dom/chrome/security/csp.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Wed, 14 Apr 2021 11:22:39 +0200
changeset 2788 20d1a12cf5b54b99ce88f3402d4311548c5dd9d7
parent 2576 e2a886b629367359303e479e4f6933bdffbef224
permissions -rw-r--r--
Bug 1695963 - Remove existing translations for default them to force retranslations

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# CSP Warnings:
# LOCALIZATION NOTE (CSPViolation):
# %1$S is the reason why the resource has not been loaded.
CSPViolation = Sidens indstillinger blokerede for hentning af ressourcen: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (CSPViolationWithURI):
# %1$S is the directive that has been violated.
# %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
CSPViolationWithURI = Sidens indstillinger blokerede for hentning af ressourcen på %2$S ("%1$S").
# LOCALIZATION NOTE (CSPROViolation):
# %1$S is the reason why the resource has not been loaded.
CSPROViolation =Der opstod en overtrædelse af en report-only-CSP-policy ("%1$S"). Overtrædelsen blev tilladt, og der blev sendt en CSP-rapport.
# LOCALIZATION NOTE (CSPROViolationWithURI):
# %1$S is the directive that has been violated.
# %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
CSPROViolationWithURI =Sidens indstillinger observerede indlæsning af en ressource fra %2$S ("%1$S"). En CSP-rapport sendes.
# LOCALIZATION NOTE (triedToSendReport):
# %1$S is the URI we attempted to send a report to.
triedToSendReport = Forsøgte at sende en rapport til en ugyldig URI: "%1$S"
# LOCALIZATION NOTE (couldNotParseReportURI):
# %1$S is the report URI that could not be parsed
couldNotParseReportURI = kunne ikke håndtere rapport-URI'en: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldNotProcessUnknownDirective):
# %1$S is the unknown directive
couldNotProcessUnknownDirective = Kunne ikke håndtere ukendt regel '%1$S'
# LOCALIZATION NOTE (ignoringUnknownOption):
# %1$S is the option that could not be understood
ignoringUnknownOption = Ignorerer den ukendte parameter %1$S
# LOCALIZATION NOTE (ignoringDuplicateSrc):
# %1$S defines the duplicate src
ignoringDuplicateSrc = Ignorerer den dobbelte kilde %1$S
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcFromMetaCSP):
# %1$S defines the ignored src
ignoringSrcFromMetaCSP = Ignorerer kilden '%1$S' (ikke understøttet ved levering via meta element).
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcWithinScriptStyleSrc):
# %1$S is the ignored src
# script-src and style-src are directive names and should not be localized
ignoringSrcWithinScriptStyleSrc = Ignorerer "%1$S" i script-src eller style-src: nonce-source eller hash-source er angivet
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcForStrictDynamic):
# %1$S is the ignored src
# script-src, as well as 'strict-dynamic' should not be localized
ignoringSrcForStrictDynamic = Ignorerer '%1$S' inde i script-src: 'strict-dynamic' er specificeret
# LOCALIZATION NOTE (ignoringStrictDynamic):
# %1$S is the ignored src
ignoringStrictDynamic = Ignorerer kilden '%1$S' (kun understøttet inde i script-src). 
# LOCALIZATION NOTE (strictDynamicButNoHashOrNonce):
# %1$S is the csp directive that contains 'strict-dynamic'
# 'strict-dynamic' should not be localized
strictDynamicButNoHashOrNonce = Nøgleordet 'strict-dynamic' inde i '%1$S' uden en gyldig nonce eller hash kan forhindre alle scripts i at blive indlæst
# LOCALIZATION NOTE (reportURInotHttpsOrHttp2):
# %1$S is the ETLD of the report URI that is not HTTP or HTTPS
reportURInotHttpsOrHttp2 = Rapport-URIen (%1$S) skal være en HTTP- eller en HTTPS-URI.
# LOCALIZATION NOTE (reportURInotInReportOnlyHeader):
# %1$S is the ETLD of the page with the policy
reportURInotInReportOnlyHeader = Dette websted (%1$S) benytter en Report-Only-policy uden at have angivet en rapport-URI. CSP blokerer ikke, og kan ikke rapportere overtrædelser af denne politik.
# LOCALIZATION NOTE (failedToParseUnrecognizedSource):
# %1$S is the CSP Source that could not be parsed
failedToParseUnrecognizedSource = Kunne ikke fortolke den ukendte kilde %1$S
# LOCALIZATION NOTE (upgradeInsecureRequest):
# %1$S is the URL of the upgraded request; %2$S is the upgraded scheme.
upgradeInsecureRequest = Opgraderer den usikre forespørgsel '%1$S' til at bruge '%2$S' i stedet
# LOCALIZATION NOTE (ignoreSrcForDirective):
ignoreSrcForDirective = Ignorerer srcs for reglen '%1$S'
# LOCALIZATION NOTE (hostNameMightBeKeyword):
# %1$S is the hostname in question and %2$S is the keyword
hostNameMightBeKeyword = Fortolker %1$S som et værtsnavn, ikke et nøgleord. Hvis du ville bruge det som et nøgleord, så brug '%2$S' (i enkelte anførselstegn).
# LOCALIZATION NOTE (notSupportingDirective):
# directive is not supported (e.g. 'reflected-xss')
notSupportingDirective = Reglen '%1$S' understøttes ikke. Reglen og værdierne ignoreres.
# LOCALIZATION NOTE (blockAllMixedContent):
# %1$S is the URL of the blocked resource load.
blockAllMixedContent = Blokerer for usikker forespørgsel '%1$S'.
# LOCALIZATION NOTE (ignoringDirectiveWithNoValues):
# %1$S is the name of a CSP directive that requires additional values (e.g., 'require-sri-for')
ignoringDirectiveWithNoValues = Ignorerer '%1$S', da det ikke indeholder parametre.
# LOCALIZATION NOTE (ignoringReportOnlyDirective):
# %1$S is the directive that is ignored in report-only mode.
ignoringReportOnlyDirective = Ignorerer sandbox-directive ved levering i en report-only-policy '%1$S'
# LOCALIZATION NOTE (IgnoringSrcBecauseOfDirective):
# %1$S is the name of the src that is ignored.
# %2$S is the name of the directive that causes the src to be ignored.
IgnoringSrcBecauseOfDirective=Ignorerer '%1$S' på grund af direktivet '%2$S'.

# LOCALIZATION NOTE (IgnoringSourceWithinDirective):
# %1$S is the ignored src
# %2$S is the directive  which supports src
IgnoringSourceWithinDirective = Ignorerer kilden "%1$S" (understøttes ikke inden for '%2$S').
 
# CSP Errors:
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSource):
# %1$S is the source that could not be parsed
couldntParseInvalidSource = Kunne ikke fortolke den ugyldige kilde %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidHost):
# %1$S is the host that's invalid
couldntParseInvalidHost = Kunne ikke fortolke det ugyldige værtsnavn %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldntParsePort):
# %1$S is the string source
couldntParsePort = Kunne ikke fortolke porten i %1$S
# LOCALIZATION NOTE (duplicateDirective):
# %1$S is the name of the duplicate directive
duplicateDirective = Der er fundet flere %1$S-regler. Alle undtagen den første vil blive ignoreret.
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSandboxFlag):
# %1$S is the option that could not be understood
couldntParseInvalidSandboxFlag = Kunne ikke fortolke det ugyldige sandbox-flag '%1$S'