browser/browser/aboutSessionRestore.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Mon, 06 Jul 2020 15:30:37 +0200
changeset 2539 db8a2c053dcddf71f7d5201e9511e15668f9c0bf
parent 1867 e1af8f092f03aa9ac79f54d1719c929c448806bc
permissions -rw-r--r--
Remove obsolete files and reformat files

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

restore-page-tab-title = Gendan session

# The title is intended to be apologetic and disarming, expressing dismay
# and regret that we are unable to restore the session for the user
restore-page-error-title = Se, det her er pinligt...
restore-page-problem-desc = Vi har problemer med at gendanne dine vinduer og faneblade. Vælg Gendan session for at prøve igen.
restore-page-try-this = Kan du stadig ikke gendanne din session? Nogle gange er et faneblad skyld i problemet. Gennemgå listen med faneblade, fjern fluebenet fra de faneblade, du ikke har behov for at gendanne, og vælg så Gendan.

restore-page-hide-tabs = Skjul tidligere faneblade
restore-page-show-tabs = Vis tidligere faneblade

# When tabs are distributed across multiple windows, this message is used as a
# header above the group of tabs for each window.
#
# Variables:
#  $windowNumber: Progressive number associated to each window
restore-page-window-label = Vindue { $windowNumber }

restore-page-restore-header =
  .label = Gendan

restore-page-list-header =
  .label = Vinduer og faneblade

restore-page-try-again-button =
  .label = Gendan session
  .accesskey = G

restore-page-close-button =
  .label = Start en ny session
  .accesskey = S

## The following strings are used in about:welcomeback

welcome-back-tab-title = Succes!
welcome-back-page-title = Succes!
welcome-back-page-info = { -brand-short-name } er klar.

welcome-back-restore-button =
  .label = Lad os komme i gang!
  .accesskey = L

welcome-back-restore-all-label = Gendan alle vinduer og faneblade
welcome-back-restore-some-label = Gendan kun dem, du ønsker

welcome-back-page-info-link = Dine tilføjelser og tilpasninger er blevet nulstillet til deres standard-indstillinger. Hvis det ikke løste dit problem <a data-l10n-name="link-more">kan du læse mere om, hvad du kan gøre.</a>