dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Jakob Kappel Petersen <jakobkpetersen@gmail.com>
Tue, 12 May 2020 21:06:12 +0200
changeset 2428 5e3352c887398b64819be4e32b8024b27cef6ed2
parent 923 d51faca7eef0f58021ea8079f4b62af97911b57e
permissions -rw-r--r--
New strings for Firefox, dom, and toolkit

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Screen reader started/stopped
screenReaderStarted = Skærmlæser startet
screenReaderStopped = Skærmlæser stoppet

# Roles
menubar    =    menulinje
scrollbar   =    rullepanel
grip      =    greb
alert     =    besked
menupopup   =    pop op-menu
document    =    dokument
pane      =    rude
dialog     =    dialog
separator   =    separator
toolbar    =    værktøjslinje
statusbar   =    statuslinje
table     =    tabel
columnheader  =    kolonneoverskrift
rowheader   =    rækkeoverskrift
column     =    kolonne
row      =    række
cell      =    celle
link      =    link
list      =    liste
listitem    =    listepunkt
outline    =    oversigt
outlineitem  =    oversigtspunkt
pagetab    =    faneblad
propertypage  =    egenskabsside
graphic    =    grafik
switch     =    kontakt
pushbutton   =    knap
checkbutton  =    afkrydsningsfelt
radiobutton  =    alternativknap
combobox    =    kombinationsboks
progressbar  =    aktivitetslinje
slider     =    forskyder
spinbutton   =    rotationsknap
diagram    =    diagram
animation   =    animation
equation    =    ligning
buttonmenu   =    knapmenu
whitespace   =    mellemrum
pagetablist  =    fanebladsliste
canvas     =    lærred
checkmenuitem =    afkrydsningsmenupunkt
label     =    etiket
passwordtext  =    adgangskodetekst
radiomenuitem =    valgmulighedsmenupunkt
textcontainer =    tekstboks
togglebutton  =    skifteknap
treetable   =    trætabel
header     =    hoved
footer     =    fod
paragraph   =    afsnit
entry     =    inddatering
caption    =    figurtekst
heading    =    overskrift
section    =    sektion
form      =    formular
comboboxlist  =    liste til kombinationsboks
comboboxoption =    valgmulighed i kombinationsboks
imagemap    =    billedkort
listboxoption =    punkt i valgmulighedsliste
listbox    =    valgmulighedsliste
flatequation  =    flad ligning
gridcell    =    celle i tern
note      =    note
figure     =    figur
definitionlist =    definitionsliste
term      =    term
definition   =    definition

mathmltable       = matematisk tabel
mathmlcell        = celle
mathmlenclosed      = omsluttet
mathmlfraction      = brøk
mathmlfractionwithoutbar = brøkdel uden adskiller
mathmlroot        = rod
mathmlscripted      = scripted
mathmlsquareroot     = kvadratrod

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    tekstfelt

base      =    basis
close-fence  =    afslutning på fence
denominator  =    nævner
numerator   =    tæller
open-fence   =    start på fence
overscript   =    overscript
presubscript  =    presubscript
presuperscript =    presuperscript
root-index   =    root-indeks
subscript   =    sænket skrift
superscript  =    hævet skrift
underscript  =    underscript

# Text input types
textInputType_date  =    dato
textInputType_email =    mail
textInputType_search =    søg
textInputType_tel  =    telefon
textInputType_url  =    URL

# More sophisiticated object descriptions
headingLevel  =    overskrift niveau %S

# more sophisticated list announcement
listStart   =    Første objekt
listEnd    =    Sidste objekt
# LOCALIZATION NOTE (listItemsCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
listItemsCount =    1 objekt;#1 objekter

# LOCALIZATION NOTE: # %1$S is the position of the item n the set.
# %2$S is the total number of such items in the set.
# An expanded example would read "2 of 5".
objItemOfN   =    %1$S af %2$S

