Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Thunderbird
authorRhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Fri, 26 Jun 2020 08:35:02 +0000
changeset 2191 d6d89ef414f0c907fd96abc360bcbbf9ff84768d
parent 2190 3c5fb845e0c9864225489c410df75930a69dcb71
child 2192 a01b1e96039d7da9266476d3f5ecc88b6b2e7c45
push id1136
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 26 Jun 2020 08:35:05 +0000
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Thunderbird Co-authored-by: Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
mail/messenger/accountCentral.ftl
mail/messenger/messengercompose/messengercompose.ftl
--- a/mail/messenger/accountCentral.ftl
+++ b/mail/messenger/accountCentral.ftl
@@ -1,66 +1,52 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 account-central-title = Croeso i { -brand-full-name }
 account-settings = Gosodiadau Cyfrif
-
 #  $accounts (Number) - the number of configured accounts
 setup-title = Dewis Beth i'w Osod
 about-title = Ynghylch { -brand-full-name }
 resources-title = Adnoddau
-
 release-notes =
   .title = Ynghylch { -brand-full-name }
-
 email-label = E-bost
   .aria-label = Cysylltu i'ch cyfeiriad e-bost cyfredol
 email-description = Mae { -brand-short-name } yn galluogi chi gysylltu â'ch cyfrif e-bost presennol, i ddarllen eich e-byst yn gyfleus ac yn effeithlon o fewn y rhaglen.
-
 calendar-label = Calendr
   .aria-label = Creu calendr newydd
 calendar-description = Mae { -brand-short-name } yn galluogi i chi drin digwyddiadau a chadw trefn. Bydd cysylltu â chalendr pell yn cydweddu'ch holl ddigwyddiadau ar draws eich holl ddyfeisiau.
-
 chat-label = Sgwrs
   .aria-label = Cysylltu â'ch cyfrif sgwrsio
 chat-description = Mae { -brand-short-name } yn galluogi i chi gysylltu â sawl cyfrif negeseua chwim, gan gynnig cefnogaeth i nifer o lwyfannau amrywiol.
-
 filelink-label = Filelink
   .aria-label = Gosod Filelink
 filelink-description = Mae { -brand-short-name } yn galluogi i chi greu cyfrif Filelink cwmwl cyfleus i anfon atodiadau mawr yn hawdd.
-
 addressbook-label = Llyfr Cyfeiriadau
   .aria-label = Creu llyfr cyfeiriadau newydd
 addressbook-description = Mae { -brand-short-name } yn galluogi i chi drefnu'ch holl gysylltiadau mewn llyfr cyfeiriadau. Gallwch hefyd gysylltu â llyfr cyfeiriadau o bell i gydweddu'ch holl gysylltiadau.
-
 feeds-label = Llif
   .aria-label = Cysylltu â llifau
 feeds-description = Mae { -brand-short-name } yn galluogi i chi gysylltu â phorthwyr RSS / Atom i gael newyddion a diweddariadau o bob man.
-
 newsgroups-label = Grwpiau Newyddion
   .aria-label = Cysylltu â grŵp newyddion
 newsgroups-description = Mae { -brand-short-name } yn galluogi i chi gysylltu â'r holl grwpiau newyddion yr hoffech chi
-
 import-title = Mewnforio o Raglen Arall
 import-paragraph = Mae { -brand-short-name } yn galluogi i chi fewnforio negeseuon e-bost, cofnodion llyfr cyfeiriadau, tanysgrifiadau llif, dewisiadau, a/neu hidlwyr o raglenni e-bost eraill a fformatau llyfrau cyfeiriadau cyffredin.
-
 import-label = Mewnforio
   .aria-label = Mewnforio data o raglenni eraill
-
 about-paragraph = Mae Thunderbird yw'r prif raglen e-bost a chalendr, croes blatfform, cod agored, sydd ar gael am ddim ar gyfer defnydd busnes neu bersonol. Rydym am barhau i'w gadw'n ddiogel ac i'w wella i'r dyfodol. Bydd cyfraniad yn caniatáu i ni gyflogi datblygwyr, talu am isadeiledd a pharhau i'w wella.
-
 about-paragraph-2 = Mae <b>Thunderbird yn cael ei ariannu gan ddefnyddwyr fel chi! Os ydych chi'n hoff o Thunderbird, ystyriwch roi rhodd.</b> Y ffordd orau i chi sicrhau bod Thunderbird yn parhau i fod ar gael yw i
 about-donation = wneud rhodd
-
+about-paragraph-consider-donation = <b>Mae Thunderbird yn cael ei ariannu gan ddefnyddwyr fel chi! Os ydych chi'n hoffi Thunderbird, ystyriwch wneud rhodd.</b> Y ffordd orau i wneud yn siŵr fod Thunderbird yn parhau i fod ar gael yw <a data-l10n-name="donation-link"> i wneud cyfraniad.</a>
 explore-link = Edrych ar y Nodweddion
 support-link = Cefnogaeth
 involved-link = Ymunwch â ni!
 developer-link = Dogfennaeth Datblygwr
-
 read = Darllen negeseuon
 compose = Ysgrifennu neges newydd
 search = Chwilio drwy'r Negeseuon
 filter = Rheoli hidlau negeseuon
 nntp-subscription = Rheoli tanysgrifiadau grwpiau newyddion
 rss-subscription = Rheoli tanysgrifiadau llif
 e2e = Amgryptio Pen-i-Ben
--- a/mail/messenger/messengercompose/messengercompose.ftl
+++ b/mail/messenger/messengercompose/messengercompose.ftl
@@ -3,16 +3,19 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 # Addressing widget
 
 #  $type (String) - the type of the addressing row
 remove-address-row-type = Tynnwch y maes { $type }
 #  $type (String) - the type of the addressing row
+remove-address-row-type-label =
+  .tooltiptext = Tynnwch y maes { $type }
+#  $type (String) - the type of the addressing row
 #  $count (Number) - the number of address pills currently present in the addressing row
 address-input-type-aria-label =
   { $count ->
     [0] { $type }
     [zero] { $type } gydag un cyfeiriad, defnyddiwch fysell y saeth chwith i ganolbwyntio arno.
     [one] { $type } gyda { $count } cyfeiriad, defnyddiwch fysell y saeth chwith i ganolbwyntio arnyn nhw.
     [two] { $type } gyda { $count } cyfeiriad, defnyddiwch fysell y saeth chwith i ganolbwyntio arnyn nhw.
     [few] { $type } gyda { $count } cyfeiriad, defnyddiwch fysell y saeth chwith i ganolbwyntio arnyn nhw.