Pontoon: Update Danish (da) localization of Firefox
authorJoergen <joergenr@stofanet.dk>
Mon, 13 Jul 2020 06:44:49 +0000
changeset 2549 1137bfa1300f07a997bb2a8241454e94e704dcf8
parent 2548 ef904ff1eb91fa7356759a8685641a22828a7e41
child 2550 d0f992ef0afc1462e413b7f50378eaedcaed3f45
push id749
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 13 Jul 2020 06:44:52 +0000
Pontoon: Update Danish (da) localization of Firefox Co-authored-by: Joergen <joergenr@stofanet.dk>
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
devtools/client/compatibility.ftl
devtools/client/netmonitor.properties
devtools/client/webconsole.properties
devtools/shared/styleinspector.properties
dom/chrome/security/security.properties
netwerk/necko.properties
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -243,16 +243,17 @@ cfr-whatsnew-protections-icon-alt = Skjo
 
 ## Better PDF message
 
 cfr-whatsnew-better-pdf-header = Bedre visning af PDF-dokumenter
 cfr-whatsnew-better-pdf-body = PDF-dokumenter åbnes nu direkte i { -brand-short-name }, så du har dem lige ved hånden.
 
 ## DOH Message
 
+cfr-doorhanger-doh-body = Du har ret til et privatliv. { -brand-short-name } dirigerer nu så vidt muligt dine DNS-forespørgsler sikkert via en tjeneste leveret af en partner for at beskytte dig på nettet.
 cfr-doorhanger-doh-header = Sikrere, krypterede DNS-opslag
 cfr-doorhanger-doh-primary-button = Ok, forstået
   .accesskey = O
 cfr-doorhanger-doh-secondary-button = Deaktiver
   .accesskey = D
 
 ## What's new: Cookies message
 
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -39,16 +39,26 @@ onboarding-join-form-continue = Fortsæt
 # This message is followed by a link using onboarding-join-form-signin ("Sign In") as text.
 onboarding-join-form-signin-label = Har du allerede en konto?
 # Text for link to submit the sign in form
 onboarding-join-form-signin = Log ind
 onboarding-start-browsing-button-label = Kom i gang
 onboarding-cards-dismiss =
   .title = Afvis
   .aria-label = Afvis
+# Tooltip displayed on hover of top sites in import settings screen during onboarding flow.
+# This support welcome screen showing top sites imported from the user's default browser.
+# Title text is kept multiline to ensure tooltip container width is not more than 40 characters.
+onboarding-import-sites-info =
+  .title =
+    Disse websteder blev fundet på enheden. 
+    { -brand-short-name } gemmer eller synkroniserer ikke data
+    fra en anden browser, medmindre du vælger at
+    importere det.
+  .aria-label = { onboarding-import-sites-info.title }
 
 ## Welcome full page string
 
 onboarding-fullpage-welcome-subheader = Lad os komme i gang med at undersøge alle dine muligheder.
 onboarding-fullpage-form-email =
   .placeholder = Din mailadresse…
 
 ## Firefox Sync modal dialog strings.
--- a/devtools/client/compatibility.ftl
+++ b/devtools/client/compatibility.ftl
@@ -1,16 +1,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## Messages used as headers in the main pane
 
 compatibility-selected-element-header = Valgt element
+compatibility-all-elements-header = Alle problemer
 
 ## Message used as labels for the type of issue
 
 compatibility-issue-deprecated = (forældet)
 compatibility-issue-experimental = (eksperimentel)
 compatibility-issue-deprecated-experimental = (forældet, eksperimentel)
 
 ## Messages used as labels and titles for buttons in the footer
@@ -24,11 +25,19 @@ compatibility-feedback-button-title =
 
 ## Messages used as headers in settings pane
 
 compatibility-settings-header = Indstillinger
 compatibility-target-browsers-header = Mål-browsere
 