# Landmark announcements
banner     =    banner
complementary =    komplementær
contentinfo  =    indholdsinformation
main      =    hoveddel
navigation   =    navigation
search     =    søg

region     =    region

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfo = med 1 kolonne;med #1 kolonner
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfo = og 1 række;og #1 rækker

# table or grid cell information
columnInfo = Kolonne %S
rowInfo = Række %S
spansColumns = fylder %S kolonner
spansRows = fylder %S rækker

# Invoked actions
jumpAction   =   hoppede
pressAction  =   trykkede
checkAction  =   markerede
uncheckAction =   afmarkerede
onAction    =   til
offAction   =   fra
selectAction  =   valgte
unselectAction =   fravalgte
openAction   =   åbnede
closeAction  =   lukkede
switchAction  =   skiftede
clickAction  =   klikkede
collapseAction =   sammenfoldede
expandAction  =   udfoldede
activateAction =   aktiverede
cycleAction  =   cyklede

# Live regions
# 'hidden' will be spoken when something disappears in a live region.
hidden     =   skjult

# Tab states
tabLoading   =   indlæser
tabLoaded   =   indlæst
tabNew     =   ny fane
tabLoadStopped =   Indlæsning stoppet
tabReload   =   genindlæser

# Object states
stateChecked   =  markeret
stateOn     =  til
stateNotChecked =  ikke markeret
stateOff     =  fra
statePressed   =  trykket
stateExpanded  =  udvidet
stateCollapsed  =  sammenfoldet
stateUnavailable =  ikke tilgængelig
stateReadonly  =  ikke skrivbar
stateRequired  =  påkrævet
stateTraversed  =  besøgt
stateHasPopup  =  har pop op
stateSelected  =  markeret

# App modes
editingMode  =   redigering
navigationMode =   navigering

# Quick navigation modes
quicknav_Simple   = Standard
quicknav_Anchor   = Ankre
quicknav_Button   = Knapper
quicknav_Combobox  = Kombinationsboks
quicknav_Landmark  = Områder
quicknav_Entry    = Punkter
quicknav_FormElement = Formularelementer
quicknav_Graphic   = Billeder
quicknav_Heading   = Overskrifter
quicknav_ListItem  = Listeelementer
quicknav_Link    = Links
quicknav_List    = Lister
quicknav_PageTab   = Faneblade
quicknav_RadioButton = Radioknapper
quicknav_Separator  = Separatorer
quicknav_Table    = Tabeller
quicknav_Checkbox  = Afkrydsningsfelter

# MathML menclose notations.
# See developer.mozilla.org/docs/Web/MathML/Element/menclose#attr-notation
notation-longdiv      = lang division
notation-actuarial     = aktuarmæssig
notation-phasorangle    = fasor-vinkel
notation-radical      = radikal
notation-box        = boks
notation-roundedbox     = afrundet boks
notation-circle       = cirkel
notation-left        = venstre
notation-right       = højre
notation-top        = top
notation-bottom       = bund
notation-updiagonalstrike  = diagonal linje op
notation-downdiagonalstrike = diagonal linje ned
notation-verticalstrike   = lodret gennemstregning
notation-horizontalstrike  = vandret gennemstregning
notation-updiagonalarrow  = diagonal pil op
notation-madruwb      = madruwb

