dom/chrome/dom/dom.properties
author Jakob Kappel <jakobkpetersen@gmail.com>
Wed, 18 Jan 2023 10:42:29 +0000
changeset 3359 ef350b09649f14929a213b1d521a9573c3b9cefe
parent 3338 60a080c56c68e5ebd75b05410d0399c2736e22b4
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Danish (da) localization of Firefox Co-authored-by: Jakob Kappel <jakobkpetersen@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

KillScriptTitle=Advarsel: Script svarer ikke
KillScriptMessage=Et script på denne side er muligvis optaget eller svarer ikke længere. Du kan standse scriptet nu eller lade det fortsætte, for at se om scriptet afslutter.
KillScriptWithDebugMessage=Et script på denne side er muligvis optaget eller er stoppet med at svare. Du kan stoppe scriptet nu, åbne scriptet i en debugger eller lade scriptet fortsætte.
KillScriptLocation=Script: %S

KillAddonScriptTitle=Advarsel: Script i tilføjelse svarer ikke
# LOCALIZATION NOTE (KillAddonScriptMessage): %1$S is the name of an extension.
# %2$S is the name of the application (e.g., Firefox).
KillAddonScriptMessage=Et script fra udvidelsen "%1$S" kører på denne side og forhindrer %2$S i at virke.\n\nScriptet kan være optaget eller holdt helt op med at svare. Du kan stoppe scriptet nu eller lade scriptet fortsætte for at se, om det vil blive færdigt.
KillAddonScriptGlobalMessage=Stop scriptet fra at køre på siden, indtil den bliver genindlæst

StopScriptButton=Stop script
DebugScriptButton=Debug script
WaitForScriptButton=Fortsæt
DontAskAgain=&Spørg mig ikke igen
WindowCloseBlockedWarning=Scripts må ikke lukke vinduer, der ikke er åbnet af scriptet.
OnBeforeUnloadTitle=Er du sikker?
OnBeforeUnloadMessage2=Denne side beder dig om at bekræfte, at du ønsker at lukke den. Indtastet information gemmes muligvis ikke.
OnBeforeUnloadStayButton=Bliv på side
OnBeforeUnloadLeaveButton=Forlad side
EmptyGetElementByIdParam=Tom streng videregivet til getElementById().
SpeculationFailed2=Et ubalanceret træ blev skrevet med document.write(), hvilket gjorde at data fra netværket blev genfortolket. Mere information: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/speculative_parsing
DocumentWriteIgnored=Et kald til document.write() fra et asynkront hentet eksternt script blev ignoreret.
# LOCALIZATION NOTE (EditorFileDropFailed): Do not translate contenteditable, %S is the error message explaining why the drop failed.
EditorFileDropFailed=Det lykkedes ikke at trække filen ind i det contenteditable element, årsag: %S.
FormValidationTextTooLong=Begræns teksten til %S tegn eller færre (du bruger i øjeblikket %S tegn).
FormValidationTextTooShort=Brug mindst %S tegn (i øjeblikket bruger du kun %S tegn).
FormValidationValueMissing=Udfyld dette felt.
FormValidationCheckboxMissing=Marker dette felt, hvis du ønsker at fortsætte.
FormValidationRadioMissing=Vælg en af de givne muligheder.
FormValidationFileMissing=Vælg en fil.
FormValidationSelectMissing=Vælg et emne fra listen.
FormValidationInvalidEmail=Indtast en mailadresse.
FormValidationInvalidURL=Indtast en webadresse.
FormValidationInvalidDate=Indtast en gyldig dato.
FormValidationInvalidTime=Angiv et gyldigt tidspunkt.
FormValidationInvalidDateTime=Angiv en gyldig dato og et gyldigt tidspunkt.
FormValidationInvalidDateMonth=Angiv en gyldig måned.
FormValidationInvalidDateWeek=Angiv en gyldig uge.
FormValidationPatternMismatch=Opfyld det forspurgte format.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
FormValidationPatternMismatchWithTitle=Opfyld det forspurgte format: %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeOverflow): %S is a number.
FormValidationNumberRangeOverflow=Vælg en værdi, der ikke er større end %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateTimeRangeOverflow): %S is a date or a time.
FormValidationDateTimeRangeOverflow=Vælg en værdi, der ikke er senere end %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeUnderflow): %S is a number.
FormValidationNumberRangeUnderflow=Vælg en værdi, der ikke er mindre end %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateTimeRangeUnderflow): %S is a date or a time.
FormValidationDateTimeRangeUnderflow=Vælg en værdi, der ikke er tidligere end %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatch): both %S can be a number, a date or a time.
FormValidationStepMismatch=Vælg en gyldig værdi. De to nærmeste gyldige værdier er %S og %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchOneValue): %S can be a number, a date or a time. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value is the same as the first.
FormValidationStepMismatchOneValue=Vælg en gyldig værdi. Den nærmeste gyldige værdi er %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationTimeReversedRangeUnderflowAndOverflow): %1$S,%2$S are time.
FormValidationTimeReversedRangeUnderflowAndOverflow=Vælg en værdi mellem %1$S og %2$S.
FormValidationBadInputNumber=Indtast et tal.
FullscreenDeniedDisabled=Fuld skærm blev nægtet, fordi fuldskærms-API'et er slået fra i brugerindstillingerne.
FullscreenDeniedFocusedPlugin=Fuld skærm blev nægtet, fordi et windowed plugin har fokus.
FullscreenDeniedHidden=Fuld skærm blev nægtet, fordi dokumentet ikke længere er synligt.
FullscreenDeniedHTMLDialog=Fuld skærm blev nægtet, fordi det forespørgende element er et <dialog>-element.
FullscreenDeniedContainerNotAllowed=Fuld skærm blev nægtet, fordi mindst et af dokumentets indeholdende elementer ikke er en iframe eller ikke har sat "allowfullscreen"-attributten.
FullscreenDeniedNotInputDriven=Fuld skærm blev nægtet, fordi  Element.requestFullscreen() ikke blev kaldt fra en hurtig, brugergenereret event handler.
FullscreenDeniedMouseEventOnlyLeftBtn=Forespørgsel om fuld skærm blev nægtet, fordi Element.requestFullscreen() blev kaldt inde fra en event handler for musen, der ikke udløses af venstre museknap. 
FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML=Fuld skærm blev nægtet, fordi elementet bag forespørgslen ikke er et <svg>-, <math>- eller HTML-element.
FullscreenDeniedNotInDocument=Fuld skærm blev nægtet, fordi det forespurgte element ikke længere er end del af dets dokument.
FullscreenDeniedMovedDocument=Fuld skærm blev nægtet, fordi det forespurgte element er flyttet til et andet dokument.
FullscreenDeniedLostWindow=Fuld skærm blev nægtet, fordi vi ikke længere har et vindue.
FullscreenDeniedSubDocFullscreen=Fuld skærm blev nægtet, fordi et underdokument af det forespurgte dokument allerede har fuld skærm.
FullscreenDeniedNotDescendant=Fuld skærm blev nægtet, fordi det forespurgte element ikke er efterkommer af det nuværende element med fuld skærm.
FullscreenDeniedNotFocusedTab=Fuld skærm blev nægtet, fordi det forespurgte element ikke er i det fokuserede faneblad.
FullscreenDeniedFeaturePolicy=Fuld skærm blev nægtet på grund af FeaturePolicy-regler.
FullscreenExitWindowFocus=Forlod fuld skærm fordi et vindue kom i fokus.
RemovedFullscreenElement=Forlod fuld skærm fordi fuldskærmselementet blev fjernet fra dets dokument.
FocusedWindowedPluginWhileFullscreen=Forlod fuld skærm fordi et windowed plugin fik fokus.
PointerLockDeniedDisabled=Forespørgsel om markørlås blev afvist, fordi markørlås-API'et er deaktiveret i indstillingerne.
PointerLockDeniedInUse=Forespørgsel om markørlås blev afvist, fordi markøren i øjeblikket kontrolleres af et andet dokument.
PointerLockDeniedNotInDocument=Forespørgsel om markørlås blev afvist, fordi forespørgslen stammer fra et element, som ikke er i dokumentet.
PointerLockDeniedSandboxed=Forespørgsel om markørlås blev afvist, fordi markør-API'et er begrænset af en sandbox.
PointerLockDeniedHidden=Forespørgsel om markørlås blev afvist, fordi dokumentet ikke er synligt.
PointerLockDeniedNotFocused=Forespørgsel om markørlås blev afvist, fordi dokumentet ikke har fokus.
PointerLockDeniedMovedDocument=Forespørgsel om markørlås blev afvist, fordi elementet, der sendte forespørgslen, er flyttet til et andet dokument.
PointerLockDeniedNotInputDriven=Forespørgsel om markørlås blev afvist, fordi Element.requestPointerLock() ikke blev kaldt inde fra en short-running bruger-genereret event-handler, og fordi dokumentet ikke vises i fuldskærm.
PointerLockDeniedFailedToLock=Forespørgsel om markørlås blev afvist, fordi broseren ikke kunne låse markøren.
HTMLSyncXHRWarning=HTML parsing understøttes ikke i synkron XMLHttpRequest.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the header in question
ForbiddenHeaderWarning=Forsøg på at angive en forbudt header blev afvist: %S
ResponseTypeSyncXHRWarning=responseType understøttes ikke længere i synkron XMLHttpRequest i window-kontekst.
TimeoutSyncXHRWarning=XMLHttpRequest' "timeout" understøttes ikke i synkron XMLHttpRequest i window-kontekst.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate navigator.sendBeacon, unload, pagehide, or XMLHttpRequest.
UseSendBeaconDuringUnloadAndPagehideWarning=Det giver en bedre brugeroplevelse at anvende navigator.sendBeacon fremfor synkron XMLHttpRequest under unload og pagehide.
JSONCharsetWarning=Et forsøg på at bruge en anden tegnkodning end UTF-8 til at læse JSON fra en XMLHttpRequest mislykkedes, da kun UFT-8 er understøttet til dekodning af JSON.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and createMediaElementSource.
MediaElementAudioSourceNodeCrossOrigin=HTMLMediaElement, der blev sendt til createMediaElementSource, benytter et fremmed websted som kilde, noden vil ikke sende noget.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MediaStream and createMediaStreamSource.
MediaStreamAudioSourceNodeCrossOrigin=MediaStream, der blev sendt til createMediaStreamSource, benytter et fremmed websted som kilde, noden vil ikke sende noget.
# LOCALIZATION NOTE : Do not translate MediaStreamTrack and createMediaStreamTrackSource.
MediaStreamTrackAudioSourceNodeCrossOrigin=MediaStreamTrack, der blev sendt til createMediaStreamTrackSource benytter et fremmed websted som kilde, noden vil ikke sende noget.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and MediaStream.
MediaElementAudioCaptureOfMediaStreamError=Det indfangede HTMLMediaElement afspiller en MediaStream. Det er ikke understøttet at ændre volumen eller slå lyden fra.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and MediaStream.
MediaElementStreamCaptureCycle=MediaStream, der er tildelt srcObject, stammer fra en optagelse af dette HTMLMediaElement og danner en cyklus. Tildeling blev ignoreret.
MediaLoadExhaustedCandidates=Indlæsning fejlede for alle ressourcekandidater. Indlæsning af multimedieindhold er sat på pause.
MediaLoadSourceMissingSrc=<source>-elementet har ingen "src"-attribut. Multimedieressourcen kunne ikke indlæses.
MediaStreamAudioSourceNodeDifferentRate=Det er i øjeblikket ikke muligt at forbinde AudioNoes fra AudioContexts med forskellig sample-rate.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the Http error code the server returned (e.g. 404, 500, etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadHttpError=Indlæsning af multimedieressourcen %2$S fejlede med HTTP status %1$S.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadInvalidURI=Ugyldig URI. Indlæsning af multimedieressourcen %S fejlede.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the media resource's format/codec type (basically equivalent to the file type, e.g. MP4,AVI,WMV,MOV etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedTypeAttribute=Den specificerede "type", "%1$S", understøttes ikke. Indlæsning af multimedieressourcen %2$S fejlede.
MediaLoadUnsupportedTypeAttributeLoadingNextChild=Den specificerede "type", "%1$S", understøttes ikke. Indlæsning af multimedieressourcen %2$S fejlede. Prøv at indlæse fra næste <source>-element.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the MIME type HTTP header being sent by the web server, %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedMimeType="%1$S", fundet i HTTP "Content-Type" understøttes ikke. Indlæsning af multimedieressourcen %2$S fejlede.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
MediaLoadDecodeError=Multimedieressourcen %S kunne ikke dekodes.
