Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox default tip
authorRhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Tue, 21 Jun 2022 09:06:02 +0000
changeset 2831 fae89d16725eb29494a3de05e6dd65948befa290
parent 2830 01f281b2026bb22bed6249931f69ebaab65d8756
push id1664
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 21 Jun 2022 09:06:05 +0000
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox Co-authored-by: Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
browser/pdfviewer/viewer.properties
dom/chrome/security/security.properties
netwerk/necko.properties
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
toolkit/toolkit/pictureinpicture/pictureinpicture.ftl
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -244,8 +244,18 @@ text_annotation_type.alt=[Anodiad {{type
 password_label=Rhowch gyfrinair i agor y PDF.
 password_invalid=Cyfrinair annilys. Ceisiwch eto.
 password_ok=Iawn
 password_cancel=Diddymu
 
 printing_not_supported=Rhybudd: Nid yw argraffu yn cael ei gynnal yn llawn gan y porwr.
 printing_not_ready=Rhybudd: Nid yw'r PDF wedi ei lwytho'n llawn ar gyfer argraffu.
 web_fonts_disabled=Ffontiau gwe wedi eu hanalluogi: methu defnyddio ffontiau PDF mewnblanedig.
+
+# Editor
+editor_none.title=Analluogi Golygu Anodi
+editor_none_label=Analluogi Golygu
+editor_free_text.title=Ychwanegu Anodiad Testun Rhydd
+editor_free_text_label=Anodi Testun Rhydd
+editor_ink.title=Ychwanegu Anodiad Inc
+editor_ink_label=Ychwanegu Anodiad Inc
+
+freetext_default_content=Rhowch ychydig o destun…
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -88,16 +88,19 @@ BlockWorkerWithWrongMimeType=Rhwystrwyd llwytho modiwl o “%1$S” oherwydd math MIME (“%2$S”) heb ei ganiatáu.
 BlockModuleWithWrongMimeType=Rhwystrwyd llwytho modiwl o “%1$S” ei rwystro oherwydd math MIME (“%2$S”).
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "data: URI".
 BlockTopLevelDataURINavigation=Llywio i ddata ar y lefel uchaf: dim URI (Rhwystro llwytho: “%1$S”)
 BlockSubresourceRedirectToData=Ailgyfeirio i ddata anniogel: dim caniatâd ar gyfer URI (Wedi rhwystro llwytho: “%1$S”)
 
 BlockSubresourceFTP=Nid yw llwytho is adnodd FTP o fewn o fewn tudalen http(s) yn cael ei ganiatáu (Rhwystrwyd llwytho : “%1$S”)
 
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "file: URI". “%1$S” is the whole URI of the loaded file. “%2$S” is the MIME type e.g. "text/plain".
+BlockFileScriptWithWrongMimeType=Yn llwytho sgript o ffeil: Cafodd URI (“%1$S”) ei rwystro oherwydd nad yw ei fath MIME (“%2$S”) yn fath MIME JavaScript dilys.
+
 RestrictBrowserEvalUsage=Nid yw eval() a'r defnydd tebyg i eval yn cael eu caniatáu yn y Broses Rhiant nac mewn Cyd-destunau System (Defnydd wedi'i rwystro yn “%1$S”)
 
