # This is shown when Sync is configured but this appears to be the only device attached to
 # the account. We also show links to download Firefox for android/ios.
 appmenu-remote-tabs-noclients = Vil du se dine faneblade fra andre enheder her?
+
 appmenu-remote-tabs-connectdevice =
   .label = Opret forbindelse til en ny enhed
 appmenu-remote-tabs-welcome = Se en liste med faneblade fra dine andre enheder.
 appmenu-remote-tabs-unverified = Din konto skal bekræftes.
+
 appmenuitem-fxa-toolbar-sync-now2 = Synkroniser nu
 appmenuitem-fxa-sign-in = Log ind på { -brand-product-name }
 appmenuitem-fxa-manage-account = Håndter konto
 appmenu-fxa-header2 = { -fxaccount-brand-name }
 # Variables
 # $time (string) - Localized relative time since last sync (e.g. 1 second ago,
 # 3 hours ago, etc.)
 appmenu-fxa-last-sync = Senest synkroniseret { $time }
   .label = Senest synkroniseret { $time }
 appmenu-fxa-sync-and-save-data2 = Synkroniser og gem data
 appmenu-fxa-signed-in-label = Log ind
 appmenu-fxa-setup-sync =
   .label = Slå synkronisering til…
-appmenu-fxa-show-more-tabs = Vis flere faneblade
+
 appmenuitem-save-page =
   .label = Gem side som…
 
 ## What's New panel in App menu.
 
 whatsnew-panel-header = Nyheder
+
 # Checkbox displayed at the bottom of the What's New panel, allowing users to
 # enable/disable What's New notifications.
 whatsnew-panel-footer-checkbox =
   .label = Giv besked om nye funktioner
   .accesskey = f
 
 ## The Firefox Profiler – The popup is the UI to turn on the profiler, and record
 ## performance profiles. To enable it go to profiler.firefox.com and click
 ## "Enable Profiler Menu Button".
 
 profiler-popup-button-idle =
   .label = Profilering
   .tooltiptext = Optag en ydelses-profil
+
 profiler-popup-button-recording =
   .label = Profilering
   .tooltiptext = Profilerings-værktøjet er ved at optage en profil
+
 profiler-popup-button-capturing =
   .label = Profilering
   .tooltiptext = Profilerings-værktøjet er ved at indfange en profil
+
 profiler-popup-title =
   .value = { -profiler-brand-name }
+
 profiler-popup-reveal-description-button =
   .aria-label = Vis mere information
+
 profiler-popup-description-title =
   .value = Optag, analysér, del
+
 profiler-popup-description = Samarbejd om ydelses-problemer ved at dele profiler med dit hold.
-profiler-popup-learn-more = Læs mere
+
 profiler-popup-learn-more-button =
   .label = Læs mere
+
 profiler-popup-settings =
   .value = Indstillinger
-# This link takes the user to about:profiling, and is only visible with the Custom preset.
-profiler-popup-edit-settings = Rediger indstillinger…
-profiler-popup-disabled =
-  Profilering er deaktiveret, sandsynligvis fordi et privat browsing-vindue
-  er åbent.
+
 # This link takes the user to about:profiling, and is only visible with the Custom preset.
 profiler-popup-edit-settings-button =
   .label = Rediger indstillinger…
+
 profiler-popup-recording-screen = Optager…
-# The profiler presets list is generated elsewhere, but the custom preset is defined
-# here only.
-profiler-popup-presets-custom =
-  .label = Tilpasset
+
 profiler-popup-start-recording-button =
   .label = Start optagelse
+
 profiler-popup-discard-button =
   .label = Kasser
+
 profiler-popup-capture-button =
   .label = Indfang
+
 profiler-popup-start-shortcut =
   { PLATFORM() ->
     [macos] ⌃⇧1
    *[other] Ctrl+Skift+1
   }
+
 profiler-popup-capture-shortcut =
   { PLATFORM() ->
     [macos] ⌃⇧2
    *[other] Ctrl+Skift+2
   }
 
 ## Profiler presets
 ## They are shown in the popup's select box.
@@ -182,28 +194,33 @@ profiler-popup-capture-shortcut =
 
 # Presets and their l10n IDs are defined in the file
 # devtools/client/performance-new/popup/background.jsm.js
 # Please take care that the same values are also defined in devtools' perftools.ftl.
 
 profiler-popup-presets-web-developer-description = Anbefalet forhåndsindstilling med lavt overhead for generel debugging af web-apps.
 profiler-popup-presets-web-developer-label =
   .label = Webudvikler
+
 profiler-popup-presets-firefox-description = Anbefalet forhåndsindstilling for profilering af { -brand-shorter-name }.
 profiler-popup-presets-firefox-label =
   .label = { -brand-shorter-name }
+
 profiler-popup-presets-graphics-description = Forhåndsindstilling for at undersøge grafik-problemer i { -brand-shorter-name }.
 profiler-popup-presets-graphics-label =
   .label = Grafik
+
 profiler-popup-presets-media-description2 = Forhåndsindstilling for at undersøge lyd- og video-problemer i { -brand-shorter-name }.
 profiler-popup-presets-media-label =
   .label = Medieindhold
+
 profiler-popup-presets-networking-description = Forhåndsindstilling for at undersøge netværksproblemer i { -brand-shorter-name }.
 profiler-popup-presets-networking-label =
   .label = Netværk
+
 profiler-popup-presets-custom-label =
   .label = Tilpasset
 
 ## History panel
 
 appmenu-manage-history =
   .label = Håndter historik
 appmenu-reopen-all-tabs = Åbn alle faneblade igen
@@ -228,19 +245,16 @@ appmenu-about =
 appmenu-get-help =
   .label = Få hjælp
   .accesskey = h
 appmenu-help-more-troubleshooting-info =
   .label = Mere teknisk information
   .accesskey = t
 appmenu-help-report-site-issue =
   .label = Rapportér problem med websted…
-appmenu-help-feedback-page =
-  .label = Indsend feedback…
-  .accesskey = n
 appmenu-help-share-ideas =
   .label = Del ideer og feedback…
   .accesskey = D
 
 ## appmenu-help-enter-troubleshoot-mode and appmenu-help-exit-troubleshoot-mode
 ## are mutually exclusive, so it's possible to use the same accesskey for both.
 
 appmenu-help-enter-troubleshoot-mode2 =
@@ -259,13 +273,12 @@ appmenu-help-report-deceptive-site =
 appmenu-help-not-deceptive =
   .label = Dette er ikke et vildledende websted…
   .accesskey = v
 
 ## More Tools
 
 appmenu-customizetoolbar =
   .label = Tilpas værktøjslinje…
-appmenu-taskmanager =
-  .label = Jobliste
+
 appmenu-developer-tools-subheader = Browser-værktøj
 appmenu-developer-tools-extensions =
   .label = Udvidelser til udviklere
--- a/browser/browser/branding/brandings.ftl
+++ b/browser/browser/branding/brandings.ftl
@@ -21,18 +21,18 @@
 -monitor-brand-name = Firefox Monitor
 -monitor-brand-short-name = Monitor
 -pocket-brand-name = Pocket
 -send-brand-name = Firefox Send
 -screenshots-brand-name = Firefox Screenshots
 -mozilla-vpn-brand-name = Mozilla VPN
 -profiler-brand-name = Firefox Profiler
 -translations-brand-name = Firefox Translations
-# “Suggest” can be localized, “Firefox” must be treated as a brand
-# and kept in English.
--firefox-suggest-brand-name = Firefox-forslag
-
 -rally-brand-name = Mozilla Rally
 -rally-short-name = Rally
 
 
 -focus-brand-name = Firefox Focus
 
+# “Suggest” can be localized, “Firefox” must be treated as a brand
+# and kept in English.
+-firefox-suggest-brand-name = Firefox-forslag
+
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -14,16 +14,17 @@
 # The last two are for use when there *is* a content title.
 # Variables:
 # $content-title (String): the title of the web content.
 browser-main-window =
   .data-title-default = { -brand-full-name }
   .data-title-private = { -brand-full-name } (Privat browsing)
   .data-content-title-default = { $content-title } - { -brand-full-name }
   .data-content-title-private = { $content-title } - { -brand-full-name } (Privat browsing)
+
 # These are the default window titles on macOS. The first two are for use when
 # there is no content title:
 #
 # "default" - "Mozilla Firefox"
 # "private" - "Mozilla Firefox — (Private Browsing)"
 #
 # The last two are for use when there *is* a content title.
 # Do not use the brand name in the last two attributes, as we do on non-macOS.
@@ -33,16 +34,17 @@ browser-main-window =
 #
 # Variables:
 # $content-title (String): the title of the web content.
 browser-main-window-mac =
   .data-title-default = { -brand-full-name }
   .data-title-private = { -brand-full-name } - (Privat browsing)
   .data-content-title-default = { $content-title }
   .data-content-title-private = { $content-title } - (Privat browsing)
+
 # This gets set as the initial title, and is overridden as soon as we start
 # updating the titlebar based on loaded tabs or private browsing state.
 # This should match the `data-title-default` attribute in both
 # `browser-main-window` and `browser-main-window-mac`.
 browser-main-window-title = { -brand-full-name }
 
 ##
 
@@ -108,16 +110,17 @@ urlbar-tip-icon-description =
 
 ## Prompts users to use the Urlbar when they open a new tab or visit the
 ## homepage of their default search engine.
 ## Variables:
 ## $engineName (String): The name of the user's default search engine. e.g. "Google" or "DuckDuckGo".
 
 urlbar-search-tips-onboard = Tast mindre, find mere: Søg med { $engineName } direkte i adressefeltet.
 urlbar-search-tips-redirect-2 = Start din søgning i adressefeltet for at få forslag fra { $engineName } og din browserhistorik.
+
 # Prompts users to use the Urlbar when they are typing in the domain of a
 # search engine, e.g. google.com or amazon.com.
 urlbar-tabtosearch-onboard = Vælg denne genvej for hurtigere at finde det, du leder efter.
 
 ## Local search mode indicator labels in the urlbar
 
 urlbar-search-mode-bookmarks = Bogmærker
 urlbar-search-mode-tabs = Faneblade
@@ -144,20 +147,22 @@ urlbar-popup-blocked =
 urlbar-autoplay-media-blocked =
   .tooltiptext = Du har blokeret automatisk afspilning af mediefiler med lyd for dette websted.
 urlbar-canvas-blocked =
   .tooltiptext = Du har blokeret kanvas-ekstraktion for dette websted.
 urlbar-midi-blocked =
   .tooltiptext = Du har blokeret MIDI-adgang for dette websted.
 urlbar-install-blocked =
   .tooltiptext = Du har blokeret installering af tilføjelser for dette websted.
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
 urlbar-star-edit-bookmark =
   .tooltiptext = Rediger dette bogmærke ({ $shortcut })
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
 urlbar-star-add-bookmark =
   .tooltiptext = Bogmærk denne side ({ $shortcut })
 
 ## Page Action Context Menu
 
 page-action-manage-extension =
@@ -174,33 +179,37 @@ full-screen-exit =
   .label = Afslut fuld skærm
   .accesskey = A
 
 ## Search Engine selection buttons (one-offs)
 
 # This string prompts the user to use the list of search shortcuts in
 # the Urlbar and searchbar.
 search-one-offs-with-title = Søg denne gang med:
+
 search-one-offs-change-settings-compact-button =
   .tooltiptext = Skift søgeindstillinger
+
 search-one-offs-context-open-new-tab =
   .label = Søg i nyt faneblad
   .accesskey = f
 search-one-offs-context-set-as-default =
   .label = Sæt som standard-søgetjeneste
   .accesskey = s
 search-one-offs-context-set-as-default-private =
   .label = Sæt som standard-søgetjeneste i private vinduer
   .accesskey = p
+
 # Search engine one-off buttons with an @alias shortcut/keyword.
 # Variables:
 # $engineName (String): The name of the engine.
 # $alias (String): The @alias shortcut/keyword.
 search-one-offs-engine-with-alias =
   .tooltiptext = { $engineName } ({ $alias })
+
 # Shown when adding new engines from the address bar shortcut buttons or context
 # menu, or from the search bar shortcut buttons.
 # Variables:
 # $engineName (String): The name of the engine.
 search-one-offs-add-engine =
   .label = Tilføj "{ $engineName }"
   .tooltiptext = Tilføj søgetjenesten "{ $engineName }"
   .aria-label = Tilføj søgetjenesten "{ $engineName }"
@@ -239,16 +248,17 @@ bookmark-panel-remove =
      *[other] Fjern { $count } bogmærker
     }
   .accesskey = F
 bookmark-panel-show-editor-checkbox =
   .label = Vis editor, når der gemmes
   .accesskey = V
 bookmark-panel-save-button =
   .label = Gem
+
 # Width of the bookmark panel.
 # Should be large enough to fully display the Done and
 # Cancel/Remove Bookmark buttons.
 bookmark-panel =
   .style = min-width: 23em
 
 ## Identity Panel
 
@@ -266,30 +276,33 @@ identity-connection-internal = Dette er 
 identity-connection-file = Denne side er gemt på din computer.
 identity-extension-page = Denne side er indlæst fra en udvidelse.
 identity-active-blocked = { -brand-short-name } har blokeret usikre dele af denne side.
 identity-custom-root = Forbindelsen blev bekræftet af en certifikatudsteder, som Mozilla ikke kender.
 identity-passive-loaded = Dele af denne side (såsom billeder) er ikke sikre.
 identity-active-loaded = Du har slået beskyttelse fra på denne side.
 identity-weak-encryption = Denne side bruger svag kryptering.
 identity-insecure-login-forms = Logins foretaget på denne side kan blive kompromitteret.
+
 identity-https-only-connection-upgraded = (opgraderet til HTTPS)
 identity-https-only-label = Tilstanden Kun-HTTPS
 identity-https-only-dropdown-on =
   .label = Til
 identity-https-only-dropdown-off =
   .label = Fra
 identity-https-only-dropdown-off-temporarily =
   .label = Midlertidigt fra
 identity-https-only-info-turn-on2 = Slå tilstanden kun-HTTPS til for dette websted, hvis du vil have { -brand-short-name } til at opgradere forbindelsen, når det er muligt.
 identity-https-only-info-turn-off2 = Hvis denne side ikke fungerer korrekt, kan du prøve at slå tilstanden kun-HTTPS fra for dette websted for at genindlæse den ved hjælp af usikker HTTP.
 identity-https-only-info-no-upgrade = Kunne ikke opgradere forbindelsen fra HTTP.
+
 identity-permissions-storage-access-header = Cookies på tværs af websteder
 identity-permissions-storage-access-hint = Disse parter kan anvende webstedsdata og cookies på tværs af websteder, mens du besøger dette websted.
 identity-permissions-storage-access-learn-more = Læs mere
+
 identity-permissions-reload-hint = Du skal muligvis genindlæse siden, før at ændringerne slår igennem.
 identity-clear-site-data =
   .label = Ryd cookies og webstedsdata…
 identity-connection-not-secure-security-view = Din forbindelse til webstedet er ikke sikker.
 identity-connection-verified = Din forbindelse til dette websted er sikker.
 identity-ev-owner-label = Certifikatet er udstedt til:
 identity-description-custom-root = Mozilla kender ikke udstederen af dette certifikat. Det kan være tilføjet af dit styresystem eller en administrator. <label data-l10n-name="link">Læs mere</label>
 identity-remove-cert-exception =
@@ -343,34 +356,37 @@ browser-tab-audio-pip = BILLEDE-I-BILLED
 ## $count (number): number of affected tabs
 
 browser-tab-mute =
   { $count ->
     [1] SLÅ LYD FRA I FANEBLAD
     [one] SLÅ LYD FRA I FANEBLAD
    *[other] SLÅ LYD FRA I { $count } FANEBLADE
   }
+
 browser-tab-unmute =
   { $count ->
     [1] SLÅ LYD TIL I FANEBLAD
     [one] SLÅ LYD TIL I FANEBLAD
    *[other] SLÅ LYD TIL I { $count } FANEBLADE
   }
+
 browser-tab-unblock =
   { $count ->
     [1] AFSPIL FANEBLAD
     [one] AFSPIL FANEBLAD
    *[other] AFSPIL { $count } FANEBLADE
   }
 
 ## Bookmarks toolbar items
 
 browser-import-button2 =
   .label = importer bogmærker…
   .tooltiptext = importer bogmærker fra en anden browser til { -brand-short-name }.
+
 bookmarks-toolbar-empty-message = Få hurtig adgang til dine bogmærker ved at placere dem her på bogmærkelinjen. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Håndter bogmærker…</a>
 
 ## WebRTC Pop-up notifications
 
 popup-select-camera-device =
   .value = Kamera:
   .accesskey = K
 popup-select-camera-icon =
@@ -378,22 +394,25 @@ popup-select-camera-icon =
 popup-select-microphone-device =
   .value = Mikrofon:
   .accesskey = M
 popup-select-microphone-icon =
   .tooltiptext = Mikrofon
 popup-select-speaker-icon =
   .tooltiptext = Højttalere
 popup-all-windows-shared = Alle synlige vinduer på din skærm vil blive delt.
+
 popup-screen-sharing-block =
   .label = Bloker
   .accesskey = B
+
 popup-screen-sharing-always-block =
   .label = Bloker altid
   .accesskey = a
+
 popup-mute-notifications-checkbox = Slå websteds-beskeder fra ved deling
 
 ## WebRTC window or screen share tab switch warning
 
 sharing-warning-window = Du deler { -brand-short-name }. Andre kan se, når du skifter til et nyt faneblad.
 sharing-warning-screen = Du deler hele din skærm. Andre kan se, når du skifter til et nyt faneblad.
 sharing-warning-proceed-to-tab =
   .label = Fortsæt til faneblad
@@ -405,60 +424,69 @@ sharing-warning-disable-for-session =
 enable-devtools-popup-description = For at bruge F12 som genvej skal du først åbne udviklerværktøj fra menuen Webudvikler.
 
 ## URL Bar
 
 # This placeholder is used when not in search mode and the user's default search
 # engine is unknown.
 urlbar-placeholder =
   .placeholder = Søg eller indtast en adresse
+
 # This placeholder is used in search mode with search engines that search the
 # entire web.
 # Variables
 # $name (String): the name of a search engine that searches the entire Web
 # (e.g. Google).
 urlbar-placeholder-search-mode-web-2 =
   .placeholder = Søg på nettet
   .aria-label = Søg på nettet med { $name }
+
 # This placeholder is used in search mode with search engines that search a
 # specific site (e.g., Amazon).
 # Variables
 # $name (String): the name of a search engine that searches a specific site
 # (e.g. Amazon).
 urlbar-placeholder-search-mode-other-engine =
   .placeholder = Indtast søgestreng
   .aria-label = Søg på { $name }
+
 # This placeholder is used when searching bookmarks.
 urlbar-placeholder-search-mode-other-bookmarks =
   .placeholder = Indtast søgestreng
   .aria-label = Søg efter bogmærker
+
 # This placeholder is used when searching history.
 urlbar-placeholder-search-mode-other-history =
   .placeholder = Indtast søgestreng
   .aria-label = Søg i historik
+
 # This placeholder is used when searching open tabs.
 urlbar-placeholder-search-mode-other-tabs =
   .placeholder = Indtast søgestreng
   .aria-label = Søg i faneblade
+
 # Variables
 # $name (String): the name of the user's default search engine
 urlbar-placeholder-with-name =
   .placeholder = Søg med { $name } eller indtast en adresse
+
 # Variables
 # $component (String): the name of the component which forces remote control.
 #  Example: "DevTools", "Marionette", "RemoteAgent".
 urlbar-remote-control-notification-anchor2 =
   .tooltiptext = Browseren er underlagt fjernstyring (Årsag: { $component })
 urlbar-permissions-granted =
   .tooltiptext = Du har givet dette websted yderligere tilladelser.
 urlbar-switch-to-tab =
   .value = Skift til faneblad:
+
 # Used to indicate that a selected autocomplete entry is provided by an extension.
 urlbar-extension =
   .value = Udvidelse:
+
 urlbar-go-button =
   .tooltiptext = Gå til adressen i adressefeltet
 urlbar-page-action-button =
   .tooltiptext = Sidehandlinger
 
 ## Action text shown in urlbar results, usually appended after the search
 ## string or the url, like "result value - action text".
 
@@ -515,42 +543,47 @@ urlbar-result-action-search-history = Søg i historik
 urlbar-result-action-search-tabs = Søg i faneblade
 
 ## Labels shown above groups of urlbar results
 
 # A label shown above the "Firefox Suggest" (bookmarks/history) group in the
 # urlbar results.
 urlbar-group-firefox-suggest =
   .label = { -firefox-suggest-brand-name }
+
 # A label shown above the search suggestions group in the urlbar results. It
 # should use title case.
 # Variables
 # $engine (String): the name of the search engine providing the suggestions
 urlbar-group-search-suggestions =
   .label = Forslag fra { $engine }
 
 ## Full Screen and Pointer Lock UI
 
 # Please ensure that the domain stays in the `<span data-l10n-name="domain">` markup.
 # Variables
 # $domain (String): the domain that is full screen, e.g. "mozilla.org"
 fullscreen-warning-domain = <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> vises nu i fuld skærm
 fullscreen-warning-no-domain = Dokumentet vises nu i fuld skærm
+
+
 fullscreen-exit-button = Afslut fuld skærm (Esc)
 # "esc" is lowercase on mac keyboards, but uppercase elsewhere.
 fullscreen-exit-mac-button = Afslut fuld skærm (esc)
+
 # Please ensure that the domain stays in the `<span data-l10n-name="domain">` markup.
 # Variables
 # $domain (String): the domain that is using pointer-lock, e.g. "mozilla.org"
 pointerlock-warning-domain = <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> kontrollerer din markør. Tryk Esc for at overtage kontrollen igen.
 pointerlock-warning-no-domain = Dette dokument kontrollerer din markør. Tryk Esc for at overtage kontrollen igen.
 
 ## Subframe crash notification
 
 crashed-subframe-message = <strong>En del af denne side gik ned</strong>. Indsend en rapport for at fortælle { -brand-product-name } om dette problem, så det hurtigere kan blive løst.
+
 # The string for crashed-subframe-title.title should match crashed-subframe-message,
 # but without any markup.
 crashed-subframe-title =
   .title = Dele af denne side gik ned. Indsend en rapport for at fortælle { -brand-product-name } om dette problem, så det hurtigere kan blive løst.
 crashed-subframe-learnmore-link =
   .value = Læs mere
 crashed-subframe-submit =
   .label = Indsend rapport
@@ -596,29 +629,31 @@ bookmarks-tools-menu-button-visibility =
      *[other] Føj bogmærke-menuen til værktøjslinjen
     }
 bookmarks-search =
   .label = Søg i bogmærker
 bookmarks-tools =
   .label = Bogmærke-værktøjer
 bookmarks-bookmark-edit-panel =
   .label = Rediger bogmærke
+
 # The aria-label is a spoken label that should not include the word "toolbar" or
 # such, because screen readers already know that this container is a toolbar.
 # This avoids double-speaking.
 bookmarks-toolbar =
   .toolbarname = Bogmærkelinje
   .accesskey = B
   .aria-label = Bogmærker
 bookmarks-toolbar-menu =
   .label = Bogmærkelinje
 bookmarks-toolbar-placeholder =
   .title = Bogmærkelinje-elementer
 bookmarks-toolbar-placeholder-button =
   .label = Bogmærkelinje-elementer
+
 # "Bookmark" is a verb, as in "Add current tab to bookmarks".
 bookmarks-current-tab =
   .label = Bogmærk dette faneblad
 
 ## Library Panel items
 
 library-bookmarks-menu =
   .label = Bogmærker
@@ -639,50 +674,53 @@ repair-text-encoding-button =
 
 ## Customize Toolbar Buttons
 
 # Variables:
 # $shortcut (String): keyboard shortcut to open the add-ons manager
 toolbar-addons-themes-button =
   .label = Tilføjelser og temaer
   .tooltiptext = Håndter dine tilføjelser og temaer ({ $shortcut })
+
 # Variables:
 # $shortcut (String): keyboard shortcut to open settings (only on macOS)
 toolbar-settings-button =
   .label = Indstillinger
   .tooltiptext =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Åbn indstillinger ({ $shortcut })
      *[other] Åbn indstillinger
     }
 
 ## More items
 
-more-menu-go-offline =
-  .label = Arbejd offline
-  .accesskey = o
 toolbar-overflow-customize-button =
   .label = Tilpas værktøjslinje…
   .accesskey = T
+
 toolbar-button-email-link =
   .label = Send link
   .tooltiptext = Send link til siden i en mail…
+
 # Variables:
 # $shortcut (String): keyboard shortcut to save a copy of the page
 toolbar-button-save-page =
   .label = Gem side
   .tooltiptext = Gem denne side ({ $shortcut })
+
 # Variables:
 # $shortcut (String): keyboard shortcut to open a local file
 toolbar-button-open-file =
   .label = Åbn fil
   .tooltiptext = Åbn en fil ({ $shortcut })
+
 toolbar-button-synced-tabs =
   .label = Synkroniserede faneblade
   .tooltiptext = Vis faneblade fra dine andre enheder
+
 # Variables
 # $shortcut (string) - Keyboard shortcut to open a new private browsing window
 toolbar-button-new-private-window =
   .label = Nyt privat vindue
   .tooltiptext = Åbn et nyt vindue til privat browsing ({ $shortcut })
 
 ## EME notification panel
 
@@ -701,96 +739,106 @@ panel-save-update-password = Adgangskode
 
 # Variables:
 # $name (String): The name of the addon that will be removed.
 addon-removal-title = Fjern { $name }?
 addon-removal-abuse-report-checkbox = Rapporter denne udvidelse til { -vendor-short-name }
 
 ## Remote / Synced tabs
 
-remote-tabs-manage-account =
-  .label = Håndter konto
-remote-tabs-sync-now = Synkroniser nu
-
 ##
 
 # "More" item in macOS share menu
 menu-share-more =
   .label = Mere…
 ui-tour-info-panel-close =
   .tooltiptext = Luk
 
 ## Variables:
 ## $uriHost (String): URI host for which the popup was allowed or blocked.
 
 popups-infobar-allow =
   .label = Tillad pop op-vinduer for { $uriHost }
   .accesskey = T
+
 popups-infobar-block =
   .label = Bloker pop op-vinduer for { $uriHost }
   .accesskey = T
 
 ##
 
 popups-infobar-dont-show-message =
   .label = Vis ikke denne besked når pop op-vinduer bliver blokeret
   .accesskey = V
+
 edit-popup-settings =
   .label = Håndter pop op-indstillinger
   .accesskey = H
+
 picture-in-picture-hide-toggle =
   .label = Skjul knappen for Billede-i-billede
   .accesskey = S
 
 ## Since the default position for PiP controls does not change for RTL layout,
 ## right-to-left languages should use "Left" and "Right" as in the English strings,
 
 picture-in-picture-move-toggle-right =
   .label = Flyt knappen for Billede-i-billede til højre side
   .accesskey = h
+
 picture-in-picture-move-toggle-left =
   .label = Flyt knappen for Billede-i-billede til venstre side
   .accesskey = v
 
 ##
 
 
 # Navigator Toolbox
 
 # This string is a spoken label that should not include
 # the word "toolbar" or such, because screen readers already know that
 # this container is a toolbar. This avoids double-speaking.
 navbar-accessible =
   .aria-label = Navigation
+
 navbar-downloads =
   .label = Filhentning
+
 navbar-overflow =
   .tooltiptext = Flere værktøjer…
+
 # Variables:
 #  $shortcut (String): keyboard shortcut to print the page
 navbar-print =
   .label = Udskriv
   .tooltiptext = Udskriv denne side… ({ $shortcut })
+
 navbar-home =
   .label = Hjem
   .tooltiptext = Startside for { -brand-short-name }
+
 navbar-library =
   .label = Arkiv
   .tooltiptext = Se historik, gemte bogmærker og andet
+
 navbar-search =
   .title = Søgefelt
+
 navbar-accessibility-indicator =
   .tooltiptext = Tilgængelighedsfunktioner er aktiveret
+
 # Name for the tabs toolbar as spoken by screen readers. The word
 # "toolbar" is appended automatically and should not be included in
 # in the string
 tabs-toolbar =
   .aria-label = Faneblade
+
 tabs-toolbar-new-tab =
   .label = Nyt faneblad
+
 tabs-toolbar-list-all-tabs =
   .label = List alle faneblade
   .tooltiptext = List alle faneblade
 
 ## Infobar shown at startup to suggest session-restore
 
 # <img data-l10n-name="icon"/> will be replaced by the application menu icon
 restore-session-startup-suggestion-message = <strong>Åbn tidligere faneblade?</strong> Du kan gendanne din tidligere session fra programmenuen i { -brand-short-name } <img data-l10n-name="icon"/> under Historik.
--- a/browser/browser/browserContext.ftl
+++ b/browser/browser/browserContext.ftl
@@ -12,63 +12,73 @@ navbar-tooltip-instruction =
 ## Back
 
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the Go Back command.
 main-context-menu-back-2 =
   .tooltiptext = Gå en side tilbage ({ $shortcut })
   .aria-label = Tilbage
   .accesskey = T
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-back-mac =
   .label = Tilbage
   .accesskey = T
+
 navbar-tooltip-back-2 =
   .value = { main-context-menu-back-2.tooltiptext }
+
 toolbar-button-back-2 =
   .label = { main-context-menu-back-2.aria-label }
 
 ## Forward
 
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the Go Forward command.
 main-context-menu-forward-2 =
   .tooltiptext = Gå en side fremad ({ $shortcut })
   .aria-label = Fremad
   .accesskey = F
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-forward-mac =
   .label = Fremad
   .accesskey = F
+
 navbar-tooltip-forward-2 =
   .value = { main-context-menu-forward-2.tooltiptext }
+
 toolbar-button-forward-2 =
   .label = { main-context-menu-forward-2.aria-label }
 
 ## Reload
 
 main-context-menu-reload =
   .aria-label = Genindlæs
   .accesskey = G
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-reload-mac =
   .label = Genindlæs
   .accesskey = G
+
 toolbar-button-reload =
   .label = { main-context-menu-reload.aria-label }
 
 ## Stop
 
 main-context-menu-stop =
   .aria-label = Stop
   .accesskey = S
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-stop-mac =
   .label = Stop
   .accesskey = S
+
 toolbar-button-stop =
   .label = { main-context-menu-stop.aria-label }
 
 ## Stop-Reload Button
 
 toolbar-button-stop-reload =
   .title = { main-context-menu-reload.aria-label }
 
@@ -85,292 +95,366 @@ main-context-menu-page-save =
   .accesskey = m
 
 ## Simple menu items
 
 main-context-menu-bookmark-add =
   .aria-label = Bogmærk denne side
   .accesskey = m
   .tooltiptext = Bogmærk denne side
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 # Cannot be shown at the same time as main-context-menu-bookmark-edit-mac,
 # so should probably have the same access key if possible.
 main-context-menu-bookmark-add-mac =
   .label = Bogmærk side
   .accesskey = d
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 # Cannot be shown at the same time as main-context-menu-bookmark-add-mac,
 # so should probably have the same access key if possible.
 main-context-menu-bookmark-edit-mac =
   .label = Rediger bogmærke
   .accesskey = d
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
 main-context-menu-bookmark-add-with-shortcut =
   .aria-label = Bogmærk denne side
   .accesskey = m
   .tooltiptext = Bogmærk denne side ({ $shortcut })
+
 main-context-menu-bookmark-change =
   .aria-label = Rediger bogmærke
   .accesskey = m
   .tooltiptext = Rediger dette bogmærke
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
 main-context-menu-bookmark-change-with-shortcut =
   .aria-label = Rediger bogmærke
   .accesskey = m
   .tooltiptext = Rediger dette bogmærke ({ $shortcut })
+
 main-context-menu-open-link =
   .label = Åbn link
   .accesskey = Å
+
 main-context-menu-open-link-new-tab =
   .label = Åbn link i nyt faneblad
   .accesskey = f
+
 main-context-menu-open-link-container-tab =
   .label = Åbn link i nyt kontekst-faneblad
   .accesskey = k
+
 main-context-menu-open-link-new-window =
   .label = Åbn link i nyt vindue
   .accesskey = v
+
 main-context-menu-open-link-new-private-window =
   .label = Åbn link i nyt privat vindue
   .accesskey = p
+
 main-context-menu-bookmark-link =
   .label = Gem bogmærke for linket
   .accesskey = b
+
 main-context-menu-save-link =
   .label = Gem link som…
   .accesskey = G
+
 main-context-menu-save-link-to-pocket =
   .label = Gem link til { -pocket-brand-name }
   .accesskey = o
 
 ## The access keys for "Copy Link" and "Copy Email Address"
 ## should be the same if possible; the two context menu items
 ## are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-copy-email =
   .label = Kopier mailadresse
   .accesskey = K
+
 main-context-menu-copy-phone =
   .label = Kopier telefonnummer
   .accesskey = K
+
 main-context-menu-copy-link-simple =
   .label = Kopier link
   .accesskey = K
 
 ## Media (video/audio) controls
 ##
 ## The accesskey for "Play" and "Pause" are the
 ## same because the two context-menu items are
 ## mutually exclusive.
 
 main-context-menu-media-play =
   .label = Afspil
   .accesskey = A
+
 main-context-menu-media-pause =
   .label = Pause
   .accesskey = P
 
 ##
 
 main-context-menu-media-mute =
   .label = Slå lyd fra
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-media-unmute =
   .label = Slå lyd til
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-media-play-speed-2 =
   .label = Hastighed
   .accesskey = H
+
 main-context-menu-media-play-speed-slow-2 =
   .label = 0,5×
+
 main-context-menu-media-play-speed-normal-2 =
   .label = 1,0×
+
 main-context-menu-media-play-speed-fast-2 =
   .label = 1,25×
+
 main-context-menu-media-play-speed-faster-2 =
   .label = 1,5×
+
 main-context-menu-media-play-speed-fastest-2 =
   .label = 2,0×
+
 main-context-menu-media-loop =
   .label = Gentag
   .accesskey = G
 
 ## The access keys for "Show Controls" and "Hide Controls" are the same
 ## because the two context-menu items are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-media-show-controls =
   .label = Vis knapper
   .accesskey = n
+
 main-context-menu-media-hide-controls =
   .label = Skjul knapper
   .accesskey = n
 
 ##
 
 main-context-menu-media-video-fullscreen =
   .label = Fuld skærm
   .accesskey = F
+
 main-context-menu-media-video-leave-fullscreen =
   .label = Afslut fuld skærm
   .accesskey = u
+
 # This is used when right-clicking on a video in the
 # content area when the Picture-in-Picture feature is enabled.
 main-context-menu-media-watch-pip =
   .label = Se billede-i-billede
   .accesskey = e
+
 main-context-menu-image-reload =
   .label = Genindlæs billede
   .accesskey = G
+
 main-context-menu-image-view-new-tab =
   .label = Åbn billede i nyt faneblad
   .accesskey = b
+
 main-context-menu-video-view-new-tab =
   .label = Åbn video i nyt faneblad
   .accesskey = b
+
 main-context-menu-image-copy =
   .label = Kopier billede
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-image-copy-link =
   .label = Kopier link til billede
   .accesskey = K
+
 main-context-menu-video-copy-link =
   .label = Kopier link til video
   .accesskey = K
+
 main-context-menu-audio-copy-link =
   .label = Kopier link til lydklip
   .accesskey = K
+
 main-context-menu-image-save-as =
   .label = Gem billede som…
   .accesskey = G
+
 main-context-menu-image-email =
   .label = Send billede…
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-image-set-image-as-background =
   .label = Brug billede som skrivebordsbaggrund…
   .accesskey = b
+
 main-context-menu-image-info =
   .label = Vis billededoplysninger
   .accesskey = i
+
 main-context-menu-image-desc =
   .label = Vis beskrivelse
   .accesskey = b
+
 main-context-menu-video-save-as =
   .label = Gem video som…
   .accesskey = G
+
 main-context-menu-audio-save-as =
   .label = Gem lyd som…
   .accesskey = G
+
 main-context-menu-video-take-snapshot =
   .label = Tag snapshot…
   .accesskey = T
+
 main-context-menu-video-email =
   .label = Send video…
   .accesskey = d
+
 main-context-menu-audio-email =
   .label = Send lyd…
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-plugin-play =
   .label = Aktiver dette plugin
   .accesskey = A
+
 main-context-menu-plugin-hide =
   .label = Skjul dette plugin
   .accesskey = p
+
 main-context-menu-save-to-pocket =
   .label = Gem side til { -pocket-brand-name }
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-send-to-device =
   .label = Send side til enhed
   .accesskey = h
 
 ## The access keys for "Use Saved Login" and "Use Saved Password"
 ## should be the same if possible; the two context menu items
 ## are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-use-saved-login =
   .label = Brug gemt login
   .accesskey = B
+
 main-context-menu-use-saved-password =
   .label = Brug gemt adgangskode
   .accesskey = B
 
 ##
 
 main-context-menu-suggest-strong-password =
   .label = Foreslå sikker adgangskode…
   .accesskey = r
+
 main-context-menu-manage-logins2 =
   .label = Håndter logins
   .accesskey = H
+
 main-context-menu-keyword =
   .label = Tilføj en genvej til denne søgning…
   .accesskey = s
+
 main-context-menu-link-send-to-device =
   .label = Send link til enhed
   .accesskey = h
+
 main-context-menu-frame =
   .label = Denne ramme
   .accesskey = r
+
 main-context-menu-frame-show-this =
   .label = Vis kun denne ramme
   .accesskey = d
+
 main-context-menu-frame-open-tab =
   .label = Åbn ramme i nyt faneblad
   .accesskey = f
+
 main-context-menu-frame-open-window =
   .label = Åbn ramme i nyt vindue
   .accesskey = v
+
 main-context-menu-frame-reload =
   .label = Genindlæs ramme
   .accesskey = G
+
 main-context-menu-frame-bookmark =
   .label = Bogmærk denne ramme
   .accesskey = B
+
 main-context-menu-frame-save-as =
   .label = Gem ramme som…
   .accesskey = G
+
 main-context-menu-frame-print =
   .label = Udskriv ramme…
   .accesskey = U
+
 main-context-menu-frame-view-source =
   .label = Vis rammens kildekode
   .accesskey = k
+
 main-context-menu-frame-view-info =
   .label = Vis rammeoplysninger
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-print-selection =
   .label = Udskriv markering
   .accesskey = U
+
 main-context-menu-view-selection-source =
   .label = Vis markeringens kildekode
   .accesskey = V
+
 main-context-menu-take-screenshot =
   .label = Tag skærmbillede
   .accesskey = T
+
 main-context-menu-take-frame-screenshot =
   .label = Tag skærmbillede
   .accesskey = T
+
 main-context-menu-view-page-source =
   .label = Vis sidens kildekode
   .accesskey = k
+
 main-context-menu-bidi-switch-text =
   .label = Skift tekstretning
   .accesskey = t
+
 main-context-menu-bidi-switch-page =
   .label = Skift sideretning
   .accesskey = g
+
 main-context-menu-inspect =
   .label = Inspicer
   .accesskey = n
+
 main-context-menu-inspect-a11y-properties =
   .label = Inspicer tilgængeligheds-egenskaber
+
 main-context-menu-eme-learn-more =
   .label = Læs mere om DRM…
   .accesskey = æ
+
 # Variables
 #  $containerName (String): The name of the current container
 main-context-menu-open-link-in-container-tab =
   .label = Åbn link i et nyt { $containerName }-faneblad
   .accesskey = k
+
 main-context-menu-reveal-password =
   .label = Vis adgangskode
   .accesskey = a
--- a/browser/browser/customizeMode.ftl
+++ b/browser/browser/customizeMode.ftl
@@ -5,44 +5,34 @@
 customize-mode-restore-defaults =
   .label = Gendan standarder
 customize-mode-menu-and-toolbars-header = Træk dine foretrukne knapper over på værktøjslinjen eller >>-menuen.
 customize-mode-overflow-list-title = >>-menu
 customize-mode-uidensity =
   .label = Layout
 customize-mode-done =
   .label = Færdig
-customize-mode-lwthemes-menu-manage =
-  .label = Håndter
-  .accesskey = H
 customize-mode-toolbars =
   .label = Værktøjslinjer
 customize-mode-titlebar =
   .label = Titellinje
 customize-mode-uidensity-menu-touch =
   .label = Touch
   .accesskey = T
   .tooltiptext = Touch
 customize-mode-uidensity-auto-touch-mode-checkbox =
   .label = Brug touch-tilstand til tablets
-customize-mode-lwthemes =
-  .label = Temaer
 customize-mode-overflow-list-description = Træk knapper herhen og slip dem. Så fylder de ikke op på din værktøjslinje, men du har dem stadig inden for rækkevidde…
 customize-mode-uidensity-menu-normal =
   .label = Normal
   .accesskey = N
   .tooltiptext = Normal
 customize-mode-uidensity-menu-compact-unsupported =
   .label = Kompakt (ikke understøttet)
   .accesskey = K
   .tooltiptext = Kompakt (ikke understøttet)
-customize-mode-lwthemes-menu-get-more =
-  .label = Hent flere temaer
-  .accesskey = e
 customize-mode-undo-cmd =
   .label = Fortryd
-customize-mode-lwthemes-my-themes =
-  .value = Mine temaer
 customize-mode-lwthemes-link = Håndter temaer
 customize-mode-touchbar-cmd =
   .label = Tilpas Touch Bar…
 customize-mode-downloads-button-autohide =
   .label = Skjul knappen, når listen er tom
--- a/browser/browser/downloads.ftl
+++ b/browser/browser/downloads.ftl
@@ -13,34 +13,28 @@ downloads-panel =
 
 ##
 
 # The style attribute has the width of the Downloads Panel expressed using
 # a CSS unit. The longest labels that should fit are usually those of
 # in-progress and blocked downloads.
 downloads-panel-items =
   .style = width: 35em
+
 downloads-cmd-pause =
   .label = Pause
   .accesskey = P
 downloads-cmd-resume =
   .label = Genoptag
   .accesskey = G
 downloads-cmd-cancel =
   .tooltiptext = Annuller
 downloads-cmd-cancel-panel =
   .aria-label = Annuller
-# This message is only displayed on Windows and Linux devices
-downloads-cmd-show-menuitem =
-  .label = Åbn hentningsmappe
-  .accesskey = h
-# This message is only displayed on macOS devices
-downloads-cmd-show-menuitem-mac =
-  .label = Vis i Finder
-  .accesskey = V
+
 downloads-cmd-show-menuitem-2 =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Vis i Finder
      *[other] Vis i mappe
     }
   .accesskey = V
 
@@ -51,71 +45,57 @@ downloads-cmd-show-menuitem-2 =
 
 downloads-cmd-use-system-default =
   .label = Åbn i systemets standard-program
   .accesskey = s
 # This version is shown when the download's mime type has a valid file handler.
 downloads-cmd-use-system-default-named =
   .label = Åbn i { $handler }
   .accesskey = n
+
 # We can use the same accesskey as downloads-cmd-always-open-similar-files.
 # Both should not be visible in the downloads context menu at the same time.
 downloads-cmd-always-use-system-default =
   .label = Åbn altid i systemets standard-program
   .accesskey = a
-downloads-cmd-show-button =
-  .tooltiptext =
-    { PLATFORM() ->
-      [macos] Vis i Finder
-      *[other] Åbn hentningsmappe
-    }
-downloads-cmd-show-panel =
-  .aria-label =
-    { PLATFORM() ->
-      [macos] Vis i Finder
-      *[other] Åbn hentningsmappe
-    }
-downloads-cmd-show-description =
-  .value =
-    { PLATFORM() ->
-      [macos] Vis i Finder
-      *[other] Åbn hentningsmappe
-    }
 # We can use the same accesskey as downloads-cmd-always-open-similar-files.
 # Both should not be visible in the downloads context menu at the same time.
 # This version is shown when the download's mime type has a valid file handler.
 downloads-cmd-always-use-system-default-named =
   .label = Åben altid i { $handler }
   .accesskey = a
 
 ##
 
 # We can use the same accesskey as downloads-cmd-always-use-system-default.
 # Both should not be visible in the downloads context menu at the same time.
 downloads-cmd-always-open-similar-files =
   .label = Åbn altid lignende filer
   .accesskey = a
+
 downloads-cmd-show-button-2 =
   .tooltiptext =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Vis i Finder
      *[other] Vis i mappe
     }
+
 downloads-cmd-show-panel-2 =
   .aria-label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Vis i Finder
      *[other] Vis i mappe
     }
 downloads-cmd-show-description-2 =
   .value =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Vis i Finder
      *[other] Vis i mappe
     }
+
 downloads-cmd-show-downloads =
   .label = Vis filhentnings-mappen
 downloads-cmd-retry =
   .tooltiptext = Prøv igen
 downloads-cmd-retry-panel =
   .aria-label = Prøv igen
 downloads-cmd-go-to-download-page =
   .label = Gå til siden, filen blev hentet fra
@@ -130,43 +110,52 @@ downloads-cmd-clear-list =
   .label = Ryd liste
   .accesskey = R
 downloads-cmd-clear-downloads =
   .label = Ryd filhentninger
   .accesskey = f
 downloads-cmd-delete-file =
   .label = Slet
   .accesskey = S
+
 # This command is shown in the context menu when downloads are blocked.
 downloads-cmd-unblock =
   .label = Tillad filhentning
   .accesskey = T
+
 # This is the tooltip of the action button shown when malware is blocked.
 downloads-cmd-remove-file =
   .tooltiptext = Fjern fil
+
 downloads-cmd-remove-file-panel =
   .aria-label = Fjern fil
+
 # This is the tooltip of the action button shown when potentially unwanted
 # downloads are blocked. This opens a dialog where the user can choose
 # whether to unblock or remove the download. Removing is the default option.
 downloads-cmd-choose-unblock =
   .tooltiptext = Fjern fil eller tillad filhentning
+
 downloads-cmd-choose-unblock-panel =
   .aria-label = Fjern fil eller tillad filhentning
+
 # This is the tooltip of the action button shown when uncommon downloads are
 # blocked.This opens a dialog where the user can choose whether to open the
 # file or remove the download. Opening is the default option.
 downloads-cmd-choose-open =
   .tooltiptext = Åbn eller fjern fil
+
 downloads-cmd-choose-open-panel =
   .aria-label = Åbn eller fjern fil
+
 # Displayed when hovering a blocked download, indicates that it's possible to
 # show more information for user to take the next action.
 downloads-show-more-information =
   .value = Vis mere information
+
 # Displayed when hovering a complete download, indicates that it's possible to
 # open the file using an app available in the system.
 downloads-open-file =
   .value = Åbn fil
 
 ## Displayed when the user clicked on a download in process. Indicates that the
 ## downloading file will be opened after certain amount of time using an app
 ## available in the system.
@@ -184,26 +173,29 @@ downloading-file-click-to-open =
   .value = Åbnes når afsluttet
 
 ##
 
 # Displayed when hovering a download which is able to be retried by users,
 # indicates that it's possible to download this file again.
 downloads-retry-download =
   .value = Start filhentning igen
+
 # Displayed when hovering a download which is able to be cancelled by users,
 # indicates that it's possible to cancel and stop the download.
 downloads-cancel-download =
   .value = Annuller filhentning
+
 # This string is shown at the bottom of the Downloads Panel when all the
 # downloads fit in the available space, or when there are no downloads in
 # the panel at all.
 downloads-history =
   .label = Vis alle filhentninger
   .accesskey = V
+
 # This string is shown at the top of the Download Details Panel, to indicate
 # that we are showing the details of a single download.
 downloads-details =
   .title = Detaljer om filhentning
 
 ## Displayed when a site attempts to automatically download many files.
 ## Variables:
 ##  $num (number) - Number of blocked downloads.
@@ -217,23 +209,26 @@ downloads-files-not-downloaded =
 downloads-blocked-from-url = Filhentning fra { $url } blev blokeret.
 downloads-blocked-download-detailed-info = { $url } forsøgte at hente adskillige filer automatisk. Webstedet kan være gået i stykker eller forsøger at gemme spam-filer på din enhed.
 