MediaWidevineNoWMF=Prøver at afspille Widevine uden Windows Media Foundation. Læs mere på https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaWMFNeeded=For at afspille videoformaterne %S, skal du installere ekstra software fra Microsoft, læs https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaPlatformDecoderNotFound=Videoen på denne webside kan ikke afspilles. Dit system har muligvis ikke de krævede codecs til: %S
MediaUnsupportedLibavcodec=Videoen på denne webside kan ikke afspilles. Dit system benytter en version af libavcodec, som ikke er understøttet
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the media resource, %2$S is technical information (in English)
MediaDecodeError=Multimedieressourcen %1$S kunne ikke dekodes, fejl: %2$S
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the media resource, %2$S is technical information (in English)
MediaDecodeWarning=Multimedieressourcen %1$S kunne dekodes, men med fejl: %2$S
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaCannotPlayNoDecoders=Kan ikke afspille. Der er ikke et codec til afspilning af formaterne: %S
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaNoDecoders=Der mangler codecs til nogle af de krævede formater: %S
MediaCannotInitializePulseAudio=Kan ikke benytte PulseAudio
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is not served on HTTPS and thus is not encrypted and considered insecure.
MediaEMEInsecureContextDeprecatedWarning=Brugen af Encrypted Media Extensions på %S i en usikker kontekst (dvs ikke-HTTPS) er forældet, og understøttelse vil snart blive fjernet. Du bør overveje at skifte til en sikker oprindelse såsom HTTPS.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is calling web APIs without passing data (either an audioCapabilities or a videoCapabilities) that will soon be required. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1368583#c21 for explanation of this string.
MediaEMENoCapabilitiesDeprecatedWarning=At kalde navigator.requestMediaKeySystemAccess() (ved %S) uden at sende en MediaKeySystemConfiguration-kandidat indeholdende audioCapabilities eller videoCapabilities er forældet og understøttelse vil snart blive fjernet.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is calling web APIs without passing data (a "codecs" string in the "contentType") that will soon be required. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1368583#c21 for explanation of this string.
MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning=At kalde navigator.requestMediaKeySystemAccess() (ved %S) gennem at sende en MediaKeySystemConfiguration-kandidat indeholdende audioCapabilities eller videoCapabilities uden en contentType med en "codecs"-streng er forældet og understøttelse vil snart blive fjernet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mutation Event" and "MutationObserver"
MutationEventWarning=Brugen af Mutation Events er forældet. Brug i stedet MutationObserver.
BlockAutoplayError=Automatisk afspilning er kun tilladt, hvis det er godkendt af brugeren, hvis webstedet er aktiveret af brugeren eller hvis lyden er slået fra i medie-filer.
BlockAutoplayWebAudioStartError=En AudioContext blev forhindret i at starte automatisk. Den kan først dannes eller fortsættes, når brugeren interagerer med siden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Components"
ComponentsWarning=Components-objektet er forældet. Understøttelse vil snart blive fjernet.
PluginHangUITitle=Advarsel! Plugin svarer ikke
PluginHangUIMessage=%S er muligvis optaget eller svarer ikke længere. Du kan stoppe plugin'et nu, eller du kan lade det fortsætte for at se, om det afslutter.
PluginHangUIWaitButton=Fortsæt
PluginHangUIStopButton=Stop plugin
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "NodeIterator" or "detach()".
NodeIteratorDetachWarning=Kald af detach() på en NodeIterator har ikke længere en effekt.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "LenientThis" and "this"
LenientThisWarning=Ignorerer get og set af egenskab, der benytter [LenientThis], fordi objektet "this" er ugyldigt.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "captureEvents()" or "addEventListener()"
UseOfCaptureEventsWarning=Brug af captureEvents() er forældet. Opgrader din kode til at bruge DOM 2 addEventListener()-metoden i stedet. Læs mere på http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "releaseEvents()" or "removeEventListener()"
UseOfReleaseEventsWarning=Brug af releaseEvents() er forældet. Opgrader din kode til at bruge DOM 2 removeEventListener()-metoden i stedet. Læs mere på http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
SyncXMLHttpRequestWarning=Brug af synkron XMLHttpRequest i hovedtråden er forældet på grund af dens skadelige effekt på brugeroplevelsen. Læs mere på http://xhr.spec.whatwg.org/
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.controllers/Controllers"
Window_Cc_ontrollersWarning=window.controllers/Controllers er forældet. Undlad at bruge det til UA-detection.
ImportXULIntoContentWarning=Importering af XUL-noder ind i et indholdsdokument er forældet. Muligheden vil måske snart blive fjernet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IndexedDB".
IndexedDBTransactionAbortNavigation=En IndexedDB-transaktion var endnu ikke afsluttet og blev afbrudt på grund af navigering væk fra siden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate Will-change, %1$S,%2$S are numbers.
IgnoringWillChangeOverBudgetWarning=Hukommelsesforbruget for Will-change er for højt. Grænsen er dokumentets overfladeareal ganget med %1$S (%2$S px). Forekomster af Will-change i dokumentet vil blive ignoreret, hvis de er over grænsen.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
HittingMaxWorkersPerDomain2=En worker kunne ikke umiddelbart startes, fordi andre dokumenter af samme oprindelse allerede bruger det maksimale antal workers. Worker'en er sat i kø og vil starte, når nogle af de andre workers er afsluttet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Application Cache API", "AppCache" and "ServiceWorker".
AppCacheWarning=Application Cache API (AppCache) er udfaset og vil på et senere tidspunkt blive fjernet. Overvej i stedet at bruge ServiceWorker til offline support.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
EmptyWorkerSourceWarning=Forsøger at skabe en Worker fra en tom kilde. Dette er sikkert utilsigtet.
WebrtcDeprecatedPrefixWarning=WebRTC-interfaces med præfikset "moz" (mozRTCPeerConnection, mozRTCSessionDescription, mozRTCIceCandidate) er udfasede.
NavigatorGetUserMediaWarning=navigator.mozGetUserMedia er blevet erstattet af navigator.mediaDevices.getUserMedia
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "RTCPeerConnection", "getLocalStreams", "getRemoteStreams", "getSenders" or "getReceivers".
