security/manager/security/certificates/certManager.ftl
author Jakob Kappel <jakobkpetersen@gmail.com>
Fri, 19 Aug 2022 13:41:10 +0000
changeset 3185 11eb78325e2fe26808ea3c74081ec9e967ee3877
parent 2898 c099657bac207ceb88db88d777535c094eb42232
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Danish (da) localization of Firefox Co-authored-by: Jakob Kappel <jakobkpetersen@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

certmgr-title =
  .title = Certifikatadministration

certmgr-tab-mine =
  .label = Dine certifikater

certmgr-tab-remembered =
  .label = Beslutninger om godkendelse

certmgr-tab-people =
  .label = Personer

certmgr-tab-servers =
  .label = Servere

certmgr-tab-ca =
  .label = Autoriteter

certmgr-mine = Du har certifikater fra disse organisationer, der identificerer dig
certmgr-remembered = Disse certifikater bruges til at identificere dig overfor websteder
certmgr-people = Du har certifikater liggende, der identificerer disse personer
certmgr-server = Disse poster identificerer undtagelser for servercertifikatfejl
certmgr-ca = Du har certifikater liggende, der identificerer disse certifikatautoriteter

certmgr-edit-ca-cert =
  .title = Rediger tillidsindstillinger for CA-certifikat
  .style = width: 48em;

certmgr-edit-cert-edit-trust = Rediger tillidsindstillinger:

certmgr-edit-cert-trust-ssl =
  .label = Dette certifikat kan identificere websteder.

certmgr-edit-cert-trust-email =
  .label = Dette certifikat kan identificere mailbrugere.

certmgr-delete-cert =
  .title = Slet certifikat
  .style = width: 48em; height: 24em;

certmgr-cert-host =
  .label = Vært

certmgr-cert-name =
  .label = Certifikatnavn

certmgr-cert-server =
  .label = Server

certmgr-override-lifetime =
  .label = Levetid

certmgr-token-name =
  .label = Sikkerhedsenhed

certmgr-begins-label =
  .label = Begynder den

certmgr-expires-label =
  .label = Udløber den

certmgr-email =
  .label = Mailadresse

certmgr-serial =
  .label = Serienummer

certmgr-view =
  .label = Vis…
  .accesskey = V

certmgr-edit =
  .label = Rediger tillid…
  .accesskey = R

certmgr-export =
  .label = Eksporter…
  .accesskey = E

certmgr-delete =
  .label = Slet…
  .accesskey = S

certmgr-delete-builtin =
  .label = Slet eller fjern tillid…
  .accesskey = S

certmgr-backup =
  .label = Lav sikkerhedskopi…
  .accesskey = k

certmgr-backup-all =
  .label = Lav sikkerhedskopi af alle…
  .accesskey = a

certmgr-restore =
  .label = Importer…
  .accesskey = I

certmgr-add-exception =
  .label = Tilføj undtagelse…
  .accesskey = U

exception-mgr =
  .title = Tilføj sikkerhedsundtagelse

exception-mgr-extra-button =
  .label = Bekræft sikkerhedsundtagelse
  .accesskey = B

exception-mgr-supplemental-warning = Legitime banker, forretninger og andre offentlige websteder vil ikke bede dig om at gøre dette.

exception-mgr-cert-location-url =
  .value = Adresse:

exception-mgr-cert-location-download =
  .label = Hent certifikat
  .accesskey = H

exception-mgr-cert-status-view-cert =
  .label = Vis…
  .accesskey = V

exception-mgr-permanent =
  .label = Gem denne undtagelse permanent
  .accesskey = p

pk11-bad-password = Den indtastede mærkeadgangskode var forkert.
pkcs12-decode-err = Kunne ikke afkode filen. Enten er den ikke i PKCS #12 format, er gået i stykker, eller den indtastede adgangskode var forkert.
pkcs12-unknown-err-restore = Kunne ikke gendanne PKCS #12 filen af ukendte årsager.
pkcs12-unknown-err-backup = Kunne ikke oprette PKCS #12 backupfilen af ukendte årsager.
pkcs12-unknown-err = PKCS #12 handlingen mislykkedes af ukendte årsager.
pkcs12-info-no-smartcard-backup = Hvis det ikke er muligt at sikkerhedskopiere certifikater fra en hardware sikkerhedsenhed så som et smart card.
pkcs12-dup-data = Certifikatet og den private nøgle eksisterer allerede på sikkerhedsenheden.

