Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox
authorRhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Tue, 12 Nov 2019 10:14:14 +0000
changeset 1859 cf907933b3ede4e05ade4193f09a8ffc85d55238
parent 1858 e763c22924e898b76e9379ecdfc15743c78e09ba
child 1860 6d53b540fe9b2fb4b1f8308eb860b58cdd1dc5ce
push id943
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 12 Nov 2019 10:14:18 +0000
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox Localization authors: - Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
browser/browser/appmenu.ftl
browser/browser/protections.ftl
browser/browser/protectionsPanel.ftl
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/overrides/appstrings.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
--- a/browser/browser/appmenu.ftl
+++ b/browser/browser/appmenu.ftl
@@ -4,12 +4,19 @@
 
 
 ## App Menu
 
 appmenuitem-protection-report-title = Diogelu Preifatrwydd
 appmenuitem-protection-report-tooltip =
   .tooltiptext = Ewch i'ch adroddiad preifatrwydd
 
+## Zoom Controls
+
+appmenuitem-zoom-enlarge =
+  .label = Chwyddo mewn
+appmenuitem-zoom-reduce =
+  .label = Chwyddo allan
+
 ## Firefox Account toolbar button and Sync panel in App menu.
 
 fxa-toolbar-sync-now =
   .label = Cydweddu Nawr
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -24,32 +24,28 @@ graph-total-tracker-summary =
     [two] <b>{ $count }</b> draciwr wedi eu rwystro ers{ DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
     [few] <b>{ $count }</b> traciwr wedi eu rwystro ers{ DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
     [many] <b>{ $count }</b> thraciwr wedi eu rwystro ers{ DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
    *[other] <b>{ $count }</b> traciwr wedi eu rwystro ers{ DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
   }
 # The terminology used to refer to categories of Content Blocking is also used in chrome/browser/browser.properties and should be translated consistently.
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
 # The category name in the <b> tag will be bold.
-protection-header-details-standard = Mae'r Lefel Diogelu wedi'i osod i <b>Safonol</b>
-protection-header-details-strict = Mae'r Lefel Diogelu wedi'i osod i <b>Llym</b>
-protection-header-details-custom = Mae'r Lefel Diogelu wedi'i osod i <b>Cyfaddas</b>
-# The terminology used to refer to categories of Content Blocking is also used in chrome/browser/browser.properties and should be translated consistently.
-# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
-# The category name in the <b> tag will be bold.
 protection-report-header-details-standard = Mae'r Lefel Diogelu wedi'i osod i <b>Safonol</b>
   .title = Ewch i'r Gosodiadau Preifatrwydd
 protection-report-header-details-strict = Mae'r Lefel Diogelu wedi'i osod i <b>Llym</b>
   .title = Ewch i'r Gosodiadau Preifatrwydd
 protection-report-header-details-custom = Mae'r Lefel Diogelu wedi'i osod i <b>Cyfaddas</b>
   .title = Ewch i'r Gosodiadau Preifatrwydd
 protection-report-page-title = Diogelu Preifatrwydd
 protection-report-content-title = Diogelu Preifatrwydd
 etp-card-title = Diogelwch Uwch Rhag Tracio
 etp-card-content = Mae tracwyr yn eich dilyn ar-lein i gasglu gwybodaeth am eich arferion pori a'ch diddordebau. Mae { -brand-short-name } yn rhwystro llawer o'r tracwyr hyn a sgriptiau maleisus eraill.
+protection-report-etp-card-content-custom-not-blocking = Mae'r holl ddiogelu wedi'u diffodd ar hyn o bryd. Dewiswch pa dracwyr i'w rhwystro trwy reoli eich gosodiadau diogelu { -brand-short-name }.
+protection-report-manage-protections = Rheoli Gosodiadau
 # This string is used to label the X axis of a graph. Other days of the week are generated via Intl.DateTimeFormat,
 # capitalization for this string should match the output for your locale.
 graph-today = Heddiw