RTCPeerConnectionGetStreamsWarning=RTCPeerConnection.getLocalStreams/getRemoteStreams er forældede. Brug i stedet RTCPeerConnection.getSenders/getReceivers.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL.
InterceptionFailedWithURL=Kunne ikke indlæse '%S'. En ServiceWorker opfangede forespørgslen og stødte på en uventet fejl.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "cors", "Response", "same-origin" or "Request". %1$S is a URL, %2$S is a URL.
CorsResponseForSameOriginRequest=Kunne ikke indlæse '%1$S' ved at svare '%2$S'. En ServiceWorker må ikke syntetisere et cors Response for en same origin Request.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "FetchEvent.respondWith()", "FetchEvent", "no-cors", "opaque", "Response", or "RequestMode". %1$S is a URL. %2$S is a RequestMode value.
BadOpaqueInterceptionRequestModeWithURL=Kunne ikke indlæse '%1$S'. En ServiceWorker videresendte et opaque Response til FetchEvent.respondWith() under behandlingen af et '%2$S' FetchEvent. Opaque Response-objekter er kun gyldige, når RequestMode er "no-cors".
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Error", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "fetch()". %S is a URL.
InterceptedErrorResponseWithURL=Kunne ikke indlæse '%S'. En ServiceWorker videresendte en Error Response til FetchEvent.respondWith(). Dette betyder typisk, at en ServiceWorker udførte et ugyldigt fetch()-kald.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "Response.clone()". %S is a URL.
InterceptedUsedResponseWithURL=Kunne ikke indlæse '%S'. En ServiceWorker videresendte en brugt Response til FetchEvent.respondWith(). Body af en Response må kun læses én gang. Brug i stedet Response.clone() til at tilgå en body flere gange.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "opaqueredirect", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "FetchEvent". %S is a URL.
BadOpaqueRedirectInterceptionWithURL=Kunne ikke indlæse '%S'. En ServiceWorker videresendte et opaqueredirect Response til FetchEvent.respondWith(), mens FetchEvent.request ikke var en en navigationsforespørgsel.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", "RedirectMode" or "follow". %S is a URL.
BadRedirectModeInterceptionWithURL=Kunne ikke indlæse '%S'. En ServiceWorker sendte en omdirigeret Response til FetchEvent.respondWith(), men RedirectMode er ikke 'follow'.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" or "FetchEvent.preventDefault()". %S is a URL.
InterceptionCanceledWithURL=Kunne ikke indlæse '%S'. En ServiceWorker annullerede en netværksaflytning ved at kalde FetchEvent.preventDefault().
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", or "FetchEvent.respondWith()". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
InterceptionRejectedResponseWithURL=Kunne ikke indlæse '%1$S'. En ServiceWorker videresendte et promise til FetchEvent.respondWith(), som afviste med '%2$S'.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", "FetchEvent.respondWith()", or "Response". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
InterceptedNonResponseWithURL=Kunne ikke indlæse '%1$S'. En ServiceWorker videresendte et promise til FetchEvent.respondWith(), der svarede med non-Response-værdien '%2$S'.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozImageSmoothingEnabled", or "imageSmoothingEnabled"
PrefixedImageSmoothingEnabledWarning=Brug af mozImageSmoothingEnabled er forældet. Brug i stedet imageSmoothingEnabled uden præfiks.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Service-Worker-Allowed" or "HTTP". %1$S and %2$S are URLs.
ServiceWorkerScopePathMismatch=Registrering af en ServiceWorker mislykkedes: Stien til det medfølgende scope '%1$S' er ikke under det maksimalt tilladte scope '%2$S'. Tilpas scope, flyt Service Worker-scriptet, eller brug HTTP-headeren Service-Worker-Allowed for at tillade scopet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a stringified numeric HTTP status code like "404" and %3$S is a URL.
ServiceWorkerRegisterNetworkError=Kunne ikke registrere/opdatere en ServiceWorker i scopet '%1$S': Indlæsning mislykkedes med status %2$S for scriptet '%3$S'.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a MIME Media Type like "text/plain" and %3$S is a URL.
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2=Kunne ikke registrere/opdatere en ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Ugyldig Content-Type '%2$S' modtaget for scriptet '%3$S'.  Content-Type skal være en JavaScript MIME-type.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
ServiceWorkerRegisterStorageError=Kunne ikke registrere/opdatere en ServiceWorker for scope '%S': Adgang til lager er begrænset i denne kontekst på grund af en bruger-indstilling eller privat browsing-tilstand. 
ServiceWorkerGetRegistrationStorageError=Kunne ikke få service worker-registrering(er): Adgang til lager er begrænset i denne kontekst på grund af en bruger-indstilling eller privat browsing-tilstand.
ServiceWorkerGetClientStorageError=Kunne ikke få service worker-klient(er): Adgang til lager er begrænset i denne kontekst på grund af en bruger-indstilling eller privat browsing-tilstand.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" and "postMessage". %S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
ServiceWorkerPostMessageStorageError=ServiceWorker for scope '%S' kunne ikke udføre 'postMessage' fordi adgang til lager er begrænset i denne kontekst på grund af en bruger-indstilling eller privat browsing-tilstand.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
ServiceWorkerGraceTimeoutTermination=Afslutter ServiceWorker i scopet '%1$S' og afventer en waitUntil/respondWith promises på grund af grace timeout.
# LOCALIZATION NOTE (ServiceWorkerNoFetchHandler): Do not translate "Fetch".
ServiceWorkerNoFetchHandler=Event handlers for fetch skal tilføjes under den indledende evaluering af workerens script.
ExecCommandCutCopyDeniedNotInputDriven=document.execCommand('klip'/'kopier')blev nægtet, fordi ordren ikke blev kaldt fra en hurtig, brugergenereret event handler.
ManifestIdIsInvalid=Id-medlemmet blev ikke fortolket til en gyldig URL.
ManifestIdNotSameOrigin=Id-medlemmet skal have samme oprindelse som start_url-medlemmet.
ManifestShouldBeObject=Manifest skal være et objekt.
ManifestScopeURLInvalid=Scope-URL'en er ugyldig.
ManifestScopeNotSameOrigin=Scope-URL'en skal have samme oprindelse som dokumentet.
ManifestStartURLOutsideScope=Start-URL'en er uden for scope, så scope er ugyldigt.