# Shortened role names for braille
menubarAbbr    =    menulinje
scrollbarAbbr   =    rullepanel
gripAbbr      =    greb
alertAbbr     =    besked
menupopupAbbr   =    pop op-menu
documentAbbr    =    dokument
paneAbbr      =    rude
dialogAbbr     =    dialog
separatorAbbr   =    separator
toolbarAbbr    =    værktøjslinje
statusbarAbbr   =    statuslinje
tableAbbr     =    tbl
columnheaderAbbr  =   kolonneoverskrift
rowheaderAbbr   =    rækkeoverskrift
columnAbbr     =    kolonne
rowAbbr      =    række
cellAbbr      =    celle
linkAbbr      =    lnk
listAbbr      =    liste
listitemAbbr    =    listepunkt
outlineAbbr    =    oversigt
outlineitemAbbr  =    oversigtspunkt
pagetabAbbr    =    faneblad
propertypageAbbr  =    egenskabsside
graphicAbbr    =    grafik
pushbuttonAbbr   =    btn
checkbuttonAbbr  =    afkrydsningsfelt
radiobuttonAbbr  =    alternativknap
comboboxAbbr    =    kombinationsboks
progressbarAbbr  =    aktivitetslinje
sliderAbbr     =    forskyder
spinbuttonAbbr   =    rotationsknap
diagramAbbr    =    diagram
animationAbbr   =    animation
equationAbbr    =    ligning
buttonmenuAbbr   =    knapmenu
whitespaceAbbr   =    mellemrum
pagetablistAbbr  =    fanebladsliste
canvasAbbr     =    lærred
checkmenuitemAbbr =    afkrydsningsmenupunkt
labelAbbr     =    etiket
passwordtextAbbr  =    passwdtxt
radiomenuitemAbbr =    valgmulighedsmenupunkt
textcontainerAbbr =    tekstboks
togglebuttonAbbr  =    skifteknap
treetableAbbr   =    trætabel
headerAbbr     =    hoved
footerAbbr     =    fod
paragraphAbbr   =    afsnit
entryAbbr     =    inddatering
captionAbbr    =    figurtekst
headingAbbr    =    overskrift
sectionAbbr    =    sektion
formAbbr      =    formular
comboboxlistAbbr  =    liste til kombinationsboks
comboboxoptionAbbr =    valgmulighed i kombinationsboks
imagemapAbbr    =    imgmap
listboxoptionAbbr =    punkt i valgmulighedsliste
listboxAbbr    =    valgmulighedsliste
flatequationAbbr  =    flad ligning
gridcellAbbr    =    celle i tern
noteAbbr      =    note
figureAbbr     =    fig
definitionlistAbbr =    definitionsliste
termAbbr      =    term
definitionAbbr   =    definition
textareaAbbr    =    txtarea

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfoAbbr = #1k;#1k
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfoAbbr = #1r;#1r
cellInfoAbbr = k%Sr%S

stateCheckedAbbr = (x)
stateUncheckedAbbr = ( )
statePressedAbbr = (x)
stateUnpressedAbbr = ( )

mathmlenclosedAbbr      = omslut
mathmltableAbbr       = tbl
mathmlcellAbbr        = cel
mathmlfractionAbbr      = brøk
mathmlfractionwithoutbarAbbr = brøk uden streg
mathmlrootAbbr        = rod
mathmlscriptedAbbr      = scripted
mathmlsquarerootAbbr     = kvrod

baseAbbr      = basis
close-fenceAbbr  = afslut
denominatorAbbr  = nævner
numeratorAbbr   = tæller
open-fenceAbbr   = start
overscriptAbbr   = over
presubscriptAbbr  = presub
presuperscriptAbbr = presup
root-indexAbbr   = indeks
subscriptAbbr   = sænket
superscriptAbbr  = hævet
underscriptAbbr  = under

notation-longdivAbbr      = langdiv
notation-actuarialAbbr     = aktuar
notation-phasorangleAbbr    = fasor
notation-radicalAbbr      = rad
notation-boxAbbr        = boks
notation-roundedboxAbbr     = rndboks
notation-circleAbbr       = cirk
notation-leftAbbr        = venstre
notation-rightAbbr       = højre
notation-topAbbr        = top
notation-bottomAbbr       = bund
notation-updiagonalstrikeAbbr  = diaglinjop
notation-downdiagonalstrikeAbbr = diaglinjned
notation-verticalstrikeAbbr   = lodrstreg
notation-horizontalstrikeAbbr  = vandstreg
notation-updiagonalarrowAbbr  = diagpil
notation-madruwbAbbr      = madruwb