 # This string is used to describe the graph for screenreader users.
 graph-legend-description = Graff sy'n cynnwys cyfanswm nifer pob math o draciwr gafodd ei rwystro yr wythnos hon.
 social-tab-title = Tracwyr Cyfryngau Cymdeithasol
 social-tab-contant = Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn gosod tracwyr ar wefannau eraill i ddilyn yr hyn rydych chi'n ei wneud, ei weld, a'i wylio ar-lein. Mae hyn yn caniatáu i gwmnïau cyfryngau cymdeithasol ddysgu rhagor amdanoch chi y tu hwnt i'r hyn rydych chi'n ei rannu ar eich proffiliau cyfryngau cymdeithasol. <a data-l10n-name="learn-more-link">Dysgu rhagor</a>
 cookie-tab-title = Cwcis Tracio Traws-Gwefan
@@ -59,17 +55,16 @@ tracker-tab-description = Gall gwefannau
 fingerprinter-tab-title = Bysbrintwyr
 fingerprinter-tab-content = Mae bysbrintwyr yn casglu gosodiadau o'ch porwr a'ch cyfrifiadur i greu proffil ohonoch. Gan ddefnyddio'r olion bys digidol hwn, mae nhw'n gallu'ch tracio ar draws gwahanol wefannau. <a data-l10n-name="learn-more-link">Dysgu rhagor</a>
 cryptominer-tab-title = Cryptogloddwyr
 cryptominer-tab-content = Mae cryptogloddwyr yn defnyddio pŵer cyfrifiadurol eich system i gloddio arian digidol. Mae sgriptiau cryptogloddio yn gwagio eich batri, arafu eich cyfrifiadur, a gall gynyddu eich bil trydan. <a data-l10n-name="learn-more-link">Dysgu rhagor</a>
 lockwise-title = Peidiwch byth ag anghofio cyfrinair eto
 lockwise-title-logged-in = { -lockwise-brand-name }
 lockwise-header-content = Mae { -lockwise-brand-name } yn cadw'ch cyfrineiriau yn ddiogel yn eich porwr.
 lockwise-header-content-logged-in = Cadwch a chydweddwch eich cyfrineiriau'n ddiogel i'ch holl ddyfeisiau.
-about-logins-view-logins-button = Gweld Mewngofnodi
 protection-report-view-logins-button = Gweld Mewngofnodi
   .title = Ewch i'r Mewngofnodin wedi'u Cadw
 lockwise-no-logins-content = Defnyddiwch yr ap <a data-l10n-name="lockwise-inline-link">{ -lockwise-brand-name } i gymryd eich cyfrineiriau i bob man.
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of email addresses being monitored. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 lockwise-passwords-stored =
   { $count ->
@@ -145,20 +140,16 @@ password-warning =
   { $count ->
     [zero] Mewngofnodion wedi'u cadw wedi'u hamlygu mewn tor-data. Newidiwch y cyfrineiriau hyn i gael gwell diogelwch ar-lein. <a data-l10n-name="lockwise-link">Edrych ar eich Mewngofnodion wedi'u Cadw</a>
     [one] Mewngofnod wedi'i gadw o bosib wedi'i amlygu mewn tor-data. Newidiwch y cyfrinair hwn i gael gwell diogelwch ar-lein. <a data-l10n-name="lockwise-link">Edrych ar eich Mewngofnodion wedi'u Cadw</a>
     [two] Fewngofnod wedi'i gadw o bosib wedi'i amlygu mewn tor-data. Newidiwch y cyfrineiriau hyn i gael gwell diogelwch ar-lein. <a data-l10n-name="lockwise-link">Edrych ar eich Mewngofnodion wedi'u Cadw</a>
     [few] Mewngofnod wedi'i gadw o bosib wedi'i amlygu mewn tor-data. Newidiwch y cyfrineiriau hyn i gael gwell diogelwch ar-lein. <a data-l10n-name="lockwise-link">Edrych ar eich Mewngofnodion wedi'u Cadw</a>
     [many] Mewngofnod wedi'i gadw o bosib wedi'i amlygu mewn tor-data. Newidiwch y cyfrineiriau hyn i gael gwell diogelwch ar-lein. <a data-l10n-name="lockwise-link">Edrych ar eich Mewngofnodion wedi'u Cadw</a>
    *[other] Mewngofnod wedi'i gadw o bosib wedi'i amlygu mewn tor-data. Newidiwch y cyfrineiriau hyn i gael gwell diogelwch ar-lein. <a data-l10n-name="lockwise-link">Edrych ar eich Mewngofnodion wedi'u Cadw</a>
   }
-# This is the title attribute describing the graph report's link to about:settings#privacy
-go-to-privacy-settings = Ewch i'r Gosodiadau Preifatrwydd
-# This is the title attribute describing the Lockwise card's link to about:logins
-go-to-saved-logins = Ewch i'r Mewngofnodin wedi'u Cadw
 