ManifestStartURLInvalid=Start-URL'en er ugyldig.
ManifestStartURLShouldBeSameOrigin=Start-URL'en skal have samme oprindelse som dokumentet.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the object whose property is invalid. %2$S is the name of the invalid property. %3$S is the expected type of the property value. E.g. "Expected the manifest's start_url member to be a string."
ManifestInvalidType=Forventede at %1$Ss værdi %2$S var en %3$S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the property whose value is invalid. %2$S is the (invalid) value of the property. E.g. "theme_color: 42 is not a valid CSS color."
ManifestInvalidCSSColor=%1$S: %2$S er ikke en gyldig CSS-farve.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the property whose value is invalid. %2$S is the (invalid) value of the property. E.g. "lang: 42 is not a valid language code."
ManifestLangIsInvalid=%1$S: %2$S er ikke en gyldig sprogkode.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property whose value is invalid (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that is invalid (from 0). %3$S is the name of actual member that is invalid. %4$S is the invalid value. E.g. "icons item at index 2 is invalid. The src member is an invalid URL http://:Invalid"
ManifestImageURLIsInvalid=Elementet %1$S ved indeks %2$S er ugyldigt. Attributten %3$S er en ugyldig URL, %4$S
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that that contains the unusable image object (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that is unusable (from 0). E.g. "icons item at index 2 lacks a usable purpose. It will be ignored."
ManifestImageUnusable=%1$S element ved indeks %2$S mangler er brugbart formål. Det vil blive ignoreret.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that contains the unsupported value (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that has the unsupported value (from 0). %3$S are the unknown purposes. E.g. "icons item at index 2 includes unsupported purpose(s): a b."
ManifestImageUnsupportedPurposes=%1$S element ved indeks %2$S inkluderer formål, der ikke er understøttet: %3$S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that has a repeated purpose (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that has the repeated purpose (from 0). %3$S is the repeated purposes. E.g. "icons item at index 2 includes repeated purpose(s): a b."
ManifestImageRepeatedPurposes=%1$S element ved indeks %2$S inkluderer gentagede formål: %3$S.
PatternAttributeCompileFailure=Kunne ikke kontrollere <input pattern='%S'>, fordi det ikke er et gyldigt regexp: %S
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "postMessage" or DOMWindow. %S values are origins, like https://domain.com:port
TargetPrincipalDoesNotMatch=Kunne ikke udføre 'postMessage' på 'DOMWindow': Den angivne mål-oprindelse ('%S') matcher ikke modtagerens vindue-oprindelse ('%S').
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
RewriteYouTubeEmbed=Omskriver gammel Youtube Flash-embed (%S) til iframe-embed (%S). Hvis det er muligt, så opdater siden til at benytte iframe i stedet for embed/object.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
RewriteYouTubeEmbedPathParams=Omskriver gammel Youtube Flash-embed (%S) til iframe-embed (%S). De benyttede parametre er ikke understøttet af iframe-embed og blev konverteret. Hvis det er muligt, så genindlæs siden for at bruge iframe i stedet for embed/object.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Encryption" header for an
# incoming push message is missing or invalid. Do not translate "ServiceWorker",
# "Encryption", and "salt". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncryptionHeader=ServiceWorkeren for scopet '%1$S' kunne ikke dekryptere en push-meddelelse. Encryption-headeren skal indeholde en unik salt-parameter for hver meddelelse. Læs mere på https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Crypto-Key" header for an
# incoming push message is missing or invalid. Do not translate "ServiceWorker",
# "Crypto-Key", and "dh". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadCryptoKeyHeader=ServiceWorkeren for scopet '%1$S' kunne ikke dekryptere en push-meddelelse. Crypto-Key-headeren skal indeholde en dh-parameter, som indeholder app-serverens offentlige krypteringsnøgle. Læs mere på https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt because the deprecated
# "Encryption-Key" header for an incoming push message is missing or invalid.
# Do not translate "ServiceWorker", "Encryption-Key", "dh", "Crypto-Key", and
# "Content-Encoding: aesgcm". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncryptionKeyHeader=ServiceWorkeren for scopet '%1$S' kunne ikke dekryptere en push-meddelelse. Crypto-Key-headeren skal indeholde en dh-parameter. Denne header er forældet og vil snart blive fjernet. Brug i stedet 'Crypto-Key' med 'Content-Encoding: aesgcm'. Læs mere på https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "Content-Encoding" header is missing or contains an
# unsupported encoding. Do not translate "ServiceWorker", "Content-Encoding",
# "aesgcm", and "aesgcm128". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncodingHeader=ServiceWorkeren for scopet '%1$S' kunne ikke dekryptere en push-meddelelse. Content-Encoding-headeren skal være 'aesgcm'. 'aesgcm128' er tilladt men forældet og vil snart blive fjernet. Læs mere på https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "dh" parameter is not valid base64url. Do not translate
# "ServiceWorker", "dh", "Crypto-Key", and "base64url". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadSenderKey=ServiceWorkeren for scopet '%1$S' kunne ikke dekryptere en push-meddelelse. Parameteren 'dh' i Crypto-Key-headeren skal være app-serverens offentlige krypteringsnøgle for Diffie-Helman, base64url-kodet (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) og i formatet 'uncompressed' eller 'raw' (65 bytes før kodning). Læs mere på https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "salt" parameter is not valid base64url. Do not translate
# "ServiceWorker", "salt", "Encryption", and "base64url". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadSalt=ServiceWorkeren for scopet '%1$S' kunne ikke dekryptere en push-meddelelse. Parameteren 'salt' i Encryption-headeren skal være base64url-kodet (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), og der skal være mindst 16 bytes før kodningen. Læs mere på https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "rs" parameter is not a number, or is less than the pad size.