 ##
 
+# Text used as the label for the number of nodes where the issue occurred
+# Variables:
+#  $number (Number) - The number of nodes where the issue occurred
+compatibility-issue-occurrences =
+  { $number ->
+    [one] { $number } forekomst
+    *[other] { $number } forekomster
+  }
 compatibility-no-issues-found = Der blev ikke fundet problemer med kompatibilitet.
 compatibility-close-settings-button =
   .title = Luk indstillinger
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -1227,16 +1227,17 @@ netmonitor.timings.receive=Modtager:
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.learnMore): This is the label displayed
 # in the network details timings tab, with a link to external documentation
 netmonitor.timings.learnMore=Læs mere om timings
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.audits.slowIconTooltip): This is the tooltip text displayed
 # in the network request list file column, on the slow icon button.
 # %1$S is the waiting time %2$S is the slow threshold.
+netmonitor.audits.slowIconTooltip=Langsom svar-tid (%1$S) fra serveren. Den anbefalede grænse er %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.security.warning.cipher): A tooltip
 # for warning icon that indicates a connection uses insecure cipher suite.
 netmonitor.security.warning.cipher=Krypterings-algoritmen er forældet og usikker
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.security.error): This is the label displayed
 # in the security tab if a security error prevented the connection.
 netmonitor.security.error=Der opstod en fejl:
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -498,16 +498,17 @@ webconsole.cssWarningElements.label=Elem
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.message.componentDidCatch.label)
 # Label displayed when the webconsole couldn't handle a given packet.
 # Parameters: %S is the URL to file a bug about the error.
 webconsole.message.componentDidCatch.label=[DEVTOOLS-FEJL] Vi kunne ikke rendere beskeden. Dette burde ikke finde sted - opret gerne en bug på %S med beskedens meta-data i beskrivelsen.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.message.commands.blockedURL)
 # Label displayed when the :block <url> command is successful
 # Parameters: %S is the URL filter
+webconsole.message.commands.blockedURL=Requests til URL indeholdende "%S" er nu blokeret
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.message.commands.unblockedURL)
 # Label displayed when the :unblock <url> command is successful
 # Parameters: %S is the URL filter
 webconsole.message.commands.unblockedURL=Fjernede blokerings-filter "%S"
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.messages.commands.blockArgMissing)
 # Message displayed when no filter is passed to block/unblock command
--- a/devtools/shared/styleinspector.properties
+++ b/devtools/shared/styleinspector.properties
@@ -146,16 +146,17 @@ rule.printSimulation.tooltip=Slå simulering af udskrivning til/fra for siden
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.colorSchemeSimulation.tooltip):
 # This is the tooltip of the color scheme simulation button in the Rule View
 # toolbar that toggles color-scheme simulation.
 rule.colorSchemeSimulation.tooltip=Slå simulering af farvetema til/fra for siden
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.twistyCollapse.label): The text a screen reader
 # speaks when the header of a rule is expanded.
+rule.twistyCollapse.label=Sammenfold
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.twistyExpand.label): The text a screen reader
 # speaks when the header of a rule is collapsed.
 rule.twistyExpand.label=Udvid
 
 # LOCALIZATION NOTE (styleinspector.contextmenu.copyColor): Text displayed in the rule
 # and computed view context menu when a color value was clicked.
 styleinspector.contextmenu.copyColor=Kopier farve
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -34,17 +34,17 @@ STSUntrustworthyConnection=Strict-Transport-Security: Forbindelsen til webstedet er utroværdig, så den specificerede header blev ignoreret.
 STSCouldNotParseHeader=Strict-Transport-Security: Webstedet specificerede en header, som ikke kunne parseres uden fejl.
 STSNoMaxAge=Strict-Transport-Security: Webstedet specificerede en header, som ikke indeholder en 'max-age'-regel.
 STSMultipleMaxAges=Strict-Transport-Security: Webstedet specificerede en header, som indeholder flere 'max-age'regler.
 STSInvalidMaxAge=Strict-Transport-Security: Webstedet specificerede en header, som indeholder en ugyldig 'max-age'-regel.
 STSMultipleIncludeSubdomains=Strict-Transport-Security: Webstedet specificerede en header, som indeholder flere 'includeSubDomains'-regler.
 STSInvalidIncludeSubdomains=Strict-Transport-Security: Webstedet specificerede en header, som indeholder en ugyldig 'includeSubDomains'-regel.
 STSCouldNotSaveState=Strict-Transport-Security: Der opstod en fejl ved registreringen af webstedet som en Strict-Transport-Security-host.
 
