mail/chrome/messenger/messenger.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Thu, 23 Jun 2022 13:50:13 +0200
changeset 3157 985d4ae0d6544d241159df8adbb7c92a4b30552f
parent 2898 c099657bac207ceb88db88d777535c094eb42232
permissions -rw-r--r--
Bug 1776186 - Update dictionary to v2.7, removed extra files

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# The following are used by the messenger application
#

# LOCALIZATION NOTE(statusMessage):
# Do not translate the words %1$S and %2$S below. Place the word %1$S where the
# account name should appear and %2$S where the status message should appear.
# EXAMPLE: Jim's Account: Downloading messages...
statusMessage=%1$S: %2$S

removeAccount=Slet konto…
newFolderMenuItem=Mappe…
newSubfolderMenuItem=Undermappe…
newFolder=Ny mappe…
newSubfolder=Ny undermappe…
markFolderRead=Marker mappe som læst;Marker mapper som læste
markNewsgroupRead=Marker nyhedsgruppe som læst;Marker nyhedsgrupper som læste
folderProperties=Mappeegenskaber
newTag=Nyt mærkat…
# LOCALIZATION NOTE (getNextNewsMessages): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of news messages to get.
getNextNewsMessages=Hent næste nyhedsgruppe-meddelelse;Hent næste #1 nyhedsgruppe-meddelelser
advanceNextPrompt=Gå til næste ulæste meddelelse i %S?
titleNewsPreHost=
replyToSender=Svar til afsenderen
reply=Svar
EMLFiles=Mailfiler (*.eml)
OpenEMLFiles=Åbn meddelelse
# LOCALIZATION NOTE(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml"
# in the line below. Also, the complete file name should be 8.3.
defaultSaveMessageAsFileName=meddelelse.eml
# LOCALIZATION NOTE(longMsgSubjectTruncator): A suffix string appended to the filename
# (created from message subject) if it needed to be truncated due to length.
longMsgSubjectTruncator=...
SaveMailAs=Gem meddelelsen som
SaveAttachment=Gem den vedhæftede fil
SaveAllAttachments=Gem alle vedhæftede filer
DetachAttachment=Afhæft vedhæftet fil
DetachAllAttachments=Afhæft alle vedhæftede filer
ChooseFolder=Vælg mappe
MessageLoaded=Meddelelse indlæst…
PreviewTitle=%S - %S
saveAttachmentFailed=Kan ikke gemme den vedhæftede fil. Kontroller filnavnet og prøv igen senere.
saveMessageFailed=Kan ikke gemme meddelelsen. Kontroller filnavnet og prøv igen senere.
fileExists=%S findes allerede. Vil du erstatte den med den nye kopi?
# LOCALIZATION NOTE(failedToReadFile): %1$S is replaced by the file name, %2$S is replaced by the reason the file load failed.
failedToReadFile=Kunne ikke læse filen: %1$S, årsag: %2$S

downloadingNewsgroups=Overfører nyhedsgrupper til offline-brug
downloadingMail=Overfører mail til offline-brug
sendingUnsent=Sender ikke-sendte meddelelser

folderExists=En mappe med det navn findes allerede. Indtast et andet navn.
# LOCALIZATION NOTE(confirmDuplicateFolderRename): %1$S is name of folder being moved, %2$S is parent folder name, %3$S is proposed new folder name
confirmDuplicateFolderRename=Der findes allerede en undermappe med navnet '%1$S' i mappen '%2$S'. Vil du flytte denne mappe og omdøbe den til '%3$S'?
folderCreationFailed=Mappen kunne ikke oprettes, fordi navnet indeholder ulovlige tegn. Skriv et andet navn og prøv igen.

compactingFolder=Optimerer mappen %S…
# LOCALIZATION NOTE(compactingDone): %1$S is the compaction gain.
compactingDone=Optimering fuldført (sparet cirka %1$S).