 ##
 
 downloads-clear-downloads-button =
   .label = Ryd filhentninger
   .tooltiptext = Fjerner afsluttede, afbrudte og mislykkedes filhentninger
+
 # This string is shown when there are no items in the Downloads view, when it
 # is displayed inside a browser tab.
 downloads-list-empty =
   .value = Der er ingen filhentninger.
+
 # This string is shown when there are no items in the Downloads Panel.
 downloads-panel-empty =
   .value = Ingen filhentninger for denne session.
+
 # This is displayed in an item at the bottom of the Downloads Panel when there
 # are more downloads than can fit in the list in the panel.
 #  $count (number) - number of files being downloaded that are not shown in the
 #           panel list.
 downloads-more-downloading =
   { $count ->
     [one] { $count } fil til hentes
    *[other] { $count } filer til hentes
--- a/browser/browser/menubar.ftl
+++ b/browser/browser/menubar.ftl
@@ -33,26 +33,21 @@ menu-quit =
       [windows] Afslut
      *[other] Afslut
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [windows] A
      *[other] A
     }
+
 # This menu-quit-mac string is only used on macOS.
 menu-quit-mac =
   .label = Afslut { -brand-shorter-name }
-# This menu-quit-button string is only used on Linux.
-menu-quit-button =
-  .label = { menu-quit.label }
-# This menu-quit-button-win string is only used on Windows.
-menu-quit-button-win =
-  .label = { menu-quit.label }
-  .tooltip = Afslut { -brand-shorter-name }
+
 menu-about =
   .label = Om { -brand-shorter-name }
   .accesskey = O
 
 ## File Menu
 
 menu-file =
   .label = Filer
@@ -72,19 +67,16 @@ menu-file-new-private-window =
 # "Open Location" is only displayed on macOS, and only on windows
 # that aren't main browser windows, or when there are no windows
 # but Firefox is still running.
 menu-file-open-location =
   .label = Åbn…
 menu-file-open-file =
   .label = Åbn fil…
   .accesskey = b
-menu-file-close =
-  .label = Luk
-  .accesskey = L
 # Variables:
 # $tabCount (Number): the number of tabs that are affected by the action.
 menu-file-close-tab =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Luk faneblad
       [one] Luk { $tabCount } faneblad
      *[other] Luk { $tabCount } faneblade
@@ -100,19 +92,16 @@ menu-file-email-link =
   .label = Send link…
   .accesskey = l
 menu-file-share-url =
   .label = Del
   .accesskey = D
 menu-file-print-setup =
   .label = Sideopsætning…
   .accesskey = S
-menu-file-print-preview =
-  .label = Vis udskrift
-  .accesskey = d
 menu-file-print =
   .label = Udskriv…
   .accesskey = U
 menu-file-import-from-another-browser =
   .label = Importer fra en anden browser…
   .accesskey = I
 menu-file-go-offline =
   .label = Arbejd offline
@@ -315,19 +304,16 @@ menu-help =
 menu-get-help =
   .label = Få hjælp
   .accesskey = h
 menu-help-more-troubleshooting-info =
   .label = Mere teknisk information
   .accesskey = t
 menu-help-report-site-issue =
   .label = Rapportér problem med websted…
-menu-help-feedback-page =
-  .label = Indsend feedback…
-  .accesskey = n
 menu-help-share-ideas =
   .label = Del ideer og feedback...
   .accesskey = D
 menu-help-enter-troubleshoot-mode2 =
   .label = Fejlsøgnings-tilstand…
   .accesskey = F
 menu-help-exit-troubleshoot-mode =
   .label = Slå fejlsøgnings-tilstand fra
--- a/browser/browser/migration.ftl
+++ b/browser/browser/migration.ftl
@@ -1,19 +1,21 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 migration-wizard =
   .title = Guiden Importer fra andre programmer
+
 import-from =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Importer indstillinger, bogmærker, historik, adgangskoder og andre data fra:
    *[other] Importer indstillinger, bogmærker, historik, adgangskoder og andre data fra:
   }
+
 import-from-bookmarks = Importer bogmærker fra:
 import-from-ie =
   .label = Microsoft Internet Explorer
   .accesskey = M
 import-from-edge =
   .label = Microsoft Edge
   .accesskey = E
 import-from-edge-legacy =
@@ -47,46 +49,47 @@ import-from-chromium =
   .label = Chromium
   .accesskey = u
 import-from-firefox =
   .label = Firefox
   .accesskey = X
 import-from-360se =
   .label = 360 Secure Browser
   .accesskey = 3
+
 no-migration-sources = Der blev ikke fundet nogen programmer, der indeholder bogmærker, historik eller adgangskoder.
+
 import-source-page-title = Importer indstillinger og data
 import-items-page-title = Objekter som skal importeres
+
 import-items-description = Vælg hvilke objekter, der skal importeres:
+
 import-permissions-page-title = Giv { -brand-short-name } tilladelser
+
 # Do not translate "Bookmarks.plist"; the file name is the same everywhere.
 import-permissions-description = macOS kræver, at du giver { -brand-short-name } eksplicit tilladelse til at tilgå bogmærker i Safari. Klik på "Fortsæt" og vælg filen "Bookmarks.plist" i det viste Åbn fil-panel.
+
 import-migrating-page-title = Importerer…
+
 import-migrating-description = Følgende objekter er igang med at blive importeret…
+
 import-select-profile-page-title = Vælg profil
+
 import-select-profile-description = Følgende profiler kan importeres:
+
 import-done-page-title = Import fuldført
+
 import-done-description = Følgende elementer blev importeret korrekt:
+
 import-close-source-browser = Tjek om den valgte browser er lukket, før du fortsætter.
-# Displays which browser the bookmarks are being imported from
-#
-# Variables:
-#  $source (String): The browser the user has chosen to import bookmarks from.
-imported-bookmarks-source = Fra { $source }
+
 source-name-ie = Internet Explorer
 source-name-edge = Microsoft Edge
-source-name-edge-beta = Microsoft Edge Beta
-source-name-safari = Safari
-source-name-canary = Google Chrome Canary
 source-name-chrome = Google Chrome
-source-name-chrome-beta = Google Chrome Beta
-source-name-chrome-dev = Google Chrome Dev
-source-name-chromium = Chromium
-source-name-firefox = Mozilla Firefox
-source-name-360se = 360 Secure Browser
+
 imported-safari-reading-list = Læseliste (fra Safari)
 imported-edge-reading-list = Læseliste (fra Edge)
 
 ## Browser data types
 ## All of these strings get a $browser variable passed in.
 ## You can use the browser variable to differentiate the name of items,
 ## which may have different labels in different browsers.
 ## The supported values for the $browser variable are:
@@ -98,54 +101,60 @@ imported-edge-reading-list = Læseliste (fra Edge)
 ## safari
 ## The various beta and development versions of edge and chrome all get
 ## normalized to just "edge" and "chrome" for these strings.
 
 browser-data-cookies-checkbox =
   .label = Cookies
 browser-data-cookies-label =
   .value = Cookies
+
 browser-data-history-checkbox =
   .label =
     { $browser ->
       [firefox] Browserhistorik og bogmærker
      *[other] Browserhistorik
     }
 browser-data-history-label =
   .value =
     { $browser ->
       [firefox] Browserhistorik og bogmærker
      *[other] Browserhistorik
     }
+
 browser-data-formdata-checkbox =
   .label = Gemt formularhistorik
 browser-data-formdata-label =
   .value = Gemt formularhistorik
+
 # This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
 # label in the main hamburger menu that opens about:logins.
 browser-data-passwords-checkbox =
   .label = Gemte logins og adgangskoder
 # This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
 # label in the main hamburger menu that opens about:logins.
 browser-data-passwords-label =
   .value = Gemte logins og adgangskoder
+
 browser-data-bookmarks-checkbox =
   .label =
     { $browser ->
       [ie] Favoritter
       [edge] Favoritter
      *[other] Bogmærker
     }
 browser-data-bookmarks-label =
   .value =
     { $browser ->
       [ie] Favoritter
       [edge] Favoritter
      *[other] Bogmærker
     }
+
 browser-data-otherdata-checkbox =
   .label = Andre data
 browser-data-otherdata-label =
   .label = Andre data
+
 browser-data-session-checkbox =
   .label = Vinduer og faneblade
 browser-data-session-label =
   .value = Vinduer og faneblade
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -7,35 +7,43 @@
 
 cfr-doorhanger-extension-heading = Anbefalet udvidelse
 cfr-doorhanger-feature-heading = Anbefalet udvidelse
 
 ##
 
 cfr-doorhanger-extension-sumo-link =
   .tooltiptext = Hvorfor får jeg vist dette?
+
 cfr-doorhanger-extension-cancel-button = Ikke nu
   .accesskey = I
+
 cfr-doorhanger-extension-ok-button = Tilføj nu
   .accesskey = T
+
 cfr-doorhanger-extension-manage-settings-button = Håndter indstillinger for anbefalinger
   .accesskey = H
+
 cfr-doorhanger-extension-never-show-recommendation = Vis ikke denne anbefaling
   .accesskey = V
+
 cfr-doorhanger-extension-learn-more-link = Læs mere
+
 # This string is used on a new line below the add-on name
 # Variables:
 #  $name (String) - Add-on author name
 cfr-doorhanger-extension-author = af { $name }
+
 # This is a notification displayed in the address bar.
 # When clicked it opens a panel with a message for the user.
 cfr-doorhanger-extension-notification = Anbefaling
 cfr-doorhanger-extension-notification2 = Anbefaling
   .tooltiptext = Anbefalet udvidelse
   .a11y-announcement = Anbefalet udvidelse tilgængelig
+
 # This is a notification displayed in the address bar.
 # When clicked it opens a panel with a message for the user.
 cfr-doorhanger-feature-notification = Anbefaling
   .tooltiptext = Anbefalet funktion
   .a11y-announcement = Anbefalet funktion tilgængelig
 
 ## Add-on statistics
 ## These strings are used to display the total number of
@@ -72,19 +80,21 @@ cfr-protections-panel-header = Brug nettet uden at blive overvåget
 cfr-protections-panel-body = Dine data tilhører dig. { -brand-short-name } beskytter dig mod mange af de mest almindelige sporings-teknologier, der følger med i, hvad du laver på nettet.
 cfr-protections-panel-link-text = Læs mere
 
 ## What's New toolbar button and panel
 
 # This string is used by screen readers to offer a text based alternative for
 # the notification icon
 cfr-badge-reader-label-newfeature = Ny funktion:
+
 cfr-whatsnew-button =
   .label = Nyheder
   .tooltiptext = Nyheder
+
 cfr-whatsnew-release-notes-link-text = Læs udgivelsesnoterne
 
 ## Enhanced Tracking Protection Milestones
 
 # Variables:
 #  $blockedCount (Number) - The total count of blocked trackers. This number will always be greater than 1.
 #  $date (Datetime) - The date we began recording the count of blocked trackers
 cfr-doorhanger-milestone-heading2 =
--- a/browser/browser/newtab/newtab.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/newtab.ftl
@@ -15,53 +15,52 @@ newtab-personalize-dialog-label =
   .aria-label = Tilpas
 
 ## Search box component.
 
 # "Search" is a verb/action
 newtab-search-box-search-button =
   .title = Søg
   .aria-label = Søg
+
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 newtab-search-box-handoff-text = Søg med { $engine } eller indtast adresse
 newtab-search-box-handoff-text-no-engine = Søg eller indtast adresse
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 newtab-search-box-handoff-input =
   .placeholder = Søg med { $engine } eller indtast adresse
   .title = Søg med { $engine } eller indtast adresse
   .aria-label = Søg med { $engine } eller indtast adresse
 newtab-search-box-handoff-input-no-engine =
   .placeholder = Søg eller indtast adresse
   .title = Søg eller indtast adresse
   .aria-label = Søg eller indtast adresse
-newtab-search-box-search-the-web-input =
-  .placeholder = Søg på internettet
-  .title = Søg på internettet
-  .aria-label = Søg på internettet
+
 newtab-search-box-text = Søg på nettet
 newtab-search-box-input =
   .placeholder = Søg på nettet
   .aria-label = Søg på nettet
 
 ## Top Sites - General form dialog.
 
 newtab-topsites-add-search-engine-header = Tilføj søgetjeneste
-newtab-topsites-add-topsites-header = Ny webside
 newtab-topsites-add-shortcut-header = Ny genvej
 newtab-topsites-edit-topsites-header = Rediger mest besøgte webside
 newtab-topsites-edit-shortcut-header = Rediger genvej
 newtab-topsites-title-label = Titel
 newtab-topsites-title-input =
   .placeholder = Indtast en titel
+
 newtab-topsites-url-label = URL
 newtab-topsites-url-input =
   .placeholder = Indtast eller indsæt en URL
 newtab-topsites-url-validation = Gyldig URL påkrævet
+
 newtab-topsites-image-url-label = URL til selvvalgt billede
 newtab-topsites-use-image-link = Brug selvvalgt billede…
 newtab-topsites-image-validation = Kunne ikke indlæse billede. Prøv en anden URL.
 
 ## Top Sites - General form dialog buttons. These are verbs/actions.
 
 newtab-topsites-cancel-button = Annuller
 newtab-topsites-delete-history-button = Slet fra historik
@@ -80,20 +79,22 @@ newtab-confirm-delete-history-p2 = Denne
 newtab-topsite-sponsored = Sponsoreret
 
 ## Context Menu - Action Tooltips.
 
 # General tooltip for context menus.
 newtab-menu-section-tooltip =
   .title = Åbn menu
   .aria-label = Åbn menu
+
 # Tooltip for dismiss button
 newtab-dismiss-button-tooltip =
   .title = Fjern
   .aria-label = Fjern
+
 # This tooltip is for the context menu of Pocket cards or Topsites
 # Variables:
 # $title (String): The label or hostname of the site. This is for screen readers when the context menu button is focused/active.
 newtab-menu-content-tooltip =
   .title = Åbn menu
   .aria-label = Åbn genvejsmenuen for { $title }
 # Tooltip on an empty topsite box to open the New Top Site dialog.
 newtab-menu-topsites-placeholder-tooltip =
@@ -157,24 +158,27 @@ newtab-menu-open-file = Åbn fil
 ## the page is bookmarked, or is currently open on another device.
 
 newtab-label-visited = Besøgt
 newtab-label-bookmarked = Bogmærket
 newtab-label-removed-bookmark = Bogmærke fjernet
 newtab-label-recommended = Populært
 newtab-label-saved = Gemt til { -pocket-brand-name }
 newtab-label-download = Hentet
+
 # This string is used in the story cards to indicate sponsored content
 # Variables:
 # $sponsorOrSource (String): This is the name of a company or their domain
 newtab-label-sponsored = { $sponsorOrSource } · Sponsoreret
+
 # This string is used at the bottom of story cards to indicate sponsored content
 # Variables:
 # $sponsor (String): This is the name of a sponsor
 newtab-label-sponsored-by = Sponsoreret af { $sponsor }
+
 # This string is used under the image of story cards to indicate source and time to read
 # Variables:
 # $source (String): This is the name of a company or their domain
 # $timeToRead (Number): This is the estimated number of minutes to read this story
 newtab-label-source-read-time = { $source } · { $timeToRead } min
 
 ## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are
 ## meant as a call to action for the given section.
@@ -195,25 +199,25 @@ newtab-section-menu-privacy-notice = Pri
 newtab-section-collapse-section-label =
   .aria-label = Sammenfold afsnit
 newtab-section-expand-section-label =
   .aria-label = Udvid afsnit
 
 ## Section Headers.
 
 newtab-section-header-topsites = Mest besøgte websider
-newtab-section-header-highlights = Fremhævede
 newtab-section-header-recent-activity = Seneste aktivitet
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the corresponding content provider.
 newtab-section-header-pocket = Anbefalet af { $provider }
 
 ## Empty Section States: These show when there are no more items in a section. Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
 
 newtab-empty-section-highlights = Gå i gang med at browse, så vil vi vise dig nogle af de artikler, videoer og andre sider, du har besøgt eller gemt et bogmærke til for nylig.
+
 # Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the content provider for this section, e.g "Pocket".
 newtab-empty-section-topstories = Der er ikke flere nye historier. Kom tilbage senere for at se flere tophistorier fra { $provider }. Kan du ikke vente? Vælg et populært emne og find flere spændende historier fra hele verden.
 
 ## Empty Section (Content Discovery Experience). These show when there are no more stories or when some stories fail to load.
 
 newtab-discovery-empty-section-topstories-header = Du har læst det hele!
@@ -228,19 +232,21 @@ newtab-discovery-empty-section-topstories-timed-out = Hov. Det lykkedes ikke at indlæse afsnittet.
 # This is shown at the bottom of the trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
 newtab-pocket-read-more = Populære emner:
 newtab-pocket-new-topics-title = Vil du have endnu flere historier? Se disse populære emner fra { -pocket-brand-name }
 newtab-pocket-more-recommendations = Flere anbefalinger
 newtab-pocket-learn-more = Læs mere
 newtab-pocket-cta-button = Hent { -pocket-brand-name }
 newtab-pocket-cta-text = Gem dine yndlingshistorier i { -pocket-brand-name } og hav dem altid ved hånden.
 newtab-pocket-pocket-firefox-family = { -pocket-brand-name } er en del af { -brand-product-name }-familien
+
 # A save to Pocket button that shows over the card thumbnail on hover.
 newtab-pocket-save-to-pocket = Gem til { -pocket-brand-name }
 newtab-pocket-saved-to-pocket = Gemt til { -pocket-brand-name }
+
 # This is a button shown at the bottom of the Pocket section that loads more stories when clicked.
 newtab-pocket-load-more-stories-button = Indlæs flere historier
 
 ## Pocket Final Card Section.
 ## This is for the final card in the Pocket grid.
 
 newtab-pocket-last-card-title = Du har læst det hele!
 newtab-pocket-last-card-desc = Kom tilbage senere for at se flere historier.
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -26,82 +26,42 @@ return-to-amo-subtitle = Perfekt, du har
 #
 # Variables:
 #  $addon-name (String) - Name of the add-on
 return-to-amo-addon-title = Lad os nu hente <img data-l10n-name="icon"/><b>{ $addon-name }</b>.
 return-to-amo-add-extension-label = Tilføj udvidelsen
 
 ## Multistage 3-screen onboarding flow strings (about:welcome pages)
 
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. { -brand-short-name } should stay inside the span.
-onboarding-multistage-welcome-header = Velkommen til <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name }</span>
-onboarding-multistage-welcome-subtitle = Den hurtige, sikre og private browser, der er støttet af en non profit-organisation.
-onboarding-multistage-welcome-primary-button-label = Start opsætning
-onboarding-multistage-welcome-secondary-button-label = Log ind
-onboarding-multistage-welcome-secondary-button-text = Har du en konto?
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. "default" should stay inside the span.
-onboarding-multistage-set-default-header = Brug { -brand-short-name } som <span data-l10n-name="zap">standardbrowser</span>
-onboarding-multistage-set-default-subtitle = Hastighed, sikkerhed og beskyttelse af dit privatliv på nettet.
-onboarding-multistage-set-default-primary-button-label = Angiv som standard
-onboarding-multistage-set-default-secondary-button-label = Ikke nu
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. { -brand-short-name } should stay inside the span.
-onboarding-multistage-pin-default-header = Begynd med at sørge for, at <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name }</span> kun er et klik væk.
-onboarding-multistage-pin-default-subtitle = Hurtig, sikker og privat browsing, hver gang du bruger nettet.
-# The "settings" here refers to "Windows 10 Settings App" and not the browser's
-onboarding-multistage-pin-default-waiting-subtitle = Vælg { -brand-short-name } under Webbrowser, når dine indstillinger åbnes
-# The "settings" here refers to "Windows 10 Settings App" and not the browser's
-onboarding-multistage-pin-default-help-text = Dette vil fastgøre { -brand-short-name } til proceslinjen og åbne indstillingerne
-onboarding-multistage-pin-default-primary-button-label = Gør { -brand-short-name } til min foretrukne browser
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. "more" should stay inside the span.
-onboarding-multistage-import-header = Importer dine adgangskoder, <br/>bogmærker, og <span data-l10n-name="zap">mere</span>
-onboarding-multistage-import-subtitle = Plejer du at bruge en anden browser? Det er nemt at flytte alt til { -brand-short-name }.
-onboarding-multistage-import-primary-button-label = Start import
-onboarding-multistage-import-secondary-button-label = Ikke nu
-# Info displayed in the footer of import settings screen during onboarding flow.
-# This supports welcome screen showing top sites imported from the user's default browser.
-onboarding-import-sites-disclaimer = De viste websteder blev fundet på denne enhed. { -brand-short-name } gemmer eller synkroniserer ikke data fra en anden browser, medmindre du vælger at importere dem.
 return-to-amo-add-theme-label = Tilføj temaet
 
 ## Multistage onboarding strings (about:welcome pages)
 
 # Aria-label to make the "steps" of multistage onboarding visible to screen readers.
 # Variables:
 #  $current (Int) - Number of the current page
 #  $total (Int) - Total number of pages
 onboarding-welcome-steps-indicator =
   .aria-label = Kom i gang: Side { $current } af { $total }
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. "look" should stay inside the span.
-onboarding-multistage-theme-header = Vælg et <span data-l10n-name="zap">udseende</span>
-onboarding-multistage-theme-subtitle = Gør { -brand-short-name } mere personlig med et tema.
-onboarding-multistage-theme-primary-button-label2 = Færdig
-onboarding-multistage-theme-secondary-button-label = Ikke nu
-# Automatic theme uses operating system color settings
-onboarding-multistage-theme-label-automatic = Automatisk
-onboarding-multistage-theme-label-light = Lyst
-onboarding-multistage-theme-label-dark = Mørkt
-# "Firefox Alpenglow" here is the name of the theme, and should be kept in English.
-onboarding-multistage-theme-label-alpenglow = Firefox Alpenglow
+
 # "Hero Text" displayed on left side of welcome screen.
 # The "Fire" in "Fire starts here" plays on the "Fire" in "Firefox".
 # It also signals the passion users bring to Firefox, how they use
 # Firefox to pursue those passions, as well as the boldness in their
 # choice to use Firefox over a larger competitor browser.
 # An alternative title for localization is: "It starts here".
 # This text can be formatted to span multiple lines as needed.
 mr1-welcome-screen-hero-text = Alt starter her
+
 # Caption for background image in about:welcome. "Soraya Osorio" is the name
 # of the person and shouldn't be translated.
 # In case your language needs to adapt the nouns to a gender, Soraya is a female name (she/her).
 # You can see the picture in about:welcome in Nightly 90.
 mr1-onboarding-welcome-image-caption = Soraya Osorio - møbeldesigner og Firefox-fan
+
 # This button will open system settings to turn on prefers-reduced-motion
 mr1-onboarding-reduce-motion-button-label = Slå animationer fra
 
 ## Title and primary button strings differ between platforms as they
 ## match the OS' application context menu item action where Windows uses "pin"
 ## and "taskbar" while macOS "keep" and "Dock" (proper noun).
 
 # Title used on welcome page when Firefox is not pinned
@@ -117,19 +77,21 @@ mr1-onboarding-pin-primary-button-label 
    *[other] Fastgør til proceslinjen
   }
 
 ## Multistage MR1 onboarding strings (about:welcome pages)
 
 # This string will be used on welcome page primary button label
 # when Firefox is both pinned and default
 mr1-onboarding-get-started-primary-button-label = Kom i gang
+
 mr1-onboarding-welcome-header = Velkommen til { -brand-short-name }
 mr1-onboarding-set-default-pin-primary-button-label = Gør { -brand-short-name } til min foretrukne browser
   .title = Sætter { -brand-short-name } som standard-browser og fastgør den til proceslinjen
+
 # This string will be used on welcome page primary button label
 # when Firefox is not default but already pinned
 mr1-onboarding-set-default-only-primary-button-label = Gør { -brand-short-name } til min standard-browser
 mr1-onboarding-set-default-secondary-button-label = Ikke nu
 mr1-onboarding-sign-in-button-label = Log ind
 
 ## Title, subtitle and primary button string used on set default onboarding screen
 ## when Firefox is not default browser
@@ -137,161 +99,141 @@ mr1-onboarding-sign-in-button-label = Lo
 mr1-onboarding-default-header = Gør { -brand-short-name } til din standard-browser
 mr1-onboarding-default-subtitle = Sæt hastighed, sikkerhed og privatlivsbeskyttelse på autopilot.
 mr1-onboarding-default-primary-button-label = Angiv som standard-browser
 
 ## Multistage MR1 onboarding strings (about:welcome pages)
 
 mr1-onboarding-import-header = Tag det hele med dig
 mr1-onboarding-import-subtitle = Importer dine adgangskoder, <br/>bogmærker med mere.
+
 # The primary import button label will depend on whether we can detect which browser was used to download Firefox.
 # Variables:
 #  $previous (Str) - Previous browser name, such as Edge, Chrome
 mr1-onboarding-import-primary-button-label-attribution = Importer fra { $previous }
+
 # This string will be used in cases where we can't detect the previous browser name.
 mr1-onboarding-import-primary-button-label-no-attribution = Importer fra tidligere browser
 mr1-onboarding-import-secondary-button-label = Ikke nu
+
 mr2-onboarding-colorway-header = Nye farver
 mr2-onboarding-colorway-subtitle = Dynamiske nye farvekombinationer. Findes kun i begrænset tid.
 mr2-onboarding-colorway-primary-button-label = Gem farvekombination
 mr2-onboarding-colorway-secondary-button-label = Ikke nu
 mr2-onboarding-colorway-label-soft = Blød
 mr2-onboarding-colorway-label-balanced = Balanceret
 # "Bold" is used in the sense of bravery or courage, not in the sense of
 # emphasized text.
 mr2-onboarding-colorway-label-bold = Dristig
+
 # Automatic theme uses operating system color settings
 mr2-onboarding-theme-label-auto = Automatisk
+
 # This string will be used for Default theme
 mr2-onboarding-theme-label-default = Standard
+
 mr1-onboarding-theme-header = Du bestemmer
 mr1-onboarding-theme-subtitle = Gør { -brand-short-name } mere personlig med et tema.
 mr1-onboarding-theme-primary-button-label = Gem tema
 mr1-onboarding-theme-secondary-button-label = Ikke nu
+
 # System theme uses operating system color settings
 mr1-onboarding-theme-label-system = Systemets tema
+
 mr1-onboarding-theme-label-light = Lyst
 mr1-onboarding-theme-label-dark = Mørkt
 # "Alpenglow" here is the name of the theme, and should be kept in English.
 mr1-onboarding-theme-label-alpenglow = Alpenglow
 
 ## Please make sure to split the content of the title attribute into lines whose
 ## width corresponds to about 40 Latin characters, to ensure that the tooltip
 ## doesn't become too long. Line breaks will be preserved when displaying the
 ## tooltip.
 
 
 ## Please make sure to split the content of the title attribute into lines whose
 ## width corresponds to about 40 Latin characters, to ensure that the tooltip
 ## doesn't become too long. Line breaks will be preserved when displaying the
 ## tooltip.
 
-# Tooltip displayed on hover of automatic theme
-onboarding-multistage-theme-tooltip-automatic-2 =
-  .title =
-    Arv dit operativsystems udseende på 
-    knapper, menuer og vinduer.
-# Input description for automatic theme
-onboarding-multistage-theme-description-automatic-2 =
-  .aria-description =
-    Arv dit operativsystems udseende på 
-    knapper, menuer og vinduer.
-# Tooltip displayed on hover of light theme
-onboarding-multistage-theme-tooltip-light-2 =
-  .title =
-    Brug et lyst tema til knapper, 
-    menuer og vinduer.
-# Input description for light theme
-onboarding-multistage-theme-description-light =
-  .aria-description =
-    Brug et lyst tema til knapper, 
-    menuer og vinduer.
-# Tooltip displayed on hover of dark theme
-onboarding-multistage-theme-tooltip-dark-2 =
-  .title =
-    Brug et mørkt tema til knapper, 
-    menuer og vinduer.
-# Input description for dark theme
-onboarding-multistage-theme-description-dark =
-  .aria-description =
-    Brug et mørkt tema til knapper, 
-    menuer og vinduer.
-# Tooltip displayed on hover of Alpenglow theme
-onboarding-multistage-theme-tooltip-alpenglow-2 =
-  .title =
-    Brug et farverigt tema til knapper, 
-    menuer og vinduer.
-# Input description for Alpenglow theme
-onboarding-multistage-theme-description-alpenglow =
-  .aria-description =
-    Brug et farverigt tema til knapper, 
-    menuer og vinduer.
-
 ## Multistage MR1 onboarding strings (MR1 about:welcome pages)
 
 # Tooltip displayed on hover of system theme
 mr1-onboarding-theme-tooltip-system =
   .title =
     Følg operativsystems tema
     til knapper, menuer og vinduer.
+
 # Input description for system theme
 mr1-onboarding-theme-description-system =
   .aria-description =
     Følg operativsystems tema
     til knapper, menuer og vinduer.
+
 # Tooltip displayed on hover of light theme
 mr1-onboarding-theme-tooltip-light =
   .title =
     Brug et lyst tema til knapper, 
     menuer og vinduer.
+
 # Input description for light theme
 mr1-onboarding-theme-description-light =
   .aria-description =
     Brug et lyst tema til knapper, 
     menuer og vinduer.
+
 # Tooltip displayed on hover of dark theme
 mr1-onboarding-theme-tooltip-dark =
   .title =
     Brug et mørkt tema til knapper, 
     menuer og vinduer.
+
 # Input description for dark theme
 mr1-onboarding-theme-description-dark =
   .aria-description =
     Brug et mørkt tema til knapper, 
     menuer og vinduer.
+
 # Tooltip displayed on hover of Alpenglow theme
 mr1-onboarding-theme-tooltip-alpenglow =
   .title =
     Brug et dynamisk og farverigt tema til knapper, 
     menuer og vinduer.
+
 # Input description for Alpenglow theme
 mr1-onboarding-theme-description-alpenglow =
   .aria-description =
     Brug et dynamisk og farverigt tema til knapper, 
     menuer og vinduer.
+
 # Tooltip displayed on hover of non-default colorway theme
 # variations e.g. soft, balanced, bold
 mr2-onboarding-theme-tooltip =
   .title = Brug denne farvekombination.
+
 # Selector description for non-default colorway theme
 # variations e.g. soft, balanced, bold
 mr2-onboarding-theme-description =
   .aria-description = Brug denne farvekombination.
+
 # Tooltip displayed on hover of colorway
 # Variables:
 #  $colorwayName (String) - Name of colorway
 mr2-onboarding-colorway-tooltip =
   .title = Udforsk { $colorwayName }-farvekombinationer.
+
 # Selector description for colorway
 # Variables:
 #  $colorwayName (String) - Name of colorway
 mr2-onboarding-colorway-label = Udforsk { $colorwayName }-farvekombinationer.
+
 # Tooltip displayed on hover of default themes
 mr2-onboarding-default-theme-tooltip =
   .title = Udforsk standard-temaer.
+
 # Selector description for default themes
 mr2-onboarding-default-theme-label = Udforsk standard-temaer.
 
 ## Strings for Thank You page
 
 mr2-onboarding-thank-you-header = Tak for at du valgte os
 mr2-onboarding-thank-you-text = { -brand-short-name } er en uafhængig browser støttet af en nonprofit-organisation. Sammen sørger vi for, at internettet er sikrere, sundere og respekterer folks privatliv.
 mr2-onboarding-start-browsing-button-label = Afslut rundvisningen
@@ -309,24 +251,21 @@ mr2-onboarding-start-browsing-button-lab
 ## Multistage live language reloading onboarding strings (about:welcome pages)
 ##
 ## The following language names are generated by the browser's Intl.DisplayNames API.
 ##
 ## Variables:
 ##  $negotiatedLanguage (String) - The name of the langpack's language, e.g. "Español (ES)"
 
 onboarding-live-language-header = Vælg dit sprog
-onboarding-live-language-subtitle = { -brand-short-name } bruger { $appLanguage }, dit system bruger { $systemLanguage }.
-onboarding-live-language-switch-button-label = Skift til { $negotiatedLanguage }
+
 onboarding-live-language-button-label-downloading = Henter sprogpakke til { $negotiatedLanguage }…
-onboarding-live-language-waiting-subtitle = Det ser ud til, at dit system og { -brand-short-name } ikke bruger samme sprog.
 onboarding-live-language-waiting-button = Henter tilgængelige sprog…
 onboarding-live-language-installing = Installerer sprogpakke til { $negotiatedLanguage }…
 onboarding-live-language-secondary-cancel-download = Annuller
-onboarding-live-language-not-now-button-label = Ikke nu
 onboarding-live-language-skip-button-label = Spring over
 
 ## Firefox 100 Thank You screens
 
 # "Hero Text" displayed on left side of welcome screen. This text can be
 # formatted to span multiple lines as needed. The <span data-l10n-name="zap">
 # </span> in this string allows a "zap" underline style to be automatically
 # added to the text inside it. "Yous" should stay inside the zap span, but
@@ -338,14 +277,15 @@ fx100-thank-you-hero-text =
   gange
   <span data-l10n-name="zap">tak</span>
 fx100-thank-you-subtitle = Det er vores version nummer 100! Tak for at du hjælper os med at skabe et bedre og sundere internet.
 fx100-thank-you-pin-primary-button-label =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Behold { -brand-short-name } i Dock
    *[other] Fastgør { -brand-short-name } til proceslinjen
   }
+
 fx100-upgrade-thanks-header = 100 gange tak
 # Message shown with a start-browsing button. Emphasis <em> should be for "you"
 # but "Thank" can be used instead if there's no "you" in the translation.
 fx100-upgrade-thank-you-body = Det er vores version nummer 100 af { -brand-short-name }. Tak for at <em>du</em> hjælper os med at skabe et bedre og sundere internet.
 # Message shown with either a pin-to-taskbar or set-default button.
 fx100-upgrade-thanks-keep-body = Det er vores version nummer 100! Tak for at du er en del af fællesskabet. Hav { -brand-short-name } indenfor rækkevide i de næste 100.
--- a/browser/browser/places.ftl
+++ b/browser/browser/places.ftl
@@ -18,28 +18,30 @@ places-open-all-in-tabs =
   .label = Åbn alle i faneblade
   .accesskey = a
 places-open-in-window =
   .label = Åbn i nyt vindue
   .accesskey = v
 places-open-in-private-window =
   .label = Åbn i nyt privat vindue
   .accesskey = p
+
 places-add-bookmark =
   .label = Tilføj bogmærke…
   .accesskey = b
 places-add-folder-contextmenu =
   .label = Tilføj mappe
   .accesskey = m
 places-add-folder =
   .label = Tilføj mappe
   .accesskey = m
 places-add-separator =
   .label = Tilføj separator
   .accesskey = e
+
 places-view =
   .label = Vis
   .accesskey = V
 places-by-date =
   .label = efter dato
   .accesskey = d
 places-by-site =
   .label = efter websted
@@ -48,169 +50,190 @@ places-by-most-visited =
   .label = efter mest besøgt
   .accesskey = m
 places-by-last-visited =
   .label = efter sidst besøgt
   .accesskey = s
 places-by-day-and-site =
   .label = efter dato og websted
   .accesskey = o
+
 places-history-search =
   .placeholder = Søg i historik
 places-history =
   .aria-label = Historik
 places-bookmarks-search =
   .placeholder = Søg i bogmærker
+
 places-delete-domain-data =
   .label = Glem alt om dette websted
   .accesskey = G
 places-sortby-name =
   .label = Sorter efter navn
   .accesskey = r
 # places-edit-bookmark and places-edit-generic will show one or the other and can have the same access key.
 places-edit-bookmark =
   .label = Rediger bogmærke
   .accesskey = R
 places-edit-generic =
   .label = Rediger
   .accesskey = R
-places-edit-folder =
-  .label = Omdøb mappe…
-  .accesskey = d
-places-remove-folder =
-  .label =
-    { $count ->
-      [1] Fjern mappe
-      *[other] Fjern mapper
-    }
-  .accesskey = F
 places-edit-folder2 =
   .label = Rediger mappe…
   .accesskey = d
 places-delete-folder =
   .label =
     { $count ->
       [1] Slet mappe
      *[other] Slet mapper
     }
   .accesskey = S
+
 # Managed bookmarks are created by an administrator and cannot be changed by the user.
 managed-bookmarks =
   .label = Administrerede bogmærker
 # This label is used when a managed bookmarks folder doesn't have a name.
 managed-bookmarks-subfolder =
   .label = Undermappe
+
 # This label is used for the "Other Bookmarks" folder that appears in the bookmarks toolbar.
 other-bookmarks-folder =
   .label = Andre bogmærker
-# Variables:
-# $count (number) - The number of elements being selected for removal.
-places-remove-bookmark =
-  .label =
-    { $count ->
-      [1] Fjern bogmærke
-      [one] Fjern bogmærke
-      *[other] Fjern bogmærker
-    }
-  .accesskey = j
+
 places-show-in-folder =
   .label = Vis i mappe
   .accesskey = m
+
 # Variables:
 # $count (number) - The number of elements being selected for removal.
 places-delete-bookmark =
   .label =
     { $count ->
       [1] Slet bogmærke
      *[other] Slet bogmærker
     }
   .accesskey = S
+
 places-manage-bookmarks =
   .label = Håndter bogmærker
   .accesskey = g
+
 places-forget-about-this-site-confirmation-title = Glemmer dette websted
+
 # Variables:
 # $hostOrBaseDomain (string) - The base domain (or host in case there is no base domain) for which data is being removed
 places-forget-about-this-site-confirmation-message = Denne handling fjerner alle data relateret til { $hostOrBaseDomain } herunder historik, adgangskoder, cookies, cachet indhold og indholdsspecifikke indstillinger. Er du sikker på, at du vil fortsætte?
+
 places-forget-about-this-site-forget = Glem
+
 places-library =
   .title = Arkiv
   .style = width:700px; height:500px;
+
 places-organize-button =
   .label = Organiser
   .tooltiptext = Hold styr på dine bogmærker
   .accesskey = O
+
 places-organize-button-mac =
   .label = Organiser
   .tooltiptext = Hold styr på dine bogmærker
+
 places-file-close =
   .label = Luk
   .accesskey = L
+
 places-cmd-close =
   .key = w
+
 places-view-button =
   .label = Visning
   .tooltiptext = Skift din visning
   .accesskey = V
+
 places-view-button-mac =
   .label = Visning
   .tooltiptext = Skift din visning
+
 places-view-menu-columns =
   .label = Vis kolonner
   .accesskey = k
+
 places-view-menu-sort =
   .label = Sorter
   .accesskey = S
+
 places-view-sort-unsorted =
   .label = Usorteret
   .accesskey = U
+
 places-view-sort-ascending =
   .label = Stigende sorteringsorden
   .accesskey = S
+
 places-view-sort-descending =
   .label = Faldende sorteringsorden
   .accesskey = F
+
 places-maintenance-button =
   .label = Funktioner
   .tooltiptext = Importer og sikkerhedskopier dine bogmærker
   .accesskey = u
+
 places-maintenance-button-mac =
   .label = Funktioner
   .tooltiptext = Importer og sikkerhedskopier dine bogmærker
+
 places-cmd-backup =
   .label = Sikkerhedskopier…
   .accesskey = S
+
 places-cmd-restore =
   .label = Gendan
   .accesskey = G
+
 places-cmd-restore-from-file =
   .label = Vælg fil…
   .accesskey = V
+
 places-import-bookmarks-from-html =
   .label = Importer bogmærker fra HTML…
   .accesskey = I
+
 places-export-bookmarks-to-html =
   .label = Eksporter bogmærker til HTML…
   .accesskey = E
+
 places-import-other-browser =
   .label = Importer data fra en anden browser…
   .accesskey = A
+
 places-view-sort-col-name =
   .label = Navn
+
 places-view-sort-col-tags =
   .label = Mærkater
+
 places-view-sort-col-url =
   .label = Adresse
+
 places-view-sort-col-most-recent-visit =
   .label = Seneste besøg
+
 places-view-sort-col-visit-count =
   .label = Besøg
+
 places-view-sort-col-date-added =
   .label = Tilføjet
+
 places-view-sort-col-last-modified =
   .label = Sidst ændret
+
 places-cmd-find-key =
   .key = f
+
 places-back-button =
   .tooltiptext = Gå tilbage
+
 places-forward-button =
   .tooltiptext = Gå frem
+
 places-details-pane-select-an-item-description = Vælg et element til visning og redigering af dets egenskaber
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -6,113 +6,200 @@
 ## The Enterprise Policies feature is aimed at system administrators
 ## who want to deploy these settings across several Firefox installations
 ## all at once. This is traditionally done through the Windows Group Policy
 ## feature, but the system also supports other forms of deployment.
 ## These are short descriptions for individual policies, to be displayed
 ## in the documentation section in about:policies.
 
 policy-3rdparty = Indstil politikker, som WebExtensions kan tilgå via chrome.storage.managed.
+
 policy-AllowedDomainsForApps = Angiv domæner, der har tilladelse til at tilgå Google Workspace.
+
 policy-AppAutoUpdate = Slå automatisk opdatering af programmet til eller fra.
+
 policy-AppUpdateURL = Indstil tilpasset URL for app-opdateringer
+
 policy-Authentication = Indstil integreret godkendelse for websteder, der understøtter det
+
 policy-AutoLaunchProtocolsFromOrigins = Angiv en liste med eksterne protokoller, der kan anvendes fra specificerede kilder uden at spørge brugeren.
+
 policy-BackgroundAppUpdate2 = Slå opdatering i baggrund til og fra.
+
 policy-BlockAboutAddons = Bloker adgang til fanebladet Tilføjelser (about:addons).
+
 policy-BlockAboutConfig = Bloker adgang til about:config.
+
 policy-BlockAboutProfiles = Bloker adgang til about:profiles.
+
 policy-BlockAboutSupport = Bloker adgang til about:support.
+
 policy-Bookmarks = Opret bogmærker i Bogmærkelinjen, i menuen Bogmærker eller en nærmere angivet mappe i dem.
+
 policy-CaptivePortal = Slå understøttelse af captive portal til eller fra.
+
 policy-CertificatesDescription = Tilføj certifikater eller brug indbyggede certifikater.
+
 policy-Cookies = Tillad eller nægt websteder at sætte cookies.
+
 policy-DisabledCiphers = Deaktiver ciphers.
+
 policy-DefaultDownloadDirectory = Indstil standard-mappe for hentede filer.
+
 policy-DisableAppUpdate = Deaktiver opdatering af browseren.
+
 policy-DisableBuiltinPDFViewer = Deaktiver PDF.js, den indbyggede PDF-viser i { -brand-short-name }.
+
 policy-DisableDefaultBrowserAgent = Tillad ikke at standard browser-agenten foretager handlinger. Fungerer kun på Windows; andre platforme har ikke agenten.
+
 policy-DisableDeveloperTools = Bloker adgang til Udviklerværktøj.
+
 policy-DisableFeedbackCommands = Deaktiver kommandoer til at indsende feedback fra menuen Hjælp (Indsend feedback og Anmeld vildledende websted).
+
 policy-DisableFirefoxAccounts = Deaktiver tjenester baseret på { -fxaccount-brand-name }, inklusive Sync.
+
 # Firefox Screenshots is the name of the feature, and should not be translated.
 policy-DisableFirefoxScreenshots = Deaktiver funktionen Firefox Screenshots
+
 policy-DisableFirefoxStudies = Deaktiver afvikling af { -brand-short-name }-undersøgelser.
+
 policy-DisableForgetButton = Bloker adgang til knappen Glem.
+
 policy-DisableFormHistory = Husk ikke formular- og søgehistorik.
+
 policy-DisablePrimaryPasswordCreation = En hovedadgangskode kan ikke oprettes, hvis værdien er sat til true.
+
 policy-DisablePasswordReveal = Tillad ikke adgangskoder at blive vist i gemte logins.
+
 policy-DisablePocket = Deaktiver funktionen at gemme websider til Pocket.
+
 policy-DisablePrivateBrowsing = Deaktiver privat browsing.
+
 policy-DisableProfileImport = Deaktiver menu-kommandoen til at importere data fra en anden browser.
+
 policy-DisableProfileRefresh = Deaktiver knappen Nulstil { -brand-short-name } på siden about:support.
+
 policy-DisableSafeMode = Deaktiver funktionen til at genstarte i fejlsikret tilstand. NB: Deaktivering af tasten Skift til at starte fejlsikret tilstand kan kun gennemføres i Windows via Gruppepolitik.
+
 policy-DisableSecurityBypass = Deaktiver brugerens mulighed for at omgå bestemte sikkerhedsadvarsler
+
 policy-DisableSetAsDesktopBackground = Deaktiver menu-kommandoen Brug som skrivebordsbaggrund
+
 policy-DisableSystemAddonUpdate = Deaktiver browserens mulighed for at installere og opdatere system-tilføjelser.
+
 policy-DisableTelemetry = Slå Telemetry fra.
+
 policy-DisplayBookmarksToolbar = Vis bogmærkelinjen som standard.
+
 policy-DisplayMenuBar = Vis menulinjen som standard.
+
 policy-DNSOverHTTPS = Opsæt DNS via HTTPS.
+
 policy-DontCheckDefaultBrowser = Deaktiver check om standard-browser ved opstart.
+
 policy-DownloadDirectory = Indstil og lås valg af mappe til filhentninger.
+
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EnableTrackingProtection = Slå Blokering af indhold til eller fra. Brugeren kan eventuelt forhindres i at ændre indstillingen.
+
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EncryptedMediaExtensions = Slå Encrypted Media Extensions til eller fra. Brugeren kan eventuelt forhindres i at ændre indstillingen.
+
 # A “locked” extension can’t be disabled or removed by the user. This policy
 # takes 3 keys (“Install”, ”Uninstall”, ”Locked”), you can either keep them in
 # English or translate them as verbs.
 policy-Extensions = Installer, afinstaller eller lås udvidelser. Valgmuligheden Installer tager URL’er eller stier som parametre. Valgmulighederne Afinstaller og Låst tager udvidelelses-ID som parameter.
+
 policy-ExtensionSettings = Håndter alle aspekter af udvidelses-installering.
+
 policy-ExtensionUpdate = Slå automatisk opdatering af udvidelser til eller fra.
+
 policy-FirefoxHome = Indstil Firefox' startside.
+
 policy-FlashPlugin = Tillad eller afvis brug af Flash-plugin.
+
 policy-Handlers = Indstil håndtering af standard-applikationer.
+
 policy-HardwareAcceleration = False slår hardware-acceleration fra.
+
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-Homepage = Indstil og lås eventuelt startsiden.
+
 policy-InstallAddonsPermission = Tillad bestemte websteder at installere tilføjelser.
+
 policy-LegacyProfiles = Deaktiver funktionen, der gennemtvinger at hver installation har en separat profil.
 
 ## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.
 
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled = Aktiver standard-indstilling for forældet SameSite-opførsel.
+
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList = Gå tilbage til forældet SameSite-opførsel for cookies på bestemte websteder.
 
 ##
 
 policy-LocalFileLinks = Tillad specifikke websteder at linke til lokale filer.
+
 policy-ManagedBookmarks = Indstiller en liste med bogmærker, der håndteres af en administrator, og som ikke kan ændres af brugeren.
+
 policy-ManualAppUpdateOnly = Tillad kun manuelle opdateringer, og giv ikke brugeren besked om opdateringer.
+
 policy-PrimaryPassword = Kræv eller forhindr brugen af en hovedadgangskode.
+
 policy-NetworkPrediction = Slå network prediction (DNS prefetching) til eller fra.
+
 policy-NewTabPage = Slå siden Nyt faneblad til eller fra.
+
 policy-NoDefaultBookmarks = Deaktiver oprettelse af standard-bogmærker, der følger med { -brand-short-name }, samt de smarte bogmærker (Mest besøgte, Seneste mærkater). NB: Denne politik virker kun, hvis den aktiveres før profilen anvendes første gang.
+
 policy-OfferToSaveLogins = Indstil om { -brand-short-name } skal tilbyde at huske gemte logins og adgangskoder. Vælg true, hvis { -brand-short-name } skal tilbyde at huske logins og adgangskoder, ellers vælg false.
+
 policy-OfferToSaveLoginsDefault = Vælg om { -brand-short-name } skal tilbyde at huske logins og adgangskoder. Vælg true, hvis { -brand-short-name } skal tilbyde at huske logins og adgangskoder, ellers vælg false.
+
 policy-OverrideFirstRunPage = Erstat siden, der vises ved første opstart. Lad politikken være tom, hvis siden ved første opstart skal deaktiveres.
+
 policy-OverridePostUpdatePage = Erstat siden Nyheder, der vises efter opdatering. Lad politikken være tom, hvis siden efter opdatering skal deaktiveres.
+
 policy-PasswordManagerEnabled = Tillad at brugeren kan gemme adgangskoder i Adgangskode-håndteringen.
+
 policy-PasswordManagerExceptions = Tillad ikke { -brand-short-name } at gemme adgangskoder for bestemte websteder.
+
 # PDF.js and PDF should not be translated
 policy-PDFjs = Deaktiver eller konfigurer PDF.js, den indbyggede PDF-læser i { -brand-short-name }.
+
 policy-Permissions2 = Indstil tilladelser for kamera, mikrofon, position, beskeder og automatisk afspilning.
+
 policy-PictureInPicture = Slå Billede-i-billede til eller fra.
+
 policy-PopupBlocking = Tillad bestemte websteder at vise pop op-vinduer som standard.
+
 policy-Preferences = Indstil og lås værdien for en undergruppe af indstillingerne.
+
 policy-PromptForDownloadLocation = Spørg hvor hentede filer skal gemmes.
+
 policy-Proxy = Opsæt proxy-indstillinger.
+
 policy-RequestedLocales = Vælg rækkefølgen af sprog, der skal anvendes i programmet.
+
 policy-SanitizeOnShutdown2 = Ryd browsing-data ved lukning.
+
 policy-SearchBar = Indstil standard-placering af søgefeltet. Brugeren kan stadig tilpasse feltet.
+
 policy-SearchEngines = Opsæt indstillinger for søgetjenester. Denne politik er kun tilgængelig for Extended Support Release (ESR).
+
 policy-SearchSuggestEnabled = Slå søgeforslag til eller fra.
+
 # For more information, see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/PKCS11/Module_Installation
 policy-SecurityDevices = Installer PKCS #11 moduler.
+
 policy-ShowHomeButton = Vis hjem-knappen på værktøjslinjen.
+
 policy-SSLVersionMax = Angiv den højeste SSL-version.
+
 policy-SSLVersionMin = Angiv den laveste SSL-version.
+
 policy-SupportMenu = Føj et tilpasset menupunkt til menuen Hjælp.
+
 policy-UserMessaging = Vis ikke bestemte beskeder til brugeren.
+
 # “format” refers to the format used for the value of this policy.
 policy-WebsiteFilter = Bloker websteder fra at blive besøgt. Se dokumentationen for detaljer om formatet.
+
 policy-Windows10SSO = Tillad Windows enkeltlogon for Microsoft-, arbejds- og skole-konti.
--- a/browser/browser/preferences/moreFromMozilla.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/moreFromMozilla.ftl
@@ -3,34 +3,36 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## These strings are used in the about:preferences moreFromMozilla page
 
 more-from-moz-title = Mere fra { -vendor-short-name }
 more-from-moz-category =
   .tooltiptext = Mere fra { -vendor-short-name }
+
 more-from-moz-subtitle = Se andre produkter fra { -vendor-short-name }, der arbejder for at understøtte et sundt internet.
+
 more-from-moz-firefox-mobile-title = { -brand-product-name } til mobilen
 more-from-moz-firefox-mobile-description = Mobil-browseren, der beskytter dit privatliv.
 more-from-moz-firefox-mobile-description-advanced = { -brand-product-name }-browserne til mobil arbejder på højtryk for at sikre dig en god oplevelse på internettet. Blandt andet blokerer de sporings-mekanismer og sætter en stopper for irriterende videoer, der starter automatisk.
+
 more-from-moz-mozilla-vpn-title = { -mozilla-vpn-brand-name }
 more-from-moz-mozilla-vpn-description = Opdag et nyt lag af anonym browsing og beskyttelse.
 more-from-moz-mozilla-vpn-description-advanced = { -mozilla-vpn-brand-name } giver dig et supplerende lag af anonym browsing og beskyttelse - sikkert og uden at spore din aktivitet (som visse andre VPN-tjenester gør).
+
 # This string is specific to the product Mozilla Rally which is US only.
 more-from-moz-mozilla-rally-title = { -rally-brand-name }
 # This string is specific to the product Mozilla Rally which is US only.
 more-from-moz-mozilla-rally-description = Sæt dine data i arbejde for et bedre internet for alle.
 # This string is specific to the product Mozilla Rally which is US only.
 more-from-moz-mozilla-rally-description-advanced = Donér dine data til undersøgelser, der arbejder på at skabe et mere og sikkert internet til glæde for almindelige mennesker - ikke store tech-virksomheder.
 # This string is specific to the product Mozilla Rally which is US only.
-more-from-moz-button-mozilla-rally =
-  .label = Deltag i { -rally-short-name }
-# This string is specific to the product Mozilla Rally which is US only.
 more-from-moz-button-mozilla-rally-2 = Deltag i { -rally-short-name }
+
 more-from-moz-qr-code-box-firefox-mobile-title = Hent med din mobil-enhed. Peg kameraet på QR-koden og tryk på linket, når det dukker op.
 more-from-moz-qr-code-box-firefox-mobile-button = Send en mail til din telefon i stedet.
-more-from-moz-button-mozilla-vpn =
-  .label = Få VPN
 more-from-moz-qr-code-firefox-mobile-img =
   .alt = QR-kode til at hente { -brand-product-name } til mobil
+
 more-from-moz-button-mozilla-vpn-2 = Få VPN
+
 more-from-moz-learn-more-link = Læs mere
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -3,59 +3,73 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 do-not-track-description = Send websteder signalet 'Spor mig ikke' ('Do not track') for at fortælle, at du ikke vil spores
 do-not-track-learn-more = Læs mere
 do-not-track-option-default-content-blocking-known =
   .label = Kun når { -brand-short-name } er indstillet til at blokere kendte sporings-teknologier
 do-not-track-option-always =
   .label = Altid
+
 settings-page-title = Indstillinger
+
 # This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
 # in order to make the entire placeholder string visible
 #
 # Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
 #
 # Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
 # is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
 # Do not translate.
 search-input-box2 =
   .style = width: 15.4em
   .placeholder = Find i indstillinger
+
 managed-notice = Din browser bliver forvaltet af din organisation.
+
 category-list =
   .aria-label = Kategorier
+
 pane-general-title = Generelt
 category-general =
   .tooltiptext = { pane-general-title }
+
 pane-home-title = Hjem
 category-home =
   .tooltiptext = { pane-home-title }
+
 pane-search-title = Søgning
 category-search =
   .tooltiptext = { pane-search-title }
+
 pane-privacy-title = Privatliv & sikkerhed
 category-privacy =
   .tooltiptext = { pane-privacy-title }
+
 pane-sync-title3 = Synkronisering
 category-sync3 =
   .tooltiptext = { pane-sync-title3 }
+
 pane-experimental-title = { -brand-short-name }-eksperimenter
 category-experimental =
   .tooltiptext = { -brand-short-name }-eksperimenter
 pane-experimental-subtitle = Fortsæt på eget ansvar
 pane-experimental-search-results-header = { -brand-short-name }-eksperimenter: Fortsæt på eget ansvar
 pane-experimental-description2 = Ændring af avancerede indstillinger for opsætning kan påvirke ydelse eller sikkerhed for { -brand-short-name }.
+
 pane-experimental-reset =
   .label = Gendan standarder
   .accesskey = G
+
 help-button-label = Hjælp til { -brand-short-name }
 addons-button-label = Udvidelser og temaer
+
 focus-search =
   .key = f
+
 close-button =
   .aria-label = Luk
 
 ## Browser Restart Dialog
 
 feature-enable-requires-restart = { -brand-short-name } skal genstarte for at aktivere denne funktionalitet. Vil du genstarte nu?
 feature-disable-requires-restart = { -brand-short-name } skal genstarte for at deaktivere denne funktionalitet. Vil du genstarte nu?
 should-restart-title = Genstart { -brand-short-name }
@@ -70,755 +84,909 @@ restart-later = Genstart senere
 ##
 ## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
 ##
 ## Variables:
 ##  $name (String): name of the extension
 
 # This string is shown to notify the user that the password manager setting
 # is being controlled by an extension
-extension-controlled-password-saving = En udvidelse, <img data-l10n-name="icon"/>{ $name }, kontrollerer denne indstilling.
-# This string is shown to notify the user that their notifications permission
-# is being controlled by an extension.
-extension-controlled-web-notifications = Udvidelsen <img data-l10n-name="icon"/> { $name } kontrollerer denne indstilling.
-# This string is shown to notify the user that Container Tabs
-# are being enabled by an extension.
-extension-controlled-privacy-containers = Udvidelsen <img data-l10n-name="icon"/> { $name } kræver, at kontekst-faneblade er slået til.
-# This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
-# preferences are being controlled by an extension.
-extension-controlled-websites-content-blocking-all-trackers = Udvidelsen <img data-l10n-name="icon"/> { $name } kontrollerer denne indstilling.
-# This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
-# are being controlled by an extension.
-extension-controlled-proxy-config = Udvidelsen <img data-l10n-name="icon"/> { $name } kontrollerer, hvordan { -brand-short-name } opretter forbindelse til internettet.
-# This string is shown to notify the user that the password manager setting
-# is being controlled by an extension
 extension-controlling-password-saving = <img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> kontrollerer denne indstilling.
+
 # This string is shown to notify the user that their notifications permission
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlling-web-notifications = <img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> kontrollerer denne indstilling.
+
 # This string is shown to notify the user that Container Tabs
 # are being enabled by an extension.
 extension-controlling-privacy-containers = <img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> kræver, at kontekst-faneblade er aktiveret.
+
 # This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
 # preferences are being controlled by an extension.
 extension-controlling-websites-content-blocking-all-trackers = <img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> kontrollerer denne indstilling.
+
 # This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
 # are being controlled by an extension.
 extension-controlling-proxy-config = <img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong> kontrollerer, hvordan { -brand-short-name } opretter forbindelse til internettet.
+
 # This string is shown after the user disables an extension to notify the user
 # how to enable an extension that they disabled.
 #
 # <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
 # <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
 extension-controlled-enable = Klik på Tilføjelser <img data-l10n-name="addons-icon"/> i menuen <img data-l10n-name="menu-icon"/> for at aktivere udvidelsen.
 
 ## Preferences UI Search Results
 
 search-results-header = Søgeresultater
+
 # `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
 search-results-empty-message2 = Beklager, der er ingen resultater for "<span data-l10n-name="query"></span>" i indstillingerne.
+
 search-results-help-link = Har du brug for hjælp? Besøg <a data-l10n-name="url">Hjælp til { -brand-short-name }</a>
 
 ## General Section
 
 startup-header = Opstart
+
 always-check-default =
   .label = Undersøg altid om { -brand-short-name } er min standardbrowser
   .accesskey = U
+
 is-default = { -brand-short-name } er sat som din standardbrowser
 is-not-default = { -brand-short-name } er ikke din standardbrowser
+
 set-as-my-default-browser =
   .label = Sæt som standard…
   .accesskey = D
-startup-restore-previous-session =
-  .label = Gendan forrige session
-  .accesskey = G
+
 startup-restore-windows-and-tabs =
   .label = Åbn tidligere vinduer og faneblade
   .accesskey = t
+
 startup-restore-warn-on-quit =
   .label = Advar mig, når jeg lukker browseren
+
 disable-extension =
   .label = Deaktiver udvidelse
+
 tabs-group-header = Faneblade
+
 ctrl-tab-recently-used-order =
   .label = Ctrl+Tabulator-tasten skifter mellem de senest anvendte faneblade
   .accesskey = T
+
 open-new-link-as-tabs =
   .label = Åbn links i faneblade fremfor i nye vinduer
   .accesskey = f
-warn-on-close-multiple-tabs =
-  .label = Advar mig, når jeg lukker flere faneblade
-  .accesskey = l
+
 confirm-on-close-multiple-tabs =
   .label = Bekræft, når jeg lukker flere faneblade
   .accesskey = B
+
 # This string is used for the confirm before quitting preference.
 # Variables:
 #  $quitKey (String) - the quit keyboard shortcut, and formatted
 #            in the same manner as it would appear,
 #            for example, in the File menu.
 confirm-on-quit-with-key =
   .label = Bekræft, inden jeg afslutter med { $quitKey }
   .accesskey = a
+
 warn-on-open-many-tabs =
   .label = Advar mig, hvis jeg åbner flere faneblade, som kan gøre { -brand-short-name } langsommere
   .accesskey = å
+
 switch-to-new-tabs =
   .label = Skift fokus til det nye faneblad, når jeg åbner et link, billede eller medie i det
   .accesskey = S
+
 show-tabs-in-taskbar =
   .label = Vis forhåndsvisning for faneblade på Windows Proceslinje
   .accesskey = W
+
 browser-containers-enabled =
   .label = Aktiver kontekst-faneblade
   .accesskey = A
+
 browser-containers-learn-more = Læs mere
+
 browser-containers-settings =
   .label = Indstillinger…
   .accesskey = n
+
 containers-disable-alert-title = Luk alle kontekst-faneblade?
 containers-disable-alert-desc =
   { $tabCount ->
     [one] Hvis du deaktiverer kontekst-faneblade vil { $tabCount } kontekst-faneblad blive lukket. Er du sikker på, at du vil deaktivere kontekst-faneblade?
    *[other] Hvis du deaktiverer kontekst-faneblade vil { $tabCount } kontekst-faneblade blive lukket. Er du sikker på, at du vil deaktivere kontekst-faneblade?
   }
+
 containers-disable-alert-ok-button =
   { $tabCount ->
     [one] Luk { $tabCount } kontekst-faneblad
    *[other] Luk { $tabCount } kontekst-faneblade
   }
 containers-disable-alert-cancel-button = Deaktiver ikke
+
 containers-remove-alert-title = Fjern denne kontekst?
+
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
 containers-remove-alert-msg =
   { $count ->
     [one] { $count } kontekst-faneblad vil blive lukket, hvis du sletter denne kontekst. Er du sikker på, at du vil fjerne denne kontekst?
    *[other] { $count } kontekst-faneblade vil blive lukket, hvis du sletter denne kontekst. Er du sikker på, at du vil fjerne denne kontekst?
   }
+
 containers-remove-ok-button = Fjern denne kontekst
 containers-remove-cancel-button = Fjern ikke denne kontekst
 
 ## General Section - Language & Appearance
 
 language-and-appearance-header = Sprog og udseende
-fonts-and-colors-header = Skrifttyper & farver
+
 preferences-web-appearance-header = Websteds-udseende
+
 preferences-web-appearance-description = Nogle websteder tilpasser deres farvetema efter dine præferencer. Vælg, hvilket farvetema, du ønsker at bruge til disse websteder.
+
 preferences-web-appearance-choice-browser = { -brand-short-name }-tema
 preferences-web-appearance-choice-system = Systemets tema
 preferences-web-appearance-choice-light = Lyst
 preferences-web-appearance-choice-dark = Mørkt
+
 preferences-web-appearance-choice-tooltip-browser =
   .title = Match tema-indstillingerne i { -brand-short-name } for websteders baggrund og indhold
 preferences-web-appearance-choice-tooltip-system =
   .title = Match dine systemindstillinger for websteders baggrund og indhold.
 preferences-web-appearance-choice-tooltip-light =
   .title = Brug lyst udseende for websteders baggrund og indhold.
 preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark =
   .title = Brug mørkt udseende for websteders baggrund og indhold.
+
 preferences-web-appearance-choice-input-browser =
   .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-browser.title }
+
 preferences-web-appearance-choice-input-system =
   .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-system.title }
+
 preferences-web-appearance-choice-input-light =
   .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-light.title }
+
 preferences-web-appearance-choice-input-dark =
   .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark.title }
+
 # This can appear when using windows HCM or "Override colors: always" without
 # system colors.
 preferences-web-appearance-override-warning = Dine farvevalg tilsidesætter webstedets udseende. <a data-l10n-name="colors-link">Håndter farver</a>
+
 # This message contains one link. It can be moved within the sentence as needed
 # to adapt to your language, but should not be changed.
 preferences-web-appearance-footer = Håndter { -brand-short-name }-temaer i <a data-l10n-name="themes-link">Udvidelser og temaer</a>
+
 preferences-colors-header = Farver
+
 preferences-colors-description = Tilsidesæt { -brand-short-name }' standardfarver for tekst, websteds-baggrunde og links.
+
 preferences-colors-manage-button =
   .label = Håndter farver…
   .accesskey = f
+
 preferences-fonts-header = Skrifttyper
+
 default-font = Standardskrifttype:
   .accesskey = k
 default-font-size = Størrelse:
   .accesskey = t
+
 advanced-fonts =
   .label = Avanceret…
   .accesskey = v
-colors-settings =
-  .label = Farver…
-  .accesskey = F
+
 # Zoom is a noun, and the message is used as header for a group of options
 preferences-zoom-header = Zoom
+
 preferences-default-zoom = Standard-zoom
   .accesskey = z
+
 preferences-default-zoom-value =
   .label = { $percentage }%
+
 preferences-zoom-text-only =
   .label = Zoom kun tekst
   .accesskey = t
+
 language-header = Sprog
+
 choose-language-description = Vælg dit foretrukne sprog at få vist sider i
+
 choose-button =
   .label = Vælg…
   .accesskey = æ
+
 choose-browser-language-description = Vælg det sprog, der skal bruges i brugerfladen i { -brand-short-name }
 manage-browser-languages-button =
   .label = Vælg alternativer…
   .accesskey = l
 confirm-browser-language-change-description = Genstart { -brand-short-name } for at anvende ændringerne
 confirm-browser-language-change-button = Genstart
+
 translate-web-pages =
   .label = Oversæt webindhold
   .accesskey = O
+
 fx-translate-web-pages = { -translations-brand-name }
+
 # The <img> element is replaced by the logo of the provider
 # used to provide machine translations for web pages.
 translate-attribution = Oversættelser af <img data-l10n-name="logo"/>
+
 translate-exceptions =
   .label = Undtagelser…
   .accesskey = n
+
 # Variables:
 #  $localeName (string) - Localized name of the locale to be used.
 use-system-locale =
   .label = Brug dit operativsystems indstillinger for "{ $localeName }" til at formatere datoer, klokkeslæt, tal og måleenheder.
+
 check-user-spelling =
   .label = Kontroller min stavning mens jeg taster
   .accesskey = K
 
 ## General Section - Files and Applications
 
 files-and-applications-title = Filer og programmer
+
 download-header = Filhentning
+
 download-save-to =
   .label = Gem filer i:
   .accesskey = m
+
 download-save-where = Gem filer i:
   .accesskey = m
+
 download-choose-folder =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Vælg…
      *[other] Gennemse…
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [macos] æ
      *[other] e
     }
+
 download-always-ask-where =
   .label = Spørg mig altid, hvor filer skal gemmes
   .accesskey = a
+
 applications-header = Programmer
+
 applications-description = Vælg, hvordan { -brand-short-name } håndterer hentede filer og eksterne programmer.
+
 applications-filter =
   .placeholder = Søg efter filtyper eller programmer
+
 applications-type-column =
   .label = Indholdstype
   .accesskey = I
+
 applications-action-column =
   .label = Handling
   .accesskey = H
+
 # Variables:
 #  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
 applications-file-ending = { $extension } fil
 applications-action-save =
   .label = Gem filen
+
 # Variables:
 #  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
 applications-use-app =
   .label = Brug { $app-name }
+
 # Variables:
 #  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
 applications-use-app-default =
   .label = Brug { $app-name } (standard)
+
 applications-use-os-default =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Brug standard-applikationen i macOS
       [windows] Brug standard-applikationen i Windows
      *[other] Brug systemets standard-applikation
     }
+
 applications-use-other =
   .label = Vælg en anden…
 applications-select-helper = Vælg hjælpeprogram
+
 applications-manage-app =
   .label = Programdetaljer…
 applications-always-ask =
   .label = Spørg altid
+
 # Variables:
 #  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
+
 # Variables:
 #  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-file-ending-with-type = { applications-file-ending } ({ $type })
+
 # Variables:
 #  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
 applications-use-plugin-in =
   .label = Brug { $plugin-name } (i { -brand-short-name })
 applications-open-inapp =
   .label = Åbn i { -brand-short-name }
 
 ## The strings in this group are used to populate
 ## selected label element based on the string from
 ## the selected menu item.
 
 applications-use-plugin-in-label =
   .value = { applications-use-plugin-in.label }
+
 applications-action-save-label =
   .value = { applications-action-save.label }
+
 applications-use-app-label =
   .value = { applications-use-app.label }
+
 applications-open-inapp-label =
   .value = { applications-open-inapp.label }
+
 applications-always-ask-label =
   .value = { applications-always-ask.label }
+
 applications-use-app-default-label =
   .value = { applications-use-app-default.label }
+
 applications-use-other-label =
   .value = { applications-use-other.label }
+
 applications-use-os-default-label =
   .value = { applications-use-os-default.label }
 
 ##
 
 applications-handle-new-file-types-description = Hvad skal { -brand-short-name } gøre med andre filer?
+
 applications-save-for-new-types =
   .label = Gem filer
   .accesskey = G
+
 applications-ask-before-handling =
   .label = Spørg om filer skal åbnes eller gemmes
   .accesskey = S
+
 drm-content-header = Indhold beskyttet af digital rettigheds-styring (DRM)
+
 play-drm-content =
   .label = Afspil DRM-kontrolleret indhold
   .accesskey = A
+
 play-drm-content-learn-more = Læs mere
+
 update-application-title = { -brand-short-name }-opdateringer
+
 update-application-description = Hold { -brand-short-name } opdateret for at få den bedste ydelse, stabilitet og sikkerhed.
+
 update-application-version = Version { $version }. <a data-l10n-name="learn-more">Nyheder</a>
+
 update-history =
   .label = Vis opdateringshistorik…
   .accesskey = V
+
 update-application-allow-description = { -brand-short-name } skal
+
 update-application-auto =
   .label = installere opdateringer automatisk (anbefalet)
   .accesskey = A
+
 update-application-check-choose =
   .label = søge efter opdateringer, men lad mig vælge, om de skal installeres
   .accesskey = S
+
 update-application-manual =
   .label = aldrig søge efter opdateringer (frarådes)
   .accesskey = N
+
 update-application-background-enabled =
   .label = Når { -brand-short-name } ikke kører
   .accesskey = N
+
 update-application-warning-cross-user-setting = Denne indstilling vil gælde alle Windows-konti og { -brand-short-name }-profiler, der anvender denne { -brand-short-name }-installation.
+
 update-application-use-service =
   .label = bruge en baggrundsservice til at installere opdateringer
   .accesskey = b
+
 update-application-suppress-prompts =
   .label = Vis færre meddelelser om opdatering
   .accesskey = o
+
 update-setting-write-failure-title2 = Fejl under lagring af indstillinger for opdatering
+
 # Variables:
 #  $path (String) - Path to the configuration file
 # The newlines between the main text and the line containing the path is
 # intentional so the path is easier to identify.
 update-setting-write-failure-message2 =
   { -brand-short-name } stødte på en fejl og gemte ikke denne ændring. Bemærk at det kræver tilladelse til at skrive til filen nedenfor, hvis du vil ændre indstillinger for opdatering. Du eller en systemadministrator kan måske løse problemet ved at give gruppen Users fuld kontrol over denne fil.
   
   Kunne ikke skrive til filen: { $path }
+
 update-in-progress-title = Opdatering…
+
 update-in-progress-message = Skal { -brand-short-name } fortsætte med denne opdatering?
+
 update-in-progress-ok-button = &Annuller
 # Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
 # method of closing the UI will not discard the update.
 update-in-progress-cancel-button = &Fortsæt
 
 ## General Section - Performance
 
 performance-title = Ydelse
+
 performance-use-recommended-settings-checkbox =
   .label = Brug de anbefalede indstillinger for ydelse
   .accesskey = a
+
 performance-use-recommended-settings-desc = Disse indstillinger er skræddersyede til din computers hardware og operativsystem
+
 performance-settings-learn-more = Læs mere
+
 performance-allow-hw-accel =
   .label = Brug hardware-acceleration hvor muligt
   .accesskey = g
+
 performance-limit-content-process-option = Begrænsning af indholds-processer
   .accesskey = i
+
 performance-limit-content-process-enabled-desc = Når du har mange faneblade åbne samtidig, kan brugen af flere indholdsprocesser forbedre ydelsen, men de vil til gengæld bruge mere hukommelse.
 performance-limit-content-process-blocked-desc = Det er kun muligt at ændre antallet af indholdsprocesser, når du bruger { -brand-short-name } med multiproces slået til. <a data-l10n-name="learn-more">Læs, hvordan du undersøger, om multiproces er slået til</a>
+
 # Variables:
 #  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
 performance-default-content-process-count =
   .label = { $num } (standard)
 
 ## General Section - Browsing
 
 browsing-title = Browsing
+
 browsing-use-autoscroll =
   .label = Anvend autoscrolling
   .accesskey = a
+
 browsing-use-smooth-scrolling =
   .label = Anvend blød scrolling
   .accesskey = b
+
 browsing-gtk-use-non-overlay-scrollbars =
   .label = Vis altid rullebjælker
   .accesskey = u
+
 browsing-use-onscreen-keyboard =
   .label = Vis et berørings-tastatur, når det er nødvendigt
   .accesskey = t
+
 browsing-use-cursor-navigation =
   .label = Brug altid markør og tastatur til at navigere på sider
   .accesskey = m
+
 browsing-search-on-start-typing =
   .label = Begynd søgning mens jeg taster
   .accesskey = s
+
 browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
   .label = Vis kontrol-knapper for Billede-i-billede
   .accesskey = v
+
 browsing-picture-in-picture-learn-more = Læs mere
+
 browsing-media-control =
   .label = Kontrollér medieindhold med tastatur, headset eller virtuelt interface
   .accesskey = v
+
 browsing-media-control-learn-more = Læs mere
+
 browsing-cfr-recommendations =
   .label = Anbefal udvidelser mens jeg browser
   .accesskey = u
 browsing-cfr-features =
   .label = Anbefal funktioner mens jeg browser
   .accesskey = f
+
 browsing-cfr-recommendations-learn-more = Læs mere
 
 ## General Section - Proxy
 
 network-settings-title = Forbindelsesindstillinger
+
 network-proxy-connection-description = Indstil hvordan { -brand-short-name } skal oprette forbindelse til internettet.
+
 network-proxy-connection-learn-more = Læs mere
+
 network-proxy-connection-settings =
   .label = Indstillinger…
   .accesskey = I
 
 ## Home Section
 
 home-new-windows-tabs-header = Nye vinduer og faneblade
+
 home-new-windows-tabs-description2 = Vælg hvad du vil se, når du åbner din startside, nye vinduer og nye faneblade
 
 ## Home Section - Home Page Customization
 
 home-homepage-mode-label = Startside og nye vinduer
+
 home-newtabs-mode-label = Nye faneblade
+
 home-restore-defaults =
   .label = Gendan standarder
   .accesskey = G
+
 # "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
 # while "Home" and "(Default)" can be localized.
 home-mode-choice-default =
   .label = Firefox-startside (standard)
+
 home-mode-choice-custom =
   .label = Tilpassede URL'er…
+
 home-mode-choice-blank =
   .label = Tom side
+
 home-homepage-custom-url =
   .placeholder = Indsæt en URL…
+
 # This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
 # your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
 # standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
 # be identical.
 use-current-pages =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Anvend nuværende side
      *[other] Anvend nuværende sider
     }
   .accesskey = n
+
 choose-bookmark =
   .label = Anvend bogmærke…
   .accesskey = b
 
 ## Home Section - Firefox Home Content Customization
 
 home-prefs-content-header = Indhold på Firefox' startside
 home-prefs-content-description = Vælg det indhold, du vil have vist på din startside i Firefox.
+
 home-prefs-search-header =
   .label = Søgning på internettet
-home-prefs-topsites-header =
-  .label = Mest besøgte websider
-home-prefs-topsites-description = Mest besøgte websider
-home-prefs-topsites-by-option-sponsored =
-  .label = Sponsorerede websteder
 home-prefs-shortcuts-header =
   .label = Genveje
 home-prefs-shortcuts-description = Gemte eller besøgte websteder
 home-prefs-shortcuts-by-option-sponsored =
   .label = Sponsorerede genveje
 
 ## Variables:
 ## $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".
 
 home-prefs-recommended-by-header =
   .label = Anbefalet af { $provider }
-home-prefs-recommended-by-description-update = Spændende indhold fra nettet, udvalgt af { $provider }
 home-prefs-recommended-by-description-new = Interessant indhold udvalgt af { $provider }, en del af { -brand-product-name }-familien
 
 ##
 
 home-prefs-recommended-by-learn-more = Sådan virker det
 home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
   .label = Sponsorerede historier
-home-prefs-highlights-header =
-  .label = Fremhævede
-home-prefs-highlights-description = Et afsnit med sider, du har gemt eller besøgt
+
 home-prefs-highlights-option-visited-pages =
   .label = Besøgte sider
 home-prefs-highlights-options-bookmarks =
   .label = Bogmærker
 home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
   .label = Seneste filhentninger
 home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
   .label = Sider gemt til { -pocket-brand-name }
+
 home-prefs-recent-activity-header =
   .label = Seneste aktivitet
 home-prefs-recent-activity-description = Et udvalg af seneste websteder og indhold
+
 # For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
 # Alternative translation options: "Small Note" or something that
 # expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
 # and non-essential but also not entirely trivial and useless.
 home-prefs-snippets-header =
   .label = Notitser
-home-prefs-snippets-description = Nyheder fra { -vendor-short-name } og { -brand-product-name }
+
 home-prefs-snippets-description-new = Tips og nyheder fra { -vendor-short-name } og { -brand-product-name }
+
 home-prefs-sections-rows-option =
   .label =
     { $num ->
       [one] { $num } række
      *[other] { $num } rækker
     }
 
 ## Search Section
 
 search-bar-header = Søgefelt
 search-bar-hidden =
   .label = Brug adressefeltet til søgning og navigation
 search-bar-shown =
   .label = Tilføj søgefeltet til værktøjslinjen
+
 search-engine-default-header = Standard-søgetjeneste
 search-engine-default-desc-2 = Dette er din standard-søgetjeneste i adressefeltet og søgefeltet. Du kan altid skifte den ud med en anden.
 search-engine-default-private-desc-2 = Vælg en anden søgetjeneste til brug i private vinduer.
 search-separate-default-engine =
   .label = Brug denne søgetjeneste i private vinduer.
   .accesskey = B
+
 search-suggestions-header = Søgeforslag
 search-suggestions-desc = Vælg hvordan søgeforslag fra søgetjenester skal vises.
+
 search-suggestions-option =
   .label = Vis søgeforslag
   .accesskey = s
+
 search-show-suggestions-url-bar-option =
   .label = Vis søgeforslag i adressefeltet
   .accesskey = a
+
 # This string describes what the user will observe when the system
 # prioritizes search suggestions over browsing history in the results
 # that extend down from the address bar. In the original English string,
 # "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
 # (appearing before).
 search-show-suggestions-above-history-option =
   .label = Vis søgeforslag før resultater fra min browserhistorik i adressefeltet
+
 search-show-suggestions-private-windows =
   .label = Vis søgeforslag i private vinduer
+
 suggestions-addressbar-settings-generic2 = Skift indstillinger for andre forslag i adressefeltet
+
 search-suggestions-cant-show = Søgeforslag vil ikke blive vist i adressefeltet, fordi du har sat { -brand-short-name } op til aldrig at gemme historik.
+
 search-one-click-header2 = Søge-genveje
+
 search-one-click-desc = Vælg de alternative søgetjenester, der vises under adressefeltet og søgefeltet, når du begynder at indtaste en søgeterm.
+
 search-choose-engine-column =
   .label = Søgetjeneste
 search-choose-keyword-column =
   .label = Genvej
+
 search-restore-default =
   .label = Gendan standard-søgetjenester
   .accesskey = g
+
 search-remove-engine =
   .label = Fjern
   .accesskey = f
 search-add-engine =
   .label = Tilføj
   .accesskey = T
+
 search-find-more-link = Find flere søgetjenester
+
 # This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
 # ('Duplicate' is an adjective)
 search-keyword-warning-title = Genvej findes allerede
 # Variables:
 #  $name (String) - Name of a search engine.
 search-keyword-warning-engine = Du har valgt en genvej som allerede bruges af "{ $name }". Vælg venligst en anden.
 search-keyword-warning-bookmark = Du har valgt en genvej som bruges af et bogmærke. Vælg venligst en anden.
 