 ## The title attribute is used to display the type of protection.
 ## The aria-label is spoken by screen readers to make the visual graph accessible to blind users.
 ##
 ## Variables:
 ##  $count (Number) - Number of specific trackers
 ##  $percentage (Number) - Percentage this type of tracker contributes to the whole graph
 
--- a/browser/browser/protectionsPanel.ftl
+++ b/browser/browser/protectionsPanel.ftl
@@ -1,3 +1,5 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+protections-panel-sendreportview-error = Bu gwall wrth anfon yr adroddiad. Rhowch gynnig arall arni'n hwyrach.
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -1200,12 +1200,14 @@ confirmationHint.sendToDeviceOffline.lab
 confirmationHint.copyURL.label = Copïwyd i'r clipfwrdd!
 confirmationHint.pageBookmarked.label = Cadwyd i'r Llyfrgell!
 confirmationHint.addSearchEngine.label = Ychwanegwyd peiriant chwilio!
 confirmationHint.pinTab.label = Piniwyd!
 confirmationHint.pinTab.description = Rhowch glic de i'r tab i'w ddabinio.
 
 confirmationHint.passwordSaved.label = Cyfrinair wedi'i gadw!
 
+confirmationHint.breakageReport.label = Anfonwyd yr adroddiad. Diolch!
+
 # LOCALIZATION NOTE (livebookmarkMigration.title):
 # Used by the export of user's live bookmarks to an OPML file as a title for the file.
 # %S will be replaced with brandShortName
 livebookmarkMigration.title           = Nodau Tudalen Byw %S
--- a/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -30,15 +30,16 @@ externalProtocolPrompt=Rhaid cychwyn rhaglen allanol i drin dolenni %1$S: .\n\n\nCais dolen:\n\n%2$S\n\nRhaglen: %3$S\n\n\nOs nad oeddech yn disgwyl y cais hwn gall fod yn ymgais i gymryd mantais o wendid yn y rhaglen honno. Diddymwch y cais oni bai eich bod yn siŵr nad yw'n faleisus.\n
 externalProtocolUnknown=<Anhysbys>
 externalProtocolChkMsg=Cofio'r dewis ar gyfer y pob dolen o'r math yma.
 externalProtocolLaunchBtn=Cychwyn rhaglen
 malwareBlocked=Mae'r wefan %S wedi ei hysbysu fel gwefan ymosod ac wedi cael ei rwystro yn seiliedig ar y dewisiadau diogelwch.
 harmfulBlocked=Mae'r wefan yn %S yn hysbys fel gwefan niweidiol ac wedi cael ei rhwystro ar sail eich dewisiadau diogelwch.
 unwantedBlocked=Mae'r wefan %S wedi ei hysbysu fel gwefan ymosod ac wedi cael ei rwystro yn seiliedig ar y dewisiadau diogelwch.
 deceptiveBlocked=Mae'r wefan %S wedi ei hysbysu fel gwefan twyllodrus ac wedi cael ei rwystro yn seiliedig ar y dewisiadau diogelwch.
 cspBlocked=Mae gan y dudalen bolisi diogelwch cynnwys sy'n ei hatal rhag cael ei llwytho yn y ffordd yma.
+xfoBlocked=Mae gan y dudalen hon bolisi X-Frame-Options sy'n ei hatal rhag cael ei lwytho yn y cyd-destun hwn.
 corruptedContentErrorv2=Mae'r wefan %S wedi profi trosedd protocol rhwydwaith nad oes modd ei drwsio.
 remoteXUL=Mae'r dudalen hon yn defnyddio technoleg sydd ddim yn cael ei gynnal bellach gan Firefox.
 ## LOCALIZATION NOTE (sslv3Used) - Do not translate "%S".
 sslv3Used=Nid yw Firefox yn gallu gwarantu diogelwch eich data ar %S gan ei fod yn defnyddio SSLv3, protocol diogelwch sydd wedi torri.
 inadequateSecurityError=Mae'r wefan wedi ceisio negydu lefel annigonol o ddiogelwch.
 blockedByPolicy=Mae eich sefydliad wedi rhwystro mynediad i'r dudalen hon neu'r wefan.
 networkProtocolError=Mae'r wefan Firefox wedi profi trosedd protocol rhwydwaith nad oes modd ei drwsio.
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -111,16 +111,19 @@ was trying to connect. -->
 
 <!ENTITY certerror.badCertDomain.whatCanYouDoAboutIt "<p>Mae'n fater i'r wefan a does dim fedrwch chi wneud i ddatrys y mater. Gallwch hysbysu gweinyddwr y wefan am y broblem.</p>">
 
 <!ENTITY sharedLongDesc "<ul> <li>Efallai bod y wefan yn brysur neu nad yw ar gael dros dro. Ceisiwch eto ymhen ychydig.</li> <li>Os nad ydych yn gallu llwytho unrhyw dudalennau, gwiriwch gysylltiad rhwydwaith eich cyfrifiadur.</li> <li>Os yw eich cyfrifiadur neu rwydwaith wedi ei ddiogelu gan fur cadarn neu ddirprwy, gwnewch yn siŵr fod gan &brandShortName; hawl i fynediad i'r we.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY cspBlocked.title "Rhwystrwyd gan Bolisi Diogelwch Cynnwys">
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Mae &brandShortName; wedi rhwystro'r dudalen rhag llwytho yn y ffordd yma gan fod gan y dudalen bolisi diogelwch cynnwys sy'n atal hynny.</p>">
 
+<!ENTITY xfoBlocked.title "Wedi'i rwystro gan Bolisi X-Frame-Options">
+<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>Mae &brandShortName; wedi atal y dudalen hon rhag llwytho yn y cyd-destun hwn oherwydd bod gan y dudalen bolisi X-Frame-Options sy'n ei gwrthod.</p>">
+
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Gwall Cynnwys Llygredig">
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Nid oes modd dangos y dudalen rydych yn ceisio ei gweld yn sgil canfod gwall trosglwyddo data.</p><ul><li>Cysylltwch â pherchnogion y wefan i'w hysbysu o'r anhawster.</li></ul>">
 
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButton1Label "Derbyn y Bygythiad a Pharhau">
 
 <!ENTITY errorReporting.automatic2 "Mae adroddiadau gwall fel hyn y cynorthwyo Mozilla i adnabod a rhwystro gwefannau maleisus">
 <!ENTITY errorReporting.learnMore "Dysgu rhagor…">