confirmFolderDeletionForFilter=Sletning af mappen '%S' vil deaktivere dens associerede filtre. Er du sikker på, at du vil slette denne mappe?
alertFilterChanged=Filtre, som er associerede med denne mappe, vil blive opdaterede
filterDisabled=Mappen '%S' kunne ikke findes, så filtre, der er associeret med denne mappe, vil blive deaktiverede. Verificer at mappen findes, og at filtrene peger på en gyldig destinationsmappe.
filterFolderDeniedLocked=Meddelelsen kunne ikke filtreres til mappen '%S', da en anden operation er i gang.
parsingFolderFailed=Kunne ikke åbne mappen %S, fordi den bruges af en anden operation i øjeblikket. Vent til den operation er udført og prøv igen.
deletingMsgsFailed=Kunne ikke slette meddelelserne i mappen %S, fordi den bruges af en anden operation i øjeblikket. Vent til den operation er udført og prøv igen.
alertFilterCheckbox=Advar mig ikke igen.
compactFolderDeniedLock=Mappen '%S' kan ikke optimeres, fordi en anden operation er i gang. Prøv igen senere.
compactFolderWriteFailed=Mappen '%S' kunne ikke optimeres, fordi skrivning til mappen mislykkedes. Verificer at der er nok diskplads, og at du har skriverettigheder til filsystemet og prøv så igen.
compactFolderInsufficientSpace=Nogle mapper (fx '%S') kan ikke optimeres, fordi der ikke er nok diskplads. Slet nogle filer og prøv igen.
filterFolderHdrAddFailed=Meddelelserne kunne ikke filtreres til mappen '%S', fordi tilføjelsen af en meddelelse mislykkedes. Kontroller at mappen vises korrekt, eller prøv at reparere den via mappeegenskaber.
filterFolderWriteFailed=Meddelelsen kunne ikke filtreres til mappen '%S', da der ikke kunne skrives i mappen. Verficer at du har nok diskplads, og at du har skriverettigheder til filsystemet og prøv derefter igen.
copyMsgWriteFailed=Meddelelserne kunne ikke kopieres til mappen '%S', fordi skrivning til mappen mislykkedes. Hvis du mangler plads på disken kan du åbne menuen Filer og først vælge Tøm papirkurv og derefter Optimer mapper, og prøve igen.
cantMoveMsgWOBodyOffline=Når du er offline, kan du ikke flytte eller kopiere meddelelser der ikke er hentet til offline-brug. Gå til mailvinduet, åbn menuen Filer, vælg Offline, fjern fluebenet ved Arbejd offline og prøv igen.
operationFailedFolderBusy=Handlingen mislykkedes fordi en anden operation bruger mappen. Vent til denne operation er færdig og prøv igen.
folderRenameFailed=Mappen kunne ikke omdøbes. Måske er mappen ved at blive genlæst, eller også er det nye navn ikke et gyldigt mappenavn.
# LOCALIZATION NOTE(verboseFolderFormat): %1$S is folder name, %2$S is server name
verboseFolderFormat=%1$S på %2$S
# LOCALIZATION NOTE(filterFolderTruncateFailed): %1$S is replaced by the folder name, %2$S is replaced by the brandShortName
filterFolderTruncateFailed=Der opstod en fejl under optimering af indbakken efter filtrering af en meddelelse til mappen '%1$S'. Du er måske nødt til at lukke %2$S og slette INBOX.msf.

mailboxTooLarge=Mappen %S er fuld og kan ikke indeholde flere meddelelser. Slet gamle eller uønskede meddelelser for at gøre plads til flere meddelelser, og optimer derefter mappen.
outOfDiskSpace=Der er ikke nok diskplads til at hente nye meddelelser. Prøv at slette gamle mails, tøm papirkurven og optimer dine mailmapper, og prøv så igen.
errorGettingDB=Kunne ikke åbne indekset for %S. Kan skyldes en diskfejl, eller at den fulde sti er for lang.
defaultServerTag=(Standard)

# Used in message database list view to provide a text value for graphic based cells.
messageUnread=Ulæst
messageHasFlag=Stjernemarkeret
messageHasAttachment=Har vedhæftelse
messageJunk=Spam
messageExpanded=Udvidet
messageCollapsed=Sammenfoldet

# Used in the SMTP Account Settings panel when a server value has no properties
smtpServerList-NotSpecified=<ikke angivet>
smtpServer-ConnectionSecurityType-0=Ingen
smtpServer-ConnectionSecurityType-1=STARTTLS, hvis tilgængelig
smtpServer-ConnectionSecurityType-2=STARTTLS
smtpServer-ConnectionSecurityType-3=SSL/TLS
smtpServers-confirmServerDeletionTitle=Slet server
smtpServers-confirmServerDeletion=Er du sikker på, at du vil slette serveren: \n %S?

# Account Settings - Both Incoming and SMTP server
authNo=Ingen godkendelse
authOld=Adgangskode, original metode (usikker)
authPasswordCleartextInsecurely=Adgangskode, usikker overførsel
authPasswordCleartextViaSSL=Almindelig adgangskode
authPasswordEncrypted=Krypteret adgangskode
authKerberos=Kerberos / GSSAPI
authExternal=TLS-certifikat
authNTLM=NTLM
authOAuth2=OAuth2
authAnySecure=En sikker metode (forældet)
authAny=Enhver metode (usikker)

# OAuth2 window title
# LOCALIZATION NOTE(oauth2WindowTitle):
# %1$S is the username (or full email address) used for authentication.
# %2$S is the hostname of the account being authenticated.
oauth2WindowTitle=Indtast log in-oplysninger for %1$S på %2$S

# LOCALIZATION NOTE(serverType-nntp): Do not translate "NNTP" in the line below
serverType-nntp=Nyhedsgruppeserver (NNTP)
# LOCALIZATION NOTE(serverType-pop3): Do not translate "POP" in the line below
serverType-pop3=POP-mailserver
# LOCALIZATION NOTE(serverType-imap): Do not translate "IMAP" in the line below
serverType-imap=IMAP-mailserver
serverType-none=Lokal mailopbevaring

sizeColumnTooltip2=Sorter efter størrelse
sizeColumnHeader=Størrelse
linesColumnTooltip2=Sorter efter linjer
linesColumnHeader=Linjer