# Do not translate "ServiceWorker", "rs", or "Encryption". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL. %2$S is the minimum value (1 for aesgcm128, 2 for
# aesgcm).
PushMessageBadRecordSize=ServiceWorkeren for scopet '%1$S' kunne ikke dekryptere en push-meddelelse. Parameteren 'rs' i Encryption-headeren skal være mellem %2$S og 2^36-31 eller skal helt udelades. Læs mere på https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because an encrypted record is shorter than the pad size, the pad is larger
# than the record, or any of the padding bytes are non-zero. Do not translate
# "ServiceWorker". %1$S is the ServiceWorker scope URL. %2$S is the pad size
# (1 for aesgcm128, 2 for aesgcm).
PushMessageBadPaddingError=ServiceWorkeren for scopet '%1$S' kunne ikke dekryptere en push-meddelelse. En oplysning i den kodede meddelelse var ikke indpakket korrekt. Læs mere på https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when push message decryption fails
# and no specific error info is available. Do not translate "ServiceWorker".
# %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadCryptoError=ServiceWorkeren for scopet '%1$S' kunne ikke dekryptere en push-meddelelse. Du kan finde hjælp til dekrypteringen på https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Push_API/Using_the_Push_API#Encryption
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the type of a DOM event. 'passive' is a literal parameter from the DOM spec.
PreventDefaultFromPassiveListenerWarning=Ignorerer 'preventDefault()'-kald på events af typen '%1$S' fra en listener, der er registreret som 'passive'.
# LOCALIZATION NOTE: 'ImageBitmapRenderingContext.transferImageBitmap' and 'ImageBitmapRenderingContext.transferFromImageBitmap' should not be translated
ImageBitmapRenderingContext_TransferImageBitmapWarning=ImageBitmapRenderingContext.transferImageBitmap er forældet og vil snart blive fjernet. Brug i stedet ImageBitmapRenderingContext.transferFromImageBitmap.
IIRFilterChannelCountChangeWarning=Ændringer i channel-count i IIRFilterNode kan forårsage lydfejl.
BiquadFilterChannelCountChangeWarning=Ændringer i channel-count i BiquadFilterNode kan forårsage lydfejl.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate ".png"
GenericImageNamePNG=billede.png
GenericFileName=fil
GeolocationInsecureRequestIsForbidden=En positionsforespørgsel kan kun udføres på en sikker forbindelse.
NotificationsInsecureRequestIsForbidden=Der kan kun anmodes om tilladelse til at vise beskeder på en sikker forbindelse.
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden=Der kan kun anmodes om tilladelse til at vise beskeder i et dokument øverst i hierarkiet eller en iframe fra samme oprindelse.
NotificationsRequireUserGesture=Der kan kun anmodes om tilladelse til at vise beskeder fra en hurtig, brugergenereret event handler.
NotificationsRequireUserGestureDeprecationWarning=Anmodning om tilladelse til at vise beskeder fra en hurtig, brugergenereret event handler er forældet og vil ikke blive understøttet i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "content", "Window", and "window.top"
WindowContentUntrustedWarning=Atributten 'content'  for windows-objekter er forældet. Brug 'window.top' i stedet.
# LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element that starts the loop, the second %S is the element's ID.
SVGRefLoopWarning=SVG-filen <%S> med ID "%S" indeholder reference-loop.
# LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element in the chain where the chain was broken, the second %S is the element's ID.
SVGRefChainLengthExceededWarning=En SVG-<%S>-reference-kæde er for lang og blev opgivet ved elementetet med ID "%S".
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate SVGGraphicsElement.nearestViewportElement or SVGElement.viewportElement.
SVGNearestViewportElement=SVGGraphicsElement.nearestViewportElement er forældet og vil blive fjernet i fremtiden. Brug SVGElement.viewportElement i stedet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate SVGGraphicsElement.farthestViewportElement.
SVGFarthestViewportElement=SVGGraphicsElement.farthestViewportElement er forældet og vil blive fjernet i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceEmpty=<script>-elementets '%S'-attribut er tom.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceInvalidUri=<script>-elementets '%S'-attribut er ikke en gyldig URI: "%S"
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceLoadFailed=Indlæsning mislykkedes for <script> med kilden "%S".
ModuleSourceLoadFailed=Indlæsning mislykkedes for modulet med kilden "%S".
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceMalformed=<script>-kilde-URI er fejlformateret: "%S".
ModuleSourceMalformed=Modul-kilde-URI er fejlformateret: "%S".
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceNotAllowed=<script>-kilde-URI er ikke tilladt i dette dokument: "%S".
ModuleSourceNotAllowed=Modul-kilde-URI er ikke tilladt i dette dokument: "%S".
WebExtContentScriptModuleSourceNotAllowed=WebExtension-indholdsscripts kan kun indlæse moduler med moz-extension-URL'er, ikke "%S".
ModuleResolveFailure=Fejl ved løsning af modul-specifikator "%S". Relative modul-specifikatorer skal starte med "./", "../" eller "/".
ModuleResolveFailureNoWarn=Fejl ved løsning af modul-specifikator "%S".
ModuleResolveFailureWarnRelative=Fejl ved løsning af modul-specifikator "%S". Relative modul-specifikatorer skal starte med "./", "../" eller "/".
ImportMapInvalidTopLevelKey=En ugyldig nøgle, "%S", på øverste niveau fandtes i import map.
ImportMapEmptySpecifierKeys=Specifikator-nøgler kan ikke være tomme strenge.
ImportMapAddressesNotStrings=Adresser skal være strenge.
ImportMapInvalidAddress=Adressen "%S" var ugyldig.
# %1$S is the specifier key, %2$S is the URL.
ImportMapAddressNotEndsWithSlash=En ugyldig adresse blev angivet for specifikator-nøglen "%1$S". Eftersom "%1$S" endte med en skråstreg skal adressen "%2$S" gøre det samme.
ImportMapScopePrefixNotParseable=Scope-præfix-URL'en "%S" kunne ikke fortolkes.
ImportMapResolutionBlockedByNullEntry=Opløsning af specifikatoren "%S" blev blokeret af en null-værdi.
ImportMapResolutionBlockedByAfterPrefix=Opløsning af specifikatoren "%S" blev blokeret, fordi sub-strengen efter præfixet ikke kunne fortolkes som en URL i forhold til import-map'ets adresse.
ImportMapResolutionBlockedByBacktrackingPrefix=Opløsning af specifikatoren "%S" blev blokeret, fordi den fortolkede URL ikke starter med adressen i import-map.
ImportMapResolveInvalidBareSpecifier=Specifikatoren "%S" var en blank specifikator, men blev ikke remapped til noget.
ImportMapResolveInvalidBareSpecifierWarnRelative=Specifikatoren "%S" var en blank specifikator, men blev ikke remapped til noget. Relative modul-specifikatorer skal starte med "./", "../" eller "/".