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Public-Key-Pins", "HPKP", "max-age" or "includeSubDomains"
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Public-Key-Pins", "HPKP", "max-age", "report-uri" or "includeSubDomains"
 PKPUnknownError=Public-Key-Pins: Der opstod en ukendt fejl ved behandling af den af webstedet specificerede header.
 PKPUntrustworthyConnection=Public-Key-Pins: Forbindelsen til webstedet er utroværdig, så den specificerede header blev ignoreret.
 PKPCouldNotParseHeader=Public-Key-Pins: Webstedet specificerede en header, som ikke kunne parseres uden fejl.
 PKPNoMaxAge=Public-Key-Pins: Webstedet specificerede en header, som ikke indeholder en 'max-age'-regel.
 PKPMultipleMaxAges=Public-Key-Pins: Webstedet specificerede en header, som indeholder flere 'max-age'regler.
 PKPInvalidMaxAge=Public-Key-Pins: Webstedet specificerede en header, som indeholder en ugyldig 'max-age'-regel.
 PKPMultipleIncludeSubdomains=Public-Key-Pins: Webstedet specificerede en header, som indeholder flere 'includeSubDomains'-regler.
 PKPInvalidIncludeSubdomains=Public-Key-Pins: Webstedet specificerede en header, som indeholder en ugyldig 'includeSubDomains'-regel.
@@ -59,23 +59,25 @@ PKPRootNotBuiltIn=Public-Key-Pins: Webstedet benytter et certifikat, som ikke er udstedt af et af de gemte rodcertifikater. Den specificerede header blev ignoreret for at undgå fejl.
 SHA1Sig=Webstedet bruger et SHA-1-certifikat; det anbefales, at du bruger certifikater med signatur-algoritmer, der bruger mere sikre hash-funktioner end SHA-1.
 InsecurePasswordsPresentOnPage=Login-felterne er placeret på en usikker side (http://). Dette udgør en sikkerhedsrisiko, da det er muligt at stjæle dine login-koder.
 InsecureFormActionPasswordsPresent=Login-felterne er placeret i en usikker formular (http://). Dette udgør en sikkerhedsrisiko, da det er muligt at stjæle dine login-koder.
 InsecurePasswordsPresentOnIframe=Login-felterne er placeret i en usikker iframe (http://). Dette udgør en sikkerhedsrisiko, da det er muligt at stjæle dine login-koder.
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the insecure mixed content resource
 LoadingMixedActiveContent2=Indlæser blandet (usikkert) aktivt indhold fra "%1$S" på en sikker side
 LoadingMixedDisplayContent2=Indlæser blandet (usikkert) ikke-aktivt indhold fra "%1$S" på en sikker side
 LoadingMixedDisplayObjectSubrequestDeprecation=Indlæser blandet (usikkert) indhold fra "%1$S" i en plugin på en sikker side. Dette frarådes og vil snart blive blokeret.
+# LOCALIZATION NOTE: "%S" is the URI of the insecure mixed content download
+MixedContentBlockedDownload = Blokerede hentning af usikkert indhold "%S".
+
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-scripts", "allow-same-origin", "sandbox" or "iframe"
 BothAllowScriptsAndSameOriginPresent=En iframe som både indeholder allow-scripts og allow-same-origin i sin sandbox-attribut kan deaktivere dens sandboxning.
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-top-navigation-by-user-activation", "allow-top-navigation", "sandbox" or "iframe"
 BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent=En iframe, der både har allow-top-navigation og allow-top-navigation-by-user-activation for dens sandbox-attribut vil tillade top-navigation.
 