# LOCALIZATION NOTE (getMsgButtonTooltip): Do not translate the word "%S" below.
# Place the word "%S" in your translation where the name of the comma separated accounts should appear.
getMsgButtonTooltip=Hent nye meddelelser fra %S
# Used to separate email addresses in a list. Note the trailing space ', '
getMsgButtonTooltip.listSeparator=,\u0020

# status feedback stuff
documentDone=
documentLoading=Indlæser meddelelsen…

# LOCALIZATION NOTE (autosyncProgress): Do not translate the word "%1$S" or "%2$S" below.
# Place the word %1$S in your translation where the name of the comma separated folders should appear.
# Place the word %2$S in your translation where the name of the comma separated accounts should appear.
autosyncProgress=Synkroniserer meddelelser i %1$S fra %2$S…

unreadMsgStatus=Ulæste: %S
selectedMsgStatus=Valgte: %S
totalMsgStatus=I alt: %S

# localized folder names

localFolders=Lokale mapper

# LOCALIZATION NOTE (inboxFolderName): OK to translate all foldernames, bugzilla #57440 & bugzilla #23625 fixed
inboxFolderName=Indbakke
trashFolderName=Papirkurv
sentFolderName=Sendt
draftsFolderName=Kladder
templatesFolderName=Skabeloner
outboxFolderName=Udbakke
junkFolderName=Spam
archivesFolderName=Arkiv

# "Normal" priority is often blank,
# depending on the consumers of these strings
priorityLowest=Laveste
priorityLow=Lav
priorityNormal=Normal
priorityHigh=Høj
priorityHighest=Højeste

#Group by date thread pane titles
today=I dag
yesterday=I går
lastWeek=Sidste uge
last7Days=Seneste 7 dage
twoWeeksAgo=To uger siden
last14Days=Seneste 14 dage
older=Ældre meddelelser
futureDate=Fremtidige meddelelser

#Grouped By Tags
untaggedMessages=Meddelelser uden mærkat

# Grouped by status
messagesWithNoStatus=Ingen status

#Grouped by priority
noPriority=Ingen prioritet

#Grouped by has attachments
noAttachments=Ingen vedhæftede filer
attachments=Vedhæftede filer

#Grouped by starred
notFlagged=Ikke-stjernemarkerede meddelelser
groupFlagged=Stjernemarkerede

# defaults descriptions for tag prefs listed in mailnews.js
# (we keep the .labels. names for backwards compatibility)
mailnews.tags.remove=Fjern alle mærkater
mailnews.labels.description.1=Vigtig
mailnews.labels.description.2=Arbejde
mailnews.labels.description.3=Personlig
mailnews.labels.description.4=Huskeliste
mailnews.labels.description.5=Senere

# Format definition tag menu texts.
# This is necessary in order to get the accesskeys to be the on the first
# character of the menu text instead of after the menu text.
# If a key definition exists for the tag at index n, that key's key will be
# taken as the accesskey, eg.
#  <key id="key_tag3" key="&tagCmd3.key;" oncommand="ToggleMessageTagKey(3);"/>
# makes the third tag have the accesskey &tagCmd3.key;.
# In the menuitem's label, this accesskey appears at %1$S below; %2$S will be
# replaced by the tag label.
mailnews.tags.format=%1$S %2$S

replied=Besvaret
forwarded=Videresendt
redirected=Omdirigeret
new=Ny
read=Læst
flagged=Stjernemarkeret

# for junk status picker in search and mail views
junk=Spam

# for junk score origin picker in search and mail views
junkScoreOriginPlugin=Plugin
junkScoreOriginFilter=Filter
junkScoreOriginWhitelist=Hvidliste
junkScoreOriginUser=Bruger
junkScoreOriginImapFlag=IMAP-flag

# for the has attachment picker in search and mail views
hasAttachments=Har vedhæftede filer

# for the Tag picker in search and mail views.
tag=Mærkater

# LOCALIZATION NOTE(andOthers):
# for multiple authors, add this abbreviation to the first author to indicate
# there are more; for the From column in the threadpane message list.
andOthers=m.fl.