## PKCS#12 file dialogs

choose-p12-backup-file-dialog = Vælg filnavn på sikkerhedskopi
file-browse-pkcs12-spec = PKCS12 filer
choose-p12-restore-file-dialog = Vælg certifikatet, du ønsker at importere

## Import certificate(s) file dialog

file-browse-certificate-spec = Certifikatfiler
import-ca-certs-prompt = Vælg den fil som CA-certifikaterne, du vil indlæse, er i
import-email-cert-prompt = Vælg den fil der indeholder det mailcertifikat du vil importere

## For editing certificates trust

# Variables:
#  $certName: the name of certificate
edit-trust-ca = Certifikatet "{ $certName }" repræsenterer en Certifikat Autoritet.

## For Deleting Certificates

delete-user-cert-title =
  .title = Slet dine certifikater
delete-user-cert-confirm = Er du sikker på, at du vil slette disse certifikater?
delete-user-cert-impact = Hvis du sletter et af dine egne certifikater, kan du ikke længere bruge det til at identificere dig selv.


delete-ssl-override-title =
  .title = Slet undtagelse for servercertifikat
delete-ssl-override-confirm = Er du sikker på, at du vil slette denne serverundtagelse?
delete-ssl-override-impact = Hvis du sletter en serverundtagelse, så gendanner du de almindelige sikkerhedschecks for denne server og kræver, at den anvender et gyldigt certifikat.

delete-ca-cert-title =
  .title = Slet eller fjern tillid til CA-certifikater
delete-ca-cert-confirm = Du har bedt om at få slette disse CA-certifikater. For indlejrede certifikater vil al tillid blive fjernet, hvilket har samme virkning. Er du sikker på, at du vil slette eller fjerne tilliden?
delete-ca-cert-impact = Hvis du sletter eller fjerner tilliden til et Certificate Authority (CA)-certifikat vil programmet ikke længere stole på certifikater udstedt af denne CA.


delete-email-cert-title =
  .title = Slet mailcertifikater
delete-email-cert-confirm = Er du sikker på, at du vil slette disse personers mailcertifikater?
delete-email-cert-impact = Hvis du sletter en persons mailcertifikat, vil du ikke længere kunne sende krypterede mails til personen.

# Used for semi-uniquely representing a cert.
#
# Variables:
#  $serialNumber : the serial number of the cert in AA:BB:CC hex format.
cert-with-serial =
  .value = Certifikat med serienummer: { $serialNumber }

## Cert Viewer

# Used to indicate that the user chose not to send a client authentication certificate to a server that requested one in a TLS handshake.
send-no-client-certificate = Send intet klient-certifikat

# Used when no cert is stored for an override
no-cert-stored-for-override = (Ikke gemt)

# When a certificate is unavailable (for example, it has been deleted or the token it exists on has been removed).
certificate-not-available = (Utilgængelig)

## Used to show whether an override is temporary or permanent

permanent-override = Permanent
temporary-override = Midlertidig

## Add Security Exception dialog

add-exception-branded-warning = Du er ved at tilsidesætte hvordan { -brand-short-name } identificerer dette websted.
add-exception-invalid-header = Dette websted forsøger at identificere sig selv med ugyldig information.
add-exception-domain-mismatch-short = Forkert websted
add-exception-domain-mismatch-long = Certifikatet tilhører et andet websted, hvilket kan indikere forsøg på identitetstyveri.
add-exception-expired-short = Forældet information
add-exception-expired-long = Certifikatet er ikke gyldigt i øjeblikket. Det kan være blevet stjålet, hvorefter nogen så forsøger at bruge det til identitetstyveri.
add-exception-unverified-or-bad-signature-short = Ukendt identitet
add-exception-unverified-or-bad-signature-long = Der er ikke tillid til certifikatet, da det ikke er blevet verificeret af en kendt autoritet ved hjælp af en sikker signatur.
add-exception-valid-short = Gyldigt certifikat
add-exception-valid-long = Dette certifikat indeholder gyldig, verificeret information. Der er ingen grund til at tilføje en undtagelse.
add-exception-checking-short = Kontrollerer information
add-exception-checking-long = Forsøger at identificere webstedet…
add-exception-no-cert-short = Ingen tilgængelig information
add-exception-no-cert-long = Kan ikke fastslå status for webstedets certifikat.

## Certificate export "Save as" and error dialogs

save-cert-as = Gem certifikatet i en fil
cert-format-base64 = X.509-certifikat (PEM)
cert-format-base64-chain = X.509-certifikat med kæde (PEM)
cert-format-der = X.509-certifikat (DER)
cert-format-pkcs7 = X.509-certifikat (PKCS#7)
cert-format-pkcs7-chain = X.509-certifikat med kæde (PKCS#7)
write-file-failure = Fejl i filen