 # LOCALIZATION NOTE (MixedContentAutoUpgrade):
 # %1$S is the URL of the upgraded request; %2$S is the upgraded scheme.
 MixedContentAutoUpgrade=Diweddaru cais dangos anniogel ‘%1$S’ i ddefnyddio ‘%2$S’
 # LOCALIZATION NOTE (RunningClearSiteDataValue):
 # %S is the URI of the resource whose data was cleaned up
 RunningClearSiteDataValue=Pennyn Clear-Site-Data wedi gorfodi glanhau data “%S”.
@@ -138,17 +141,16 @@ XFrameOptionsDeny=Mae llwytho “%2$S” mewn ffrâm yn cael ei wrthod gan gyfarwyddeb “X-Frame-Options” sydd wedi ei osod i “%1$S”.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the upgraded request; %2$S is the upgraded scheme.
 HTTPSOnlyUpgradeRequest = Uwchraddio cais ansicr %1$S” i ddefnyddio %2$S.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of request.
 HTTPSOnlyNoUpgradeException = Peidio ag uwchraddio cais anniogel “%1$S” oherwydd ei fod wedi'i eithrio.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the failed request; %2$S is an error-code.
 HTTPSOnlyFailedRequest = Methodd uwchraddio cais anniogel “%1$S”. (%2$S)
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the failed request;
 HTTPSOnlyFailedDowngradeAgain = Methodd uwchraddio cais anniogel “%S”. Israddio i “http” eto.
-
 # LOCALIZATION NOTE: Hints or indicates a new transaction for a URL is likely coming soon. We use
 # a speculative connection to start a TCP connection so that the resource is immediately ready
 # when the transaction is actually submitted. HTTPS-Only and HTTPS-First will upgrade such
 # speculative TCP connections from http to https.
 # %1$S is the URL of the upgraded speculative TCP connection; %2$S is the upgraded scheme.
 HTTPSOnlyUpgradeSpeculativeConnection = Uwchraddio cysylltiad aniogel ar hap TCP “%1$S” i ddefnyddio “%2$S”.
 
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the blocked request;
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -45,18 +45,16 @@ CookiePartitionedForeign2=Darparwyd mynediad cwci neu storio rhanedig i “%1$S” gan ei fod yn cael ei lwytho yng nghyd-destun trydydd parti ac mae'r rhaniad storio wedi'i alluogi.
 CookieAllowedForOriginByStorageAccessAPI=Mynediad storio a roddwyd ar gyfer ffynhonnell “%2$S” ar “%1$S”.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForOriginByHeuristic=Mynediad storio a roddir yn awtomatig ar gyfer ffynhonnell “%2$S” ar “%1$S”.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForFpiByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForFpiByHeuristic=Mae mynediad storio yn cael ei roi'n awtomatig ar gyfer ynysu Parti Cyntaf “%2$S” ar “%1$S”.
 
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecure2): %1$S is the cookie name. Do not localize "SameSite=None" and "secure".
 CookieRejectedNonRequiresSecure2=Gwrthodwyd cwci “%1$S” oherwydd bod ganddo'r priodoledd “sameSite=None” ond fod y priodoledd “secure” ar goll.
-# LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta2): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "SameSite", "SameSite=None" and "secure".
-CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta2=Bydd cwci “%1$S” yn cael ei wrthod yn fuan oherwydd bod ganddo'r priodoledd “sameSite” wedi'i osod i “None” neu werth annilys, heb y priodoledd “secure”. I wybod mwy am y priodoledd “sameSite”, darllenwch %2$S.
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta3): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "SameSite", "SameSite=None" and "secure".
 CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta3=Bydd cwci “%1$S” yn cael ei wrthod yn fuan oherwydd bod ganddo'r priodoledd “SameSite” wedi'i osod i “None” neu werth annilys, heb y priodoledd “secure”. I wybod mwy am y priodoledd “SameSite”, darllenwch %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForced2): %1$S is the cookie name. Do not localize "SameSite", "Lax" and "SameSite=Lax".
 CookieLaxForced2=Mae gan gwci “%1$S” bolisi “sameSite” wedi'i osod i “Lax” oherwydd ei fod yn colli priodoledd “sameSite”, a “sameSite=Lax” yw'r gwerth ragosodedig ar gyfer y briodoledd hon.
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForcedForBeta2): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "SameSite", "Lax" and "SameSite=Lax", "SameSite=None".
 CookieLaxForcedForBeta2=Nid oes gan gwci “%1$S” werth priodoledd “SameSite” iawn. Cyn bo hir, bydd cwcis heb y priodoledd “SameSite” neu sydd â gwerth annilys yn cael eu trin fel “Lax”. Mae hyn yn golygu na fydd y cwci yn cael ei anfon mwyach mewn cyd-destunau trydydd parti. Os yw'ch cais yn dibynnu i'r cwci hwn fod ar gael mewn cyd-destunau o'r fath, ychwanegwch y priodoledd “SameSite=None” iddo. I wybod mwy am y priodoledd “SameSite”, darllenwch %2$S.
 # LOCALIZATION NOTE(CookieSameSiteValueInvalid2): %1$S is cookie name. Do not localize "SameSite", "Lax", "Strict" and "None"
 CookieSameSiteValueInvalid2=Gwerth annilys “SameSite” cwci “%1$S”. Y gwerthoedd a gefnogir yw: “Lax”, “Strict”, “None”.
@@ -82,10 +80,13 @@ CookieRejectedSecureButNonHttps=Mae cwci “%1$S” wedi’i wrthod oherwydd nad oes modd gosod cwci nad yw'n HTTPS fel “secure”.
 CookieRejectedThirdParty=Mae cwci “%1$S” wedi’i wrthod oherwydd ei fod yn drydydd parti.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedNonsecureOverSecure): %1$S is the cookie name.
 CookieRejectedNonsecureOverSecure=Mae cwci “%1$S” wedi’i wrthod oherwydd fod yna eisoes gwci “secure”.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedExpired): %1$S is the cookie name.
 CookieRejectedExpired=Mae cwci “%1$S” wedi’i wrthod am ei fod eisoes wedi dod i ben.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedForNonSameSiteness): %1$S is the cookie name.
 CookieRejectedForNonSameSiteness=Gwrthodwyd cwci “%1$S” oherwydd ei fod mewn cyd-destun traws-safle a’i “SameSite” yw “Lax” neu “Strict”.
 