# whether to generate display names in last first order
# LOCALIZATION NOTE(mail.addr_book.displayName.lastnamefirst):
# the only valid values are: true OR false (choose from the untranslated English words)
mail.addr_book.displayName.lastnamefirst=false

# whether to also show phonetic fields in the addressbook
# LOCALIZATION NOTE(mail.addr_book.show_phonetic_fields):
# the only valid values are: true OR false (choose from the untranslated English words)
mail.addr_book.show_phonetic_fields=false

# valid format options are:
# 1: yyyy/mm/dd
# 2: yyyy/dd/mm
# 3: mm/dd/yyyy
# 4: mm/yyyy/dd
# 5: dd/mm/yyyy
# 6: dd/yyyy/mm
#
# 0: auto-detect the current locale format
#  a separator has to be either '/', '-', '.' and the year in Christian year
#  otherwise mm/dd/yyyy (option 3) is used
#
mailnews.search_date_format=0
# separator for search date (e.g. "/", "-"), or empty when search_date_format is zero
mailnews.search_date_separator=
# leading zeros for day and month values, not used if mailnews.search_date_format is not zero
mailnews.search_date_leading_zeros=true

# offline msg
nocachedbodybody2=Indholdet af denne meddelelse er ikke blevet hentet fra \
serveren til læsning offline. For at læse denne meddelelse, \
skal du genetablere forbindelsen til netværket, vælge Offline fra \
menuen Filer, og fjerne markeringen Arbejd offline. \
Fremover kan du vælge, hvilke meddelelser eller mapper der skal kunne læses offline. \
For at gøre dette, vælg Offline fra menuen Filer, og vælg Hent/Synkroniser nu…. Du kan \
justere indstillingen Diskplads for at forhindre hentning af store meddelelser.

# LOCALIZATION NOTE(acctCentralTitleFormat): %1$S is brand, %2$S is account type, %3$S is account name
acctCentralTitleFormat=%1$S %2$S - %3$S
mailAcctType=Mail
newsAcctType=Nyheder
feedsAcctType=Feeds

# LOCALIZATION NOTE(nocachedbodytitle): Do not translate "<TITLE>" or "</TITLE>" in the line below
nocachedbodytitle=<TITLE>Gå online for at se denne meddelelse</TITLE>\n

# mailWindowOverlay.js
confirmUnsubscribeTitle=Bekræft ophævelse af abonnement
confirmUnsubscribeText=Er du sikker på, at du vil ophæve abonnementet på %S?
confirmUnsubscribeManyText=Er du sikker på, at du vil ophæve abonnementet på disse nyhedsgrupper?
restoreAllTabs=Gendan alle faneblade

confirmMarkAllFoldersReadTitle=Marker alle mapper som læst
confirmMarkAllFoldersReadMessage=Er du sikker på, at du vil markere alle meddelelser i alle mapper for denne konto som læst?

# LOCALIZATION NOTE(junkBarMessage): %S is brand
junkBarMessage=%S opfatter denne meddelelse som spam.
junkBarButton=Ikke-spam
junkBarButtonKey=I
junkBarInfoButton=Læs mere
junkBarInfoButtonKey=L

# LOCALIZATION NOTE(remoteContentBarMessage): %S is brand
remoteContentBarMessage=%S har blokeret eksternt indhold i denne meddelelse for at beskytte dit privatliv.
remoteContentPrefLabel=Indstillinger
remoteContentPrefAccesskey=I
remoteContentPrefLabelUnix=Indstillinger
remoteContentPrefAccesskeyUnix=I

# LOCALIZATION NOTE(remoteAllowResource): %S is origin
remoteAllowResource=Tillad eksternt indhold fra %S
# LOCALIZATION NOTE(remoteAllowAll): Semi-colon list of plural forms.
# See: https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of origins
remoteAllowAll=Tillad eksternt indhold fra #1 sted, vist ovenfor;Tillad eksternt indhold fra #1 steder, vist ovenfor

phishingBarMessage=Denne meddelelse er måske mailsvindel.
phishingBarPrefLabel=Indstillinger
phishingBarPrefAccesskey=I
phishingBarPrefLabelUnix=Indstillinger
phishingBarPrefAccesskeyUnix=I

mdnBarIgnoreButton=Send ikke kvittering
mdnBarIgnoreButtonKey=i
mdnBarSendReqButton=Send kvittering
mdnBarSendReqButtonKey=k

draftMessageMsg=Denne meddelelse er en kladde.
draftMessageButton=Rediger
draftMessageButtonKey=R

# msgHdrViewOverlay.js
openLabel=Åbn
openLabelAccesskey=Å
saveLabel=Gem som…
saveLabelAccesskey=G
detachLabel=Afhæft…
detachLabelAccesskey=A
deleteLabel=Slet
deleteLabelAccesskey=S
openFolderLabel=Åbn hentningsmappe
openFolderLabelAccesskey=H
deleteAttachments=Følgende vedhæftede filer vil blive slettet permanent fra denne meddelelse:\n%S\nDenne handling kan ikke fortrydes. Ønsker du at fortsætte?
detachAttachments=Følgende vedhæftede filer blev gemt og vil blive slettet permanent fra denne meddelelse:\n%S\nDenne handling kan ikke fortrydes. Ønsker du at fortsætte?
deleteAttachmentFailure=De valgte vedhæftede filer kunne ikke slettes.
emptyAttachment=Denne vedhæftede fil ser ud til at være tom.\nSpørg personen der har sendt filen.\nFirma-firewalls eller antivirusprogrammer vil ofte ødelægge vedhæftede filer.
externalAttachmentNotFound=Denne afhæftede fil eller linkvedhæftning kunne ikke findes, eller den kan ikke længere åbnes fra den angivne placering.