 ## Containers Section
 
 containers-back-button2 =
   .aria-label = Tilbage til indstillinger
 containers-header = Kontekst-faneblade
 containers-add-button =
   .label = Tilføj ny kontekst
   .accesskey = T
+
 containers-new-tab-check =
   .label = Vælg en kontekst for hvert nyt faneblad
   .accesskey = V
+
 containers-settings-button =
   .label = Indstillinger
 containers-remove-button =
   .label = Fjern
 
 ## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
 ## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").
 
 sync-signedout-caption = Tag dit net med dig
 sync-signedout-description2 = Synkroniser din historik, dine bogmærker, faneblade, adgangskoder, tilføjelser og indstillinger på tværs af dine enheder.
+
 sync-signedout-account-signin3 =
   .label = Log ind for at synkronisere…
   .accesskey = L
+
 # This message contains two links and two icon images.
 #  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
 #  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
 #  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
 #  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
 #
 # They can be moved within the sentence as needed to adapt
 # to your language, but should not be changed or translated.
 sync-mobile-promo = Hent Firefox til <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> eller <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> for at synkronisere med din mobil-enhed
 
 ## Firefox Account - Signed in
 
 sync-profile-picture =
   .tooltiptext = Skift profilbillede
+
 sync-sign-out =
   .label = Log ud…
   .accesskey = u
+
 sync-manage-account = Håndter konto
   .accesskey = H
+
 sync-signedin-unverified = { $email } er ikke blevet bekræftet.
 sync-signedin-login-failure = Log ind for at synkronisere { $email }
+
 sync-resend-verification =
   .label = Send verifikation igen
   .accesskey = d
+
 sync-remove-account =
   .label = Fjern konto
   .accesskey = F
+
 sync-sign-in =
   .label = Log ind
   .accesskey = L
 
 ## Sync section - enabling or disabling sync.
 
 prefs-syncing-on = Synkronisering: TIL
+
 prefs-syncing-off = Synkronisering: FRA
+
 prefs-sync-turn-on-syncing =
   .label = Slå synkronisering til…
   .accesskey = S
+
 prefs-sync-offer-setup-label2 = Synkroniser din historik, dine bogmærker, faneblade, adgangskoder, tilføjelser og indstillinger på tværs af dine enheder.
+
 prefs-sync-now =
   .labelnotsyncing = Synkroniser nu
   .accesskeynotsyncing = n
   .labelsyncing = Synkroniserer…
 
 ## The list of things currently syncing.
 
 sync-currently-syncing-heading = Du synkroniserer i øjeblikket:
+
 sync-currently-syncing-bookmarks = Bogmærker
 sync-currently-syncing-history = Historik
 sync-currently-syncing-tabs = Åbne faneblade
 sync-currently-syncing-logins-passwords = Logins og adgangskoder
 sync-currently-syncing-addresses = Adresser
 sync-currently-syncing-creditcards = Betalingskort
 sync-currently-syncing-addons = Tilføjelser
 sync-currently-syncing-settings = Indstillinger
+
 sync-change-options =
   .label = Skift…
   .accesskey = S
 
 ## The "Choose what to sync" dialog.
 
 sync-choose-what-to-sync-dialog =
   .title = Vælg hvad der skal synkroniseres
   .style = width: 36em; min-height: 35em;
   .buttonlabelaccept = Gem ændringer
   .buttonaccesskeyaccept = G
   .buttonlabelextra2 = Afbryd…
   .buttonaccesskeyextra2 = A
+
 sync-engine-bookmarks =
   .label = Bogmærker
   .accesskey = B
+
 sync-engine-history =
   .label = Historik
   .accesskey = H
+
 sync-engine-tabs =
   .label = Åbne faneblade
   .tooltiptext = En liste over åbne faneblade på alle synkroniserede enheder
   .accesskey = f
+
 sync-engine-logins-passwords =
   .label = Logins og adgangskoder
   .tooltiptext = Gemte brugernavne og adgangskoder
   .accesskey = L
+
 sync-engine-addresses =
   .label = Adresser
   .tooltiptext = Gemte postadresser (kun til computer)
   .accesskey = A
+
 sync-engine-creditcards =
   .label = Betalingskort
   .tooltiptext = Navne, numre og udløbsdatoer (kun til computer)
   .accesskey = e
+
 sync-engine-addons =
   .label = Tilføjelser
   .tooltiptext = Tilføjelser og temaer til Firefox til computer
   .accesskey = T
+
 sync-engine-settings =
   .label = Indstillinger
   .tooltiptext = Generelle indstillinger, samt indstillinger for privatliv og sikkerhed, som du har ændret
   .accesskey = I
 
 ## The device name controls.
 
 sync-device-name-header = Enhedens navn
+
 sync-device-name-change =
   .label = Skift navn for enheden…
   .accesskey = k
+
 sync-device-name-cancel =
   .label = Annuller
   .accesskey = n
+
 sync-device-name-save =
   .label = Gem
   .accesskey = G
+
 sync-connect-another-device = Opret forbindelse til en ny enhed
 
 ## Privacy Section
 
 privacy-header = Beskyttelse af privatliv
 
 ## Privacy Section - Logins and Passwords
 
 # The search keyword isn't shown to users but is used to find relevant settings in about:preferences.
 pane-privacy-logins-and-passwords-header = Logins og adgangskoder
   .searchkeywords = { -lockwise-brand-short-name }
+
 # Checkbox to control whether UI is shown to users to save or fill logins/passwords.
 forms-ask-to-save-logins =
   .label = Spørg om at gemme logins og adgangskoder til websteder
   .accesskey = l
 forms-exceptions =
   .label = Undtagelser…
   .accesskey = U
 forms-generate-passwords =
   .label = Hjælp med at lave stærke adgangskoder
   .accesskey = s
 forms-breach-alerts =
   .label = Vis advarsler om adgangskoder for hackede websteder
   .accesskey = a
 forms-breach-alerts-learn-more-link = Læs mere
+
 # Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
 forms-fill-logins-and-passwords =
   .label = Autofyld logins og adgangskoder
   .accesskey = i
 forms-saved-logins =
   .label = Gemte logins…
   .accesskey = G
 forms-primary-pw-use =
@@ -833,132 +1001,149 @@ forms-master-pw-change =
   .accesskey = h
 forms-primary-pw-change =
   .label = Skift hovedadgangskode…
   .accesskey = h
 # Leave this message empty if the translation for "Primary Password" matches
 # "Master Password" in your language. If you're editing the FTL file directly,
 # use { "" } as the value.
 forms-primary-pw-former-name = { "" }
+
 forms-primary-pw-fips-title = Du er i øjeblikket i FIPS-tilstand. FIPS kræver, at du bruger en hovedadgangskode.
 forms-master-pw-fips-desc = Ændring af adgangskode mislykkedes
 forms-windows-sso =
   .label = Tillad Windows enkeltlogon for Microsoft-, arbejds- og skole-konti
 forms-windows-sso-learn-more-link = Læs mere
 forms-windows-sso-desc = Håndter konti i dine enhedsindstillinger
 
 ## OS Authentication dialog
 
 # This message can be seen by trying to add a Primary Password.
 primary-password-os-auth-dialog-message-win = For at oprette en hovedadgangskode skal du indtaste dine login-oplysninger til Windows. Dette hjælper dig med at holde dine konti sikre.
+
 # This message can be seen by trying to add a Primary Password.
 # The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
 # and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 # notes are only valid for English. Please test in your locale.
 primary-password-os-auth-dialog-message-macosx = oprette en hovedadgangskode
 master-password-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }
 
 ## Privacy Section - History
 
 history-header = Historik
+
 # This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
 # (Remember history, etc.).
 # In English it visually creates a full sentence, e.g.
 # "Firefox will" + "Remember history".
 #
 # If this doesn't work for your language, you can translate this message:
 #  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
 #   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
 #  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
 history-remember-label = { -brand-short-name } vil:
   .accesskey = i
+
 history-remember-option-all =
   .label = Gemme historik
 history-remember-option-never =
   .label = Aldrig gemme historik
 history-remember-option-custom =
   .label = Bruge tilpassede indstillinger for historik
+
 history-remember-description = { -brand-short-name } vil huske din historik, dine filhentninger samt søgninger og data, du har indtastet i formularer.
 history-dontremember-description = { -brand-short-name } vil bruge de samme indstillinger som privat browsing, og vil ikke gemme nogen historik, mens du surfer på nettet.
+
 history-private-browsing-permanent =
   .label = Brug altid privat browsing-tilstand
   .accesskey = P
+
 history-remember-browser-option =
   .label = Husk min browser- og filhentningshistorik
   .accesskey = b
+
 history-remember-search-option =
   .label = Husk formular- og søgehistorik
   .accesskey = f
+
 history-clear-on-close-option =
   .label = Ryd historik når { -brand-short-name } lukkes
   .accesskey = R
+
 history-clear-on-close-settings =
   .label = Indstillinger…
   .accesskey = I
+
 history-clear-button =
   .label = Ryd historik…
   .accesskey = h
 
 ## Privacy Section - Site Data
 
 sitedata-header = Cookies og websteds-data
+
 sitedata-total-size-calculating = Udregner størrelse på cache og websteds-data…
+
 # Variables:
 #  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
 #  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
 sitedata-total-size = Dine gemte cookies, websteds-data og cache bruger lige nu { $value } { $unit } diskplads.
+
 sitedata-learn-more = Læs mere
+
 sitedata-delete-on-close =
   .label = Slet cookies og websteds-data, når { -brand-short-name } lukkes
   .accesskey = l
+
 sitedata-delete-on-close-private-browsing = I permanent privat browsing-tilstand bliver cookies og webstedsdata altid slettet, når { -brand-short-name } afsluttes.
+
 sitedata-allow-cookies-option =
   .label = Accepter cookies og websteds-data
   .accesskey = A
+
 sitedata-disallow-cookies-option =
   .label = Bloker cookies og websteds-data
   .accesskey = B
+
 # This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
 # The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
 sitedata-block-desc = Type blokeret
   .accesskey = T
+
 sitedata-option-block-cross-site-trackers =
   .label = Sporings-teknologier på tværs af websteder
-sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers =
-  .label = Sporings-teknologier på tværs af websteder og sociale medier
-sitedata-option-block-cross-site-tracking-cookies-including-social-media =
-  .label = Sporings-cookies på tværs af websteder — herunder cookies fra sociale medier
-sitedata-option-block-cross-site-cookies-including-social-media =
-  .label = Cookies på tværs af websteder — herunder cookies fra sociale medier
-sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers-plus-isolate =
-  .label = Sporings-teknologier på tværs af websteder og sociale medier, isolering af resterende cookies.
 sitedata-option-block-cross-site-tracking-cookies =
   .label = Sporings-cookies på tværs af websteder
 sitedata-option-block-cross-site-cookies =
   .label = Sporings-cookies på tværs af websteder, og isolér andre cookies på tværs af websteder
 sitedata-option-block-unvisited =
   .label = Cookies fra ikke-besøgte websteder
 sitedata-option-block-all-third-party =
   .label = Alle tredjeparts-cookies (kan forhindre websteder i at fungere)
 sitedata-option-block-all =
   .label = Alle cookies (vil forhindre websteder i at fungere)
+
 sitedata-clear =
   .label = Ryd data…
   .accesskey = R
+
 sitedata-settings =
   .label = Håndter data…
   .accesskey = H
+
 sitedata-cookies-exceptions =
   .label = Håndter undtagelser…
   .accesskey = u
 
 ## Privacy Section - Address Bar
 
 addressbar-header = Adressefelt
+
 addressbar-suggest = Når jeg bruger adressefeltet ønsker jeg forslag fra
+
 addressbar-locbar-history-option =
   .label = Historik
   .accesskey = H
 addressbar-locbar-bookmarks-option =
   .label = Bogmærker
   .accesskey = k
 addressbar-locbar-openpage-option =
   .label = Åbne faneblade
@@ -968,23 +1153,27 @@ addressbar-locbar-shortcuts-option =
   .label = Genveje
   .accesskey = G
 addressbar-locbar-topsites-option =
   .label = Mest besøgte websider
   .accesskey = M
 addressbar-locbar-engines-option =
   .label = Søgetjenester
   .accesskey = S
+
 addressbar-suggestions-settings = Skift indstillinger for søgeforslag
 
 ## Privacy Section - Content Blocking
 
 content-blocking-enhanced-tracking-protection = Udvidet beskyttelse mod sporing
+
 content-blocking-section-top-level-description = Sporings-teknologier følger dig rundt på nettet for at indsamle information om dine vaner og interesser. { -brand-short-name } blokerer mange af disse sporings-teknologier og andre ondsindede scripts.
+
 content-blocking-learn-more = Læs mere
+
 content-blocking-fpi-incompatibility-warning = Du bruger First Party Isolation (FPI), som tilsidesætter nogle af indstillingerne for cookies i { -brand-short-name }.
 
 ## These strings are used to define the different levels of
 ## Enhanced Tracking Protection.
 
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
 enhanced-tracking-protection-setting-standard =
   .label = Standard
@@ -997,201 +1186,242 @@ enhanced-tracking-protection-setting-cus
   .accesskey = T
 
 ##
 
 content-blocking-etp-standard-desc = Balanceret mellem beskyttelse og ydelse. Sider indlæses som normalt.
 content-blocking-etp-strict-desc = Bedre beskyttelse, men kan forhindre nogle websteder i at fungere.
 content-blocking-etp-custom-desc = Vælg selv, hvilke sporings-teknologier og scripts der skal blokeres.
 content-blocking-etp-blocking-desc = { -brand-short-name } blokerer følgende:
+
 content-blocking-private-windows = Sporings-indhold i private vinduer.
 content-blocking-cross-site-cookies-in-all-windows = Cookies på tværs af websteder i alle vinduer (herunder sporingscookies)
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Sporings-cookies på tværs af websteder
 content-blocking-all-cross-site-cookies-private-windows = Cookies på tværs af websteder i private vinduer
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies-plus-isolate = Sporings-cookies på tværs af websteder, isolering af resterende cookies.
 content-blocking-social-media-trackers = Sporing via sociale medier
 content-blocking-all-cookies = Alle cookies
 content-blocking-unvisited-cookies = Cookies fra ikke-besøgte websteder
 content-blocking-all-windows-tracking-content = Sporings-indhold i alle vinduer
 content-blocking-all-third-party-cookies = Alle tredjeparts-cookies
 content-blocking-cryptominers = Cryptominers
 content-blocking-fingerprinters = Fingerprinters
+
 # "Test pilot" is used as a verb. Possible alternatives:
 # "Be the first to try", "Join an early experiment".
 content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-checkbox =
   .label = Vær blandt de første til at teste vores hidtil stærkeste privatlivs-beskyttelse
   .accesskey = V
+
 # "Contains" here means "isolates", "limits".
 content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-description = Komplet Cookiebeskyttelse begrænser cookies til det websted, du befinder dig på. Så kan sporingsmekanismer ikke følge dig på tværs af websteder.
 content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-learn-more = Læs mere
+
 content-blocking-warning-title = Vigtigt!
-content-blocking-and-isolating-etp-warning-description = Nogle websteders funktionalitet kan blive påvirket, når du blokerer sporings-teknologier og isolerer cookies. Genindlæs side med sporings-teknologier for at indlæse alt indhold.
 content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2 = Denne indstilling kan medføre, at nogle websteder ikke viser indhold eller ikke fungerer som de skal. Hvis et websted ikke ser ud til at fungere korrekt, så prøv at slå beskyttelse mod sporing fra for webstedet for at indlæse alt indhold.
 content-blocking-warning-learn-how = Læs hvordan
+
 content-blocking-reload-description = Du skal genindlæse dine faneblade, før ændringerne slår igennem.
 content-blocking-reload-tabs-button =
   .label = Genindlæs alle faneblade
   .accesskey = G
+
 content-blocking-tracking-content-label =
   .label = Sporings-indhold
   .accesskey = i
 content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
   .label = I alle vinduer
   .accesskey = a
 content-blocking-option-private =
   .label = Kun i private vinduer
   .accesskey = p
 content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Skift blokeringsliste
+
 content-blocking-cookies-label =
   .label = Cookies
   .accesskey = C
+
 content-blocking-expand-section =
   .tooltiptext = Mere information
+
 # Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
 content-blocking-cryptominers-label =
   .label = Cryptominers
   .accesskey = y
+
 # Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
 # that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
 content-blocking-fingerprinters-label =
   .label = Fingerprinters
   .accesskey = F
 
 ## Privacy Section - Tracking
 
 tracking-manage-exceptions =
   .label = Håndter undtagelser…
   .accesskey = u
 
 ## Privacy Section - Permissions
 
 permissions-header = Tilladelser
+
 permissions-location = Position
 permissions-location-settings =
   .label = Indstillinger…
   .accesskey = I
+
 permissions-xr = Virtual reality
 permissions-xr-settings =
   .label = Indstillinger…
   .accesskey = I
+
 permissions-camera = Kamera
 permissions-camera-settings =
   .label = Indstillinger…
   .accesskey = I
+
 permissions-microphone = Mikrofon
 permissions-microphone-settings =
   .label = Indstillinger…
   .accesskey = I
+
 permissions-notification = Beskeder
 permissions-notification-settings =
   .label = Indstillinger…
   .accesskey = I
 permissions-notification-link = Læs mere
+
 permissions-notification-pause =
   .label = Sæt beskeder på pause, indtil { -brand-short-name } starter igen
   .accesskey = b
+
 permissions-autoplay = Automatisk afspilning
+
 permissions-autoplay-settings =
   .label = Indstillinger…
   .accesskey = I
+
 permissions-block-popups =
   .label = Bloker pop op-vinduer
   .accesskey = B
-permissions-block-popups-exceptions =
-  .label = Undtagelser…
-  .accesskey = U
+
 # "popup" is a misspelling that is more popular than the correct spelling of
 # "pop-up" so it's included as a search keyword, not displayed in the UI.
 permissions-block-popups-exceptions-button =
   .label = Undtagelser
   .accesskey = U
   .searchkeywords = Pop op-vinduer
+
 permissions-addon-install-warning =
   .label = Advar mig når websteder forsøger at installere tilføjelser
   .accesskey = A
+
 permissions-addon-exceptions =
   .label = Undtagelser…
   .accesskey = t
 
 ## Privacy Section - Data Collection
 
 collection-header = Indsamling og brug af data i { -brand-short-name }
+
 collection-description = Vi stræber efter at give dig mulighed for selv at vælge og indsamler kun, hvad vi har brug for til at forbedre { -brand-short-name } for alle. Vi spørger altid om din tilladelse, før vi modtager personlig information.
 collection-privacy-notice = Privatlivspolitik
+
 collection-health-report-telemetry-disabled = Du tillader ikke længere, at { -vendor-short-name } indsamler teknisk data og data om brug. Alle tidligere data vil blive slettet indenfor 30 dage.
 collection-health-report-telemetry-disabled-link = Læs mere
+
 collection-health-report =
   .label = Tillad at { -brand-short-name } indsender tekniske data og data om brug til { -vendor-short-name }
   .accesskey = d
 collection-health-report-link = Læs mere
+
 collection-studies =
   .label = Tillad at { -brand-short-name } installerer og afvikler undersøgelser
 collection-studies-link = Vis { -brand-short-name }-undersøgelser
+
 addon-recommendations =
   .label = Tillad at { -brand-short-name } anbefaler udvidelser specielt udvalgt til dig
 addon-recommendations-link = Læs mere
+
 # This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
 # or builds with no Telemetry support available.
 collection-health-report-disabled = Data-rapportering er deaktiveret for denne build-konfiguration
+
 collection-backlogged-crash-reports-with-link = Tillad at { -brand-short-name } sender ophobede fejlrapporter på dine vegne <a data-l10n-name="crash-reports-link">Læs mere</a>
   .accesskey = o
 
 ## Privacy Section - Security
 ##
 ## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
 ## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage
 
 security-header = Sikkerhed
+
 security-browsing-protection = Beskyttelse mod vildledende indhold og farlig software
+
 security-enable-safe-browsing =
   .label = Bloker farlige og vildledende websteder
   .accesskey = B
 security-enable-safe-browsing-link = Læs mere
+
 security-block-downloads =
   .label = Bloker hentning af farlige filer
   .accesskey = o
+
 security-block-uncommon-software =
   .label = Advar mig om uønsket og usædvanlig software
   .accesskey = d
 
 ## Privacy Section - Certificates
 
 certs-header = Certifikater
+
 certs-enable-ocsp =
   .label = Send forespørgsel til OCSP responder-servere for at bekræfte certifikaters aktuelle gyldighed
   .accesskey = O
+
 certs-view =
   .label = Vis certificater…
   .accesskey = c
+
 certs-devices =
   .label = Sikkerhedsmoduler…
   .accesskey = S
+
 space-alert-over-5gb-settings-button =
   .label = Åbn indstillinger
   .accesskey = b
+
 space-alert-over-5gb-message2 =
   <strong>{ -brand-short-name } er ved at løbe tør for diskplads</strong> 
   Indhold på websteder vises måske ikke korrekt. Du kan slette gemte data i Indstillinger > Privatliv & sikkerhed > Cookies og websteds-data
+
 space-alert-under-5gb-message2 =
   <strong>{ -brand-short-name } er ved at løbe tør for diskplads</strong> 
   Indhold på websteder vises måske ikke korrekt. Klik på "Læs mere" for at optimere dit diskforbrug og få en bedre browsing-oplevelse.
 
 ## Privacy Section - HTTPS-Only
 
 httpsonly-header = Tilstanden Kun-HTTPS
+
 httpsonly-description = HTTPS sørger for en sikker, krypteret forbindelse mellem { -brand-short-name } og de websteder, du besøger. De fleste websteder understøtter HTTPS, og hvis kun-HTTPS er slået til, så opgraderer { -brand-short-name } alle forbindelser til HTTPS.
+
 httpsonly-learn-more = Læs mere
+
 httpsonly-radio-enabled =
   .label = Slå kun-HTTPS til for alle vinduer
+
 httpsonly-radio-enabled-pbm =
   .label = Slå udelukkende kun-HTTPS til for private vinduer
+
 httpsonly-radio-disabled =
   .label = Slå ikke kun-HTTPS til
 
 ## The following strings are used in the Download section of settings
 
 desktop-folder-name = Skrivebord
 downloads-folder-name = Hentede filer
 choose-download-folder-title = Gem filer i
+
 # Variables:
 #  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
 save-files-to-cloud-storage =
   .label = Gem filer i { $service-name }
--- a/browser/browser/profile/default-bookmarks.ftl
+++ b/browser/browser/profile/default-bookmarks.ftl
@@ -4,36 +4,50 @@
 
 
 # This file intentionally uses hard-coded brand names instead of Fluent terms.
 # This approach minimizes issues across multiple release channels and rebranded
 # versions.
 
 default-bookmarks-title = Bogmærker
 default-bookmarks-heading = Bogmærker
+
 default-bookmarks-toolbarfolder = Bogmærkelinjen
 default-bookmarks-toolbarfolder-description = Tilføj bogmærker til denne mappe for at se dem i Bogmærkelinjen
+
 # link title for https://www.mozilla.org/firefox/central/
 default-bookmarks-getting-started = Kom i gang
+
 # Firefox links folder name
 default-bookmarks-firefox-heading = Mozilla Firefox
+
 # link title for https://www.mozilla.org/firefox/help/
 default-bookmarks-firefox-get-help = Få hjælp
+
 # link title for https://www.mozilla.org/firefox/customize/
 default-bookmarks-firefox-customize = Tilpas Firefox
+
 # link title for https://www.mozilla.org/contribute/
 default-bookmarks-firefox-community = Bliv involveret
+
 # link title for https://www.mozilla.org/about/
 default-bookmarks-firefox-about = Om os
+
 # Firefox Nightly links folder name
 default-bookmarks-nightly-heading = Om Firefox Nightly
+
 # Nightly builds only, link title for https://blog.nightly.mozilla.org/
 default-bookmarks-nightly-blog = Blog om Firefox Nightly
+
 # Nightly builds only, link title for https://bugzilla.mozilla.org/
 default-bookmarks-bugzilla = Mozilla Bug Tracker
+
 # Nightly builds only, link title for https://developer.mozilla.org/
 default-bookmarks-mdn = Mozilla Developer Network
+
 # Nightly builds only, link title for https://addons.mozilla.org/firefox/addon/nightly-tester-tools/
 default-bookmarks-nightly-tester-tools = Nightly test-værktøjer
+
 # Nightly builds only, link title for about:crashes
 default-bookmarks-crashes = Alle dine nedbrud
+
 # Nightly builds only, link title for https://planet.mozilla.org/
 default-bookmarks-planet = Planet Mozilla
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -4,169 +4,189 @@
 
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of tracking events blocked.
 graph-week-summary =
   { $count ->
     [one] { -brand-short-name } blokerede { $count } sporings-mekanisme den seneste uge
    *[other] { -brand-short-name } blokerede { $count } sporings-mekanismer den seneste uge
   }
+
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of tracking events blocked.
 #  $earliestDate (Number) - Unix timestamp in ms, representing a date. The
 # earliest date recorded in the database.
 graph-total-tracker-summary =
   { $count ->
     [one] <b>{ $count }</b> sporings-mekanismer blokeret siden { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
    *[other] <b>{ $count }</b> sporings-mekanismer blokeret siden { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
   }
+
 # Text displayed instead of the graph when in Private Mode
 graph-private-window = { -brand-short-name } fortsætter med at blokere sporings-teknologier i private vinduer, men gemmer ikke en oversigt over, hvad der blev blokeret.
 # Weekly summary of the graph when the graph is empty in Private Mode
 graph-week-summary-private-window = Sporings-mekanismer, { -brand-short-name } blokerede denne uge
+
 protection-report-webpage-title = Oversigt over beskyttelse
 protection-report-page-content-title = Oversigt over beskyttelse
 # This message shows when all privacy protections are turned off, which is why we use the word "can", Firefox is able to protect your privacy, but it is currently not.
 protection-report-page-summary = { -brand-short-name } kan beskytte dit privatliv, mens du bruger nettet. Dette viser dit personlige resume over, hvordan du er beskyttet - samt værktøj til at tage kontrol over din online identitet.
 # This message shows when at least some protections are turned on, we are more assertive compared to the message above, Firefox is actively protecting you.
 protection-report-page-summary-default = { -brand-short-name } beskytter dit privatliv på nettet. Denne side viser dit personlige resume over, hvordan du er beskyttet - samt værktøj til at tage kontrol over din online identitet.
+
 protection-report-settings-link = Håndter dine indstillinger for sikkerhed og privatlivs-beskyttelse
+
 etp-card-title-always = Udvidet beskyttelse mod sporing: Altid slået til
 etp-card-title-custom-not-blocking = Udvidet beskyttelse mod sporing: SLÅET FRA
 etp-card-content-description = { -brand-short-name } forhindrer automatisk virksomheder i at følge dig i smug på nettet.
 protection-report-etp-card-content-custom-not-blocking = Beskyttelse er slået fra. Du kan vælge, hvilke sporings-teknologier der skal blokeres, i indstillingerne for beskyttelse i { -brand-short-name }.
 protection-report-manage-protections = Håndter indstillinger
+
 # This string is used to label the X axis of a graph. Other days of the week are generated via Intl.DateTimeFormat,
 # capitalization for this string should match the output for your locale.
 graph-today = I dag
+
 # This string is used to describe the graph for screenreader users.
 graph-legend-description = En graf, der viser det totale antal af hver type sporings-teknologi, der er blevet blokeret i denne uge
+
 social-tab-title = Sporing via sociale medier
 social-tab-contant = Sociale medier placerer sporings-mekanismer på andre websteder for at følge med i, hvad du gør og ser på nettet. Det giver virksomhederne bag de sociale medier mulighed for at lære mere om dig, end det du ellers selv deler på de sociale medier. <a data-l10n-name="learn-more-link">Læs mere</a>
+
 cookie-tab-title = Sporings-cookies på tværs af websteder
 cookie-tab-content = Disse cookies følger dig fra websted til websted for at indsamle data om, hvad du gør på nettet. De anvendes af tredjeparter som fx annoncører og analyse-virksomheder. Du kan reducere antallet af reklamer, der følger dig rundt på nettet, ved at blokere sporings-cookies på tværs af websteder. <a data-l10n-name="learn-more-link">Læs mere</a>
+
 tracker-tab-title = Sporings-indhold
 tracker-tab-description = Websteder kan indlæse eksterne annoncer, video og andet indhold, der indeholder sporings-kode. Ved at blokere sporings-indhold kan websteder blive hurtigere indlæst, men nogle knapper formularer og login-bokse virker måske ikke. <a data-l10n-name="learn-more-link">Læs mere</a>
+
 fingerprinter-tab-title = Fingerprinters
 fingerprinter-tab-content = Fingerprinters indsamler indstillinger fra din browser og din computer for at skabe en profil af dig. Ved at bruge dette digitale fingeraftryk kan de spore dig på tværs af forskellige websteder. <a data-l10n-name="learn-more-link">Læs mere</a>
+
 cryptominer-tab-title = Cryptominers
 cryptominer-tab-content = Cryptominers bruger din computers ressourcer til at udvinde digital valuta. Cryptomining-scripts gør din computer langsommere og får den til at bruge mere strøm, og de kan dermed dræne dit batteri. <a data-l10n-name="learn-more-link">Læs mere</a>
+
 protections-close-button2 =
   .aria-label = Luk
   .title = Luk
+
 mobile-app-title = Bloker sporing fra reklamer på alle enheder
 mobile-app-card-content = Brug mobil-browseren med indbygget beskyttelse mod sporing fra reklamer.
 mobile-app-links = { -brand-product-name }-browser til <a data-l10n-name="android-mobile-inline-link">Android</a> og <a data-l10n-name="ios-mobile-inline-link">iOS</a>
+
 lockwise-title = Glem aldrig en adgangskode igen
-lockwise-title-logged-in2 = Håndtering af adgangskoder
-lockwise-header-content = { -lockwise-brand-name } gemmer dine adgangskoder i din browser på en sikker måde.
 passwords-title-logged-in = Håndter dine adgangskoder
 passwords-header-content = { -brand-product-name } gemmer dine adgangskoder i din browser på en sikker måde.
 lockwise-header-content-logged-in = Gem og synkroniser dine adgangskoder på alle dine enheder.
-protection-report-save-passwords-button = Gem adgangskoder
-  .title = Gem adgangskoder i { -lockwise-brand-short-name }
-protection-report-manage-passwords-button = Håndter adgangskoder
-  .title = Håndter adgangskoder i { -lockwise-brand-short-name }
-lockwise-mobile-app-title = Tag dine adgangskoder med overalt
-lockwise-no-logins-card-content = Brug adgangskoder gemt i { -brand-short-name } på enhver enhed.
-lockwise-app-links = { -lockwise-brand-name } til <a data-l10n-name="lockwise-android-inline-link">Android</a> og <a data-l10n-name="lockwise-ios-inline-link">iOS</a>
 protection-report-passwords-save-passwords-button = Gem adgangskoder
   .title = Gem adgangskoder
 protection-report-passwords-manage-passwords-button = Håndter adgangskoder
   .title = Håndter adgangskoder
+
+
 # Variables:
 # $count (Number) - Number of passwords exposed in data breaches.
 lockwise-scanned-text-breached-logins =
   { $count ->
     [one] 1 adgangskode kan være kompromitteret i en datalæk.
    *[other] { $count } adgangskoder kan være kompromitteret i en datalæk.
   }
+
 # While English doesn't use the number in the plural form, you can add $count to your language
 # if needed for grammatical reasons.
 # Variables:
 # $count (Number) - Number of passwords stored in Lockwise.
 lockwise-scanned-text-no-breached-logins =
   { $count ->
     [one] 1 adgangskode gemt sikkert.
    *[other] Dine adgangskoder er gemt sikkert.
   }
 lockwise-how-it-works-link = Sådan virker det
+
 monitor-title = Hold øje med datalæk
 monitor-link = Sådan virker det
 monitor-header-content-no-account = Brug { -monitor-brand-name } til at se, om dine informationer har været ramt af en datalæk - og få advarsler om nye datalæk.
 monitor-header-content-signed-in = { -monitor-brand-name } advarer dig, hvis dine informationer har været ramt af en datalæk.
 monitor-sign-up-link = Tilmeld dig advarsler om datalæk
   .title = Tilmed dig advarsler om datalæk fra { -monitor-brand-name }
 auto-scan = Automatisk skannet i dag
+
 monitor-emails-tooltip =
   .title = Vis overvågede mailadresser på { -monitor-brand-short-name }
 monitor-breaches-tooltip =
   .title = Vis kendte datalæk på { -monitor-brand-short-name }
 monitor-passwords-tooltip =
   .title = Vis kompromitterede adgangskoder på { -monitor-brand-short-name }
+
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of email addresses being monitored. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-monitored-emails =
   { $count ->
     [one] mailadresse bliver overvåget
    *[other] mailadresser bliver overvåget
   }
+
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of known data breaches. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-known-breaches-found =
   { $count ->
     [one] kendt datalæk har kompromitteret dine informationer
    *[other] kendte datalæk har kompromitteret dine informationer
   }
+
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of known data breaches that are marked as resolved by the user. Don’t add $count
 # to your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-known-breaches-resolved =
   { $count ->
     [one] kendt datalæk markeret som løst
    *[other] kendte datalæk markeret som løste
   }
+
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of exposed passwords. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-exposed-passwords-found =
   { $count ->
     [one] adgangskode er blevet kompromitteret i datalæk
    *[other] adgangskoder er blevet kompromitteret i datalæk
   }
+
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of exposed passwords that are marked as resolved by the user. Don’t add $count
 # to your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-exposed-passwords-resolved =
   { $count ->
     [one] adgangskode kompromitteret i uløste datalæk
    *[other] adgangskoder kompromitteret i uløste datalæk
   }
+
 monitor-no-breaches-title = Gode nyheder!
 monitor-no-breaches-description = Du er ikke blevet ramt af datalæk. Vi giver dig besked, hvis det sker.
 monitor-view-report-link = Se rapport
   .title = Løste datalæk på { -monitor-brand-short-name }
 monitor-breaches-unresolved-title = Løs dine datalæk
 monitor-breaches-unresolved-description = Når du har kigget på detaljerne i et datalæk og har taget forholdsregler for at beskytte dine oplysninger, så kan du markere datalækket som løst.
 monitor-manage-breaches-link = Håndter datalæk
   .title = Håndter datalæk på { -monitor-brand-short-name }
 monitor-breaches-resolved-title = Godt gået! Du har løst alle kendte datalæk.
 monitor-breaches-resolved-description = Vi giver dig besked, hvis din mailadresse optræder i nye datalæk.
+
 # Variables:
 # $numBreachesResolved (Number) - Number of breaches marked as resolved by the user on Monitor.
 # $numBreaches (Number) - Number of breaches in which a user's data was involved, detected by Monitor.
 monitor-partial-breaches-title =
   { $numBreaches ->
    *[other] { $numBreachesResolved } ud af { $numBreaches } datalæk markeret som løst
   }
+
 # Variables:
 # $percentageResolved (Number) - Percentage of breaches marked as resolved by a user on Monitor.
 monitor-partial-breaches-percentage = { $percentageResolved }% færdig
+
 monitor-partial-breaches-motivation-title-start = Godt begyndt!
 monitor-partial-breaches-motivation-title-middle = Bare lidt endnu!
 monitor-partial-breaches-motivation-title-end = Du er næsten færdig!
 monitor-partial-breaches-motivation-description = Løs resten af dine datalæk på { -monitor-brand-short-name }.
 monitor-resolve-breaches-link = Løs datalæk
   .title = Løs datalæk på { -monitor-brand-short-name }
 
 ## The title attribute is used to display the type of protection.
--- a/browser/browser/sanitize.ftl
+++ b/browser/browser/sanitize.ftl
@@ -1,89 +1,110 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 sanitize-prefs =
   .title = Indstillinger for rydning af historik
   .style = width: 34em
+
 sanitize-prefs-style =
   .style = width: 17em
+
 dialog-title =
   .title = Ryd historik
   .style = width: 34em
+
 # When "Time range to clear" is set to "Everything", this message is used for the
 # title instead of dialog-title.
 dialog-title-everything =
   .title = Ryd al historik
   .style = width: 34em
+
 clear-data-settings-label = Når jeg lukker { -brand-short-name }, skal den automatisk rydde:
 
 ## clear-time-duration-prefix is followed by a dropdown list, with
 ## values localized using clear-time-duration-value-* messages.
 ## clear-time-duration-suffix is left empty in English, but can be
 ## used in other languages to change the structure of the message.
 ##
 ## This results in English:
 ## Time range to clear: (Last Hour, Today, etc.)
 
 clear-time-duration-prefix =
   .value = Fjern{ " " }
   .accesskey = F
+
 clear-time-duration-value-last-hour =
   .label = min historik for den seneste time
+
 clear-time-duration-value-last-2-hours =
   .label = min historik for de seneste to timer
+
 clear-time-duration-value-last-4-hours =
   .label = min historik for de seneste fire timer
+
 clear-time-duration-value-today =
   .label = min historik for i dag
+
 clear-time-duration-value-everything =
   .label = hele min historik
+
 clear-time-duration-suffix =
   .value = { "" }
 
 ## These strings are used as section comments and checkboxes
 ## to select the items to remove
 
 history-section-label = Historik
+
 item-history-and-downloads =
   .label = Browser- og filhentningshistorik
   .accesskey = B
+
 item-cookies =
   .label = Cookies
   .accesskey = C
+
 item-active-logins =
   .label = Aktive logins
   .accesskey = A
+
 item-cache =
   .label = Cache
   .accesskey = h
+
 item-form-search-history =
   .label = Formular- og søgehistorik
   .accesskey = s
+
 data-section-label = Data
-item-site-preferences =
-  .label = Webstedsspecifikke indstillinger
-  .accesskey = W
+
 item-site-settings =
   .label = Webstedsspecifikke indstillinger
   .accesskey = W
+
 item-offline-apps =
   .label = Offline webstedsdata
   .accesskey = O
+
 sanitize-everything-undo-warning = Denne handling kan ikke fortrydes.
+
 window-close =
   .key = w
+
 sanitize-button-ok =
   .label = Ryd nu
+
 # The label for the default button between the user clicking it and the window
 # closing. Indicates the items are being cleared.
 sanitize-button-clearing =
   .label = rydder historik
+
 # Warning that appears when "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear
 # Recent History dialog, provided that the user has not modified the default set
 # of history items to clear.
 sanitize-everything-warning = Al historik vil blive ryddet.
+
 # Warning that appears when "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear
 # Recent History dialog, provided that the user has modified the default set of
 # history items to clear.
 sanitize-selected-warning = Alle valgte emner vil blive ryddet.
--- a/browser/browser/screenshots.ftl
+++ b/browser/browser/screenshots.ftl
@@ -1,46 +1,57 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 screenshot-toolbarbutton =
   .label = Skærmbillede
   .tooltiptext = Tag et skærmbillede
+
 screenshot-shortcut =
   .key = S
+
 screenshots-instructions = Træk eller klik på siden for at vælge et område. Tryk på ESC for at fortryde.
 screenshots-cancel-button = Fortryd
 screenshots-save-visible-button = Gem synligt område
 screenshots-save-page-button = Gem hele siden
 screenshots-download-button = Hent
 screenshots-download-button-tooltip = Hent skærmbillede
 screenshots-copy-button = Kopier
 screenshots-copy-button-tooltip = Kopier skærmbillede til udklipsholder
 screenshots-download-button-title =
   .title = Hent skærmbillede
 screenshots-copy-button-title =
   .title = Kopier skærmbillede til udklipsholderen
 screenshots-cancel-button-title =
   .title = Fortryd
 screenshots-retry-button-title =
   .title = Prøv at tage skærmbillede igen
+
 screenshots-meta-key =
   { PLATFORM() ->
     [macos] ⌘
    *[other] Ctrl
   }
 screenshots-notification-link-copied-title = Link kopieret
 screenshots-notification-link-copied-details = Linket til dit skærmbillede er blevet gemt i udklipsholderen. Tryk på { screenshots-meta-key }-V for at sætte ind.
+
 screenshots-notification-image-copied-title = Skærmbillede kopieret
 screenshots-notification-image-copied-details = Dit skærmbillede er blevet kopieret til udklipsholderen. Tryk { screenshots-meta-key }-V for at indsætte.
+
 screenshots-request-error-title = Ude af funktion
 screenshots-request-error-details = Vi kunne desværre ikke gemme dit skærmbillede. Prøv igen senere.
+
 screenshots-connection-error-title = Vi kan ikke oprette forbindelse til dine skærmbilleder.
 screenshots-connection-error-details = Kontroller din internet-forbindelse. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, kan der være et midlertidigt teknisk problem med { -screenshots-brand-name }.
+
 screenshots-login-error-details = Vi kunne ikke gemme dit skærmbillede, fordi der er et teknisk problem med { -screenshots-brand-name }. Prøv igen senere.
+
 screenshots-unshootable-page-error-title = Vi kan ikke tage et skærmbillede af denne side.
 screenshots-unshootable-page-error-details = Dette er ikke en almindelig webside, så du kan ikke tage skærmbilleder af den.
+
 screenshots-empty-selection-error-title = Din markering er for lille
+
 screenshots-private-window-error-title = { -screenshots-brand-name } er deaktiveret i privat browsing-tilstand
 screenshots-private-window-error-details = Vi beklager ulejligheden. Vi arbejder på at få funktionen til at virke i fremtidige udgivelser.
+
 screenshots-generic-error-title = Hov! Noget gik helt galt med { -screenshots-brand-name }.
 screenshots-generic-error-details = Vi er ikke sikre på, hvad der lige skete. Vil du prøve igen - eller vil du tage et skærmbillede af en anden side?
--- a/browser/browser/search.ftl
+++ b/browser/browser/search.ftl
@@ -5,31 +5,34 @@
 
 ## These strings are used for errors when installing OpenSearch engines, e.g.
 ## via "Add Search Engine" on the address bar or search bar.
 ## Variables
 ## $location-url (String) - the URL of the OpenSearch engine that was attempted to be installed.
 
 opensearch-error-duplicate-title = Installation mislykkedes
 opensearch-error-duplicate-desc = { -brand-short-name } kunne ikke installere søgetjenesten fra "{ $location-url }" da en søgetjeneste med samme navn allerede er installeret.
+
 opensearch-error-format-title = Ugyldigt format
 opensearch-error-format-desc = { -brand-short-name } kunne ikke installere søgetjenesten fra: { $location-url }
+
 opensearch-error-download-title = Hentningsfejl
 opensearch-error-download-desc = { -brand-short-name } kunne ikke hente søgetjenesten fra: { $location-url }
 
 ##
 
 searchbar-submit =
   .tooltiptext = Søg
+
 # This string is displayed in the search box when the input field is empty
 searchbar-input =
   .placeholder = Søg
+
 searchbar-icon =
   .tooltiptext = Søg
 
 ## Infobar shown when search engine is removed and replaced.
 ## Variables
 ## $oldEngine (String) - the search engine to be removed.
 ## $newEngine (String) - the search engine to replace the removed search engine.
 
-remove-search-engine-message = <strong>Din standard-søgetjeneste er blevet ændret.</strong> { -brand-short-name } understøtter ikke længere { $oldEngine }. { $newEngine } er nu din standard-søgetjeneste. Gå til indstillingerne for at ændre til en anden standard-søgetjeneste. <label data-l10n-name="remove-search-engine-article">Læs mere</label>
 removed-search-engine-message = <strong>Din standard-søgetjeneste er blevet ændret.</strong> { -brand-short-name } understøtter ikke længere { $oldEngine }. { $newEngine } er nu din standard-søgetjeneste. Gå til Indstillinger for at skifte til en anden standard-søgetjeneste. <label data-l10n-name="remove-search-engine-article">Læs mere</label>
 remove-search-engine-button = OK
--- a/browser/browser/sync.ftl
+++ b/browser/browser/sync.ftl
@@ -1,26 +1,33 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 fxa-toolbar-sync-syncing2 = Synkroniserer…
+
 sync-disconnect-dialog-title2 = Afbryd?
 sync-disconnect-dialog-body = { -brand-product-name } vil stoppe med at synkronisere din konto, men sletter ikke dine browsing-data på denne enhed.
 sync-disconnect-dialog-button = Afbryd
+
 fxa-signout-dialog2-title = Log ud fra { -fxaccount-brand-name }?
 fxa-signout-dialog-body = Synkroniserede data vil forblive på din konto.
 fxa-signout-dialog2-button = Log ud
 fxa-signout-dialog2-checkbox = Slet data fra denne enhed (adgangskoder, historik, bogmærker mv.)
+
 fxa-menu-sync-settings =
   .label = Indstillinger for synkronisering
 fxa-menu-turn-on-sync =
   .value = Slå synkronisering til
 fxa-menu-turn-on-sync-default = Slå synkronisering til
+
 fxa-menu-connect-another-device =
   .label = Opret forbindelse til en ny enhed…
+
 # This is shown dynamically within "Send tab to device" in fxa menu.
 fxa-menu-send-tab-to-device-syncnotready =
   .label = Synkroniserer enheder…
+
 # This is shown within "Send tab to device" in fxa menu if account is not configured.
 fxa-menu-send-tab-to-device-description = Send hurtigt og nemt faneblade til andre enheder, du er logget ind på.
+
 fxa-menu-sign-out =
   .label = Log ud…
--- a/browser/browser/tabContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/tabContextMenu.ftl
@@ -70,53 +70,44 @@ move-to-new-window =
   .label = Flyt til nyt vindue
   .accesskey = v
 tab-context-close-multiple-tabs =
   .label = Luk flere faneblade
   .accesskey = a
 tab-context-share-url =
   .label = Del
   .accesskey = D
-tab-context-share-more =
-  .label = Mere…
 
 ## Variables:
 ## $tabCount (Number): the number of tabs that are affected by the action.
 
 tab-context-reopen-closed-tabs =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Åbn lukket faneblad igen
       [one] Åbn lukket faneblad igen
      *[other] Åbn lukkede faneblade igen
     }
   .accesskey = u
-tab-context-close-tabs =
-  .label =
-    { $tabCount ->
-      [1] Luk faneblad
-      [one] Luk et faneblad
-      *[other] Luk faneblade
-    }
-  .accesskey = u
 tab-context-close-n-tabs =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Luk faneblad
       [one] Luk faneblad
      *[other] Luk { $tabCount } faneblade
     }
   .accesskey = L
 tab-context-move-tabs =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Flyt faneblad
       [one] Flyt et faneblad
      *[other] Flyt faneblade
     }
   .accesskey = y
+
 tab-context-send-tabs-to-device =
   .label =
     { $tabCount ->
       [one] Send faneblad til enhed
      *[other] Send { $tabCount } faneblade til enhed
     }
   .accesskey = n
--- a/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
@@ -23,28 +23,31 @@ toolbar-context-menu-select-all-tabs =
 toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Åbn lukket faneblad igen
       [one] Åbn lukket faneblad igen
      *[other] Åbn lukkede faneblade igen
     }
   .accesskey = d
+
 toolbar-context-menu-manage-extension =
   .label = Håndter udvidelse
   .accesskey = H
 toolbar-context-menu-remove-extension =
   .label = Fjern udvidelse
   .accesskey = v
+
 # This label is used in the extensions toolbar buttons context menus,
 # a user can use this command to submit to Mozilla an abuse report
 # related to that extension. "Report" is a verb.
 toolbar-context-menu-report-extension =
   .label = Rapporter udvidelse
   .accesskey = o
+
 # Can appear on the same context menu as menubarCmd ("Menu Bar") and
 # personalbarCmd ("Bookmarks Toolbar"), so they should have different
 # access keys.
 toolbar-context-menu-pin-to-overflow-menu =
   .label = Fastgør til >>-menuen
   .accesskey = a
 toolbar-context-menu-auto-hide-downloads-button-2 =
   .label = Skjul knap, når tom
@@ -53,23 +56,26 @@ toolbar-context-menu-remove-from-toolbar
   .label = Fjern fra værktøjslinje
   .accesskey = j
 toolbar-context-menu-view-customize-toolbar =
   .label = Tilpas…
   .accesskey = p
 toolbar-context-menu-view-customize-toolbar-2 =
   .label = Tilpas værktøjslinje…
   .accesskey = v
+
 toolbar-context-menu-bookmarks-toolbar-always-show-2 =
   .label = Vis altid
   .accesskey = a
 toolbar-context-menu-bookmarks-toolbar-never-show-2 =
   .label = Vis aldrig
   .accesskey = d
 toolbar-context-menu-bookmarks-toolbar-on-new-tab-2 =
   .label = Vis kun på nyt faneblad
   .accesskey = k
+
 toolbar-context-menu-bookmarks-show-other-bookmarks =
   .label = Vis Andre bogmærker
   .accesskey = V
+
 toolbar-context-menu-menu-bar-cmd =
   .toolbarname = Menulinje
   .accesskey = M
--- a/browser/browser/upgradeDialog.ftl
+++ b/browser/browser/upgradeDialog.ftl
@@ -3,73 +3,26 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ### Strings for the upgrade dialog that can be displayed on major version change.
 
 
 ## New changes screen
 
-# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
-upgrade-dialog-new-title = Sig hej til en ny { -brand-short-name }
-upgrade-dialog-new-subtitle = Skabt til hurtigere at få dig derhen, du vil
-upgrade-dialog-new-item-menu-title = Strømlinet værktøjslinje og menuer
-upgrade-dialog-new-item-menu-description = Fokuser på de vigtige ting, så du finder dét, du har brug for.
-upgrade-dialog-new-item-tabs-title = Moderne faneblade
-upgrade-dialog-new-item-tabs-description = Indeholder overskuelige oplysninger, så du bedre kan fokusere og holde orden.
-upgrade-dialog-new-item-icons-title = Nye ikoner og tydeligere beskeder
-upgrade-dialog-new-item-icons-description = Hjælper dig med hurtigt at finde frem.
-upgrade-dialog-new-primary-default-button = Gør { -brand-short-name } til min standard-browser
-upgrade-dialog-new-primary-theme-button = Vælg et tema
-upgrade-dialog-new-secondary-button = Ikke nu
-# This string is only shown on Windows 7, where we intentionally suppress the
-# theme selection screen.
-upgrade-dialog-new-primary-win7-button = Ok, forstået!
-
 ## Pin Firefox screen
 ##
 ## These title, subtitle and button strings differ between platforms as they
 ## match the OS' application context menu item action where Windows uses "pin"
 ## and "taskbar" while macOS "keep" and "Dock" (proper noun).
 
-# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
-upgrade-dialog-pin-title =
-  { PLATFORM() ->
-    [macos] Behold { -brand-short-name } i din Dock
-    *[other] Fastgør { -brand-short-name } til din proceslinje
-  }
-# The English macOS string avoids repeating "Keep" a third time, so if your
-# translations don't repeat anyway, the same string can be used cross-platform.
-upgrade-dialog-pin-subtitle =
-  { PLATFORM() ->
-    [macos] Få nem adgang til den nyeste version af { -brand-short-name }.
-    *[other] Hold den nyeste version af { -brand-short-name } indenfor rækkevidde.
-  }
-upgrade-dialog-pin-primary-button =
-  { PLATFORM() ->
-    [macos] Behold i Dock
-    *[other] Fastgør til proceslinjen
-  }
-upgrade-dialog-pin-secondary-button = Ikke nu
-
 ## Default browser screen
 
-# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
-upgrade-dialog-default-title-2 = Gør { -brand-short-name } til din standard-browser
-upgrade-dialog-default-subtitle-2 = Sæt hastighed, sikkerhed og privatlivsbeskyttelse på autopilot.
-upgrade-dialog-default-primary-button-2 = Angiv som standard-browser
-upgrade-dialog-default-secondary-button = Ikke nu
-
 ## Theme selection screen
 
-# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
-upgrade-dialog-theme-title-2 = Start på en frisk med et nyt tema
-upgrade-dialog-theme-system = Systemets tema
-  .title = Følg operativsystems tema til knapper, menuer og vinduer
-
 ## Start screen
 
 # This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
 upgrade-dialog-start-title = Nye farver
 upgrade-dialog-start-subtitle = Dynamiske nye farvekombinationer. Findes kun i begrænset tid.
 upgrade-dialog-start-primary-button = Udforsk farvekombinationer
 upgrade-dialog-start-secondary-button = Ikke nu
 
@@ -89,22 +42,16 @@ upgrade-dialog-colorway-colorway-tooltip
 upgrade-dialog-colorway-default-theme = Standard
 # "Auto" is short for "Automatic"
 upgrade-dialog-colorway-theme-auto = Automatisk
   .title = Følg operativsystems tema til knapper, menuer og vinduer
 upgrade-dialog-theme-light = Lyst
   .title = Brug et lyst tema til knapper, menuer og vinduer
 upgrade-dialog-theme-dark = Mørkt
   .title = Brug et mørkt tema til knapper, menuer og vinduer
-upgrade-dialog-theme-alpenglow = Alpenglow
-  .title = Brug et dynamisk og farverigt tema til knapper, menuer og vinduer.
-upgrade-dialog-theme-keep = Behold det gamle
-  .title = Brug samme tema fra før du opdaterede { -brand-short-name }
-upgrade-dialog-theme-primary-button = Gem tema
-upgrade-dialog-theme-secondary-button = Ikke nu
 upgrade-dialog-colorway-variation-soft = Blød
   .title = Brug denne farvekombination
 upgrade-dialog-colorway-variation-balanced = Balanceret
   .title = Brug denne farvekombination
 # "Bold" is used in the sense of bravery or courage, not in the sense of
 # emphasized text.
 upgrade-dialog-colorway-variation-bold = Dristig
   .title = Brug denne farvekombination
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -276,19 +276,16 @@ popupWarning.message=#1 forhindrede dette websted i at åbne et pop op-vindue.;#1 forhindrede dette websted i at åbne #2 pop op-vinduer.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The singular form is left empty for English, since the number of blocked pop-ups is always greater than 1.
 # #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
 popupWarning.exceeded.message=;#1 forhindrede dette websted i at åbne mere end #2 pop op-vinduer.
 popupWarningButton=Indstillinger
 popupWarningButton.accesskey=I
 popupWarningButtonUnix=Indstillinger
 popupWarningButtonUnix.accesskey=I
-popupAllow=Tillad pop op-vinduer for %S
-popupBlock=Bloker pop op-vinduer for %S
-popupWarningDontShowFromMessage=Vis ikke denne besked når pop op-vinduer bliver blokeret
 popupShowPopupPrefix=Vis '%S'
 
 # LOCALIZATION NOTE (geolocationLastAccessIndicatorText): %S is the relative time of the most recent geolocation access (e.g. 5 min. ago)
 geolocationLastAccessIndicatorText=Senest tilgået %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (openProtocolHandlerPermissionEntryLabel): %S is the scheme of the protocol the site may open an application for. For example: mailto
 openProtocolHandlerPermissionEntryLabel=%S:// links
 
@@ -383,23 +380,16 @@ refreshBlocked.redirectLabel=%S forhindr
 # %S is the keyboard shortcut for "Show All Bookmarks"
 bookmarksMenuButton.tooltip=Vis dine bogmærker (%S)
 
 # Downloads button tooltip
 # LOCALIZATION NOTE (downloads.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "Downloads"
 downloads.tooltip=Vis fremgang for den aktuelle filhentning (%S)
 
-# Print button tooltip on OS X
-# LOCALIZATION NOTE (printButton.tooltip):
-# Use the unicode ellipsis char, \u2026,
-# or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
-# %S is the keyboard shortcut for "Print"
-printButton.tooltip=Udskriv denne side… (%S)
-
 # New Window button tooltip
 # LOCALIZATION NOTE (newWindowButton.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "New Window"
 newWindowButton.tooltip=Åbn et nyt vindue (%S)
 
 # New Tab button tooltip
 # LOCALIZATION NOTE (newTabButton.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "New Tab"
@@ -422,27 +412,16 @@ canvas.block=Bloker
 canvas.block.accesskey=B
 canvas.allow2=Tillad
 canvas.allow2.accesskey=T
 canvas.remember2=Husk dette valg
 
 # WebAuthn prompts
 # LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerPrompt2): %S is hostname
 webauthn.registerPrompt2=%S vil registrere en konto med en af dine sikkerhedsnøgler. Du kan oprette forbindelse og godkende en sikkerhedsnøgle nu eller afbryde.
-# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPrompt2):
-# %1$S is hostname. %2$S is brandShortName.
-# The website is asking for extended information about your
-# hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
-# this is safe if you only use one account at this website. If you have
-# multiple accounts at this website, and you use the same hardware
-# authenticator, then the website could link those accounts together.
-# And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
-# Browser). To avoid this, you should use different hardware authenticators
-# for different accounts on this website.
-webauthn.registerDirectPrompt2=%1$S anmoder om udvidet information om din sikkerhedsnøgle, hvilket kan påvirke din privatlivssikkerhed.\n\n%2$S kan anonymisere dette for dig, men webstedet kan måske afvise nøglen. Du kan prøve igen, hvis den bliver afvist.
 # LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPrompt3):
 # %S is hostname.
 # The website is asking for extended information about your
 # hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
 # this is safe if you only use one account at this website. If you have
 # multiple accounts at this website, and you use the same hardware
 # authenticator, then the website could link those accounts together.
 # And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
@@ -689,21 +668,16 @@ troubleshootModeRestartButton=Genstart
 # Encoding" menu in the main Firefox button on Windows. Any other value will
 # hide it. Regardless of the value of this setting, the "Text Encoding"
 # menu will always be accessible via the "Web Developer" menu.
 # This is not a string to translate; it just controls whether the menu shows
 # up in the Firefox button. If users frequently use the "Text Encoding"
 # menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
 browser.menu.showCharacterEncoding=false
 
-# Mozilla data reporting notification (Telemetry, Firefox Health Report, etc)
-dataReportingNotification.message    = %1$S sender automatisk data til %2$S, så vi kan forbedre din browser-oplevelse.
-dataReportingNotification.button.label = Vælg, hvad jeg deler
-dataReportingNotification.button.accessKey = V
-
 # Process hang reporter
 # LOCALIZATION NOTE (processHang.selected_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
 processHang.selected_tab.label = Denne side gør %1$S langsom. Stop siden for at gøre din browser hurtigere.
 # LOCALIZATION NOTE (processHang.nonspecific_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
 processHang.nonspecific_tab.label = En webside gør %1$S langsom. Stop siden for at gøre din browser hurtigere.
 # LOCALIZATION NOTE (processHang.specific_tab.label): %1$S is the title of the tab.
 # %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
 processHang.specific_tab.label = "%1$S" gør %2$S langsom. Stop siden for at gøre din browser hurtigere.
@@ -921,35 +895,29 @@ userContextPersonal.accesskey = P
 userContextWork.accesskey = A
 userContextBanking.accesskey = B
 userContextShopping.accesskey = S
 userContextNone.accesskey = I
 
 userContext.aboutPage.label = Administrer kontekster
 userContext.aboutPage.accesskey = k
 
-userContextOpenLink.label = Åbn link i et nyt %S-faneblad
-
 muteTab.label = Slå lyden fra i faneblad
 muteTab.accesskey = S
 unmuteTab.label = Slå lyden til i faneblad
 unmuteTab.accesskey = S
-playTab.label = Afspil lyd/video i faneblad
-playTab.accesskey = A
 
 muteSelectedTabs2.label = Slå lyden fra i fanebladene
 # LOCALIZATION NOTE (muteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
 # match the accesskey for muteTab.accesskey
 muteSelectedTabs2.accesskey = S
 unmuteSelectedTabs2.label = Slå lyden til i fanebladene
 # LOCALIZATION NOTE (unmuteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
 # match the accesskey for unmuteTab.accesskey
 unmuteSelectedTabs2.accesskey = S
-playTabs.label = Afspil lyd/video i fanebladene.
-playTabs.accesskey = s
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabsToDevice.label):
 # Semi-colon list of plural forms.
 # See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of tabs sent to the device.
 sendTabsToDevice.label = Send faneblad til enhed;Send #1 faneblade til enhed
 sendTabsToDevice.accesskey = n
 
@@ -1010,26 +978,16 @@ midi.shareSysexWithFile = Tillad denne lokale fil at få adgang til dine MIDI-enheder og sende/modtage SysEx-beskeder?
 # LOCALIZATION NOTE (midi.shareSysexWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
 midi.shareSysexWithSite = Tillad %S at få adgang til dine MIDI-enheder og sende/modtage SysEx-beskeder?
 
 # LOCALIZATION NOTE (panel.back):
 # This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
 # popup panels, including the sliding subviews of the main menu.
 panel.back = Tilbage
 
-storageAccess.Allow.label = Tillad adgang
-storageAccess.Allow.accesskey = T
-storageAccess.DontAllow.label = Bloker adgang
-storageAccess.DontAllow.accesskey = B
-# LOCALIZATION NOTE (storageAccess3.message, storageAccess.hintText):
-# %1$S and %3$S are both the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
-# %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
-storageAccess3.message = Vil du tillade %1$S at bruge cookies og webstedsdata på %2$S? Ved at tillade dette kan %3$S måske spore, hvad du laver på dette websted.
-storageAccess.hintText = Du bør blokere adgangen, hvis du ikke stoler på eller kender %1$S.
-
 
 
 storageAccess1.Allow.label = Tillad
 storageAccess1.Allow.accesskey = T
 storageAccess1.DontAllow.label = Bloker
 storageAccess1.DontAllow.accesskey = B
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess4.message, storageAccess1.hintText):
 # %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
@@ -1037,17 +995,16 @@ storageAccess1.DontAllow.accesskey = B
 storageAccess4.message = Tillad %1$S at bruge sine cookies på %2$S?
 storageAccess1.hintText = Overvej at blokere adgangen, hvis det ikke er tydeligt, hvorfor %1$S behøver disse data.
 
 
 
 confirmationHint.sendToDevice.label = Sendt!
 confirmationHint.copyURL.label = Kopieret til udklipsholder!
 confirmationHint.pageBookmarked2.label = Føjet til bogmærker
-confirmationHint.addSearchEngine.label = Søgetjeneste tilføjet!
 confirmationHint.pinTab.label = Fastgjort!
 confirmationHint.pinTab.description = Højreklik på fanebladet for at frigøre det.
 confirmationHint.passwordSaved.label = Adgangskode gemt!
 confirmationHint.loginRemoved.label = Login fjernet!
 confirmationHint.breakageReport.label = Rapporten er sendt. Tak!
 
 # LOCALIZATION NOTE (gnomeSearchProviderSearch):
 # Used for search by Gnome Shell activity screen, %S is a searched string.
--- a/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
+++ b/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
@@ -1,42 +1,24 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 history-panelmenu.label = Historik
 # LOCALIZATION NOTE(history-panelmenu.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut
 history-panelmenu.tooltiptext2 = Vis din historik (%S)
 
-remotetabs-panelmenu.label = Synkroniserede faneblade
-remotetabs-panelmenu.tooltiptext2 = Vis faneblade fra dine andre enheder
-
-privatebrowsing-button.label = Nyt privat vindue
-# LOCALIZATION NOTE(privatebrowsing-button.tooltiptext): %S is the keyboard shortcut
-privatebrowsing-button.tooltiptext = Åbn et nyt vindue til privat browsing (%S)
-
-save-page-button.label = Gem side
-# LOCALIZATION NOTE(save-page-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut
-save-page-button.tooltiptext3 = Gem denne side (%S)
-
 find-button.label = Find
 # LOCALIZATION NOTE(find-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
 find-button.tooltiptext3 = Find på denne side (%S)
 
-open-file-button.label = Åbn fil
-# LOCALIZATION NOTE (open-file-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
-open-file-button.tooltiptext3 = Åbn en fil (%S)
-
 developer-button.label = Webudvikler
 # LOCALIZATION NOTE(developer-button.tooltiptext): %S is the keyboard shortcut
 developer-button.tooltiptext2 = Åbn Webudviklerværktøj (%S)
 
-profiler-button.label = Profilering
-profiler-button.tooltiptext = Optag en ydelses-profil
-
 sidebar-button.label = Sidepaneler
 sidebar-button.tooltiptext2 = Vis sidepaneler
 
 zoom-controls.label = Zoom-knapper
 zoom-controls.tooltiptext2 = Zoom-knapper
 
 zoom-out-button.label = Zoom ud
 # LOCALIZATION NOTE(zoom-out-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
@@ -59,17 +41,14 @@ cut-button.tooltiptext2 = Klip (%S)
 copy-button.label = Kopier
 # LOCALIZATION NOTE(copy-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
 copy-button.tooltiptext2 = Kopier (%S)
 
 paste-button.label = Indsæt
 # LOCALIZATION NOTE(paste-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
 paste-button.tooltiptext2 = Indsæt (%S)
 
-email-link-button.label = Send link
-email-link-button.tooltiptext3 = Send link til siden i en mail…
-
 panic-button.label = Glem
 panic-button.tooltiptext = Glem noget af din browserhistorik
 
 toolbarspring.label = Fleksibelt mellemrum
 toolbarseparator.label = Skillelinje
 toolbarspacer.label = Mellemrum
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
@@ -76,28 +76,8 @@ sizeUnknown=Ukendt størrelse
 # that we use a wider space after the separator when it is followed by a number,
 # just to avoid visually confusing it with with a minus sign with some fonts.
 # If you use a different separator, this might not be necessary. However, there
 # is usually no need to change the separator or the order of the substitutions,
 # even for right-to-left languages, unless the defaults are not suitable.
 statusSeparator=%1$S \u2014 %2$S
 statusSeparatorBeforeNumber=%1$S \u2014 %2$S
 
-# LOCALIZATION NOTE (otherDownloads3):
-# This is displayed in an item at the bottom of the Downloads Panel when
-# there are more downloads than can fit in the list in the panel. Use a
-# semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
-otherDownloads3=%1$S fil hentes;%1$S filer hentes
-
-# LOCALIZATION NOTE (showLabel, showMacLabel):
-# This is displayed when you hover a download item in the Library widget view.
-# showMacLabel is only shown on Mac OSX.
-showLabel=Åbn hentningsmappe
-showMacLabel=Åbn i Finder
-# LOCALIZATION NOTE (openFileLabel):
-# Displayed when hovering a complete download, indicates that it's possible to
-# open the file using an app available in the system.
-openFileLabel=Åbn fil
-# LOCALIZATION NOTE (retryLabel):
-# Displayed when hovering a download which is able to be retried by users,
-# indicates that it's possible to download this file again.
-retryLabel=Start filhentning igen
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -45,19 +45,16 @@ EnterExport=Eksporter bogmærkefil
 
 detailsPane.noItems=Ingen elementer
 # LOCALIZATION NOTE (detailsPane.itemsCountLabel): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of items
 # example: 111 items
 detailsPane.itemsCountLabel=Et element;#1 elementer
 
-# LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
-# %S will be replaced with the application name.
-lockPrompt.title=Browser opstartsfejl
 lockPrompt.text=Bogmærker og historik vil ikke virke, da en %S-fil er i brug af et andet program. Visse sikkerhedsprogrammer kan være skyld i dette.
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmd.deleteSinglePage.accesskey,
 # cmd.deleteMultiplePages.accesskey): these accesskeys can use the same
 # character, since they're never displayed at the same time
 cmd.deleteSinglePage.label=Slet side
 cmd.deleteSinglePage.accesskey=S
 cmd.deleteMultiplePages.label=Slet sider
--- a/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
@@ -1,80 +1,27 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 tabs.emptyTabTitle=Nyt faneblad
 tabs.emptyPrivateTabTitle=Privat browsing
 tabs.closeTab=Luk faneblad
 tabs.close=Luk
-tabs.closeTitleTabs=Luk faneblade?
-tabs.closeTabsAndQuitTitle=Luk faneblade og afslut?
-tabs.closeTabsAndQuitTitleWin=Luk faneblade og afslut?
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleTabs):
-# Semicolon-separated list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# The singular form is not considered since this string is used only for
-# multiple tabs.
-tabs.closeWarningMultipleTabs=;Du er ved at lukke #1 faneblade.
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleTabsSessionRestore):
-# Semicolon-separated list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only
-# for multiple tabs.
-# If
-#  "Tabs in non-private windows will be restored when you restart"
-# is difficult to translate, you could translate
-#  "Tabs (except those in private windows) will be restored when you restart"
-# instead.
-tabs.closeWarningMultipleTabsSessionRestore=;Du er ved at lukke #1 faneblade. Fanebladene vil blive genskabt, når du starter browseren igen - med undtagelse af faneblade i private vinduer.
 
 # This section applies when closing a window with more than one tab open,
 # or when quitting when only one window is open.
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeTabsTitle):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The singular form is not considered since this string is used only for
 # multiple tabs.
 tabs.closeTabsTitle=;Luk #1 faneblade?
 tabs.closeTabsConfirmCheckbox=Bekræft, når jeg lukker flere faneblade
 tabs.closeButtonMultiple=Luk faneblade
-tabs.closeWarningPrompt=Advar mig, når jeg lukker flere faneblade
-
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindows2):
-# Semicolon-separated list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only for
-# multiple windows. The %S replacement form will be replaced with the contents
-# of tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet, which will contain the number
-# of tabs in these windows.
-# Note that every one of these plural forms must contain one instance of '%S'.
-tabs.closeWarningMultipleWindows2=;Du er ved at lukke #1 vinduer %S.
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindowsSessionRestore3):
-# Semicolon-separated list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only for
-# multiple windows. The %S replacement form will be replaced with the contents
-# of tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet, which will contain the number
-# of tabs in these windows.
-# If
-#  "Tabs in non-private windows will be restored when you restart"
-# is difficult to translate, you could translate
-#  "Tabs (except those in private windows) will be restored when you restart"
-# instead.
-# Note that every one of these plural forms must contain one instance of '%S'.
-tabs.closeWarningMultipleWindowsSessionRestore3=;Du er ved at lukke #1 vinduer %S. Fanebladene vil bliver genskabt, når du starter browseren igen - med undtagelse af faneblade i private vinduer.
-
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet):
-# Semicolon-separated list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# The singular form is not considered since this string is used only for
-# multiple windows which must contain multiple tabs (in total).
-# This string will be inserted in tabs.closeWarningMultipleWindows2
-tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet=;med #1 faneblade
 
 # This section applies when quitting using the menu and multiple windows are open.
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeTitleTabs):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only for
 # multiple windows. The %S replacement form will be replaced with the contents
 tabs.closeWindowsTitle=;Luk #1 vinduer?
--- a/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -32,14 +32,13 @@ externalProtocolChkMsg=Husk mit valg for
 externalProtocolLaunchBtn=Start program
 malwareBlocked=Webstedet %S er blevet anmeldt som et angrebswebsted og er blevet blokeret som følge af dine sikkerhedsindstillinger.
 harmfulBlocked=Webstedet %S er blevet anmeldt som et muligt skadeligt websted og er blevet blokeret som følge af dine sikkerhedsindstillinger.
 unwantedBlocked=Webstedet %S er blevet anmeldt for at tilbyde uønsket software og er blevet blokeret som følge af dine sikkerhedsindstillinger.
 deceptiveBlocked=Webstedet %S er blevet anmeldt som et vildledende websted og er blevet blokeret som følge af dine sikkerhedsindstillinger.
 cspBlocked=Denne side har en indholdssikkerhedspolitik, der forhindrer den i at blive indlæst på denne måde.
 xfoBlocked=Denne side har en politik for X-Frame-Options, der forhindrer den i at blive indlæst i denne kontekst.
 corruptedContentErrorv2=Siden %S kan ikke vises, da der er fundet en fejl i transmissionen af data.
-remoteXUL=Denne side bruger en ikke-understøttet teknologi som ikke længere er tilgængelig som standard i Firefox.
 ## LOCALIZATION NOTE (sslv3Used) - Do not translate "%S".
 sslv3Used=Dine datas sikkerhed kan ikke garanteres på %S, fordi webstedet bruger den usikre protokol SSLv3.
 inadequateSecurityError=Webstedet forsøgte at benytte et utilstrækkeligt sikkerhedsniveau.
 blockedByPolicy=Din organisation har blokeret adgang til siden eller webstedet.
 networkProtocolError=Firefox har opdaget en fejl i netværksprotokollen, der ikke kan repareres.
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -169,18 +169,16 @@ was trying to connect. -->
 
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Siden, du forsøger at se, kan ikke vises, da der er fundet en fejl i overførslen af data.</p><ul><li>Kontakt ejerne af webstedet omkring dette problem.</li></ul>">
 
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButton1Label "Accepter risikoen og fortsæt">
 
 <!ENTITY errorReporting.automatic2 "Indberet automatisk fejl som denne for at hjælpe Mozilla med at identificere og blokere ondsindede websteder.">
 <!ENTITY errorReporting.learnMore "Læs mere…">
 
-<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontakt ejerne af webstedet omkring dette problem.</li></ul></p>">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc2) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
 <!ENTITY sslv3Used.longDesc2 "Avanceret info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">
 
 <!ENTITY certerror.pagetitle2 "Advarsel: Mulig sikkerhedsrisiko">
 <!ENTITY certerror.sts.pagetitle "Oprettede ikke forbindelse: Muligt sikkerhedsproblem">
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation1 "<span class='hostname'></span> bruger en sikkerhedspolitik kaldet HTTP Strict Transport Security (HSTS), hvilket betyder at &brandShortName; kun kan oprette en sikker forbindelse til webstedet. Du kan ikke tilføje en undtagelse for at besøge webstedet.">
 <!ENTITY certerror.copyToClipboard.label "Kopiér tekst til udklipsholder">
@@ -197,13 +195,9 @@ was trying to connect. -->
 <!ENTITY certerror.mitm.whatCanYouDoAboutIt3 "Hvis du ikke kender <span class='mitm-name'/>, så kan dette være et angreb og du bør ikke fortsætte til webstedet.">
 <!ENTITY certerror.mitm.sts.whatCanYouDoAboutIt3 "Hvis du ikke kender<span class='mitm-name'/>, så kan dette være et angreb, og du kan ikke gøre noget for at få adgang til webstedet.">
 
 <!ENTITY clockSkewError.longDesc "Din computer tror, at <span id='wrongSystemTime_systemDate1'/> er den korrekte dato og tid, hvilket forhindrer &brandShortName; i at oprette en sikker forbindelse. For at besøge <span class='hostname'></span> skal du gå til dine systemindstillinger og opdatere din computers ur til den korrekte dato, tidszone og det korrekte klokkeslæt. Opdater derefter <span class='hostname'></span>.">
 
 <!ENTITY prefReset.longDesc "Det ser ud til, at dine indstillinger for netværkssikkerhed forårsager dette. Vil du gendanne til standard-indstillinger?">
 <!ENTITY prefReset.label "Gendan indstillinger til standard">
 
-<!ENTITY enableTls10.longDesc "Webstedet understøtter muligvis ikke protokollen TLS 1.2, der er den minimale version understøttet af &brandShortName;. Forbindelsen kan måske oprettes ved at aktivere TLS 1.0 og TLS 1.1.">
-<!ENTITY enableTls10.note "TLS 1.0 og TLS 1.1 vil blive permanent deaktiveret i en kommende udgivelse.">
-<!ENTITY enableTls10.label "Aktiver TLS 1.0 og 1.1">
-
 <!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Siden kan ikke vises, da der er fundet en fejl i netværksprotokollen.</p><ul><li>Kontakt ejerne af webstedet omkring dette problem.</li></ul>">
--- a/devtools/client/aboutdebugging.ftl
+++ b/devtools/client/aboutdebugging.ftl
@@ -5,138 +5,178 @@
 
 ### These strings are used inside the about:debugging UI.
 
 
 # Page Title strings
 
 # Page title (ie tab title) for the Setup page
 about-debugging-page-title-setup-page = Debugging - Opsætning
+
 # Page title (ie tab title) for the Runtime page
 # { $selectedRuntimeId } is the id of the current runtime, such as "this-firefox", "localhost:6080", ...
 about-debugging-page-title-runtime-page = Debugging - Runtime / { $selectedRuntimeId }
 
 # Sidebar strings
 
 # Display name of the runtime for the currently running instance of Firefox. Used in the
 # Sidebar and in the Setup page.
 about-debugging-this-firefox-runtime-name = Denne { -brand-shorter-name }
+
 # Sidebar heading for selecting the currently running instance of Firefox
 about-debugging-sidebar-this-firefox =
   .name = { about-debugging-this-firefox-runtime-name }
+
 # Sidebar heading for connecting to some remote source
 about-debugging-sidebar-setup =
   .name = Opsætning
+
 # Text displayed in the about:debugging sidebar when USB devices discovery is enabled.
 about-debugging-sidebar-usb-enabled = USB er aktiveret
+
 # Text displayed in the about:debugging sidebar when USB devices discovery is disabled
 # (for instance because the mandatory ADB extension is not installed).
 about-debugging-sidebar-usb-disabled = USB er deaktiveret
+
 # Connection status (connected) for runtime items in the sidebar
 aboutdebugging-sidebar-runtime-connection-status-connected = Forbundet
 # Connection status (disconnected) for runtime items in the sidebar
 aboutdebugging-sidebar-runtime-connection-status-disconnected = Afbrudt
+
 # Text displayed in the about:debugging sidebar when no device was found.
 about-debugging-sidebar-no-devices = Ingen enheder blev fundet
+
 # Text displayed in buttons found in sidebar items representing remote runtimes.
 # Clicking on the button will attempt to connect to the runtime.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button = Opret forbindelse
+
 # Text displayed in buttons found in sidebar items when the runtime is connecting.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button-connecting = Opretter forbindelse…
+
 # Text displayed in buttons found in sidebar items when the connection failed.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-failed = Forbindelse mislykkedes
+
 # Text displayed in connection warning on sidebar item of the runtime when connecting to
 # the runtime is taking too much time.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-not-responding = Forbindelsen venter stadig på at blive oprettet. Kontrollér eventuelle meddelelser i mål-browseren
+
 # Text displayed as connection error in sidebar item when the connection has timed out.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-timeout = Forbindelsens tidsfrist udløb
+
 # Text displayed in sidebar items for remote devices where a compatible browser (eg
 # Firefox) has not been detected yet. Typically, Android phones connected via USB with
 # USB debugging enabled, but where Firefox is not started.
 about-debugging-sidebar-runtime-item-waiting-for-browser = Venter på browser…
+
 # Text displayed in sidebar items for remote devices that have been disconnected from the
 # computer.
 about-debugging-sidebar-runtime-item-unplugged = Fjernet
+
 # Title for runtime sidebar items that are related to a specific device (USB, WiFi).
 about-debugging-sidebar-runtime-item-name =
   .title = { $displayName } ({ $deviceName })
 # Title for runtime sidebar items where we cannot get device information (network
 # locations).
 about-debugging-sidebar-runtime-item-name-no-device =
   .title = { $displayName }
+
 # Text to show in the footer of the sidebar that links to a help page
 # (currently: https://firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/about_colon_debugging/)
 about-debugging-sidebar-support = Hjælp til debugging
+
 # Text to show as the ALT attribute of a help icon that accompanies the help about
 # debugging link in the footer of the sidebar
 about-debugging-sidebar-support-icon =
   .alt = Hjælp-ikon
+
 # Text displayed in a sidebar button to refresh the list of USB devices. Clicking on it
 # will attempt to update the list of devices displayed in the sidebar.
 about-debugging-refresh-usb-devices-button = Genindlæs enheder
 
 # Setup Page strings
 
 # Title of the Setup page.
 about-debugging-setup-title = Opsætning
+
 # Introduction text in the Setup page to explain how to configure remote debugging.
 about-debugging-setup-intro = Indstil hvilken type af forbindelse, du vil bruge til at fjern-debugge din enhed.
+
 # Explanatory text in the Setup page about what the 'This Firefox' page is for
 about-debugging-setup-this-firefox2 = Brug <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> til at debugge udvidelser og service-workers i denne version af { -brand-shorter-name }.
+
 # Title of the heading Connect section of the Setup page.
 about-debugging-setup-connect-heading = Opret forbindelse til en enhed
+
 # USB section of the Setup page
 about-debugging-setup-usb-title = USB
+
 # Explanatory text displayed in the Setup page when USB debugging is disabled
 about-debugging-setup-usb-disabled = Aktivering af dette vil hente de nødvendige komponenter til USB-debugging af Android og føje dem til { -brand-shorter-name }.
+
 # Text of the button displayed in the USB section of the setup page when USB debugging is disabled.
 # Clicking on it will download components needed to debug USB Devices remotely.
 about-debugging-setup-usb-enable-button = Aktiver USB-enheder
+
 # Text of the button displayed in the USB section of the setup page when USB debugging is enabled.
 about-debugging-setup-usb-disable-button = Deaktiver USB-enheder
+
 # Text of the button displayed in the USB section of the setup page while USB debugging
 # components are downloaded and installed.
 about-debugging-setup-usb-updating-button = Opdaterer…
+
 # USB section of the Setup page (USB status)
 about-debugging-setup-usb-status-enabled = Aktiveret
 about-debugging-setup-usb-status-disabled = Deaktiveret
 about-debugging-setup-usb-status-updating = Opdaterer…
+
 # USB section step by step guide
 about-debugging-setup-usb-step-enable-dev-menu2 = Aktiver udvikler-menuen på din Android-enhed.
+
 # USB section step by step guide
 about-debugging-setup-usb-step-enable-debug2 = Aktiver USB-debugging i udvikler-menuen på Android-enheden.
+
 # USB section step by step guide
 about-debugging-setup-usb-step-enable-debug-firefox2 = Aktiver USB-debugging i Firefox på Android-enheden.
+
 # USB section step by step guide
 about-debugging-setup-usb-step-plug-device = Opret forbindelse til Android-enheden på din computer.
+
 # Text shown in the USB section of the setup page with a link to troubleshoot connection errors.
 # The link goes to https://firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/about_colon_debugging/index.html#connecting-to-a-remote-device
 about-debugging-setup-usb-troubleshoot = Har du problemer med at oprette forbindelse til USB-enheden? <a>Fejlsøg</a>
+
 # Network section of the Setup page
 about-debugging-setup-network =
   .title = Netværksplacering
+
 # Text shown in the Network section of the setup page with a link to troubleshoot connection errors.
 # The link goes to https://firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/about_colon_debugging/index.html#connecting-over-the-network
 about-debugging-setup-network-troubleshoot = Har du problemer med netværksplaceringen? <a>Fejlsøg</a>
+
 # Text of a button displayed after the network locations "Host" input.
 # Clicking on it will add the new network location to the list.
 about-debugging-network-locations-add-button = Tilføj
+
 # Text to display when there are no locations to show.
 about-debugging-network-locations-empty-text = Ingen netværksplacering er blevet tilføjet endnu.
+
 # Text of the label for the text input that allows users to add new network locations in
 # the Connect page. A host is a hostname and a port separated by a colon, as suggested by
 # the input's placeholder "localhost:6080".
 about-debugging-network-locations-host-input-label = Vært
+
 # Text of a button displayed next to existing network locations in the Connect page.
 # Clicking on it removes the network location from the list.
 about-debugging-network-locations-remove-button = Fjern
+
 # Text used as error message if the format of the input value was invalid in the network locations form of the Setup page.
 # Variables:
 #  $host-value (string) - The input value submitted by the user in the network locations form
 about-debugging-network-location-form-invalid = Ugyldig vært "{ $host-value }". Det forventede format er "hostname:portnumber".
+
 # Text used as error message if the input value was already registered in the network locations form of the Setup page.
 # Variables:
 #  $host-value (string) - The input value submitted by the user in the network locations form
 about-debugging-network-location-form-duplicate = Værten "{ $host-value }" er allerede registreret
 
 # Runtime Page strings
 
 # Below are the titles for the various categories of debug targets that can be found
@@ -157,166 +197,212 @@ about-debugging-runtime-service-workers 
 about-debugging-runtime-shared-workers =
   .name = Delte workers
 # Title of the other workers category.
 about-debugging-runtime-other-workers =
   .name = Andre workers
 # Title of the processes category.
 about-debugging-runtime-processes =
   .name = Processer
+
 # Label of the button opening the performance profiler panel in runtime pages for remote
 # runtimes.
 about-debugging-runtime-profile-button2 = Ydelsesprofilering
+
 # This string is displayed in the runtime page if the current configuration of the
 # target runtime is incompatible with service workers. "Learn more" points to:
 # https://firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/about_colon_debugging/index.html#service-workers-not-compatible
 about-debugging-runtime-service-workers-not-compatible = Din browser-opsætning er ikke kompatibel med service-workers. <a>Læs mere</a>
+
 # This string is displayed in the runtime page if the remote browser version is too old.
 # "Troubleshooting" link points to https://firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/about_colon_debugging/
 # { $runtimeVersion } is the version of the remote browser (for instance "67.0a1")
 # { $minVersion } is the minimum version that is compatible with the current Firefox instance (same format)
 about-debugging-browser-version-too-old = Den forbundne browser har en gammel version ({ $runtimeVersion }). Den ældste understøttede version er ({ $minVersion }). Denne opsætning understøttes ikke og kan forhindre Udviklerværktøj i at køre korrekt. Opdater den forbundne browser. <a>Fejlsøgning</a>
+
 # Dedicated message for a backward compatibility issue that occurs when connecting:
 # from Fx 70+ to the old Firefox for Android (aka Fennec) which uses Fx 68.
 about-debugging-browser-version-too-old-fennec = Denne version af Firefox kan ikke bruges til at debugge Firefox til Android (68). Vi anbefaler, at du installerer Firefox Nightly til Android for at kunne teste. <a>Læs mere</a>
+
 # This string is displayed in the runtime page if the remote browser version is too recent.
 # "Troubleshooting" link points to https://firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/about_colon_debugging/
 # { $runtimeID } is the build ID of the remote browser (for instance "20181231", format is yyyyMMdd)
 # { $localID } is the build ID of the current Firefox instance (same format)
 # { $runtimeVersion } is the version of the remote browser (for instance "67.0a1")
 # { $localVersion } is the version of your current browser (same format)
 about-debugging-browser-version-too-recent = Den forbundne browser er nyere ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) end din { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Denne opsætning understøttes ikke og kan forhindre Udviklerværktøj i at køre korrekt. Opdater Firefox. <a>Fejlsøgning</a>
+
 # Displayed for runtime info in runtime pages.
 # { $name } is brand name such as "Firefox Nightly"
 # { $version } is version such as "64.0a1"
 about-debugging-runtime-name = { $name } ({ $version })
+
 # Text of a button displayed in Runtime pages for remote runtimes.
 # Clicking on the button will close the connection to the runtime.
 about-debugging-runtime-disconnect-button = Afbryd
+
 # Text of the connection prompt button displayed in Runtime pages, when the preference
 # "devtools.debugger.prompt-connection" is false on the target runtime.
 about-debugging-connection-prompt-enable-button = Aktiver forbindelses-prompt
+
 # Text of the connection prompt button displayed in Runtime pages, when the preference
 # "devtools.debugger.prompt-connection" is true on the target runtime.
 about-debugging-connection-prompt-disable-button = Deaktiver forbindelses-prompt
+
 # Title of a modal dialog displayed on remote runtime pages after clicking on the Profile Runtime button.
 about-debugging-profiler-dialog-title2 = Profilering
+
 # Clicking on the header of a debug target category will expand or collapse the debug
 # target items in the category. This text is used as ’title’ attribute of the header,
 # to describe this feature.
 about-debugging-collapse-expand-debug-targets = Sammenfold / udvid
 
 # Debug Targets strings
 
 # Displayed in the categories of "runtime" pages that don't have any debug target to
 # show. Debug targets depend on the category (extensions, tabs, workers...).
 about-debugging-debug-target-list-empty = Ingenting endnu.
+
 # Text of a button displayed next to debug targets of "runtime" pages. Clicking on this
 # button will open a DevTools toolbox that will allow inspecting the target.
 # A target can be an addon, a tab, a worker...
 about-debugging-debug-target-inspect-button = Inspicer
+
 # Text of a button displayed in the "This Firefox" page, in the Temporary Extension
 # section. Clicking on the button will open a file picker to load a temporary extension
 about-debugging-tmp-extension-install-button = Indlæs midlertidig tilføjelse…
+
 # Text displayed when trying to install a temporary extension in the "This Firefox" page.
 about-debugging-tmp-extension-install-error = Der opstod en fejl under installering af den midlertidige tilføjelse.
+
 # Text of a button displayed for a temporary extension loaded in the "This Firefox" page.
 # Clicking on the button will reload the extension.
 about-debugging-tmp-extension-reload-button = Genindlæs
+
 # Text of a button displayed for a temporary extension loaded in the "This Firefox" page.
 # Clicking on the button will uninstall the extension and remove it from the page.
 about-debugging-tmp-extension-remove-button = Fjern
+
 # Text of a button displayed for a temporary extension loaded in the "This Firefox" page.
 # Clicking on the button will forcefully terminate the extension background script (button
 # only visible in extensions that includes a non-persistent background script, either an
 # event page or a background service worker).
 about-debugging-tmp-extension-terminate-bgscript-button = Afslut baggrundsscript
+
 # Message displayed in the file picker that opens to select a temporary extension to load
 # (triggered by the button using "about-debugging-tmp-extension-install-button")
 # manifest.json .xpi and .zip should not be localized.
 # Note: this message is only displayed in Windows and Linux platforms.
 about-debugging-tmp-extension-install-message = Vælg manifest.json-fil eller .xpi/.zip-arkiv
+
 # This string is displayed as a message about the add-on having a temporaryID.
 about-debugging-tmp-extension-temporary-id = Denne WebExtension har et midlertidigt ID. <a>Learn more</a>
+
 # Text displayed for extensions in "runtime" pages, before displaying a link the extension's
 # manifest URL.
 about-debugging-extension-manifest-url =
   .label = Manifest-URL
+
 # Text displayed for extensions in "runtime" pages, before displaying the extension's uuid.
 # UUIDs look like b293e463-481e-5148-a487-5aaf7a130429
 about-debugging-extension-uuid =
   .label = Internt UUID
+
 # Text displayed for extensions (temporary extensions only) in "runtime" pages, before
 # displaying the location of the temporary extension.
 about-debugging-extension-location =
   .label = Placering
+
 # Text displayed for extensions in "runtime" pages, before displaying the extension's ID.
 # For instance "geckoprofiler@mozilla.com" or "{ed26ddcb-5611-4512-a89a-51b8db81cfb2}".
 about-debugging-extension-id =
   .label = Udvidelsens ID
+
 # Text displayed for extensions in "runtime" pages, before displaying the status of the
 # extension background script.
 about-debugging-extension-backgroundscript =
   .label = Baggrundsscript
+
 # Displayed for extension using a non-persistent background page (either an event page or
 # background service worker) when the background script is currently running.
 about-debugging-extension-backgroundscript-status-running = Kører
+
 # Displayed for extension using a non-persistent background page when is currently stopped.
 about-debugging-extension-backgroundscript-status-stopped = Stoppet
+
 # This string is displayed as a label of the button that pushes a test payload
 # to a service worker.
 # Note this relates to the "Push" API, which is normally not localized so it is
 # probably better to not localize it.
 about-debugging-worker-action-push2 = Push
   .disabledTitle = Service-worker-push er i øjeblikket deaktiveret for multiproces { -brand-shorter-name }
+
 # This string is displayed as a label of the button that starts a service worker.
 about-debugging-worker-action-start2 = Start
   .disabledTitle = Start af service-workers er i øjeblikket deaktiveret i multiproces { -brand-shorter-name }
+
 # This string is displayed as a label of the button that unregisters a service worker.
 about-debugging-worker-action-unregister = Afregistrer
+
 # Displayed for service workers in runtime pages that listen to Fetch events.
 about-debugging-worker-fetch-listening =
   .label = Fetch
   .value = Lytter efter fetch-events
+
 # Displayed for service workers in runtime pages that do not listen to Fetch events.
 about-debugging-worker-fetch-not-listening =
   .label = Fetch
   .value = Lytter ikke efter fetch-events
+
 # Displayed for service workers in runtime pages that are currently running (service
 # worker instance is active).
 about-debugging-worker-status-running = Kører
+
 # Displayed for service workers in runtime pages that are registered but stopped.
 about-debugging-worker-status-stopped = Stoppet
+
 # Displayed for service workers in runtime pages that are registering.
 about-debugging-worker-status-registering = Registrerer
+
 # Displayed for service workers in runtime pages, to label the scope of a worker
 about-debugging-worker-scope =
   .label = Scope
+
 # Displayed for service workers in runtime pages, to label the push service endpoint (url)
 # of a worker
 about-debugging-worker-push-service =
   .label = Push-service
+
 # Displayed as title of the inspect button when service worker debugging is disabled.
 about-debugging-worker-inspect-action-disabled =
   .title = Inspektion af service-workers er i øjeblikket deaktiveret for multiproces { -brand-shorter-name }
+
 # Displayed as title of the inspect button for zombie tabs (e.g. tabs loaded via a session restore).
 about-debugging-zombie-tab-inspect-action-disabled =
   .title = Fanebladet er ikke helt indlæst og kan ikke inspiceres
+
 # Displayed as name for the Main Process debug target in the Processes category. Only for
 # remote runtimes, if `devtools.aboutdebugging.process-debugging` is true.
 about-debugging-main-process-name = Hoved-proces
+
 # Displayed as description for the Main Process debug target in the Processes category.
 # Only for remote browsers, if `devtools.aboutdebugging.process-debugging` is true.
 about-debugging-main-process-description2 = Hovedproces for mål-browser
+
 # Displayed instead of the Main Process debug target when the preference
 # `devtools.browsertoolbox.fission` is true.
 about-debugging-multiprocess-toolbox-name = Multiproces-værktøj
+
 # Description for the Multiprocess Toolbox target.
 about-debugging-multiprocess-toolbox-description = Hovedproces og indholdsprocesser for mål-browseren
+
 # Alt text used for the close icon of message component (warnings, errors and notifications).
 about-debugging-message-close-icon =
   .alt = Luk besked
+
 # Label text used for the error details of message component.
 about-debugging-message-details-label-error = Detaljer om fejl
+
 # Label text used for the warning details of message component.
 about-debugging-message-details-label-warning = Detaljer om advarsel
+
 # Label text used for default state of details of message component.
 about-debugging-message-details-label = Detaljer
--- a/devtools/client/accessibility.properties
+++ b/devtools/client/accessibility.properties
@@ -237,20 +237,16 @@ accessibility.progress.initializing=Initialiserer…
 # the number of nodes being audited. Semi-colon list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 accessibility.progress.progressbar=Kontrollerer #1 node;Kontrollerer #1 noder
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.progress.finishing): A title text for the
 # accessibility panel overlay shown when accessibility audit is finishing up.
 accessibility.progress.finishing=Afslutter…
 
-# LOCALIZATION NOTE (accessibility.beta): A title text for the features in the
-# accessibility panel that are currently in beta.
-accessibility.beta=beta
-
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.pref.scroll.into.view.title): A title
 # text for the tooltip for the checkbox pref in the accessibility panel that
 # sets node auto scroll.
 accessibility.pref.scroll.into.view.title=Rul automatisk, så den valgte node vises
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.pref.scroll.into.view.label): A title
 # text for the checkbox pref in the accessibility panel that sets node auto
 # scroll.
--- a/devtools/client/compatibility.ftl
+++ b/devtools/client/compatibility.ftl
@@ -18,38 +18,37 @@ compatibility-issue-deprecated-prefixneeded = (forældet, præfiks påkrævet)
 compatibility-issue-experimental-prefixneeded = (eksperimentel, præfiks påkrævet)
 compatibility-issue-deprecated-experimental-prefixneeded = (forældet, eksperimentel, præfiks påkrævet)
 
 ## Messages used as labels and titles for buttons in the footer
 
 compatibility-settings-button-label = Indstillinger
 compatibility-settings-button-title =
   .title = Indstillinger
-compatibility-feedback-button-label = Feedback
-compatibility-feedback-button-title =
-  .title = Feedback
 
 ## Messages used as headers in settings pane
 
 compatibility-settings-header = Indstillinger
 compatibility-target-browsers-header = Mål-browsere
 