-
 # Sub-Resource Integrity
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "script" or "integrity". "%1$S" is the invalid token found in the attribute.
 MalformedIntegrityHash=Script-elementet har en fejlformateret hash i sin integrity-attribut: "%1$S". Det korrekte format er "<hash-algoritme>-<hash-værdi>".
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
 InvalidIntegrityLength=Hashen i integrity-attributten har en forkert længde.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
 InvalidIntegrityBase64=Hashen i integrity-attributten kunne ikke afkodes.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity". "%1$S" is the type of hash algorithm in use (e.g. "sha256").
@@ -92,17 +94,17 @@ WeakCipherSuiteWarning=Dette websted bruger cipher RC4 til kryptering. Det er en kryptering, som er forældet og usikker.
 
 DeprecatedTLSVersion=Dette websted bruger en forældet version af TLS, som vil blive deaktiveret i marts 2020. Opgrader til TLS 1.2 eller 1.3.
 
 DeprecatedTLSVersion2=Dette websted bruger en forældet version af TLS. Opgrader til TLS 1.2 eller 1.3.
 
 #XCTO: nosniff
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Type-Options: nosniff".
 MimeTypeMismatch2=Ressourcen fra '%1$S' blev blokeret på grund af forkert MIME-type ('%2$S') (X-Content-Type-Options: nosniff).
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Type-Options" and also do not trasnlate "nosniff".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Type-Options" and also do not translate "nosniff".
 XCTOHeaderValueMissing=Header-advarsel for X-Content-Type-Options: værdien var '%1$S'; ville du have sendt 'nosniff'?
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Type-Options" and also do not translate "nosniff".
 XTCOWithMIMEValueMissing=Ressourcen fra "%1$S" blev ikke renderet på grund af en ukendt, forkert eller manglende MIME-type (X-Content-Type-Options: nosniff).
 
 BlockScriptWithWrongMimeType2=Scriptet fra '%1$S' blev blokeret, fordi det benytter en MIME-type, der ikke er tilladt ('%2$S').
 WarnScriptWithWrongMimeType=Scriptet fra '%1$S' blev indlæst, selvom scriptets MIME-type ('%2$S') ikke er en gyldig JavaScript MIME-type.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "importScripts()"
@@ -143,17 +145,17 @@ FeaturePolicyInvalidAllowValue=Funktions-politik: Ignorerer den ikke-understøttede tilladelses-værdi "%S".
 
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the limitation length (bytes) of referrer URI, "%2$S" is the origin of the referrer URI.
 ReferrerLengthOverLimitation=HTTP-henvisnings-header: Længden er over grænsen på "%1$S" bytes - henvisnings-header ændres til at være lig den oprindelige "%2$S".
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the limitation length (bytes) of referrer URI, "%2$S" is the origin of the referrer URI.
 ReferrerOriginLengthOverLimitation=HTTP-henvisnings-header: Længen af den oprindelige URI i henvisningen er over grænsen på "%1$S" bytes - fjerner henvisningen med oprindelsen "%2$S".
 
 # X-Frame-Options
 # LOCALIZATION NOTE(XFrameOptionsInvalid): %1$S is the header value, %2$S is frame URI. Do not translate "X-Frame-Options".
-XFrameOptionsInvalid = En ugyldigt X-Frame-Options-header blev fundet under indlæsning af "%2$S": "%1$S" er ikke et gyldigt direktiv.
+XFrameOptionsInvalid = En ugyldigt X-Frame-Options-header blev fundet under indlæsning af "%2$S": "%1$S" er ikke et gyldigt direktiv.
 # LOCALIZATION NOTE(XFrameOptionsDeny): %1$S is the header value, %2$S is frame URI and %3$S is the parent document URI. Do not translate "X-Frame-Options".
 XFrameOptionsDeny=Indlæsning af "%2$S" i en frame blev nægtet af direktivet “X-Frame-Options“ sat til "%1$S".
 