# LOCALIZATION NOTE (attachmentCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 number of attachments
attachmentCount=#1 vedhæftet fil;#1 vedhæftede filer

# LOCALIZATION NOTE (attachmentCountSingle): This is the format for the
# attachment header when a message has only one attachment. This is separate
# from attachmentCount above, since attachmentCountSingle typically ends with a
# colon.
attachmentCountSingle=1 vedhæftet fil:

# LOCALIZATION NOTE (attachmentSizeUnknown): The string to show for the total
# size of all attachments when none of the attachments' sizes can be detected.
attachmentSizeUnknown=ukendt størrelse

# LOCALIZATION NOTE (attachmentSizeAtLeast): The string to show for the total
# size of all attachments when at least one (but not all) of the attachments'
# sizes can't be detected. %1$S is the formatted size.
attachmentSizeAtLeast=mindst %1$S

# This is the format for prepending accesskeys to the
# each of the attachments in the file|attachments menu:
#  ie: 1 file.txt
#    2 another file.txt
attachmentDisplayNameFormat=%S %S

# This is the heading for the attachment summary when printing an email
attachmentsPrintHeader=Vedhæftede filer:

# Connection Error Messages
# LOCALIZATION NOTE(unknownHostError): %S is the server name
unknownHostError=Kunne ikke oprette forbindelse til serveren hos %S.
# LOCALIZATION NOTE(connectionRefusedError): %S is the server name
connectionRefusedError=Kunne ikke oprette forbindelse til serveren hos %S; forbindelsen blev afvist.
# LOCALIZATION NOTE(netTimeoutError): %S is the server name
netTimeoutError=Tidsfristen for forbindelsen til serveren %S er udløbet.
# LOCALIZATION NOTE(netResetError): %S is the server name
netResetError=Forbindelsen til serveren %S blev nulstillet.
# LOCALIZATION NOTE(netInterruptError): %S is the server name
netInterruptError=Forbindelsen til serveren %S blev afbrudt.

recipientSearchCriteria=Emne eller modtager indeholder:
fromSearchCriteria=Emne eller afsender indeholder:

# LOCALIZATION NOTE(biffNotification): %1$S is the number of new messages
biffNotification_message=har %1$S ny meddelelse
biffNotification_messages=har %1$S nye meddelelser

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_message): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages
newMailNotification_message=%1$S har %2$S ny meddelelse

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messages): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages
newMailNotification_messages=%1$S har %2$S nye meddelelser

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messagetitle): %1$S is subject of new message and %2$S is sender of new message.
# This is UNIX only
newMailNotification_messagetitle=%1$S fra %2$S

# LOCALIZATION NOTE(newMailAlert_message):
# Semi-colon list of plural forms. See:
# https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the name of the account, #2 is the number of new messages
newMailAlert_message=#1 modtog #2 ny meddelelse;#1 modtog #2 nye meddelelser

# For the Quota tab in the mail folder properties dialog
quotaPercentUsed=%S%% fuld
# for quota in main window (commandglue.js)
percent=%S%%
quotaTooltip2=IMAP-kvote: %S KB brugt af %S KB totalt. Klik for detaljer.

# for message views
confirmViewDeleteTitle=Godkend
confirmViewDeleteMessage=Er du sikker på, at du vil slette denne visning?

# for virtual folders
confirmSavedSearchTitle=Bekræft slet
confirmSavedSearchDeleteMessage=Er du sikker på, at du vil du slette denne virtuelle mappe?

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT
## @loc None
# LOCALIZATION NOTE (passwordPrompt): Do not translate the word %S below.
# Place the word "%S" in your translation where the email address
# or the username should appear
passwordPrompt=Indtast din adgangskode til %1$S på %2$S:

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT_TITLE
## @loc None
passwordTitle=Adgangskode til mailserveren påkrævet

# for checking if the user really wants to open lots of messages in separate windows.
openWindowWarningTitle=Godkend
# LOCALIZATION NOTE (openWindowWarningConfirmation): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of messages the user is attempting to open.
openWindowWarningConfirmation=Åbning af #1 meddelelse kan tage lang tid. Fortsæt?;Åbning af #1 meddelelser kan tage lang tid. Fortsæt?

# for checking if the user really wants to open lots of messages in tabs.
openTabWarningTitle=Bekræft
# LOCALIZATION NOTE (openTabWarningConfirmation): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of messages the user is attempting to open.
openTabWarningConfirmation=Åbning af #1 meddelelse kan tage lang tid. Fortsæt?;Åbning af #1 meddelelser kan tage lang tid. Fortsæt?

# for warning the user that a tag they're trying to create already exists
tagExists=Et mærkat med samme navn eksisterer allerede.