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the invalid property value and %2$S is the property name.
InvalidKeyframePropertyValue=Keyframe-egenskabsnavnet "%1$S" er ugyldigt ifølge syntaksen for "%2$S".
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ReadableStream".
ReadableStreamReadingFailed=Kunne ikke læse data fra ReadableStream: "%S".
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "registerProtocolHandler"
RegisterProtocolHandlerPrivateBrowsingWarning=Kan ikke bruge registerProtocolHandler i privat browsing-tilstand.
MotionEventWarning=Brug af motion sensor er forældet.
OrientationEventWarning=Brug af orientation sensor er forældet.
ProximityEventWarning=Brug af proximity sensor er forældet.
AmbientLightEventWarning=Brug af ambient light sensor er forældet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "storage", "indexedDB.open" and "navigator.storage.persist()".
IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning=Atributten 'storage' i indstillinger, der sendes til indexedDB.open, er forældet og vil snart blive fjernet. Du kan i stedet bruge navigator.storage.persist() for at anvende vedvarende lager.
UnsupportedEntryTypesIgnored=Ignorerer ikke-understøttede entryTypes: %S.
AllEntryTypesIgnored=Ingen gyldige entryTypes; afbryder registrering.
# LOCALIZATION NOTE: do not localize key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
GTK2Conflict2=Key event ikke til rådighed på GTK2: key="%S" modifiers="%S" id="%S"
WinConflict2=Key event ikke til rådighed på nogle tastaturlayouts: key="%S" modifiers="%S" id="%S"
# LOCALIZATION NOTE: do not trnaslated "document.domain"
DocumentSetDomainNotAllowedWarning=Det er ikke tilladt at sætte  document.domain i et cross-origin-isoleret miljø.

#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingInterfaceWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
DeprecatedTestingInterfaceWarning=TestingDeprecatedInterface er et interface udelukkende til test-formål, og dette er en test-forældelses-besked.
#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingMethodWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
DeprecatedTestingMethodWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedMethod() er en metode udelukkende til test-formål, og dette er en test-forældelses-besked.
#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingAttributeWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
DeprecatedTestingAttributeWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedAttribute er en attribut udelukkende til test-formål, og dette er en test-forældelses-besked.
# LOCALIZATION NOTE (CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning): Do not translate CanvasRenderingContext2D and createImageBitmap.
CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning=Brug af CanvasRenderingContext2D i createImageBitmap er forældet.

# LOCALIZATION NOTE (DrawWindowCanvasRenderingContext2DWarning): Do not translate CanvasRenderingContext2D, drawWindow and tabs.captureTab.
DrawWindowCanvasRenderingContext2DWarning=Brug af drawWindow-metoden fra CanvasRenderingContext2D er forældet. Brug udvidelses-API'en tabs.capturetab i stedet. https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozTextStyle" and "CanvasRenderingContext2D.font".
MozTextStyleWarning=mozTextStyle er forældet og vil blive fjernet i fremtiden. Brug CanvasRenderingContext2D.font i stedet.

# LOCALIZATION NOTE (MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning): Do not translate mozRequestFullScreen.
MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning=mozRequestFullScreen() er forældet.
# LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenchange.
MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning=onmozfullscreenchange er forældet.
# LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenerror.
MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning=onmozfullscreenerror er forældet.
# LOCALIZATION NOTE(External_AddSearchProviderWarning): Do not translate AddSearchProvider.
External_AddSearchProviderWarning=AddSearchProvider er forældet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MouseEvent.mozPressure" and "PointerEvent.pressure".
MouseEvent_MozPressureWarning=MouseEvent.mozPressure er forældet. Brug PointerEvent.pressure i stedet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, align, numalign and denomalign.
MathML_DeprecatedAlignmentAttributesWarning=MathML-attributterne "align", "numalign" og "denomalign" er forældede værdier og vil blive fjernet i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and bevelled.
MathML_DeprecatedBevelledAttribute=MathML-attributten "bevelled" er forældet og vil blive fjernet i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate thin, medium, thick and linethickness.
MathML_DeprecatedLineThicknessValueWarning="thin", "medium" og "thick" er forældede værdier for attributten linethickness og vil blive fjernet i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate small, normal, big and mathsize.
MathML_DeprecatedMathSizeValueWarning="small", "normal" og "big" er forældede værdier for attributten mathsize og vil blive fjernet i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate veryverythinmathspace, verythinmathspace,
# thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace and MathML.
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning="veryverythinmathspace", "verythinmathspace", "thinmathspace", "mediummathspace", "thickmathspace", "verythickmathspace" og "veryverythickmathspace" er forældede værdier for MathML-længder og vil blive fjernet i fremtiden
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate radical, notation and menclose.
MathML_DeprecatedMencloseNotationRadical=Værdien "radical" er forældet for <menclose>-elementets værdi "notation" og vil blive fjernet i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML or mfenced.
MathML_DeprecatedMfencedElement=MathML-elementet "mfenced" er forældet og vil blive fjernet i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, subscriptshift and superscriptshift.
MathML_DeprecatedScriptShiftAttributes=MathML-attributterne "subscriptshift" og "superscriptshift" er forældede og vil blive fjernet i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=MathML-attributterne "background", "color", "fontfamily", "fontsize", "fontstyle" og "fontweight" er forældede og vil blive fjernet i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and STIXGeneral. %S is a documentation URL.
MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning=Rendering af udstrakte MathML-operatorer med STIXGeneral-fonte er forældet og vil blive fjernet i fremtiden. Læs mere på %S om nyere fonte, der stadig vil være understøttede.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptminsize.
MathML_DeprecatedScriptminsizeAttributeWarning=MathML-attributten "scriptminsize" er forældet og vil blive fjernet i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptsizemultiplier.
MathML_DeprecatedScriptsizemultiplierAttributeWarning=MathML-attributten "scriptsizemultiplier" er forældet og vil blive fjernet i fremtiden.
FormSubmissionUntrustedEventWarning=Indsendelse af formularer via ikke-betroede submit-events er forældet og vil blive fjernet i fremtiden.
WebShareAPI_Failed=Deling slog fejl.
WebShareAPI_Aborted=Deling blev afbrudt.