 ##
 
 # Text used as the label for the number of nodes where the issue occurred
 # Variables:
 #  $number (Number) - The number of nodes where the issue occurred
 compatibility-issue-occurrences =
   { $number ->
     [one] { $number } forekomst
    *[other] { $number } forekomster
   }
+
 compatibility-no-issues-found = Der blev ikke fundet problemer med kompatibilitet.
 compatibility-close-settings-button =
   .title = Luk indstillinger
+
 # Text used in the element containing the browser icons for a given compatibility issue.
 # Line breaks are significant.
 # Variables:
 #  $browsers (String) - A line-separated list of browser information (e.g. Firefox 98\nChrome 99).
 compatibility-issue-browsers-list =
   .title =
     Kompatibilitetsproblemer i:
     { $browsers }
--- a/devtools/client/debugger.properties
+++ b/devtools/client/debugger.properties
@@ -276,28 +276,16 @@ sourceSearch.search.key2=CmdOrCtrl+F
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.placeholder): placeholder text in
 # the source search input bar
 sourceSearch.search.placeholder=Søg i fil…
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.placeholder2): placeholder text in
 # the source search input bar
 sourceSearch.search.placeholder2=Find i fil…
 
-# LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.again.key3): Key shortcut to highlight
-# the next occurrence of the last search triggered from a source search
-# Do not localize "Cmd+G", or change the format of the string. These are
-# key identifiers, not messages displayed to the user.
-sourceSearch.search.again.key3=Cmd+G
-
-# LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.againPrev.key3): Key shortcut to highlight
-# the previous occurrence of the last search triggered from a source search
-# Do not localize "Cmd+Shift+G", or change the format of the string. These are
-# key identifiers, not messages displayed to the user.
-sourceSearch.search.againPrev.key3=Cmd+Shift+G
-
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.resultsSummary2): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # Shows a summary of the number of matches for autocomplete
 sourceSearch.resultsSummary2=#1 resultat;#1 resultater
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakpointHeadingMenuItem.*): The text for all the elements
 # that are displayed in the breakpoint headings menu item popup.
 breakpointHeadingsMenuItem.enableInSource.label=Aktiver breakpoints
@@ -843,101 +831,16 @@ symbolSearch.searchModifier.regex=Regex
 symbolSearch.searchModifier.caseSensitive=Forskel på store og bogstaver
 
 # LOCALIZATION NOTE(symbolSearch.searchModifier.wholeWord): A search option
 # when searching text in a file
 symbolSearch.searchModifier.wholeWord=Helt ord
 
 experimental=Dette er en eksperimentel funktion
 
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.debuggerStatement): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused due to a `debugger`
-# statement in the code
-whyPaused.debuggerStatement=Sat på pause på debugger-statement
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.breakpoint): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on a breakpoint
-whyPaused.breakpoint=Sat på pause på breakpoint
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.eventBreakpoint): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on an event
-# breakpoint.
-whyPaused.eventBreakpoint=Sat på pause på event-breakpoint
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.exception): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on an exception
-whyPaused.exception=Sat på pause på exception
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.mutationBreakpoint): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
-# DOM mutation breakpoint
-whyPaused.mutationBreakpoint=Sat på pause ved ændring af DOM
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.mutationBreakpointAdded): The text that
-# is displayed to describe an added node which triggers a subtree modification
-whyPaused.mutationBreakpointAdded=Tilføjet:
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.mutationBreakpointRemoved): The text that
-# is displayed to describe a removed node which triggers a subtree modification
-whyPaused.mutationBreakpointRemoved=Fjernet:
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.interrupted): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused at
-# a JS execution
-whyPaused.interrupted=Sat på pause ved udførelse
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.resumeLimit): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused while stepping
-# in or out of the stack
-whyPaused.resumeLimit=Sat på pause på under stepping
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.pauseOnDOMEvents): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
-# dom event
-whyPaused.pauseOnDOMEvents=Sat på pause på event-listener
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.breakpointConditionThrown): The text that is displayed
-# in an info block when evaluating a conditional breakpoint throws an error
-whyPaused.breakpointConditionThrown=Fejl i forbindelse med betinget breakpoint
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.XHR): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on an
-# xml http request
-whyPaused.XHR=Sat på pause på XMLHttpRequest
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.promiseRejection): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
-# promise rejection
-whyPaused.promiseRejection=Sat på pause på promise-rejection
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.getWatchpoint): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused at a
-# watchpoint on an object property
-whyPaused.getWatchpoint=Sat på pause på property access
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.setWatchpoint): The text that is displayed
-# in an info block explaining how the debugger is currently paused at a
-# watchpoint on an object property
-whyPaused.setWatchpoint=Sat på pause på property set
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.assert): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on an
-# assert
-whyPaused.assert=Sat på pause på assertion
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.debugCommand): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
-# debugger statement
-whyPaused.debugCommand=Sat på pause på debugged-funktion
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.other): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on an event
-# listener breakpoint set
-whyPaused.other=Debugger er sat på pause
-
 # LOCALIZATION NOTE (ctrl): The text that is used for documenting
 # keyboard shortcuts that use the control key
 ctrl=Ctrl
 
 # LOCALIZATION NOTE (anonymousFunction): this string is used to display
 # JavaScript functions that have no given name - they are said to be
 # anonymous.
 anonymousFunction=<anonym>
@@ -983,24 +886,16 @@ shortcuts.fileSearch=Søg efter kilde-fil
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.fileSearch2): text describing
 # keyboard shortcut action for source file search
 shortcuts.fileSearch2=Gå til fil
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.gotoLine): text describing
 # keyboard shortcut for jumping to a specific line
 shortcuts.gotoLine=Gå til linje
 
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.searchAgain): text describing
-# keyboard shortcut action for searching again
-shortcuts.searchAgain=Søg igen
-
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.searchAgain2): text describing
-# keyboard shortcut action for searching again
-shortcuts.searchAgain2=Find næste
-
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.projectSearch): text describing
 # keyboard shortcut action for full project search
 shortcuts.projectSearch=Søg i hele projektet
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.projectSearch2): text describing
 # keyboard shortcut action for full project search
 shortcuts.projectSearch2=Find i filer
 
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -1593,16 +1593,8 @@ netmonitor.settings.importHarTooltip=Importer en HAR-fil med netværksdata
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.settings.saveHarTooltip): This is the tooltip that gets displayed
 # when the HAR save menu item is hovered
 netmonitor.settings.saveHarTooltip=Gem netværksdata som HAR-fil
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.settings.copyHarTooltip): This is the tooltip that gets displayed
 # when the HAR copy menu item is hovered
 netmonitor.settings.copyHarTooltip=Kopier netværksdata til udklipsholder
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.errorpanel.description): This is the information displayed once the monitor errors out
-netmonitor.errorpanel.description=Netværks-panelet er gået ned.
-
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.errorpanel.fileBugButton): This is the text that appears in the button to visit the bug filing link.
-netmonitor.errorpanel.fileBugButton=Indsend fejlrapport
-
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.errorpanel.reloadPanelInfo): This is the text that appears after Network panel errors to instruct the user to reload the panel.
-netmonitor.errorpanel.reloadPanelInfo=Luk værktøjskassen og åbn den igen for at rydde fejlen.
--- a/devtools/client/performance.dtd
+++ b/devtools/client/performance.dtd
@@ -54,17 +54,16 @@
 <!ENTITY performanceUI.table.totalPercentage "Total omkostning">
 <!ENTITY performanceUI.table.totalPercentage.tooltip "Procentdel tid tilbragt i denne funktion og de funktioner, den kalder.">
 <!ENTITY performanceUI.table.selfPercentage "Egen omkostning">
 <!ENTITY performanceUI.table.selfPercentage.tooltip  "Procentdel tid tilbragt udelukkende i denne funktion.">
 <!ENTITY performanceUI.table.samples     "Prøver">
 <!ENTITY performanceUI.table.samples.tooltip     "Antal gange denne funktion var på stakken, når ydelsesværktøjet udtog prøver.">
 <!ENTITY performanceUI.table.function    "Funktion">
 <!ENTITY performanceUI.table.function.tooltip     "Navn og kilde for den prøveudtagne funktion.">
-<!ENTITY performanceUI.table.totalAlloc    "Totale allokeringer">
 <!ENTITY performanceUI.table.totalAlloc.tooltip    "Det totale antal objektallokeringer foretaget af denne fuktion, og funktioner den kalder.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (performanceUI.toolbar.filter.tooltiptext): This string
  - is displayed next to the filter button-->
 <!ENTITY performanceUI.options.filter.tooltiptext "Vælg data til visning på tidslinjen">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (performanceUI.options.tooltiptext): This is the tooltip
  - for the options button. -->
--- a/devtools/client/perftools.ftl
+++ b/devtools/client/perftools.ftl
@@ -37,26 +37,25 @@ perftools-description-local-build =
 
 perftools-range-interval-label = Sampling-interval:
 perftools-range-interval-milliseconds = { NUMBER($interval, maxFractionalUnits: 2) } ms
 
 ##
 
 # The size of the memory buffer used to store things in the profiler.
 perftools-range-entries-label = Buffer-størrelse:
+
 perftools-custom-threads-label = Tilføj tilpassede tråde ved deres navne:
+
 perftools-devtools-interval-label = Interval:
 perftools-devtools-threads-label = Tråde:
 perftools-devtools-settings-label = Indstillinger
 
 ## Various statuses that affect the current state of profiling, not typically displayed.
 
-perftools-status-private-browsing-notice =
-  Profilering er deaktiveret, når privat browsing er aktiveret.
-  Luk alle private vinduer for at aktivere profilering igen.
 perftools-status-recording-stopped-by-another-tool = Optagelsen blev stoppet af et andet værktøj.
 perftools-status-restart-required = Browseren skal genstartes for at aktivere denne funktion.
 
 ## These are shown briefly when the user is waiting for the profiler to respond.
 
 perftools-request-to-stop-profiler = Stopper optagelser
 perftools-request-to-get-profile-and-stop-profiler = Indfanger profil
 
@@ -96,49 +95,53 @@ perftools-thread-img-decoder =
 perftools-thread-dns-resolver =
   .title = DNS-opslag foregår på denne tråd
 perftools-thread-task-controller =
   .title = TaskController thread pool-tråde
 
 ##
 
 perftools-record-all-registered-threads = Ignorer valg ovenfor og optag alle registrerede tråde
+
 perftools-tools-threads-input-label =
   .title = Disse tråd-navne er en kommasepareret liste, der bruges til at aktivere profilering af trådene i profileringsværktøjet. Navnet behøver bare at stemme delvist overens med trådnavnet for at blive inkluderet. Mellemrum indgår i sammenligningen.
 
 ## Onboarding UI labels. These labels are displayed in the new performance panel UI, when
 ## both devtools.performance.new-panel-onboarding & devtools.performance.new-panel-enabled
 ## preferences are true.
 
+## Onboarding UI labels. These labels are displayed in the new performance panel UI, when
+## devtools.performance.new-panel-onboarding preference is true.
+
 perftools-onboarding-message = <b>Nyhed</b>: { -profiler-brand-name } er nu en del af Udviklerværktøj. <a>Læs mere</a> om dette praktiske nye værktøj.
+
 # `options-context-advanced-settings` is defined in toolbox-options.ftl
 perftools-onboarding-reenable-old-panel = (I en begrænset periode kan du se det originale Ydelses-panel i <a>{ options-context-advanced-settings }</a>)
+
 perftools-onboarding-close-button =
   .aria-label = Luk introduktions-beskeden
 
 ## Profiler presets
 
 
 # Presets and their l10n IDs are defined in the file
 # devtools/client/performance-new/popup/background.jsm.js
 # The same labels and descriptions are also defined in appmenu.ftl.
 
 perftools-presets-web-developer-label = Webudvikler
 perftools-presets-web-developer-description = Anbefalet forhåndsindstilling med lavt overhead for generel debugging af web-apps.
-perftools-presets-firefox-platform-label = Firefox-platformen
-perftools-presets-firefox-platform-description = Anbefalet forhåndsindstilling for intern debugging af Firefox-platformen.
-perftools-presets-firefox-front-end-label = Firefox frontend
-perftools-presets-firefox-front-end-description = Anbefalet forhåndsindstilling for intern debugging af Firefox' frontend.
-perftools-presets-firefox-graphics-label = Firefox-grafik
-perftools-presets-firefox-graphics-description = Anbefalet forhåndsindstilling for undersøgelse af grafik-ydelse i Firefox.
+
 perftools-presets-firefox-label = { -brand-shorter-name }
 perftools-presets-firefox-description = Anbefalet forhåndsindstilling for profilering af { -brand-shorter-name }.
+
 perftools-presets-graphics-label = Grafik
 perftools-presets-graphics-description = Forhåndsindstilling for at undersøge grafik-problemer i { -brand-shorter-name }.
+
 perftools-presets-media-label = Medieindhold
-perftools-presets-media-description = Anbefalet forhåndsindstilling for at diagnosticere problemer med lyd og video.
 perftools-presets-media-description2 = Forhåndsindstilling for at undersøge lyd- og video-problemer i { -brand-shorter-name }.
+
 perftools-presets-networking-label = Netværk
 perftools-presets-networking-description = Forhåndsindstilling for at undersøge netværksproblemer i { -brand-shorter-name }.
+
 perftools-presets-custom-label = Tilpasset
 
 ##
 
--- a/devtools/client/sourceeditor.dtd
+++ b/devtools/client/sourceeditor.dtd
@@ -13,10 +13,9 @@
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
  - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
  - You want to make that choice consistent across the developer tools.
  - A good criteria is the language in which you'd find the best
  - documentation on web development on the web. -->
 
 <!ENTITY gotoLineCmd.label     "Hop til linje…">
-<!ENTITY gotoLineCmd.key      "J">
 <!ENTITY gotoLineCmd.accesskey   "H">
--- a/devtools/client/startup.properties
+++ b/devtools/client/startup.properties
@@ -226,21 +226,16 @@ application.panelLabel=Applikations-pane
 application.tooltip=Applikations-panel
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.responsive):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that toggles
 # the Responsive mode.
 # Keyboard shortcut will be shown inside brackets.
 toolbox.buttons.responsive = Responsivt design-visning (%S)
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.paintflashing):
-# This is the tooltip of the paintflashing button in the toolbox toolbar
-# that toggles paintflashing.
-toolbox.buttons.paintflashing = Slå paintflashing fra/til
-
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.screenshot):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that allows you to
 # take a screenshot of the entire page
 toolbox.buttons.screenshot = Tag et billede af hele siden
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.rulers):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that toggles the
 # rulers in the page
--- a/devtools/client/storage.ftl
+++ b/devtools/client/storage.ftl
@@ -2,65 +2,82 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ### These strings are used inside the Storage Inspector.
 
 # Key shortcut used to focus the filter box on top of the data view
 storage-filter-key = CmdOrCtrl+F
+
 # Hint shown when the selected storage host does not contain any data
 storage-table-empty-text = Der er ingen data for den valgte vært
+
 # Hint shown when the cookies storage type is selected. Clicking the link will open
 # https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/Cookies
 storage-table-type-cookies-hint = Se og rediger cookies ved at vælge en vært. <a data-l10n-name="learn-more-link">Læs mere</a>
+
 # Hint shown when the local storage type is selected. Clicking the link will open
 # https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/Local_Storage_Session_Storage
 storage-table-type-localstorage-hint = Se og rediger det lokale lager ved at vælge en vært. <a data-l10n-name="learn-more-link">Læs mere</a>
+
 # Hint shown when the session storage type is selected. Clicking the link will open
 # https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/Local_Storage_Session_Storage
 storage-table-type-sessionstorage-hint = Se og rediger session-lager ved at vælge en vært. <a data-l10n-name="learn-more-link">Læs mere</a>
+
 # Hint shown when the IndexedDB storage type is selected. Clicking the link will open
 # https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/IndexedDB
 storage-table-type-indexeddb-hint = Se og slet IndexedDB-poster ved at vælge en database. <a data-l10n-name="learn-more-link">Læs mere</a>
+
 # Hint shown when the cache storage type is selected. Clicking the link will open
 # https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/Cache_Storage
 storage-table-type-cache-hint = Se og slet poster i cache-lager ved at vælge et lager. <a data-l10n-name="learn-more-link">Læs mere</a>
+
 # Hint shown when the extension storage type is selected. Clicking the link will open
 # https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/Extension_Storage
 storage-table-type-extensionstorage-hint = Se og rediger udvidelses-lageret ved at vælge en vært. <a data-l10n-name="learn-more-link">Læs mere</a>
+
 # Placeholder for the searchbox that allows you to filter the table items
 storage-search-box =
   .placeholder = Filtrer elementer
+
 # Placeholder text in the sidebar search box
 storage-variable-view-search-box =
   .placeholder = Filter-værdier
+
 # Add Item button title
 storage-add-button =
   .title = Tilføj element
+
 # Refresh button title
 storage-refresh-button =
   .title = Genindlæs elementer
+
 # Context menu action to delete all storage items
 storage-context-menu-delete-all =
   .label = Slet alle
+
 # Context menu action to delete all session cookies
 storage-context-menu-delete-all-session-cookies =
   .label = Slet alle session-cookies
+
 # Context menu action to copy a storage item
 storage-context-menu-copy =
   .label = Kopier
+
 # Context menu action to delete storage item
 # Variables:
 #  $itemName (String) - Name of the storage item that will be deleted
 storage-context-menu-delete =
   .label = Slet { $itemName }
+
 # Context menu action to add an item
 storage-context-menu-add-item =
   .label = Tilføj element
+
 # Context menu action to delete all storage items from a given host
 # Variables:
 #  $host (String) - Host for which we want to delete the items
 storage-context-menu-delete-all-from =
   .label = Slet alle fra { $host }
 
 ## Header names of the columns in the Storage Table for each type of storage available
 ## through the Storage Tree to the side.
@@ -84,26 +101,32 @@ storage-tree-labels-cache = Cache Storag
 storage-tree-labels-extension-storage = Extension Storage
 
 ##
 
 # Tooltip for the button that collapses the right panel in the
 # storage UI when the panel is closed.
 storage-expand-pane =
   .title = Fold panel ud
+
 # Tooltip for the button that collapses the right panel in the
 # storage UI when the panel is open.
 storage-collapse-pane =
   .title = Fold panel sammen
+
 # String displayed in the expires column when the cookie is a Session Cookie
 storage-expires-session = Session
+
 # Heading displayed over the item value in the sidebar
 storage-data = Data
+
 # Heading displayed over the item parsed value in the sidebar
 storage-parsed-value = Fortolket værdi
+
 # Warning notification when IndexedDB database could not be deleted immediately.
 # Variables:
 #  $dbName (String) - Name of the database
 storage-idb-delete-blocked = Databasen { $dbName } bliver slettet, når alle forbindelser er lukkede.
+
 # Error notification when IndexedDB database could not be deleted.
 # Variables:
 #  $dbName (String) - Name of the database
 storage-idb-delete-error = Databasen { $dbName } kunne ikke slettes.
--- a/devtools/client/toolbox-options.ftl
+++ b/devtools/client/toolbox-options.ftl
@@ -5,36 +5,42 @@
 
 ### Localization for Developer Tools options
 
 
 ## Default Developer Tools section
 
 # The heading
 options-select-default-tools-label = Standard-udviklerværktøj
+
 # The label for the explanation of the * marker on a tool which is currently not supported
 # for the target of the toolbox.
 options-tool-not-supported-label = * Understøttes ikke af værktøjernes nuværende destination.
+
 # The label for the heading of group of checkboxes corresponding to the developer tools
 # added by add-ons. This heading is hidden when there is no developer tool installed by add-ons.
 options-select-additional-tools-label = Udviklerværktøj installeret af tilføjelser
+
 # The label for the heading of group of checkboxes corresponding to the default developer
 # tool buttons.
 options-select-enabled-toolbox-buttons-label = Tilgængelige værktøjsknapper
+
 # The label for the heading of the radiobox corresponding to the theme
 options-select-dev-tools-theme-label = Temaer
 
 ## Inspector section
 
 # The heading
 options-context-inspector = Inspektør
+
 # The label for the checkbox option to show user agent styles
 options-show-user-agent-styles-label = Vis browser-styles
 options-show-user-agent-styles-tooltip =
   .title = Aktivering af dette vil vise de standard-styles, som indlæses af browseren.
+
 # The label for the checkbox option to enable collapse attributes
 options-collapse-attrs-label = Afkort DOM-attributter
 options-collapse-attrs-tooltip =
   .title = Afkort lange attributter i inspektør
 
 ## "Default Color Unit" options for the Inspector
 
 options-default-color-unit-label = Standard-farveenhed
@@ -44,38 +50,42 @@ options-default-color-unit-hsl = HSL(A)
 options-default-color-unit-rgb = RGB(A)
 options-default-color-unit-hwb = HWB
 options-default-color-unit-name = Farvenavne
 
 ## Style Editor section
 
 # The heading
 options-styleeditor-label = Rediger CSS
+
 # The label for the checkbox that toggles autocompletion of css in the Style Editor
 options-stylesheet-autocompletion-label = Autofuldfør CSS
 options-stylesheet-autocompletion-tooltip =
   .title = Autofuldfør CSS-egenskaber, -værdier og -selektorer, mens du skriver i CSS-editoren
 
 ## Screenshot section
 
 # The heading
 options-screenshot-label = Indstillinger for skærmbilleder
+
 # Label for the checkbox that toggles screenshot to clipboard feature
 options-screenshot-clipboard-only-label = Gem kun skærmbilleder til udklipsholder
 options-screenshot-clipboard-tooltip2 =
   .title = Gem skærmbilledet direkte til udklipsholderen
+
 # Label for the checkbox that toggles the camera shutter audio for screenshot tool
 options-screenshot-audio-label = Afspil lyd
 options-screenshot-audio-tooltip =
   .title = Aktiverer afspilning af en lyd, når der tages et skærmbillede
 
 ## Editor section
 
 # The heading
 options-sourceeditor-label = Indstillinger for editor
+
 options-sourceeditor-detectindentation-tooltip =
   .title = Gæt indrykning baseret på kildens indhold
 options-sourceeditor-detectindentation-label = Detekter indrykning
 options-sourceeditor-autoclosebrackets-tooltip =
   .title = Indsæt automatisk afsluttende parenteser
 options-sourceeditor-autoclosebrackets-label = Luk automatisk parenteser
 options-sourceeditor-expandtab-tooltip =
   .title = Brug mellemrum i stedet for tabulatortegn
@@ -83,45 +93,54 @@ options-sourceeditor-expandtab-label = I
 options-sourceeditor-tabsize-label = Tabulator-størrelse
 options-sourceeditor-keybinding-label = Genvejstaster
 options-sourceeditor-keybinding-default-label = Standard
 
 ## Advanced section
 
 # The heading (this item is also used in perftools.ftl)
 options-context-advanced-settings = Avancerede indstillinger
+
 # The label for the checkbox that toggles the HTTP cache on or off
 options-disable-http-cache-label = Slå HTTP-cache fra (når Værktøj er åben)
 options-disable-http-cache-tooltip =
   .title = Denne indstilling slår HTTP-cache fra for alle faneblade, der har Udviklerværktøj åbne. Service workers er ikke påvirket af denne indstilling.
+
 # The label for checkbox that toggles JavaScript on or off
 options-disable-javascript-label = Slå JavaScript fra *
 options-disable-javascript-tooltip =
   .title = Denne indstilling slår JavaScript fra i det aktuelle faneblad. Indstillingen vil blive glemt, når fanebladet eller Værktøj lukkes.
+
 # The label for checkbox that toggles chrome debugging, i.e. the devtools.chrome.enabled preference
 options-enable-chrome-label = Slå chrome- og tilføjelses-debuggingsværktøjer til
 options-enable-chrome-tooltip =
   .title = Aktiverer du denne funktion, kan du bruge diverse udviklerværktøj i en browser-kontekst (via Funktioner > Webudvikler > Browserværktøj) og debugge tilføjelser fra fanebladet Tilføjelser
+
 # The label for checkbox that toggles remote debugging, i.e. the devtools.debugger.remote-enabled preference
 options-enable-remote-label = Slå remote debugging til
 options-enable-remote-tooltip2 =
   .title = Tillader at fjern-debugge denne instans af browseren.
+
 # The label for checkbox that toggles custom formatters for objects
 options-enable-custom-formatters-label = Aktiver tilpasset formatering
 options-enable-custom-formatters-tooltip =
   .title = Aktivering af denne indstilling tillader websteder at definere tilpasset formatering for DOM-objekter
+
 # The label for checkbox that toggles the service workers testing over HTTP on or off.
 options-enable-service-workers-http-label = Aktiver service workers over HTTP (når værktøjerne er åbnet)
 options-enable-service-workers-http-tooltip =
   .title = Aktiverer du denne funktion, vil du aktivere service workers over HTTP i alle faneblade, hvor værktøjerne er åbnet.
+
 # The label for the checkbox that toggles source maps in all tools.
 options-source-maps-label = Aktiver Source-maps
 options-source-maps-tooltip =
   .title = Hvis du aktiverer denne indstilling, vil sources blive mappet i værktøjerne.
+
 # The message shown for settings that trigger page reload
 options-context-triggers-page-refresh = * Kun nuværende session, genindlæser siden
+
 # The label for the checkbox that toggles the display of the platform data in the
 # Profiler i.e. devtools.profiler.ui.show-platform-data a boolean preference in about:config
 options-show-platform-data-label = Vis Gecko-platformsdata
 options-show-platform-data-tooltip =
   .title =
     Hvis du slår denne indstilling til vil rapporterne fra JavaScript-profileringsværktøjet indeholde
     Gecko-platformssymboler
--- a/devtools/client/toolbox.ftl
+++ b/devtools/client/toolbox.ftl
@@ -10,22 +10,26 @@
 ## commands such as the docking of DevTools, toggling features, and viewing some
 ## external links. Some of the commands have the keyboard shortcut shown next to
 ## the label.
 
 toolbox-meatball-menu-dock-bottom-label = Fastgør til bunden
 toolbox-meatball-menu-dock-left-label = Fastgør til venstre
 toolbox-meatball-menu-dock-right-label = Fastgør til højre
 toolbox-meatball-menu-dock-separate-window-label = Separat vindue
+
 toolbox-meatball-menu-splitconsole-label = Vis opdelt konsol
 toolbox-meatball-menu-hideconsole-label = Skjul opdelt konsol
+
 toolbox-meatball-menu-settings-label = Indstillinger
 toolbox-meatball-menu-documentation-label = Dokumentation…
 toolbox-meatball-menu-community-label = Fællesskab…
+
 # This menu item is only available in the browser toolbox. It forces the popups/panels
 # to stay visible on blur, which is primarily useful for addon developers and Firefox
 # contributors.
 toolbox-meatball-menu-noautohide-label = Deaktiver auto-skjul af pop op
+
 toolbox-meatball-menu-pseudo-locale-accented = Aktiver "accented" sprog
 toolbox-meatball-menu-pseudo-locale-bidi = Aktiver "bidi" sprog
 
 ##
 
--- a/devtools/client/toolbox.properties
+++ b/devtools/client/toolbox.properties
@@ -81,29 +81,16 @@ toolbox.viewCssSourceInStyleEditor.label=Åbn fil i CSS-editor
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.viewJsSourceInDebugger.label)
 # Used as a message in either tooltips or contextual menu items to open the
 # corresponding URL as a js file in the Debugger tool.
 # DEV NOTE: Mostly used wherever toolbox.viewSourceInDebugger is used.
 toolbox.viewJsSourceInDebugger.label=Åbn fil i debuggeren
 
 toolbox.resumeOrderWarning=Siden fortsatte ikke efter at debuggeren blev tilsluttet. Luk og åbn værktøjer igen for at løse dette problem.
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.autoThemeNotification)
-# Notification displayed in the toolbox notification box when the DevTools theme
-# is set to auto and the user is using a dark Firefox theme.
-# %S is the brand shorter name (eg Firefox)
-toolbox.autoThemeNotification=Udviklerværktøj følger nu det generelle tema i %S. Du kan skifte til Lyst eller Mørkt tema manuelt i panelet Indstillinger.
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.autoThemeNotification.settingsButton)
-# Text of the button displayed in the auto theme notification to open the settings
-# panel.
-# "Settings" refers to the name of the settings panel, and should most likely be
-# the same as toolbox.meatballMenu.settings.label.
-toolbox.autoThemeNotification.settingsButton=Åbn Indstillinger
-
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.help.key)
 # Key shortcut used to open the options panel
 toolbox.help.key=F1
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.nextTool.key)
 # Key shortcut used to select the next tool
 toolbox.nextTool.key=CmdOrCtrl+Ø
 
@@ -163,52 +150,16 @@ toolbox.frames.disabled.tooltip=Denne knap er kun tilgængelig på sider med flere iframes
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.showFrames.key)
 # Key shortcut used to show frames menu when 'frames' button is focused
 toolbox.showFrames.key=Alt+Down
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.button.tooltip): This is the tooltip
 # for the "..." button on the developer tools toolbox.
 toolbox.meatballMenu.button.tooltip=Tilpas Udviklerværktøj og få hjælp
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.dock.*.label): These labels are shown
-# in the "..." menu in the toolbox and represent the different arrangements for
-# docking (or undocking) the developer tools toolbox.
-toolbox.meatballMenu.dock.bottom.label=Fastgør til bunden
-toolbox.meatballMenu.dock.left.label=Fastgør til venstre
-toolbox.meatballMenu.dock.right.label=Fastgør til højre
-toolbox.meatballMenu.dock.separateWindow.label=Separat vindue
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.{splitconsole,hideconsole}.label):
-# These are the labels in the "..." menu in the toolbox for toggling the split
-# console window.
-# The keyboard shortcut will be shown to the side of the label.
-toolbox.meatballMenu.splitconsole.label=Vis opdelt konsol
-toolbox.meatballMenu.hideconsole.label=Skjul opdelt konsol
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.noautohide.label): This is the label
-# in the "..." menu in the toolbox to force the popups/panels to stay visible on
-# blur.
-# This is only visible in the browser toolbox as it is meant for
-# addon developers and Firefox contributors.
-toolbox.meatballMenu.noautohide.label=Deaktiver auto-skjul af pop op
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.settings.label): This is the label for
-# the item in the "..." menu in the toolbox that brings up the Settings
-# (Options) panel.
-# The keyboard shortcut will be shown to the side of the label.
-toolbox.meatballMenu.settings.label=Indstillinger
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.documentation.label): This is the
-# label for the Documentation menu item.
-toolbox.meatballMenu.documentation.label=Dokumentation…
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.community.label): This is the label
-# for the Community menu item.
-toolbox.meatballMenu.community.label=Fællesskab…
-
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.closebutton.tooltip): This is the tooltip for
 # the close button the developer tools toolbox.
 toolbox.closebutton.tooltip=Luk Udviklerværktøj
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.errorCountButton.tooltip): This is the tooltip for
 # the error count button displayed in the developer tools toolbox.
 toolbox.errorCountButton.tooltip=Vis delt konsol
 
--- a/devtools/client/tooltips.ftl
+++ b/devtools/client/tooltips.ftl
@@ -10,63 +10,101 @@ learn-more = <span data-l10n-name="link">Læs mere</span>
 ## In the Rule View when a CSS property cannot be successfully applied we display
 ## an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain why
 ## the property is not applied.
 ## Variables:
 ##  $property (string) - A CSS property name e.g. "color".
 ##  $display (string) - A CSS display value e.g. "inline-block".
 
 inactive-css-not-grid-or-flex-container = <strong>{ $property }</strong> har ingen effekt på dette element, fordi det ikke er en flex-container eller en grid-container.
+
 inactive-css-not-grid-or-flex-container-or-multicol-container = <strong>{ $property }</strong> har ingen effekt på dette element, fordi det ikke er en flex-container, grid-container eller en container, der strækker sig over flere kolonner.
+
 inactive-css-not-grid-or-flex-item = <strong>{ $property }</strong> har ingen effekt på dette element, fordi det ikke er et grid-element eller et flex-element.
+
 inactive-css-not-grid-item = <strong>{ $property }</strong> har ingen effekt på dette element, fordi det ikke er et grid-element.
+
 inactive-css-not-grid-container = <strong>{ $property }</strong> har ingen effekt på dette element, fordi det ikke er en grid-container.
+
 inactive-css-not-flex-item = <strong>{ $property }</strong> har ingen effekt på dette element, fordi det ikke er et flex-element.
+
 inactive-css-not-flex-container = <strong>{ $property }</strong> har ingen effekt på dette element, fordi det ikke er en flex-container.
+
 inactive-css-not-inline-or-tablecell = <strong>{ $property }</strong> har ingen effekt på dette element, fordi det ikke er et inline-element eller en celle i en tabel.
+
 inactive-css-property-because-of-display = <strong>{ $property }</strong> har ingen effekt på dette element, fordi elementets display er sat til <strong>{ $display }</strong>.
+
 inactive-css-not-display-block-on-floated = Værdien <strong>display</strong> er blevet ændret til <strong>block</strong> fordi elementet er <strong>floated</strong>.
+
 inactive-css-property-is-impossible-to-override-in-visited = Det er umuligt at tilsidesætte <strong>{ $property }</strong> på grund af begrænsning for <strong>:visited</strong>.
+
 inactive-css-position-property-on-unpositioned-box = <strong>{ $property }</strong> har ingen effekt på dette element, fordi det ikke er et placeret element.
+
 inactive-text-overflow-when-no-overflow = <strong>{ $property }</strong> har ingen effekt på dette element, fordi <strong>overflow:hidden</strong> ikke er sat.
+
 inactive-css-not-for-internal-table-elements = <strong>{ $property }</strong> har ingen effekt på interne tabel-elementer.
+
 inactive-css-not-for-internal-table-elements-except-table-cells = <strong>{ $property }</strong> har ingen effekt på interne tabel-elementer, bortset fra tabel-celler.
+
 inactive-css-not-table = <strong>{ $property }</strong> har ingen effekt på dette element, fordi det ikke er en tabel.
+
 inactive-scroll-padding-when-not-scroll-container = <strong>{ $property }</strong> har ingen effekt på dette element, fordi det ikke kan scrolles.
 
 ## In the Rule View when a CSS property cannot be successfully applied we display
 ## an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain how
 ## the problem can be solved.
 
 inactive-css-not-grid-or-flex-container-fix = Prøv at tilføje <strong>display:grid</strong> eller <strong>display:flex</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-grid-or-flex-container-or-multicol-container-fix = Prøv at tilføje <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong> eller <strong>columns:2</strong>. { learn-more }
-inactive-css-not-grid-or-flex-item-fix-2 = Prøv at tilføje <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong>, <strong>display:inline-grid</strong> eller <strong>display:inline-flex</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-grid-or-flex-item-fix-3 = Prøv at tilføje <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong>, <strong>display:inline-grid</strong> eller <strong>display:inline-flex</strong> til elementets forælder. { learn-more }
+
 inactive-css-not-grid-item-fix-2 = Prøv at tilføje <strong>display:grid</strong> eller <strong>display:inline-grid</strong> til elementets forælder. { learn-more }
+
 inactive-css-not-grid-container-fix = Prøv at tilføje <strong>display:grid</strong> eller <strong>display:inline-grid</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-flex-item-fix-2 = Prøv at tilføje <strong>display:flex</strong> eller <strong>display:inline-flex</strong> til elementets forælder. { learn-more }
+
 inactive-css-not-flex-container-fix = Prøv at tilføje <strong>display:flex</strong> eller <strong>display:inline-flex</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-inline-or-tablecell-fix = Prøv at tilføje <strong>display:inline</strong> eller <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-non-replaced-inline-or-table-row-or-row-group-fix = Prøv at tilføje <strong>display:inline-block</strong> eller <strong>display:block</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-non-replaced-inline-or-table-column-or-column-group-fix = Prøv at tilføje <strong>display:inline-block</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-display-block-on-floated-fix = Prøv at fjerne <strong>float</strong> eller tilføje <strong>display:block</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-position-property-on-unpositioned-box-fix = Prøv at sætte elements <strong>position</strong>-egenskab til noget andet end <strong>static</strong>. { learn-more }
+
 inactive-text-overflow-when-no-overflow-fix = Prøv at tilføje <strong>overflow:hidden</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-for-internal-table-elements-fix = Prøv at sætte <strong>display</strong>-egenskaben til noget andet end<strong>table-cell</strong>, <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong> eller <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-for-internal-table-elements-except-table-cells-fix = Prøv at sætte <strong>display</strong>-egenskaben til noget andet end <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong> eller <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-table-fix = Prøv at tilføje <strong>display:table</strong> eller <strong>display:inline-table</strong>. { learn-more }
+
 inactive-scroll-padding-when-not-scroll-container-fix = Prøv at tilføje <strong>overflow:auto</strong>, <strong>overflow:scroll</strong> eller <strong>overflow:hidden</strong>. { learn-more }
 
 ## In the Rule View when a CSS property may have compatibility issues with other browsers
 ## we display an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain why
 ## the property is incompatible and the platforms it is incompatible on.
 ## Variables:
 ##  $property (string) - A CSS declaration name e.g. "-moz-user-select" that can be a platform specific alias.
 ##  $rootProperty (string) - A raw CSS property name e.g. "user-select" that is not a platform specific alias.
 
 css-compatibility-default-message = <strong>{ $property }</strong> er ikke understøttet i følgende browsere:
+
 css-compatibility-deprecated-experimental-message = <strong>{ $property }</strong> var en eksperimentel egenskab, der nu er forældet af W3 C-standarder. Egenskaben er ikke understøttet i følgende browsere:
+
 css-compatibility-deprecated-experimental-supported-message = <strong>{ $property }</strong> var en eksperimentel egenskab, der nu er forældet af W3 C-standarder.
+
 css-compatibility-deprecated-message = <strong>{ $property }</strong> er forældet af W3 C-standarder. Egenskaben er ikke understøttet i følgende browsere:
+
 css-compatibility-deprecated-supported-message = <strong>{ $property }</strong> er forældet af W3 C-standarder.
+
 css-compatibility-experimental-message = <strong>{ $property }</strong> er en eksperimentel egenskab. Den er ikke understøttet i følgende browsere:
+
 css-compatibility-experimental-supported-message = <strong>{ $property }</strong> er en eksperimentel egenskab.
+
 css-compatibility-learn-more-message = <span data-l10n-name="link">Læs mere</span> om <strong>{ $rootProperty }</strong>
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -195,44 +195,22 @@ webconsole.menu.copyMessage.label=Kopier
 webconsole.menu.copyMessage.accesskey=K
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.copyObject.label)
 # Label used for a context-menu item displayed for object/variable log. Clicking on it
 # will copy the object/variable.
 webconsole.menu.copyObject.label=Kopier objekt
 webconsole.menu.copyObject.accesskey=o
 
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.selectAll.label)
-# Label used for a context-menu item that will select all the content of the webconsole
-# output.
-webconsole.menu.selectAll.label=Marker alt
-webconsole.menu.selectAll.accesskey=M
-
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.openInSidebar.label)
 # Label used for a context-menu item displayed for object/variable logs. Clicking on it
 # opens the webconsole sidebar for the logged variable.
 webconsole.menu.openInSidebar.label1=Inspicer objekt i sidepanel
 webconsole.menu.openInSidebar.accesskey=s
 
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.exportSubmenu.label)
-# Label used for a context-menu item displayed on the output. Clicking on it
-# opens a submenu where the user can select how to export messages.
-webconsole.menu.exportSubmenu.label=Eksporter synlige beskeder til
-
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.exportClipboard.label)
-# Label used for a context-menu item displayed on the output. Clicking on it
-# copies the entire output of the console to the clipboard.
-webconsole.menu.exportSubmenu.exportCliboard.label=udklipsholderen
-
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.exportFile.label)
-# Label used for a context-menu item displayed on the output. Clicking on it
-# opens a file picker to allow the user save a file containing
-# the output of the console.
-webconsole.menu.exportSubmenu.exportFile.label=fil
-
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.copyAllMessages.label)
 # Label used for a context-menu item displayed on the output. Clicking on it
 # copies the entire output of the console to the clipboard.
 webconsole.menu.copyAllMessages.label=Kopier alle beskeder
 webconsole.menu.copyAllMessages.accesskey=b
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.saveAllMessagesFile.label)
 # Label used for a context-menu item displayed on the output. Clicking on it
--- a/devtools/shared/debugger-paused-reasons.ftl
+++ b/devtools/shared/debugger-paused-reasons.ftl
@@ -12,59 +12,76 @@
 ### English, or another language commonly spoken among web developers.
 ### You want to make that choice consistent across the developer tools.
 ### A good criteria is the language in which you'd find the best
 ### documentation on web development on the web.
 
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused due to a `debugger` statement in the code
 whypaused-debugger-statement = Sat på pause på debugger-statement
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on a breakpoint
 whypaused-breakpoint = Sat på pause på breakpoint
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on an event breakpoint.
 whypaused-event-breakpoint = Sat på pause på event-breakpoint
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on an exception
 whypaused-exception = Sat på pause på exception
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on a DOM mutation breakpoint
 whypaused-mutation-breakpoint = Sat på pause ved ændring af DOM
+
 # The text that is displayed to describe an added node which triggers a subtree
 # modification
 whypaused-mutation-breakpoint-added = Tilføjet:
+
 # The text that is displayed to describe a removed node which triggers a subtree
 # modification
 whypaused-mutation-breakpoint-removed = Fjernet:
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused at a JS execution
 whypaused-interrupted = Sat på pause ved udførelse
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused while stepping in or out of the stack
 whypaused-resume-limit = Sat på pause på under stepping
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on a dom event
 whypaused-pause-on-dom-events = Sat på pause på event-listener
+
 # The text that is displayed in an info block when evaluating a conditional
 # breakpoint throws an error
 whypaused-breakpoint-condition-thrown = Fejl i forbindelse med betinget breakpoint
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on an xml http request
 whypaused-xhr = Sat på pause på XMLHttpRequest
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on a promise rejection
 whypaused-promise-rejection = Sat på pause på promise-rejection
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused at a watchpoint on an object property
 whypaused-get-watchpoint = Sat på pause på property access
+
 # The text that is displayed in an info block explaining how the debugger is
 # currently paused at a watchpoint on an object property
 whypaused-set-watchpoint = Sat på pause på property set
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on an assert
 whypaused-assert = Sat på pause på assertion
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on a debugger statement
 whypaused-debug-command = Sat på pause på debugged-funktion
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on an event listener breakpoint set
 whypaused-other = Debugger er sat på pause
--- a/devtools/shared/highlighters.ftl
+++ b/devtools/shared/highlighters.ftl
@@ -8,41 +8,51 @@
 ### in understanding content sizing, etc.
 