 # HTTPS-Only Mode
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the upgraded request; %2$S is the upgraded scheme.
 HTTPSOnlyUpgradeRequest = Opgraderer den usikre forespørgsel "%1$S" til at bruge "%2$S".
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of request.
 HTTPSOnlyNoUpgradeException = Opgraderer ikke den usikre forespørgsel "%1$S", fordi den er undtaget.
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -75,16 +75,17 @@ CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta=Cookien "%1$S" vil snart blive afvist, fordi dens "sameSite"-attribut er sat til "none" eller en ugyldig værdi, uden at have attributten "secure". Læs %2$S for at lære mere om attributten "sameSite".
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForced): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax".
 CookieLaxForced=Cookien "%1$S" har "sameSite"-policy sat til "lax", fordi den mangler attributten "sameSite", og "sameSite=lax" er standard-værdien for denne attribut.
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForcedForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax", "sameSite=none".
 CookieLaxForcedForBeta=Cookien "%1$S" har ikke den korrekte "sameSite" attribut-værdi. Cookies uden attributten "sameSite" eller med en ugyldig værdi vil snart blive behandlet som "lax". Dette betyder, at cookien ikke længere vil blive sendt i tredjeparts-kontekster. Hvis din applikation er afhængig af, at denne cookie er tilgængelig i sådanne kontekster, skal du tilføje attributten "sameSite=none" til cookien. Læs %2$S for at lære mere om attributten "sameSite".
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is cookie name. Do not localize "sameSite", "lax", "strict" and "none"
 CookieSameSiteValueInvalid=Ugyldig "sameSite"-værdi for cookien "%1$S". De understøttede værdier er: "lax", "strict" og "none".
 
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecure2): %1$S is the cookie name. Do not localize "SameSite=None" and "secure".
+CookieRejectedNonRequiresSecure2=Cookien "%1$S" blev afvist, fordi den har attributten "SameSite=None" - men mangler attributten "secure".
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta2): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "SameSite", "SameSite=None" and "secure".
 CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta2=Cookien "%1$S" vil snart blive afvist, fordi den har attributten "SameSite" indstillet til "None" eller en ugyldig værdi - uden attributten "secure". Læs %2$S, hvis du vil vide mere om attributten "SameSite".
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForced2): %1$S is the cookie name. Do not localize "SameSite", "Lax" and "SameSite=Lax".
 CookieLaxForced2=Cookien "%1$S" har "SameSite"-politik indstillet til "Lax", fordi den mangler en "SameSite"-attribut, og "SameSite=Lax" er standard-værdien for denne attribut.
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForcedForBeta2): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "SameSite", "Lax" and "SameSite=Lax", "SameSite=None".
 CookieLaxForcedForBeta2=Cookien "%1$S" har ikke en acceptabel værdi for attributten "SameSite". Cookies uden attributten "SameSite" eller med en ugyldig værdi vil snart blive behandlede som "Lax". Det betyder, at cookien ikke længere vil blive sendt i tredjeparts-sammenhæng. Hvis din applikation afhænger af at denne cookie er tilgængelig i sådanne sammenhæng, skal du tilføje attributten "SameSite=None" til den. Læs %2$S, hvis du vil vide mere om attributten "SameSite".
 # LOCALIZATION NOTE(CookieSameSiteValueInvalid2): %1$S is cookie name. Do not localize "SameSite", "Lax", "Strict" and "None"
 CookieSameSiteValueInvalid2=Ugyldig "SameSite"-værdi for cookien "%1$S". De understøttede værdier er: "Lax", "Strict" og "None".