# LOCALIZATION NOTE (UnknownProtocolNavigationPrevented): %1$S is the destination URL.
UnknownProtocolNavigationPrevented=Forhindrede navigering til "%1$S" på grund af en ukendt protokol.
PostMessageSharedMemoryObjectToCrossOriginWarning=Kan ikke sende besked indeholdende et delt hukommelses-objekt til et cross-origin-vindue.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the resource in question
UnusedLinkPreloadPending=Ressourcen ved "%S" indlæst på forhånd med forhåndsindlæsning af links blev ikke brugt inden for et par sekunder. Vær sikker på, at alle preload-taggets attributter er korrekt indstillede.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(), iframe, allow-same-origin and sandbox (though you may translate "sandboxed").
RequestStorageAccessNullPrincipal=document.requestStorageAccess() kan ikke kaldes på et dokument med en uigennemsigtig oprindelse, som fx en sandboxed iframe uden allow-same-origin i dens sandbox-attribut.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(), iframe, allow-storage-access-by-user-activation and sandbox (though you may translate "sandboxed").
RequestStorageAccessSandboxed=document.requestStorageAccess() kan ikke kaldes i en sandboxed iframe uden allow-storage-access-by-user-activation i dens sandbox-attribut.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess() and iframe.
RequestStorageAccessNested=document.requestStorageAccess() kan ikke kaldes i en nested iframe.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(). In some locales it may be preferable to not translate "event handler", either.
RequestStorageAccessUserGesture=document.requestStorageAccess() kan kun anmodes om fra en hurtig, brugergenereret event handler.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Location" and "History".
LocChangeFloodingPrevented=For mange kald til Location- eller History-API'er indenfor en kort tidsperiode.
FolderUploadPrompt.title = Bekræft upload
# LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the folder the user selected in the file picker.
FolderUploadPrompt.message = Er du sikker på, at du vil uploade alle filer fra "%S"? Gør det kun, hvis du stoler på dette websted.
FolderUploadPrompt.acceptButtonLabel = Upload
InputPickerBlockedNoUserActivation=<input>-vælgeren blev blokeret på grund af manglende bruger-aktivering.
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation=Iframe med ekstern protokol blev blokeret på grund af manglende bruger-aktivering, eller fordi der ikke er gået tilstrækkelig lang tid, siden en sådan iframe senest blev indlæst.
MultiplePopupsBlockedNoUserActivation=Åbning af flere pop op-vinduer blev blokeret på grund af manglende bruger-aktivering.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the preload that was ignored.
PreloadIgnoredInvalidAttr=Forhåndsindlæsning af %S blev ignoreret på grund af en ukendt "as"- eller "type"-egenskab, eller på grund af, at en "media"-egenskab ikke stemte overens.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the blob URL. Don't translate "agent cluster".
BlobDifferentClusterError=Kan ikke få adgang til blob-URL'en "%S" fra en anden agent cluster.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Element.setCapture()" and "Element.setPointerCapture()"".
ElementSetCaptureWarning=Element.setCapture() er forældet. Brug Element.setPointerCapture() i stedet. Læs mere på https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/setPointerCapture
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Element.releaseCapture()" and "Element.releasePointerCapture()".
ElementReleaseCaptureWarning=Element.releaseCapture() er forældet. Brug Element.releasePointerCapture() i stedet. Læs mere på https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Document.releaseCapture()" and "Element.releasePointerCapture()".
DocumentReleaseCaptureWarning=Document.releaseCapture() er forældet. Brug Element.releasePointerCapture() i stedet. Læs mere på https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture

# LOCALIZATION NOTE: Don't translate browser.runtime.lastError, %S is the error message from the unchecked value set on browser.runtime.lastError.
WebExtensionUncheckedLastError=Værdien af browser.runtime.lastError blev ikke undersøgt: %S

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "OffscreenCanvas.toBlob()" and "OffscreenCanvas.convertToBlob()".
OffscreenCanvasToBlobWarning=OffscreenCanvas.toBlob() er forældet. Brug OffscreenCanvas.convertToBlob() i stedet.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IDBDatabase.createMutableFile()"
IDBDatabaseCreateMutableFileWarning=IDBDatabase.createMutableFile() er forældet. Hvis API'en bliver standardiseret, så kommer det sandsynligvis til at ske som en del af initiativet "Origin Private File System" på https://bugzil.la/1748667.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IDBMutableFile.open()"
IDBMutableFileOpenWarning=IDBMutableFile.open() er forældet. Hvis API'en bliver standardiseret, så kommer det sandsynligvis til at ske som en del af initiativet "Origin Private File System" på https://bugzil.la/1748667.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "InstallTrigger"
InstallTriggerDeprecatedWarning=InstallTrigger er forældet og vil blive fjernet i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "InstallTrigger.install()"
InstallTriggerInstallDeprecatedWarning=InstallTrigger.install() er forældet og vil blive fjernet i fremtiden. Læs mere på https://extensionworkshop.com/documentation/publish/self-distribution/

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozCurrentTransform", "CanvasRenderingContext2D.getTransform()", and "CanvasRenderingContext2D.setTransform()".
MozCurrentTransformWarning=mozCurrentTransform er forældet og vil blive fjernet i fremtiden. Brug CanvasRenderingContext2D.getTransform() eller CanvasRenderingContext2D.setTransform() i stedet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozCurrentTransformInverse", "CanvasRenderingContext2D.getTransform()", and "CanvasRenderingContext2D.setTransform()".
MozCurrentTransformInverseWarning=mozCurrentTransformInverse er forældet og vil blive fjernet i fremtiden. Brug CanvasRenderingContext2D.getTransform() eller CanvasRenderingContext2D.setTransform() i stedet.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "HTMLOptionsCollection.length". %1$S is the invalid value, %2$S is the current limit.
SelectOptionsLengthAssignmentWarning=Nægtede af udvide <select>-listen med option-elementer via tildeling til HTMLOptionsCollection.length (værdi %1$S). Den maksimale understøttede størrelse er %2$S.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "u2f.register()" or "navigator.credentials.create()"
U2FRegisterWarning=u2f.register() er forældet og vil blive fjernet i fremtiden. Brug navigator.credentials.create() i stedet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "u2f.sign()" or "navigator.credentials.get()"
U2FSignWarning=u2f.sign() er forældet og vil blive fjernet i fremtiden. Brug navigator.credentials.get() i stedet.