# title of the edit tag dialog
editTagTitle=Rediger mærkat

# for the virtual folder list dialog title
# %S is the name of the saved search folder
editVirtualFolderPropertiesTitle=Rediger virtuel mappe %S
# LOCALIZATION NOTE (foldersChosen): #1 number of chosen folders
virtualFolderSourcesChosen=#1 mappe valgt;#1 mapper valgt

#alert to inform the user to choose one or more folders to search for a saved search folder
alertNoSearchFoldersSelected=Du skal vælge mindst én mappe, der skal søges i til den virtuelle mappe.

# These are displayed in the message and folder pane windows
# LOCALIZATION NOTE %.*f is the abbreviated size in the appropriate units
byteAbbreviation2=%.*f bytes
kiloByteAbbreviation2=%.*f KB
megaByteAbbreviation2=%.*f MB
gigaByteAbbreviation2=%.*f GB
teraByteAbbreviation2=%.*f TB
petaByteAbbreviation2=%.*f PB

## LOCALIZATION NOTE(folderWithAccount):
## This is used to show folder name together with an account name.
## %1$S = folder name
## %2$S = account name
folderWithAccount=%1$S - %2$S
## LOCALIZATION NOTE(folderWithUnreadMsgs):
## This is a concatenation of two strings to compose a folder label with unread messages.
## %1$S = folder name
## %2$S = count of unread messages
folderWithUnreadMsgs=%1$S (%2$S)
## LOCALIZATION NOTE(summarizedValue):
## This string shows an indication that the value shown is actually a summary
## accumulated from all subfolders.
## %S = summarized value from all subfolders
folderSummarizedSymbolValue=▾%S
## LOCALIZATION NOTE(subfoldersExplanation):
## This is a tooltip message shown on the values in the numeric folder pane columns.
## %1$S = is the count of messages having the respective property, found in the folder under mouse cursor
## %2$S = is the count of messages having the respective property, found in subfolders of the folder under mouse cursor
subfoldersExplanation=%1$S i denne mappe, %2$S i undermapper

# Error message if message for a message id wasn't found
errorOpenMessageForMessageIdTitle=Fejl ved åbning af meddelelses-id
errorOpenMessageForMessageIdMessage=Meddelelse for meddelelses-id %S ikke fundet

# Warnings to alert users about phishing urls
confirmPhishingTitle=Advarsel om mailsvindel
linkMismatchTitle=Links stemmer ikke overens
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the brand name, %2$S is the host name of the url being visited
confirmPhishingUrl=%1$S mener at denne meddelelse kan være svindel! Links i denne meddelelse prøver muligvis på at efterligne websider, du ønsker at besøge. Er du sikker på, at du vil besøge %2$S?
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the host name of indicated host, %2$S is the host name of the actual host.
confirmPhishingUrlAlternate=Det link, du netop har klikket på, ser ud til at føre til en anden side end den, der er angivet i linkteksten på skærmen. Dette bruges nogle gange til at spore, om du har klikket på et link, men det kan også være et forsøg på svindel.\n\nLinkteksten indikerer, at linket fører til %1$S, men det fører i virkeligheden til %2$S.
#LOCALIZATION NOTE $1$S is the host name of the indicated host.
confirmPhishingGoAhead=Gå til %1$S alligevel
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the host name that was displayed to the user.
confirmPhishingGoDirect=Gå til %1$S

# Check for Updates
# LOCALIZATION NOTE (updatesItem_*): these are alternative labels for Check for Update item in Help menu.
# Which one is used depends on Update process state.
updatesItem_default=Søg efter opdateringer…
updatesItem_defaultFallback=Søg efter opdateringer…
updatesItem_default.accesskey=T
updatesItem_downloading=Henter %S…
updatesItem_downloadingFallback=Henter opdatering…
updatesItem_downloading.accesskey=H
updatesItem_resume=Genstart hentning af %S…
updatesItem_resumeFallback=Genstart hentning af opdatering…
updatesItem_resume.accesskey=G
updatesItem_pending=Installer hentede opdateringer nu…
updatesItem_pendingFallback=Installer hentede opdateringer nu…
updatesItem_pending.accesskey=I

# Folder Pane Header Title Strings
folderPaneModeHeader_all=Alle mapper
folderPaneModeHeader_unread=Ulæste mapper
folderPaneModeHeader_favorite=Favoritmapper
folderPaneModeHeader_recent=Seneste mapper
folderPaneModeHeader_smart=Samlede mapper
unifiedAccountName=Samlede mapper

# Copy / Move to Folder Again
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will move to. moveToFolderAgainAccessKey
# should have the same value as copyToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
# moveToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
moveToFolderAgain=Flyt til "%1$S" igen
moveToFolderAgainAccessKey=t
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will copy to
# copyToFolderAgainAccessKey
# should have the same value as moveToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
# copyToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
copyToFolderAgain=Kopier til "%1$S" igen
copyToFolderAgainAccessKey=t

#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageNormal) %1$S is the name of the sender
mdnBarMessageNormal=%1$S har bedt om en kvittering, når du læser denne meddelelse.
#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageAddressDiffers) %1$S is the name of the sender, %2$S is the address(es) to send return receipt to
mdnBarMessageAddressDiffers=%1$S har bedt om en kvittering (på %2$S) når du læser denne meddelelse.