 # The row and column position of a grid cell shown in the grid cell infobar when hovering
 # over the CSS grid outline.
 # Variables
 # $row (integer) - The row index
 # $column (integer) - The column index
 grid-row-column-positions = Række { $row }, kolonne { $column }
+
 # The layout type of an element shown in the infobar when hovering over a DOM element and
 # it is a grid container.
 gridtype-container = Grid-container
+
 # The layout type of an element shown in the infobar when hovering over a DOM element and
 # it is a grid item.
 gridtype-item = Grid-element
+
 # The layout type of an element shown in the infobar when hovering over a DOM element and
 # it is both a grid container and a grid item.
 gridtype-dual = Grid-container/-element
+
 # The layout type of an element shown in the infobar when hovering over a DOM element and
 # it is a flex container.
 flextype-container = Flex-container
+
 # The layout type of an element shown in the infobar when hovering over a DOM element and
 # it is a flex item.
 flextype-item = Flex-element
+
 # The layout type of an element shown in the infobar when hovering over a DOM element and
 # it is both a flex container and a flex item.
 flextype-dual = Flex-container/-element
+
 # The message displayed in the content page when the user clicks on the
 # "Pick an element from the page" in about:devtools-toolbox inspector panel, when
 # debugging a remote page.
 # Variables
 # $action (string) - Will either be remote-node-picker-notice-action-desktop or
 #          remote-node-picker-notice-action-touch
 remote-node-picker-notice = Node-vælger i Udviklerværktøj er aktiv. { $action }
+
 # Text displayed in `remote-node-picker-notice`, when the remote page is on desktop
 remote-node-picker-notice-action-desktop = Klik på et element for at vælge det i Inspektøren
+
 # Text displayed in `remote-node-picker-notice`, when the remote page is on Android
 remote-node-picker-notice-action-touch = Tryk på et element for at vælge det i Inspektøren
+
 # The text displayed in the button that is in the notice in the content page when the user
 # clicks on the "Pick an element from the page" in about:devtools-toolbox inspector panel,
 # when debugging a remote page.
 remote-node-picker-notice-hide-button = Skjul
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -25,14 +25,13 @@ contentEncodingError=Siden kunne ikke vi
 unsafeContentType=Siden kan ikke vises da den er registreret med en filtype som ikke er sikker at åbne. Kontakt ejeren af webstedet omkring dette problem.
 malwareBlocked=Webstedet %S er blevet anmeldt som et angrebswebsted og er blevet blokeret som følge af dine sikkerhedsindstillinger.
 harmfulBlocked=Webstedet %S er blevet anmeldt som et potentielt skadeligt websted og er blevet blokeret som følge af dine sikkerhedsindstillinger.
 unwantedBlocked=Webstedet %S er blevet anmeldt for at tilbyde uønsket software og er blevet blokeret som følge af dine sikkerhedsindstillinger.
 deceptiveBlocked=Webstedet %S er blevet anmeldt som et vildledende websted og er blevet blokeret som følge af dine sikkerhedsindstillinger.
 cspBlocked=Denne side har en indholdssikkerhedspolitik, der forhindrer den i at blive indlæst på denne måde.
 xfoBlocked=Denne side har en politik for X-Frame-Options, der forhindrer den i at blive indlæst i denne kontekst.
 corruptedContentErrorv2=Siden på webstedet %S kan ikke vises, da der er fundet en fejl i transmissionen af data.
-remoteXUL=Denne side bruger en ikke-understøttet teknologi, som ikke længere er tilgængelig som standard.
 sslv3Used=Dine datas sikkerhed kan ikke garanteres på %S, fordi webstedet bruger den usikre protokol SSLv3.
 weakCryptoUsed=Ejeren af %S har ikke konfigureret sit websted korrekt. For at undgå at dine informationer bliver stjålet, er der ikke oprettet forbindelse til webstedet.
 inadequateSecurityError=Webstedet forsøgte at benytte et utilstrækkeligt sikkerhedsniveau.
 blockedByPolicy=Din organisation har blokeret adgangen til siden eller webstedet.
 networkProtocolError=Firefox har opdaget en fejl i netværksprotokollen, der ikke kan repareres.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -18,17 +18,16 @@ DebugScriptButton=Debug script
 WaitForScriptButton=Fortsæt
 DontAskAgain=&Spørg mig ikke igen
 WindowCloseBlockedWarning=Scripts må ikke lukke vinduer, der ikke er åbnet af scriptet.
 OnBeforeUnloadTitle=Er du sikker?
 OnBeforeUnloadMessage2=Denne side beder dig om at bekræfte, at du ønsker at lukke den. Indtastet information gemmes muligvis ikke.
 OnBeforeUnloadStayButton=Bliv på side
 OnBeforeUnloadLeaveButton=Forlad side
 EmptyGetElementByIdParam=Tom streng videregivet til getElementById().
-SpeculationFailed=Et ubalanceret træ blev skrevet med document.write(), hvilket gjorde at data fra netværket blev genfortolket. Se mere på https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
 SpeculationFailed2=Et ubalanceret træ blev skrevet med document.write(), hvilket gjorde at data fra netværket blev genfortolket. Mere information: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/speculative_parsing
 DocumentWriteIgnored=Et kald til document.write() fra et asynkront hentet eksternt script blev ignoreret.
 # LOCALIZATION NOTE (EditorFileDropFailed): Do not translate contenteditable, %S is the error message explaining why the drop failed.
 EditorFileDropFailed=Det lykkedes ikke at trække filen ind i det contenteditable element, årsag: %S.
 FormValidationTextTooLong=Begræns teksten til %S tegn eller færre (du bruger i øjeblikket %S tegn).
 FormValidationTextTooShort=Brug mindst %S tegn (i øjeblikket bruger du kun %S tegn).
 FormValidationValueMissing=Udfyld dette felt.
 FormValidationCheckboxMissing=Marker dette felt, hvis du ønsker at fortsætte.
@@ -378,18 +377,16 @@ MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning="veryverythinmathspace", "verythinmathspace", "thinmathspace", "mediummathspace", "thickmathspace", "verythickmathspace" og "veryverythickmathspace" er forældede værdier for MathML-længder og vil blive fjernet i fremtiden
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate radical, notation and menclose.
 MathML_DeprecatedMencloseNotationRadical=Værdien "radical" er forældet for <menclose>-elementets værdi "notation" og vil blive fjernet i fremtiden.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML or mfenced.
 MathML_DeprecatedMfencedElement=MathML-elementet "mfenced" er forældet og vil blive fjernet i fremtiden.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, subscriptshift and superscriptshift.
 MathML_DeprecatedScriptShiftAttributes=MathML-attributterne "subscriptshift" og "superscriptshift" er forældede og vil blive fjernet i fremtiden.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
 MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=MathML-attributterne "background", "color", "fontfamily", "fontsize", "fontstyle" og "fontweight" er forældede og vil blive fjernet i fremtiden.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and XLink.
-MathML_DeprecatedXLinkAttributeWarning=XLink-attributterne "href", "type", "show" og "actuate" er forældede for MathML-elementer og vil blive fjernet i fremtiden.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and STIXGeneral. %S is a documentation URL.
 MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning=Rendering af udstrakte MathML-operatorer med STIXGeneral-fonte er forældet og vil blive fjernet i fremtiden. Læs mere på %S om nyere fonte, der stadig vil være understøttede.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptminsize.
 MathML_DeprecatedScriptminsizeAttributeWarning=MathML-attributten "scriptminsize" er forældet og vil blive fjernet i fremtiden.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptsizemultiplier.
 MathML_DeprecatedScriptsizemultiplierAttributeWarning=MathML-attributten "scriptsizemultiplier" er forældet og vil blive fjernet i fremtiden.
 FormSubmissionUntrustedEventWarning=Indsendelse af formularer via ikke-betroede submit-events er forældet og vil blive fjernet i fremtiden.
 WebShareAPI_Failed=Deling slog fejl.
--- a/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
+++ b/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
@@ -1,29 +1,22 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Encoding warnings and errors
 EncNoDeclarationFrame=Tegnkodningen for et dokument i en frame er ikke deklareret. Dokumentet kan se anderledes ud, hvis det vises uden for en frame.
-EncNoDeclarationPlain=Tegnkodningen for tekstdokumentet er ikke deklareret. Dokumentet vil vises med forkerte tegn i visse browserkonfigurationer, hvis dokumentet indeholder tegn uden for US-ASCII. Tegnkodningen for filen skal deklareres i transfer-protokollen, eller filen skal bruge et byte order mark som tegnkodningssignatur.
-EncNoDeclaration=Tegnkodningen for HTML-dokumentet er ikke deklareret. Dokumentet vil vises med forkerte tegn i visse browserkonfigurationer, hvis dokumentet indeholder tegn uden for US-ASCII. Tegnkodningen for filen skal deklareres i dokumentet eller i transfer-protokollen.
-EncLateMetaFrame=Tegnkodningsdeklarationen for HTML-dokumentet i en ramme blev ikke fundet ved scanning af de første 1024 bytes af filen. Hvis dokumentet vises uden en ramme, vil siden genindlæses automatisk. Tegnkodningsdeklarationen skal flyttes til inden for de første 1024 bytes af filen.
-EncLateMeta=Tegnkodningsdeklarationen for HTML-dokumentet blev ikke fundet ved scanning af de første 1024 bytes af filen. Hvis siden vises i en browser med en anden konfiguration, vil den genindlæses automatisk. Tegnkodningsdeklarationen skal flyttes til inden for de første 1024 bytes af filen.
-EncLateMetaReload=Siden blev genindlæst, fordi tegnkodningsdeklarationen for HTML-dokumentet ikke blev fundet ved scanning af de første 1024 bytes af filen. Tegnkodningsdeklarationen skal flyttes til inden for de første 1024 bytes af filen.
-EncLateMetaTooLate=Tegnkodningsdeklarationen for dokumentet blev fundet for sent til at have en effekt. Tegnkodningsdeklarationen skal flyttes til inden for de første 1024 bytes af filen.
 EncXmlDecl=Et HTML-dokuments tegnkodning blev deklareret ved brug af XML-deklarations-syntaksen. Dette er ikke i overensstemmelse med gængs praksis, og det er mere effektivt at bruge et meta-tag i starten af head-sektionen.
 EncMetaTooLate=Et meta-tag, der forsøgte at deklarere tegnkodningen, blev fundet for sent. Kodningen blev derfor udledt af indholdet i stedet. Meta-tag'et skal flyttes til starten af dokumentets head-sektion.
 EncMetaTooLateFrame=Et meta-tag, der forsøgte at deklarere tegnkodningen, blev fundet for sent. Kodningen blev derfor udledt af forældre-dokumentets kodning i stedet. Meta-tag'et skal flyttes til starten af dokumentets head-sektion.
 EncMetaAfterHeadInKilobyte=Det meta-tag, der deklarerer dokumentets tegnkodning, skal flyttes til starten af dokumentets head-sektion.
 EncNoDecl=Dokumentets tegnkodning blev ikke deklareret, så kodning blev udledt af indholdet. Tegnkodningen skal deklareres i Content-Type-HTTP-headeren, ved at bruge et meta-tag eller ved at bruge et byte order mark.
 EncNoDeclPlain=Dokumentets tegnkodning blev ikke deklareret, så kodning blev udledt af indholdet. Tegnkodning skal deklareres i Content-Type HTTP-headeren eller ved at bruge et byte order mark.
 EncMetaUnsupported=Den deklarerede tegnkodning for HTML-dokumentet er ikke understøttet, så deklarationen blev derfor ignoreret.
 EncProtocolUnsupported=Den deklarerede tegnkodning i transfer-protokollen er ikke understøttet, så deklarationen blev derfor ignoreret.
-EncBomlessUtf16=Fandt UTF-16-kodet Basic Latin tekst uden et byte order mark og uden en deklaration i transfer-protokollen. At kode dette indhold i UTF-16 er ineffektivt, og tegnkodningen skulle under alle omstændigheder være deklareret.
 EncMetaUtf16=Et meta-tag blev brugt til at deklarere tegnkodningen som UTF-16. Dette blev fortolket som en UTF-8-deklaration i stedet.
 EncMetaUserDefined=Et meta-tag blev brugt til at angive tegnkodning som x-user-defined. Dette blev fortolket som en angivelse af windows-1252 af hensyn til kompatibilitet med bevidst forkerte fonte. Dette websted bør skifte til Unicode-tegnkodning.
 
 EncMetaReplacement=Et meta-tag blev brugt til at deklarere en tegnkodning, der udgør en fare for cross-site-scripting. En erstatning for kodningen blev brugt i stedet.
 EncProtocolReplacement=En tegnkodning, der udgør en fare for cross-site-scripting, blev deklareret på transfer-protokol-niveau. En erstatning for kodningen blev brugt i stedet.
 EncDetectorReload=Dokumentets tegnkodning blev ikke deklareret, og det var først sent muligt at gætte kodningen på baggrund af indholdet. Dette medførte, at dokumentet blev indlæst igen. Tegnkodningen skal deklareres i Content-Type-HTTP-headeren, ved at bruge et meta-tag eller ved at bruge et byte order mark.
 EncDetectorReloadPlain=Dokumentets tegnkodning blev ikke deklareret, og det var først sent muligt at gætte kodningen på baggrund af indholdet. Dette medførte, at dokumentet blev indlæst igen. Tegnkodningen skal deklareres i Content-Type-HTTP-headeren eller ved at bruge et byte order mark.
 EncError=Byte-strømmen var fejlagtig ifølge den deklarerede tegnkodningen. Tegnkodnings-deklarationen kan være forkert.
@@ -89,17 +82,16 @@ errEofInTagName=Filen sluttede i et tag-
 errEofInEndTag=Filen sluttede i et slut-tag. Ignorerer tag.
 errEofAfterLt=Filen sluttede efter "<".
 errNcrOutOfRange=Tegnreference uden for den tilladte Unikode-sekvens.
 errNcrUnassigned=Tegnreference giver et permanent ikke-tildelt code point.
 errDuplicateAttribute=Dobbelt attribut.
 errEofInSystemId=Filen skuttede i en system-identifikator.
 errExpectedSystemId=Gav en system-identifikator, men doctypen sluttede.
 errMissingSpaceBeforeDoctypeName=Manglende mellemrum før doctype-navn.
-errHyphenHyphenBang=Fandt "--!" i kommentar.
 errNestedComment=Så "<!--" inde i en kommentar. Sandsynlig årsag: Indlejret kommentar (ikke tilladt).
 errNcrZero=Tegnreference giver nul.
 errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote=Manglende mellemrum mellem doctype "SYSTEM" og citationstegnet.
 errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds=Manglende mellemrum mellem doctype public og identifikatorer.
 errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote=Manglende mellemrum mellem doctype "PUBLIC" og citationstegnet.
 
 # Tree builder errors
 errDeepTree=Dokumenttræet er for dybt, dybden vil blive begrænset til 513 elementer.
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -4,17 +4,16 @@
 
 ImageMapRectBoundsError=Attributten "coords" til mærket <area shape="rect"> har ikke formatet "left,top,right,bottom".
 ImageMapCircleWrongNumberOfCoords=Attributten "coords" til <area shape="circle"> mærket er ikke i "center-x,center-y,radius" format.
 ImageMapCircleNegativeRadius=Attributten "coords" til <area shape="circle"> mærket har en negativ radius.
 ImageMapPolyWrongNumberOfCoords=Attributten "coords" til <area shape="poly"> mærket er ikke i "x1,y1,x2,y2 …" format.
 ImageMapPolyOddNumberOfCoords=Attributten "coords" til <area shape="poly"> mærket mangler det sidste "y" koordinat (det korrekte format er "x1,y1,x2,y2 …").
 
 TablePartRelPosWarning=Relativ placering af tabelrækker og -kolonner understøttes nu. Dette websted bør opdateres, da det er afhængigt af, at denne funktion ikke virker.
-ScrollLinkedEffectFound2=Dette websted bruger tilsyneladende en scroll-afhængig positionseffekt. Dette virker muligvis ikke godt sammen med asynkron panorering; læs artiklen https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Performance/ScrollLinkedEffects for flere detaljer og deltag i debatten om relaterede værktøjer og funktioner!!
 
 ScrollLinkedEffectFound3=Dette websted bruger tilsyneladende en scroll-afhængig positionseffekt. Dette virker muligvis ikke godt sammen med asynkron panorering. Læs artiklen https://firefox-source-docs.mozilla.org/performance/scroll-linked_effects.html for flere detaljer, og deltag i debatten om relaterede værktøjer og funktioner!
 
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLargeArea):
 ## %1$S is an integer value of the area of the frame
 ## %2$S is an integer value of the area of a limit based on the viewport size
 CompositorAnimationWarningContentTooLargeArea=Animationen kan ikke afvikles på compositoren, da frame-arealet (%1$S) er for stort i forhold til viewport (større end %2$S)
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLarge2):
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -90,19 +90,16 @@
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Browseren forhindrede denne side i at blive indlæst, da den har en indholdssikkerhedspolitik, der forbyder det.</p>">
 
 <!ENTITY xfoBlocked.title "Blokeret af politik for X-Frame-Options">
 <!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>Browseren forhindrede denne side i at blive indlæst, fordi siden har en politik for X-Frame-Options, der forbyder det.</p>">
 
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Fejlbehæftet indhold">
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Siden kan ikke vises, da der er fundet en fejl i overførslen af data.</p><ul><li>Kontakt ejerne af webstedet omkring dette problem.</li></ul>">
 
-<!ENTITY remoteXUL.title "Remote XUL">
-<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontakt ejerne af webstedet omkring dette problem.</li></ul></p>">
-
 <!ENTITY inadequateSecurityError.title "Usikker forbindelse">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
 <!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> bruger forældet sikkerheds-teknologi, der er sårbar overfor angreb. En angriber kan derfor nemt få adgang til information, som du troede var sikker. Webstedets administrator er nødt til at løse problemerne på serveren, før du kan besøge webstedet.</p><p>Fejlkode: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">
 
 <!ENTITY blockedByPolicy.title "Blokeret side">
 
 <!ENTITY networkProtocolError.title "Fejl i netværksprotokol">
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -5,47 +5,42 @@
 # Mixed Content Blocker
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the blocked mixed content resource
 BlockMixedDisplayContent = Blokerede indlæsning af blandet indhold "%1$S"
 BlockMixedActiveContent = Blokerede indlæsning af blandet aktivt indhold "%1$S"
 
 # CORS
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Access-Control-Allow-Origin", Access-Control-Allow-Credentials, Access-Control-Allow-Methods, Access-Control-Allow-Headers
 CORSDisabled=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen %1$S. (Årsag: CORS er deaktiveret).
-CORSDidNotSucceed=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen %1$S. (Årsag: CORS-forespørgslen mislykkedes).
 CORSDidNotSucceed2=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen %1$S. (Årsag: CORS-forespørgslen mislykkedes). Statuskode: %2$S.
 CORSOriginHeaderNotAdded=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen %1$S. (Årsag: CORS-headeren 'Origin' kan ikke tilføjes).
 CORSExternalRedirectNotAllowed=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen %1$S. (Årsag: eksterne redirects af CORS-forespørgsler er ikke tilladt.)
 CORSRequestNotHttp=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen %1$S. (Årsag: CORS-forespørgsel er ikke http).
-CORSMissingAllowOrigin=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen %1$S. (Årsag: CORS-headeren 'Access-Control-Allow-Origin' findes ikke).
 CORSMissingAllowOrigin2=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen %1$S. (Årsag: CORS-headeren 'Access-Control-Allow-Origin' findes ikke). Statuskode: %2$S.
 CORSMultipleAllowOriginNotAllowed=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen %1$S. (Årsag: Multiple CORS-header 'Access-Control-Allow-Origin' er ikke tilladt).
 CORSAllowOriginNotMatchingOrigin=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen %1$S. (Årsag: CORS-headeren 'Access-Control-Allow-Origin' matcher ikke '%2$S').
 CORSNotSupportingCredentials=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen på '%1$S'. (Årsag: Credential understøttes ikke, hvis CORS-header 'Access-Control-Allow-Origin' er '*').
 CORSMethodNotFound=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen %1$S. (Årsag: Metoden kunne ikke findes i CORS-headeren 'Access-Control-Allow-Methods').
 CORSMissingAllowCredentials=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen %1$S. (Årsag: forventede 'true' i CORS-headeren 'Access-Control-Allow-Credentials').
-CORSPreflightDidNotSucceed2=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen %1$S. (Årsag: CORS preflight-svar mislykkedes).
 CORSPreflightDidNotSucceed3=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen %1$S. (Årsag: CORS preflight-svar mislykkedes). Statuskode: %2$S.
 CORSInvalidAllowMethod=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen %1$S. (Årsag: ugyldigt token '%2$S' i CORS-headeren 'Access-Control-Allow-Methods').
 CORSInvalidAllowHeader=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen %1$S. (Årsag: ugyldigt token '%2$S' i CORS-headeren 'Access-Control-Allow-Headers').
 CORSMissingAllowHeaderFromPreflight2=Forespørgsel til fremmed websted blokeret: Politikken for samme oprindelse tillader ikke læsning af fjernressourcen %1$S. (Årsag: headeren '%2$S' er ikke tilladt ifølge headeren 'Access-Control-Allow-Headers' fra CORS preflight-svar).
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Strict-Transport-Security", "HSTS", "max-age" or "includeSubDomains"
 STSUnknownError=Strict-Transport-Security: Der opstod en ukendt fejl ved behandling af den af webstedet specificerede header.
 STSUntrustworthyConnection=Strict-Transport-Security: Forbindelsen til webstedet er utroværdig, så den specificerede header blev ignoreret.
 STSCouldNotParseHeader=Strict-Transport-Security: Webstedet specificerede en header, som ikke kunne parseres uden fejl.
 STSNoMaxAge=Strict-Transport-Security: Webstedet specificerede en header, som ikke indeholder en 'max-age'-regel.
 STSMultipleMaxAges=Strict-Transport-Security: Webstedet specificerede en header, som indeholder flere 'max-age'regler.
 STSInvalidMaxAge=Strict-Transport-Security: Webstedet specificerede en header, som indeholder en ugyldig 'max-age'-regel.
 STSMultipleIncludeSubdomains=Strict-Transport-Security: Webstedet specificerede en header, som indeholder flere 'includeSubDomains'-regler.
 STSInvalidIncludeSubdomains=Strict-Transport-Security: Webstedet specificerede en header, som indeholder en ugyldig 'includeSubDomains'-regel.
 STSCouldNotSaveState=Strict-Transport-Security: Der opstod en fejl ved registreringen af webstedet som en Strict-Transport-Security-host.
 
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "SHA-1"
-SHA1Sig=Webstedet bruger et SHA-1-certifikat; det anbefales, at du bruger certifikater med signatur-algoritmer, der bruger mere sikre hash-funktioner end SHA-1.
 InsecurePasswordsPresentOnPage=Login-felterne er placeret på en usikker side (http://). Dette udgør en sikkerhedsrisiko, da det er muligt at stjæle dine login-koder.
 InsecureFormActionPasswordsPresent=Login-felterne er placeret i en usikker formular (http://). Dette udgør en sikkerhedsrisiko, da det er muligt at stjæle dine login-koder.
 InsecurePasswordsPresentOnIframe=Login-felterne er placeret i en usikker iframe (http://). Dette udgør en sikkerhedsrisiko, da det er muligt at stjæle dine login-koder.
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the insecure mixed content resource
 LoadingMixedActiveContent2=Indlæser blandet (usikkert) aktivt indhold fra "%1$S" på en sikker side
 LoadingMixedDisplayContent2=Indlæser blandet (usikkert) ikke-aktivt indhold fra "%1$S" på en sikker side
 LoadingMixedDisplayObjectSubrequestDeprecation=Indlæser blandet (usikkert) indhold fra "%1$S" i en plugin på en sikker side. Dette frarådes og vil snart blive blokeret.
 # LOCALIZATION NOTE: "%S" is the URI of the insecure mixed content download
--- a/mail/browser/appExtensionFields.ftl
+++ b/mail/browser/appExtensionFields.ftl
@@ -3,12 +3,14 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## Theme names and descriptions used in the Themes panel in about:addons
 
 # "Auto" is short for automatic. It can be localized without limitations.
 extension-default-theme-name-auto = Systemtema — automatisk
 extension-default-theme-description = Følg operativsystemets indstillinger for knapper, menuer og vinduer.
+
 extension-thunderbird-compact-light-name = Lyst
 extension-thunderbird-compact-light-description = Et tema med et lyst farveskema.
+
 extension-thunderbird-compact-dark-name = Mørkt
 extension-thunderbird-compact-dark-description = Et tema med et mørkt farveskema.
--- a/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
@@ -1,36 +1,16 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE msgCompSMIMEOverlay.dtd UI for s/mime hooks in message composition -->
 
-<!ENTITY menu_securityDoNotEncrypt.label "Krypter ikke">
-<!ENTITY menu_securityDoNotEncrypt.accesskey "r">
-
 <!-- not yet used
 <!ENTITY menu_securityEncryptOptional.label "Allow Encryption">
 <!ENTITY menu_securityEncryptOptional.accesskey "w">
 -->
 
-<!ENTITY menu_securityEncryptRequire2.label "Kræv kryptering">
-<!ENTITY menu_securityEncryptRequire.accesskey "y">
-
-<!ENTITY menu_securitySign.label "Underskriv meddelelsen digitalt">
-<!ENTITY menu_securitySign.accesskey "U">
-
-<!ENTITY menu_securityTech.label "Krypteringsteknologi">
-<!ENTITY menu_securityTech.accesskey "T">
-
 <!ENTITY menu_techPGP.label "OpenPGP">
 <!ENTITY menu_techPGP.accesskey "O">
 <!ENTITY menu_techSMIME.label "S/MIME">
 <!ENTITY menu_techSMIME.accesskey "S">
 
-<!ENTITY menu_securityStatus.label "Meddelelsens sikkerhedsoplysninger">
-<!ENTITY menu_securityStatus.accesskey "S">
-
-<!ENTITY securityButton.label "Sikkerhed">
-<!ENTITY securityButton.tooltip "Vis eller rediger sikkerhedsindstillinger">
-
-<!ENTITY menu_viewSecurityStatus.label "Sikkerhedsoplysninger">
-<!ENTITY menu_viewSecurityStatus.accesskey "o">
--- a/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
@@ -10,28 +10,16 @@
 <!ENTITY accountActionsButton.label "Kontohåndtering">
 <!ENTITY accountActionsButton.accesskey "K">
 <!ENTITY addMailAccountButton.label "Tilføj mailkonto…">
 <!ENTITY addMailAccountButton.accesskey "T">
 <!ENTITY addIMAccountButton.label "Tilføj Chat-konto…">
 <!ENTITY addIMAccountButton.accesskey "C">
 <!ENTITY addFeedAccountButton.label "Tilføj feed-konto…">
 <!ENTITY addFeedAccountButton.accesskey "f">
-<!ENTITY addOtherAccountButton.label "Tilføj anden konto…">
-<!ENTITY addOtherAccountButton.accesskey "A">
 <!ENTITY setDefaultButton.label "Vælg som standard">
 <!ENTITY setDefaultButton.accesskey "s">
 <!ENTITY removeButton.label "Fjern konto">
 <!ENTITY removeButton.accesskey "R">
 
 <!ENTITY addonsButton.label "Udvidelser &amp; temaer">
 
 <!-- AccountManager.xhtml -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the account
-   setting dialog, which specifies the width and height in em units of the dialog.
-   Localizers ONLY can increase these widths if they are having difficulty getting
-   panel content to fit.
-   1ch = The width of the "0" (ZERO, U+0030) glyph for the current font.
-   1em = The height of the font.
-   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct size of
-   this window for en-US. -->
-<!ENTITY accountManager.size "width: 115ch; height: 55em;">
-<!ENTITY accountTree.width "width: 35ch;">
--- a/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
@@ -4,25 +4,16 @@
 
 <!-- Entities for AccountWizard -->
 
 <!ENTITY windowTitle.label "Kontoguide">
 <!ENTITY accountWizard.size "width: 40em; height: 38em;">
 
 <!-- Entities for Account Type page -->
 
-<!ENTITY accountSetupInfo2.label "For at modtage meddelelser skal du først opsætte en konto.">
-<!ENTITY accountTypeTitle.label "Opsæt ny konto">
-<!ENTITY accountTypeDesc2.label "Denne guide vil indsamle de nødvendige oplysninger til oprettelse af en konto. Hvis du ikke har alle de nødvendige oplysninger, skal du kontakte din systemadministrator eller internetudbyder.">
-<!ENTITY accountTypeDirections.label "Vælg den type konto du gerne vil oprette:">
-<!ENTITY accountTypeMail.label "Mailkonto">
-<!ENTITY accountTypeMail.accesskey "m">
-<!ENTITY accountTypeNews.label "Nyhedsgruppekonto">
-<!ENTITY accountTypeNews.accesskey "y">
-
 <!-- Entities for Identity page -->
 
 <!ENTITY identityTitle.label "Identitet">
 <!ENTITY identityDesc.label "Hver konto har en identitet, som er de oplysninger andre ser om dig, når de læser dine meddelelser.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fullnameDesc.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
 <!ENTITY fullnameDesc.label "Indtast det navn du gerne vil have vist i &quot;Fra&quot; feltet i de meddelelser du sender">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fullnameExample.label) : use following directions for below line
@@ -34,91 +25,31 @@
 <!ENTITY fullnameLabel.accesskey "n">
 
 <!ENTITY emailLabel.label "Mailadresse:">
 <!ENTITY emailLabel.accesskey "E">
 
 <!-- Entities for Incoming Server page -->
 
 <!ENTITY incomingTitle.label "Oplysninger om indgående server">
-<!ENTITY incomingServerTypeDesc.label "Vælg typen på din indgående server.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (imapType.label) : Do not translate "IMAP" in below line -->
-<!ENTITY imapType.label "IMAP">
-<!ENTITY imapType.accesskey "I">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (popType.label) : Do not translate "POP" in below line -->
-<!ENTITY popType.label "POP">
-<!ENTITY popType.accesskey "P">
-<!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.label "Gem meddelelser på serveren">
-<!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.accesskey "e">
-<!ENTITY portNum.label "Port:">
-<!ENTITY portNum.accesskey "o">
-<!ENTITY defaultPortLabel.label "Standard:">
-<!ENTITY defaultPortValue.label "">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (incomingServerNameDesc.label) : Do not translate "&quot;pop.example.net&quot;" in below line -->
-<!ENTITY incomingServer.description "Indtast navnet på din indgående server (fx &quot;mail.eksempel.dk&quot;).">
-<!ENTITY incomingServer.label "Indgående server:">
-<!ENTITY incomingServer.accesskey "S">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (incomingUsername.description) : do not translate "&quot;jsmith&quot;" in below line -->
-<!ENTITY incomingUsername.description "Indtast det brugernavn for indgående server, som din mailudbyder har oplyst dig (fx &quot;jsmith&quot;).">
 <!ENTITY incomingUsername.label "Indgående brugernavn:">
-<!ENTITY incomingUsername.accesskey "b">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newsServerNameDesc.label) : Do not translate "NNTP" or the "&quot;" entities in below line -->
 <!ENTITY newsServerNameDesc.label "Indtast navnet på din nyhedsgruppeserver (NNTP) (fx &quot;news.eksempel.dk&quot;).">
 <!ENTITY newsServerLabel.label "Nyhedsgruppeserver:">
 <!ENTITY newsServerLabel.accesskey "N">
 
 <!-- Entities for Outgoing Server page -->
 
-<!ENTITY outgoingTitle.label "Oplysninger om udgående server">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (outgoingServer.description) : Do not translate "SMTP" and "&quot;smtp.example.net&quot;" in below line -->
-<!ENTITY outgoingServer.description "Indtast navnet på din udgående server (SMTP) (f.eks, &quot;smtp.eksempel.dk&quot;).">
-<!ENTITY outgoingServer.label "Udgående server:">
-<!ENTITY outgoingServer.accesskey "U">
-<!ENTITY outgoingUsername.description "Indtast det brugernavn for udgående server, som din mailudbyder har oplyst dig (det er typisk det samme som brugernavnet for indgående server).">
-<!ENTITY outgoingUsername.label "Udgående brugernavn:">
-<!ENTITY outgoingUsername.accesskey "b">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (modifyOutgoing.suffix) : This string will be appended after each of
-   haveSmtp1.suffix3, haveSmtp2.suffix3, haveSmtp3.suffix3 .
--->
-<!ENTITY modifyOutgoing.suffix "Du kan ændre indstillingerne for den udgående mailserver i Kontoindstillinger i menuen Funktioner.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
-   these variables. Also, translate haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix3 as a single sentence, inserting
-   text after the "&quot;" entity in haveSmtp1.suffix3, if required grammatically.
--->
-<!ENTITY haveSmtp1.prefix "Din eksisterende udgående mailserver (SMTP), &quot;">
-<!ENTITY haveSmtp1.suffix3 "&quot;, vil blive brugt.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp2.prefix and haveSmtp2.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
-   these variables. Also, translate haveSmtp2.prefix and haveSmtp2.suffix3 as a single sentence, inserting
-   text after the "&quot;" entity in haveSmtp2.suffix3, if required grammatically.
--->
-<!ENTITY haveSmtp2.prefix "Brugernavnet på din eksisterende udgående mailserver (SMTP), &quot;">
-<!ENTITY haveSmtp2.suffix3 "&quot;, vil blive brugt.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp3.prefix and haveSmtp3.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
-   these variables. Also, translate haveSmtp3.prefix and haveSmtp3.suffix3 as a single sentence, inserting
-   text after the "&quot;" entity in haveSmtp3.suffix3, if required grammatically.
--->
-<!ENTITY haveSmtp3.prefix "Din udgående mailserver (SMTP), &quot;">
-<!ENTITY haveSmtp3.suffix3 "&quot;, er identisk med din indkommende server, dit indkommende brugernavn bliver brugt til at oprette forbindelse.">
-
 <!-- Entities for Account name page -->
 
 <!ENTITY accnameTitle.label "Kontonavn">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (accnameDesc.label) : do not translate any "&quot;" in below line -->
 <!ENTITY accnameDesc.label "Indtast det navn du vil bruge til at referere til denne konto (fx &quot;Arbejdskonto&quot;, &quot;Hjemmekonto&quot; eller &quot;Nyhedskonto&quot;).">
 <!ENTITY accnameLabel.label "Kontonavn:">
 <!ENTITY accnameLabel.accesskey "n">
 
 <!-- Entities for Done (Congratulations) page -->
 
 <!ENTITY completionTitle.label "Tillykke!">
 <!ENTITY completionText.label "Bekræft at nedenstående oplysninger er korrekte.">
-<!ENTITY serverTypePrefix.label "Indgående servertype:">
-<!ENTITY serverNamePrefix.label "Indgående servernavn:">
-<!ENTITY smtpServerNamePrefix.label "Udgående servernavn (SMTP):">
 <!ENTITY newsServerNamePrefix.label "Nyhedsgruppeservernavn (NNTP):">
-<!ENTITY downloadOnLogin.label "Hent meddelelser nu">
-<!ENTITY downloadOnLogin.accesskey "H">
-<!ENTITY deferStorageDesc.label "Fjern fluebenet ud for Benyt Global indbakke for at opbevare denne kontos meddelelser i sin egen mappe. Det vil desuden få kontoen til at blive vist som sin egen konto og ikke som en del af den globale indbakke.">
-<!ENTITY deferStorage.label "Benyt Global indbakke (opbevar meddelelser i Lokale mapper)">
-<!ENTITY deferStorage.accesskey "G">
 <!ENTITY clickFinish.label "Klik på Afslut for at gemme disse indstillinger og afslutte Kontoguiden">
 <!ENTITY clickFinish.labelMac "Klik på Færdig for at gemme disse indstillinger og afslutte Kontoguiden.">
--- a/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
@@ -1,14 +1,13 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY window.title "Filterregler">
-<!ENTITY filterEditorDialog.dimensions "width: 100ch;">
 <!ENTITY filterName.label "Filternavn:">
 <!ENTITY filterName.accesskey "i">
 
 <!ENTITY junk.label "Spam">
 <!ENTITY notJunk.label "Ikke-spam">
 
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.label "Laveste">
 <!ENTITY lowPriorityCmd.label "Lav">
--- a/mail/chrome/messenger/activity.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.dtd
@@ -5,33 +5,15 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (window.width2, window.height): These values should be
 close to the golden ratio (1.618:1) while making sure it's wide enough for long
 file names and tall enough to hint that there are more activities in the list -->
 <!ENTITY window.width2          "485">
 <!ENTITY window.height          "300">
 
 <!ENTITY activity.title         "Aktivitet">
 
-<!ENTITY cmd.pause.label         "Pause">
-<!ENTITY cmd.pause.accesskey       "P">
-<!ENTITY cmd.resume.label         "Genoptag">
-<!ENTITY cmd.resume.accesskey       "G">
-<!ENTITY cmd.cancel.label         "Annuller">
-<!ENTITY cmd.cancel.accesskey       "A">
-<!ENTITY cmd.undo.label          "Fortryd">
-<!ENTITY cmd.undo.accesskey        "o">
-<!ENTITY cmd.recover.label        "Gentag">
-<!ENTITY cmd.recover.accesskey      "G">
-<!ENTITY cmd.retry.label         "Prøv igen">
-<!ENTITY cmd.retry.accesskey       "i">
-<!ENTITY cmd.removeFromList.label     "Fjern fra liste">
-<!ENTITY cmd.removeFromList.accesskey   "e">
-
 <!ENTITY cmd.close.commandkey       "w">
 <!ENTITY cmd.close2.commandkey      "j">
 <!ENTITY cmd.close2Unix.commandkey    "y">
 <!ENTITY cmd.clearList.label       "Ryd liste">
 <!ENTITY cmd.clearList.tooltip      "Fjerner færdige, afbrudte og mislykkedes elementer fra listen">
 <!ENTITY cmd.clearList.accesskey     "R">
-<!ENTITY cmd.find.commandkey       "f">
-<!ENTITY cmd.search.commandkey      "k">
 
-<!ENTITY searchBox.label         "Søg…">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCard.dtd
@@ -35,18 +35,16 @@
 <!ENTITY preferDisplayName.accesskey  "g">
 <!ENTITY NickName.label         "Alias:">
 <!ENTITY NickName.accesskey       "l">
 
 <!ENTITY PrimaryEmail.label       "Mail:">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey     "M">
 <!ENTITY SecondEmail.label       "Yderligere mail:">
 <!ENTITY SecondEmail.accesskey     "Y">
-<!ENTITY PreferMailFormat.label     "Foretrækker meddelelser i formatet:">
-<!ENTITY PreferMailFormat.accesskey   "r">
 <!ENTITY PlainText.label        "Ren tekst">
 <!ENTITY HTML.label           "HTML">
 <!ENTITY Unknown.label         "Ukendt">
 <!ENTITY chatName.label         "Chat-navn:">
 
 <!ENTITY WorkPhone.label        "Arbejdstelefon:">
 <!ENTITY WorkPhone.accesskey      "A">
 <!ENTITY HomePhone.label        "Hjemmetelefon:">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -106,16 +106,17 @@ because displayed names don't have the c
 <!ENTITY exportCmd.label                "Eksporter…">
 <!ENTITY exportCmd.accesskey              "E">
 
 <!-- Address Book Toolbar and Context Menus -->
 <!ENTITY newContactButton.label             "Ny kontakt">
 <!ENTITY newContactButton.accesskey           "K">
 <!ENTITY newlistButton.label              "Ny mailingliste">
 <!ENTITY newlistButton.accesskey            "L">
+
 <!ENTITY showAsDefault.label              "Standardmappe ved start">
 <!ENTITY showAsDefault.accesskey            "S">
 <!ENTITY editPropertiesButton.label           "Rediger">
 <!ENTITY propertiesContext.label            "Egenskaber">
 <!ENTITY propertiesContext.accesskey          "E">
 <!ENTITY abPropertiesContext.label           "Egenskaber">
 <!ENTITY abPropertiesContext.accesskey         "E">
 <!ENTITY syncContext.label               "Synkroniser">
--- a/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
@@ -1,37 +1,29 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY e2eTitle.label "End to end-kryptering">
 <!ENTITY e2eLearnMore.label "Læs mere">
 
 <!ENTITY e2eEnc.description "Uden end to end-kryptering, kan indholdet af dine meddelelser nemt ses af din mailudbyder eller læses af masseovervågningsteknologier.">
-<!ENTITY e2eeReqWarning.description "Hvis du vil bruge kryptering, har brug for alle modtageres offentlige nøgler eller certifikater for at sende en meddelelse.">
 
-<!ENTITY e2eSigning.description "Med en digital signatur kan modtagerne kontrollere, at meddelelsen kommer fra dig, og at indholdet ikke er blevet ændret.">
 <!ENTITY e2eTechPref.description "Foretrukken krypteringsteknologi:">
 
-<!ENTITY doNotEncrypt.label "Anvend ikke kryptering som standard">
-<!ENTITY doNotEncrypt.accesskey "I">
-<!ENTITY requireEncryptMessage.label "Anvend kryptering som standard">
-<!ENTITY requireEncryptMessage.accesskey "A">
 <!ENTITY encryptionCert2.message "Personligt certifikat til kryptering:">
 <!ENTITY digitalSign.certificate.button "Vælg…">
 <!ENTITY digitalSign.certificate.accesskey "V">
 <!ENTITY digitalSign.certificate_clear.button "Ryd">
 <!ENTITY digitalSign.certificate_clear.accesskey "R">
 <!ENTITY encryption.certificate.button "Vælg…">
 <!ENTITY encryption.certificate.accesskey "æ">
 <!ENTITY encryption.certificate_clear.button "Ryd">
 <!ENTITY encryption.certificate_clear.accesskey "y">
 <!ENTITY signingGroupTitle.label "Digital signatur">
-<!ENTITY signMessage2.label "Tilføj min digitale signatur som standard">
-<!ENTITY signMessage.accesskey "S">
 
 <!ENTITY signingCert2.message "Personligt certifikat til digital signering:">
 
 <!ENTITY sendingDefaults.label "Standardindstillinger for afsendelse af meddelelser">
 
 <!ENTITY technologyAutomatic.label "Vælg automatisk ud fra tilgængelige nøgler eller certifikater">
 
 <!ENTITY certificates2.label "S/MIME">
--- a/mail/chrome/messenger/fieldMapImport.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/fieldMapImport.dtd
@@ -1,14 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY fieldMapImport.size "width: 47em; height: 38em;">
-
 <!ENTITY fieldMapImport.next.label "Næste">
 <!ENTITY fieldMapImport.next.accesskey "N">
 <!ENTITY fieldMapImport.previous.label "Forrige">
 <!ENTITY fieldMapImport.previous.accesskey "F">
 <!ENTITY fieldMapImport.text "Brug Flyt op og Flyt ned for at tilpasse adressebogsfelterne i venstre side til de korrekte data, der skal importeres, i højre side. Fjern markering ved de elementer, du ikke ønsker at importere.">
 <!ENTITY fieldMapImport.up.label "Flyt op">
 <!ENTITY fieldMapImport.up.accesskey "o">
 <!ENTITY fieldMapImport.down.label "Flyt ned">
--- a/mail/chrome/messenger/filter.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/filter.properties
@@ -6,17 +6,16 @@ mustSelectFolder=Du bedes vælge en destinationsmappe.
 enterValidEmailAddress=Indtast en gyldig mailadresse at videresende til.
 pickTemplateToReplyWith=Vælg en skabelon at besvare med.
 mustEnterName=Du skal give filteret et navn.
 cannotHaveDuplicateFilterTitle=Filternavnet findes i forvejen
 cannotHaveDuplicateFilterMessage=Det indtastede filternavn findes i forvejen. Indtast et andet filternavn.
 mustHaveFilterTypeTitle=Der er ikke valgt en filterhandling
 mustHaveFilterTypeMessage=Du skal angive mindst én handling, der skal udføres af filtret. Hvis du vil slå filtret fra midlertidigt, skal du deaktivere det i vinduet Meddelelsesfiltre.
 deleteFilterConfirmation=Er du sikker på, at du vil slette dette filter?
-untitledFilterName=Unavngivet filter
 matchAllFilterName=Match alle meddelelser
 filterListBackUpMsg=Dine filtre virker ikke, fordi filen msgFilterrules.dat, som indeholder dine filtre, ikke kunne læses. En ny msgFilterrules.dat fil vil blive oprettet og en sikkerhedskopi af den gamle fil, kaldet rulesbackup.dat, vil blive oprettet i samme mappe.
 customHeaderOverflow=Du har overskredet grænsen på 50 brugerdefinerede headers. Fjern et eller flere brugerdefinerede headers og prøv igen.
 filterCustomHeaderOverflow=Dine filtre har overskredet grænsen på 50 brugerdefinerede headers. Rediger filen msgFilterRules.dat, som indeholder dine filtre, og brug færre brugerdefinerede headers.
 invalidCustomHeader=Et af dine filtre benytter en brugerdefineret header der indeholder et ugyldigt tegn som fx ":", et tegn der ikke kan skrives, et ikke-ascii tegn eller et 8-bit ascii-tegn (æøå). Rediger i filen msgFilterRules.dat, som indeholder dine filtre, og fjern det ugyldige tegn fra dine brugerdefinerede headers.
 continueFilterExecution=Oprettelsen af filteret %S mislykkedes. Vil du fortsætte med at oprette filtre?
 promptTitle=Kører filtre
 promptMsg=Du er igang med at filtrere meddelelser.\nVil du fortsætte med at tilføje filtre?
--- a/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
@@ -19,19 +19,16 @@ LOCALIZATION NOTE : Do not translate any
 <!ENTITY importFeeds.accesskey  "d">
 <!ENTITY importAddressbook.label "Adressebøger">
 <!ENTITY importAddressbook.accesskey "A">
 <!ENTITY importSettings.label   "Indstillinger">
 <!ENTITY importSettings.accesskey "I">
 <!ENTITY importFilters.label   "Filtre">
 <!ENTITY importFilters.accesskey "F">
 
-<!ENTITY window.width      "40em">
-<!ENTITY window.macWidth     "45em">
-
 <!ENTITY importTitle.label    "&brandShortName; import-guide">
 <!ENTITY importShortDesc.label  "Importer mails, adressebøger, indstillinger og filtre fra andre programmer">
 
 <!ENTITY importDescription1.label "Denne guide vil importere mailmeddelelser, adressebogsindhold, indstillinger og/eller filtre fra andre mailprogrammer og standard adressebogsformater til &brandShortName;.">
 <!ENTITY importDescription2.label "Når de er blevet importeret, kan du få adgang til dem i &brandShortName;.">
 
 <!ENTITY selectDescription.label "Vælg den type fil, du ønsker at importere:">
 <!ENTITY selectDescriptionB.label "Vælg en eksisterende konto eller opret en ny konto:">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -19,18 +19,16 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (moveToNewWindow.label):
   Menu option to cause the current tab to be migrated to a new Thunderbird
   window.
   -->
 <!ENTITY moveToNewWindow.label "Flyt til nyt vindue">
 <!ENTITY moveToNewWindow.accesskey "F">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.label "Virtuel mappe…">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.accesskey "t">
-<!ENTITY newOtherAccountsCmd.label "Andre konti…">
-<!ENTITY newOtherAccountsCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY newCreateEmailAccountCmd.label "Ny mailkonto…">
 <!ENTITY newCreateEmailAccountCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY newExistingEmailAccountCmd.label "Eksisterende mailkonto…">
 <!ENTITY newExistingEmailAccountCmd.accesskey "E">
 <!ENTITY newIMAccountCmd.label "Chat-konto…">
 <!ENTITY newIMAccountCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY newFeedAccountCmd.label "Feed-konto…">
 <!ENTITY newFeedAccountCmd.accesskey "d">
@@ -43,18 +41,16 @@
 <!ENTITY newContactCmd.label "Adressebogskontakt…">
 <!ENTITY newContactCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY openMenuCmd.label "Åbn">
 <!ENTITY openMenuCmd.accesskey "Å">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.label "Åbn gemt meddelelse…">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY saveAsMenu.label "Gem som">
 <!ENTITY saveAsMenu.accesskey "m">
-<!ENTITY saveAsFileCmd.label "Fil">
-<!ENTITY saveAsFileCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.key "s">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.label "Skabelon">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.label "Hent nye meddelelser fra">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.label "Alle konti">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.accesskey "A">
 <!ENTITY getNewMsgCurrentAccountCmdPopupMenu.label "Aktuelle konto">
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -399,22 +399,17 @@ errorCloudFileUpload.title=Upload mislyk
 ## %2$S is the name of the file that failed to upload.
 errorCloudFileUpload.message=Kunne ikke uploade %2$S til %1$S.
 errorCloudFileQuota.title=Ikke mere plads
 
 ## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileQuota.message):
 ## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
 ## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to exceeding the storage limit.
 errorCloudFileQuota.message=Uploading af %2$S til %1$S vil overskride din tilgængelige plads.
-errorCloudFileNameLimit.title=Fejl i filnavn
 
-## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileNameLimit.message):
-## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
-## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to the excess file name length
-errorCloudFileNameLimit.message=Filen %2$S, som du vil uploade til %1$S, indeholder flere end 120 tegn i filnavnet. Du skal omdøbe filen, så den får 120 tegn eller færre i navnet, før du kan uploade den.
 errorCloudFileLimit.title=For stor fil
 
 ## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileLimit.message):
 ## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
 ## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to size restrictions.
 errorCloudFileLimit.message=%2$S overskrider den maksimale størrelse for filer på %1$S.
 errorCloudFileOther.title=Ukendt fejl
 
@@ -424,34 +419,16 @@ errorCloudFileOther.message=En ukendt fe
 errorCloudFileDeletion.title=Fejl ved sletning
 
 ## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileDeletion.message):
 ## %1$S is the name of the online storage service that the file is to be deleted from.
 ## %2$S is the name of the file that failed to be deleted.
 errorCloudFileDeletion.message=Der opstod et problem ved sletning af %2$S på %1$S.
 errorCloudFileUpgrade.label=Opgrader
 
-## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentCountHeader): A line of text describing how
-## many uploaded files have been appended to this message. Emphasis should be
-## on sharing as opposed to attaching. This item is used as a header to a list,
-## hence the colon. This header is only displayed in HTML emails.
-## Using PluralForm (so don't replace the #1).
-cloudAttachmentCountHeader=Jeg har linket til #1 fil i denne mail:;Jeg har linket til #1 filer i denne mail:
-
-## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentListFooter): %1$S is a link, whose text
-## contents are the brandFullName of this application.
-cloudAttachmentListFooter=%1$S gør det nemt at dele store filer via mail.
-
-## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentListItem): A line of text describing a cloud
-## attachment to be inserted into the message body. Do not translate the words
-## %1$S, %2$S, %3$S, or %4$S. %1$S is the attachment name, %2$S is its size,
-## %3$S is the name of the cloud storage service, and %4$S is the link to the
-## attachment.
-cloudAttachmentListItem=* %1$S (%2$S) opbevaret på %3$S: %4$S
-
 ## LOCALIZATION NOTE(stopShowingUploadingNotification): This string is used in the Filelink
 ## upload notification bar to allow the user to dismiss the notification permanently.
 stopShowingUploadingNotification.accesskey=V
 stopShowingUploadingNotification.label=Vis aldrig dette igen
 replaceButton.label=Erstat…
 replaceButton.accesskey=E
 replaceButton.tooltip=Vis dialogboksen Søg og erstat
 
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -16,19 +16,16 @@
 <!ENTITY newContact.label "Kontakt…">
 <!ENTITY newContact.accesskey "K">
 <!ENTITY attachMenu.label "Vedhæft">
 <!ENTITY attachMenu.accesskey "V">
 <!ENTITY attachCloudCmd.label "Filelink">
 <!ENTITY attachCloudCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY attachPageCmd.label "Webside…">
 <!ENTITY attachPageCmd.accesskey "W">
-<!--LOCALIZATION NOTE attachVCardCmd.label Don't translate the term 'vCard' -->
-<!ENTITY attachVCardCmd.label "Mit visitkort (vCard)">
-<!ENTITY attachVCardCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY remindLater.label "Påmind mig senere">
 <!ENTITY remindLater.accesskey "m">
 <!ENTITY closeCmd.label "Luk">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey "L">
 <!ENTITY saveCmd.label "Gem">
 <!ENTITY saveCmd.key "S">
 <!ENTITY saveCmd.accesskey "g">
@@ -144,26 +141,16 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE attachVCard.label Don't translate the term 'vCard' -->
 <!ENTITY attachVCard.label "Vedhæft personligt visitkort i meddelelser (vCard)">
 <!ENTITY attachVCard.accesskey "v">
 
 <!ENTITY returnReceiptMenu.label "Kvittering">
 <!ENTITY returnReceiptMenu.accesskey "i">
 <!ENTITY dsnMenu.label "Meddelelse om leveringsstatus">
 <!ENTITY dsnMenu.accesskey "M">
-<!ENTITY deliveryFormatMenu.label "Leveringsformat">
-<!ENTITY deliveryFormatMenu.accesskey "F">
-<!ENTITY autoFormatCmd.label "Find automatisk">
-<!ENTITY autoFormatCmd.accesskey "a">
-<!ENTITY plainTextFormatCmd.label "Kun ren tekst">
-<!ENTITY plainTextFormatCmd.accesskey "t">
-<!ENTITY htmlFormatCmd.label "Kun kodet tekst (HTML)">
-<!ENTITY htmlFormatCmd.accesskey "H">
-<!ENTITY bothFormatCmd.label "Både ren og kodet tekst (HTML)">
-<!ENTITY bothFormatCmd.accesskey "B">
 <!ENTITY priorityMenu.label "Prioritet">
 <!ENTITY priorityMenu.accesskey "p">
 <!ENTITY priorityButton.title "Prioritet">
 <!ENTITY priorityButton.tooltiptext "Skift meddelelsens prioritet">
 <!ENTITY priorityButton.label "Prioritet:">
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.label "Laveste">
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY lowPriorityCmd.label "Lav">
@@ -217,17 +204,16 @@
 <!ENTITY copyButton.tooltip       "Kopier">
 <!ENTITY pasteButton.tooltip      "Sæt ind">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Udskriv denne meddelelse">
 
 <!-- Headers -->
 <!--LOCALIZATION NOTE headersSpaces.style is for aligning the From:, To: and
   Subject: rows. It should be larger than the largest Header label -->
 <!ENTITY headersSpace2.style "width: 11.5em;">
-<!ENTITY extraRecipients.tooltip "Andre typer adressefelter">
 <!ENTITY fromAddr2.label "Fra">
 <!ENTITY fromAddr.accesskey "a">
 <!ENTITY replyAddr2.label "Svar til (Reply-To)">
 <!ENTITY newsgroupsAddr2.label "Nyhedsgruppe">
 <!ENTITY followupAddr2.label "Opfølgning til">
 <!ENTITY subject2.label "Emne">
 <!ENTITY subject.accesskey "E">
 <!ENTITY attachmentBucketCloseButton.tooltip "Skjul ruden Vedhæftede filer">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
@@ -1,22 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-#### Add HTML and Plain Text Domain Names for sendOption
-html_domainsAddDomainTitle=Tilføj domæne der vil modtage HTML
-html_domainsAddDomain=HTML-domæne:
-plaintext_domainsAddDomainTitle=Tilføj domæne der vil modtage ren tekst
-plaintext_domainsAddDomain=Ren tekst-domæne:
-
-domainNameErrorTitle=Fejl i domænenavn
-#### LOCALIZATION NOTE: do not translate %S
-domainDuplicationError=Domænet %S eksisterer allerede i "HTML eller ren tekst-listen.
-
 #### Junk
 confirmResetJunkTrainingTitle=Bekræft
 confirmResetJunkTrainingText=Er du sikker på, at du vil nulstille filtertræningen?
 
 #### Downloads
 desktopFolderName=Skrivebord
 myDownloadsFolderName=Mine filhentninger
 chooseAttachmentsFolderTitle=Vælg mappe
@@ -50,20 +40,16 @@ typeDetailsWithTypeOrExt=(%1$S)
 # LOCALIZATION NOTE (typeDetailsWithTypeAndExt):
 # %1$S = type (for example "application/pdf")
 # %2$S = extensions (for example ".pdf, .pdfx")
 typeDetailsWithTypeAndExt=(%1$S: %2$S)
 
 #### Sound Notifications
 soundFilePickerTitle=Vælg lyd
 
-#### Search Engine Picker
-searchEnginePickerTitle=Vælg søgetjeneste
-searchEngineType2=Søgetjenester
-
 #### Remote content
 imagepermissionstext=Du kan angive, fra hvilke websteder billeder og andet eksternt indhold må indlæses. Du kan også tillade alt eksternt indhold baseret på afsenderens mailadresse. Indtast adressen på det websted eller den mailadresse, som du vil redigere tilladelser for, og klik så på Bloker eller Tillad.
 imagepermissionstitle=Undtagelser - eksternt indhold
 
 #### Cookies
 cookiepermissionstitle=Undtagelser - Cookies
 cookiepermissionstext=Du kan angive, hvilke websteder der altid har tilladelse eller aldrig har tilladelse til at bruge cookies. Angiv den eksakte adresse på webstedet og klik på Bloker, Tillad for session eller Tillad.
 
--- a/mail/messenger/aboutAddonsExtra.ftl
+++ b/mail/messenger/aboutAddonsExtra.ftl
@@ -5,9 +5,8 @@
 add-on-options-button =
   .title = Indstillinger for tilføjelser
 
 add-on-search-alternative-button-label = Find en alternativt tilføjelse
 
 atn-addons-heading-search-input =
   .placeholder = Søg på addons.thunderbird.net
 
-sidebar-preferences-button-title = { -brand-short-name }-indstillinger
--- a/mail/messenger/aboutImport.ftl
+++ b/mail/messenger/aboutImport.ftl
@@ -2,93 +2,149 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, you can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 import-page-title = Importer
 
 ## Header
 
 import-from-app = Importer fra program
+
 import-from-app-desc = Vælg at importere konti, adressebøger, kalendere og andre data fra:
+
 import-address-book = Importer adressebogsfil
+
 import-calendar = Importer kalenderfil
+
 export-profile = Eksporter
 
 ## Buttons
 
 button-cancel = Annuller
+
 button-back = Tilbage
+
 button-continue = Fortsæt
+
 button-export = Eksporter
 
 ## Import from app steps
 
 app-name-thunderbird = Thunderbird
+
 app-name-seamonkey = SeaMonkey
+
 app-name-outlook = Outlook
+
 app-name-becky = Becky! Internet Mail
+
 app-name-apple-mail = Apple Mail
+
+## Import from file selections
+
 # Variables:
 #  $app (String) - The name of the app to import from
 profiles-pane-title = Importer fra { $app }
+
 profiles-pane-desc = Vælg den placering, hvorfra du vil importere
+
 profile-file-picker-dir = Vælg en profilmappe
+
 profile-file-picker-zip = Vælg en ZIP-komprimeret fil (mindre end 2 GB)
+
 items-pane-title = Vælg, hvad der skal importeres
+
 items-pane-source = Kildeplacering:
+
 items-pane-checkbox-accounts = Konti og indstillinger
+
 items-pane-checkbox-address-books = Adressebøger
+
 items-pane-checkbox-calendars = Kalendere
+
 items-pane-checkbox-mail-messages = Mailmeddelelser
 
 ## Import from address book file steps
 
 import-from-addr-book-file-desc = Vælg den filtype, du vil importere:
+
 addr-book-csv-file = Komma- eller tabulatorsepareret fil (.csv, .tsv)
+
 addr-book-ldif-file = LDIF-fil (.ldif)
+
 addr-book-vcard-file = vCard-fil (.vcf, .vcard)
+
 addr-book-sqlite-file = SQLite-databasefil (.sqlite)
+
 addr-book-mab-file = Mork-databasefil (.mab)
+
 addr-book-file-picker = Vælg en adressebogsfil
+
 addr-book-csv-field-map-title = Match feltnavne
+
 addr-book-csv-field-map-desc = Vælg adressebogsfelter, der svarer til kildefelterne. Fjern fluebenene ud for felter, du ikke vil importere.
+
 addr-book-directories-pane-title = Vælg den mappe, du vil importere til:
+
 addr-book-directories-pane-source = Kildefil:
+
 addr-book-import-into-new-directory = Opret en ny mappe
 
 ## Import from address book file steps
 
 import-from-calendar-file-desc = Vælg den iCalendar (.ics)-fil, du ønsker at importere.
+
 calendar-items-loading = Indlæser elementer…
+
 calendar-items-filter-input =
   .placeholder = Filtrer elementer...
+
 calendar-select-all-items = Vælg alle
+
 calendar-deselect-all-items = Fravælg alle
+
 calendar-import-into-new-calendar = Opret en ny kalender
 
 ## Import dialog
 
 progress-pane-importing = Importerer
+
 progress-pane-exporting = Eksporterer
+
 progress-pane-finished-desc = Afsluttet.
+
 progress-pane-restart-desc = Genstart for at afslutte importen.
+
 error-pane-title = Fejl
+
 error-message-zip-file-too-big = Den valgte ZIP-komprimerede fil er større end 2GB. Udpak først filen, og importer derefter fra den udpakkede mappe i stedet.
+
 error-message-extract-zip-file-failed = Kunne ikke udpakke den ZIP-komprimerede fil. Udpak filen manuelt, og importer derefter fra den udpakkede mappe i stedet.
+
 error-message-failed = Importen mislykkedes uventet. Flere oplysninger er muligvis tilgængelige i fejlkonsollen.
+
 error-failed-to-parse-ics-file = Fandt ingen elementer at importere i filen.
+
 error-export-failed = Eksporten mislykkedes uventet. Flere oplysninger er muligvis tilgængelige i fejlkonsollen.
 
 ## <csv-field-map> element
 
 csv-first-row-contains-headers = Første række indeholder feltnavne
+
 csv-source-field = Kildefelt
+
 csv-source-first-record = Første post
+
 csv-source-second-record = Anden post
+
 csv-target-field = Adressebogsfelt
 
 ## Export tab
 
 export-profile-desc = Eksporter mailkonti, mails, adressebøger og indstillinger til en ZIP-komprimeret fil. Hvis du får brug for det, kan du importere den ZIP-komprimerede fil for at gendanne din profil.
+
 export-profile-desc2 = Hvis din nuværende profil er større end 2 GB, foreslår vi, at du selv tager en sikkerhedskopi af den.
+
 export-open-profile-folder = Åbn profilmappen
+
 export-file-picker = Eksporter til en ZIP-komprimeret fil
+
 export-brand-name = { -brand-product-name }
--- a/mail/messenger/aboutRights.ftl
+++ b/mail/messenger/aboutRights.ftl
@@ -12,17 +12,16 @@ rights-intro-point-2 =
   varemærker kan findes <a data-l10n-name="mozilla-trademarks-link">her</a>.
 rights-intro-point-3 = Nogle funktioner i { -brand-short-name }, såsom Fejlrapportør, giver dig mulighed for at give feedback til { -vendor-short-name }. Ved at vælge at sende feedback giver du { -vendor-short-name } tilladelse til at bruge de givne informationer til at forbedre deres produkter, offenliggøre disse på deres webside(r) samt at videredistribuere disse frit.
 rights-intro-point-4 = Hvordan vi bruger dine personlige oplysninger og indsendt feedback til { -vendor-short-name } med { -brand-short-name } er beskrevet i <a data-l10n-name="mozilla-privacy-policy-link">{ -brand-short-name } Privatlivspolitik</a>.
 rights-intro-point-4-unbranded = Alle relevante privatlivspolitikker for dette produkt bør være oplistet her.
 rights-intro-point-5 = Nogle { -brand-short-name } funktioner gør brug af webbaserede informationstjenester, men vi kan ikke garantere at de er 100% korrekte eller fejlfrie. Yderligere detaljer, inklusiv information om at deaktivere disse tjenester, kan findes under punktet <a data-l10n-name="mozilla-service-terms-link">tjenstevilkår</a>.
 rights-intro-point-5-unbranded = Hvis dette produkt bruger webbaserede tjenester skal alle vedkommende vilkår for tjenesterne linkes til under afsnittet <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link">Webbaserede tjenester</a>.
 rights-intro-point-6 = For at kunne afspille visse typer af video skal { -brand-short-name } hente dekrypteringsmoduler fra tredjepart.
 rights-webservices-header = { -brand-full-name } webbaserede informationstjenester
-rights-webservices = { -brand-full-name } bruger webbaserede informationstjenester ("Tjenester") som gøres tilgængelig for dig ved brug af denne binære version af { -brand-short-name } som beskrevet i de nedenstående vilkår. Hvis du ikke ænsker at bruge en eller flere af disse tjenester, eller hvis du ikke kan tilslutte dig de nedenstående vilkår, kan du deaktivere funktionen eller tjenesten. Instruktioner til at deaktivere en given funktion eller tjeneste kan findes <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">her</a>. Andre funktioner og tjenester kan deaktiveres i indstillingerne.
 rights-webservices2 = { -brand-full-name } bruger webbaserede informationstjenester ("Tjenester") for at kunne tilbyde nogle af de funktioner, du får med denne binære version af { -brand-short-name } i henhold til nedenstående vilkår. Hvis du ikke ønsker at bruge en eller flere af disse Tjenester, eller hvis du ikke kan tilslutte dig de nedenstående vilkår, kan du deaktivere funktionen eller Tjenesten. Oplysninger om, hvordan du deaktiverer en given funktion eller tjeneste kan findes <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">her</a>. Andre funktioner og Tjenester kan deaktiveres i programindstillingerne.
 rights-locationawarebrowsing = <strong>Positionsbevidst browsing: </strong>Du bliver altid spurgt om du ønsker at dele din position. Din position bliver aldrig sendt uden dit samtykke. Hvis du ønsker at deaktivere denne funktion fuldstændigt kan det gøres ved følgende trin:
 rights-locationawarebrowsing-term-1 = Skriv følgende i adressefeltet <code>about:config</code>
 rights-locationawarebrowsing-term-2 = Tast geo.enabled
 rights-locationawarebrowsing-term-3 = Dobbeltklik på geo.enabled præferencen
 rights-locationawarebrowsing-term-4 = Positionsbevidt browsing er nu deaktiveret
 rights-webservices-unbranded = Et overblik over de webbaserede tjenester, produktet bruger, samt instruktioner om, hvordan de deaktiveres (hvis muligt), skal inkluderes her.
 rights-webservices-term-unbranded = Alle vedkommende tjenestevilkår for dette produkt bør optegnes her.
--- a/mail/messenger/accountCentral.ftl
+++ b/mail/messenger/accountCentral.ftl
@@ -1,55 +1,69 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 account-central-title = Velkommen til { -brand-full-name }
 account-settings = Kontoindstillinger
+
 #  $accounts (Number) - the number of configured accounts
 setup-title =
   { $accounts ->
     [0] Vælg hvad du vil konfigurere
    *[other] Opsæt en anden konto
   }
 about-title = Om { -brand-full-name }
 resources-title = Resurser
+
 release-notes =
   .title = Om { -brand-full-name }
+
 email-label = Mail
   .aria-label = Tilknyt din eksisterende mailkonto
 email-description = { -brand-short-name } giver dig mulighed for at oprette forbindelse til din eksisterende mailkonto, så du nemt kan læse dine mails i programmet.
+
 calendar-label = Kalender
   .aria-label = Opret en ny kalender
 calendar-description = { -brand-short-name } giver dig mulighed for at håndtere og holde styr på begivenheder. Hvis du opretter forbindelse til en fjernkalender, vil alle dine begivenheder være synkroniseret på tværs af alle dine enheder.
+
 chat-label = Chat
   .aria-label = Opret forbindelse til din chat-konto
 chat-description = { -brand-short-name } giver dig mulighed for at oprette forbindelse til forskellige chat-konti og understøtter forskellige platforme.
+
 filelink-label = Filelink
   .aria-label = Indstil Filelink
 filelink-description = { -brand-short-name } giver dig mulighed for at oprette en praktisk filelink-cloud-konto, så du nemt kan sende store filer.
+
 addressbook-label = Adressebog
   .aria-label = Opret en ny adressebog
 addressbook-description = { -brand-short-name } giver dig mulighed for at organisere alle dine kontakter i en adressebog. Du kan også oprette forbindelse til en ekstern adressebog, så alle dine kontakter er synkroniserede.
+
 feeds-label = Feeds
   .aria-label = Opret forbindelse til feeds
 feeds-description = { -brand-short-name } giver dig mulighed for at oprette forbindelse til RSS/Atom-feeds og få nyheder og opdateringer fra hele verden.
+
 newsgroups-label = Nyhedsgrupper
   .aria-label = Opret forbindelse til en nyhedsgruppe
 newsgroups-description = { -brand-short-name } giver dig mulighed for at oprette forbindelse til alle de nyhedsgrupper, du ønsker.
+
 import-title = Importer fra et andet program
-import-paragraph = { -brand-short-name } giver dig mulighed for at importere mails, adressebogsindhold, feed-abonnementer, indstillinger og/eller filtre fra andre mailprogrammer og almindelige adressebogsformater.
 import-paragraph2 = { -brand-short-name } giver dig mulighed for at importere mails, adressebogsindhold, feed-abonnementer, indstillinger og/eller filtre fra andre mailprogrammer og almindelige adressebogsformater.
+
 import-label = Importer
   .aria-label = Importer data fra andre programmer
+
 about-paragraph = Thunderbird er det førende platformsuafhængige mail- og kalenderprogram baseret på open source. Programmet er gratis, både til private og virksomheder. Vi ønsker, at Thunderbird fortsat skal være sikker og blive endnu bedre. Et bidrag hjælper os med at ansætte udviklere, betale for den bagvedliggende infrastruktur og med fortsat at forbedre Thunderbird.
+
 about-paragraph-consider-donation = <b>Thunderbird er økonomisk støttet af vores brugere. Hvis du er glad for Thunderbird, så hjælp os gerne med et bidrag.</b> Ved at <a data-l10n-name="donation-link">give et bidrag</a> er du med til at sikre, at Thunderbird også bliver udviklet i fremtiden.
+
 explore-link = Udforsk funktioner
 support-link = Support
 involved-link = Vær med
 developer-link = Udviklerdokumentation
+
 read = Læs meddelelser
 compose = Skriv en ny meddelelse
 search = Søg i meddelelser
 filter = Håndter meddelelsesfiltre
 nntp-subscription = Håndter abonnementer på nyhedsgrupper
 rss-subscription = Håndter feed-abonnementer
 e2e = End to end-kryptering
--- a/mail/messenger/accountManager.ftl
+++ b/mail/messenger/accountManager.ftl
@@ -1,10 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-open-preferences-sidebar-button = { -brand-short-name }-indstillinger
 open-preferences-sidebar-button2 = { -brand-short-name }-indstillinger
+
 open-addons-sidebar-button = Tilføjelser og temaer
+
 account-action-add-newsgroup-account =
   .label = Tilføj nyhedsgruppekonto
   .accesskey = n
+
--- a/mail/messenger/accountProvisioner.ftl
+++ b/mail/messenger/accountProvisioner.ftl
@@ -1,55 +1,78 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 account-provisioner-tab-title = Få en ny e-mailadresse fra en tjenesteudbyder
+
 provisioner-searching-icon =
   .alt = Søger…
+
 account-provisioner-title = Lav en ny e-mailadresse
+
 account-provisioner-description = Brug vores betroede partnere til at få en ny privat og sikker mailadresse.
+
 account-provisioner-start-help = De anvendte søgetermer sendes til { -vendor-short-name } (<a data-l10n-name="mozilla-privacy-link">privatlivspolitik</a>) og tredjeparts mailudbydere <strong>mailfence.com </strong> (<a data-l10n-name="mailfence-privacy-link">privatlivspolitik</a>, <a data-l10n-name="mailfence-tou-link">betingelser for brug</a >) og <strong>gandi.net</strong> (<a data-l10n-name="gandi-privacy-link">privatlivspolitik</a>, <a data-l10n-name="gandi-tou- link">betingelser for brug</a>) for at finde tilgængelige mailadresser.
+
 account-provisioner-mail-account-title = Køb en ny mailadresse
+
 account-provisioner-mail-account-description = Thunderbird samarbejder med <a data-l10n-name="mailfence-home-link">Mailfence</a> for at tilbyde dig en ny privat og sikker mail. Vi mener, at alle skal have en sikker mail.
+
 account-provisioner-domain-title = Køb en mailadresse og dit eget domæne
+
 account-provisioner-domain-description = Thunderbird samarbejder med <a data-l10n-name="gandi-home-link">Gandi</a> for at tilbyde dig et tilpasset domæne. Herefter kan du bruge enhver adresse på det pågældende domæne.
 
 ## Forms
 
 account-provisioner-mail-input =
   .placeholder = Dit navn, kaldenavn eller andet søgeord
+
 account-provisioner-domain-input =
   .placeholder = Dit navn, kaldenavn eller andet søgeord
+
 account-provisioner-search-button = Søg
+
 account-provisioner-button-cancel = Annuller
+
 account-provisioner-button-existing = Brug en eksisterende mailkonto
+
 account-provisioner-button-back = Gå tilbage
 
 ## Notifications
 
 account-provisioner-fetching-provisioners = Henter udbydere...
+
 account-provisioner-connection-issues = Kunnen ikke kommunikere med vores opsætnings-servere. Kontrollér din forbindelse.
+
 account-provisioner-searching-email = Søger efter tilgængelige mailkonti...
+
 account-provisioner-searching-domain = Søger efter tilgængelige domæner...
+
 account-provisioner-searching-error = Kunne ikke finde nogen adresser at foreslå. Prøv at ændre søgeordene.
 
 ## Illustrations
 
 account-provisioner-step1-image =
   .title = Vælg hvilken konto der skal oprettes
 
 ## Search results
 
 # Variables:
 # $count (Number) - The number of domains found during search.
 account-provisioner-results-title =
   { $count ->
     [one] En tilgængelig adresse fundet for:
    *[other] { $count } tilgængelige adresser fundet for:
   }
+
 account-provisioner-mail-results-caption = Du kan prøve at søge på aliasser eller med andre søgeord for at finde flere mailadresser.
+
 account-provisioner-domain-results-caption = Du kan prøve at søge på aliasser eller med andre søgeord for at finde flere adresser.
+
 account-provisioner-free-account = Gratis
+
 account-provision-price-per-year = { $pris } om året
+
 account-provisioner-all-results-button = Vis alle resultater
+
 account-provisioner-open-in-tab-img =
   .title = Åbn i et nyt faneblad
--- a/mail/messenger/accountcreation/accountSetup.ftl
+++ b/mail/messenger/accountcreation/accountSetup.ftl
@@ -2,301 +2,425 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 account-setup-tab-title = Kontoopsætning
 
 ## Header
 
 account-setup-title = Tilføj din eksisterende mailadresse
+
 account-setup-description = For at bruge din nuværende mailadresse, skal du indtaste dine login-oplysninger.
+
 account-setup-secondary-description = { -brand-product-name } vil automatisk søge efter en anbefalet serverkonfiguration, der virker.
+
 account-setup-success-title = Kontoen blev oprettet
+
 account-setup-success-description = Du kan nu bruge denne konto med { -brand-short-name }.
+
 account-setup-success-secondary-description = Du kan forbedre oplevelsen ved at oprette forbindelse til relaterede tjenester og konfigurere avancerede kontoindstillinger.
 
 ## Form fields
 
 account-setup-name-label = Dit fulde navn
   .accesskey = D
+
 # Note: "John Doe" is a multiple-use name that is used when the true name of a person is unknown. We use this fake name as an input placeholder. Translators should update this to reflect the placeholder name of their language/country.
 account-setup-name-input =
   .placeholder = Jane Hansen
+
 account-setup-name-info-icon =
   .title = Dit navn som andre skal se det
+
+
 account-setup-name-warning-icon =
   .title = Indtast dit navn
+
 account-setup-email-label = Mailadresse
   .accesskey = M
+
 account-setup-email-input =
   .placeholder = jane.hansen@eksempel.dk
+
 account-setup-email-info-icon =
   .title = Din eksisterende mailadresse
+
 account-setup-email-warning-icon =
   .title = Ugyldig mailadresse
+
 account-setup-password-label = Adgangskode
   .accesskey = d
   .title = Valgfri, vil kun blive brugt til at validere brugernavnet
+
 account-provisioner-button = Få en ny mailadresse
   .accesskey = F
-account-setup-password-toggle =
-  .title = Vis/skjul adgangskode
+
 account-setup-password-toggle-show =
   .title = Vis adgangskode i klartekst
+
 account-setup-password-toggle-hide =
   .title = Skjul adgangskode
+
 account-setup-remember-password = Husk adgangskode
   .accesskey = H
+
 account-setup-exchange-label = Dit login
   .accesskey = l
+
 #  YOURDOMAIN refers to the Windows domain in ActiveDirectory. yourusername refers to the user's account name in Windows.
 account-setup-exchange-input =
   .placeholder = DITDOMÆNE\ditbrugernavn
+
 #  Domain refers to the Windows domain in ActiveDirectory. We mean the user's login in Windows at the local corporate network.
 account-setup-exchange-info-icon =
   .title = Domæne-login
 
 ## Action buttons
 
 account-setup-button-cancel = Annuller
   .accesskey = A
+
 account-setup-button-manual-config = Manuel opsætning
   .accesskey = o
+
 account-setup-button-stop = Stop
   .accesskey = S
+
 account-setup-button-retest = Afprøv konfigurationen
   .accesskey = ø
+
 account-setup-button-continue = Fortsæt
   .accesskey = F
+
 account-setup-button-done = Opret konto
   .accesskey = O
 
 ## Notifications
 
 account-setup-looking-up-settings = Undersøger konfiguration…
+
 account-setup-looking-up-settings-guess = Undersøger konfiguration: Prøver almindelige servernavne…
+
 account-setup-looking-up-settings-half-manual = Undersøger konfiguration: Forespørger serveren…
+
 account-setup-looking-up-disk = Undersøger konfiguration: { -brand-short-name }-installation…
+
 account-setup-looking-up-isp = Undersøger konfiguration: Mailudbyder…
+
 # Note: Do not translate or replace Mozilla. It stands for the public project mozilla.org, not Mozilla Corporation. The database is a generic, public domain facility usable by any client.
 account-setup-looking-up-db = Undersøger konfiguration: Mozillas database over mailudbydere…
+
 account-setup-looking-up-mx = Undersøger konfiguration: Indgående maildomæne…
+
 account-setup-looking-up-exchange = Undersøger konfiguration: Exchange-server…
+
 account-setup-checking-password = Kontrollerer adgangskode…
+
 account-setup-installing-addon = Henter og installerer tilføjelse…
+
 account-setup-success-half-manual = Følgende indstillinger blev fundet ved at forespørge serveren:
+
 account-setup-success-guess = Konfiguration fundet ved at prøve almindelige servernavne.
+
 account-setup-success-guess-offline = Du er offline. Vi har gættet på nogle af indstillingerne, men du skal selv angive de rigtige indstillinger for at oprette kontoen.
+
 account-setup-success-password = Adgangskode OK
+
 account-setup-success-addon = Tilføjelsen blev installeret
+
 # Note: Do not translate or replace Mozilla. It stands for the public project mozilla.org, not Mozilla Corporation. The database is a generic, public domain facility usable by any client.
 account-setup-success-settings-db = Konfiguration fundet i Mozillas database over mailudbydere.
+
 account-setup-success-settings-disk = Konfiguration fundet på { -brand-short-name }-installation.
+
 account-setup-success-settings-isp = Konfiguration fundet hos mailudbyderen.
+
 # Note: Microsoft Exchange is a product name.
 account-setup-success-settings-exchange = Fandt konfiguration for en Microsoft Exchange-server.
 
 ## Illustrations
 
 account-setup-step1-image =
   .title = Indledende opsætning
+
 account-setup-step2-image =
   .title = Indlæser…
+
 account-setup-step3-image =
   .title = Konfiguration fundet
+
 account-setup-step4-image =
   .title = Forbindelsesfejl
+
 account-setup-step5-image =
   .title = Konto oprettet
+
 account-setup-privacy-footnote2 = Dine login-oplysninger vil kun blive gemt lokalt på din computer.
+
 account-setup-selection-help = Ved du ikke, hvad du skal vælge?
+
 account-setup-selection-error = Har du brug for hjælp?
+
 account-setup-success-help = Usikker på, hvad du skal nu?
+
 account-setup-documentation-help = Dokumentation om opsætning
+
 account-setup-forum-help = Supportforum
+
 account-setup-privacy-help = Privatlivspolitik
+
 account-setup-getting-started = Sådan kommer du i gang
 
 ## Results area
 
 # Variables:
 # $count (Number) - Number of available protocols.
 account-setup-results-area-title =
   { $count ->
     [one] Tilgængelig konfiguration
    *[other] Tilgængelige konfigurationer
   }
-# Note: IMAP is the name of a protocol.
-account-setup-result-imap = IMAP
+
 account-setup-result-imap-description = Hold dine mapper og meddelelser synkroniseret på din server
-# Note: POP3 is the name of a protocol.
-account-setup-result-pop = POP3
+
 account-setup-result-pop-description = Hold dine mapper og meddelelser på din computer
-# Note: Exchange is the name of a product.
-account-setup-result-exchange = Exchange
+
 # Note: Exchange, Office365 are the name of products.
 account-setup-result-exchange2-description = Brug Microsoft Exchange-serveren eller Office365-cloudtjenester
+
 account-setup-incoming-title = Indgående
+
 account-setup-outgoing-title = Udgående
+
 account-setup-username-title = Brugernavn
+
 account-setup-exchange-title = Server
-account-setup-result-smtp = SMTP
+
 account-setup-result-no-encryption = Ingen kryptering
+
 account-setup-result-ssl = SSL/TLS
+
 account-setup-result-starttls = STARTTLS
+
 account-setup-result-outgoing-existing = Brug eksisterende udgående SMTP-server
+
 # Variables:
 # $incoming (String): The email/username used to log into the incoming server
 # $outgoing (String): The email/username used to log into the outgoing server
 account-setup-result-username-different = Indgående: { $incoming }, Udgående: { $outgoing }
 
 ## Error messages
 
 # Note: The reference to "janedoe" (Jane Doe) is the name of an example person. You will want to translate it to whatever example persons would be named in your language. In the example, AD is the name of the Windows domain, and this should usually not be translated.
 account-setup-credentials-incomplete = Godkendelse mislykkedes. Enten er de indtastede oplysninger forkerte, eller der skal bruges et separat brugernavn for at logge ind. Dette er normalt brugernavnet til dit Windows-domæne med eller uden domænet (for eksempel janehansen eller AD\\janehansen)
+
 account-setup-credentials-wrong = Godkendelse mislykkedes. Kontroller brugernavn og adgangskode
+
 account-setup-find-settings-failed = { -brand-short-name } kunne ikke finde indstillinger til din mailkonto
+
 account-setup-exchange-config-unverifiable = Konfigurationen kunne ikke bekræftes. Hvis brugernavn og adgangskode er indtastet korrekt, skyldes det sandsynligvis, at serveradministratoren har deaktiveret den valgte indstilling for din konto. Prøv at vælge en anden protokol.
+
 account-setup-provisioner-error = Der opstod en fejl under opsætningen af din nye konto i { -brand-short-name }. Prøv at opsætte din konto manuelt med dine log in-oplysninger.
 
 ## Manual configuration area
 
 account-setup-manual-config-title = Serverindstillinger
+
 account-setup-incoming-server-legend = Indgående server
+
 account-setup-protocol-label = Protokol:
-protocol-imap-option = { account-setup-result-imap }
-protocol-pop-option = { account-setup-result-pop }
-protocol-exchange-option = { account-setup-result-exchange }
+
 account-setup-hostname-label = Værtsnavn:
+
 account-setup-port-label = Port:
   .title = Sæt portnummeret til 0 for autodetektion
+
 account-setup-auto-description = { -brand-short-name } forsøger automatisk at udfylde tomme felter.
+
 account-setup-ssl-label = Forbindelsessikkerhed:
+
 account-setup-outgoing-server-legend = Udgående server
 
 ## Incoming/Outgoing SSL Authentication options
 
 ssl-autodetect-option = Find automatisk
+
 ssl-no-authentication-option = Ingen godkendelse
+
 ssl-cleartext-password-option = Almindelig adgangskode
+
 ssl-encrypted-password-option = Krypteret adgangskode
 
 ## Incoming/Outgoing SSL options
 
 ssl-noencryption-option = Ingen
+
 account-setup-auth-label = Godkendelsesmetode:
+
 account-setup-username-label = Brugernavn:
+
 account-setup-advanced-setup-button = Avanceret konfiguration
   .accesskey = v
 
 ## Warning insecure server dialog
 
 account-setup-insecure-title = Advarsel!
+
 account-setup-insecure-incoming-title = Indstillinger for indgående:
+
 account-setup-insecure-outgoing-title = Indstillinger for udgående:
+
 # Variables:
 # $server (String): The name of the hostname of the server the user was trying to connect to.
 account-setup-warning-cleartext = <b>{ $server }</b> bruger ikke kryptering.
+
 account-setup-warning-cleartext-details = Usikre mailservere benytter ikke kryptering til at beskytte din adgangskode og indholdet i dine mails. Ved at forbinde til denne server risikerer du at få afluret din adgangskode og indholdet i dine mails.
+
 account-setup-insecure-server-checkbox = Jeg accepterer risikoen
   .accesskey = a
+
 account-setup-insecure-description = { -brand-short-name } lader dig bruge mailkontoen med den angivne konfiguration. Du bør dog kontakte din administrator eller mailudbyder angående disse usikre forbindelsesindstillinger. Se <a data-l10n-name="thunderbird-faq-link">Thunderbirds FAQ</a> for yderligere oplysninger.
+
 insecure-dialog-cancel-button = Rediger indstillinger
   .accesskey = R
+
 insecure-dialog-confirm-button = Bekræft
   .accesskey = B
 
 ## Warning Exchange confirmation dialog
 
 # Variables:
 # $domain (String): The name of the server where the configuration was found, e.g. rackspace.com.
 exchange-dialog-question = { -brand-short-name } fandt oplysninger om dine kontoindstillinger på { $domain }. Vil du fortsætte og indsende dine login-informationer?
+
 exchange-dialog-confirm-button = Login
+
 exchange-dialog-cancel-button = Annuller
 
 ## Dismiss account creation dialog
 
 exit-dialog-title = Ingen mailkonto konfigureret
+
 exit-dialog-description = Er du sikker på, at du vil annullere opsætningen? { -brand-short-name } kan stadig bruges uden en mailkonto, men mange funktioner vil ikke være tilgængelige.
+
 account-setup-no-account-checkbox = Brug { -brand-short-name } uden en mailkonto
   .accesskey = B
+
 exit-dialog-cancel-button = Fortsæt opsætningen
   .accesskey = F
+
 exit-dialog-confirm-button = Afslut opsætningen
   .accesskey = A
 
 ## Alert dialogs
 
 account-setup-creation-error-title = Kunne ikke oprette konto
+
 account-setup-error-server-exists = Indgående server er allerede oprettet.
+
 account-setup-confirm-advanced-title = Bekræft avanceret opsætning
+
 account-setup-confirm-advanced-description = Denne besked lukkes og en konto med de aktuelle indstillinger bliver oprettet, også selvom de måske er forkerte. Ønsker du at fortsætte?
 
 ## Addon installation section
 
 account-setup-addon-install-title = Installer
+
 account-setup-addon-install-intro = En tilføjelse fra tredjepart kan give dig adgang til din mailkonto på denne server:
+
 account-setup-addon-no-protocol = Denne mailserver understøtter desværre ikke åbne protokoller. { account-setup-addon-install-intro }
 
 ## Success view
 
 account-setup-settings-button = Kontoindstillinger
+
 account-setup-encryption-button = End to end-kryptering
+
 account-setup-signature-button = Tilføj en signatur
+
 account-setup-dictionaries-button = Hent ordbøger
+
 account-setup-address-book-carddav-button = Opret forbindelse til en CardDAV-adressebog
+
 account-setup-address-book-ldap-button = Opret forbindelse til en LDAP-adressebog
+
 account-setup-calendar-button = Opret forbindelse til en fjernkalender
+
 account-setup-linked-services-title = Tilslut dine tilknyttede tjenester
+
 account-setup-linked-services-description = { -brand-short-name } fandt andre tjenester, der er knyttet til din mailkonto.
+
 account-setup-no-linked-description = Konfigurer andre tjenester for at få mest muligt ud af din { -brand-short-name }-oplevelse.
+
 # Variables:
 # $count (Number) - The number of address books found during autoconfig.
 account-setup-found-address-books-description =
   { $count ->
     [one] { -brand-short-name } fandt en adressebog, der er knyttet til din mailkonto.
    *[other] { -brand-short-name } fandt { $count } adressebøger, der er knyttet til din mailkonto.
   }
+
 # Variables:
 # $count (Number) - The number of calendars found during autoconfig.
 account-setup-found-calendars-description =
   { $count ->
     [one] { -brand-short-name } fandt en kalender, der er knyttet til din mailkonto.
    *[other] { -brand-short-name } fandt { $count } kalendere, der er knyttet til din mailkonto.
   }
+
 account-setup-button-finish = Afslut
   .accesskey = A
+
 account-setup-looking-up-address-books = Undersøger adressebøger…
+
 account-setup-looking-up-calendars = Undersøger kalendere…
+
 account-setup-address-books-button = Adressebøger
+
 account-setup-calendars-button = Kalendere
+
 account-setup-connect-link = Opret forbindelse
+
 account-setup-existing-address-book = Forbundet
   .title = Der er allerede forbindelse til adressebogen
+
 account-setup-existing-calendar = Forbundet
   .title = Der er allerede forbindelse til kalenderen
+
 account-setup-connect-all-calendars = Opret forbindelse til alle kalendere
+
 account-setup-connect-all-address-books = Opret forbindelse til alle adressebøger
 
 ## Calendar synchronization dialog
 
 calendar-dialog-title = Opret forbindelse til kalender
+
 calendar-dialog-cancel-button = Annuller
   .accesskey = A
+
 calendar-dialog-confirm-button = Opret forbindelse
   .accesskey = f
+
 account-setup-calendar-name-label = Navn
+
 account-setup-calendar-name-input =
   .placeholder = Min kalender
+
 account-setup-calendar-color-label = Farve
+
 account-setup-calendar-refresh-label = Opdater
+
 account-setup-calendar-refresh-manual = Manuelt
+
 account-setup-calendar-refresh-interval =
   { $count ->
     [one] Hvert minut
    *[other] Hvert { $count }. minut
   }
+
 account-setup-calendar-read-only = Skrivebeskyttet
   .accesskey = S
+
 account-setup-calendar-show-reminders = Vis alarmer
   .accesskey = V
+
 account-setup-calendar-offline-support = Offline-understøttelse
   .accesskey = O
--- a/mail/messenger/addressbook/abCardDAVDialog.ftl
+++ b/mail/messenger/addressbook/abCardDAVDialog.ftl
@@ -1,24 +1,26 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, you can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-carddav-window =
-  .title = Ny CardDAV-adressebog
 carddav-window-title = Ny CardDAV-adressebog
+
 carddav-dialog =
   .buttonlabelaccept = Fortsæt
   .buttonaccesskeyaccept = F
+
 carddav-username-label =
   .value = Brugernavn:
   .accesskey = B
 carddav-location-label =
   .value = Placering
   .accesskey = P
 carddav-location =
   .default-placeholder = URL eller værtsnavn på adressebogs-serveren
+
 carddav-loading = Henter indstillinger…
 carddav-known-incompatible = { $url } er kendt for at være inkompatibel med { -brand-short-name }.
 carddav-connection-error = Kunne ikke forbinde.
 carddav-none-found = Fandt ingen adressebøger at tilføje for den pågældende konto.
 carddav-already-added = Alle adressebøger for den pågældende konto er allerede tilføjet.
+
 carddav-available-books = Tilgængelige adressebøger:
--- a/mail/messenger/addressbook/aboutAddressBook.ftl
+++ b/mail/messenger/addressbook/aboutAddressBook.ftl
@@ -17,30 +17,32 @@ about-addressbook-toolbar-new-contact =
 about-addressbook-toolbar-new-list =
   .label = Ny mailingliste
 about-addressbook-toolbar-import =
   .label = Importer
 
 ## Books
 
 all-address-books = Alle adressebøger
+
 about-addressbook-books-context-properties =
   .label = Egenskaber
 about-addressbook-books-context-synchronize =
   .label = Synkroniser
 about-addressbook-books-context-print =
   .label = Udskriv…
 about-addressbook-books-context-export =
   .label = Eksporter…
 about-addressbook-books-context-delete =
<