+# LOCALIZATION NOTE (CookieBlockedCrossSiteRedirect): %1$S is the cookie name. Do not translate "SameSite", "Lax" or "Strict".
+CookieBlockedCrossSiteRedirect=Cafodd cwci “%1$S” gyda gwerth priodoledd “SameSite” “Lax” neu “Strict” ei hepgor oherwydd ailgyfeirio traws-wefan.
+
 # LOCALIZATION NOTE (APIDeprecationWarning): %1$S is the deprecated API; %2$S is the API function that should be used.
 APIDeprecationWarning=Rhybudd: mae ‘%1$S’ yn anghymeradwy, defnyddiwch ‘%2$S’
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -288,16 +288,20 @@ permissions-addon-button = Caniatâd
 extension-enabled-heading = Galluogwyd
 extension-disabled-heading = Analluogwyd
 theme-enabled-heading = Galluogwyd
 theme-disabled-heading = Analluogwyd
 theme-disabled-heading2 = Themâu wedi'u Cadw
 theme-monochromatic-heading = Llwybrau lliw
 theme-monochromatic-subheading = Llwybrau lliw newydd bywiog gan { -brand-product-name }. Ar gael am gyfnod cyfyngedig.
 theme-colorways-button = Rhowch gynnig ar Colorways
+colorway-collection-independent-voices-subheading = Gwnewch i { -brand-short-name } deimlo ychydig yn fwy perthyn i chi.
+# Variables:
+#  $expiryDate (string) - date on which the colorway collection expires.
+colorway-collection-expiry-date-span = Yn dod i ben{ DATETIME($expiryDate, month: "long", day: "numeric") }
 plugin-enabled-heading = Galluogwyd
 plugin-disabled-heading = Analluogwyd
 dictionary-enabled-heading = Galluogwyd
 dictionary-disabled-heading = Analluogwyd
 locale-enabled-heading = Galluogwyd
 locale-disabled-heading = Analluogwyd
 sitepermission-enabled-heading = Galluogwyd
 sitepermission-disabled-heading = Analluogwyd
--- a/toolkit/toolkit/pictureinpicture/pictureinpicture.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/pictureinpicture/pictureinpicture.ftl
@@ -1,22 +1,22 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 pictureinpicture-player-title = Llun mewn Llun
-
 pictureinpicture-pause =
   .aria-label = Oedi
 pictureinpicture-play =
   .aria-label = Chwarae
-
 pictureinpicture-mute =
   .aria-label = Tewi
 pictureinpicture-unmute =
   .aria-label = Dad dewi
-
 pictureinpicture-unpip =
   .aria-label = Anfon nôl i'r tab
-
 pictureinpicture-close =
   .aria-label = Cau
-
+pictureinpicture-subtitles-label = Is-deitlau
+pictureinpicture-font-size-label = Maint ffont
+pictureinpicture-font-size-small = Bach
+pictureinpicture-font-size-medium = Canolig
+pictureinpicture-font-size-large = Mawr