# mailCommands.js
emptyJunkFolderTitle=Tøm "%S"
emptyJunkFolderMessage=Slet alle meddelelser og undermapper i Spam-mappen?
emptyJunkDontAsk=Spørg mig ikke igen.
emptyTrashFolderTitle=Tøm "%S"
emptyTrashFolderMessage=Slet alle meddelelser og undermapper i Papirkurven?
emptyTrashDontAsk=Spørg mig ikke igen.

# junkCommands.js
junkAnalysisPercentComplete=Spam-analyse %S gennemført
processingJunkMessages=Behandler Spam-meddelelser

# Messenger bootstrapping messages
fileNotFoundTitle = Fil ikke fundet
#LOCALIZATION NOTE(fileNotFoundMsg): %S is the filename
fileNotFoundMsg = Filen %S findes ikke.

fileEmptyTitle = Fil tom
#LOCALIZATION NOTE(fileEmptyMsg): %S is the filename
fileEmptyMsg = Filen %S er tom.

# LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrs): semicolon separated list of plural
# forms of the word "more" as used after the number of addresses
# currently hidden while displaying a header such as "to", "cc", or "bcc"
# in the message header box. English has two identical forms here, so it will
# construct strings that look like (for example) "1 more" or "20 more".
# <https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals> has details
# on this mechanism.
headerMoreAddrs=yderligere #1;yderligere #1

# LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrsTooltip): semicolon separated list of
# plural forms of the phrase ", and #1 more" as used in the tooltip text
# of the more widget displayed in the header pane (see headerMoreAddrs).
# English has two identical forms here, so it will construct strings that
# look like (for example) ", and 1 more" or ", and 20 more".
# <https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals> has details
# on this mechanism.
headerMoreAddrsTooltip=og #1 mere; og #1 mere

# LOCALIZATION NOTE (headertoFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "to" header of the message header pane. This is also
# used for the fallback case if a header-specific localization is not
# available.
headertoFieldMe=Mig

# LOCALIZATION NOTE (headerfromFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "from" header of the message header pane.
headerfromFieldMe=Mig

# LOCALIZATION NOTE (headerreply-toFieldMe): first person prepositional
# object pronoun used in the "reply-to" header of the message header pane.
headerreply-toFieldMe=Mig

# LOCALIZATION NOTE (headerccFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "cc" header of the message header pane.
headerccFieldMe=Mig

# LOCALIZATION NOTE (headerbccFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "bcc" header of the message header pane.
headerbccFieldMe=Mig

expandAttachmentPaneTooltip=Vis ruden Vedhæftede filer
collapseAttachmentPaneTooltip=Skjul ruden Vedhæftede filer

# Shown when content tabs are being loaded.
loadingTab=Indlæser…

confirmMsgDelete.title=Bekræft sletning
confirmMsgDelete.collapsed.desc=Dette vil slette meddelelser i sammenfoldede tråde. Er du sikker på, at du vil fortsætte?
confirmMsgDelete.deleteNoTrash.desc=Dette vil slette meddelelser helt, uden at gemme en kopi i papirkurven. Er du sikker på, at du vil fortsætte?
confirmMsgDelete.deleteFromTrash.desc=Dette vil slette meddelelser i papirkurven. De kan ikke gendannes. Er du sikker på, at du vil fortsætte?
confirmMsgDelete.dontAsk.label=Spørg mig ikke igen.
confirmMsgDelete.delete.label=Slet

mailServerLoginFailedTitle=Login mislykkedes
# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitleWithAccount):
# "%S" is the account name.
mailServerLoginFailedTitleWithAccount=Login på "%S" mislykkedes
# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailed2):
# %1$S is the host name of the server, %2$S is the user name.
mailServerLoginFailed2=Login på serveren %1$S med brugernavnet %2$S misykkedes.
mailServerLoginFailedRetryButton=&Prøv igen
mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=&Indtast ny adgangskode

# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to
# via the "columnPicker.applyToFolder.label" menu option, this is the title of
# the confirmation dialog used to verify they selected the correct folder. This
# is the case in which we apply the columns only to the folder and not to any of
# its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title=Anvend ændringer?
# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.message):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to
# via the "columnPicker.applyToFolder.label" menu option, this is the text of
# the confirmation dialog used to verify they selected the correct folder. The
# string '%S' is replaced with the name of the folder the user selected in
# order to help them confirm they picked what they thought they picked. This
# is the case in which we apply the columns only to the folder and not to any of
# its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.message=Anvend denne mappes kolonner i %S?

# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.title):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to via
# the "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label" menu option, this is the
# title of the confirmation dialog used to verify they selected the correct
# folder. This is the case in which we apply the columns to the folder and all
# of its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.title=Anvend ændringer?
# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.message):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to via
# the "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label" menu option, this is the
# text of the confirmation dialog used to verify they selected the correct
# folder. The string '%S' is replaced with the name of the folder the user
# selected in order to help them confirm they picked what they thought they
# picked. This is the case in which we apply the columns to the folder and all
# of its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.message=Anvend denne mappes kolonner i %S og dens undermapper?

# LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
# the host name of the site.
lwthemeInstallRequest.message=Webstedet (%S) forsøgte at installere et tema.
lwthemeInstallRequest.allowButton=Tillad
lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=T

lwthemePostInstallNotification.message=Et nyt tema er blevet installeret.
lwthemePostInstallNotification.undoButton=Fortryd
lwthemePostInstallNotification.undoButton.accesskey=o
lwthemePostInstallNotification.manageButton=Håndter temaer…
lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=H

# troubleshootModeRestart
troubleshootModeRestartPromptTitle=Genstart i fejlsøgnings-tilstand
troubleshootModeRestartPromptMessage=I fejlsøgnings-tilstand deaktiveres alle tilføjelser, og der anvendes midlertidigt et sæt standardindstillinger.\nEr du sikker på, du ønsker at genstarte?
troubleshootModeRestartButton=Genstart

# LOCALIZATION NOTE (downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
# version of the update: "Update to 28.0".
update.downloadAndInstallButton.label=Opdater til version %S
update.downloadAndInstallButton.accesskey=O

# Sanitize
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeDialog2.everything.title): When "Time range to
# clear" is set to "Everything", the Clear Recent History dialog's title is
# changed to this. See UI mockup and comment 11 at bug 480169 -->
sanitizeDialog2.everything.title=Ryd al historik
sanitizeButtonOK=Ryd nu
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingWarning2): Warning that appears when
# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
# provided that the user has not modified the default set of history items to clear.
sanitizeEverythingWarning2=Al historik vil blive ryddet.
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeSelectedWarning): Warning that appears when
# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
# provided that the user has modified the default set of history items to clear.
sanitizeSelectedWarning=De valgte dele af historikken vil blive ryddet.

learnMoreAboutIgnoreThread=Læs mere…
learnMoreAboutIgnoreThreadAccessKey = L
undoIgnoreThread=Fortryd ignorer tråd
undoIgnoreThreadAccessKey=F
undoIgnoreSubthread=Fortryd ignorer undertråd
undoIgnoreSubthreadAccessKey=F
# LOCALIZATION NOTE (ignoredThreadFeedback): #1 is the message thread title
ignoredThreadFeedback=Svar i tråden "#1" vil ikke blive vist.
# LOCALIZATION NOTE (ignoredSubthreadFeedback): #1 is the message subthread title
ignoredSubthreadFeedback=Svar i undertråden "#1" vil ikke blive vist.
# LOCALIZATION NOTE (ignoredThreadsFeedback): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of threads
ignoredThreadsFeedback=Svar i den markerede tråd vil ikke blive vist.;Svar i de markerede #1 tråde vil ikke blive vist.
# LOCALIZATION NOTE (ignoredSubthreadsFeedback): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is number of subthreads
ignoredSubthreadsFeedback=Svar i den markerede undertråd vil ikke blive vist.;Svar i de markerede #1 undertråde vil ikke blive vist.
# LOCALIZATION NOTE (saveAsType): replace %S with the extension of the file to be saved.
saveAsType=%S-fil

# LOCALIZATION NOTE (openSearch.label): The label used in the autocomplete
# widget to refer to a search on the web for a short string containing at most
# 15 characters. %1$S is the search provider to use. %2$S is the string to
# search for.
openSearch.label=Søg hos %1$S efter "%2$S"

# LOCALIZATION NOTE (openSearch.label.truncated): The label used in the
# autocomplete widget to refer to a search on the web for a short string
# containing more than 15 characters. %1$S is the search provider to use. %2$S
# is the string to search for, truncated to 15 characters.
openSearch.label.truncated=Søg hos %1$S efter "%2$S…"

# LOCALIZATION NOTE (aboutDialog.architecture.*):
# The sixtyFourBit and thirtyTwoBit strings describe the architecture of the
# current Thunderbird build: 32-bit or 64-bit. These strings are used in parentheses
# after the Thunderbird version in the About dialog,
# e.g.: "48.0.2 (32-bit)" or "51.0a1 (2016-09-05) (64-bit)".
aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64-bit
aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32-bit

errorConsoleTitle = Fejlkonsol

# LOCALIZATION NOTE (panel.back):
# This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
# popup panels, including the sliding subviews of the appmenu.
panel.back = Tilbage

# LOCALIZATION NOTE (folderErrorAlertTitle):
# %S is a pretty string to identify the folder and account.
# EXAMPLE: Error - Inbox on bob@example.com
folderErrorAlertTitle = Fejl - %S