toolkit/toolkit/about/aboutNetworking.ftl
author Jakob Kappel Petersen <jakobkpetersen@gmail.com>
Tue, 12 May 2020 21:06:12 +0200
changeset 2428 5e3352c887398b64819be4e32b8024b27cef6ed2
parent 2357 938f24b3d8dd96b791d4160400e122c822f8e18b
child 2528 70840e7b1617e913821669ab01473e16a5f2acbe
permissions -rw-r--r--
New strings for Firefox, dom, and toolkit

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

title = Om netværk
warning = Dette er meget eksperimentalt. Brug ikke uden opsyn af en voksen.
show-next-time-checkbox = Vis denne advarsel igen næste gang
ok = OK
http = HTTP
sockets = Sockets
dns = DNS
websockets = WebSockets
refresh = Opdater
auto-refresh = Opdater hvert 3. sekund
hostname = Værtsnavn
port = Port
http2 = HTTP/2
about-networking-title = Om netværk
about-networking-http = HTTP
about-networking-sockets = Sockets
about-networking-dns = DNS
about-networking-dns-suffix = DNS-suffiks
about-networking-websockets = WebSockets
about-networking-refresh = Opdater
about-networking-auto-refresh = Opdater hvert 3. sekund
about-networking-hostname = Værtsnavn
about-networking-port = Port
about-networking-http-version = HTTP-version
ssl = SSL
active = Aktiv
idle = Inaktiv
host = Vært
tcp = TCP
sent = Sendt
received = Modtaget
family = Familie
trr = TRR
addresses = Adresser
expires = Udløber (sekunder)
messages-sent = Meddelelser sendt
messages-received = Meddelelser modtaget
bytes-sent = Bytes sendt
bytes-received = Bytes modtaget
logging = Logning
log-tutorial =
    Læs <a data-l10n-name="logging">HTTP Logging</a> 
    for vejledning til at bruge dette værktøj.
current-log-file = Aktuel logfil:
current-log-modules = Aktuelle logmoduler:
set-log-file = Angiv logfil
set-log-modules = Angiv logmoduler
start-logging = Start logning
stop-logging = Stop logning
dns-lookup = DNS-opslag
dns-lookup-button = Slå op
dns-domain = Domæne:
dns-lookup-table-column = IP-adresser
rcwn = RCWN Stats
rcwn-status = RCWN Status
rcwn-cache-won-count = Cache won count
rcwn-net-won-count = Net won count
total-network-requests = Total network request count
rcwn-operation = Cache Operation
rcwn-perf-open = Open
rcwn-perf-read = Read
rcwn-perf-write = Write
rcwn-perf-entry-open = Entry Open
rcwn-avg-short = Short Average
rcwn-avg-long = Long Average
rcwn-std-dev-long = Long Standard Deviation
rcwn-cache-slow = Cache slow count
rcwn-cache-not-slow = Cache not slow count
about-networking-ssl = SSL
about-networking-active = Aktiv
about-networking-idle = Inaktiv
about-networking-host = Vært
about-networking-tcp = TCP
about-networking-sent = Sendt
about-networking-received = Modtaget
about-networking-family = Familie
about-networking-trr = TRR
about-networking-addresses = Adresser
about-networking-expires = Udløber (sekunder)
about-networking-messages-sent = Meddelelser sendt
about-networking-messages-received = Meddelelser modtaget
about-networking-bytes-sent = Bytes sendt
about-networking-bytes-received = Bytes modtaget
about-networking-logging = Logning
about-networking-log-tutorial =
    Læs <a data-l10n-name="logging">HTTP Logging</a> 
    for vejledning til at bruge dette værktøj.
about-networking-current-log-file = Aktuel logfil:
about-networking-current-log-modules = Aktuelle logmoduler:
about-networking-set-log-file = Angiv logfil
about-networking-set-log-modules = Angiv logmoduler
about-networking-start-logging = Start logning
about-networking-stop-logging = Stop logning
about-networking-dns-lookup = DNS-opslag
about-networking-dns-lookup-button = Slå op
about-networking-dns-domain = Domæne:
about-networking-dns-lookup-table-column = IP-adresser
about-networking-rcwn = RCWN Stats
about-networking-rcwn-status = RCWN Status
about-networking-rcwn-cache-won-count = Cache won count
about-networking-rcwn-net-won-count = Net won count
about-networking-total-network-requests = Total network request count
about-networking-rcwn-operation = Cache Operation
about-networking-rcwn-perf-open = Open
about-networking-rcwn-perf-read = Read
about-networking-rcwn-perf-write = Write
about-networking-rcwn-perf-entry-open = Entry Open
about-networking-rcwn-avg-short = Short Average
about-networking-rcwn-avg-long = Long Average
about-networking-rcwn-std-dev-long = Long Standard Deviation
about-networking-rcwn-cache-slow = Cache slow count
about-networking-rcwn-cache-not-slow = Cache not slow count
about-networking-networkid = Netværks-ID
about-networking-networkid-id = Netværks-ID

## Link is intended as "network link"

about-networking-networkid-is-up = Netværksforbindelsen er oppe
about-networking-networkid-status-known = Netværksforbindelsens status er kendt

##